Page 1

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел. /факс: +380 44 517-68-00 E-mail: info@zpd.gov.ua http://www.zpd.oov.ua

Щодо обробки персональних даних Державна служба України з питань захисту персональних даних (далі ДСЗПД України) на лист стосовно підстав обробки персональних даних інформує про таке. Частиною другою статті 25 Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) визначено, що суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними, здійснюють свої повноваження в межах, установлених Конституцією та законами України. Відповідно до вимог статті 11 Закону підставами для обробки персональних даних є: 1) згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних; 2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень; 3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб'єкт персональних даних або який укладено на користь суб'єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб'єкта персональних даних; 4) захист життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних; 5) необхідність захисту законних інтересів володільців персональних даних, третіх осіб, крім випадків, коли суб'єкт персональних даних вимагає припинити обробку його персональних даних та потреби захисту персональних даних переважають такий інтерес. Обробка персональних даних має здійснюватися для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством (частина п'ята статті 6 Закону). Правові підстави обробки персональних даних визначаються володільцем персональних даних на підставі проведеного ним аналізу законодавства відповідно до якого здійснюються процеси обробки відомостей про фізичних осіб у певній


2

сфері діяльності (страхування, трудовій, освіти, соціального забезпечення, пенсійного забезпечення тощо). Якщо обробка (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення) відомостей про фізичних осіб володільцем персональних даних здійснюється у випадках, передбачених законами України, та в порядку, встановленому законодавством, отримання згоди від суб'єктів персональних даних не потрібно. Для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам відповідно до пункту 2.4 Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України від 30.04.2002 № 226/293/169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 подається окрім інших документів заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці. Заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 року № 96 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731, передбачено надання згоди на збір інформації та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно, що відповідно до закону необхідна для надання державної соціальної допомоги. Надання у заяві згоди на збір інформації про заявників є обов'язковою умовою, оскільки зазначена умова міститься у нормативно-правовому акті центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення. Варто відзначити, що згідно із пунктом 2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 до Реєстру включається така інформація: загальні відомості про пільговика (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, адреса зареєстрованого місця проживання, адреса фактичного місця проживання), склад сім'ї, характеристика житла), реквізити паспорта та документа, що підтверджує право на пільги, а також категорія пільговика, перелік пільг, на які він має право, інформація про те, якими пільгами він реально користується. Отже, нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України надано дозвіл на обробку інформації, що вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, а нормативно-правовим актом Міністерства праці та соціальної політики України передбачено надання згоди на обробку персональних даних особами, які звертаються до органу праці та соціального захисту населення, що не суперечить законодавству про захист персональних даних.


з Звертаємо Вашу увагу, що вимога суб'єкта персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних будь яким володільцем чи розпорядником персональних даних має бути вмотивована. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо знищення персональних даних суб'єкт персональних даних має право, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними (частина друга статті 8 Закону). Таким, чином володільцю чи розпоряднику персональних даних вказаними нормативно-правовими актами надано право на обробку персональних даних для здійснення повноия-ягрнт, ттпи призначенні та виплаті державних соціальних допомог.

Голова

Ситник О.А. 5410122

О.І.Мервінський

Управління праці та соціального захисту населення міської ради