Kirkebladet 2016 september oktober november nr 103

Page 1

KIRKEBLADET FOR VILSLEV OG HUNDERUP PASTORAT

Høst 2016

27. årgang September - Oktober - November

www.vilslev-hunderup.dk www.facebook.com/VilslevHunderup

Nr. 103


Valg til menighedsråd

Orienteringsmødet 2. Menighedsrådets ansvar og opgaver 3. Orientering om arbejdet siden sidste valg 4. Orientering om kommende opgaver 5. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister, stillere og afvikling af valget

Orienterings- og opstillingsmøde den 13. september 2016 Hunderup Sogn Kl. 19.00 i Samlingssalen - Vilslev Sogn kl. 19.30 i konfirmandstuen Som omtalt i sommer-nummeret af kirkebladet skal der i år vælges nye menighedsråd. Det vil formentlig ske ved opstillingsmøderne den 13. september. Derfor er det vigtigt at møde op, så du kan være medbestemmende om, hvem der skal være i menighedsråd, og hvad kirken i sognet skal.

Opstillingsmødet 6. Valg af stemmetællere 7. Opstilling af kandidatlister – navneforslag, præsentation af kandidater samt evt. spørgsmål og debat 8. Afstemning 9. Meddelelse af valgresultat 10. Eventuelt

Da begge sogne er under 1.000 indbyggere skal der vælges 5 medlemmer til hvert menighedsråd.

Den offentlige bekendtgørelse af mødet annonceres i ugeaviserne.

I Hunderup skal der mindst findes 2 nye kandidater, da 3 nuværende medlemmer har valgt at genopstille.

Overvejer du at stille op og vil vide mere om, hvad et menighedsråd laver, så kontakt et af menighedsrådets medlemmer eller læs mere på menighedsraad.dk

I Vilslev er der brug for minimum 3 nye kandidater, da 2 har valgt at genopstille.

Menighedsrådene i Vilslev og Hunderup

Derudover er det ønskeligt, at der er 2 suppleanter til hvert menighedsråd.

Møderne afvikles ud fra en dagsorden med disse hovedpunkter: 1. Velkomst og valg af dirigent 2


Seniorkonfirmandernes tur til København

Kirke for de små Vi inviterer til gudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn

For de unge, der er blevet konfirmeret i Vilslev og Hunderup kirker i 2015 og 2016, arrangerer vi en tur til København, hvor vi skal besøge en synagoge, moske, domkirken med mere.

– forældre og bedsteforældre er meget velkomne!

Formålet er blandt andet at bygge ovenpå konfirmationsforberedelsen samt give et udblik i verdens store religioner samt et indblik i den religiøse mangfoldighed i DK.

Gudstjenesterne varer ca. ½ time, og vi lægger fokus på sang og sanglege. Vi synger både salmer og kendte børnesange. Vi beder Fadervor sammen, og præsten lyser velsignelsen. Høst: Onsdag d. 14. september kl. 9.30 i Hunderup kirke. Onsdag d. 21. september kl. 10 i Vilslev kirke.

I en tid, hvor religion dagligt er i mediernes vold og vælde, er det vigtigt, at unge selv møder både jøder, muslimer og andre former for kristendom. Ved udblik får man indblik, og i mødet med andre bliver man klogere på sig selv, sine egne holdninger og sin egen tro.

Jul: Onsdag d. 7. december kl. 10 i Vilslev kirke. Onsdag d. 14. december kl. 9.30 i Hunderup kirke.

Allehelgen

Søndag d. 6. november holder vi stemningsfulde Allehelgensgudstjenester i kirkerne. Kirkekoret medvirker.

Vi besøger også steder, man ellers ikke har adgang til som almindelig turist i København. Det er første gang, vi arrangerer sådan en tur, men vi håber, det bliver en god oplevelse, og at vi vender klogere hjem.

Vi tænder lys og mindes dem, der er gået bort i løbet af året. Der er rum til at sørge, plads til at mindes og atter hører vi budskabet om, at døden ikke får det sidste ord, for hverken liv eller kærlighed kan overvindes i evighed.

Turen arrangeres af Mette Bjergmark, Paula Andersen og Ole Madsen 3


Kirkekor Kirkekoret starter igen efter sommerferien tirsdag d. 30. august kl. 17. I kirkekoret deltager vi ved nogle enkelte gudstjenester i løbet af året: - Høstgudstjeneste d. 25. september - Allehelgen første søndag i november - De 9 Læsninger (4. søndag i advent) - Kyndelmisse d. 2. februar ( kun den ene af kirkerne – det går på skift ) - Langfredag - Store Bededagsaften (kun i Vilslev kirke)

Vi øver hver anden tirsdag (i ulige uger) kl. 17.00 – 18.30 i Vilslevs konfirmandstue. Kunne du tænke dig at være med i koret, er du velkommen til at møde op eller høre nærmere hos organist og korleder Dorte Grangård Olesen på tlf. 21 74 30 10 eller dortegrangaard@mail.dk

Høstgudstjeneste ~ korsang + biskop + frokost + auktion + høstmarked ~ I Vilslev afholdes høstgudstjenesten kl. 9.30 med kirkekaffe, og i Hunderup kl. 11 med efterfølgende frokost i Klublokalet. I begge kirker pyntes der vældig fint op, og i år prædiker biskop Elof Westergaard, Ribe Stift. Salmerne har fokus på årets gang, høstens betydning og at vi skal takke for alle gode gaver, der kommer til os. Kirkekoret synger for os og med os, og til gudstjenesten i Hunderup inviterer vi alle til at tage høstgaver med, idet vi efter gudstjenesten holder auktion over høstudbyttet. Pengene fra auktionen deles mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær. Efter frokosten i Klublokalet tager vi til høstmarked i Kratskellet. Vel mødt! Menighedsrådene 4


Gæsteprædikanter

Når præsten er på efteruddannelse og ferie

Biskop Elof Westergaard prædiker til høstgudstjenesterne søndag d. 25. september i Vilslev kirke kl. 9.30 og i Hunderup kirke kl. 11.

I uge 40 (mandag til fredag, 3.-7. oktober) er jeg på obligatorisk efteruddannelse. I uge 45 (mandag til søndag, 7.-13. november) holder jeg ferie. Embedet passes i de perioder af sognepræst Jørgen Hanssen, der vikarirer i Jernved-Hjortlund pastorat.

Elof Westergaard har siden 2014 været biskop over Ribe stift. Hvis ikke man før har mødt eller hørt biskoppen, er dette en oplagt mulighed.

Jørgen Hanssen har i 27 år virket som sognepræst i Roager-Spandet pastorat, og gik på pension pr. 1. juni 2016, men er nu vikar i Jernved-Hjortlund pastorat.

Stud.theol. Simon Jylov prædiker søndag d. 9. oktober i Vilslev kirke kl. 9.30 og i Hunderup kirke kl. 11. Simon stammer fra Kalvslund, hvor hans forældre bor og driver landbrug. Simon studerer teologi på Aarhus Universitet, og forventer at blive klar til at søge embede i januar 2018. Simon er aktiv i universitetspolitik, og hans interesseområder inden for teologien er den tidlige kristendom i Egypten og folkekirkens historie og udformning.

Christina Theresia Frøkjær har pr. 1. september fået andet embede i Ansgar kirke i Flensborg. Hun holder sin sidste gudstjeneste søndag d. 28. august kl. 11 i Gredstedbro kirke, hvorefter der er reception i Sognehuset. Christina har været en god kollega og en afholdt præst, og på vegne af Vilslev og Hunderup menighedsråd ønskes hun Guds velsignelse og alt det bedste for hendes virke og vej fremover. - Ole Madsen 5


Dato

Kirkedag

Kl.

4/9

15. søndag efter Trinitatis

Fælles

4/9

15. søndag efter Trinitatis

9:30

11/9

16. søndag efter Trinitatis

9:30 *

11/9

16. søndag efter Trinitatis

Fælles

18/9

17. søndag efter Trinitatis

Fælles

18/9

17. søndag efter Trinitatis

19:00

25/9

18. søndag efter Trinitatis

9:30 ♪

25/9

18. søndag efter Trinitatis

11:00 ♪

Dato

Kirkedag

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste

Biskoppen prædiker

Biskoppen prædiker

Kl.

2/10

19. søndag efter Trinitatis

11:00

2/10

19. søndag efter Trinitatis

9:30 *

9/10

20. søndag efter Trinitatis

9:30 *

9/10

20. søndag efter Trinitatis

11:00

Prædikant: Simon Jylov

Prædikant: Simon Jylov

16/10 21. søndag efter Trinitatis

11:00

16/10 21. søndag efter Trinitatis

9:30

23/10 22. søndag efter Trinitatis

15:30

23/10 22. søndag efter Trinitatis

11:00

30/10 23. søndag efter Trinitatis 11:00

30/10 23. søndag efter Trinitatis

9:30

6/11

9:30* ♪

6/11

11:00 ♪

11:00

13/11 25. søndag efter Trinitatis

Fælles

20/11 Sidste søndag e. Trinitatis

9:30

20/11 Sidste søndag e. Trinitatis

11:00

27/11 1. Søndag i Advent

11:00

27/11 1. Søndag i Advent

9:30

Allehelgen

13/11 25. søndag efter Trinitatis

Allehelgen

ved Jørgen Hanssen

Der er ikke altergang ved kl. 9.30-gudstjenesten i Vilslev. En stjerne (*) viser, at der er kirkekaffe. En node (♪) viser, når koret medvirker til gudstjenesten. 6


AKTIVITETER i PASTORATET Dato

Tid

Sted

Aktivitet

9-10/9

16

Hunderup Hallen

Juniorkonfirmand-lejr (s. 9)

14/9

9.30

Hunderup kirke

Kirke for de små (Høst) (s. 3)

København

Seniorkonfirmand-tur (s. 3)

16-18/9 20/9

9.30

Sejstrup forsamlingshus Højskoledag i Hunderup (s. 8)

21/9

10

Vilslev kirke

Kirke for de små (Høst) (s. 3)

25/9

11

Hunderup kirke

Høst: Frokost, auktion og Kratskellet (s.4)

30/9

16-24 Hunderup Hallen

Konfirmand-dag (s. 9)

3/10

19.30

Konfirmandstuen

Sangaften v. Roll og Dorte

11/10

19:00

Gredstedbro Sognehus Filmaften (s. 9)

24/11

7.45

Konfirmandstuen

Konfirmationsforberedelsen begynder (s.9)

29/11

19

Konfirmandstuen

Decemberkoret starter op

Kontakter i Hunderup Kirke

Kontakter i Vilslev Kirke

Formand Lena Randrup 7517 3097, randrupxlassen@gmail.com Kirkeværge Jan S. Christensen 7517 2478, ljsc58@gmail.com Graver Lone Bruun , 2982 4752, hunderupkirkegaard@hotmail.dk Telefonen tages på hverdage 8-16.30. Derefter henvises til sognepræsten.

Formand Holger B. Lauridsen 7543 1105, holger_bilde@hotmail.com Kirkeværge Else Maria Olesen 7543 1462, forbro@privat.dk Graver Jørn Th. Friis 5126 0290, vilslevkirke@bbsyd.dk

Organist Dorte Grangård Olesen 7545 3009 dortegrangaard@mail.dk Kirkesanger Hanne Præstegaard 7543 1240 hanne@priestyard.dk Sognepræst Ole Madsen 7543 1059 om@km.dk 7


Gretelise Holm, der er født i 1946, skriver om sin families baggrund og om sin opvækst som nomadebarn i jyske landsogne, hvor hun havde 10 forskellige barndomshjem og gik i 6 forskellige skoler.

Højskoledag i Hunderup Tirsdag d. 20. september kl. 9.30 – ca. 15.30 kl. 9.30 Sejstrup forsamlingshus: Rundstykker og fællessang

Hun fortæller om nogle af de mørke skygger, som retsopgøret efter krigen kastede ind over hendes familie, om at vokse op med bøn og bank og om at leve i udkanten - både socialt og geografisk.

kl. 11.00 Hunderup kirke: sognepræst Ole Madsen og viceforstander ved Kjærgård Landsbrugsskole Ole Wind fortæller om Kjærgård og kirken og deres indflydelse på hinanden

Hun fortæller også om, hvordan hendes liv tog ny retning, da hun som 17- årig kom i lære som journalist og 2 år senere fik arbejde på Christiansborg. Ja, hendes opvækst i en periode, som vi hver især kender fra os selv.

kl. 12.00 Forsamlingshus: Middag

kl. 13.30 Foredrag ved sogne- og socialpræst Ingelise Wenzel.

kl. 15.00 Ingelise Wenzel fortæller om Gretelise Holms erindringsbog: ”Jesus, pengene eller livet”. Ingelise Wenzel, som er kendt for i mange år at have kæmpet for at give hjemløse og udsatte et bedre liv, må være den rette til at fortælle om netop Gretelise Holms bog.

Kaffe og afslutning

Pris: 150 kr. Tilmelding senest d. 9. september til Mette Fredslund på tlf. 30132372 eller 75174032 mettepf@hotmail.com eller Henry Sørensen tlf. 7543 1522 Arrangeret af Seniorklubberne i Vilslev og Hunderup Menighedsrådene i Vilslev og Hunderup

8


Filmaftener

Juniorkonfirmand

Vi ser film sammen i Gredstedbro Sognehus, og bagefter taler vi om filmen over en kop kaffe.

Vi inviterer børn fra Vilslev og Hunderup sogne, der går i 6. klasse, til en 24timers lejr i Hunderup fredag til lørdag, d. 9.-10. september 2016.

Arrangementet er gratis.

Vi begynder kl. 16 fredag og slutter kl. 16 lørdag. Sammen skal vi høre, synge, hygge og blive klogere på konfirmation.

De næste filmaftner er: Tirsdag d. 11. oktober kl. 19: ”Som i himlen” (2004).

Vi har brug for nogle forældre til at stå for mad (meld dig hos præsten).

På toppen af sin karriere rammes den berømte dirigent, Daniel Daréus, af et hjerteanfald og trækker sig tilbage til sin barndomsegn. Modstræbende tager han ansvaret for det lokale kirkekor og det vender op og ned på mange ting i den lille by.

- Ole Madsen

Konfirmand Forløbet for konfirmationsforberedelsen begynder i uge 47 og finder sted i Vilslev konfirmandstue. Vi begynder torsdag d. 24. november, hvor vi skal være sammen fra kl. 7.45 til kl. 12.30. Vi får besøg af Randi Andersen, der vil hjælpe os med at lave olielamper i ler.

Onsdag d. 11. januar 2017 kl. 19 ser vi fortsættelsen: ”Således også på jorden” (2015)

Vi har dog en ryste-sammen-dag fredag d. 30. september kl. 16-24 i Hunderup Hallen, hvor vi skal lære hinanden at kende og så småt tage hul på konfirmationsforberedelsen.

Vel mødt! Menighedsrådene i Vilslev-Hunderup pastorat og Jernved-Hjortlund pastorat

- Ole Madsen 9


Døbt

Anne-Bodil og Bo Frederiksen fik søndag d. 3. juli døbt deres søn Esben Bent Frederiksen i Hunderup kirke.

Jane og Henrik Rødgaard Uhrenholt fik søndag d. 29. maj døbt deres datter Emma Rødgaard Uhrenholt i Hunderup kirke.

Jensa Jensen og Thomas Peter Pedersen fik søndag d. 31. juli døbt deres datter Lærke Sofia Thomasdóttir Pedersen i Hunderup kirke.

Helle Grosen Christensen og Mads Christensen fik søndag d. 5. juni døbt deres søn Johan Christensen i Vilslev kirke.

Solnedgang over Vilslev kirke

Lærke Drescher Sørensen og Andreas Bjerrum Jørgensen fik søndag d. 3. juli døbt deres søn Frederik Roald Drescher Bjerrum i Hunderup kirke. 10


Viet

I østen tiger solen op ~babysalmesang~

I oktober afholdes der babysalmesang for børn fra 0 til 1 år i Gredstedbro kirke. Det foregår torsdage kl. 10-10.40, hvorefter der er hyggeligt samvær med te og kaffe i kirken. Tilmelding sker til organist Dorte Grangaard Olesen. Torsdagene: d. 6/10, 13/10, 27/10 og 3/11

Mette Marie Kjær og Palle Lyngsø Drews blev viet lørdag d. 9. juli i Vilslev kirke (efter vielsen hedder de begge Kjær Drews).

I marts 2017 foregår babysalmesang i Hunderup kirke, ligeledes torsdage kl. 10-10.40.

Kathrine Rong Petersen og Morten Sørensen blev viet lørdag d. 23. juli i Vilslev kirke (efter vielsen hedder de begge Rong Sejerup Sørensen).

Hunderup kirke badet i den danske sommerbelysning med næsten skyfri himmel.

11


Huskekalender Besøg af præsten? Sognepræst Ole Madsen kommer gerne på besøg. Ring på 7543 1059, eller sig til på anden måde, hvis du eller en anden Læs mere på side 2

Gæsteprædikanter - side 5

gerne vil have besøg. Det gælder naturligvis også på sygehuset. Ønsker nogen hjemmealtergang, så er de også meget velkommen til at træffe aftale herom.

For børn og unge Juniorkonfirmand. Filmaften - side 9 ”Som i Himlen” ”Således også på jorden”

Høstgudstjenester - s. 4 Biskoppen prædiker

Allehelgen - s. 3

Stemningsfulde gudstjenester med kirkekoret.

5. klasserne inviteres til en 24-timers lejr - se mere side 9.

Konfirmand.

Vi rystes sammen d. 30/9 og begynder forløbet d. 24/11 - se mere side 9.

Seniorkonfirmand.

Med tidligere konfirmander drager vi på tur til København - se mere side 3.

Kirkebladet redigeres af sognepræsten og udgives af menighedsrådene. Opsætning og digitalprint Kopi & Print, Bramming. 40 45 22 90 - www.kxp.dk