Kirkebladet for Vilslev og Hunderup sogne i Kongeåpastoratet

Page 1

KIRKEBLADET for Vilslev og Hunderup sogne i KONGEÃ…PASTORATET

September - Oktober - November 2017

www.vilslev-hunderup.dk www.facebook.com/VilslevHunderup


kirkeblade, så man kan orientere sig om, hvad der sker i nabokirkerne. Dette kirkeblad lægges i alle fem kirker samt Sognehuset i Gredstedbro. Jernved-Hjortlunds kirkeblad omdeles til alle husstande i Vilslev og Hunderup sogne for en periode, indtil vi finder en mere permanent løsning.

Kongeåpastoratet Velkommen til ny præst Først og fremmest: Velkommen til Kevin Asmussen, der er ny sognepræst i Kongeåpastoratet (læs hans indlæg på side 12). Han blev indsat søndag d. 16. juli i Hjortlund kirke, og ved receptionen i Sognehuset bagefter talte jeg om, at man kan sammenligne en præst med en gartner.

Har du kommentarer eller spørgsmål, skal du endelig kontakte sognepræsten på tlf. 75 43 10 59 - om@km.dk

Sognene er vore haver, som vi skal passe og pleje. Jorden skal gødes, og planterne skal vi huske at tale med. Måske er der også engang imellem brug for at luge ud i noget gammelt krat for at give plads til nye planter.

Reformation Martin Luther og hans projekt endte i en reformation - en nydannelse af noget gammelt. Men er reformationen slut? I 2017 fejrer vi, at det er 500 år siden, den unge munk fik startet mere, end han sådan lige kunne overskue. Rundt om i sognene er der forskellige arrangementer - hold øje!

Med det nye pastorat - Kongeåpastoratet - skal vi begge finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan gøre gavn. Meget er nyt, men med fælles hjælp og menighedsrådenes altid store indsats, er jeg sikker på, at Kevin bliver glad for området, og at hver sognekirke får glæde af ham.

Morgengudstjenester Som noget nyt skal konfirmanderne stå for korte morgengudstjenester i Vilslev og Hunderup kirker. Det sker i Hunderup tirsdage kl. 8-8.30 og i Vilslev torsdage kl. 8-8.30. Vi synger et par salmer, der læses en tekst, og vi siger trosbekendelsen og beder Fadervor. En god begyndelse på en ny dag. Nærmere annoncering sker i kirken. Alle er naturligvis velkomne.

På egne og Vilslev og Hunderup menighedsråds vegne skal jeg byde Kevin Asmussen varmt velkommen! Flere kirkeblade Et nyt pastorat betyder nogle ændringer. Vi arbejder på at lave ny hjemmeside, og vi overvejer, om vi skal have ét kirkeblad for hele pastoratet. I mellemtiden vil vi trykke lidt flere

- Ole Witte Madsen tlf. 75 43 10 59 om@km.dk 2


Reformationsjubilæet 2017 Hvad skal vi bruge Luther til i dag?

Spaghettigudstjeneste Vilslev kirke, 10/9 kl. 17

Den levende og lyse middelalder – og myterne om den mørke middelalder Temaet for gudstjenesten er barmhjertighed. Vi skal høre lignelsen om den barmhjertige samaritaner og høre om, hvad barmhjertighed betyder i et almindeligt liv.

Foredrag med den danskamerikanske historiker Brian Patrick McGuire, kendt fra DR’s udsendelsesrække Danmarkshistorien. Vi skal høre om middelalderens kirke og samfund, der var mere åben og mindre mørk, end vi i dag går rundt og tror. McGuire leverer et kærligt forsvar for den middelalder, som i moderne tid ufortjent har fået et dårligt ry. I virkeligheden var middelalderen en lys tid, hvor den kristne religion bidrog til et rigt kulturliv. Foredraget gennemgår nogle af de myter, som siden 1500-tallet er blevet skabt om middelalderen, ligesom det også behandler middelalderens reformationer, Luthers reformation og hjælper os med at besvare spørgsmålet ” hvad skal vi bruge Luther til i dag? ”

Efter en halv times gudstjeneste går vi over i konfirmandstuen, hvor der serveres aftensmad, som vi hygger os med, inden vi går hvert til sit.

Onsdag d. 30. 8. 2017 kl. 19, i Sognehuset, Andelsgade 2, 6771 Gredstedbro. Fri entre.

Tilmelding ikke nødvendig. Deltagelse er gratis. - Vilslev og Hunderup menighedsråd 3


Kirke for de små

Konfirmandforløb 2017-2018

for dagplejebørn og børnehavebørn – forældre og bedsteforældre er meget velkomne!

For konfirmander fra Fortunaskolen, Bakkevej foregår konfirmationsforberedelsen tirsdage kl. 7.45-9.10 i Klublokalet i Hunderup. Vi begynder tirsdag d. 12. september. For konfirmander fra Vadehavsskolen, Kongeåvej foregår konfirmationsforberedelsen torsdage kl. 7.459.10 i konfirmandstuen i Vilslev. Vi begynder torsdag d. 14. september. Konfirmation Konfirmationerne afholdes søndag d. 29. april 2018 kl. 10 i Vilslev kirke og søndag d. 6. maj 2018 kl. 10 i Hunderup kirke.

Gudstjenesterne varer ½ time, og vi lægger fokus på sange og sanglege. Vi synger både salmer og børnesange. Vi beder Fadervor sammen, og præsten lyser velsignelsen.

Som noget nyt begynder vi hver gang til præst med ½ times gudstjeneste kl. 8 i den lokale sognekirke, hvor konfirmanderne står for at vælge salmer og læse en tekst. Gudstjenesten er naturligvis åben for alle.

Høst: Onsdag d. 6. september kl. 10 i Vilslev. Onsdag d. 13. september kl. 9.30 i Hunderup Jul: Onsdag d. 6. december kl. 9.30 i Hunderup Onsdag d. 13. december kl. 10 i Vilslev.

Formålet er blandt andet at lære flere af salmebogens sange samt Bibelens tekster og fortællinger.

- Ole Witte Madsen

- Ole Witte Madsen 4


Filmaften

Høstgudstjenester Søndag d. 24. september

”Nøgle Hus Spejl” Sognehuset i Gredstedbro, tirsdag d. 19. september kl. 19

Kl. 9.30 er der høstgudstjeneste i Vilslev kirke, hvor Husholdningsforeningen har pyntet flot op.

Kl. 11 er der høstgudstjeneste i Hunderup kirke, hvorefter vi spiser høstfrokost i Klublokalet.

I en sen alder møder Lily kærligheden i skikkelse af den jævnaldrende svenske charmør 'Piloten'. Lily har i alt for mange år tilsidesat sig selv, for at kunne tage sig af sin syge mand, Max. Så da hun træffer den livsglade svensker, må hun give efter for hans tilnærmelser og hun overrumples af en forelskelse til stor forargelse for Lilys familie.

Kirkekoret medvirker i begge gudstjenester med sangindslag, sådan som de før har bidraget til gudstjenester med sang på flotteste vis.

Filmen præsenteres af Birgit Kjems. Efter filmen er der kaffe og kage og samtale om filmens temaer. - Kongeåpastoratet

Vel mødt! Vilslev og Hunderup menighedsråd 5


Gæsteprædikant

I østen stiger solen op Babysalmesang

Søndag d. 8. oktober prædiker Leif Kruse i begge kirker. Han er forstander på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. Med sig tager han nogle elever, der spiller lovsange i løbet af gudstjenesten.

Gredstedbro kirke - Efterår 2017

Sognepræst Ole Madsen står for alt det andet i løbet af gudstjenesterne. Har du et barn fra 0 – 12 måneder, så har vi et godt tilbud!

Juniorkonfirmandlejr Socialt samvær for 6. klasserne

Babysalmesang fire torsdage i Gredstedbro kirke med opstart torsdag d. 5. oktober kl. 10 - 10.40. Sæt kryds i kalenderen d. 5/10, 12/10, 26/10 og 2/11 og medbring gerne en lille dyne, barnet kan ligge på undervejs. Der er kaffe/thé og en småkage med plads til hyggesnak efter babysalmesangen.

Fra fredag til lørdag, d. 8.-9. september har de lokale elever fra 6. klasserne mulighed for at møde hinanden og sognepræsten, inden de skal gå til præst i 7. klasse.

Tilmelding eller spørgsmål til forløbet skal ske til organist og musikpædagog Dorte Grangård Olesen på tlf. 21 74 30 10, dortegrangaard@mail.dk eller til sognepræst Kevin Asmussen på tlf. 75 43 50 34, koa@km.dk

I løbet af 24 timer skal vi lære lidt om kirke og kristendom, hygge os med lege og god mad - og måske lidt slik og snacks. - Ole Witte Madsen 6


Rasmus Skov Borring (f. 1981) er pianist og komponist og har udgivet flere albums med instrumental piano.

Sangforedrag med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring

Han er vokset op i efterskoleverdenen og er optaget af at formidle den danske sangskat til nye generationer.

Digter og forfatter Jens Rosendal (f. 1932) er den nulevende forfatter, der har flest sange repræsenteret i Højskolesangbogen. Han er tidligere højskolelærer på Løgumkloster Højskole og Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han står bl.a. bag forelskelsessangen ”Du kom med alt det der var dig”, der er en af de mest kendte og sungne fællessange i Danmark.

Med en aldersforskel på næsten 50 år har Rosendal og Borring fundet et fundament for deres samarbejde med intentionen om at samle generationer i nye fællessange. De udgav i 2013 CD’en ’Livets mærke’ med et udvalg af sange, som dels repræsenterer Jens Rosendals forfatterskab gennem tiden – og dels en række af hans nye tekster med musik komponeret af Rasmus Skov Borring.

’Marskens Digter’ fra det sønderjyske er bosat ved Vadehavet, hvor netop mange af hans tekster henter inspiration. Jens Rosendal har gennem sit liv modtaget både ’Den folkelige sangs pris’, ’Sprogforeningens pris’ samt kulturprisen ’Den gyldne Grundtvig’, og senest har han i 2017 modtaget Jydske Vestkystens kulturpris for sine poetiske bidrag til højskoletraditionens sange.

Ud over at have optrådt mange steder sammen i Danmark, har Rosendal og Borring optrådt i USA i Det Danske Kulturcenter i Los Angeles, hvor de var inviteret til at præsentere deres sange. Dato: 25. oktober 2017 kl. 19. Sted: Sognehuset, Andelsgade 2, Gredstedbro. Fri entre.

7


Dato

Kirkedag

3/9

12. søndag efter Trinitatis

10/9

Kl.

Dato

9.30 *

Kirkedag

Kl.

3/9

12. søndag efter Trinitatis

11

13. s. e. Trinitatis 17 Spaghettigudstjeneste -s. 3

10/9

13. s. e. Trinitatis

Fælles

17/9

14. s. e. Trinitatis

Fælles

17/9

14. s. e. Trinitatis

11

24/9

15. s. e. Trinitatis Høstgudstjeneste - s. 5

9.30 ♪

24/9

15. s. e. Trinitatis Høstgudstjeneste - s. 5

11 ♪

1/10

16. s. e. Trinitatis Se en nabokirke

Fælles

1/10

16. s. e. Trinitatis Se en nabokirke

Fælles

8/10

17. s. e. Trinitatis Gæsteprædikant - s. 6

11

8/10

17. s. e. Trinitatis Gæsteprædikant - s. 6

9.30 *

15/10

18. s. e. Trinitatis

Fælles

15/10 18. s. e. Trinitatis

11

22/10

19. s. e. Trinitatis

11

22/10 19. s. e. Trinitatis

Fælles

29/10

20. s. e. Trinitatis

9.30 *

29/10 Ikke gudstjeneste, men koncert (s. 10)

16

5/11

Allehelgen - s. 10

11 ♪

5/11

9.30♪ *

12/11

22. s. e. Trinitatis

Fælles

12/11 22. s. e. Trinitatis v. Kevin Asmussen

11

19/11

23. s. e. Trinitatis

11

22/11 Fyraftensgudstjeneste Onsdag d. 22. november

17

26/11

Sidste s. e. Trinitatis v. Kevin Asmussen

9.30 *

26/11 Sidste s. e. Trinitatis

Fælles

3/12

1. søndag i Advent m. skolekor - s. 11

11

3/12

10/12

2. søndag i Advent Luciaoptog - s. 11

15.30

10/12 2. søndag i Advent Luciaoptog - s. 11

Allehelgen - s. 10

1. søndag i Advent 9.30 * m. sang af en solist - s. 11 17

Se nabokirke: Når der ikke er gudstjenester i Vilslev eller Hunderup kirker, henviser vi til gudstjenester i Gredstedbro, Jernved eller Hjortlund kirker.

Der er ikke altergang ved kl. 9.30-gudstjenesten i Vilslev. En stjerne (*) viser, at der er kirkekaffe. En node (♪) viser, når koret medvirker til gudstjenesten. 8


AKTIVITETER Dato

Tid

Sted

Aktivitet

30/8

19

Sognehuset i Gredstedbro Foredrag v. Brian Patrick McGuire (s. 3)

6/9

10

Vilslev kirke

Kirke for de små (høst) (s. 4)

Hunderup hallen

Juniorkonfirmandlejr (s. 6)

8/9-9/9 12/9

7.45

Klublokalet, Hunderup

Hunderups konfirmander starter (s. 4)

13/9

9.30

Hunderup kirke

Kirke for de små (høst) (s. 4)

14/9

7.45

Konfirmandstuen

Vilslevs konfirmander starter (s. 4)

19/9

19

Sognehuset i Gredstedbro Filmaften (s. 5)

24/9

Vilslev og Hunderup

Høstgudstjeneste (s. 5)

5/10

10

Gredstedbro kirke

Babysalmesang begynder (s. 6)

17/10

17

Hunderup kirke

Fyraftensmøderne begynder (s. 14)

23/10

10.30 Hunderup kirke

25/10

19

Sognehuset i Gredstedbro Sangforedrag med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring (s. 7)

29/10

16

Hunderup kirke

Koncert ved Ribes Drengekor (s. 10)

28/11

19

Konfirmandstuen

Decemberkoret starter op

29/11

19

Sognehuset i Gredstedbro Fællessangs- og foredragsaften med Jørgen Anker Jørgensen (s. 11)

Grandækning (s. 11)

Kontakter i Hunderup sogn

Kontakter i Vilslev sogn

Formand Lena Randrup 2062 3097, randrupxlassen@gmail.com Kirkeværge Jan S. Christensen 4014 7968, ljsc58@gmail.com Graver Lone Bruun , 2982 4752, hunderupkirkegaard@hotmail.dk Telefonen tages på hverdage 8-16.30. Derefter henvises til sognepræsten.

Formand Susan Bruun 6162 0419, susanogervin@sol.dk Kirkeværge Ivan Binger 2015 0397, binger@bbsyd.dk Graver Jørn Thorlund Friis 5126 0290, vilslevkirke@bbsyd.dk

Organist Dorte Grangård Olesen 2174 3010 dortegrangaard@mail.dk Kirkesanger Hanne Præstegaard 2639 1240 hanne@priestyard.dk Sognepræst Ole Witte Madsen 7543 1059 om@km.dk 9


Koncert med Ribes Drengekor

Fællessangens betydning i skole, kirke og samfund

Søndag d. 29. oktober kl. 16.00 har vi koncert med Ribes Drengekor i Hunderup kirke. Koret ledes af Benjamin Friis Nielsen, som er organist ved Sankt Catharinæ kirke, Ribe.

Fællessangs- og foredragsaften med den tidligere præst og musiker Jørgen Anker Jørgensen - Dorte Grangård Olesen

Hovedærindet med Jørgen Anker Jørgensens fællessangs-arrangement er at belyse vigtigheden af og det livsbekræftende i netop det at synge SAMMEN.

Allehelgen Søndag d. 5. november Ved Allehelgen mindes vi dem, vi har mistet. Vi hører budskabet om, at livet igen skal bryde dødens mørke. Vi fejrer, at lyset skinner i mørket, og vi håber på, at der på trods af sorg, smerte og død atter engang vil blive glæde, lykke og liv.

Jørgen Anker Jørgensen har gæstet mange sogne og foredragsforeninger med budskabet om fællessangens betydning. Vi finder højskolesangbogen og salmer af nyere dato frem, og Jørgen Anker Jørgensen sidder ved klaveret, når vi erklærer os enige i og samstemmer: ”Så syng da Danmark, lad hjertet tale! ”

- Ole Witte Madsen

Dato: 29.november 2017 kl. 19. Sted: Sognehuset, Andelsgade 2, Gredstedbro. Fri entre. 10


Solist til 1. søndag i Advent

Lucia-optog

i Hunderup kirke kl. 9.30

Søndag d. 10. december kl. 15.30 i Vilslev kirke & kl. 17 i Hunderup kirke

Jeg er sanger på MgK-Syds klassiske linje og har forskellig erfaring med klassiske kor og som solist blandt andet i Finland. Den første søndag i Advent ser jeg frem til at synge klassiske julesange, som alle kan synge med på, og synge nogle få jødiske julesange.

En stemningsfuld gudstjeneste, hvor konfirmandpigerne finder andre piger til at gå Lucia-optoget. Sangen øves nogle dage før gudstjenesten. - Ole Witte Madsen

- Annemette Jørgensen

Skolekor fra Gredstedbro til 1. søndag i Advent

Se her, se her!

Hvert år er graveren i Hunderup på kursus i grandækning, og i år, den 23 oktober, bliver det afholdt på vores egen kirkegård.

i Vilslev kirke kl. 11

Vi håber at kunne fortsætte traditionen med at få besøg af et skolekor fra Gredstedbro, som vil hjælpe os i julestemning – det plejer at gå rigtig godt, når sangen bølger i kirken. - Ole Witte Madsen

Fra kl. 10.30 til kl. 12.30 er der gang i grandækningen, så kom og kik og få en snak med de ca. 100 gravere og medhjælpere. Mvh graveren Lone Bruun 11


der så hverdagen at kalde – også i kirken, hvor der her i efteråret er mange ting at se til: foredragsaftener, høstgudstjeneste, konfirmander, reformationsjubilæum og de mange almindelige søndagsgudstjenester. Alt dét glæder jeg mig til at tage del i sammen med jer.

Stor glæde

af Kevin Asmussen, sognepræst I begyndelsen af juni sprang der en champagneprop i Darum!

Alt er jo så nyt For det er jo ikke kun bøgerne, tallerknerne og sengetøjet, der skal pakkes ud og lægges på plads. Der er også så mange andre ting, der skal lægges på de rette hylder og have sin plads. Alle indtryk, menneskemøder, nye opgaver og forventninger – alt dét skal jeg i nærmeste fremtid forsøge at få et overblik over.

Det var dén aften, hvor menighedsrådet ringede for at fortælle mig, at jeg skulle være den nye præst i Kongeåpastoratet. Champagnen er drukket, men glæden er stadig lige stor!

Og det tager tid. Alt er jo stadig så nyt. Der er meget, jeg endnu ikke ved om sognene, så mange historier, jeg skal have fortalt, og så mange mennesker, jeg endnu har til gode at møde.

Siden juni måned er der allerede sket mange ting. Jeg har forladt embedet i Bov, har pakket et utal af flyttekasser og er flyttet sammen med Thea Laukamp, der er sognepræst i Darum. Vi har fået bøger og tallerkner på plads og er glade for at kunne dele hverdagen med hinanden i Darum præstegård.

Som jeg nævnte i min tale ved indsættelsen, så er et sogn på sin vis som ét stort puslespil, hvor brikkerne passer nøjagtig med hinanden, og hvor hver brik på sin plads sørger for, at der er sammenhæng i billedet. Jeg skal billedligt talt ud at samle brikker til det puslespil, som udgør Jernved og Hjortlund sogne. Og hen ad vejen, brik for brik, skal det nu blive min første opgave at lære sognene at kende. Jeg håber, at I vil hjælpe mig på vej.

Heldigvis er der ikke langt fra Darum til Gredstedbro, Jernved og Hjortlund, hvor jeg nu skal have mit virke. Det begyndte søndag, d. 16. juli, hvor jeg blev indsat i Hjortlund kirke af domprovsten. Det var en festlig dag, hvor FDF’erne stod fanevagt og mange var mødt op for at hilse på og byde velkommen. Jeg fik en fornemmelse af, at her er der godt at være! – og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der var med til gøre dagen til noget særligt.

Tøv ikke med at ringe! Jeg vil dog også gerne løfte lidt af sløret for, hvem jeg er. Mit navn er Kevin Asmussen, og jeg er 37 år gammel. Jeg er født og opvokset i Bov sogn – helt nede ved den dansk-tyske grænse. Det stod ikke skrevet nogle steder, at jeg en dag

Nu hvor sommeren går på hæld, begyn12


skulle blive præst. Mit barndomshjem bar præg af en tilknytning til kirken, som de fleste danskere har.

bede er jeg også flyverpræst, dvs. jeg er præst ved Flyvevåbnet i Forsvaret. Det betyder, at jeg nogle uger hvert år er på kursus eller med på øvelser. På sigt vil jeg sandsynligvis også blive udsendt for en længere periode.

Men på et tidspunkt i min ungdom fik jeg øjnene op for, hvilken skattekiste af vedkommende historier, Bibelen er fuld af. Jeg valgte derfor at læse teologi på Aarhus Universitet, hvorfra jeg dimitterede i 2007.

I min fritid kan jeg godt lide at gå i haven – for når så meget i det daglige foregår i hovedet er det skønt at bruge hænderne. Og i Darum præstegård er der heldigvis en stor have at boltre sig på!

Jeg fik hurtigt embede i Kværs sogn, ved Gråsten, og senere i Løjt sogn, nord for Aabenraa, inden jeg kom hjem igen til min barndomskirke i Bov i 2014. Undervejs blev jeg far til fem dejlige unger i alderen 6-13 år.

Hvor bor præsten? I forbindelse med præsteskiftet er Jernved og Hjortlund sogne sammen med Vilslev og Hunderup sogne blevet til ét stort pastorat, som vi kalder Kongeåpastoratet. Det betyder, at sognepræst Ole Witte Madsen og jeg i fællesskab er præster for alle kirker i sognene.

Jeg havde egentlig ikke forestillet mig, at jeg skulle skifte embede, men mit liv slog en kolbøtte, da jeg blev skilt og senere mødte Thea. Der skulle derfor ikke megen betænkningstid til, da det ledige embede i Jernved og Hjortlund sogne, blev ledigt.

I det daglige vil vi dog stadig fordele arbejdet sådan, at Ole Madsen fortrinsvis passer Vilslev og Hunderup kirker, mens jeg passer Gredstedbro, Jernved og Hjortlund kirker. Men det giver grundlag for mere samarbejde – også mellem menighedsrådene.

Da jeg besøgte menighedsrådene og kirkerne i forbindelse med min ansøgning, fik jeg et rigtig godt indtryk. Dét, der særligt tiltalte mig, var sognenes forholdsvis beskedne størrelse, hvor man som præst naturligt kommer i berøring og samtale med mange forskellige mennesker i alle aldersgrupper. Det er dét, jeg allerbedst kan lide ved at være præst. Og derfor håber jeg, at tiden tillader, at jeg kan være tilstede i sognet – også i sammenhænge uden for kirken. Tøv derfor ikke med at ringe, hvis du har brug for et besøg!

Da stillingsopslaget til den nye præstestilling skulle skrives, valgte man at opgive bopælspligten med tanke på at sælge præsteboligen i Jernved. Af den grund bor jeg ikke i Jernved og Hjortlund sogne, men i Darum. Derfor er jeg i gang med at få mig indrettet med kontor i Sognehuset, hvor jeg vil arbejde noget af tiden. Jeg er dog aldrig længere væk end et ring til telefonen!

Ved siden af det almindelige præsteem13


Tirsdag d. 12. december kl. 17 Henriette Knudsen, præst i Læk, fortæller om den danske kirker i udlandet.

Fyraftensmøder i Hunderup kirke Vi mødes i Hunderup kirke til fyraftensmøder kl. 17-17:45, hvor vi hører om et emne, der handler om kirke og kristendom. Undervejs synger vi et par sange eller salmer.

Torsdag d. 4. januar kl. 17 Grundtvig - er han overvurderet eller god nok?

Sognepræsten står for forløbet. Det er naturligvis gratis at deltage. Tilmelding ikke nødvendigt. Vel mødt! sognepræst, Ole Witte Madsen

Tirsdag d. 6. februar kl. 17 Tabte folkekirken? Vandt ateisterne?

Tirsdag d. 17. oktober kl. 17 ”Kirken er jo kun for kvinder og bløde mænd” - om kvinders rolle i kirken igennem tiden, og hvordan det har påvirket kirke og teologi.

Begravet / bisat Onsdag d. 31. maj blev Børge Niels Christian R. Thomsen (født 2. januar 1923 - død 22. maj 2017) begravet på Hunderup kirkegård.

Torsdag d. 9. november kl. 17 Er der nogen grund til at fejre reformationsjubilæum? Er Martin Luthers projekt egentlig værd fortsat at arbejde på, eller er vi kommet videre - og måske for langt væk fra reformation og opgør med pave og romerkirke?

Fredag d. 9. juni blev Benny Jacobsen (født 17. december 1952 - død 6. juni 2017) begravet på Vilslev kirkegård. Torsdag d. 15. juni blev Karen Schmidt Nielsen (født 5. maj 1923 død 12. juni 2017) bisat fra Hunderup kirke. 14


Døbt Søndag 4. juni fik Linda Christensen og Claus Lehmann Jaedicke Christensen døbt deres datter Cleo Ragna Christensen i Vilslev kirke.

Søndag d. 21. maj fik Mette Gildhoff Kristensen og Adrian Martinez Diaz døbt deres søn Victor Martinez i Vilslev kirke.

Søndag d. 25. maj fik Marianne Ager Øllgaard og Henrik Øllgaard døbt deres søn Frederik Ager Øllgaard i Vilslev kirke.

Viet Lørdag d. 1. juli blev Elin Flo Lauvik og Danny Mathiassen viet i Vilslev kirke.

Fredag d. 7. juli blev Scholastica Salomey Abena Solem og Sigurd Solem viet i Vilslev kirke. 15


Huskekalender Foredrag med den danskamerikanske historiker Brian Patrick McGuire, kendt fra DR’s udsendelsesrække Danmarkshistorien - s. 3

Besøg af præsten? Sognepræst Ole Madsen kommer gerne på besøg. Ring på 7543 1059, eller sig til på anden måde, hvis du eller en anden gerne vil have besøg. Det gælder naturligvis også på sygehuset. Ønsker nogen hjemmealtergang, så er de også meget velkommen til at træffe aftale herom. Babysalmesang - s. 6

Filmaften - s. 5 ”Nøgle Hus Spejl” Spaghettigudstjeneste - s. 3

Sangforedrag med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring - s. 7

Kirkebil Kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer kan bestilles hos Esbjerg Taxa på tlf. 75 14 45 00. Oplys blot kontonummeret 949 ved bestilling. Menighedsrådet betaler kørslen. Kirkebladet redigeres af sognepræsten og udgives af menighedsrådene. Opsætning og digitalprint Kopi & Print, Bramming. 40 45 22 90 - www.kxp.dk