Kirkebladet december - januar - februar 2012-2013

Page 1

Vinter 2012 –2013

24. årgang

Nr. 89

Forsidebilledet: Gospelgudstjeneste med konfirmander og juniorer i Vilslev kirke den 28. oktober kl. 17.30. Side 2. Status, DEBAT. Henrik Kirkegaard: Farvel til folkekirken. side 3: Hunderup-siden, side 4: DEBAT fortsat. Biskoppens svar, side 5: Tale til miniafslutning i Hunderup kirke, side 6: Salmemaraton, side 7: Vilslev-siden, side 8: Huskekalender, statistik og annoncer.

Glædelig jul Elisabeth fra Sierra Leone. Møde hende ved International gudstjeneste i Vilslev 19. februar kl. 19.00

http://vilslev-hunderup.dk 1


Man kan notere det på interessen for de nye tiltag, og på antallet af kirkegængere. Inden længe står julen for døren. For nogen en tid præget af ensomhed og depression. Her må enhver yde sit for at hanke op i sin næste. Skulle vi føle os ubrugelige og idéforladte, så må vi søge trøst i børnenes glæde og lade os inspirere af den for at julen kan blive en glædelig fest for os alle.

STATUS Jeg holder af sprog, ikke mindst italiensk. Jeg oplevede fornylig noget forunderligt: Jeg skulle på italiensk beskrive hvad det vil sige at være landsbypræst. En flod af vidunderlige ord, som chiesa, battesimo og cresimandi vældede pludselig ud af min mund plus en overvældende lyst til at tale sproget fremfor at skrive og læse det. Jeg forklarede om kirkebøger, om fødsel og død, om sorg og glæde, om besøgstjeneste og mødevirksomhed, undervisning på mange niveauer, prædikenforberedelse, gudstjenester og hellige handlinger, men også om hvad der sker i præstegården, om de mange der kommer og går og hvor vigtigt det er for landsbyfolks velbefindende, at man kan se, der er lys i præstegården.

Arendse Dyssel

D E B A T: Farvel til folkekirken Da jeg i juni kom til vores sognepræst for at melde mig ud af folkekirken, bad hun mig om kort at ridse min bevæggrund op her i kirkebladet. Det er med stort vemod og blandede følelser, at jeg ser mig nødsaget til at melde mig ud af folkekirken. Jeg har trods alt været medlem i 35 år. Og jeg har jævnligt gjort brug af kirken. Da jeg har tre mindre børn, har vi søgt de kirker hvor der var plads til os som børnefamilie, med børnekirke, og hvor der var nyere rytmiske sange kombineret med en sand forkyndelse af hele bibelens budskab. Folkekirken har gennem generationer stået på et solidt grundlag, gennem ritualer og bekendelsesskrifter. Alligevel er den manglende troværdighed til enkeltstående præster og biskopper gentagne gange blevet synlig for mig. Her tænker jeg blandt andet på Grosbøll-sagen, der handlede om en præst der forholdt sig kritisk til bekendelsesgrundlaget, idet han ikke troede på en styrende og opretholdende Gud. Han troede ikke på bibelens Gudsbillede overhovedet. Han mente det var ligegyldigt ligeså vores trosbekendelse og et evigt liv, som jeg har læst det. Siden sidste folketingsvalg har vi fået en kirkeminister der hvirvler støvet rundt i folkekirken. På mange områder er det sundt at forholde sig kritisk til hvorfor mange kirker i dag står næsten tomme i Danmark. Men vi har også en kirkeminister der ved lov har tilføjet et vielsesritual for homoseksuelle. Jeg vil gerne præcisere at bøsser og lesbiske er ligeså elsket og villet af Gud, som alle andre mennesker. Men Guds velsignelse af et ægteskab mellem to af samme køn er set med mine øjne, ikke foreneligt med bibelen. Når vores kirkeminister lovgiver om et sådant ritual, og et flertal af biskopperne derpå udformer et ritual, vægter de tidens krav højere end Guds lov. Og her mener jeg folkekirken er helt på afveje. Når der således tages skridt på skridt væk fra det Fortsættes side 4

Undervejs spurgte jeg mig selv: Gør du det og det godt nok? Vi er jo alle under lup, må konstant underkaste os den ulidelige evaluering, selv provster og biskopper, ja sågar den enkelte menighed. Er der god kirkegang eller er der ikke? Får vi noget for pengene eller kunne vi lige så godt pakke ned og lukke ”butikken”? Vi hører jo om kirkelukninger, om udmeldelser, dog fortrinsvis i de store byer, mange flere i år end tidligere. Der er forskellige bud på hvorfor, lige fra ”jeg kommer aldrig i kirken alligevel,” forargelsen over udsigten til bøssevielser, krisetider med deraf følgende sparetrang, eller shoppemani, hvor den ene religion kan være lige så god som den anden. De kloge synes at være enige om at udmeldelserne i høj grad skyldes at mange i dag ikke ønsker at være bundet op på fællesskab, fordi det på den ene eller anden måde forpligter og lige nøjagtigt det gider man ikke. Jeg ved ikke hvad der er mest bedrøveligt, men gid det aldrig kommer så vidt hos os., for det ville være landsbyens død. Landsbyen lever jo netop af fællesskabet., ikke i tvangspræget forstand, men et skabende fællesskab, hvor den enkelte har blik for betydningen af og glæden ved at være med til at løfte i flok. Der er sket en udskiftning i menighedsrådet, som der jo gør fra tid til en anden. Det er der ingen grund til at være utilfreds med. Jeg tror på, at de ny menighedsråd i Vilslev og Hunderup bliver lige så dedikerede og velfungerende som de afgående har været. For stammen er tilbage og den har vist sig at være livskraftig; fra den kan vi forvente at de friske skud næres og sætter blade og blomster. Status hos os her ved overgangen til det nye kirkeår er, at evangeliet bliver forkyndt på mange måder, og det er nok det der skal til i dag. Jeg synes vi, altså præst og menighedsråd, er blevet meget bedre til at fange signaler, opspore behov og realisere visioner.

2


GUDSTJENSTER 02. december, 1. sø. i advent kl. 09.30 09. december, 2. sø. i adv.Luciaoptog kl. 16.00 11. december: Kirke for de små kl. 09.30 16. december, 3. søndag i advent De 9 læsninger m.Decemberkoret kl. 09.30 21. december, skolens juleafslutning kl. 10.00 23. december, 4. søndag i advent ingen 24. december, Juleaften* Indsamling kl. 14.30 25. december, Juledag kl. 09.30 26. december, 2. juledag ingen 30. december, Julesøndag ingen 01. januar, Nytårsdag UMI*** kl.16.00 **Indsamling, Godt nytår i tårnrummet 06. januar, H3K søndag ingen 13. januar, 1. søndag e. H3K kl. 11.00 20. januar, si. søndag e. H3K kl. 11.00 27. januar, Septuagesima søndag kl. 09.30 03. februar, Seksagesima søndag kl. 11.00 10. februar, Fastelavn: Børneoptog kl. 14.00 17. februar, 1. søndag i fasten kl. 09.30 19. februar International g. i Vilslev k. kl. 19.00 24. februar, 2. søndag i fasten ingen

Vagtskifte i menighedsrådet Hunderup Sogn har fået nyt menighedsråd. Inger Marie Smidt Andersen og Ole Jæger har begge valgt at stoppe efter at de i gennem 8 år har ydet en stor indsats i menighedsrådet. Begge har bidraget meget positivt til et konstruktivt arbejde og samarbejde, med bevidsthed om de vigtige opgaver et menighedsråd i fællesskab har forpligtet sig på at arbejde for. Først og fremmest i forhold til menighedens liv og vækst, som altid er i fokus, men også ved drift af kirke og kirkegård. Som Arendse skrev, da de trådte ind i menighedsrådet ”arbejdet omfatter mange slags opgaver og områder, der både udfordrer og overrasker”. Udfordringerne er taget op, og der gennemført mange tiltag og projekter. I forhold til menighedens liv og vækst er det største børneprojektet ”Dus med din kirke”. På drift og anlægssiden ja, der er sket meget så som nyt varmeanlæg i kirken og nyt graverhus. Vi har haft et godt fællesskab og samarbejde i menighedsrådet, som jeg er taknemmelig for.

* Indsamling til Hjemløse, Kirkens Korshær **Ulrik Maarup Iversen *** Indsamling til Dansk Bibelselskab

Flere har vist interesse for menighedsrådsarbejdet, og vi har fået et nyt menighedsråd som fra 1. søndag i advent ser således ud: Lena Randrup (formand), Mette Fredslund (næstformand), Jan Skovsgaard Christensen (kirkeværge), Anette Bjerrum Jørgensen (kasserer) og Mette Bjergmark (kontaktperson og sekretær). Henning Sørensen og Lone Lindberg er suppleanter. Jeg ser frem til samarbejdet i det nye menighedsråd, som er klar til at tage fat og møde både udfordringer og overraskelser. Lena Randrup

Navne og telefoner Form. Lena Randrup 8902@sogn.dk Graver Lone Bruun Organist Dorte Grangård Olesen Sognepræst A. Dyssel aefd@km.dk http://vilslev-hunderup.dk

75173097 29824752 75453009 75431059

Ferie Sognepræsten er bortrejst 27. december til 7. januar 2013. Embedet varetages af sognepræst Ulrik Maarup Iversen Tlf. 75435034

3


Fortsat fra side 2 bibelske grundlag, bliver der set med mine øjne brug for at starte en ny sandt evangelisk luthersk kirke i Danmark. Derfor har jeg meldt mig ind i Bramming frimenighed. Det er et svar på hvad jeg søger af gudstjenestefællesskab. Jeg skal ikke gøre mig bedre end andre. Slet ikke. Jeg ser bare et folkekirkemedlemskab som et samtykke til dets grundlag og ritualer. Og nu kan jeg desværre ikke være med mere. Jeg synes det er ærgerligt at folkekirken skal være så rummelig, så jeg ikke føler der er plads til mig. Jeg er bekymret for folkekirkens fremtid som kirke i Danmark. Jeg kan desværre ikke være med mere. Henrik Kirkegaard Alsbrovej 3

parforhold med åben pande, og uden skam over for mennesker eller over for Gud. Deri er jeg uenig med Henrik Kirkegaard, i hans måde at tolke Bibelens tekster på, idet vægten i Jesu ord ikke ligger på seksualiteten men på det liv, vi giver hinanden og det ansvar vi tager overfor hinanden. Jeg er også uenig med Henrik Kirkegaard i, at indførelsen af ritualerne for vielse/velsignelse af homoseksuelle skal medføre udmeldelse. Det folkekirkelige fællesskab bør kunne rumme disse forskellige holdninger, som det siges i art. 7 i Den Augsburgske Bekendelse, som er vores evangelisk- lutherske kirkes helt særlige bekendelsesgrundlag: ”Ligeledes lærer de, at der bestandigt vil forblive én, hellig kirke. Men kirken er de helliges forsamling, i hvilken evangeliet læres rent og sakramenterne forvaltes ret. Og til kirkens sande enhed er det nok at være enig om evangeliets lære og om sakramenternes forvaltning…”. Med ”evangeliets lære” og ”sakramenternes forvaltning” menes forkyndelsen af retfærdiggørelsen ved tro alene, og forvaltningen af dåben og nadveren som nådemidler. Op igennem kirkens lange historie er der talrige eksempler på, at man har fundet løsninger på spørgsmål, hvorom der herskede teologisk uenighed. Jeg håber, at vi sammen finder en hverdag nu, hvor vi kan beskæftige os med forkyndelse og formidling af evangeliet i stedet for at strides om emner der iflg. Confessio Augustana art. 7. ikke bør være kirkesplittende. Mange venlige hilsener Elisabeth Dons Christensen, biskop

BISKOPPENS SVAR Der er i folkekirken mange forskellige holdninger til homoseksualitet. Nogle mener, at kirken ikke bør medvirke ved velsignelse eller indgåelse af ægteskab mellem homoseksuelle, fordi noget sådant efter deres mening strider imod det kristne evangelium. Andre mener, at det samme evangelium forpligter os til at velsigne og indstifte ægteskab imellem homoseksuelle. Nu har folkekirken fået fire ritualer, som vi kan bruge ved bryllupper. To ritualer for vielse og velsignelse for par af forskelligt køn og to for par af samme køn. Det har ikke været nogen nem proces, for ud over de forskellige holdninger til homoseksualitet har det også været meget svært for både ukirkelige og kirkelige danskere at skelne mellem Velsignelse af homoseksuelt samliv Vielse af et par der lever i registreret partnerskab Ligestilling mellem ægteskab og registreret partnerskab. Som én af de otte biskopper, der har underskrevet de to ritualforslag til vielse/velsignelse af par af samme køn mener jeg, at et homoseksuelt menneske skal kunne modtage Guds velsignelse til at leve i et

4


Tale til Minikonfirmanderne i Hunderup kirke 28. oktober 2012

Kristuskrans – det er en bedekrans man kan have om håndledet. I får den med hjem i dag. Den kan hjælpe jer med at bede til Gud. I får også et fint lille kors, lavet i Afrika af børn. Guldperlen i bedekransen symboliserer Gud, perlemorsperlerne den der bærer bedekransen og de hemmeligheder vi hver især har lov at have. De hvide perler symboliserer dåb og opstandelse, den brune fristelserne som møder os, den blå himlen, hvorfra alt god kommer, de røde den kærlighed, vi modtager og giver videre. Ind imellem alle disse perler har vi stilhedsperlerne. Men den sorte, der symboliserer død og sorg, er også med. Derfor måtte vi også en tur på kirkegården for at tale om død og begravelse, og hvordan ritualer kan hjælpe os i glæde og sorg.

Minikonfirmanderne bad fadervor for det lille dåbsbarn Kære minier I dag afslutter vi et koncentreret kursus. Det har været dejligt at lære jer at kende og I har været både ivrige og flittige. Jeg tror ikke I har kedet jer et øjeblik og det har jeg heller ikke. Jeg har fortalt jer bibelhistorie, og jeg har kunnet se, I tænkte over hvad I hørte. I stillede også nogle gode spørgsmål. I har lært at Bibelen ikke er en historiebog eller en biologibog; den er heller ikke en poesibog. Bibelen er en stor fortælling om hvordan Gud taler til os og pålægger os opgaver og ansvar og omsorg for hinanden, og hvordan vi reagerer på Guds tale. I regelen lidt trægt eller måske ligefrem afvisende, men Gud er alligevel med os, barmhjertig og tålmodig som en kærlig far og mor, der stoler på, at vi før eller siden vil komme til fornuft. Vi kan ikke være i tvivl om, at Gud elsker os.

Alle som er i kirke i dag har set jeres flotte døbefonte, da de gik ind i kirken. Nej, hvor I puklede med dem. Ja, I var så optagede, at der knapt nok var tid til andet i flere timer. Døbefonten skal minde jer om, at dengang I blev døbt, sagde Gud: Du er mit barn og jeg vil være din himmelske far. Du kan altid trygt komme til mig. Den sidste dag var vi på tur. Vi så de 4 hvide mænd i Hjerting, fuldkommen ens, som kloner. De kigger ud over havet – det er fremtidsperspektivet. Mon kunstneren – Svend Wiig Hansen – vil fortælle os, at vi skal være som dem? Fuldkommen ens? – Det tror jeg ikke. Vorherre vil tværtimod sige: Pas på med det. Vær dig selv! – Gud elsker dig og vil tage imod dig som du er. Arendse Dyssel

Vi så tegnefilm sammen, 2 x 20 minutter og hele verdenshistorien var fortalt fra ”The Big Bang” til månelandingen. Fortællingen om Gud og mennesker og det vi opfatter som historie og udvikling er nøje forbundet med hinanden. Vi gik på opdagelse i kirkerummet, som fortæller om slægter før os. Om mægtige og om fattige folk. Allerede den første dag lavede vi en 5


Vi mødes hver anden uge, i lige uger, på forskellige ugedage. Kan man ikke komme hver gang, må man komme, når man kan. Alle generationer er velkomne.

SALMEMARATON i RIBE DOMPROVSTI

Der er tale om et samarbejde mellem domprovstiets præster og organister samt korsister. Man mødes på skift i provstiets forskellige kirker altid kl. 17-18. Formålet er mangesidigt: at genskabe et syngende folk at opleve de fine kirkerum og forskellige orgler at forny bekendtskabet med gamle og salmer at opnå fortrolighed med de nye at synge af karsken bælg at få hilst på hinanden over en kop kaffe. AD

Maraton forbinder vi med sport, nærmere betegnet løb, gerne et løb som rigtigt mange deltager i. Men oprindelsen er en by, Marathon, beliggende ca. 40 km fra Athen. Legenden om maratonløbet fortæller, at da grækerne i krigen mod perserne i år 490 f.Kr. uventet vandt, blev budbringeren Pheidippides sendt i løb hele den lange vej til Athen for at forkynde det glade budskab. Han nåede lige at udbryde: Vi sejrede, inden han faldt om, død af udmattelse. Det er vist nok en historie man opfandt, i forbindelse med lanceringen af de første moderne Olympiske Lege i Grækenland, i 1896. Maraton er foruden at være en oldgræsk by, og et løb også ensbetydende med en præstation ud over det sædvanlige. For nogle år siden gennemførte vi lokalt en bibelmaraton med ca. 20 deltagere. Man tilmeldte sig og en sluttet kreds mødtes således på en valgt ugedag. Vi læste omkring 100 sider fra gang til gang. Læsningen var krydret med små oplæg og diskussion. Vi arbejdede stødt og vedholdende, med den disciplin som man finder hos sportsmænd. Vi præsterede noget, syntes vi.

SALMEMARATON KOM OG SYNG MED Lige uger kl. 17-18 med indlagt kaffepause uge 2 uge 4 uge 6 uge 8 uge 10 uge 12

Nu skal vi så tage fat på en salmemaraton og det er ikke bare et lokalt projekt, det er sogneoverskridende. 16 af domprovstiets kirker deltager. Til forskel fra Bibelmaraton kræver salmemaraton hverken tilmelding eller forberedelse af deltagerne. Kun sangglæde. Det er et folkeligt, vi kunne også sige et kulturelt projekt. For dem der har tid, vil det være en præstation at kunne sige: Tro det eller ej, jeg har gennemsunget hele salmebogen. Men mindre kan også gøre det.

uge 14 uge 16 uge 18 uge 20 uge 22 uge 24

onsdag onsdag torsdag onsdag tirsdag onsdag

d. 9/1 d. 23/1 d. 7/2 d. 20/2 d. 5/3 d. 20/3

Domkirken Skt. Ansgar kirke Vilslev kirke Kalvslund kirke Darum kirke Sct. Catharinæ kirke fredag d. 5/4 Gørding kirke torsdag d. 18/4 Vejrup kirke tirsdag d. 30/4 Jernved kirke onsdag d. 15/5 Hviding kirke mandag d. 27/5 Vester Nykirke tirsdag d. 11/6 Hunderup kirke

Har du brug for kørsel: Kontakt menighedsrådet. Samkørsel bør altid kunne organiseres. 6


GUDSTJENSTER 02. december, 1. sø. i advent kl. 11.00 09. december, 2. sø. i adv.Luciaoptog kl. 16.00 10. december: Kirke for de små kl. 10.00 16. december, 3. søndag i advent De 9 læsninger m.Decemberkoret kl. 11.00 23. december, 4. søndag i advent ingen 21. december, skolens juleafslutning kl. 09.00 24. december, Juleaften, indsamling* kl. 16.00 25. december, Juledag kl. 11.00 26. december, 2. juledag, UMI** kl. 11.00 30. december, Julesøndag, UMI kl. 14.30 01. januar, Nytårsdag ingen 06. januar, H3K søndag UMI kl..11.00 13. januar, 1. søndag e. H3K ingen 20. januar, konfirmand-gudstj. kl. 14.00 27. januar, Septuagesima søndag kl. 11.00 03. februar, Seksagesima søndag kl. 09.30 10. februar, Fastelavn: Børneoptog ingen 17. februar, 1. søndag i fasten kl. 11.00 19. februar International gudstjeneste kl. 19.00 med gæst fra Sierra Leone og Skalakoret 24. februar, 2. søndag i fasten kl. 11.00 * Indsamling til hjemløse+Dansk Bibelselskab ** Ulrik Maarup Iversen

FORMANDEN HAR ORDET

Den 2.december rinder kirkeåret ud og et nyt begynder. Det at 2012 går op med 4 betyder, at menighedsrådet starter på en ny valgperiode. Her i Vilslev er der udskiftning på to pladser ud af fem. Karl Johan Bendorff går ud efter 12 år og Lisbeth Lund efter 4 år i rådet. De har det til fælles, at de har holdt gennemsnitsalderen nede. De har hver især ydet en stor indsats, som kirkelivet har haft gavn af. At samarbejde med de to har været meget positivt i dagligdagen. Så hermed tak for hver jeres indsats, den er mere end godkendt. Vi har heldigvis to nye, der har sagt ja til at træde ind i menighedsrådet. Det er Lone Rasmussen fra Jedsted og Henrik Jensen fra Vilslev. At være folkevalgt i menighedsrådet er en stor udfordring med mange forskellige opgaver.. Jeg ønsker hermed de to nye medlemmer velkommen til arbejdet, som nu og i fremtiden skal bæres af lyst til at se ske. Holger B. Lauridsen

Navne og telefoner Formand Holger B. Lauridsen Kirkeværge Else Maria Olesen Organist Dorte Grangård Olesen Graver Jørn Th. Friis, mobil Sognepræst A.Dyssel aefd@km.dk

Ferie

75431105 75431462 75433009 51260290 75431059

Sognepræsten er bortrejst 27. december til 7. januar 2013. Embedet varetages af sognepræst Ulrik Maarup Iversen Tlf. 75435034

7


HUSKEKALENDER DU ER VELKOMMEN

STATISTIK

fra Allehelgen 2011 til d. 12. november 2012 Hunderup Vilslev Indbyggere/i folkekirken 755/693 682/629 Gudstjenester 50 50 Liturgiske gudstjenester 3 3 Familiegudstjenester 4 5 Børnegudstjenester 4 6 Konfirmandgudstjenester 2 3 Stillegudstjenester, fælles 1 0 Salmesangsaftener, fælles 0 2 Babysalmesang, fælles 0 8 Højskolesangbogsaftener,fælles 0 9 Kirkekoncerter, fælles 3 1 Fødte 10 4 Døbte 9 8 Konfirmerede 8 14 Vielser/velsignelser 1 1 Begravelser 4 6 Kirkegængere* 2031 2725 Altergæster 308 216 Kirkegangsprocent 5% 6,6% Besøgende til koncert, turisme 238 355 *Antal personer der har deltaget i alm. gudstjenester samt kirkelige handlinger.

Bog-Cafe, hvor vi samles, og gennemgår en bog, som vi har læst og forberedt hjemme. Det bliver til seks-otte bøger om året.; der er ca. 1 måned til at læse en bog. Vi samles ofte en eftermiddag i et hjem, fra kl. 14.30 til 17.00. Ved oktober sammenkomsten havde vi læst Henrik Pontoppidans Lykke-Per. En fantastisk bog, der trods sin alder stadig er læseværdig og aktuel. Næste møde er d. 28.november kl. 14.30 i Vilslev præstegård, hvor Dagdriverbanden bliver gennemgået, forfatter: J. Steinbeck. Desuden Et Juleeventyr af Charles Dickens. Første mødedato i det nye år er mandag den 28. januar kl. 14.30. Alle er velkomne og der er altid noget interessant at tage med sig. Det er vores sognepræst, Arendse Dyssel der leder sammenkomsten. Inger Bruun Nielsen

Syng julen ind i Hunderup kirke torsdag den 6. december kl.19.30 Vi får besøg af Bramming Mandskor

Møde om Sverigestur for juniorer tirsdag den 15. januar kl. 19.

Velkommen til julekoncert For 3. år i træk holdes i år mellem-jul-koncert med lokale unge musikere i Hunderup Kirke. I år kommer 2mands-bandet Sympathetic, som vi oplevede ved Landsbyfesten. Bandet bevæger sig i easy listening genren, hvor behagelige temaer, fængende popmelodier og rammende tekster er i centrum. De to unge guitarspillende sangere hedder Asger Buur Jensen og Nicolas Vejrup Mathiessen. Tag jeres unge julegæster med i kirken 3. juledag kl. 19.30 og nyd at få stresset af oven på juledagene. Koncerten er i to afdelinger - i alt en lille time med rødvinsdrik/ sodavand i pausen.

5. klasses elever fra Vilslev og Hunderup og deres forældre inviteres til møde i samlingssalen ved Hunderup hal. Brev udsendes.

Babysalmesang i Vilslev kirke

foråret 2013: uge 6, 7, 8 og 9 Velkommen fire torsdage i februar kl. 10. Der udsendes folder og brev.

Indskrivning til konfirmand 2013-2014 Dette års konfirmander forestår gudstjenesten i Hunderup kirke 3. marts kl. 11. Herefter er der indskrivning af det ny hold i konfirmandstuen.

Damekomsammen i Præstegården

Mette Fredslund

tirsdag den 5. marts kl. 14 –16.30 Invitation udsendes som vanligt.

Kirkebladet redigeres af sognepræsten, udgives af menighedsrådene. Opsætning og digitalprint v/ Kopi & Print, Bramming - www.kxp.dk

8