Page 1

Rozwój felietonistyki w Polsce

W Polsce, podobnie jak we Francji, stosowano termin felieton na określenie zarówno *

i_L

różnych „drobiazgów* zamieszczonych pod kreską w czasopismach, jak też konkretnych P- ^ tekstów, dających się wyodrębnić spośród innych na podstawie specyficznych cech zewnętrznych i wewnętrznych6. -jZbł§łłtew[ Mitzner7 podaje, że pierwsze teksty, mające charakter felietonów, ale nie j występujące jeszcze pod tą nazwą, to utwory Krasickiego i Bohomolca, drukowane na v łamach „MonitorćH"(1765-1784). Te żartobliwe utwory łączyły w sobie tematykę rozrywkową, i-c. anegdoty i przeglądy mód paryskich. Podobne formy felietonowe znalazły się w „Kuźnicy*14, P.C piśmie z okresu Sejmu Wielkiego. W „Wiadomościach B ru k o w y c h * * - (Wilno, 1816-1822)r.C zamieszczano teksty felietonowe, które dotyczyły już nie tematów rozrywkowych, ale politycznych, obyczajowych, filozoficznych i oświatowych8. W połowie XIX wieku felieton był już znanym terminem. Został także stałym elementem prasy satyrycznej. Obecny był w takich tytułach jak „Pszonka” na emigracji, „Wolne Żarty”, „Mucha” i „Sowizdrzał” w Królestwie, „Diabeł” w Krakowie9. Felietony o tematyce niesatyrycznej zamieszczały „Dziennik Literacki” (Władysław Łoziński), „Dziennik Poznański” (powieści Kraszewskiego w odcinkach, felietony Władysława Rabskiego i Stanisława Koźmiana), „Prawda”, „Goniec Polski”10. Ten ostatni zasługuje na szczególną

. ,

uwagę, jako że w nim w 1851 roku feyprtan- Norwid opublikował tekst p U (^e //e |q n /e /e //e io n )^0 w którym próbował charakteryzować gatunek. Do ważnych pozycji należą także: „Kurier Warszawski”, „Niwa", „Kurier Codzienny” oraz „Tygodnik Ilustrowany”, w których przez 37 lat publikował swoje kroniki fB©lesławj Prus11. Kroniki Prusa brały pod uwagę aktualne tematy, \~~\ * . które mogły interesować czytelników, a pisane były lekkim, dowcipnym językiem. Gatunek uprawiany przez tego pisarza był formą bardzo zbliżony do tego, czym jest dzisiejszy felieton. Nawet sam Prus, wypracowawszy już swój warsztat, zawarł jego główne założenia w Uwagach nad pisaniem felietonuf . XX wiek to dalszy rozwój polskiej felietonistyki.

nic r auc Na jego początku felietony

zamieszczano przede wszystkim w „Liberum Veto” w Krakowie. W dwudziestoleciu międzywojennym felietony pisano w „Szczutku”, „Cyruliku” i w końcu w „Szpilkach”, które

6 Por. Chudziński E., op.cit., s. 198. 7 Mitzner Z., Felieton, [w:] Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. Gołka B., Kafel M., Mitzner Z., Warszawa 1964, s. 130. 8 Ibidem, s. 131. 9 Ibidem, s. 132. 10 Chudziński E., op.cit., s. 198. 11 Ibidem, s. 204. 12 Ibidem.

korekta2  

Rozwój felietonistyki w Polsce W Polsce, podobnie jak we Francji, stosowano termin felieton na określenie zarówno * i_L

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you