Page 1

Державний інститут сімейної та молодіжної політики ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

“ВТОРИННА ЗАЙНЯТІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ м. КИЄВА” За підтримки ВМГО «Студентська республіка» та Центру досліджень проблем громадянського суспільства


МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: Польовий етап дослідження був проведений з 2 по 15 вересня 2012 року. Мета дослідження: вивчення вторинної зайнятості студентської молоді м. Києва, її вплив на соціалізацію, мотивацію і адаптацію у працевлаштуванні молоді. Завдання дослідження:  виявити частку студентської молоді, що працює;  вивчити мотиви вторинної зайнятості студентської молоді м. Києва;  визначити характерні риси особистості працюючої молоді;  виявити вплив вторинної зайнятості на навчальний процес;  вивчити шляхи пошуку студентами місць праці;  вивчити вплив вторинної зайнятості студентської молоді на подальше працевлаштування. Метод дослідження: структуроване інтерв’ю (face-to-face) Побудова вибірки. Респондентів обирали методом випадкового відбору за допомогою скринінгового запитання і квот за віком, статтю, курсом і формою навчання. Розмір вибірки: 804 особи. Цільова група: студентська молодь м. Києва віком від 17 років та старші, денної форми навчання. Місце опитування. Дослідження проводилося на території навчальних закладів. Хід опитування:  тривалість інтерв’ю 15-20 хвилин;  опитування проводилось в 14 вищих учбових закладах м. Києва. Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Слайд 2


ГОТОВНІСТЬ ДО РОБОТИ ЗАЛЕЖНО ВІД КУРСУ НАВЧАННЯ: Розподіл відповідей на запитання «Чи працювали Ви коли-небудь під час навчання?» залежно від курсу навчання, %

Слайд 3


ГОТОВНІСТЬ ДО РОБОТИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ/КАНІКУЛ: Чи працювали Ви коли-небудь під час навчання?

Чи працюєте Ви під час канікул?

Слайд 4


МОТИВАЦІЯ ДО РОБОТИ (І): Якщо Ви працюєте або працювали, то що спонукало Вас до цього? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)* * % серед тих, хто коли-небудь працював або працює, №=659

Слайд 5


МОТИВАЦІЯ ДО РОБОТИ (ІІ): Чому Ви не шукали роботу або не працювали взагалі? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)*

* % серед тих, хто ніколи не працював, №=145

Слайд 6


ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОШУКУ РОБОТИ: Які джерела Ви використовуєте для пошуку роботи? Або як Ви шукаєте роботу? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)

Слайд 7


РОБОТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (І): Чи цікавилися Ви можливістю підробітку за спеціальністю?

Чи співпадає профіль вашої роботи зі спеціальністю, яку Ви отримуєте у ВНЗ?

Слайд 8


РОБОТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (ІІ): Чи розраховуєте Ви після закінчення навчального закладу влаштуватися на роботу за спеціальністю?

Слайд 9


ПРОБЛЕМАТИКА ПРИ ПОЄДНАННІ НАВЧАННЯ ТА РОБОТИ: Чи виникають складнощі при поєднанні навчання з працею?*

Які виникають проблеми при поєднанні навчання з працею? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)*

* % серед тих, хто коли-небудь працював, або працює, №=659

Слайд 10


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДРОБІТКУ СТУДЕНТІВ (І): Яким чином Ви зазвичай підробляєте під час навчання? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)

Слайд 11


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДРОБІТКУ СТУДЕНТІВ (ІІ): У яких сферах або на яких вакансіях Ви працюєте улітку? (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)

Слайд 12


МАТЕРІАЛЬНА СКЛАДОВА ПІДРОБІТКУ СТУДЕНТІВ (І): Який середній розмір доходу Ви мали за місяць?

Як би Ви оцінили своє матеріальне становище у порівнянні зі студентами Вашої групи?

Слайд 13


МАТЕРІАЛЬНА СКЛАДОВА ПІДРОБІТКУ СТУДЕНТІВ (ІІ): Основні статті витрат, % (Респондент міг обрати декілька варіантів відповідей, тому сума відповідей не дорівнює 100%)

Слайд 14


СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТІВ (І): Стать респондента:

Вік респондента:

Слайд 15


СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТІВ (ІІ): Місце проживання респондента:

Сімейний стан респондента:

Слайд 16


СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТІВ (ІІІ): ВНЗ за напрямами навчання респондентів:

Форма навчання респондентів:

Слайд 17


СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТІВ (ІV): Курс навчання респондента:

Розподіл відповідей на питання: «Як Ви навчаєтесь?»

Слайд 18

“Вторинна зайнятість студентської молоді м. Києва”  
“Вторинна зайнятість студентської молоді м. Києва”  

Державний інститут сімейної та молодіжної політики за підтримки Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентська республіка» т...

Advertisement