__MAIN_TEXT__

Page 1

KIRKEBLADET FOR VILSLEV OG HUNDERUP PASTORAT

Efterår 2015

26. årgang

Nr. 99

September - Oktober - November

”Nu falmer skoven trindt om land, / og fuglestemmen daler; / alt flygted storken over strand, / ham følger viltre svaler.” Grundtvig, 1844

www.vilslev-hunderup.dk www.facebook.com/VilslevHunderup


Internationalt fællesskab bringer glæde

det år siden fik asyl i Danmark og ikke har familie her i landet, er glad for fællesskabet i mandeklubben:

Af Poul Martin Nielsen, medarbejder ved Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift Heile Goitom fra Eritrea og Edward

”Jeg kommer i Den internationale man-

Gomes fra Nigeria er to af de mange

deklub for at lære dansk og få gode rela-

mænd, der har stor glæde af det kristne

tioner. Jeg elsker fællesskabet med andre

fællesskab i Kvaglund Kirke.

mennesker fra mange forskellige steder i verden, og i mandeklubben lærer jeg og-

”Jeg kommer i Den internationale man-

så meget om dansk kultur”, fortæller

deklub hver tirsdag, og jeg er meget glad

Heile Goitom.

for det. I klubben møder jeg nye mennesker og er med til at skabe nye og gode

”I Eritrea spillede jeg på fodboldlands-

relationer. Det betyder meget for mig at

holdet. Derfor var der mange, der kendte

være med til at give gæstfriheden videre

mig. Da jeg kom til Danmark, blev jeg en

til mennesker, der kommer til Danmark

anonym person, og det var svært. Spro-

som fremmede, fordi jeg selv har prøvet

get, kulturen og det meget kolde vejr kan

at være fremmed”, fortæller Edward Go-

også være en udfordring, og den danske

mes.

kultur kan også være meget lukket”, fortæller han.

Han flyttede til Danmark for næsten 14 år siden, da han blev gift med Kirsten,

”Men jeg oplever, at når jeg kommer i

som han siden har fået tre døtre sammen

kirken, er der meget stor åbenhed”, fort-

med. Efter halvandet år på sprogskole

sætter Heile Goitom, der ud over fælles-

kom han på EUC Vest, hvor han blev

skabet i Kvaglund Kirke deltager i søn-

uddannet som smed, og i dag arbejder

dagsgudstjeneste og bibellæsning i Pinse-

han som rustfast klejnsmed hos Granly

kirken.

Steel. Også Heile Goitom, der for godt halvan-

Heile Goitom går på sprogskole tre gan2


ge om ugen og to gange om ugen er han

kirke, dansk og engelsk bibelstudiegrup-

i praktik. Desuden spiller han fodbold

pe, samtaler og besøg hos nydanskere,

tre gange om ugen, og fire aftener om

besøg i FTC af konfirmander, internatio-

ugen deltager han i et eritreisk online

nal mandeklubs kolonihave og FTC-

bøn- og bibelfællesskab.

cykelværksted for flygtninge og internationale studerende, tværkulturel kristen

Folkekirkens Tværkulturelle Cen-

sommerlejr i Bramming med 165 delta-

ter som center for Ribe Stift

gere fra Syd- og Sønderjylland med bag-

Det gode ved vores arbejdsmetode, er at

grund i 21 lande.

vi både har en lang række aktiviteter i forhold til nydanskere i Esbjerg, og at vi

Nye steder i Ribe Stift

som konsulenter kan støtte og udfordre

Nye asylcentre er åbnet i Ribe Stift, man-

til tværkulturelt arbejde lokalt. Ofte er

ge flygtninge får opholdstilladelse og

det starten, der er svær. Derfor tilbyder

bliver sendt ud til kommuner i stiftet. Til

vi i FTC at komme ud og være med i

Esbjerg kommune forventes 400 nye

planlægning og opstart.

flygtninge i 2015. Desuden kommer internationale studerende samt folk på

Aktiviteterne i FTC

”greencard”, der kommer for at arbejde.

Der er fuld fart over aktiviteterne i

Vi vil gerne være med til en drøftelse af,

Kvaglund og hele tiden opstår nye mu-

hvad den lokale kirke kan gøre for at

ligheder og flere nydanskere kommer

tage mod de nye i sognet. Find flere op-

med. International mandeklub, Internati-

lysninger på www.ftc-ribestift.dk eller tag

onal Kvindeklub, Sprog Café, Fælles

kontakt til os, hvis I overvejer jeres mu-

spiseaften i Kvaglund, International be-

ligheder i forhold til nydanskere i jeres

deaften, foredrag og samtaler med me-

sogn. På siden kan I også få ideer fra

nighedsråd og i andre sammenhænge,

andre steder i stiftet. - Daniel Ettrup Larsen, stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center

Gudstjeneste med bøn for forfulgte kristne med mange nydanskere i Zions 3


I østen stiger solen op (Babysalmesang) Babysalmesang har spredt sig til mange danske kirker gennem de seneste år og har dannet ramme om hyggeligt samvær for babyer sammen med deres mor eller far. I Vilslev Kirke har vi haft babysalmesang siden 2006, og nu kører vi projektet videre i samarbejde med Gredstedbro Kirke. I efteråret vil babysalmesangen foregå fire torsdage i Gredstedbro Kirke med opstart torsdag d. 1. oktober kl. 10 - 10.40 med efterfølgende kaffe/thé i kirken. (Sæt kryds i kalenderen d. 1/10, 8/10, 22/10 og 29/10). Babysalmesang er for babyer fra 0 – 12 måneder, og det er gratis at deltage, så kom og få en dejlig oplevelse med dit barn! Medbring gerne en lille dyne eller tæppe som barnet kan ligge på. Tilmelding eller spørgsmål til forløbet kan enten ske til organist og musikpædagog Dorte Grangård Olesen på telefon 21 74 30 10, dortegrangaard@mail.dk, eller til sognepræst Christina Theresia Frøkjær på tlf. 75 43 50 34, mail: CTF@km.dk I marts 2016 afholdes babysalmesang i Vilslev Kirke!

Kirke for de små Vi inviterer til gudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn – forældre og bedsteforældre er meget velkomne.

Gudstjenesterne varer ca. ½ time, og vi lægger fokus på sang og sanglege. Vi synger både salmer og kendte børnesange. Præsten fortæller ganske kort om højtiden, og vi beder Fadervor sammen, og præsten lyser velsignelsen. Høst: Tirsdag d. 8. september kl. 10 i Vilslev kirke. Onsdag d. 16. september kl. 9.30 i Hunderup kirke. Jul: Tirsdag d. 8. december kl. 10 i Vilslev kirke Onsdag d. 16. december kl. 9.30 i Hunderup kirke. 4


Salmemaraton

Sangaftener I København og Århus har man haft succes med at holde sangaftener. Man har kunnet samle mere end 100 mennesker til fællessang fra højskolesangbogen. Det samme lod sig gøre en hel søndag på domkirkepladsen i Ribe. Her i sognet har vi samlet omkring tyve sangglade mennesker den første mandag hver måned i vinterhalvåret fra oktober til april. Det har vi gjort siden 1972. Og vi fortsætter den 5. oktober i år. Man mødes i præstegårdens konfirmandstue klokken 19.30 og har termokaffe med til pausen. Vi slutter senest 22. - Roll Præstegaard

Salmemaraton går ud på, at man møder op i en kirke kl. 17.00, synger 10 salmer (der kort præsenteres) og drikker en kop kaffe kl. 17.45. En hyggelig og god måde at lære nye salmer på.

K o n f i r m a n d ryste sammen

Find en folder i din kirke!

Som opstart til konfirmandforløbet afholder vi en social dag i Hunderup hallen og kirken lørdag d. 26. september. Program: kl. 12: Frokost kl. 15.30: Andagt ved konfirmanderne kl. 16: Foredrag om Kaj Munk ved sognepræst Elise Lind Balslev kl. 17.30: Aftensmad

Dato

Dag

5/8

Onsdag Ribe domkirke

17/8

Onsdag Obbekær kirke

3/9

Torsdag Darum kirke

17/9

Torsdag Jernved kirke

29/9

Tirsdag

13/10 Tirsdag

Kirke

Skt. Ansgar, Bramming V. Vedsted kirke

29/10 Torsdag Roager kirke

Tilmelding til Ole Madsen på om@km.dk, tlf. 7543 1059

11/11 Onsdag V. Nykirke 25/11 Onsdag Seem kirke 10/12 Torsdag Vilslev kirke 5


Dato

Kirkedag

Tid

Dato

Kirkedag

Tid

6/9

14. s.e. Trinitatis

Kl. 11

6/9

14. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30*

13/9

15. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30*

13/9

15. s.e. Trinitatis

Kl. 11

20/9

16. s.e. Trinitatis

Kl. 11

20/9

16. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30

27/9

17. s.e. Trinitatis

Kl. 9.301

27/9

17. s.e. Trinitatis

Kl. 111

4/10

18. s.e. Trinitatis

4/10

18. s.e. Trinitatis

Ingen

11/10

19. s.e. Trinitatis

11/10

19. s.e. Trinitatis

Kl. 19.302

18/10

20. s.e. Trinitatis

18/10

20. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30

25/10

21. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30

25/10

21. s.e. Trinitatis

1/11

Allehelgen

Kl. 11

1/11

Allehelgen

Kl. 9.30*

8/11

23. s.e. Trinitatis

Kl. 19.302

8/11

23. s.e. Trinitatis

Kl. 11

15/11

24. s.e. Trinitatis

Kl.

113

15/11

24. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30

22/11

Sidste søndag

Kl. 9.30

22/11

Sidste søndag

Kl. 11

29/11

1. s. i Advent

Kl. 11

29/11

1. s. i Advent

Kl. 9.30

6/12

2. s. i Advent

6/12

2. s. i Advent

Kl. 11

Ingen Kl. 9.30* Ingen

Ingen

Høstgudstjeneste Aftengudstjeneste 3 Gudstjeneste for hørehæmmede (s. 9) 1

1

2

2

Ingen

Høstgudstjeneste med frokost Stillegudstjeneste

Når der ikke er gudstjeneste i pastoratets kirker henvises til gudstjenester i JernvedHjortlund pastorat. Mvh Ole Madsen.

En stjerne (*) viser, der er kirkekaffe. En node (♪) viser, når koret medvirker til gudstjenesten. 6


AKTIVITETER i PASTORATET Dato 8/9

Tid 10.00

Sted

Aktivitet

Vilslev kirke

Kirke for de små (høst) (se side 4)

11/9

Hunderup Hallen

Juniorkonfirmandlejr

12/9

Hunderup Hallen

Juniorkonfirmandlejr

Vilslev sogn

Åben Landsby (side 8)

15/9- 19/9 15/9

9.30

Vilslev

Højskoledag (side 8)

16/9

9.30

Hunderup kirke

Kirke for de små (høst) (side 4)

23/9

19.00

Gredstedbro

Filmaften (side 9)

26/9

12.00

Hunderup Hallen

Konfirmanddag (side 5)

8/10

19.30

Gredstedbro

Møde mellem kristen og muslim (side 11)

Uge 42 9-12

Vilslev og Hunderup Minikonfirmand

Kontakter i Vilslev Kirke

Kontakter i Hunderup Kirke

Formand Holger B. Lauridsen 7543 1105, holger_bilde@hotmail.com Kirkeværge Else Maria Olesen 7543 1462, forbro@privat.dk Graver Jørn Th. Friis 5126 0290, vilslevkirke@bbsyd.dk

Formand Lena Randrup 7517 3097, randrupxlassen@gmail.com Kirkeværge Jan S. Christensen 7517 2478, ljsc58@gmail.com Graver Lone Bruun , 2982 4752, hunderupkirkegaard@hotmail.dk

Organist Dorte Grangård Olesen 7545 3009 dortegrangaard@mail.dk Kirkesanger Hanne Præstegaard 7543 1240 hanne@priestyard.dk Sognepræst Ole Madsen 7543 1059 om@km.dk

Aktiviteter på Karstensminde, Gredstedbro Kontakt Inger Marie Mikkelsen, im@mikkelsen.mail.dk, tlf. 7543 1004, formand for Venneforeningen Karstensminde for flere informationer.

7


Højskoledag i Vilslev

Åben Landsby i Vilslev

Højskoledagen er et samarbejde mellem seniorklubberne samt menighedsrådene i Vilslev og Hunderup sogne.

Fra den 15. til den 19. september vil erhvervsliv, natur, kultur og historie i Vilslev og Jedsted blive belyst gennem en række arrangementer i sognet.

Program: Tirsdag d. 15. september

TIRSDAG er der højskoledag i forsamlingshuset med kaffe, frokost og foredrag. Stig Hegn fortæller om Dres Winter og viser lysbilleder og Gert Karkov, lægens søn fra Bramming, fortæller livsoplevelser.

kl. 9.30: Vi begynder med kaffe og rundstykker i Vilslev Forsamlingshus Derefter går vi over i kirken, hvor Ole Madsen fortæller om Vilslev Kirke Så bevæger vi os over Spangbroen, hvor Holger Bilde Lauridsen vil berette om det gamle toldsted.

TORSDAG handler om skønne pletter langs Kongeåstien fra Æ Ligvej til Langbjerg – en vandretur. Om aftenen i engene og ved diget fortælles om fugleliv, landbrug og sort sol.

Kl. 12: vi spiser frokost i Vilslev Forsamlingshus Kl. 13.30: Så hører vi foredrag ved Gert Karkov. Titel: ” Vores livshistorie er livets dessert – En fortælling fra et liv blandt bønder og andet godtfolk”

LØRDAG er der åbent for besøg hos landmænd, vinavlere, kunstnere og beboere som har spændende ting at vise frem. Lørdag aften er der høstfest i forsamlingshuset med spisning og underholdning, begge dele med lokalt islæt. Nærmere program vil blive omdelt/opslået.

Der vil desuden være en særlig udstilling af den lokale kunstmaler Andreas Winther i forsamlingshuset. Der afsluttes med kaffe og kage. Hele dagen koster 150 kr.

- August Kruse og Roll Præstegaard

Der er tilmelding til Gerda Bjerrum: 75173145 / 28830845 eller

Henry Sørensen: 75431522 / 24612697 Tilmeldingen skal ske senest fredag den 11. september. Venlig hilsen, Andreas Winther: Spangbroen

Seniorklubberne og Menighedsrådene 8


Gudstjeneste for hørehæmmede

Filmaftener Vi har længe gerne villet tilbyde sognets beboere at se en god film sammen og derefter diskutere, hvad der har optaget os mest ved den. Nu kan det endelig lade sig gøre!

Søndag d. 15. november kl. 11 i Vilslev kirke afholdes en særlig tekstet gudstjeneste, så vi alle kan læse med øjnene, hvad vi måske ikke kan få fat i med ørerne. Gudstjenesten forløber som normalt, men alt, hvad der siges (fx prædiken) samt salmer vises som tekst på en storskærm i kirken.

Vi har indgået et samarbejde med Jernved-Hjortlund pastorat ved Kongeåen. De har et Sognehus (lige ved siden af Brugsen i Gredstedbro) med et perfekt filmfremvisningsudstyr og god lyd.

Sidste år holdt vi sådan en gudstjeneste i Hunderup med stor succes, og også normalthørende var meget glade for en endnu bedre formidling af det talte ord.

Sognene skiftes til at finde en god film frem og komme med et lille oplæg.

Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandstuen, og derefter foredrag ved provst Børge Munk Povlsen, Fredericia.

Vi ser filmen sammen, og bagefter er der så samtale og meningsudveksling om filmen. Arrangementet er gratis.

Det er gratis at deltage, og tilmelding sker til Ole Madsen, om@km.dk, tlf. 7543 1059.

Første filmaften er d. 23. september kl. 19-21.30, hvor vi ser Bille Augusts ”Stille Hjerte”, der præsenteres af sognepræst Ole Madsen. Anden filmaften er d. 14. januar. Nærmere oplysninger kommer i august. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

- Menighedsrådet

Andreas Winther 9


Viet

Døbt Maja og Kasper Haue Morthorst fik d. 28. juni 2015 døbt Johanna Haue Morthorst i Vilslev kirke.

Lørdag d. 25. juli 2015 blev Inge Marie Mortensen og Jens Klingenberg Frøsig viet i Vilslev kirke.

Rikke Galler og Kenneth Rune Galler fik d. 19. juli 2015 døbt Kristoffer Rune Galler i Hunderup kirke.

Berit Prahl Lars og Michael Ølgaard Rosendal fik d. 5. juli 2015 døbt Silje Prahl Rosendal i Hunderup kirke.

Lørdag d. 1. august 2015 blev Tina Bejning og Henrik Mortensen Højslet viet i Vilslev kirke.

Sigurd Solem og Scholastica Salomey A. Nsowah fik d. 15. august 2015 døbt Catherine Coco-Marie Ewurama Solem, Edward Oscar Kwabena Adom Solem og William Oliver Kwabena Nhyria Solem i Vilslev kirke.

Tanja Skødt Beier og Mikkel Piet Lindberg Jensen fik d. 16. august døbt Christian Beier Jensen i Hunderup kirke.

Lørdag d. 8. august 2015 blev Birgitte Popp Juel Nielsen og Arne Jakobsen Kristensen viet på hospice i Esbjerg.

10


Et møde mellem en kristen og en muslim

Studiegruppe - for voksne Ønsker du at vide mere om kirke og kristendom? Tale med andre om de ting, du har undret dig over? Studiegruppen er for voksne, der gerne

Torsdag den 8. oktober vil der være sog-

vil vide mere. Vi begynder stille og ro-

neaften med temaet "Samtale mellem en

ligt og bygger langsomt op. Alle spørgs-

kristen og en muslim".

mål og al undren er velkommen. Præsten står for forløbet.

Stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center, Ribe Stift, Daniel Ettrup

Det foregår i Vilslev konfirmandstue

Larsen kommer på besøg sammen med

den første tirsdag i hver måned, første

en muslim og de vil begge fortælle om

gang tirsdag d. 6. oktober kl. 19.00-

deres tro i det daglige liv.

20.30. Derefter vil det føre over i en samtale, Det er gratis at deltage, og der vil være

hvor alle deltagere vil få mulighed for at

kaffe og the. Tilmeld dig senest torsdag

komme med spørgsmål og kommentarer.

d.

Vi håber på en spændende og udfordren-

1.

oktober

til Ole Madsen,

de aften, hvor vi både lærer noget om

om@km.dk, tlf. 7543 1059.

vores egen tro og andres tro.

Bisat og begravet

Det foregår i Gredstedbro sognehus torsdag d. 8. oktober kl. 19.30. Arrange-

Paula Reinhold Sørensen blev begravet på Hunderup kirkegård tirsdag d. 14. juli 2015.

mentet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. Mød bare op til en hyggelig aften.

Egon Kristensen blev bisat fra Hunderup kirke onsdag d. 12. august 2015. 11


Huskekalender Højskoledag i Vilslev tirsdag d. 15. september kl. 9.30, bl.a. med foredrag ved Gert Karkov (se side 8)

Åben Landsby i Vilslev d. 15. september til og med d. 19. september (side 8)

Filmaften i Gredstedbro Sognehus onsdag d. 23. september kl. 19. Vi ser Bille August: ”Stille Hjerte” (se side 9)

Studiegruppe for voksne om kirke og kristendom, opstart tirsdag d. 6. oktober kl. 19 i Vilslev konfirmandstue (side 11)

Religionsmøde: kristendom og islam i Gredstedbro Sognehus torsdag d. 8. oktober kl. 19.30 (se side 11)

Gudstjeneste for hørehæmmede i Vilslev kirke søndag d. 15. november kl. 11 med efterfølgende frokost og foredrag ved Børge Munk Povlsen (side 9)

På side 6 og 7 findes en oversigt over gudstjenester og aktiviteter i kirkerne lige til at hænge op på opslagstavlen.

Vil du have besøg af præsten? Jeg kommer meget gerne på besøg. Det kan f.eks. være til alvorlige eller uformelle samtaler, og der er også mulighed for hjemmealtergang. Jeg tager også gerne ud til plejehjem og sygehuse. Præstedøren er åben, og jeg giver gerne en kop kaffe, hvis man kigger forbi. Mvh sognepræst Ole Madsen

For børn og unge Babysalmesang i Gredstedbro kirke torsdage i oktober kl. 10-12. Kirke for de små Høst: Tirsdag d. 8. september kl. 10 i Vilslev. Onsdag d. 16. september kl. 9.30 i Hunderup. (side 4) Minikonfirmand for 3.-4. klasse i uge 42 , d. 13.-16. oktober Juniorkonfirmand-lejr for 6. klasse d. 11.-12. september Konfirmand-dag for 7. klasse d. 26. september (side 5) Kirkebladet redigeres af sognepræsten og udgives af menighedsrådene. Opsætning og digitalprint Kopi & Print, Bramming. 40 45 22 90 - www.kxp.dk

Profile for Ole Witte Madsen

Kirkebladet 2015 september oktober november  

Kirkebladet 2015 september oktober november  

Advertisement