Page 1

Pleje af ældre indvandrere overbelaster familier Markant færre ældre indvandrere modtager ældrepleje end danske ældre. De bliver i stedet passet af deres familier, som ofte må bukke under for presset i både at pleje de ældre og være en integreret del af det danske samfund. Af Ole Obitsø og Magnus Laursen Døtre, der skal passe deres svage forældre 24 timer i døgnet. Børnebørn, der sover vagt ved  bedstemor. Det er virkeligheden for mange familiemedlemmer til ældre indvandrere. De må ofte tage sig af  deres ældre, som var de rigtige hjemmehjælpere. De ældre foretrækker at blive passet af deres  familie, fordi de ikke forstår eller stoler på den danske ældrepleje. Det fortæller Trine Rønde  Kristensen, der er overlæge ved Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. “Langt hen ad vejen bliver de plejet af familien. Selvom det ikke altid kun er dem, de får hjælp af,  er jeg overbevist om, at det er 100 procent af de ældre indvandrere, som i en eller anden grad  bliver plejet af deres familie,” siger hun. Generelt afhænger de ikke­vestlige ældre i højere grad af deres familier, end danske ældre gør. I  Københavns Kommune modtager 32 procent af alle danskere over 67 år ældrepleje. For de  ikke­vestlige ældre er det tal 18 procent. Det viser en rapport skrevet af kommunen i 2013. Den tendens gør sig også gældende på landsplan, siger forskningsleder og direktør ved  Ensomme Gamles Værn, Christine E. Swane.  “Der er absolut basis for at sige, at færre ikke­vestlige ældre får hjemmepleje end danske ældre,”  siger hun og påpeger, at de ældre er meget bundne til deres familier. “De ældre er i flere tilfælde meget afhængige af deres familier. De mangler også viden om,  hvordan man får ældrepleje. Derfor bliver de flere steder plejet af børn og børnebørn.” Krævende pleje belaster familien Den afhængighed presser de familiemedlemmer, som bliver sat til at passe de ældre. Det  forklarer Dorthe S. Nielsen, der forsker i ældre indvandreres forhold til sundhedssystemet ved  Indvandrermedicinsk Klinik i Odense.


“Der er flere eksempler på døtre, der går ned med flaget fysisk og psykisk, fordi de døgnet rundt  skal passe på en svag ældre. Det er en ekstremt stor opgave, som de ikke kan magte, fordi  mange af de ældre er meget svage,” siger hun. Ofte er det ikke bare en enkelt person, der må tage sig af de svage ældre. Store dele af familien  bliver involveret, og plejeopgaverne tærer derfor på hele familien. Det kan i sidste ende ramme  børnene og børnebørnenes daglige liv, siger overlæge Trine Rønde Kristensen. “Det er jo ikke noget, der passer ind i uddannelse eller arbejde. Der er nogen, som kan blive  tvunget til at droppe ud af deres uddannelse, fordi det er så stor en belastning at passe et svagt,  gammelt menneske. Det bliver en ekstra byrde i deres liv.” Kan ikke håndtere mentale problemer Det overrasker ikke forskningsleder Christine E. Swane, at det kan være en stor opgave at  passe de ikke­vestlige ældre. “De ældre er ofte svækkede og har brug for meget pleje. De kan have mange fysiske og især  psykiske helbredsproblemer, som er meget svære at håndtere for familien,” siger hun.  Tal fra Sundhedsprofil 2010 viser også, at ældre indvandrere har mange mentale  helbredsproblemer. 14,7 procent af de ikke­vestlige ældre fra 65 år og op vurderer deres mentale  helbred til at være dårligt. Det er dobbelt så stor en andel som hos etnisk danske ældre. Mere hjælp fra den danske ældrepleje vil særligt kunne aflaste familier med psykisk svage ældre,  siger overlæge Trine Rønde Kristensen. “Der vil det være en fordel med professionel pleje. Nogle steder må det offentlige tage helt over,  men det kunne også være et samarbejde mellem familien og kommunen. Noget af plejen fra  familien kan jo være god nok. Men jeg har set, at familiemedlemmerne gerne vil have hjælp til at  passe dem.” De ældre stoler ikke på pleje En ny rapport fra ÆldreForum, et videnscenter under socialstyrelsen, pointerer, at flere ældre  indvandrere mangler tillid til systemet og derfor takker nej til ældrepleje. Ifølge rapporten snakker  mange af de ældre dårligt dansk og har derfor svært ved at kommunikere med danske  ældreplejere. “Familien kan have svært ved at overbevise den ældre om at tage imod ældreplejen. Og det kan  man godt forstå. Det er svært at stole på nogen, når man ikke kan forklare dem sine behov,”  siger Trine Rønde Kristensen. Rapporten peger på, at kommunerne i højere grad end nu selv bør opsøge de ikke­vestlige 


ældre. Blandt andet igennem forebyggende hjemmebesøg, hvor to­sprogede medarbejdere  møder de ældre indvandrere i deres hjem og på deres sprog, for at fortælle om ældreplejens  tilbud. “De to­sprogede medarbejdere møder de ældre på en meget mere ligeværdig måde, fordi de kan  kommunikere direkte med dem,” siger forsker Dorthe S. Nielsen, der mener, at bedre  opsøgende arbejde ville hjælpe de ældre med at gøre mere brug af ældreplejen. “Jeg vil helt sikkert anbefale, at man tilbyder det i alle kommuner. Men medarbejderne skal være  helt klar over problemstillingerne. De skal være veluddannede, det er ikke nok bare at være  to­sproget.” Københavns Kommune foreslår lovændring Københavns Kommune er den kommune i Danmark med markant flest ældre indvandrere. Her  arbejder man konkret på at udforme et forslag, som vil ændre i fordelingen af de forebyggende  hjemmebesøg med blandt andet to­sprogede medarbejdere, så de i højere grad kommer de  svageste ældre til gode. “Vi mangler stadig at finde ud af, præcis hvordan det skal se ud. Men hjemmebesøgene vil helt  sikkert blive rettet mere mod særligt udsatte grupper, blandt andet ikke­vestlige ældre,” siger  Ninna Thomsen (SF), sundheds­ og omsorgsborgmester i Københavns kommune. Ninna Thomsen har i et brev til socialminister Annette Vilhelmsen bedt om en ændring af loven  om forebyggende hjemmebesøg. Det skal gøre det nemmere for kommunerne at bruge  hjemmebesøgene på dem, der har mest behov for det.  Også Folketingets hjemmehjælpskommission har i 2013 foreslået, at man ændrer loven om  forebyggende hjemmebesøg. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra socialminister  Annette Vilhelmsen inden deadline.

Pleje af ældre indvandrere overbelaster familier  

Problemudredende artikel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you