Page 1

Державний інститут сімейної та молодіжної політики ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

“ВТОРИННА ЗАЙНЯТІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ м. КИЄВА” За підтримки ВМГО «Студентська республіка» та Центру досліджень проблем громадянського суспільства


МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: Польовий етап дослідження був проведений з 2 по 15 вересня 2012 року. Мета дослідження: вивчення вторинної зайнятості студентської молоді м. Києва, її вплив на соціалізацію, мотивацію і адаптацію у працевлаштуванні молоді. Завдання дослідження:  виявити частку студентської молоді, що працює;  вивчити мотиви вторинної зайнятості студентської молоді м. Києва;  визначити характерні риси особистості працюючої молоді;  виявити вплив вторинної зайнятості на навчальний процес;  вивчити шляхи пошуку студентами місць праці;  вивчити вплив вторинної зайнятості студентської молоді на подальше працевлаштування. Метод дослідження: структуроване інтерв’ю (face-to-face) Побудова вибірки. Респондентів обирали методом випадкового відбору за допомогою скринінгового запитання і квот за віком, статтю, курсом і формою навчання. Розмір вибірки: 804 особи. Цільова група: студентська молодь м. Києва віком від 17 років та старші, денної форми навчання. Місце опитування. Дослідження проводилося на території навчальних закладів. Хід опитування:  тривалість інтерв’ю 15-20 хвилин;  опитування проводилось в 14 вищих учбових закладах м. Києва. Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Слайд 2


ГОТОВНІСТЬ ДО РОБОТИ ЗАЛЕЖНО ВІД КУРСУ НАВЧАННЯ: Розподіл відповідей на запитання «Чи працювали Ви коли-небудь під час навчання?» залежно від курсу навчання, %

Слайд 3


ГОТОВНІСТЬ ДО РОБОТИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ/КАНІКУЛ: Чи працювали Ви коли-небудь під час навчання?

Чи працюєте Ви під час канікул?

Слайд 4


МОТИВАЦІЯ ДО РОБОТИ (І): Якщо Ви працюєте або працювали, то що спонукало Вас до цього? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)* * % серед тих, хто коли-небудь працював або працює, №=659

Слайд 5


МОТИВАЦІЯ ДО РОБОТИ (ІІ): Чому Ви не шукали роботу або не працювали взагалі? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)*

* % серед тих, хто ніколи не працював, №=145

Слайд 6


ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОШУКУ РОБОТИ: Які джерела Ви використовуєте для пошуку роботи? Або як Ви шукаєте роботу? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)

Слайд 7


РОБОТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (І): Чи цікавилися Ви можливістю підробітку за спеціальністю?

Чи співпадає профіль вашої роботи зі спеціальністю, яку Ви отримуєте у ВНЗ?

Слайд 8


РОБОТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (ІІ): Чи розраховуєте Ви після закінчення навчального закладу влаштуватися на роботу за спеціальністю?

Слайд 9


ПРОБЛЕМАТИКА ПРИ ПОЄДНАННІ НАВЧАННЯ ТА РОБОТИ: Чи виникають складнощі при поєднанні навчання з працею?*

Які виникають проблеми при поєднанні навчання з працею? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)*

* % серед тих, хто коли-небудь працював, або працює, №=659

Слайд 10


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДРОБІТКУ СТУДЕНТІВ (І): Яким чином Ви зазвичай підробляєте під час навчання? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)

Слайд 11


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДРОБІТКУ СТУДЕНТІВ (ІІ): У яких сферах або на яких вакансіях Ви працюєте улітку? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)

Слайд 12


МАТЕРІАЛЬНА СКЛАДОВА ПІДРОБІТКУ СТУДЕНТІВ (І): Який середній розмір доходу Ви мали за місяць?

Як би Ви оцінили своє матеріальне становище у порівнянні зі студентами Вашої групи?

Слайд 13


МАТЕРІАЛЬНА СКЛАДОВА ПІДРОБІТКУ СТУДЕНТІВ (ІІ): Основні статті витрат, % (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)

Слайд 14


СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТІВ (І): Стать респондента:

Вік респондента:

Слайд 15


СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТІВ (ІІ): Місце проживання респондента:

Сімейний стан респондента:

Слайд 16


СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТІВ (ІІІ): ВНЗ за напрямами навчання респондентів:

Форма навчання респондентів:

Слайд 17


СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТІВ (ІV): Курс навчання респондента:

Розподіл відповідей на питання: «Як Ви навчаєтесь?»

Слайд 18


“Вторинна зайнятість студентської молоді м. Києва”  

Державний інститут сімейної та молодіжної політики за підтримки Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентська республіка» т...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you