Page 1

3 . S E K T I O N / TO R S D A G 11 .10 . 2012 / B E R L I N G S K E B U S I N E S S M A G A S I N

13

stet, at kvinderne var underprioriteret i virksomhedens top. Netværket arbejdede for, at kvinderne k bedre adgang til talentudviklingsprogrammer og chefstillinger, og at kønsproblematikken blev taget alvorligt i Legos øverste ledelse. Netværket har siden meldt sig ud af debatten i Lego, men Agnete Gamborg følte trang til at gå til topchefen igen eer rokaden i koncernledelsen i eeråret 2011. ”Jeg har udvekslet meninger med ham på e-mail og spurgt, om han virkelig ikke kunne nde en eneste kvaliceret kvinde til en af de 22 pladser,” siger hun.

F I den gruppe, jeg

kunne plukke i, var der 50 til 60 mennesker, og jeg prøvede at finde den bedste person til hver af posterne. Jørgen Vig Knudstorp, koncernchef Lego, om sin udvælgelse af 22 mænd til koncernledelsen.

Forbedringer: Der er sket forbedringer hos Lego, siden LEGO Women’s Network satte fokus på den skæve kønsfordeling i toppen af virksomheden i midten af nullerne. Legos talentprogrammer har fået ere kvinder med, og der er kommet ere kvinder på nogle ledelsesniveauer. ”De talentprogrammer og mentorordninger, som er sat i værk, er gode eksempler på, at problemet tages alvorligt i virksomheden. Tilmed har der hele tiden været en god dialog om emnet,” siger Agnete Gamborg. Men hun mener, at der i dag ikke bliver gjort nok for at sikre, at kvinderne kommer helt til tops i Lego, hvor der for alvor er indydelse. Det viser både de sænkede ambitioner og Knudstorps sammensætning af den nuværende topledelse. ”Der er et behov for at gøre endnu mere for, at ere kvinder kommer op i toppen af Lego-hierarkiet,” siger hun. Erfarne kræfter vandt: Trods kritikken fra medarbejderne fortryder Jørgen Vig Knudstorp ikke, at han forbigik kvinderne under sin ledelsesrokade. Over for Berlingske Business Magasin fortæller topchefen, at han valgte at satse på ”erfarne kræer”, da han udpegede den 22-mand store topledelse. ”I den gruppe, jeg kunne plukke i, var der 50 til 60 mennesker, og jeg prøvede at nde den bedste person til hver af posterne. FOTO: CL AUS FISKER

Lego4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you