Kirkebladet 2016 december januar februar nr 104

Page 1

KIRKEBLADET FOR VILSLEV OG HUNDERUP PASTORAT

Vinter 2016

27. årgang December - Januar - Februar

www.vilslev-hunderup.dk www.facebook.com/VilslevHunderup

Nr. 104


Julen har englelyd

Salmesang har i mange år været en helt grundlæggende del af den danske kirke, og derfor lægger jeg også vægt på salmesangen i undervisning af både små og store børn og unge. Salmesangen bærer på både historie, forkyndelse og tradition - og fællessang skaber fællesskab.

~ så syng da Danmark, lad hjertet tale ~ Juletiden nærmer sig hastigt, og med julen følger også mange salmer. Vi synger vel næppe så mange salmer som ved juletid, men ofte er det de velkendte salmer, vi synger.

Musikken har sin naturlige plads i den evangelisk-lutherske folkekirke, og derfor vil der både i løbet af vinteren og til foråret blive budt på koncerter samt fællessang i form af kor og sangaftener.

Nogle gange er jeg blevet mødt med undren over, at vi til gudstjenester skal synge ukendte salmer. Den nyeste udgave af Den Danske Salmebog fra 2003 indeholder 791 salmer. Der er altså en enorm salmesangsskat, som vi kan dykke ned i, men som vi aldrig ser dybden af, hvis vi kun holder os til de velkendte salmer.

Vi kan synes, at ikke alle salmer er lige gode, for de taler til os hver især. Nogle kan bedst lide Brorson, andre Aastrup og igen andre er mest til Lissner, Luther eller Grundtvig. Mange flere digtere kunne nævnes, for salmebogen rummer en skat og en mangfoldighed af salmer.

Den bedste måde at lære flere og andre salmer på er ganske enkelt at gå til gudstjeneste og synge med på de salmer, som organist og præst i fællesskab har udvalgt.

Salmerne har dog alle det tilfælles, at de sætter vores liv i perspektiv, og sætter vores eksistens under evangeliets nådige lys. Hver fugl pipper med sit næb, og ligesom der er forskel på rågens skrig og solsortens sang, så pipper de dog ganske ubekymret for Gud og hver mand.

Man kan også øve sig derhjemme foran computeren via www.dendanskesalmebogonline.dk Her kan man lytte til melodierne til samtlige salmer og man kan også læse teksterne på de fleste salmer. På den hjemmeside kan man også finde hjælp til at vælge salmer til vielse og begravelse eller andre sammenhænge.

Lad os derfor hver især opløfte vor røst og lade salmesangen runge - så julen ikke kun har englelyd fra Himmerig - men også menneskelyd fra jorderige. - Ole Madsen 2


Kirkekor & Decemberkor Kirkekoret synger i konfirmandstuen tirsdagene i ulige uger kl. 17-18.30. Decemberkoret synger i konfirmandstuen tirsdagene 29/11, 6/12 og 13/12 kl. 19-21. Medbring selv lidt kaffe og kage. Alle er velkomne til at synge med. Kontakt organist Dorte Grangård på tlf. 21 74 30 10 eller dortegrangaard@mail.dk for mere information.

Sangaftner i konfirmandstuen

Vi mødes i Vilslev konfirmandstue til sang og hygge kl. 19.30 den første mandag i hver måned til og med april Man medbringer selv kaffe og brød. Dorte Grangård Olesen og Roll Præstegaard står for arrangementet. Alle er velkomne.

Koncert ved Skærbæk egnskor

Anden Søndag i Advent, d. 4. december får vi besøg af Skærbæk egnskor Kl. 19. 30 holder vi musikgudstjeneste i Vilslev kirke med Skærbæk Egnskor. De vil synge for os, og vi synger med hinanden på fællessalmer. Bagefter går vi i konfirmandstuen til kaffe, hvor koret vil synge videre for os.

Mellemjul-koncert

Torsdag d. 29. december kl. 19.30 i Hunderup kirke Mathias Fabricius er Hunderup- drengen, der tager nogle medstuderende med fra musikkonservatoriet. De spiller og synger jazz- standarder og viser. Mathias på trommer, veninden synger og så sandsynligvis er der klaver og bas. - Hunderup Menighedsråd 3


I østen stiger solen op

Kirke for de små

~babysalmesang~

Gudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn – forældre og bedsteforældre er meget velkomne! Gudstjenesterne varer ca. ½ time, og vi lægger fokus på sang og sanglege. Vi synger både salmer og kendte børnesange. Vi beder Fadervor sammen, og præsten lyser velsignelsen.

I marts afholdes der babysalmesang for børn fra 0 til 1 år i Hunderup kirke, torsdage kl. 10-10.40, hvorefter der er hyggeligt samvær med te og kaffe i kirken. Datoerne: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 og 30/3

Jul 2016: Onsdag d. 7. december kl. 10 i Vilslev kirke - onsdag d. 14. december kl. 9.30 i Hunderup kirke.

Tilmelding sker til organist Dorte Grangaard Olesen, 7545 3009, dortegrangaard@mail.dk

Påske 2017: Onsdag 29. marts kl. 10 i Vilslev kirke - onsdag 5. april kl. 9.30 i Hunderup kirke

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag d. 26. februar er det Fastelavn, og vi holder børnegudstjeneste i kirken. Det sker kl. 9.30 i Hunderup kirke og kl. 13 i Vilslev kirke. Efter en kort gudstjeneste, går vi til tøndeslagning i Forsamlingshuset. Kom gerne udklædt i kirken. Fastelavn, Hunderup, 2015

FDFs juleafslutning Onsdag 7/12

FDF i Gredstedbro holder juleafslutning med gudstjeneste i Vilslev kirke.

Skolernes juleafslutning Tirsdag 20/12

0.-3. klasse fra Gredstedbro skole holder juleafslutning med gudstjeneste i Vilslev kl. 8.30. I Hunderup er det 3. klasserne fra Bakkevejens skole kl. 9.30.

4


Kirkestatistik for et aktivt pastorat! Fra Allehelgen 2015 til Allehelgen 2016 Vilslev

Hunderup

Indbyggere/i folkekirken 661/604

732/667

Fødsler

3

7

Dåb

5

13

Vielser

4

0

Begravelser

4

3

Gudstjenester

47

50

Kirkegængere

1414

1635

Altergæster

255

533

Kirkegangsprocent 4,98%

4,90%

Nogle af gudstjenesterne har været temagudstjenester. Vilslev: gudstjeneste for hørehæmmede (15/11), konfirmandgudstjeneste (24/1), kyndelmissegudstjeneste (2/2), jazz-gudstjeneste (8/11). Hunderup: Skærtorsdagsgudstjeneste med påskemåltid (24/4), høstgudstjeneste med fællesspisning (25/9) - desuden fælles udendørs gudstjeneste i Jernved præstegårdshave (16/5), og der har i begge kirker været Lucia-optog samt fejring af guldkonfirmander. Af kulturelle arrangementer har vi afholdt studiegruppe, sangaftener, kirkekor, decemberkor, salmesangsaften med varme hveder i Vilslev, salmemaraton (10/12 Vilslev, 3/5 Hunderup) sogneudflugt (21/5), Grundlovsdag (5/6), kirkegårdsvandring i Vilslev (29/8), Højskoledag (20/9 Hunderup), filmaften (14/1 + 11/10), lokalhistorisk kulturvandring fra Hjortlund kirke til Vilslev kirke, mellemjul-koncert i Hunderup (28/12). Under overskriften ”Dus med din kirke” har vi afholdt 4 gange ”Kirke for de små” i hver kirke samt babysalmesang i Vilslev kirke (marts) og Gredstedbro kirke (oktober), juniorkonfirmandlejr (9-10/9), seniorkonfirmandtur (16-18/9), konfirmanddag (30/9) skolernes juleafslutning i begge kirker. Skulle jeg have glemt noget, håber jeg dog, at oversigten alligevel giver et billede af to meget aktive menighedsråd og sogne med velbesøgte kirker. - Ole Madsen 5


Dato

Kirkedag

Kl.

Dato

Kirkedag

Kl.

27/11 1. søndag i Advent 11 m. skolekor, Gredstedbro

27/11 1. søndag i Advent

9.30

4/12

19.30

4/12

11

11/12 3. søndag i Advent Lucia-optog

17

11/12 3. søndag i Advent Lucia-optog

15.30

18/12 4. søndag i Advent De 9 Læsninger

9.30 ♪

18/12 4. søndag i Advent De 9 Læsninger

11 ♪

24/12 Juleaften

16

24/12 Juleaften

14.30

25/12 Juledag

9.30

25/12 Juledag

11

26/12 Anden Juledag

Fælles

26/12 Anden Juledag

9.30

1/1

Nytårsdag

Fælles

1/1

Nytårsdag med champagne og kage

16.30

8/1

1. s.e. Hellig 3 Konger

11

8/1

1. s.e. Hellig 3 Konger

9.30 *

15/1

2. s.e. Hellig 3 Konger

9.30 *

15/1

2. s.e. Hellig 3 Konger

11

22/1

3. s.e. Hellig 3 Konger Konfirmand-gudstjeneste

17

22/1

3. s.e. Hellig 3 Konger

9.30

29/1

4. s.e. Hellig 3 Konger

9.30

29/1

4. s.e. Hellig 3 Konger

11

2/2

Kyndelmisse

Fælles

2/2

Kyndelmisse

19 ♪

5/2

Sidste s.e. Hellig 3 Konger 11

5/2

Sidste s.e. Hellig 3 Konger 9.30 *

12/2

Septuagesima

9.30 *

12/2

Septuagesima

11

19/2

Seksagesima

Fælles

19/2

Seksagesima

9.30

26/2

Fastelavn

13

26/2

Fastelavn

9.30

5/3

1. s. i Fasten

9.30 *

5/3

1. s. i Fasten

11

2. søndag i Advent med Skærbæk Egnskor

2. søndag i Advent

Der er ikke altergang ved kl. 9.30-gudstjenesten i Vilslev. En stjerne (*) viser, at der er kirkekaffe. En node (♪) viser, når koret medvirker til gudstjenesten. 6


AKTIVITETER i PASTORATET Dato

Tid

Sted

Aktivitet

29/11

19

Konfirmandstuen

Decemberkor (s. 3)

4/12

19.30

Vilslev kirke

Koncert v. Skærbæk egnskor (s. 3)

6/12

19

Konfirmandstuen

Decemberkor (s. 3)

18/12

Vilslev og Hunderup

De 9 læsninger og fællessang m. kirkekor

20/12

Vilslev og Hunderup

Skolernes julegudstjenester (s. 4)

29/12

19.30

Hunderup kirke

Mellemjul-koncert (s. 3)

2/1

19.30

Konfirmandstuen

Sangaften (s. 3)

11/1

19

Sognehus, Gredstedbro Filmaften (s. 9)

22/1

17

Vilslev kirke

Konfirmand-gudstjeneste (s. 10)

2/2

19

Hunderup kirke

Kyndelmisse-gudstjeneste ♪

6/2

19.30

Konfirmandstuen

Sangaften (s. 3)

Vilslev og Hunderup

Fastelavnsgudstjeneste (s. 4)

26/2

2/3

10

Hunderup kirke

Babysalmesang (s. 4)

5/3

11

Hunderup kirke

Indskrivning, konfirmander til 2018 (s. 10)

21/3

14

Konfirmandstuen

Foredrag v. Gudmund Rask Pedersen (s. 9)

26/3

16

Vilslev kirke

Koncert v. Valkendorf-ensemblet (s. 9)

Kontakter i Vilslev sogn

Kontakter i Hunderup sogn

Formand Susan Bruun 6162 0419, susanogervin@sol.dk Kirkeværge Ivan Binger 2015 0397, binger@bbsyd.dk Graver Jørn Thorlund Friis 5126 0290, vilslevkirke@bbsyd.dk

Formand Lena Randrup 7517 3097, randrupxlassen@gmail.com Kirkeværge Jan S. Christensen 7517 2478, ljsc58@gmail.com Graver Lone Bruun , 2982 4752, hunderupkirkegaard@hotmail.dk Telefonen tages på hverdage 8-16.30. Derefter henvises til sognepræsten.

Organist Dorte Grangård Olesen 7545 3009 dortegrangaard@mail.dk Kirkesanger Hanne Præstegaard 7543 1240 hanne@priestyard.dk Sognepræst Ole Madsen 7543 1059 om@km.dk 7


Skiftedag i Hunderup

Velkommen

Første søndag i advent 2016 er der skiftedag i menighedsrådene.

til det nye menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent.

I Hunderup Menighedsråd har Anette Bjerrum Jørgensen og Mette Bjergmark valgt at stoppe efter 4 begivenhedsrige år. Der skal lyde en stor tak for den indsats I har ydet, for stort engagement og den for måde I har præget rådets arbejde på.

Det er et spændende arbejde, I skal i gang med - og vi “gamle” ønsker jer rigtig god arbejdslyst.

I Hunderup sogn har der heldigvis ikke været problemer med at finde kandidater til de ledige pladser. Det er en glæde at byde velkommen til Inga Jensen og Hans Jørgen Kristensen. Vi ser frem til samarbejdet om de opgaver og udfordringer, der ligger foran os.

Vilslev menighedsråd

Hilsen fra de afgående rødder.

Fra første søndag i Advent tiltræder et nyt menighedsråd i Vilslev sogn. Af det tidligere menighedsråd udtræder Lone Meyer Rasmussen, Else Maria Olesen, Henrik Jensen og Holger Bilde Lauridsen.

Der skal samtidig lyde en stor tak for et fantastisk godt samarbejde til det afgående menighedsråd i Vilslev. Det er dejligt at mærke, at det er en fordel, når vi står sammen og løfter i flok. Vi ser frem til et samvirke med det nye menighedsråd om fælles arrangementer og opgaver i pastoratet.

Valget til rådet blev aflyst, da der kun indkom én liste, der består af: Susan Bruun, Inge Helle, Lisbet Knudsen, Paula Andersen og Ivan Binge. (Præsten er født medlem af menighedsrådet i hvert sogn)

Efter konstitueringen er posterne i Hunderup Menighedsråd besat med: Formand Lena Randrup Næstformand Mette Fredslund Kirkeværge Jan Skovsgaard Christensen Kasserer Hans Jørgen Kristensen Sekretær Mette Fredslund og Ole Madsen Kontaktperson Inga Jensen og Jan Skovsgaard Christensen De tegningsberettigede er formand og kasserer Lena Randrup

Rådet konstituerede sig således: Formand Susan Kasserer Paula Sekretær: Lisbet / Ole Kontaktperson: Paula Kirkeværge: Ivan Præstegårds- og jordudvalg: Inge / Ivan PR: Lisbet / Ole Valgbestyrelse: Lisbet, Susan, Paula

8


Slægt skal følge slægters gang

Filmaften

~ en bog af Arendse Dyssel ~

Vi ser film sammen i Gredstedbro Sognehus, og bagefter taler vi om filmen over en kop kaffe. Onsdag d. 11. januar 2017 kl. 19 ser vi: ”Således også på jorden” (2015)

Titlen er dobbelttydig svarende til forfatterens perspektiv og ærinde. Vel mødt! Menighedsrådene i Vilslev-Hunderup pastorat og Jernved-Hjortlund pastorat

Ærindet er en opdatering af egen slægtshistorie med vægtlægning på 1900-tallets borgerlige kulturværdier. Formålet er forebyggelse af glemsel og historieløshed.

Sæt X i kalenderen

Bogen er ikke henvendt til den snævre læserkreds der udgøres af familien, men til enhver, der tumler med at finde sig til rette i den komplekse og selvmodsigelsesfulde verden. Det er en personlig bog, med en bred målgruppe, og bogen vil blive læst og forstået forskelligt af unge, halvgamle og ældre.

Tirsdag 21. marts kl. 14 holder sognepræst Gudmund Rask Pedersen foredraget ”Jeg har ladet mig fortælle” i konfirmandstuen Vilslev. Efter foredraget er der kaffe og samvær. Søndag 26. marts kl. 16 i Vilslev kirke giver Valkendorf-ensemblet koncert. De fremfører kirkemusik fra middelalderen, renæssancen og baroktiden, som endnu anvendes som salmemelodier.

Forfatteren præsenterer en række selvoplevede billeder, fænomener og personligheder, som læseren kan identificere sig med og således lad sig inspirere af og anspore til selv at skrive sine erindringer til børn, børnebørn og kommende slægter.

Der veksles mellem menighedens salmesang og kunstmusikken, så man kan opleve lighederne.

Pris: 100 kr. Bestilles på Amazon.com Forventes frigivet til salg 20. november 9


Døbt

Konfirmand-gudstjeneste Søndag 22. januar kl. 17 i Vilslev kirke

Tanja Skødt Beier og Mikkel Jensen fik døbt deres datter Alma Beier Jensen søndag 21/8 i Hunderup kirke.

Som en del af konfirmationsforberedelsen skal konfirmanderne lære gudstjenesten godt at kende. Derfor skal de prøve at stå for en gudstjeneste, naturligvis med min vejledning og under mit opsyn. Gudstjenesten er åben for alle.

Helle Jensen og Jan Holm Johannesen fik døbt deres søn Mikkel Holm Johannesen søndag 25/9 i Vilslev kirke.

Karina Bjørnsholm Kristensen og Lars Jensen fik døbt deres søn Lucas Bjørnsholm Jensen søndag 25/9 i Hunderup kirke.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning for konfirmanderne med deres forældre i Vilslev konfirmandstue. Efter spisningen er der overhøring af konfirmanderne, og vi snakker om selve konfirmationen, der nærmer sig. - Ole Madsen

Lene Marie Skou Søgaard og John Nordlund Søgaard fik døbt deres søn Marius Skou Søgaard søndag 25/9 i Hunderup kirke. Merci Pia-Louise Pørdal og Ole Pedersen Thyssen fik døbt deres søn Milton Elias Pørdal Thyssen søndag 2/10 i Vilslev kirke.

Indskrivning af konfirmander til 2018 Søndag d. 5. marts kl. 11 er der gudstjeneste i Hunderup kirke, hvorefter der er indskrivning for dem, der skal konfirmeres i Vilslev eller Hunderup kirker i 2018.

Sebine og Michael Esbjerg Thomsen fik døbt deres datter Anna Esbjerg Thomsen søndag 30/10 i Hunderup kirke.

Efter gudstjenesten mødes vi i Samlingssalen, hvor vi får lidt at spise, og hvor jeg fortæller om konfirmationsforberedelse.

Sara Schmidt Østergaard og Martin Linding Enevoldsen fik døbt deres søn Viktor Østergaard Enevoldsen søndag 30/10 i Hunderup kirke.

Man kan også deltage, selvom man ikke er sikker på, hvor man vil konfirmeres. - Ole Madsen 10


Viet Josephine Elisabeth Malmberg og Jes Hjort Thomsen blev viet lørdag 3/9 i Vilslev kirke.

Tanja og Mikkel ved Almas dåb

Karina og Lars ved Lucas’ dåb

Lene og John ved Marius’ dåb

Begravet / bisat Niels Peter Knudsen blev bisat torsdag 3/11 fra Vilslev kirke.

Sebine og Michael ved Annas dåb

11


Huskekalender Bogudgivelse Tidligere sognepræst Arendse Dyssel udgiver en bog - læs mere på side 9

Besøg af præsten? Sognepræst Ole Madsen kommer gerne på besøg. Ring på 7543 1059, eller sig til på anden måde, hvis du eller en anden gerne vil have besøg. Det gælder naturligvis også på sygehuset. Ønsker nogen hjemmealtergang, så er de også meget velkommen til at træffe aftale herom.

Sang og koncert Skærbæk Egnskor - side 3

især for børn og unge Babysalmesang - side 4 Kirke for de små - side 4 Fastelavn og børnegudstjeneste - side 4

Kirkekor - side 3

Decemberkor - side 3 Mellemjul-koncert - side 3

Konfirmand-gudstjeneste

-

Konfirmand-indskrivning

-

side 10

side 10

HUSK

Foredrag ved sognepræst Gudmund Rask Pedersen - s. 9 Koncert ved Valkendorf-ensemblet - s. 9

Kirkebladet redigeres af sognepræsten og udgives af menighedsrådene. Opsætning og digitalprint Kopi & Print, Bramming. 40 45 22 90 - www.kxp.dk