Page 1

Каталог с продукти №4 2014


Цветът е винаги на мода

Цените са с ДДс. Настоящата оферта, от гледна точка на цени и продукти, е в сила до изчерпване на количествата или до издаването на нов каталог.

Ние във FM GROUP знаем какво е модерно този сезон. Затова, избирайки новите продукти за този каталог, акцентирахме върху многофункционалността, цвета и компактността. Продуктите, които продължават да бъдат най-модерни са тези, които съчетават в себе си няколко важни функции: придават на кожата блясък, поправят нейния тен, подхранват и предпазват. Затова към любимия ви вече CC крем добавихме два нови козметични продукта: трицветна пудра CC и база CC със зелен оттенък, прикриващ зачервяванията.

Каталогът с продукти FM GROUP MAKE UP №4 е в сила от м. януари 2014г. Каталогът и Маркетинговият План са единствените приети и издадени от FM GROUP източници на информация при продажбата и рекламата на продуктите FM GROUP.

Друга тенденция, забелязваща се по световните модни подиуми, е интензивният цвят на устните. Струва си да заложите на изразителните, кремообразни, елегантно матови червила, които неудържимо привличат вниманието. Любителките на дълготрайните маркери за устни ще открият тяхната нова версия, комбинираща цветен, прецизен писец с придаващ блясък на устните балсам. С мисъл за дамите, които все пак предпочитат да акцентират върху очите, създадохме зашеметяващите диамантени моливи за очи и разширихме гамата очни линии с два нови цвята. През този сезон заложихме на все по-популярната компактност. Избирайки една от нашите нови палитри с гримове, дамите ще могат лесно да си направят както дневен, така и вечерен грим. Палитра с такива компактни размери се побира безпроблемно в дамска чанта и в куфар, затова е перфектно решение за активните дами. Освен това цветовете на тези хармонично съчетани комплекти се комбинират идеално с основните типове красота: топъл и студен. Пожелавам Ви успешни покупки!

По м

ог

ид ни н

а по

м

е аг а м

ру на д

Я Ц И Д А Н Ф О

ги те

! Екатерина Травинска FM GROUP Полша


ЛиЦЕ


Влюби се в

Твоята кожа изисква Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

специални грижи, а Ти искаш да й осигуриш всичко, от което се нуждае? Вече не е необходимо да

COLOUR – козметичните продукти

прекарваш часове наред

изравняват тена на кожата, прикриват

пред огледалото.

несъвършенствата и придават блясък,

Козметичните продукти CC са уникална колекция, създадена в отговор на нуждите на Твоята кожа. 6

Какво означава CC?

CARE – като гарантират на кожата съответната грижа. Колекцията CC FM GROUP MAKE UP включва: база, крем и пудра.

7


CC PRIMER COLOUR & CARE База CC COLOUR & CARE

CC POWDER COLOUR & CARE Пудра CC COLOUR & CARE

» съчетава много функции в едно: перфектно

» уникална, многофункционална пудра, която

WISE G REEN » » » »

» » » »

се грижи за кожата, изравнява тена, подготвя кожата за грима и удължава неговата трайност минимализира порите, матира и идеално изглажда благодарение на зеления си цвят незабавно неутрализира зачервяванията и коригира несъвършенствата видимите резултати са заслуга на леката формула, създадена от селектирани активни съставки екстрактът от конски кестен подсилва кръвоносните съдове, екстрактът от алги подхранва и регенерира, витамин PP предотвратява зачервяванията, екстрактът от арника успокоява и тонизира кожата, а витамин E има антиоксидантно действие минералните пигменти оптически намаляват бръчките и придават на кожата здрав и озарен вид не запушва порите, благодарение на което кожата може свободно да диша за всеки тип кожа обем: 15 ml

» » » »

» » » »

едновременно изравнява тена, подхранва, предпазва, гарантира идеално покритие и безупречен вид на кожата идеално тушира зачервяванията и несъвършенствата, и придава на кожата кадифена гладкост гарантира дълготраен, матов завършек на грима факторът SPF 25 гарантира защита от вредното влияние на слънчевите лъчи листата от баобаб намаляват появата на разширени и спукани капиляри, подхранват кожата и й придават кадифена гладкост, маслото от маракуя успокоява раздразненията, а екстрактът от малини допълнително изглажда и стяга каолинът абсорбира излишния себум, а зелената глина предотвратява образуването на бръчки витамините C и E подсилват противобръчковото действие на пудрата за всеки тип кожа грамаж: 6,5 g

FM | cc05

S ENSIBLE B ISCUIT

FM | cc06

C LEVER H ONEY

FM | cc04

цветове,

19,50 ЛВ. / 15 ml

22,40 ЛВ. / 6,5 g Зеленият цвят

прикриващи несъвършенствата

åêñòðàêò îò êîíñêè êåñòåí

8

âèòàìèí PP

ïðåäîòâðàòÿâà çà÷åðâÿâàíèÿòà

ïîäõðàíâà è ðåãåíåðèðà

èçãëàæäà è ñòÿãà

èìà àíòèîêñèäàíòíî äåéñòâèå

ìèíåðàëíè ïèãìåíòè îïòè÷åñêè íàìàëÿâàò áðú÷êèòå è ïðèäàâàò íà êîæàòà çäðàâ è îçàðåí âèä

изкушение

èìàò àíòèîêñèäàíòíî äåéñòâèå

ìèíåðàëíè ïèãìåíòè

êàîëèí

мозайково

âèòàìèíè C è E

âèòàìèí E

èäåàëíî óñïîêîÿâà è òîíèçèðà

åêñòðàêò îò àëãè

неутрализира зачервяванията, кремавият озарява, а бежовият придава красив оттенък.

åêñòðàêò îò ìàëèíè

åêñòðàêò îò àðíèêà

ïîäñèëâà êðúâîíîñíèòå ñúäîâå

С черно пухче.

ëèñòà îò áàîáàá

íàìàëÿâàò ïîÿâàòà íà ðàçøèðåíè è ñïóêàíè êàïèëÿðè, ïîäõðàíâàò êîæàòà è é ïðèäàâàò êàäèôåíà ãëàäêîñò

ìàñëî îò ìàðàêóÿ

çåëåíà ãëèíà

àáñîðáèðà èçëèøíèÿ ñåáóì îòðàçÿâàò ñâåòëèíàòà, òóøèðàéêè íåñúâúðøåíñòâàòà

óñïîêîÿâà ðàçäðàçíåíèÿòà

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

ïðåäîòâðàòÿâà îáðàçóâàíåòî íà áðú÷êè 9


CC CREAM COLOUR & CARE Крем CC COLOUR & CARE

àëàíòîèí

» иновационна комбинация от крем, фон дьо

FM | cc03

B RIGHT I VORY

» »

FM | cc01

G ENIUS N UDE

FM | cc02

S MART B EIGE

» »

» » » » »

тен и слънцезащитен филтър – всичко, от което се нуждае кожата на лицето в един единствен продукт подхранва и хидратира, правейки кожата гладка, еластична и мека успокоява раздразненията и ревитализира кожата, а също така има противобръчково действие прикрива и тушира несъвършенствата, придавайки на кожата свеж, естествен вид богатата формула на крема съдържа екстракти от манго и папая, цинк, восъци: пчелен и карнауба – т.нар. бразилски восък, добит от листата на палмата Copernicia prunifera, алантоин, витамини А и Е и минерални пигменти лека консистенция, която не запушва порите минералният филтър – SPF 15 – предпазва от вредното влияние на околната среда и предотвратява стареенето на кожата резултатът: озарена, свежа, здраво и естествено изглеждаща кожа – без прекарани дълги часове пред огледалото за всеки тип кожа обем: 30 ml

Можеш да избереш идеалния за Теб цвят изпробвайки мострите на кремовете CC.

25,00 ЛВ. / 30 ml

10

åêñòðàêò îò ïàïàÿ

ï÷åëåí âîñúê

ãðèæè ñå çà õèäðàòàöèÿòà è åëàñòè÷íîñòòà íà êîæàòà

ðåãåíåðèðà è ïîäîáðÿâà òåíà íà êîæàòà

êàðíàóáà âîñúê ïðåäïàçâà êîæàòà îò çàãóáà íà âîäà, îìåêîòÿâà è èçãëàæäà

õèäðàòèðà è óñïîêîÿâà

âèòàìèíè A è E

èìàò àíòèîêñèäàíòíè ñâîéñòâà, ïðåäïàçâàò îò âðåäíîòî âëèÿíèå íà îêîëíàòà ñðåäà

öèíê

óñïîêîÿâà âúçïàëåíèÿòà è äåëèêàòíî ìàòèðà

ìèíåðàëíè ïèãìåíòè

ïðèäàâàò íà êîæàòà åñòåñòâåí öâÿò è ñâåæ âèä, òóøèðàéêè íåñúâúðøåíñòâàòà

малък,

но незаменим

åêñòðàêò îò ìàíãî

ïîäõðàíâà â äúëáî÷èíà è ðåâèòàëèçèðà

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

11


SILICONE BASE Силиконова база » създадена на базата на силиконови полимери

» мигновено изглажда, прикрива фините бръчки и разширените пори

» улеснява перфектното нанасяне на грима » идеално матира и предотвратява лъщенето на кожата

» удължава трайността на грима » обогатена с витамини C и Е, които имат антиоксидантно действие

» копринена на допир консистенция,

благодарение на която лесно се разнася и бързо попива » в удобна тубичка » за всеки тип кожа » обем: 15 ml

FM | fb01

18,90 ЛВ. / 15 ml

BEAUTY CREAM PRIMER Разкрасяваща кремообразна база » идеално подготвя кожата за нанасяне на грим

НОВА ФОР МУ Л

» съдържа перлени пигменти, които

» идеално подбраните съставки удължават

»

»

»

А!

EYESHADOW BASE База за сенки

» »

» » »

трайността на вече нанесените сенки за очи и подчертават техния цвят деликатният, телесен нюанс изравнява тена, подготвяйки клепача за нанасяне на козметичния продукт съдържа изглаждащи съставки, благодарение на които сенките лесно се разнасят благодарение на кремообразната консистенция на базата и специалната й формула сенките по-добре прилепват към клепача и се задържат през целия ден за всички видове сенки за очи безароматна грамаж: 4 g

FM | cb01

14,00 ЛВ. / 4 g 12

» » » » »

придават на кожата блясък, прикриват несъвършенствата и бръчките перфектно подбраните съставки абсорбират излишния себум, възвръщайки естествения баланс на кожата Hydromanil® и хиалуроновата киселина гарантират дълбока хидратация, подобряват еластичността на кожата, стягат я и я изглаждат витамин Е има антиоксидантни свойства, забавяйки процесите на стареене на кожата деликатният розов цвят съживява кожата и заличава признаците на умора кадифената, кремообразна формула лесно се разнася и прави грима перфектен за дълго време за всеки тип кожа обем: 15 ml

FM | fb02

12,30 ЛВ. / 15 ml Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

13


LIGHT CONCEALER Изсветляващ коректор

DARK SKIN CONCEALER Коректор за много тъмна кожа

» идеално прикрива тъмните кръгове под

» идеално прикрива несъвършенствата » усъвършенствана формула от типа “вода

» усъвършенствана формула от типа “вода в

» светлоотразяващите пигменти озаряват

» светлоотразяващите пигменти озаряват

» лека, кремообразна консистенция,

LUMINOUS EFFECT

PORCELAIN B EIGE

в силикон”

очите

кожата и й придават отпочинал вид

силикон”

благодарение на която коректорът не се наслагва в гънките на деликатната кожа под очите » удобна четчица, благодарение на която се нанася изключително лесно » грамаж: 2,2 g

кожата и й придават отпочинал вид

» лека, кремообразна консистенция,

FM | k002

M EDIUM B EIGE

благодарение на която коректорът не се наслагва в гънките на деликатната кожа под очите » удобна четчица, благодарение на която се нанася изключително лесно » грамаж: 2,2 g

*До изчерпване на наличните количества.

SECOND SKIN FOUNDATION Фон дьо тен „втора кожа”

ADVANCED FOUNDATION Супер модерен фон дьо тен COVERING EFFECT

Можеш да избереш идеалния за Теб цвят изпробвайки мострите на фон дьо тените.

» микронизираните пигменти идеално се

14

PORCELAIN

» » »

FM | f005

N ATURAL C REAM

» » » »

FM | f006

SAND B EIGE

»

FM | k004

DARK C ARAMEL

18,90* ЛВ. / 2,2 g

18,90 ЛВ. / 2,2 g

FM | f008

FM | k003

SWEET C OFFEE

Цветовете на фон дьо тените, достъпни по-рано като Фон дьо тен за много тъмна кожа, може леко да се различават от нюансите от каталог №3.

FM | k001

» усъвършенствана формула от типа “вода в

адаптират към естествения цвят на кожата и отразяват светлината, прикривайки несъвършенствата и изравнявайки тена витамин C стимулира производството на колаген и помага на кожата да възвърне еластичността си постепенно разграждащите се полимери абсорбират излишния себум и гарантират матов ефект хидратиращите, подхранващите и изглаждащите съставки придават свеж вид на кожата леката формула гарантира изключително приятно и лесно нанасяне съдържа антиоксиданти и UV филтри за всеки тип кожа елегантна, стъклена бутилка с практичен дозатор обем: 30 ml

FM | f009

силикон”

A LABASTER

» идеално подбраното съчетание от

» » » » » » »

полимери и покрити с микроскопичен силиконов слой пигменти гарантира отлично покритие силиконовите частици оставят върху кожата чувство за кадифена гладкост комбинация от хидратиращи и подхранващи кожата субстанции лесно се разнася (без “маска ефект”) съдържа антиоксиданти и UV филтри за всеки тип кожа елегантна, стъклена бутилка с практичен дозатор обем: 30 ml

FM | f001 I VORY

FM | f002

B EIGE N UDE

24,50 ЛВ. / 30 ml

FM | f003

24,50 ЛВ. / 30 ml

N ATURAL B EIGE

»

new!

FM | f010

WARM WALNUT

»

new!

FM | f011 »

G INGER C AKE

new!

FM | f012

SANDAL WOOD

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

15


MINERAL POWDER Минерална пудра MATTIFYING EFFECT

» специално подбраните съставки придават матов ефект на кожата и я изглаждат

» идеална за завършване и поправяне на грима

» изключително дълготрайна » каолинът абсорбира излишния себум » съдържа естествени защитни филтри, » » » »

предпазващи от вредното въздействие на UV лъчите има лека, копринена консистенция за всеки тип кожа с пухче и огледалце в кутийката грамаж: 9 g

17,00 ЛВ. / 9 g

С И Л АТА Н А

МиНЕрАЛитЕ FM | p003

O PAL

FM | p001

D ESERT ROSE

MINERAL POWDER Минерална пудра

MINERAL POWDER Минерална пудра

» микрочастиците искрящ прашец придават

» идеално подбраните пигменти придават тен

»

»

ILLUMINATING EFFECT

» » » » » »

на кожата свеж и сияен вид светлоотразяващите пигменти прикриват несъвършенствата на кожата идеално подбраните съставки омекотяват и изглаждат кожата съдържа естествени защитни филтри, предпазващи от вредното въздействие на UV лъчите има деликатна, сатенена консистенция за всеки тип кожа с пухче и огледалце в кутийката грамаж: 9 g

BRONZING EFFECT

» »

» » » » »

17,00 ЛВ. / 9 g 16

FM | p012

FM | p013

FM | p014

HONEY BROWN WARM CHOCOLATE B ROWN JASPER

на кожата двата нюанса създават ефект на естествен загар идеалният размер на частиците улеснява прецизното нанасяне на продукта минералните пигменти отразяват и разпръскват светлината, прикривайки несъвършенствата и правейки кожата озарена и свежа хидратиращите съставки омекотяват и изглаждат кожата съдържа естествени защитни филтри, предпазващи от вредното въздействие на UV лъчите за всеки тип кожа с пухче и огледалце в кутийката грамаж: 10 g

FM | p002 A MBER

17,00 ЛВ. / 10 g Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

17


MULTICOLOUR HIGHLIGHTER Многоцветна пудра мозайка

» идеална за фиксиране на фон дьо тена

» предизвикателната палитра съдържа мозайка

» »

»

FM | p007

P ERFECT B EIGE

» » » » » » »

и като перфектен завършек на грима идеално балансираната минерална формула позволява на кожата да диша съдържа силициев двуокис, който благодарение на свойството си да отразява светлината, оптично намалява бръчките и несъвършенствата, правейки кожата матова и кадифено гладка богатият на микроелементи и минерални соли каолин идеално абсорбира себума минералните пигменти придават на кожата естествен и озарен вид минералните UV филтри, съдържащи се в пудрата, предпазват кожата от вредното въздействие на околната среда не съдържа талк, благодарение на което не запушва порите за всеки тип кожа, включително деликатна и чувствителна леката, сатенено гладка формула улеснява прецизното нанасяне изключително икономична и дълготрайна грамаж: 5 g

» » » » » » » » » » »

от три перфектно комбинирани цвята, които хармонично се съчетават с всеки тен гарантира ефект на естествено озарена кожа възвръща блясъка на уморената кожа частиците минерали отразяват светлината, изглаждайки оптично кожата и прикривайки несъвършенствата богата на минерални соли и микроелементи като силиций, алуминий, желязо, магнезий, цинк и калций обогатената с витамин Е формула предпазва кожата от вредното въздействие на околната среда съдържа минерални UV филтри идеална за подчертаване на скулите и за моделиране контура на лицето деликатна, сатенена консистенция лека формула пресована грамаж: 8 g

FM | p009

G OLDEN J EWEL

Цветовете на козметичните продукти с нова формула може леко да се различават от нюансите от каталог №3.

FM | p006

H ARMONY SAND

MINERAL LOOSE POWDER Минерална прахообразна пудра

FM | p008

P RECIOUS P INK

17,00 ЛВ. / 8 g

FIXING POWDER Прозрачна прахообразна пудра

GLOW POWDER PEARLS Озаряващи перли за лице

» гарантира дълготраен завършек на грима » създадена на базата на минерали,

» мозайката от цветове придава на кожата

FM | p005 » » » » » » » »

които регулират отделянето на себум и предпазват кожата от вредното въздействие на околната среда, забавяйки процесите на стареене богата на грижещи се за кожата микроелементи и минерални соли екстрактът от алое хидратира и успокоява раздразненията микрокристалчетата минерали отразяват светлината, освежават кожата и тушират несъвършенствата идеално съчетаните минерални съставки правят кожата матирана и сатенено мека на допир лека формула има деликатен аромат на бял чай (хипоалергична композиция) за всеки тип кожа грамаж: 5 g

10,50 ЛВ. / 5 g 18

ILLUMINATING EFFECT

блясък и свежест, озарявайки я деликатно

» хармонично съчетаните цветове

» » » » »

подчертават естествената красота на кожата: лилаво – освежава тена, зелено – тушира зачервяванията, розово – прикрива следите от умора, бяло – озарява и прасковено – придава топъл оттенък съдържат арганово масло, което интензивно хидратира и регенерира кожата, гарантирайки й мекота и гладкост витамин Е прави кожата по-еластична и я предпазва от вредното въздействие на околната среда могат да бъдат използвани както за дневен, така и за вечерен грим за всеки тип кожа грамаж: 20 g

НОВА Ф О НОВ РМУ ЛА ДИ ! З

13,30 ЛВ. / 5 g Н! АЙ

FM | p010 С черно пухче.

32,00 ЛВ. / 20 g Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

19


BAKED BLUSH Пресован руж » микронизирани перлени частици, » » » » » » »

гарантиращи невероятен блясък и красив цвят съдържа масло от макадамия, известно със своето хидратиращо и омекотяващо действие за употреба както върху суха, така и върху влажна кожа може да бъде използван и като сенки за очи витамин E предпазва от вредното влияние на околната среда пресован изключително икономичен и лесен за употреба грамаж: 1,4 g

11,90 ЛВ. / 1,4 g FM | r005

G OLDEN TOFFEE

FM | r003

D ELICIOUS PAPAYA

FM | r004

B LOOMING R OSE

BAKED POWDER Пресована пудра за тяло SUN-KISSED EFFECT

» перлените пигменти, отразяващи

MINERAL BLUSH Минерален руж

»

» елегантните нюанси нежно моделират

FM | p004

G OLDEN B ROWN

» » » » »

светлината, тушират несъвършенствата и озаряват лицето, деколтето и раменете придава на тялото красив, леко златист оттенък може да бъде използвана както върху суха, така и върху влажна кожа маслата и растителните екстракти гарантират на кожата необходимата хидратация може да бъде използвана като сенки за очи, а също така и като моделиращ чертите на лицето руж пресована грамаж: 7 g

FM | p004

FM | r001

S UN TOUCH

контурите на лицето и подчертават скулите който се грижи за кожата и я хидратира

» ефект на жизнена, естествено румена и здрава кожа

» маслото от маслини, което е богато

» »

» » »

20

C ORAL

» създаден на базата на микронизиран сапфир,

»

17,50 ЛВ. / 7 g

FM | r002

на витамини, фосфор и желязо, има подмладяващо, хидратиращо и защитно действие комплексът от витамини A, E и F забързва възстановителните процеси на кожата, а също така я изглажда и стяга благодарение на новата формула ружът се разнася лесно и равномерно идеално моделира формата на лицето, гарантирайки деликатен завършек на грима пресован за всеки тип кожа грамаж: 8 g

10,50 ЛВ. / 8 g Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

21


оЧи


ВЗЕМи Я

със себе си!

Палитрата с гримове е достъпна в две атрактивни цветови версии!

Moonlight – идеална за кожа с хладен тен, тип красота зима и лято.

FM | pm02

M OONLIGHT

FM | pm01 S UNSHINE

MAKE UP KIT Палитра с гримове

Sunshine – идеална за кожа с топъл тен, тип красота пролет и есен.

» компактният комплект с идеално съчетани

» » » »

козметични продукти улеснява създаването на уникален както дневен, така и вечерен грим съдържа четири цвята сенки за очи, руж и гланц за устни активните съставки придават на кожата изключително свеж вид козметичните продукти могат да бъдат използвани както поединично, така и в хармонично съчетания цветови комплект идеална при пътуване

24,00 ЛВ. / 12,5 g 24

Руж

Сенки за очи

Гланц за устни

» елегантни нюанси, които нежно

» придават на погледа блясък

» придава чувствен блясък и съблазнителен цвят » богат на витамини: витамин A подобрява цвета

моделират контурите на лицето и подчертават скулите » формула, богата на растителни масла » маслото от макадамия изглажда кожата и я прави по-еластична, а маслото от гроздови семки има регенериращо и подмладяващо действие » грамаж: 2,5 g

и изразителност » комплексът от витамини A, E и F гарантира на кожата здрав и красив вид » натуралните масла омекотяват и подхранват деликатната кожа на клепачите » грамаж: 4 x 1,5 g

на устните и стимулира синтеза на колаген, витамин E има антиоксидантно действие, витамин F навлажнява и регенерира деликатната кожа на устата » скваланът гарантира кадифена гладкост на устните » маслото от жожоба има подхранващи и хидратиращи свойства » обем: 4 ml

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

25


DIAMOND EYE PENCIL Диамантен молив за очи

AUTOMATIC EYE PENCIL Автоматичен молив за очи

» гарантира дълбок, наситен и красив цвят » с искрящи като диаманти частици,

» нанася прецизно както дебели, така

» »

» » » » »

придаващи на погледа изключителен блясък идеален за вечерен и за опушен грим съдържа полимери, благодарение на които е идеален като твърдост и има кремообразна консистенция, и затова се нанася изключително лесно формула, обогатена с витамин E автоматично прибиране и изваждане с удобни вградени острилка и гъбичка водоустойчив грамаж: 0,34 g

FM | kr04

FROZEN G REY

LONG-LASTING EFFEC T и тънки линии

FM | kr05

» обогатен с подхранващи масла и восък » водоустойчив » не се размазва » автоматично прибиране и изваждане » с удобна вградена острилка » грамаж: 0,31 g

DARK B LUE

FM | kr06

M ALACHITE G REEN

8,50 ЛВ. / 0,31 g

FM | kr07

11,20 ЛВ. / 0,34 g

FM | kr02

I CY A METHYST

D EEP M AROON

FM | kr01

FM | kr03

D ECADENCE BLACK STRONG G RAPHITE

METALLIC EYESHADOW Металически сенки за очи » металическият цвят отива както на светла, » »

ЗАШЕМЕТЯВАЩ поглед

» » » » »

така и на тъмна кожа и придава блясък на погледа дълготрайните, интензивни пигменти гарантират идеално покритие и наситен цвят иновационната консистенция на крем пудра придава кадифена гладкост на сенките и прави нанасянето им изключително лесно и приятно натуралните масла от Limnanthes alba и от авокадо омекотяват и подхранват деликатната кожа на клепачите витамин E има антиоксидантно действие, а каолинът подхранва кожата около очите нанесени върху влажна кожа придобиват още по-наситени цвят и блясък съдържат UV филтри грамаж: 2,6 g

11,90 ЛВ. / 2,6 g

FM | kr12

A STRAL B LUE 26

FM | kr13

L UCID P INK

FM | kr11

C RYSTAL B LACK

FM | c037

G REEN G ALAXY

FM | c035

G OLDEN D UST

FM | c036

P INK C LOUD

FM | c039

COSMIC BROWN

FM | c038

VIOLET STAR

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

27


»

new! FM | kr14

DARK B RONZE

Цветовете на козметичните продукти с нова формула може леко да се различават от нюансите от каталог №3.

FM | kr08

Нанасяй маркера върху чиста и суха кожа.

TATTOO BROW TINT Маркер за вежди » улеснява удобното и прецизно оформяне на веждите

» гарантира естествен, дълготраен ефект » със специална дозираща система » не се размазва » обем: 3 ml

20,00

ЛВ. / 3 ml

AUTOMATIC BROW PENCIL Автоматичен молив за вежди » подчертава формата на веждите и

B ISTRE

FM | kr09 AUBURN

28

»

оптически ги сгъстява

» красиво подчертава контура на

ефект

» » »

» съдържа подхранващ восък » гарантира дълбок, дълготраен и естествен

FM | kr10

LIQUID EYELINER Течна очна линия

» не се размазва » съдържа оризова пудра, благодарение на която идеално се разнася

» перфектната твърдост на молива

окото и оптически сгъстява миглите, придавайки на погледа изразителност идеално оформен накрайник дълбок, наситен цвят специалната дозираща система и идеално подбраната консистенция улесняват перфектното нанасяне изключително дълготрайна в три атрактивни цвята обем: 1,1 ml

гарантира лесното нанасяне » автоматично прибиране и изваждане » с удобна вградена острилка » грамаж: 0,31 g

» » »

9,80 ЛВ. / 0,31 g

11,20 ЛВ. / 1,1 ml

new! FM | el02

N AV Y B LUE

»

new!

FM | el03

C LASSIC B ROWN

FM | el01

C ARBON B LACK

Когато не я използваш дръж очната линия във вертикално положение!

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

НОВА ФОРМУЛА! НОВ ДИЗАЙН!

ма дръж ш а ! в е и лз изпо ложен не го лно по о т а Когаризонт в хо

а ркер

N UT B ROWN

29


3 STEP MASCARA Спирала за мигли „3 СТЪПКИ”

»

» »

FM | m002

16,80 ЛВ. / 8 ml

» » FM | bl1

VOLUME DESIGNER MASCARA Спирала за обемни мигли » изразителен поглед и мечтан обем » специалната формула, обогатена »

BL AC

K

»

M ID

NIG

HT

» » » » »

16,80 ЛВ. / 11 ml 30

»

с растителен комплекс, прави миглите еластични и естествено меки оризовият восък, богат на витамин Е, подхранва и ревитализира миглите натуралният екстракт от листата на бразилското палмово дърво Copernicia prunifera регенерира и хидратира миглите, предотвратявайки тяхното падане идеално подбраната дебела четка с гъсти косъмчета идеално разделя миглите и перфектно ги покрива със спирала кремообразната консистенция улеснява равномерното нанасяне на спиралата, придавайки наситен, дълбок цвят изключително дълготрайна, не се размазва и не се сипе гъстите и прецизно моделираните мигли придават на погледа магнетична красота и тайнственост за да постигнеш силен, вечерен грим нанеси спиралата два пъти обем: 11 ml

FM | m003

NEW DIMENSION LASH MASCARA Спирала за мигли » иновационната формула гарантира на миглите обем и дължина

» екстрактът от розмарин стимулира растежа

на миглите и предотвратява тяхното падане

» съдържа натурални масла: от соя и от » » » » »

слънчоглед, които гарантират на миглите мекота и максимална хидратация маслото от жожоба прави миглите още поеластични подхранващият комплекс от витамини има антиоксидантно действие и предпазва от вредното влияние на околната среда леката консистенция не слепва миглите и те не натежават специално подбраните полимери гарантират изключителна трайност на спиралата класическата, гъста четчица позволява спиралата да бъде нанесена равномерно, миглите да бъдат разделени, а образуването на бучици да бъде предотвратено обем: 7 ml

K

»

»

BL AC

»

»

C

»

»

OT I

16,80 ЛВ. / 14 ml

»

»

напреднала технология, увеличава екстремно обема на миглите, гарантирайки им необходимата хидратация удължава грандиозно миглите и перфектно ги разделя още с първото нанасяне благодарение на натуралните активни съставки – плодови и цветни екстракти – спиралата подчертава миглите и увеличава обема им без слепване, без бучици и без размазване – съдържащите се в спиралата полимери гарантират идеално покритие на миглите иновационната форма на четчицата с косъмчета с различна дължина улеснява нанасянето на спиралата от основата чак до върха на миглите чувственият черен цвят подчертава погледа, придавайки интригуващ блясък на грима обем: 8 ml

H Y PN

»

за спирала ще направи погледа чаровен, а грима на очите перфектен прозрачният гел идеално ще подреди косъмчетата и ще фиксира стилизираните вече вежди съдържащият се в гела уникален комплекс аминокиселини подсилва и ревитализира веждите, а провитаминът В5 има регенериращо действие подхранващата база за спирала моментално придава обем и дължина на миглите базата заздравява миглите и стимулира техния растеж, а благодарение на активните съставки действа като серум: пшеничните протеини подхранват миглите, а витамин Е ги прави еластични и предотвратява тяхното падане съдържа полимери, които изглаждат структурата на миглите идеално оформените четчици улесняват прецизното нанасяне и достигат дори и до най-късите косъмчета обем: 2 x 7 ml

Продукт, тестван под контрола на очен лекар.

» иновационната формула, базирана на

» незаменимият дует гел за вежди и база

PERFECT BLACK

BROW & LASH CREATOR Козметичен продукт 2 в 1 за вежди и мигли

» » FM | m001

12,60 ЛВ. / 7 ml Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

31


п е р л е н о - м а то в д уе т сатенено-полуматов дует 32

FM | c008

VOLCANIC B ROWN

FM | c005

I NKY N IGHT

FM | c006

B LUR B URGUNDY

DUO EYESHADOWS Двойка сенки за очи

MINERAL EYESHADOWS Минерални сенки за очи

» във всяка кутийка са съчетани по два

» три идеално съчетани цвята във всяка

» » » » »

FM | c007

SANDY E MERALD

модерни цвята, които придават на погледа блясък и са перфектни както за дневен, така и за вечерен грим алоето гарантира на деликатната кожа на клепачите нужната хидратация маслото от макадамия подхранва кожата и й гарантира мечтаната еластичност и гладкост идеално се разнасят, не се сипят и не се събират в сгъвките на клепачите пресовани грамаж: 3 g

9,80 ЛВ. / 3 g

кутийка

» деликатният перлен блясък красиво озарява погледа

» създадени на базата на специално подбрани » » » »

минерални съставки каолинът се грижи за деликатната кожа на клепачите маслото от авокадо хидратира, омекотява, регенерира и има антиоксидантно действие съдържат UV филтри грамаж: 6 g

14,00 ЛВ. / 6 g

FM | c001

C HOCOLATE M OUSSE

FM | c002

S ILVER D UST

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

FM | c004

FALL G REEN

FM | c003

H EATHER I NTENSE

33


FM | c010

A QUATIC G REEN

FM | c013

P URPLE FROST

FM | c015

G LAM P INK

FM | c017

FM | c023

S PARKLING VIOLET

DARK VIOLET

FM | c016

FM | c024

C IT Y N IGHT

SALMON P INK

FM | c042

FM | c019

VANILLA C REAM*

WENGE WOOD

FM | c025

P URE WHITE

* Матова версия. ** Сатенена версия. *** Нанесен върху кожата цветът се променя в розов. FM | c014

VINTAGE G OLD

FM | c043

CHOCOLATE PUDDING*

FM | c020

MINERAL LOOSE EYESHADOWS Прахообразни сенки за очи » лека и хидратираща формула » съчетани на базата на специално подбрани минерални съставки

FM | c009

M AGIC R OSE ***

FM | c041

TIRAMISU **

гарантира интензивен цвят

» могат да бъдат използвани

FM | c011

34

FM | c040

M ILK S HAKE **

9,00 ЛВ. / 1,3 g

FM | c026

B UT TERFLY B LUE

» благодарение на високата концентрация »

» високата концентрация на пигменти самостоятелно или в комбинация с другите сенки за очи » прахообразни » лесни за нанасяне: както с апликатор или четка, така и с върха на пръста » грамаж: 1,3 g

P EARLY D EW

CASHMERE EYESHADOW Кашмирени сенки за очи

C ARMINE R ED

» » » » »

на пигменти цветът се задържа през целия ден и не изисква поправки кремообразната консистенция, деликатна като кашмир, улеснява прецизното нанасяне на козметичния продукт микронизираните пудрени частици гарантират дълготраен грим, без сипене широка гама интригуващи, наситени цветове матови пресовани грамаж: 2,5 g

7,00 ЛВ. / 2,5 g

FM | c021

M OSS G REEN

FM | c022

D ESERT SAND

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

FM | c027

E BONY B LACK

FM | c028

G REY STONE

35


устНи


GLAM LIP TINT & BALM Маркер и балсам за устни

» луксозно червило, създадено, за да

» идеална комбинация от дълготраен, сочен

» »

22,40 ЛВ. / 4,46 g

. ни ус т су хи ии На

17,50 ЛВ. / 8 ml

» » »

ст

»

»

чи

»

»

базата на вода, гарантира изключителен комфорт и естествен вид на устните, а пантенолът ги хидратира балсамът притежава отлични подхранващи свойства, благодарение на активните съставки: кокосово масло, пантенол и витамин E удобната форма на маркера улеснява нанасянето без употребата на молив за устни не се размазва с приятен аромат на манго обем на маркера: 3 ml, грамаж на балсама: 1,4 g

ър ху

»

цвят и съблазнителен блясък

» леката формула на маркера, създадена на

ар ке ра в

»

гарантира на устните интензивен цвят, матов завършек и нежна грижа високата концентрация на пигментите и кадифената формула придават елегантен и чувствен вид иновационното съчетание от хиалуронова киселина и трипептид предпазва устните от вредното влияние на околната среда, овлажнява ги и им придава обем олиото от памучно семе, като богат източник на ненаситени мастни киселини и витамин E, перфектно подхранва и омекотява деликатната кожа на устните кремообразната консистенция гарантира изключително приятно нанасяне изкушава със сладък аромат обем: 8 ml

на ся йм

устни!

VELVET LIP CREAM Кадифено крем червило

Когато не го използваш дръж маркера в хоризонтално положение!

ВЕЛИКОЛЕПНИ

FM | li22

P INK C ASHMERE

FM | li23

B ROWN SATIN

FM | li24

O RANGE S ILK 38

FM | li25

E LEGANT R ED

FM | li26

FANCY C ORAL

FM | li27

ST YLISH P INK

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

39


FM | li10

S UNRISE P INK

FM | li07

PALE FUCHSIA

FM | li08

AUSTRALIAN SAND

AUTOMATIC LIPLINER Автоматичен молив за устни

EXTRA RICH LIPSTICK Червило за устни

» прецизно подчертава контура на устните,

» придава на устните чувствен цвят и нежен

» » »

FM | li06

H OT R ED

FM | li09

» » »

акцентирайки върху тяхната естествена красота съдържа интензивно подхранващи восъци водоустойчив цветове, идеално съчетани с нюансите на червилата автоматично прибиране и изваждане с удобна вградена острилка грамаж: 0,31 g

8,50 ЛВ. / 0,31 g

SWEET L AT TE

FM | li03

AUSTRALIAN SAND

блясък

» богатата комбинация от витамини, масла

и хидратиращо-регенериращи субстанции изглажда, гарантира необходимото овлажняване, предпазва устните от изсушаване и напукване » съдържа антиоксиданти и UV филтри » към всяко червило можеш да избереш съответния автоматичен молив за устни » грамаж: 4 g

FM | li01

H OT R ED

FM | li05

SWEET L AT TE

12,60 ЛВ. / 4 g FM | li02

PALE FUCHSIA

FM | li04

S UNRISE P INK

GLOSSY LIPSTICK Червило гланц за устни FM | bp3

» комбинацията от деликатен цвят с

P EACHY R OSE » »

FM | bp2

S HINY N UDE

» » » »

FM | bp1

C ANDY P INK 40

интензивен блясък и отразяващи светлината отблясъци придава на устните чувствен, секси вид съдържа восък, който предпазва устните витамините с и Е се грижат и регенерират деликатната кожа на устните: придават им гладкост и еластичност, хидратират ги и образуват филтър срещу свободните радикали има лека формула и не слепва устните лесно се нанася, идеално за ежедневен грим с приятен, плодов аромат грамаж: 4 g

Можеш да избереш идеалния за Теб цвят изпробвайки мострите на червилата.

15,00 ЛВ. / 4 g Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

41


ICY LIPSTICK Ледено червило за устни » иновационните полимери идеално

» »

» » » » » »

предпазват и се грижат за устните, предотвратявайки тяхното изсушаване и напукване при студ и вятър или при високи температури комплексът от витамини действа като балсам олиото от слънчогледови семки и екстрактът от розмарин хидратират и стягат устните, придавайки им здрав и съблазнителен вид благодарение на прозрачността си подчертава естествения цвят на устните има фантастична форма, наподобяваща ледена висулка за ежедневна употреба със свеж, апетитен аромат съдържа UV филтри грамаж: 3,5 g

LIP GLOSS Гланц за устни

WE T LIP EFFEC T

» искрящият прашец и светлоотразителните

» »

» » »

пигменти оптически изглаждат повърхността на устните и им придават интензивен блясък ефект на чувствено навлажнени устни подхранващата формула (масло от гроздови семки, от шафран и от соя) хидратира устните и ги предпазва от вредното влияние на околната среда витамин А подобрява цвета на устните, витамин E има антиоксидантно действие, а витамин F подхранва и регенерира съдържа слънцезащитни филтри обем: 9 ml

FM | lip2

I NNOCENT P INK

10,60 ЛВ. / 9 ml

що чув ство.

FM | li21

Прият

но гъд

еличка

15,00 ЛВ. / 3,5 g

LIP GLOSS Гланц за устни

PLUMP LIP EFFEC T

» придава на устните чувствен цвят и нежен блясък

FM | lip5

C HILLY B ROWN

» ефект на деликатно уголемени устни » съдържа тонизиращо-охлаждащи » »

FM | lip1

S PICY N UDE

42 42

» »

съставки, стимулиращи микрообращението подхранващата формула изглажда и регенерира устните може да бъде използван самостоятелно или върху червило (нанесен върху червило подчертава цвета му и значително удължава трайността му) съдържа слънцезащитни филтри обем: 9 ml

10,60 ЛВ. / 9 ml

LIP GLOSS Гланц за устни » перфектно подбраните пигменти придават » » » » »

на устните съблазнителен цвят и нежен блясък соевото масло гарантира интензивна грижа и защита комплексът от витамини регенерира и стяга деликатната кожа на устните натуралният восък допълнително овлажнява и изглажда устните слънцезащитни филтри обем: 9 ml

FM | lip4

P LUM G OLD

FM | lip3

10,60 ЛВ. / 9 ml 43

S UBTLE R OSE

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

43


FRUITY LIP GLOSS Плодов гланц за устни FM | li20

WILD STRAWBERRY

»

»

FM | li17 » » »

FM | li18 C HERRY

19,60 ЛВ. / 1,7 g

MINTY LIP GEL Ментов гел за устни VOLUME-UP EFFEC T

» с изкушаващ аромат на вкусни ягоди,

»

P EACH

1

банани, череши, праскови или малини искрящите цветове чувствено подчертават цвета и формата на устните, придавайки им блясък, който оптически ги увеличава комплексът от витамини и регенериращи съставки подхранва и омекотява устните специалната формула, съдържаща масло от шеа, овлажнява сухите и изпръхнали устни глези сетивата с апетитен аромат и деликатен вкус лесно се нанася, благодарение на удобния дозиращ накрайник обем: 15 ml

» съдържащите се в него съставки създават ефект на чувствено уголемени устни

» обогатен с хидратиращи съставки, витамин Е и масло от шеа

» идеална основа за червило » перфектно замества безцветния гланц, » » » »

8,80 ЛВ. / 15 ml

тъй като подчертава естествения цвят на устните освежаващият ментов аромат има приятен охлаждащ ефект удобна, мека четчица препоръчва се за нанасяне след употреба на захарния пилинг за устни грамаж: 1,7 g

FM | li13

M INT Y L IP G EL

1

FM | li13 2

SUGAR LIP SCRUB Захарен пилинг за устни » перфектно подготвя устните за нанасяне

FM | li16

BANANA*

на червило, гланц или маркер за устни

» съдържа захарни кристалчета, пантенол

*До изчерпване на наличните количества.

» » »

FM | li19

»

R ASPBERRY

и витамин Е, които правят устните гладки и чувствено меки с изкушаващ аромат на манго с удобен апликатор препоръчва се за употреба заедно с ментовия или медения гел за устни грамаж: 1,9 g

FM | li14

S UGAR L IP S CRUB

2

FM | li14

18,90 ЛВ. / 1,9 g

44

3

Когато не го използваш дръж маркера в хоризонтално положение!

Нанасяй маркера върху чисти и сухи устни.

3

TATTOO LIP TINT Маркер за устни » придава сочен, дълготраен цвят » прецизно оцветява устните без да е

FM | li12

C OFFEE D REAM

» » » »

FM | li11

R OSE D REAM

» »

необходимо предварително да бъдат очертавани с молив със специална дозираща система съдържа пантенол, който има регенериращи свойства с чувствен аромат на манго не слепва устните и не оставя лепкав слой не се размазва обем: 3 ml

18,90 ЛВ. / 3 ml

HONEY LIP GEL Меден гел за устни

VOLUME-UP EFFEC T

» съдържа съставки, които подпомагат » » » » » » »

възстановяването на структурата на устните и гарантират техния красив вид на базата на меден нектар обогатен с хидратиращи съставки, витамин Е и масло от шеа идеална основа за червило перфектно замества безцветния гланц, тъй като подчертава естествения цвят на устните удобна, мека четчица препоръчва се за нанасяне след употреба на захарния пилинг за устни обем: 2,2 ml

FM | li15

FM | li15

H ONEY L IP G EL

18,90 ЛВ. / 2,2 ml

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

45


ДЕМАКиАЖ


MICELLAR LOTION Мицеларен лосион за почистване на грим » създаден на базата на розова вода, получена » » » » » » »

от листенцата на столистна роза (Rosa centifolia) идеално почиства кожата на лицето и очите премахва дори и водоустойчив грим оставя деликатен липиден филм (не нарушава хидролипидния слой на кожата) съдържащите се в него съставки успокояват раздразненията, освежават и изглаждат кожата за всеки тип кожа, включително суха и чувствителна за ежедневна употреба обем: 200 ml

FM | mi01

CORRECTOR PEN Коректор за поправка на грима » безпроблемно премахва малките

» » » »

несъвършенства, останали от молива за очи, очната линия или молива за устни без да разваля грима със специален накрайник, улесняващ прецизното изтриване даже и на найдребните чертички или петънца съдържа подхранващ бизаболол и хидратиращо масло от жожоба побира се дори в малка, вечерна дамска чанта обем: 3 ml

След употреба избърши накрайника с хартиена кърпичка.

14,00 ЛВ. / 200 ml

FM | k005

21,00 ЛВ. / 3 ml 48 48

49

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

49


ДЛАНи


FM | n009

FM | n023

FM | n028

FM | n029

FM | n002

FM | n013

FM | n020

FM | n018

FM | n003

FM | n019

FM | n005

FM | n021

FM | n010

FM | n011

FM | n004

FM | n026

FM | n016

FM | n012

FM | n006

FM | n027

FM | n015

FM | n022

FM | n007

P URE N ATURAL

G OLDEN SAFFRON

WARM C ORAL

PALE FUCHSIA

L ILAC

L AVENDER FIELD

TAUPE B ROWN

*Перлени цветове.

FM | n001

G OLDEN P EARL*

Black & White PAPAYA

FM | n030

B LACK R OSE

Можеш да избереш своя цвят лак за нокти използвайки палитрата (стр. 57).

FRESH M INT

S UNRISE P INK*

FM | n031

WHITE L ILY

A PRICOT

52

H OT R ED

NAIL LACQUER Лак за нокти

FRESH C ARROT

D EEP S CARLET

R UBY WINE

DARK JADE

O LIVE G REEN

SWEET L AT TE*

D ENIM S HINE*

» дълготраен, устойчив на лющене и надраскване

» бързосъхнещ » гарантира наситен, оригинален и модерен цвят с красив блясък

» богатата формула съдържа витамини

А и Е, калций и кератин, които заздравяват ноктите и предотвратяват тяхното чупене и раздвояване » кремообразна консистенция » идеално подбраната четчица улеснява равномерното нанасяне » обем: 10 ml

11,20 ЛВ. / 10 ml

WILD O RCHID

FRAPPE

Преди да нанесеш лак с ярък цвят препоръчваме употребата на заздравителя за нокти с диамантен прах или на балсам за нокти (стр. 54-55).

C ORNFLOWER

C AT T Y G REY*

За по-дълготраен ефект, нанеси лака върху полирани, подсушени и обезмаслени нокти.

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

53


NAIL HARDENER Заздравител за нокти с диамантен прах

» предназначен за нокти, податливи

» предназначен за нокти, податливи на чупене

FM | n103

9,80 ЛВ. / 10 ml

НОВА ФОРМУЛА!

NAIL CONDITIONER WITH KERATIN Балсам за нокти с кератин

ги предпазва от вредното влияние на околната среда » диамантеният прах видимо заздравява и втвърдява ноктите, придавайки им дълготраен блясък » идеален като основа за лак » обем: 10 ml

FM | n104

9,80 ЛВ. / 10 ml NAIL CONDITIONER WITH SILK Балсам за нокти с коприна

» предназначен за нокти, податливи на

» предназначен за потъмнели нокти » съдържа пшеничен протеин, който

»

» обогатен с копринен протеин, който

» » »

раздвояване съдържа кератин, който втвърдява ноктите обогатен с витамин Е, пантенол и масло от авокадо, които предотвратяват начупването и раздвояването на ноктите придава красив блясък обем: 10 ml

FM | n102

9,80 ЛВ. / 10 ml CUTICLE SOFTENER Омекотител за кожички с кайсиеви ядки » предназначен да се грижи за деликатната » » » »

»

кожа около ноктите на базата на екстракт от бадеми и кайсии деликатните частици от кайсиеви ядки нежно ексфолират, омекотяват и изглаждат кожата коприната идеално хидратира и придава на дланите поддържан вид екстрактът от алги омекотява кожичките и улеснява тяхното премахване, а комплексът от витамини C и E има антиоксидантно действие обем: 10 ml

FM | n105

9,80 ЛВ. / 10 ml 54

и нацепване

» създава защитен слой върху ноктите, който

Цветовете на козметичните продукти с нова формула може леко да се различават от нюансите от каталог №3.

на чупене и нацепване » калцият втвърдява ноктите и ги прави по-еластични и по-здрави » съдържа съставки, които се грижат за ноктите и ги правят лъскави » обем: 10 ml

интензивно хидратира

заздравява и подхранва ноктите, и предотвратява образуването на петна » съдържа съставки, избелващи петната по ноктите и придаващи им блясък » обем: 10 ml

FM | n101

9,80 ЛВ. / 10 ml

НОВА ФОРМУЛА!

НОВА ФОРМУЛА!

NAIL CONDITIONER WITH CALCIUM Балсам за нокти с калций

CUTICLE & NAIL CREAM Крем за кожички и нокти » предназначен за сухи, увредени кожички и чупливи нокти

» съдържа масло от шеа, пчелен восък »

» » » » »

и витамин Е, които хидратират и подхранват сухата кожа бадемовото масло и пантенолът гарантират на кожата еластичност, а също така заздравяват и изглаждат ноктите, създавайки върху тях уникален защитен слой има приятен аромат практичният накрайник улеснява нанасянето на крема за ежедневна употреба честата му употреба гарантира здрав вид на ноктите и кожичките обем: 15 ml

FM | n107

8,50 ЛВ. / 15 ml Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

55


NAIL LACQUER DRYING SPRAY Спрей за изсушаване на лака » по-бързо изсушаване на лака » предпазва лака от образуването на ивици и от надраскване

» придава красив блясък и подчертава цвета на лака

» не изсушава кожичките около ноктите » бързо се изпарява и не оставя лепкав слой

» обем: 50 ml

FM | n100

10,60 ЛВ. / 50 ml

Можеш да избереш своя цвят лак за нокти (стр. 52-53) използвайки палитрата.

NAIL LACQUER REMOVER Лакочистител за нокти » без ацетон, двуфазен » единият слой на лакочистителя се грижи за

» » » » » » »

ефикасното премахване на лака, а другият – за подхранването, хидратирането и регенерирането на ноктите съдържа екстракт от памук, богат на протеини и минерали, който овлажнява ноктите и омекотява кожичките около тях екстрактът от бамбук успокоява раздразненията и подхранва, правейки ноктите по-малко чупливи витамин Е предотвратява накъсването на кожичките и регенерира ноктите може да се използва както за естествени, така и за изкуствени нокти разклати добре бутилката преди всяка употреба има приятен, цитрусов аромат обем: 100 ml

FM | n106

7,70 ЛВ. / 100 ml 56

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

57


НАЙ-МАЛКитЕ

ЗА


FM KIDS MAKE UP BOX Комплект гримове за момиченца » комплектът съдържа: гланц за устни, три цвята сенки за очи и руж

FM KIDS AQUA COLOURS Лак за нокти за момиченца

очарова всяка малка дама

» очарователни, пастелни цветове, в които

» деликатната пастелна гама от цветове ще » гланцът е обогатен с растителни съставки, » » » » » »

активно грижещи се за кожата на устните – какаово масло и масло от авокадо сенките и ружът имат приятен, прасковен аромат, а гланцът ухае на дъвка козметиките са лесни за нанасяне и безпроблемно се измиват с мазен детски крем формула, създадена на базата на хранителни оцветители предназначен за деца на възраст над 3 години удобна кутийка грамаж: гланц – 2,5 g, сенки за очи – 3 x 1,2 g, руж – 2,4 g

FM | d001

» »

» » » » »

15,00 ЛВ. / 8,5 g 60

»

със сигурност ще се влюби всяка малка принцеса нежната за деликатните детски нокти формула е създадена на базата на вода и хранителни оцветители лакът не изисква употребата на лакочистител, тъй като се разтваря напълно във вода – за отстраняването му са достатъчни топла вода и гъбичка не оцветява ноктите изключително лесен за нанасяне, благодарение на тънката, идеално подбрана четчица чувственият аромат превръща лакирането на ноктите в истинско удоволствие в удобно и безопасно пластмасово шишенце предназначен за деца на възраст над 3 години обем: 9 ml

11,20 ЛВ. / 9 ml

FM | n025 S KY

FM | n024 C ANDY

Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

61


АКсЕсоАри


» ръчно изработена от висококачествен

видове сенки » идеално разнася сенките, благодарение на което се получава плавно преминаване от една цветова гама в друга и идеален грим от типа “smoky eyes” » лесен за почистване » дължина: ок. 19 cm

FM | w001

6,00 ЛВ.

синтетичен косъм

» улеснява прецизното нанасяне на червила

и гланцове – както с кремообразна, така и с течна консистенция » конусовидната форма на четката гарантира идеално очертаване на контура на устните и нанасяне на точното количество козметика » издръжлива на износване, лесна за почистване » дължина: ок. 18 cm

B LUSH B RUSH

» изработен от мека гъбичка » осигурява перфектно нанасяне на всички

F OUNDATION B RUSH

LIP BRUSH Четка за червило L IP B RUSH

E YESHADOW S PONGE

E YESHADOW B RUSH

P OWDER B RUSH

EYESHADOW SPONGE Апликатор за сенки

FM | w009

8,40 ЛВ. EYESHADOW BRUSH Четка за сенки » с плоска форма » изработена от естествен косъм от пони, който косъм е изключително еластичен

» улеснява равномерното нанасяне на

всички видове сенки за очи: пресовани, прахообразни, течни » перфектно разнася сенките, благодарение на което се получава плавно тонално преминаване между различните цветове » не абсорбира прекалено голямо количество от продукта » дължина: ок. 19 cm

FM | w002

8,40 ЛВ.

FOUNDATION BRUSH Четка за фон дьо тен » изработена от висококачествен синтетичен косъм

» предназначена за нанасяне на течен фон дьо тен и течен коректор

» не абсорбира прекалено голямо количество от продукта

» улеснява перфектното разнасяне на фон дьо тена без “маска ефект”

» изключително издръжлива на износване, за много честа употреба

» дължина: ок. 22 cm

FM | w005

20,00 ЛВ. POWDER BRUSH Четка за пудра » ръчно изработена от мек и еластичен естествен косъм от енот

» осигурява перфектно нанасяне както на

пресована, така и на прахообразна пудра

» с перфектна, закръглена форма » изключително издръжлива на износване, за много честа употреба

» не абсорбира прекалено голямо

количество от продукта и улеснява равномерното нанасяне на козметиката » дължина: 23,5 cm

FM | w003

30,00 ЛВ. 64

BLUSH BRUSH Четка за руж » със скосена, закръглена форма » изработена от естествен кози косъм » изключително деликатна на допир » предназначена за нанасяне на руж, бронзиращи и озаряващи пудри

» идеално моделира чертите на лицето » дължина: ок. 22 cm

FM | w004

24,00 ЛВ. Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

65


PROFESSIONAL BRUSH SPRAY Професионален спрей за четки за грим » мигновено подготвя четката за следваща »

» » » » » » »

употреба специалната формула деликатно, но ефикасно премахва остатъците от козметичните продукти, правейки четката перфектно чиста и мека съдържа дезинфекциращи съставки, благодарение на които гарантира необходимата хигиена предпазва и поддържа косъма предназначен за четки както от синтетичен, така и от естествен косъм за ежедневно нанасяне след всяка употреба на четката бърз и лесен за употреба без изплакване обем: 100 ml

MAKE UP BAG Козметична чантичка » изработена от елегантен, кремаво-жълт сатен с черни допълнения

» с удобна дръжка » закопчава се с практичен цип » има красив дизайн » размери: ок. 19 x 9,5 x 7 cm

FM | g59

10,00 ЛВ.

FM | w008

11,20 ЛВ. / 100 ml За да изсушиш четките използвай многофункционалната кърпа, навита на ролка MULTI FUNCTION ROLL WIPES. Ще я откриеш в каталога с продукти FM GROUP FOR HOME. Страхотна е!

PROFESSIONAL BRUSH SHAMPOO Професионален шампоан за четки за грим » почиства четките в дълбочина,

гарантирайки необходимата хигиена

» удължава издръжливостта на косъма » идеално отстранява остатъците от »

» » »

козметичните продукти, себума, който кожата отделя и полепналата прах старателно подбраните съставки на шампоана имат омекотяващо и дезинфекциращо действие, благодарение на което почистеният косъм е защитен, мек и приятен на допир предназначен за четки както от синтетичен, така и от естествен косъм за честа употреба обем: 100 ml

FM | w007

11,20 ЛВ. / 100 ml 66

MAKE-UP BRUSH CASE Сгъваем несесер за четки за грим » създаден с цел удобно и безопасно съхранение на козметичните четки

» с 8 прегради за различните видове четки » черен, от екологичен материал » с памучна панделка за връзване » размери: 42 x 27 cm (разгънат)

FM | w006

24,00 ЛВ. PAPER BAG Подаръчна торбичка » идеална за малки подаръци » размери: 15 x 15 x 8 cm

FM | tm1

2,50 ЛВ. Продуктите FM GROUP MAKE UP са оригинални продукти на FM GROUP World.

67


Запознай се с новата марка на FM GROUP! Открий богатството от незабравими вкусове и аромати!

ОФИС София 1124, бул. Евлоги и Христо Георгиеви №50 Телефон: 02/ 943 00 74, 0886/ 89 33 70, 0885/ 36 11 43, 0878/ 20 14 60, 0878/ 20 14 69 e-mail: fmgroup@mail.bg, www.fmgroup.bg

България ©

FM GROUP WORLD WWW.FMWORLD.COM 2014 Я Н У А Р И

Bul 01

Д и с т р и б у т о р

© Всички права запазени. Да не се копира. Имитацията на нашите оригинални продукти ще бъде смятана за нелоялна конкуренция.

Profile for Olga Gotseva

FM Group Katalog make up bg  

FM Group Katalog make up bg

FM Group Katalog make up bg  

FM Group Katalog make up bg

Profile for olga77
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded