Page 1

1. Busca informació sobre el procés d’engegada d’un ordinador. · Què és el MBR? El Master Boot Record (MBR) és el primer sector d’un dispositiu que s’utilitza per emmagatzemar informació, com per exemple un disc dur i a vegades s’utilitza per arrencar un sistema operatiu. · Què és el GRUB? És el que s’inicia quan s’arrenca l’ordinador per escollir el sistema operatiu amb el que volem treballar. Permet tenir més d’un sistema operatiu i més d’una versió de cadascun en un mateix ordinador. · Què és una distribució Linux? És un conjunt d’aplicacions (programes, fitxers...) que estan creats per que sigui molt fàcil executar-los i instal·larlos. Es pot obtenir per Internet. · Què és una instal·lació dual? Permet a un ordinador tenir dos sistemes operatius diferents. En el cas del Linux, permet treballar amb els arxius de Windows. En el cas de Windows, permet obrir els arxius, però no modificar-los. · Què és un gestor d’arrencada? És el primer que s’inicia al arrencar un ordinador. S’encarrega de carregar i després dóna el control al nucli del sistema operatiu que s’ha de carregar. El nucli carrega tot el sistema operatiu. · Quin tipus de gestor instal·la la Linkat? El GRUB · Què és un repositori? És un lloc que està centralitzat que s’encarrega de emmagatzemar paquets de programes normalment en bases de dades o continguts en arxius informàtics. · Què és Synaptic? És una aplicació per Ubuntu gratuïta que permet instal·lar paquets o aplicacions i gestionar-los. · Quins són els sistemes de fitxers més habituals en Windows? I en Linux? Els més habituals de Windows són msdos, vfat i smbfs. En Linux hda1, hda2, hdb1, hdb2. · Quins tipus d’entorns gràfics podem fer servir a Linux? Els més comuns són GNOME, KDE, LXDE, Xfce i Xf. · Quina diferència hi ha entre el software lliure i el software gratuït? El software lliure una vegada que es té, pot ser utilitzat per el que es vulgui, pot ser venut, copiat... En canvi, el software gratuït no té totes aquestes llibertats una vegada obtingut. 2. Busca informació sobre les diferents distribucions de linux, tant genèriques com educatives.


UBUNTU GUADALINEX FEDORA openSUSE REDHAT KNOPPIX

Any d'inici Versió actual Empresa de suport 2004 10.04 Canonical Ltd. Equip desenv. 2004 7.0 Guadalinex 2003 13.0 Projecte Fedora 1992 11.3 Novell 1994 6.3 Fedora Core 2000 6.2.1 Klaus Knopper

Basada en Debian

Programari LLIURE

Debian GNU/Linux sist. Paquets RPM GNU Debian GNU/Linux Debian GNU/Linux

LLIURE LLIURE LLIURE LLIURE LLIURE

3. Basant-nos en qualsevol dostribució de Linux, respon les preguntes següents: · Amb quin programa podem escoltar música? Amarok · Amb quin programa podem veure una peli? VLC Media Player · Amb quin programa podem gravar un CD d’audio? Nero Linux · Amb quin programa podem gravar un DVD? Nero Linux · Amb quin programa podem editar una imatge, foto, etc? GIMP · Amb quin programa podem navegar per internet? Mozilla Firefox · Amb quin programa podem xatejar? Pidgin · Amb quin programa podem crear i editar una pàgina web? Blue fish · Amb quins programes podem jugar? Play on Linux · Es poden instal·lar més jocs? Com? Sí, amb Wine · Amb quin programa podem editar un text? I un full de càlcul? Open Office

Info  

JAJAJJA JUAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you