Page 1

Aгенда

Зграби ја Својата Шанса!!! Биди Волонтер!!! 12 Септември 2011 ЕУ Инфо Центар Скопје 11:00- 11:10 Воведен говор, Презентација на дневната програма, гостите и говорниците. 11:10- 11:15 Презентација на Главната Тема за дискусија Презентација на видеото, со кое се промовира годината на волонтерство во Европа, како и кратка Power Point презентација со неколку цитати за волонтерството од Европските држави. 11:15- 11:50 Дискусија Теми: Важноста и улогата на волонтерството во развојот на Цивилното општество. Улогата на волонтерството во борбата со невработеноста на младите лица.

11:50- 12:00

Затворање на дискусијата

12:00- 12:15

Пауза

12:15- 13:15

Зграби ја својата шанса! Биди локален волонтер! Презентација на локалните проекти на Волонтерски Центар Скопје. 12:15- 12:30 Презентација на магазинот ВОИЦЕС, издаден на Македонски, Албански и Англиски јазик. 12:30- 12:40 Работилница и активности од Дневните центри за деца на улица од Кисела Вода, Шутка и Автокоманда. Говорници: 12:40- 12:50 Работилница и активности од СОС детското село.


12:50 - 13:00 Презентација на други локални акции: Одбележување на 5ти декември, Меѓународниот ден на волонтерството како планирани идни можности, отворени за сите млади луѓе во Скопје. 13:00 - 13:15

Отворен простор за прашања и дискусија

13:15 - 13:30

Пауза

13:30 - 14:30 Сервис)!

Зграби ја својата Шанса! Биди ЕВС (Европски Волонтерски

13:30- 13:45 Презентација на Европскиот волонтерски сервис Целокупниот процес, чекор по чекор- Како да се пронајде проект? Како да се аплицира? Што можам Јас да очекувам како иден ЕВС волонтер? 13:45- 14:20 Споделување на ЕВС искуството 14:20- 14:30 Затворање на сесијата. Отворен простор за прашања. 14:30- 14:45 Пауза 14:45- 15:30 Зграби ја својата Шанса! Биди дел од Меѓународен младински проект 14:45- 15:10 Презентација на Меѓународни младински проекти, како Тренинг курсеви и Младински размени. 15:10-15:30 Споделување на искуство 15:30- 16:00 Завршни дискусии и прашања. Официјално затворање на денот.

Take Your Chance! Become a Volunteer! MKD  

Agenda of the event Take Your Chance! Becom a Volunteer in Macedonian