100 mist recomendations

Page 1

Рекомендації щодо розвитку інструментів електронного урядування, сформовані за результатами дослідження «100 міст – крок вперед. Моніторингу впровадження інструментів електронного урядування, як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді» 1. Загальні рекомендації щодо розвитку системи електронного урядування на рівні міст: - розробка та затвердження стратегічних та програмних документів щодо впровадження та розвитку технологій електронного урядування з використанням досвіду інших міст України, кращих європейських практик та залученням фахівців різних напрямків (громадських діячів, науковців та ін.); - підвищення професійної компетенції службовців органів місцевого самоврядування (ОМС) в сфері електронного урядування та розвиток навичок в сфері інформаційно-комунікаційних технологій через прийняття та виконання місцевих програм підвищення кваліфікації та проведення відповідних навчальних заходів; - розробка та впровадження мотиваційних інструментів для фахівців ОМС з метою підвищення зацікавленості та зменшення опору змінам серед співробітників (надбавки, кар’єрне зростання тощо); - розвиток партнерства між органами місцевого самоврядування, органами державної влади, громадянським суспільством та приватним сектором з метою задоволення інформаційних потреб споживачів та підвищення якості адміністративних та інших послуг, які надаються публічними органами влади; - організація та активна участь у проведенні спільних заходів із вітчизняними та зарубіжними містами-партнерами, які досягли значних успіхів щодо розвитку інструментів електронного урядування; - проведення моніторингів (в тому числі із залученням громадськості) якості надання адміністративних послуг в електронному вигляді; - реалізація спільних проектів з іншими містами-партнерами при розробці та впровадженні інноваційних рішень у сфері електронного урядування з метою зменшення витрат на їх розробку та впровадження; - проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з громадянами щодо можливостей використання веб-сайтів органів влади для отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, взаємодії з органами влади, участі у прийнятті рішень тощо.


2. Рекомендації щодо розвитку офіційних веб-сайтів ОМС: - забезпечити офіційний статус сайтів органів місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідних рішень на рівні міських рад; - при створенні сайтів обирати актуальну універсальну платформу (CMSсистема), яка дасть можливість у перспективі розширити можливості сайту, максимально синхронізувати та інтегрувати бази даних, сервіси із внутрішніми електронними ресурсами; - використовувати при розробці сайтів ОМС та формуванні технічного завдання критерії оцінки сайтів, відпрацьовані в рамках моніторингу впровадження технологій електронного урядування 100 найбільших міст України; - активізувати використання інструментів зворотного зв’язку з громадськістю: запроваджувати та популяризувати серед населення міста систему електронних звернень, створювати онлайн-приймальні міського голови та інструменти для прослідковування опрацювання електронних звернень; підвищувати ефективність використання соціальних мереж; залучати громадян до процесу прийняття рішень шляхом проведення он-лайн опитувань, обговорення актуальних питань, надання можливості коментувати новини та інформаційні повідомлення тощо; - приділити увагу створенню он-лайн сервісів для громадян та юридичних осіб, зокрема розмістити на офіційному веб-сайті повний перелік адміністративних послуг, забезпечити класифікацію та можливість пошуку адмінпослуг за трьома критеріями: за назвою, за суб’єктами надання та за життєвими ситуаціями; - створити можливість на веб-сайті ознайомитися та роздрукувати документи, необхідні для отримання адміністративних послуг, подавати документи через електронні засоби та відслідковувати їх рух; - надати можливість сплачувати за комунальні послуги з використанням он-лайн сервісів; - звернути увагу на покращення технічних характеристик сайту: наявність пошукової системи, мапи сайту, логічна структурованість сайту, підвищення оперативності оновлення представленої інформації тощо. 3. Рекомендації щодо розвитку системи електронного документообігу ОМС: - активізувати процес формування та модернізації нормативно-правового забезпечення розвитку електронного документообігу на рівні міста шляхом залучення, в тому числі, представників асоціацій міст, які мають позитивний досвід та ряд напрацювань з цих питань; - вивчати кращий досвід впровадження систем електронного документообігу (СЕД) в органах місцевого самоврядування та адаптувати його для застосування; - при впровадженні СЕД проводити просвітницьку кампанію для працівників органу місцевого самоврядування із роз’ясненням тих переваг, які надає система; - забезпечувати інтеграцію систем електронного документообігу з геоінформаційними системами, базами даних, внутрішнім порталом та іншими інформаційними ресурсами міста;


- сприяти підключенню комунальних служб до єдиної системи електронного документообігу міста; - приділяти більше уваги питанням захисту СЕД від несанкціонованого доступу, модифікації чи знищення. 4. Рекомендації щодо розвитку Центрів надання адміністративних послуг: - створення рецепції / інформаційно-консультаційного пункту у кожному ЦНАП, як невід’ємної частини Центру; - розвивати електронні інструменти в ЦНАП – встановлювати інформаційні електронні термінали самообслуговування та системи електронної черги; - створити умови для осіб з особливими фізичними потребами (кнопки виклику, пандуси, ліфти, пристосовані інформаційні термінали, кімнати особистої гігієни, спеціальні місця для очікування тощо); - сприяти розвитку супутніх послуг у приміщенні ЦНАП (ксерокопіювання, банківські послуги, продаж канцелярських товарів, дитячі кімнати тощо); - удосконалювати механізми отримання думки споживачів через різноманітні канали комунікації - електронні ресурси, паперове анкетування, скриньки та книги відгуків і пропозицій тощо; - створювати можливість попереднього запису до ЦНАП телефоном або через електронні засоби комунікації. Впровадження зазначених рекомендацій сприятиме якісним позитивним змінам щодо розвитку технологій електронного урядування в містах України та формуванню передумов надання адміністративних послуг в електронному вигляді.

За підтримки проекту ПРООН та ЄС «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг»

Проект ЄС та ПРООН «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг» започаткований у 2013 р. з метою вдосконалити процес надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування у містах України за рахунок посилення громадського контролю та налагодження ефективного зворотного зв'язку. Більше інформації про діяльність проекту – на http://www.ua.undp.org/ (у розділі «Наша робота»). Європейський Союз складається з країн-членів, які вирішили поетапно об’єднати разом свої інновації, ресурси і долі. Спільно, протягом 50-річного періоду розширення, вони побудували зону стабільності, демократії і поступального розвитку, підтримуючи культурну різноманітність, толерантність та індивідуальні свободи. Європейський Союз зацікавлений в обміні цими здобутками та цінностями з країнами і людьми поза його кордонами. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку. ПРООН тісно співпрацює з усіма верствами суспільства, допомагаючи розбудові країн, спроможних протистояти кризам, розвивати та підтримувати економічне зростання, націлене на покращення життя кожної людини. Працюючи у 177 країнах ми пропонуємо глобальне бачення з урахуванням специфіки місцевого розвитку, задля розширення прав та можливостей людей та підвищення життєздатності держав. Більше інформації про діяльність ПРООН – на http://ua.undp.org