Page 1

StoAktuelt Tips og trends inden for facader, interiør, beton og gulve

Nr. 1/2014

Velkommen til et nyt magasin fra Sto

Videreuddannelse er vejen til forretningsudvikling Plejehjemmet Lotte - et byggeri, hvor alt er OK Omsorgsfuld rådgivning i „Omsorgsfuldt byggeri” Opgaven med OL-studiet blev udført til den store gulv-medalje StoCenter i Hvidovre Lasse, Jane og Peter inviterer på personlig betjening


Leder

Velkommen til et nyt magasin fra Sto Kære Læser Du sidder nu med det første nummer af StoAktuelt i hånden. Magasinet har til formål at holde dig orienteret om Sto’s aktiviteter og produkter – og om aktuelle temaer, som er relateret til Sto og Sto’s kunder.

Vi ser med positive forventninger på 2014. Vi har mange spændende projekter i pipelinen som involverer en lang række af vores kunder og partnere. Sto er en familiejet virksomhed båret af stærke værdier. Koncernen beskæftiger på verdensplan 5.000 dedikerede medarbejdere som hver dag bestræber sig på at være blandt de bedste i verden til at udvikle, producere og markedsføre innovative kvalitetsprodukter inden for facade-, interiør-, gulv- og betonløsninger.

Vi har et fokus som vi kalder ”Omsorgs­ fuldt byggeri” og det går igen i alt, vi foretager os. Vi har en holdning til byggeri, arkitektur og æstetik - kvalitet er et nøgleord hele vejen igennem. Alt i alt er vi godt rustet til at imødegå fremtidens krav om gode produkter, gennemtænkte løsninger og veluddannede medarbejdere - ikke mindst når det gælder miljø, energi og bæredygtighed. Vi ser os selv som en meget ansvarsfuld og ordentlig virksomhed. Ikke kun helt overordnet – men også i det daglige. Det håber vi, at man som kunde og samarbejdspartner mærker, når man er i kontakt med vores medarbejdere – enten ude, eller i StoCenter i Hvidovre, hvor vi har samlet vores danske aktiviteter i helt nye omgivelser med integreret butik, design- og uddannelsescenter. Vi ser med positive forventninger på 2014. Vi har mange spændende projekter i pipelinen som involverer en lang række af vores kunder og partnere. Vi ser også et stort udviklingspotentiale hos de private boligejere når det gælder udvendig ­fa­caderisolering. I forhold til netop private husejere har vi etableret et interessant samarbejde med BOLIUS som vi forventer os meget af. Arkitekter og ingeniører skal vi fortsat have fokus på, da de for Sto er meget centrale i hele byggeprocessen – både nybyg og ­renovering. Endelig er der håndværker­ne – de udfø­rende. Vi satser her meget på uddannelse, da vi hos Sto tror på, at dette er vejen til forretningsudvikling. Forretningsudvikling er derfor helt centralt, når vi i foråret 2014 søsætter et nyt uddannelseskoncept med base i vores nye uddannelsescenter i Hvidovre. Velkommen hos Sto. Carsten Lundh Olesen Landechef, Sto Danmark

StoAktuelt Om tryksagen Dette er Sto Danmarks kundemagasin, hvor vi informerer om produkter, opdaterer om nyheder – og deler viden om interessante projekter med dig. Ansvarlig udgiver Landechef for Sto Danmark, Carsten Lundh Olesen Redaktion Mats Sjöström Peter Rasmussen Carsten Lundh Olesen Mikael Molander Produktion Molander Advertising A/S Tryk Tryk af StoAktuelt sker på et FSC-certificeret trykkeri og på FSC-certificeret papir. Hele produktionen sker med så lille miljøpåvirkning som muligt, med et mål om at fremme ansvarsfuld brug af verdens skove. Sto Danmark A/S Avedøreholmen 48 2650 Hvidovre Telefon: +45 70 27 01 43 kundekontakt@sto.com www.stodanmark.dk Omslagsbillede OK-Huset på Frederiksberg


Uddannelse

Videreuddannelse er vejen til forretningsudvikling Som en af markedets førende leverandører til byggebranchen, ser vi det som en ­naturlig opgave at bidrage til branchens videreuddannelse – og fortsatte udvikling.

”Hvor andre dele af byggebranchen, f.eks. el og vvs, er båret af bl.a. en rivende teknologisk udvikling, så har vores del af byggebranchen været mere traditionsbundet. Mange har måske derfor ikke følt det store behov for efteruddannelse“, udtaler Thomas Krogsgaard, uddannelsesansvarlig hos Sto Danmark A/S. Der er dog de senere år sket ganske meget også inden for vores del af branchen. Det skyldes dels en stigende interesse for banebrydende og anderledes arkitektur – og nænsom og omsorgsfuld byfornyelse. Og dels et stadigt voksende marked for energibesparelser. ”Efteruddannelse, ikke mindst i nye teknikker, er helt afgørende i kampen om kunderne. Konkurrencen er stor og kunderne søger hen hvor viden og kompetencer er størst”, understreger Thomas. StoAcademy byder velkommen til ­arkitekter, entreprenører og ­bygherrer Hos Sto har vi ikke blot de rette kompetencer – vi har også valgt at afsætte de

fornødne ressourcer til at drive og udvikle vores egen uddannelsesafdeling, Sto Academy. Uddannelse er vigtigt for vores kvalitets­ sikring, og da produkter og teknikker

konstant udvikles, og normer og lovkrav hele tiden forandres, er det vigtig at være på forkant. Af aktuelle kurser kan nævnes StoTherm Kurser (kurser i systemerne StoTherm Mineral og StoTherm Vario) som køres sammen, da de to systemer er meget ens. En lang række af vores kurser er åbne kurser, som alle kan tilmelde sig, men vi arrangerer også lukkede virksomhedstilpassede kurser efter aftale. Kurserne ledes af produktchefen inden for de respektive områder og foregår først og fremmest hos Sto i Hvidovre, hvor vi har alle muligheder for at kombinere teori med praktiske øvelser. ”Vi afholder løbende kurser året rundt, så den bedste måde at holde sig ajour, er ved at gå ind på vores hjemmeside og se om der skulle være noget interessant for dig”, slutter Thomas Krogsgaard.

Teori og praktiske øvelser mødes i vores uddannelsescenter i Hvidovre. StoAktuelt 1/2014  | 3


OK-huset

Plejehjemmet Lotte - et byggeri, hvor alt er OK Plejehjemmet Lotte blev for et par år siden kendt for sin befriende og ubureaukratiske måde at være plejehjem på.


OK-huset

Dengang hed forstanderen Thyra Frank. I dag hedder forstanderen Charlotte Andreasen, men visionen om hvordan man behandler de ældre, er stadig den samme. Til gengæld er rammerne helt nye. Et samarbejde med OK-Fonden og Frederiksberg kommune, har resulteret i et helt nyt og meget moderne plejehjem med 60 2-rums plejeboliger fordelt på 6 etager, beliggende på hjørnet af Roskildevej og Borgmester Fischers Vej på Frederiksberg. Konkurrenceprojektet blev vundet - og er nu færdiggjort af et team ledet i totalentreprise af Entreprenørfirmaet W. Lyng­ gaard Petersen A/S. Sto – en aktiv rådgiver gennem hele byggeriet Seniorkonsulent Tage Ludvigsen fra Sto Danmark, har som rådgiver fulgt byggeriet fra start til slut. ”Vores deltagelse i projektet har meget naturligt været fokuseret på de kompetencer og løsninger, som er netop Sto’s kerne­ område, dvs. facadeløsninger”, udtaler Tage Ludvigsen. ”Vi har fra første færd haft en meget tæt dialog med totalentreprenør og arkitekt i projekteringsfasen. Fra valg af system for udvendig isolering, til valg af farve og kornstørrelse i slutpuds og endelig valg af den facadesten, der dækker de første 2,5 meter fra terræn og op til den pudsede væg. En del af vores rådgivning og dialog har drejet sig om, hvilke løsninger vi kunne anbefale mht. overgange og tilslutninger til andre bygningsdele. Hvordan løser vi

med vores erfaring, de forskellige spring i facadeplanet, f.eks. overgangen fra puds til henholdsvis tag, vinduer, tegl, sålbænke – og ikke mindst afslutning ved terræn, så hele facadeprojektet fremstår æstetisk flot. I forlængelse af dialog med totalentre­ prenøren, har Sto efterfølgende helt lavpraktisk fulgt op på selve den hånd­ værksmæssige udførelse i tæt samarbejde med facadeentreprenøren – og tilset at alle materialer er anvendt korrekt og efter Sto’s forskrifter. ”Det er jo ikke nok at byggeriet står flot og betagende ved selve åbningen. Det skal fremstå flot, velbygget og velholdt i mange, mange år fremover”, understreger Tage. Resultatet taler for sig selv: slutpuds og facadesten går op i en højere æstetisk enhed med bygningens sorte metalriste og farvede glaspartier. Projektleder Tonni Jørgensen fra WLP udtaler vedrørende byggeriet: ”WLP har gennem sparring med Sto Danmark, egne rådgivere og bygherren fundet de valgte løsninger optimale for opfyldelse af både de arkitektoniske, funktionelle og økonomiske kriterier i projektet. Særligt valget med den mørke facadetegl som bygningens base og de indrykkede felter i pudsen har været gennem er lang proces og resultatet vurderes tilfredsstillende. WLP vil have de positive erfaringer med udførelsen af OK huset Lotte med i vores fremtidige projekter“. ”OK-Huset er et godt eksempel på, hvad det vil sige at have en virksomhed som Sto med i projektet. Jeg har i min dialog med

Facaden er beklædt med StoSilt Cera fra terræn og 2,5 m op til den pudsede væg.

både bygherre, arkitekt og entreprenør, hele tiden kunnet trække på Sto’s store og meget kompetente bagland. En god oplevelse for kunden – men også for mig”, slutter Tage Ludvigsen.

Fakta Plejehjemmet Lotte / OK-Huset Borgmester Fischers Vej, 2000 Frederiksberg. Bygherre: OK - FONDEN Arkitekt: Arkitektfirmaet MW A/S, tnt arkitekter a/s Totalentreprenør: W. Lynggaard Petersen A/S Facadeentreprenør: P. Andersen & Søn Entreprise Aps Sto produkter: StoTherm Mineral Facadesystem med 250 mm isolering og afsluttet med StoLotusan Slutpuds. StoSilt Cera facadesten

Seniorkonsulent Tage Ludvigsen fra Sto Danmark og Projektleder Tonni Jørgensen fra WLP. StoAktuelt 1/2014  | 5


StoDesign

Omsorgsfuld rådgivning i „Omsorgsfuldt byggeri” Der er uden tvivl mange ­leverandører til bygge­ branchen, som både ­producerer og leverer ­fremragende produkter. Det mener vi i al ubeskedenhed også at gøre hos Sto.

Arkitekt hos StoDesign Lars Therkelsen, MAA.

Men for os er det ikke nok. For os er det en utrolig vigtigt kvalitetsparameter at sikre, at vores produkter ikke kun bliver anvendt teknisk korrekt – men også, at deres æstetiske muligheder bliver udfoldet. Derfor ser vi det hos Sto som en hel naturlig funktion, at have en arkitekt fastansat, som rådgiver både kolleger og kunder i de uendelige muligheder og kombinationer der kan opnås med Sto‘s overfladeløsninger. Når vores produkter er en del af et æstetisk udtryk ”Mit arbejde her hos Sto består i at yde både kolleger og kunder æstetisk hjælp i udarbejdelsen af konkrete projekter”, udtaler arkitekt, MAA, Lars Therkelsen hos StoDesign i Hvidovre. ”Og når vi taler om kunder, så er der tale om både håndværkere, entreprenører og bygherrer. Men også arkitekter. Vi er ikke konkurrenter til arkitekterne – men vi er den faglige sparringspartner som kan vejlede og guide kunden gennem Sto’s mange interessante overflader og komme med forslag til teks­ 6  |  StoAktuelt 1/2014

turer og farver til det konkrete byggeprojekt”. ”Med udgangspunkt i kundens aktuelle projekt, kommer jeg med forslag til teksturer og farver, der forholder sig til projektet. Det hele visualiseres, så man får et fotorealistisk billede af, hvordan projektet kan se ud, inden vi går i gang. Jeg hjælper også arkitekter med at få adgang til fx teksturer eller digitale farver, der kan underbygge deres egne visualiseringer.” ”Opgaven er meget ens, hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri”, udtaler Lars. Det handler altid om at tage udgangspunkt i den konkrete bygning og kontekst og sammenholde dette med bygherrerens og rådgiverens ønsker og økonomi“. ”Fx er jeg netop nu i gang med at illustrere hvordan vores ventilerede facadebeklædning, StoVentec, kan kombineres med træ på en boligbebyggelse fra 50’erne i Oslo. Ved renoveringer synes jeg det er vigtigt at understrege den eksisterende arkitektur. Især i de mange bebyggelser fra perioden efter Anden Verdens­

krig, der trænger til renovering nu, er det vigtigt at lave en facade, der også er pæn om 10 eller 20 år”. Rådgiver i hele Norden Lars sidder til daglig hos StoDesign Center i Hvidovre, men rådgiver, sammen med sin svenske arkitektkollega Jenny Beijar, kunder i hele Norden. ”Uanset hvilket projekt du står med, så er du altid velkommen til at kontakte Jenny eller mig – og meget gerne tidligt i processen. Det er altid godt at få konstruktiv sparring om overflader, farver og udtryk, så dit projekt ender med at få det flotte æstetiske udtryk som det fortjener”, slutter Lars Therkelsen.


TV 2

Opgaven med OL-studiet blev udført til den store gulv-medalje TV 2 ønskede et sort, højglanspoleret gulv i deres OL-studie, som kunne klare belast­ningen fra de 600 kg tunge tv-kameraer på hårde hjul – uden at lave mærker i gulvet. ”Vi laver mange forskellige typer gulve i alle mulige materialer her hos Gulvtek ApS i Nyborg”, udtaler Per Olesen. ”Da vi fik en henvendelse om nye gulve til studierne hos TV 2, sagde vi naturligvis ja tak. Det skulle dog vise sig at være lidt af en opgave. Kravet til gulvene var, at de

Sort, højglanspolet og ualmindeligt hårdført gulv fra Gulvtek, TC Gulve og Sto.

skulle være sorte – men de skulle også højglanspole­res, så man kunne spejle sig i dem. Det ly­der måske enkelt nok – og er det egentlig også, MEN. Et yderligere krav var, at gulvet samtidig skulle kunne klare belastningen fra de store tv-­kameraer, som hver især vejer 600 kg – oven i købet på hårde hjul – uden at efterla­de mærker på gulvet”, udtaler Per. ”Heldigvis er vi Sto Partner, og vi vidste, at hvis nogen kan levere de produkter med den styrke, så er det dem”. Hans Henrik Gylov fra Sto tilføjer: ”Det er vigtigt at kende til slutbrugerens ønsker om design og belastning af det færdige gulv, og jeg er glad for, at vi og GulvTek kan præsentere en løsning, hvor alle forventninger er opfyldt“. TC Gulve, som Gulvtek har samarbejdet med på opgaven startede med at fjerne den gamle gulvbelægning, hvorefter ­gulvet blev rettet op med tyndpuds.

”Da vi havde lagt selve gulvet, skulle det tørre i 72 timer. Derefter blev det højglanspoleret, så man kunne spejle sig i overfladen. Det var et stort arbejde, men resultatet taler for sig selv. Både TV2 og vi er yderst tilfredse”, smiler Per Olesen.

Fakta Bygherre: TV 2 Entreprenører: GulvTek Aps og TC Gulve Sto produkter: StoPox GH 205, StoPox BB OS, StoDivers P 105

StoAktuelt 1/2014  | 7


Lasse, Jane og Peter inviterer på personlig betjening hos StoCenter i Hvidovre StoCenter i Hvidovre er ikke blot ­hovedkvarter for Sto Danmark. Her finder du også en moderne velassorteret butik med alt du skal bruge inden for facade-, interiør-, gulv- og betonløsninger.

Butikken er bemandet med tre faguddannede medarbejdere, som rådgiver kom­­petent om både metoder og mate­ rialer – og selvfølgelig uanset om du er ­professionel håndværker eller privat, har konto eller ønsker at betale kontant. Måske har du kun brug for gode råd, men står du med en konkret opgave 8  |  StoAktuelt 1/2014

og skal bruge materialer her og nu, er vi som regel 100% leveringsdygtige. Vi har naturligvis vores egen toningsstation og kan tone netop den farvenuance du ønsker, mens du venter. Derudover har vi hele Sto Danmarks lager i baglokalet, så du med overvejende sandsynlighed kan få alle m ­ aterialer med i bilen med det samme. Har du ikke mulig­hed for selv at transportere – hjælper vi dig naturligvis. Skulle vi mod forventning ikke have alt du skal bruge, kan vi i langt de fleste tilfælde skaffe varen hjem fra dag til dag, så du kan komme videre med dit byggeprojekt. Velkommen hos StoCenter i Hvidovre.

StoCenter Åbent alle hverdage Mandag - torsdag 07:00 - 16:00 Fredag 07:00 - 14:00 Sto Danmark A/S Avedøreholmen 48 2650 Hvidovre Telefon: 70 27 01 43 kundekontakt@sto.com www.stodanmark.dk

Sto  
Sto  
Advertisement