Page 1

L BUSINESS

BUSINESS / 07

L Ø R DAG 20 . A PR I L 2013 2. SEKTION

gemmes væk

det fører de to parter igennem ig ge først en fogedgedvoldgiftssag. Ingen af retssag og senere en v sagerne er endnu afgjort, afgjo or men Georg Jensens Ulrik Garde Due, har daværende topchef, U gjort det klart, at under sin forklaring i retten rre Lichtenbergs han finder Lichtenberg g krav dybt urimeligt. ikke leveGarde Due fortæller, att Lichtenberg L rede om antal butiksred de lovede resultater resultta omsætning. Tilmed var åbninger og om m Due utilfreds med den Ulrik Garde D Lichtenberg formåde, som Simon Si S valtede Georg Geo o Jensens brand. »Det var va a skuffende at se den kunderne blev måde, som sso serviceret servicere e på. Salgspersonalet var ikke ikk ke trænet godt nok til håndtere krævende lukat hån n suskunder, og derfor endte susku n kunderne med at gå over til kund de naboen,« nabo oe sagde Garde Due, han afgav sin forklaring da h ha retten. i ret tt Simon Licthenberg Si S mener til gengæld, at m me en Georg Ge eo Jensen flere gange undervejs udtrykte forun n ståelse for forsinkede stå å butiksåbninger og bu u manglende omsætning, m og g at opsigelsen derfor kom ko o uden et rimeligt varsel. va v Når sagen er slut, vil Lichtenberg koncenLi ic trere tr re sig om resten af sine si in forretninger. Det err primært produktion aff sofaer til middelklasssen. se en Sofaerne bliver solgt til amerikanske so l møbelkæder, men også mø ø til danske BoConcept og til t svenske IKEA. Forretningen er vokset år retn ni år, siden Lichtenberg for å grundlagde den i midten af grund d 90erne, 90erne e og den har for længst en halv mia. kroner i rundet e omsætning. omsætnin ng »Vi harr ikke et kæmpestort overskud,, men det har været mange år. Dog sstabilt st abilt over ov v havde i 2008, men havde vi underskud u d penge ttjente vi allerede hjem de i 2009,« si siger ig Lichtenberg. Over for Berlingske Business lægger n ss lægg ne g han ikke skjul på, at en dell af overskuddet går til Tvind. T ind. Tv »Jeg kan ikke sige hvor mange penge, jeg har sendt til m nge p ma Tvind gennem årene. Men der T ind g Tv e er er tale om o et pænt beløb.« Berlingske Business har Berli in spurgt m managing partner hos Axcel, Christian Frigast, om C et interview om sagen, men et inter rv han h n harr ikke ønsket at komha mentere. m ntere me e

> fakta

LICHTENBERGS FORRETNINGER

● Lichtenbergs virksomhed Trayton Group har ifølge Lichtenberg en årsomsætning på 110-120 mio. dollar. Den klart største omsætning kommer fra produktion og salg af sofaer. Sofaerne produceres på to fabrikker i og tæt på Shanghai i Kina. Knap 1.500 er ansat. ● I dag er virksomheden omkring de femseks største sofaproducenter i Kina. Målsætningen er at komme i top tre blandt de største sofaproducenter i landet. Det er primært lædersofaer til midtsegment, der produceres på fabrikkerne. Det amerikanske marked er størst for virksomheden. Men blandt kunderne er også IKEA og danske BoConcept. Virksomhedens eget sofa-brand kaldes »Simon Li«. ● I dag har Simon Lichtenberg desuden et joint venture med Bo Concept, der også handler om at åbne butikker i Kina. Desuden har Simon Licthenberg et joint venture med danske Kvadrat. Han har også distribueret produkter fra Norma Copenhagen, Eva Solo, Menu, Rosendal.

¤ blå bog SIMON LICHTENBERG ● 1967: Født på Frederiksberg i en akademikerfamilie. ● 1978: Flytter med sine forældre til Vestjylland, hvor hans forældre bliver optaget i Lærergruppen i skolesamfundet Tvind. Senere bliver han selv medlem af Lærergruppen. ● 1984: Optaget på Tvind-skolen Frontline Institute, hvor han bl.a. bliver solidaritetsarbejder i Guinea-Bissau. ● 1987: Læser kinesisk på Fudan Universitet i Shanghai. ● 1988: Vært og reporter på One World Channel – Tvinds TV-kanal. ● 1993: Flytter til Kina og to år efter etablerer han selskabet Trayton Group. ● 2011: Modtager prisen »Entrepreneur of the Year« af DCCC, det danske handelskammer i Shanghai. To år efter bliver han valgt til formand af organisationen. ● 2013: Netop udnævt til Goodwill Ambassador af Copenhagen Capacity and Wonderful Copenhagen. ● Lichtenberg er 45 år, fraskilt og far til to drenge.

Georg Jensen: Vi bliver udsat for pression Åbne døre. Georg Jensen frygter ridser i firmaets image. Af Ole Hall olha@berlingske.dk

Det dramatiske og åbne opgør med Simon Lichtenberg passer Georg Jensens top særdeles dårligt. Virksomhedens advokater har forsøgt at overbevise fogedretten om, at pressen og offentligheden skulle nægtes adgang til den verserende sag. For Simon Lichtenberg udnytter ifølge Georg Jensens advokater offentlighedens opmærksomhed og deraf risiko for imageskrammer til at presse et millionbeløb ud af Georg Jensen. »Det er Georg Jensens klare opfattelse, at GJ Investments (Lichtenbergs virksomhed, red.) eneste bevæggrund for at modsætte sig dørlukning er, at GJ Investment ønsker at forlænge den omfattende pression mod Georg Jensen (...) med henblik på at forsøge at få Georg Jensen til at betale GJ Investment et beløb, som GJ Investment ikke har krav på. GJ Investment har således ikke nogen anerkendelsesværdig interesse i at modsætte sig dørlukning,« skriver Georg Jensens advokater fra Kromann Reumert til Retten på Frederiksberg.

Frygt for læk af hemmeligheder »Ved vurderingen af skadevirkningen af manglende dørlukning bør det tages i betragtning, at tvisten mellem Georg Jensen og GJ Investment allerede har været omtalt i medierne, hvilket særligt skyldes GJ Investments gentagne forsøg på at lægge pres på Georg Jensen,« skriver Georg Jensens advokater. Tilmed argumenterer advokaterne for, at åbne døre giver risiko for, at der slipper erhvervshemmeligheder ud om Georg Jensen. Retten på Frederiksberg mente dog ikke, at argumenterne for dørlukningen var tilstrækkelige, og sagen ruller derfor for åbne døre.

Georg jensen2  
Georg jensen2  
Advertisement