Kirkebladet 2017 juni juli august

Page 1

KIRKEBLADET FOR VILSLEV OG HUNDERUP PASTORAT

Sommer 2017

27. årgang Juni - Juli - August

www.vilslev-hunderup.dk www.facebook.com/VilslevHunderup

Nr. 106


Forår og forandringer

Med 50 års mellemrum

Foråret. Sikke en tid på året! Det summer i haven og i maven af forventninger og forhåbninger; og der drømmes - for dette forår må ikke forsømmes!

Første billede er konfirmanderne fra Vilslev kirke d. 30. april 2017. Andet billede er konfirmanderne fra Hunderup kirke d. 7. april. Tredje billede er konfirmander fra Vilslev kirke d. 30. april 1967. Desværre er der ikke et foto af Hunderups guldkonfirmander.

Inde i de små hjem som ude rundt omkring tages der fat, og også i kirkerne sker der meget. Både sammenlægninger af pastorater og ansættelse af ny præst fylder meget dette forår. Fejringen af 500-året for reformationens begyndelse d. 30. oktober 1517 ved Martin Luther fylder også meget på vore egne, idet mange lokale kræfter er engageret i skuespillet om reformationen på Kjærgård den sidste weekend i august. (læs mere side 10) I efteråret 2016 kom der nye folk i menighedsrådene, og de har sandelig fået meget nyt at se til. De lokale kirker fyldes af folk og arrangementer, og vi må sande, det bliver rart med et pusterum i sommerferien, inden efterårets kalender igen hiver fat i vores opmærksomhed. Og tænk sig, vi har så travlt med familie og samfund - og sådan skal det være; men dér nær Kongeåen ligger kirken og bare står fast i sin grund og gør ikke meget væsen af sig. Og sådan skal dét være. En trofast kæmpe, der giver læ og lys i livets stormvejr; et hus fyldt med hjerterum og med en Guds velsignelse af nådige ord - lige her, hvor vi bor. Der er så meget, vi gerne vil nå, men det vigtigste er, at vi når hinanden. - Ole Madsen 2


Seniorkonfirmandturen 2018

Kongeåpastoratet

Dem, der blev konfirmeret i Vilslev og Hunderup kirker i 2017 inviterer vi på en tur til København d. 2.-4. marts 2018.

Det nye storpastorat kaldet ”Kongeåpastoratet” bliver en realitet pr. 1. juli 2017. Det bliver som tidligere nævnt et pastorat med 2 sognepræster på fuld tid.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så vi kan få en god tur til hovedstaden. Derovre skal vi besøge forskellige kirker og bygge oven på konfirmationsforberedelsen. Sognepræst Ole Madsen arrangerer turen med hjælp fra menighedsrådene.

Det betyder, at menighedsrådene i de 4 sogne lige nu er midt i processen med at finde en præst til det ledige embede. Vi kan på nuværende tidspunkt oplyse, at der er flere kompetente ansøgere. Der vil blive valgt 3 som indbydes til prøveprædiken og samtale først i juni måned. Herefter indstiller menighedsrådene, hvem de gerne ser ansat.

Prisen er endnu ikke på plads, men sidste seniorkonfirmandtur kostede 350 kr. pr. person. Mere info følger. - Ole Madsen

Vælges der en kandidat, som ikke tidligere har virket i et embede og derfor skal ordineres, vil det ske i Ribe domkirke onsdag den 21. juni, hvor alle er velkomne. Bliver det aktuelt, hører I nærmere herom.

Dagens ord - på mobilen

Indsættelse af den nye præst vil ske i Hjortlund kirke søndag den 16. juli kl. 10 ved domprovst Torkild Bak. Efter gudstjenesten er der velkomstreception i Sognehuset i Gredstedbro, hvor vi håber, at mange vil være med til at byde den nye præst velkommen.

Dagens ord er en app, der retter sig mod det moderne menneske, som gerne vil have den kristne dimension med i hverdagen på en let tilgængelig måde. I app' en er der fire dele, du kan dykke ned i: Dagens ord, Salmer, Bøn og Velsignelse.

Menighedsrådene i de 4 sogne ser frem til samarbejdet med præsterne og hinanden, et samarbejde vi håber og forventer bliver til glæde for alle i menighederne.

Det er folkekirken.dk, som står bag. Dagens ord blev oprindeligt til i et samarbejde mellem DR og folkekirken.dk, som drev den digitale andagt i fællesskab fra 2011-2015.

- Vilslev og Hunderup menighedsråd 3


Taksigelse efter sognepræst Arendse E. F. Dyssels bisættelse

hendes elskede Italien med en ligeså pragtfuld rundtur på Sicilien, der dog tappede meget på kræfterne.

Østerbro, 1. maj 2017 Tusind tak for smukke blomster, varme hilsner og Jeres nærvær ved vores mor, Arendse, æ' præjsts bisættelse fra Vartorv kirke lørdag d.29/4. Det var dejligt, at I tænkte på Arendse en sidste gang og tog del i vores afsked.

Det kom hende til gode, at hun var i god form fra spadsereture og ikke mindst havearbejdet, som hun nød indtil sin sidste tur til Småland - som mange af jer, navnlig konfirmanderne kender - i det sene efterår, hvor vi fik fejet blade, samlet kviste til bålet og klappet hestene.

Sognenes fine bårebuket prydede kisten og valgmenighedens præst Dr.Theol. Niels Grønkjær, som forestod bisættelsen, ramte i sin tale en meget præcis karakteristik af vores mor. Der blev sunget ’Jeg går i fare hvor jeg går’, ’Påskeblomst, hvad vil du her’, ’Hil dig Frelser og Forsoner’, og ’I al sin glans nu stråler solen’. Thomas Præstegaard glædede med sin skønsang af Schuberts ’Ave Maria’ og selv spillede jeg Griegs ’Solveigs sang’ og Jan Johanssons ’Visa från Utanmyra’ under mindestuen.

Mor – og Jørgen - var umådeligt glade og taknemmelige for deres rige liv i Vilslev og Hunderup, som kom til at udgøre rammen for hovedparten af deres liv. Mor talte ofte om tiden, livet, erfaringerne og vennerne i Vilslev og Hunderup og hvad I sammen har udrettet af projekter og aktiviteter og hun modtog med glæde besøg fra mange af jer på Nørrebro. Og hun var så glad og stolt over, at have fuldført sin erindringsbog ’Slægt skal følge slægters gang’, som også vier et langt kapitel til egnen.

Arendse gik bort midt i påsketid, natten til Skærtorsdag. Hun havde glædet sig til forår, varme, blomster og dufte og tilbragte de sidste dage liggende i solen i den lille gård på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Hun måtte lide et langt smertefuldt og opslidende sygdomsforløb efter at kræften var blusset op for et par år siden og nåede desværre kun at nyde sit otium i få år.

Også vi i familien bærer for altid Vilslev og Hunderup i vore hjerter og skylder Jer stor tak for alt. Vores døre står åbne, i København, Kenya og Småland. Kom glad! Arendse var af natur en stor eventyrer, hendes eventyr er nu forbi, men eventyrenes tid er ikke forbi.

Som I kender Arendse, var hun sejg og ukuelig i sin tørst efter livet og forblev aktiv lige til det sidste. I sensommeren drog hun til Kenya og Zanzibar med sin nyfundne kæreste Ole, for at besøge Daniel og familie, og senere gik turen til

God vind og masser af lys! På familiens vegne kærlig hilsen Nicolai Sally 4


Fra menighedsrådene

Arendse var en slags iværksætter i bedste forstand. Hun var fyldt med ideer og gik målrettet efter at få sat projekterne i søen. Det gav et berigende og spændende samarbejde.

Natten til skærtorsdag, den 13. april 2017 sov vores tidligere sognepræst Arendse Dyssel ind efter en sygdomsperiode på ca. 2 år.

Meget kunne nævnes, men mange i vores to landsogne mindes de specielle konfirmandture til familiens ødegård i Sverige. Det var optakten til de nye konfirmandhold, hvor de virkelig lærte hinanden godt at kende.

Den sidste gang jeg besøgte Arendse var den 25. marts 2017. Det var en af hendes gode dage, og vi fik snakket om mangt og meget. Hun lagde ikke skjul på, at hun satte stor pris på det embede, hun havde haft her hos os, og på de gæve folk i sognene. Hun så med taknemmelighed tilbage på samarbejdet ikke mindst med alle de menighedsrødder og personale, der havde været gennem årene. Jeg skulle tage en hilsen med hjem til alle i menigheden i hendes 2 sogne.

Arendse bevarede imidlertid lysten til at skabe nye tiltag, bl.a. var hun idemageren bag Ribe Domprovstis salmemaraton, hvor man i efteråret 2016 havde gennemsunget alle salmerne i Den danske Salmebog rundt i provstiets kirker.

En hilsen jeg er glad for at viderebringe, men trist at det skal være i forbindelse med hendes mindeord.

I 2013 tvang pensionsalderen hende til at trække sig tilbage, og desværre blev hendes otium kort.

Nedenfor gentages mindeordet, som menighedsrådene fik bragt i JyskeVestkysten den 19. april 2017.

Vi vil mindes Arendse som en meget rummelig og samvittighedsfuld præst. Æret være Arendse Dyssels minde.

Avisen gav det overskriften:

- Lena Randrup

En rummelig og initiativrig præst mindes Det er med vemod, at vi har modtaget den ikke uventede meddelelse om vores tidligere sognepræst Arendse Dyssels død. Arendse var københavnerpræsten, der kom til Vestjylland. Hun mente, det var for en kortere periode, men det blev dog til 28 år fra 1985 til 2013. Både Arendse og ægtefællen Jørgen lærte at holde af det barske marsklandskab. 5


Dato

Kirkedag

Kl.

Dato

Kirkedag

Kl.

4/6

Pinsedag

11

4/6

Pinsedag

9.30 *

5/6

Anden Pinsedag

9.30 *

5/6

Anden Pinsedag

Fælles

11/6

Trinitatis

Fælles

11/6

Trinitatis

11

18/6

1. søndag efter Trinitatis

11

18/6

1. søndag efter Trinitatis

9.30

25/6

2. s. e. Trinitatis

9.30

25/6

2. s. e. Trinitatis

Fælles

2/7

3. s. e. Trinitatis

17

2/7

3. s. e. Trinitatis

9.30 *

9/7

4. s. e. Trinitatis Se nabokirken

Fælles

9/7

4. s. e. Trinitatis Se nabokirken

Fælles

16/7

5. s. e. Trinitatis

Fælles

16/7

5. s. e. Trinitatis

17

23/7

6. s. e. Trinitatis ved ny præst

9.30 *

23/7

6. s. e. Trinitatis

Fælles

30/7

7. s. e. Trinitatis

11

30/7

7. s. e. Trinitatis

9.30

6/8

8. s. e. Trinitatis

9.30 *

6/8

8. s. e. Trinitatis

11

13/8

9. s. e. Trinitatis

11

13/8

9. s. e. Trinitatis

9.30 *

20/8

10. s. e. Trinitatis

9.30

20/8

10. s. e. Trinitatis

11

27/8

11. s. e. Trinitatis 11 Prædiken v. Elise Balslev

27/8

11. s. e. Trinitatis 9.30 Prædiken v. Elise Balslev

3/9

12. s. e. Trinitatis

3/9

12. s. e. Trinitatis

9.30 *

Kirkekalender på mobilen

Har du en smartphone? Så kan du downloade en app, der hedder ”Kirkekalenderen”, hvor man kan se kirkelige arrangementer og gudstjenester lige præcist i det sogn i Danmark, hvor man opholder sig. App’en er gratis.

Der er ikke altergang ved kl. 9.30-gudstjenesten i Vilslev. En stjerne (*) viser, at der er kirkekaffe. En node (♪) viser, når koret medvirker til gudstjenesten. 6

11


AKTIVITETER i PASTORATET Dato

Tid

5/6

13.45

23/6

20

25.-27/8 29/8

17

Sted Kjærgård

Aktivitet Grundlovsmøde (side 12)

Børnetoften, Vilslev Sankt Hans (side 9) Kjærgård

Reformationsskuespil (side 10)

Konfirmandstuen

Kirkekoret starter op (side 9)

Sæt X i kalenderen - mere info følger! Dato

Tid

Sted

Aktivitet

8-9/9

16

Hunderup Hallen

Juniorkonfirmand-lejr (s. 8)

6/9

10

Vilslev kirke

Kirke for de små (Høst) (s. 8)

13/9

9.30

Hunderup kirke

Kirke for de små (Høst) (s. 8)

19/9

19

Sognehuset

Filmaften

24/9

11

Hunderup kirke

Høst: Gudstjeneste, frokost, auktion

Kontakter i Vilslev sogn

Kontakter i Hunderup sogn

Formand Susan Bruun 6162 0419, susanogervin@sol.dk Kirkeværge Ivan Binger 2015 0397, binger@bbsyd.dk Graver Jørn Thorlund Friis 5126 0290, vilslevkirke@bbsyd.dk

Formand Lena Randrup 2062 3097, randrupxlassen@gmail.com Kirkeværge Jan S. Christensen 4014 7968, ljsc58@gmail.com Graver Lone Bruun , 2982 4752, hunderupkirkegaard@hotmail.dk Telefonen tages på hverdage 8-16.30. Derefter henvises til sognepræsten.

Organist Dorte Grangård Olesen 2174 3010 dortegrangaard@mail.dk Kirkesanger Hanne Præstegaard 2639 1240 hanne@priestyard.dk Sognepræst Ole Madsen 7543 1059 om@km.dk 7


Kirke for de små

Konfirmand

Gudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn

For konfirmander fra skolen i Bramming foregår konfirmationsforberedelsen tirsdage kl. 7.45-9.10 i Klublokalet i Hunderup. Vi begynder tirsdag d. 12. september.

– forældre og bedsteforældre er meget velkomne! Gudstjenesterne varer ca. ½ time, og vi lægger fokus på sang og sanglege. Vi synger både salmer og børnesange. Vi beder Fadervor sammen, og præsten lyser velsignelsen.

For konfirmander fra skolen i Gredstedbro foregår konfirmationsforberedelsen torsdage kl. 7.45-9.10 i konfirmandstuen i Vilslev. Vi begynder torsdag d. 14. september.

Høst: Onsdag d. 6. september kl. 10 i Vilslev Onsdag d. 13. september kl. 9.30 i Hunderup

Konfirmationerne afholdes søndag d. 29. april 2018 kl. 10 i Vilslev kirke og søndag d. 6. maj 2018 kl. 10 i Hunderup kirke.

Jul: Onsdag d. 6. december kl. 9.30 i Hunderup Onsdag d. 13. december kl. 10 i Vilslev.

- Ole Madsen

- Ole Madsen

Juniorkonfirmand

Seniorkonfirmand

Vi inviterer børn fra Vilslev og Hunderup sogne, der går i 6. klasse, til en 24timers lejr i Hunderup fredag til lørdag, d. 8.-9. september 2017.

Konfirmanderne fra 2017 fra Vilslev og Hunderup sogne inviteres på tur til Købehavn, hvor vi skal bygge oven på konfirmationsforberedelsen.

Vi begynder kl. 16 fredag og slutter kl. 16 lørdag. Sammen skal vi høre, synge, hygge og blive klogere på konfirmation.

Vi skal besøge forskellige kirker og møde forskellige kulturer og kristne retninger. Der bliver også tid til hygge og sjov.

Vi har brug for nogle forældre til at stå for mad (meld dig hos præsten), og der vil blive sendt invitationer ud til eleverne inden sommerferien.

Turen foregår fredag til søndag, d. 2.-4. marts 2018. Vi rejser af sted fredag efter skole og kommer hjem søndag eftermiddag. Sæt X i kalenderen - mere info følger.

- Ole Madsen

- Ole Madsen 8


Gæsteprædikanter

Sankt Hans i Vilslev

Søndag d. 27. august prædiker Elise Balslev i begge kirker. Hun er sognepræst i Bramming sogn og arbejder meget med bl.a. Kaj Munk. Søndag d. 8. oktober prædiker Leif Kruse i begge kirker. Han er forstander på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. Med sig tager han nogle elever, der spiller lovsange i løbet af gudstjenesten.

Fredag d. 23. juni kl. 20.00 samles vi om bålet på Børnetoften, Vilslev. Der er tale ved Kirsten Blom, formand for Forsamlingshuset. Husholdningsforeningen sælger kaffe og kage. Lokale dagplejere står for heksen.

Sognepræst Ole Madsen står for alt det andet i løbet af gudstjenesterne.

- Menighedsrådet

Vil du synge med i kirkekoret? Kirkekoret starter op efter sommerferien tirsdag d. 29. august kl. 17. Kirkekoret deltager ved nogle enkelte gudstjenester i løbet af året såsom Høstgudstjenesterne d. 24. september og Allehelgen d. 5. november.

Vi øver hver anden tirsdag i ulige uger kl. 17.00 – 18.30 i Vilslev Præstegårds konfirmandstue.

Kunne du tænke dig at være med i koret, er du velkommen til bare at møde op eller høre nærmere hos organist og korleder Dorte Grangård Olesen på tlf. 21 74 30 10 eller dortegrangaard@mail.dk 9


Reformationsskuespil 25.-26.-27. august 2017

Præstens ferie, fri og kursus Fra d. 3.-24. juli holder jeg ferie, og pastoratet varetages dels af sognepræst Jørgen Hanssen i Jernved-Hjortlund pastorat og dels af den nye præst i Kongeåpastoratet. De tager sig af både gudstjenester, dåb, vielser og begravelser.

Roll Præstegård har skrevet et skuespil om reformationens betydning for Vilslev og Hunderup sogne igennem to århundreder, og Sigfred Bjerrum har stået for sceneopsætning, casting og meget andet praktisk. Vi vil derfor invitere jer på en tidsrejse tilbage og se, hvordan den jyske og jævne hverdag kunne have set ud i perioden fra 1530 til 1693.

I uge 40 er jeg på obligatorisk efteruddannelse for præster. Efteruddannelsen varer 1 uge hvert år de første 4 år af embedet, så jeg afslutter forløbet i 2017. Selvom jeg skulle have fri en given søndag, afholdes der i reglen mindst én gudstjeneste i vore kirker, og det giver en god mulighed for at høre andre præster. Når mine kollegaer holder fri, er på kursus eller er sygemeldte, skal jeg derfor også dække hos dem. Derfor er der skåret ned på antallet af gudstjenester i de enkelte kirker særligt i sommerperioden.

Forestillingen opføres: Fredag d. 25. august kl. 19.00 Lørdag d. 26. august kl. 19.00 Søndag d. 27. august kl. 15.00 Spillested: Riber Kjærgaard Book billetter allerede nu hos: Lisbet Knudsen: lisbet_knudsen@hotmail.com / tlf. 30 32 36 08,

Kontakt: Jørgen Hanssen kan træffes på tlf. 7543 5034, joha@km.dk

Jan Skovsgaard Christensen: ljsc58@gmail.com / tlf. 40 14 79 68. Med venlig hilsen og god sommer! sognepræst Ole Madsen

Billet-bestilling over telefon foretages på følgende dage: d. 26/6, d. 7/8, d. 14/8, d. 21/8 i tidsrummet: 17:30 – 20:00. Prisen er 50 kr. for voksne og børn er gratis. Billetter bestilles på telefon eller mail og betales ved indgangen. 10


Døbte

Et særligt dåbsfad

Søndag d. 19. marts fik Josephine Elisabeth Hjort-Malmberg og Jes HjortMalmberg døbt deres søn Villy HjortMalmberg i Vilslev kirke.

Døbefonten i Vilslev kirke har et glasfad, der er tegnet af glasdesigneren Per Lütken og mundblæst på Holmegård Glasværk i 1990.

Søndag d. 9. april fik Rikke Bromerholm Stenger og Thomas Stenger døbt deres datter Alma Cecilie Bromerholm Stenger i Vilslev kirke.

Begravet / bisat Lørdag d. 11. marts blev Ernst Holger Clemmensen Harder begravet på Vilslev kirkegård. (Født 17. juli 1942 - død 5. marts 2017). Lørdag d. 25. marts blev Poul Sørensen begravet på Hunderup kirkegård. (Født 10. januar 1926 - død 22. marts 2017)

Viet Torsdag d. 13. april blev Camilla Spangsberg Vedsted og Johan Kristoffer Hejn viet i Hunderup kirke.

Lørdag d. 8. april blev Hans Henrik Løhde begravet på Hunderup kirkegård. (Født 27. februar 1931 - død 1. april 2017) 11


Huskekalender Grundlovsmøde på Kjærgård Man-

Besøg af præsten?

dag d. 5. juni kl. 13.45 med tale af rektor Kristian Bennike fra Ribe Katedralskole.

Sognepræst Ole Madsen kommer gerne på besøg. Ring på 7543 1059, eller sig til på anden måde, hvis du eller en anden gerne vil have besøg. Det gælder natur-

ligvis også på sygehuset. Ønsker nogen

Sankt Hans bål og tale i Vilslev se side 9

hjemmealtergang, så er de også meget velkommen til at træffe aftale herom.

især for børn og unge Se side 8

Gæsteprædikanter se side 9

Lokalt skuespil om reformationen se side 10

Kirkebil Kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer kan bestilles hos Esbjerg Taxa på tlf. 75 14 45 00. Oplys blot kontonummeret 949 ved bestilling. Menighedsrådet betaler kørslen.

Kirkebladet redigeres af sognepræsten og udgives af menighedsrådene. Opsætning og digitalprint Kopi & Print, Bramming. 40 45 22 90 - www.kxp.dk