Kirkebladet 2017 marts april maj nr 105

Page 1

KIRKEBLADET FOR VILSLEV OG HUNDERUP PASTORAT Forår 2017

27. årgang

Nr. 105

Marts - April - Maj

www.vilslev-hunderup.dk www.facebook.com/VilslevHunderup


Tanker om et storpastorat

Sogneudflugt: Uhre kirke

Vilslev–Hunderup pastorat har eksisteret siden 1672. Dengang for 345 år siden blev det daværende Bramming– Hunderup pastorat delt, så Bramming blev anneks til Darum sogn og Hunderup anneks til Vilslev sogn.

I år går sogneudflugten til Uhre kirke, der byder på en speciel stil af farver i forhold til de kirker, vi ellers kender.

I dag sker der også af og til ændringer af pastorater. Det er oftest i forbindelse med at et præsteembede bliver ledigt, at man i provstiet ser på, om det kan være hensigtsmæssigt med ændringer. I Vilslev–Hunderup pastorat har vi af og til været indkaldt til en struktursnak. Pastoratændringer kan komme som et pålæg oppefra, eller i en proces som vi selv kan være med til at påvirke. Nu arbejdes der igen med strukturændringer i forbindelse med den vakante stilling i Jernved– Hjortlund pastorat.

Sogneudflugten afholdes lørdag d. 20. maj. En bus henter os ved Købmanden i Hunderup kl. 8.15 og ved parkeringspladsen ved Vilslev kirke kl. 8.30. På vej til Uhre gør vi holdt ved museumsgården Karensminde, hvor frivillige nogle gange gør udstillingen levende, så man på en måde træder ind i landbruget, som det var fra 1920 til 1950.

Da vores pastorat flere gange har været i spil, har begge menighedsråd besluttet at give tilbagemelding om, at vi vil se positivt på en eventuel ny pastoratstruktur under forudsætning af, at Vilslev og Hunderup sogne kan forblive i samme pastorat, og at hvert sogn har eget menighedsråd. Vi ser det som vigtigt for, at vi kan fastholde hver vores lokale aktiviteter og lige så vigtigt er det gode samarbejde, der eksisterer mellem Vilslev og Hunderup sogne.

Fra Uhre tager vi videre til Brande, hvor vi ser på kunst for alle i det åbne rum. Byen voksede sig i efterkrigstiden stor pga. brunkul. Inden vi drager hjemad, finder vi et godt sted at spise aftensmad.

Tilmelding sker til Mette Fredslund (tlf. 3013 2372, mettepf@hotmail.com) eller Ole Madsen (2589 4190, om@km.dk). Betaling sker kontant i bussen. Deltagelse koster ca. 200 kr. pr. person.

Vores tilbagemelding er også givet ud fra, at der i dag er gensidig præstedækning og et samarbejde om flere aktiviteter hen over pastoratsgrænsen til Jernved -Hjortlund. - Vilslev og Hunderup menighedsråd

Medbring en kande kaffe/the til formiddag - brød sørges der for.

2


”Jeg har ladet mig fortælle…”

Indskrivning af 2018-konfirmander

Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne ved Horsens. Han udgav i 2011 bogen: ”Jeg har ladet mig fortælle”, der fik meget ros. Gudmund vil holde foredrag ud fra bogen, hvor en vigtig pointe er, at menneske er ikke bare noget, man er, men noget, man er på vej til at blive.

Søndag d. 5. marts er der gudstjeneste i Hunderup kl. 11, hvorefter kommende konfirmander og deres forældre inviteres på lidt frokost.

Her vil præsten fortælle om konfirmationsforberedelsen og -forløbet. Ved denne lejlighed kan konfirmanderne blive indskrevet til undervisningen, der begynder til efteråret 2017. Konfirmationerne i 2018 afholdes

Mennesket er en fortælling. En fortsat fortælling, hvor vi hver især - udover konstant at fortælle med på egen livshistorie - også er meddigtere på hinandens.

søndag 29. april kl. 10 i Vilslev

søndag 6. maj kl. 10 i Hunderup

Ved spørgsmål eller kommentarer - kontakt venligst sognepræst Ole Madsen, om@km.dk, tlf. 7543 1059.

Foredraget afholdes i

Vilslev konfirmandstue tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 14 Efter foredraget er der kaffe og hyggeligt samvær. Vel mødt! Menighedsrådene i Vilslev og Hunderup sogne 3


I østen stiger solen op

Kirke for de små

~babysalmesang~

Gudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn – forældre og bedsteforældre er meget velkomne! Gudstjenesterne varer ca. ½ time, og vi lægger fokus på sang og sanglege. Vi synger både salmer og kendte børnesange. Vi beder Fadervor sammen, og præsten lyser velsignelsen.

I marts afholdes der babysalmesang for børn fra 0 til 1 år i Hunderup kirke, torsdage kl. 10-10.40, hvorefter der er hyggeligt samvær med te og kaffe i kirken. Datoerne: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 og 30/3

Påske: Onsdag 29. marts kl. 10 i Vilslev kirke - onsdag 5. april kl. 9.30 i Hunderup kirke

Tilmelding sker til organist Dorte Grangaard Olesen, 7545 3009, dortegrangaard@mail.dk

Pinse: Onsdag d. 24. maj kl. 9.30 i Hunderup kirke - onsdag d. 31. maj kl. 10 i Vilslev kirke.

Kirkekor Sangaften

Kan du lide at synge? Syng med i kirkekoret. Vi øver hver an-

Den første mandag i hver måned mellem

den tirsdag (i de ulige uger), tirsdage kl.

august og april er der sangaftener i Vils-

17-18.30 i Vilslev konfirmandstue.

lev konfirmandstue. Førhen har vi begyndt kl. 19:30, men fra og med marts

Organist Dorte Grangård Olesen dirige-

begynder vi kl. 19:00 og slutter 21:30.

rer koret, som deltager i særlige gudstje-

Organist Dorte Grangård Olesen

nester i løbet af året.

og Roll Præstegaard står for sangaften. Medbring selv lidt kaffe og kage til pausen. Vel mødt. 4


Koncert med ”Valkendorferne” søndag d. 26. marts kl. 16.00 i Vilslev Kirke

”Valkendorferne” ses her ved en koncert i Långaryd Kirke i Sverige Ensemblet ”Valkendorferne” spiller musik fra middelalder- renaissance- og baroktiden. Koncerten er særlig aktuel i år, hvor vi fejrer 500-året for reformationen. Ensemblet vil nemlig både spille, synge og fortælle om melodierne til de salmer, som man begyndte at bruge i årene umiddelbart efter reformationen. Martin Luther spillede både lut og fløjte, og han komponerede selv flere salmemelodier. Noget af musikken som ”Valkendorferne” vil præsentere os for, bruges den dag i dag i den danske folkekirke. Publikum vil i løbet af koncerten få mulighed for at synge med på nogen af salmemelodierne akkompagneret af det 7 mand store ensemble på henholdsvis violin, gambe, blokfløjte, cello, fagot, cembalo og sang.

Gudstjeneste i det fri Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 25. maj kl. 14 holder

vi gudstjeneste i det fri. Det sker i parken med træmændene i Hunderup, hvor vi har skønne rammer for en stemningsfuld gudstjeneste i Guds farverige natur. Medbring selv en stol og et tæppe samt lidt kaffe - for efter gudstjenesten får vi kaffe rundt om i parken. Gredstedbro FDF medvirker. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Hunderup kirke. - Ole Madsen 5


Dato

Kirkedag

Kl.

5/3

1. søndag i Fasten

9.30 *

5/3

1. søndag i Fasten

11

12/3

2. søndag i Fasten

11

12/3

2. søndag i Fasten

9.30 *

19/3

3. søndag i Fasten v. Jørgen Hanssen

9.30

19/3

3. søndag i Fasten

Fælles

26/3

Midfaste

Fælles

26/3

Midfaste

11

2/4

Mariæ Bebudelsesdag

9.30 *

2/4

Mariæ Bebudelsesdag

11

9/4

Palmesøndag

11

9/4

Palmesøndag

9.30 *

13/4

Skærtorsdag

Fælles

13/4

Skærtorsdag

17 ♪

14/4

Langfredag

11

14/4

Langfredag

9.30

16/4

Påskedag

9.30

16/4

Påskedag

11

17/4

Anden Påskedag

Fælles

17/4

Anden Påskedag v. Jørgen Hanssen

9.30

23/4

1. søndag efter Påske

11

23/4

1. søndag efter Påske

Fælles

30/4

2. søndag efter Påske Konfirmation

10

30/4

2. søndag efter Påske

Ingen

7/5

3. søndag efter Påske

Ingen

7/5

3. søndag efter Påske Konfirmation

10

12/5

Store Bededag

Fælles

12/5

Store Bededag v. Jørgen Hanssen

9.30 *

14/5

4. søndag efter Påske

9.30

14/5

4. søndag efter Påske

11

21/5

5. søndag efter Påske

11

21/5

5. søndag efter Påske

9.30

25/5

Kristi Himmelfartsdag

11

25/5

Kristi Himmelfartsdag Se side 5

Udendørs

28/5

6. søndag efter Påske

Fælles

28/5

6. søndag efter Påske

11

4/6

Pinsedag

11

4/6

Pinsedag

9.30 *

5/6

Anden Pinsedag

9.30

5/6

Anden Pinsedag

Fælles

Dato

Kirkedag

Der er ikke altergang ved kl. 9.30-gudstjenesten i Vilslev. En stjerne (*) viser, at der er kirkekaffe. En node (♪) viser, når koret medvirker til gudstjenesten. 6

Kl.


AKTIVITETER i PASTORATET Dato

Tid

Sted

Aktivitet

2/3

10

Hunderup kirke

Start på Babysalmesang i marts (s. 4)

5/3

11

Hunderup kirke

Indskrivning af 2018-konfirmander (s. 3)

6/3 + 3/4

19

Vilslev konfirmandstue Sangaften (s. 4)

12/3

11

Vilslev kirke

21/3

14

Vilslev konfirmandstue Foredrag v. Gudmund Rask Pedersen (s. 3)

26/3

16

Vilslev kirke

Koncert ved Valkendorfer-ensemblet (s. 5)

29/3

10

Vilslev kirke

Kirke for de små (s. 4)

2/4

11

Hunderup kirke

Guldkonfirmander (s. 8)

5/4

9.30

Hunderup kirke

Kirke for de små (s. 4)

13/4

17 ♪

Hunderup kirke

Gudstjeneste m. påskemåltid (s. 9)

11/5

19.30

Vilslev konfirmandstue Torben Bramming + Varme hveder (s. 9)

20/5

8.15

25/5

14

Parken, Hunderup

Udendørs gudstjeneste (s. 5)

5/6

13:45

Kjærgård Landbrugsskole

Grundlovsmøde med tale af rektor fra Ribe Katedralskole, Kristian Bennike (s. 9)

Guldkonfirmander (s. 8)

Sogneudflugt (s. 2)

Kontakter i Vilslev sogn

Kontakter i Hunderup sogn

Formand Susan Bruun 6162 0419, susanogervin@sol.dk Kirkeværge Ivan Binger 2015 0397, binger@bbsyd.dk Graver Jørn Thorlund Friis 5126 0290, vilslevkirke@bbsyd.dk

Formand Lena Randrup 2062 3097, randrupxlassen@gmail.com Kirkeværge Jan S. Christensen 4014 7968, ljsc58@gmail.com Graver Lone Bruun , 2982 4752, hunderupkirkegaard@hotmail.dk Telefonen tages på hverdage 8-16.30. Derefter henvises til sognepræsten.

Organist Dorte Grangård Olesen 2174 3010 dortegrangaard@mail.dk Kirkesanger Hanne Præstegaard 2639 1240 hanne@priestyard.dk Sognepræst Ole Madsen 7543 1059 om@km.dk 7


Guldkonfirmander

Konfirmander

Konfirmeres i Vilslev kirke, søndag d. 30. april kl. 10. Hilsner og telegrammer afleveres i våbenhuset.

Guldkonfirmander i Vilslev sogn Konfirmeret d. 30. april 1967

Lærke Agerup Sønderbyvej 15, 6771 Gredstedbro Mette Lønbjerg Andersen Bjergvej 14, 6771 Gredstedbro Frode Bendorff Vilslevvej 70, 6771 Gredstedbro Cecilie Bjørnskov Ellegaard Havfoldvej 2, 6771 Gredstedbro Jasmin Helle Enevoldsen Jedsted Klostervej 23, 6771 Gredstedbro Nicoline Dalton Helle Brokærvej 3, 6771 Gredstedbro Jedsted Klostervej 16, 6771 Gredstedbro Sidse Schaar Knudsen Vestergade 25, 6771 Gredstedbro Jedsted Klostervej 2, 6771 Gredstedbro Mathias Lund Bjergvej 11, 6771 Gredstedbro Marinus Helle Nielsen Jedsted Klostervej 18, 6771 Gredstedbro Axel Frisgaard Nørrevang Sønderbyvej 13, 6771 Gredstedbro Anne Nicoline Clausen Sejerup Sønderbyvej 5, 6771 Gredstedbro

Sonja Christensen, nu: Jepsen Meta Frøsig Ella Sofie Jensen, nu: Laugesen Else-Marie Bendorff Vita Nissen, nu: Lorentzen Margit Thomsen, nu: Sørensen Jessy Olsen, nu: Harder Aase Christensen Dorte Nielsen, nu: Søgaard Fritz Christian Kjær Hans Jørgen Jakobsen Carl Bolding Vejrup Jens Erik Hausted Hansen Johan Peter Bejning Frøsig Finn Okholm Edvin Arendt Nielsen Bjarne Steiner Guldkonfirmander i Hunderup sogn Konfirmeret d. 7. maj 1967 Kirsten Holberg Hansen Jytte Knudsen Frøsig Anne Jæger

Konfirmeres i Hunderup kirke, søndag d. 7. maj kl. 10. Hilsner og telegrammer afleveres i graverhuset.

Preben Thorup Jensen Peder Møller Bertramsen Boye Schøler Bjarne Hein Jensen Vagn Møller Pedersen Ib Laugesen Møller

Emma Lundgaard Andersen Stratvej 4, 6740 Bramming Peter Christian Helbo Bjergmark Kirketoften 17, 6740 Bramming Alberte Uldbæk Iversen Møllevænget 2, 6740 Bramming Anita Lynggaard Jacobsen Kirkevej 20, 6740 Bramming 8


Luther, salmesang og varme hveder

Gudstjeneste & Påskemåltid

Vilslev kirke torsdag d. 11. maj kl. 19.30

Skærtorsdag holder vi gudstjeneste og samles til fællesspisning. Torsdag d. 13. april kl. 17 begynder vi med gudstjeneste i Hunderup kirke, hvorefter vi går videre til Klublokalet, hvor vi nyder et påskemåltid.

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Torben Bramming er sognepræst i Ribe Domsogn og forfatter til flere bøger, bl.a. ”Rantzau – den hellige kriger”, som foregår på Luthers tid. I Vilslev kirke vil Torben Bramming fortælle om Martin Luther og reformationen krydret med fællessang og orgeltoner.

Kirkekoret deltager ved gudstjenesten, der har fokus på Jesu sidste måltid og disciplenes første nadver. Måltidet består af urter, lam, brød - simpelt og velsmagende!

Tilmelding sker ved at afhente gratis spisebillet i Brugsen, ved Købmanden eller hos graverne. - Hunderup menighedsråd

Traditionen tro fortsætter vi aftenen med varme hveder og mere sang og fortælling i konfirmandstuen. - Dorte Grangård Olesen

Grundlovsmøde på Kjærgård Mandag d. 5. juni kl. 13.45 inviterer vi til grundlovsmøde på Riber Kjærgård, hvor taleren er rektor Kristian Bennike fra Ribe Katedralskole. Bagefter er der gymnastikopvisning med elever fra Bramming efterskole. Der er entre, og der vil være salg af kaffe og kage. - Arrangeret af foreninger og menighedsråd i Hunderup og Vilslev sogne.

9


Døbte

Hunderup menighedsråd

Søndag d. 13/11 fik Maria Bruun Jensen og Ib Ask Westerlund Ibsen døbt deres datter Linea Westerlund Ibsen i Vilslev kirke. Søndag d. 22/1 fik Mette Sommer Andersen og Brian Møller Kristensen døbt deres søn Villum Møller Sommer i Hunderup kirke.

Fra venstre: præst Ole Madsen, Mette Fredslund, Lena Randrup, Jan Skovsgaard Christensen, Hans Jørgen Kristensen, Inga Jensen.

Søndag d. 29/1 fik Bianca og Jesper Klingenberg-Dupont døbt deres datter Hedvig Ejna Klingenberg-Dupont i Hunderup kirke.

Vilslev menighedsråd

Søndag d. 5/2 fik Sylvia Schmidt og Kim List døbt deres søn William Schmidt List i Hunderup kirke. Søndag d. 19/2 fik Vicki Hejn og Henrik Gjørtz døbt deres datter Stine Gjørtz Hejn i Hunderup kirke.

Fra venstre: Lisbet Knudsen, Paula Andersen, præst Ole Madsen, Inge Helle, Ivan Binger, Susan Bruun. Vilslev menighedsråd er trukket i arbejdstøjet. Og vi har brug for meget arbejdstøj, for med fire helt nye medlemmer i rådet er der mange opgaver og mange ubekendte. Derfor er vores håb, at både medarbejderne og menigheden vil have tålmodighed med os. Vi er alle indstillet på at gøre vores bedste. Hvis der er noget, som I på den ene eller den anden måde har spørgsmål til eller undrer jer over, må I endelig kontakte en af os. Vi ser frem til fire spændende år i menighedsrådet. - Susan Bruun 10


Viet Villum Møller Sommers dåb.

Sylvia og Kim Schmidt List blev viet søndag d. 5. februar i Hunderup kirke.

Hedvig Ejna KlingenbergDuponts dåb.

William Schmidt Lists dåb.

Begravet / bisat Tirsdag d. 13/11 blev Emilie Marie ”Mille” Bruun begravet på Vilslev kirkegård. Onsdag d. 21/12 blev Elna Margrethe Larsen (Hunderup sogn) begravet på Vejrup kirkegård. Fredag d. 20/1 blev Niels Peter Krag Nielsen bisat fra Vilslev kirke.

Stine Gjørtz Hejns dåb.

11


Huskekalender Besøg af præsten? Foredrag ved Gudmund Rask Pedersen - tirsdag d. 21. marts kl. 14

Sognepræst Ole Madsen kommer gerne på besøg. Ring på 7543 1059, eller sig til på anden måde, hvis du eller en anden gerne vil have besøg. Det gælder naturligvis også på sygehuset. Ønsker nogen

Koncert ved ”Valkendorfer”ensemblet - søndag d. 26. marts kl. 16

hjemmealtergang, så er de også meget

Gudstjeneste og påskemåltid torsdag d. 13. april kl. 17

især for børn og unge

velkommen til at træffe aftale herom.

Babysalmesang - side 4 Kirke for de små - side 4

Luther, salmesang og varme hveder med Torben Bramming - torsdag d. 11. maj kl. 19.30

Indskrivning af konfirmander - side 3

2018 -

Sogneudflugt til Uhre kirke lørdag d. 20. maj Gudstjeneste i det fri - torsdag d. 25. maj kl. 14 Kirkebladet redigeres af sognepræsten og udgives af menighedsrådene. Opsætning og digitalprint Kopi & Print, Bramming. 40 45 22 90 - www.kxp.dk