Page 1

Проект

Про Бюджетний регламент Миколаївської районної ради

_____ сесія шостого скликання

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та з метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між радою, депутатами ради та іншими учасниками бюджетного процесу районна рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити «Бюджетний регламент Миколаївської районної ради» (додається). 2. Доповнити статтю 2 розділу І «Регламенту Миколаївської районної ради», затвердженого рішенням районної ради від 3 грудня 2010 року № 1 наступним абзацом: «Організаційно-процедурні питання участі депутатів ради в бюджетному процесі та питання підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю за виконанням, внесення змін та звітності щодо бюджету Миколаївського району регулюються Бюджетним регламентом Миколаївської районної ради, який затверджується окремим рішенням ради». 3. Додатково оприлюднити дане рішення в районній газеті «Маяк». 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету та фінансів та з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування. Голова районної ради


ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням районної ради від «__» ________ № ___ БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ Миколаївської районної ради Стаття 1. «Бюджетний регламент Миколаївської районної ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання депутатами місцевих рад пропозицій, а також організаційно-процедурні питання також з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо бюджету Миколаївської районної ради. Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Миколаївською районною радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу. Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи Миколаївської районної ради VІ скликання. Стаття 4. Бюджетний регламент містить: 4.1. порядок підготовчих робіт з підготовки проекту рішення ради про бюджет; 4.2. порядок складання проекту районного бюджету (підготовка проекту рішення про районний бюджет та додатків до нього); 4.3. порядок розгляду проекту районного бюджету; 4.4. порядок затвердження районного бюджету та особливості його виконання у разі несвоєчасного прийняття; 4.5. порядок виконання районного бюджету; 4.6. порядок контролю за виконанням районного бюджету; 4.7. порядок внесення змін до районного бюджету; 4.8. порядок подання звітності про виконання районного бюджету. Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту районного бюджету: 5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період; 5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;


5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту районного бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про районний бюджет (типова форма рішення); 5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту районного бюджету; 5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів; 5.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради; 5.7. бюджетні запити керівників закладів та управлінь за галузями; 5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку району, інших цільових програм, а також із складанням районного бюджету; 5.9. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту районного бюджету, здійснюваних згідно зі статутами територіальних громад сіл, селищ та міст; 5.10. результати зустрічей депутатів з представниками громад сіл, селищ, міст, районів, ініціативних груп, органів самоорганізації населення, ОСББ тощо; 5.11. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами; 5.12. звернення дорадчих груп громадян та громадських організацій. 5.13. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету; 5.14. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до районного бюджету і соціально-економічного розвитку району; 5.15. попередній прогноз доходів і витрат районного бюджету на наступний рік та порівняльна таблиця прогнозних показників з аналогічними показниками та попередні 3 роки. Стаття 6. Проектом рішення про районний бюджет визначаються: 6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди): - доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ), - видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених районним бюджетом), - фінансування районного бюджету; 6.2. граничні обсяги: - річного дефіциту (профіциту) районного бюджету в наступному бюджетному періоді (районний бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення змін до рішень про районний бюджет за результатами річного


звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів), - районного боргу на кінець наступного бюджетного періоду, - надання районом гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій; 6.3. доходи районного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення); 6.4. фінансування районного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення); 6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення); 6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення); 6.7. розмір оборотного залишку коштів районного бюджету; 6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання районного бюджету; 6.9. перелік захищених видатків районного бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України; 6.10. повноваження виконавчих органів ради щодо виконання районного бюджету протягом бюджетного періоду. Стаття 7. Разом з проектом рішення про районний бюджет подаються: 7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України; 7.2. прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України; 7.3. проект показників зведеного районного бюджету; 7.4. показники витрат районного бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в районому бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду; 7.5. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди; 7.6. інформація про хід виконання районного бюджету у поточному бюджетному періоді та протягом останніх 3 років в табличній порівняльній формі; 7.7. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету (подаються постійній комісії з районної ради з питань бюджету та фінансів); 7.8. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціальноекономічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих районною радою; 7.9. подання районної державної адміністрації про винесення на розгляд сесії районної ради питання про затвердження районного бюджету на відповідний рік;


7.10. плани продажу землі та комунального майна в табличній формі з зазначенням прогнозної вартості кожного об'єкту продажу; 7.11. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в районному бюджеті; 7.12. таблиця порівняння показників відповідно до матеріалів, перелік яких наведено в статті 5 цього Бюджетного регламенту та фактичного врахування їх в районом бюджеті; 7.13. довідка узгодження до проекту рішення з погодженнями відповідних посадових осіб і фахівців районної державної адміністрації та виконавчого апарату районної ради; 7.14. інші матеріали, обсяг і форму яких визначені розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради. Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити: 8.1. інформацію про соціально-економічний стан району і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту районного бюджету; 8.2. оцінку доходів районного бюджету з урахуванням втрат доходів районного бюджету внаслідок наданих районною радою податкових пільг; 8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про районний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування районного бюджету); 8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів); 8.5. інформацію щодо погашення районного боргу, обсягів та умов місцевих запозичень. Стаття 9. При затвердженні районного бюджету враховуються: 9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах: - на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, - на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань); 9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та районним бюджетом (обсяги таких коштів зменшенню не підлягають). Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту. _________________________________


Додаток № 1 до Бюджетного регламенту затвердженого рішенням ____________________ ради від ____________ № ____________ Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання Стадії бюджетного процесу (Ст.19 Бюджетного кодексу України (далі - БКУ)

Зміст робіт Утворення робочої групи з питань формування проекту рішення районної ради про бюджет та затвердження її складу: - Начальник фінансового управління (керівник робочої групи) - Голова постійної комісії районної ради з питань бюджету і фінансів (заступник керівника робочої групи) - Заступник начальника фінансового управління – начальник бюджетного відділу (секретар робочої групи) - Начальники управлінь районної державної адміністрації (члени робочої групи) - Голови постійних комісій районної ради; - Представники фракцій та груп районної ради – по одному від кожної фракції та групи за їх поданням (члени робочої групи)

Виконавці

Терміни виконання

РДА

До 01 серпня

Фінансове управління РДА та Робоча група

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту _________ бюджету До 15 вересня

Складання графіку засідань робочої групи та оприлюднення його в районній газеті «Маяк» Підготовча робота перед складанням проекту рішення про бюджет

За підсумками засідання виготовляються протоколи, які є обов’язковими до врахування при підготовці проекту рішення ради про бюджет та додатків до нього. Аналіз депутатських запитів, запитань, звернень та відповідей на них Проведення громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та пропозицій до проекту бюджету Зустрічі громад з депутатами районної ради та посадовими особами виконавчих органів влади Висвітлення бюджетного процесу у ЗМІ Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій до проекту районного бюджету Проведення семінару з питань бюджетного процесу, підготовки бюджетних запитів та стадій бюджетного процесу в поточному році.


Стадії бюджетного процесу (Ст.19 БКУ)

Зміст робіт Збір бюджетних запитів Оброблення матеріалів, наданих управліннями і відділами РДА Отримання від Мінфіну України особливостей складання розрахунків до проекту районного бюджету на наступний бюджетний період

Складання проекту _________ бюджету (1 стадія бюджетного планування)

Надання необхідної інформації Мінфіну України для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків - Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Мінфіном України, БКУ, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів - Проведення семінару на тему «Заповнення та подання бюджетних запитів» - Організація складання бюджетних запитів, подання їх до фінансового управління та забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету згідно з вимогами фінансового управління - Перегляд мережі, штату і контингенту, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, та подання їх з відповідними обґрунтуваннями для узагальнення фінансовим управлінням РДА у визначені ним терміни; - Забезпечення своєчасного та якісного розгляду показників проектів мережі розпорядників бюджетних коштів, здійснення аналізу законності, доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, підприємств).

Виконавці Управління і відділи РДА Фінансове управління РДА та Робоча група

РДА (ч.2 ст.75 БКУ)

Головні розпорядники бюджетних коштів

Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого органу

Начальник фінансового управління РДА та Робоча група

Формування проекту районного бюджету і підготовка проекту рішення про районний бюджет

15 серпня – 15 вересня

Фінансове управління РДА (ч.3 ст.75 БКУ)

Фінансове управління РДА та Робоча група

Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту районного бюджету - Розрахунок граничних обсягів, фактичних і прогнозних показників надходжень до районного бюджету та соціально-економічного розвитку району - Попередній прогноз доходів і витрат районного бюджету на наступний рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними показниками за попередні 3 роки

До 30 липня

РДА (ч.1 ст.75 БКУ)

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів

Отримання від Мінфіну України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційнометодологічних вимог та інших показників щодо складання проекту районного бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про районний бюджет (типової форми рішення)

Терміни виконання

РДА

РДА

Фінансове управління РДА

Фінансове управління РДА та Робоча група

У терміни, встановлені фінансовим управлінням РДА

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету (ч.5 ст.75 БКУ) Протягом 1 місяця з дня надходження запиту У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України (ч.8 ст.75 БКУ) У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні (ч.9 ст.75 БКУ)

До 15 липня

20 жовтня – 20 листопада


Стадії бюджетного процесу (Ст.19 БКУ)

Розгляд проекту _________ бюджету (2 стадія бюджетного планування)

Затвердження _________ бюджету (3 стадія бюджетного планування)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Розгляд проекту рішення про районний бюджет і передача його до районної ради в разі схвалення

РДА

До 25 листопада

Розгляд проекту рішення про районний бюджет, підготовка висновків і зауважень

Постійні комісії районної ради

До 30 листопада

Оприлюднення проекту рішення про затвердження бюджету та додатків до нього

Районна рада

До 30 листопада

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту районного бюджету Підготовка висновків щодо доцільності урахування пропозицій у проекті районного бюджету Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини районного бюджету, повинні бути збалансовані, тобто у випадку збільшення видатків по одній статті зазначається, по якій статті видатки зменшуються

Постійна комісія районної ради з питань бюджету та фінансів

До 10 грудня

Доповідь про проект рішення про районний бюджет

Начальник фінансового управління РДА

Співдоповідь про проект рішення про районний бюджет

Голова постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів

Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту рішення про районний бюджет

Депутати районної ради

Затвердження проекту рішення про районний бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

Районна рада

Оприлюднення рішення про районний бюджет. В рішенні обов'язково подається текстова частина районного бюджету та показники доходів в межах головних кодів функціональної класифікації Забезпечення доступу громадськості до усіх інформаційно-довідкових матеріалів до районного бюджету, що затверджені районною радою, можливості представлення на письмове прохання фізичних чи юридичних осіб і, в разі потреби, надання за їхній рахунок копій рішення районної ради про районнийний бюджет

Районна рада

До 30 грудня (але після затвердження державного бюджету і не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України). (ч.2 ст.77 БКУ) Якщо до 30 грудня районний бюджет не затверджується, то: - витрати з районного бюджету здійснюються лише на цілі, які визначені в рішенні про районний бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період, (ч.1 ст.79 БКУ) - щомісячні видатки не повинні перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням районної ради про районний бюджет за попередній бюджетний період (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів на обслуговування і погашення районного боргу, плануванням видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів та інших випадків, передбачених Бюджетним кодексом України), (ч.1 ст.79 БКУ) - до прийняття рішення про районний бюджет на поточний бюджетний період забороняється проводити капітальні видатки, надавати кредити бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії (ч.2 ст.79 БКУ)

В десятиденний строк після затвердження районного бюджету оприлюднення в газеті «Маяк».


Стадії бюджетного процесу (Ст.19 БКУ)

Зміст робіт Затвердження розпису районного бюджету (ч.3 ст.78 БКУ)

Виконання _________ бюджету

Забезпечення виконання районного бюджету (ч.1 ст.78 БКУ) Забезпечення відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням - Загальна організація та управління виконанням районного бюджету (ч.1 ст.78 БКУ) - Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету - Прогнозування та аналіз доходів районного бюджету (ч.4 ст.78 БКУ) Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до районного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства (ч.5 ст.78 БКУ) - Облік всіх надходжень, що належать районному бюджету - Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до районного бюджету (за поданням органів стягнення, погодженим з фінансовим управлінням РДА)

Контроль за виконанням _________ бюджету та дотриманням бюджетного законодавства

Внесення змін до бюджету

Здійснення прийому, зберігання та перерахування доходів районного бюджету. Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з районним бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів. Контроль правильності зарахування доходів районного бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації (ч.1 ст.112 БКУ) Контроль за виконання дохідної частини районного бюджету (ч.2 ст.111 БКУ) Подання до районної ради офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) районного бюджету (ч.7 ст.78 БКУ) Розгляд доцільності ухвалення рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет, окрім змін, що стосуються отримання державних субвенцій Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу (ч.8 ст.78 БКУ) Оприлюднення в газеті «Маяк» рішення про внесення змін до бюджету

Виконавці Фінансове управління РДА

Терміни виконання В місячний строк після затвердження районного бюджету.

РДА Начальник фінансового управління РДА

Фінансове управління РДА

Державна податкова служба у Миколаївському районі

Протягом бюджетного періоду

Управління у Миколаївському районі Державної казначейської служби України (ч.2 ст.78 БКУ, абз.7 ч.1 ст.112 БКУ) Установи банківської системи Державна податкова служба у Миколаївському районі Фінансове управління РДА та Державної казначейської служби України

Протягом бюджетного періоду

Фінансове управління РДА

Фінансове управління РДА

Робоча група та постійна комісія ради з питань бюджету та фінансів

В разі необхідності протягом бюджетного періоду

Районна рада Районна рада

Протягом 10 днів


Стадії бюджетного процесу (Ст.19 БКУ)

Зміст робіт Звіт перед районної радою про витрачання коштів резервного фонду районного бюджету Розгляд ходу виконання районного бюджету на пленарних засіданнях районної ради Розгляд ходу виконання районного бюджету на засіданнях постійних комісій районної ради Ухвалення звіту календарного періоду (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік) Подання звіту календарного періоду до районної ради Перевірка звіту календарного періоду Винесення звіту календарного періоду на розгляд сесії районної ради

Звітування про виконання _________ бюджету

Виконавці РДА

Щомісячно протягом бюджетного періоду

РДА Постійні комісії районної ради

В разі необхідності протягом бюджетного періоду

РДА

У двомісячний термін після завершення кожного календарного періоду (ч.4 ст.80 БКУ),

Постійна комісія районної ради з питань бюджету та фінансів

Протягом двох тижнів з дня отримання

Затвердження звіту календарного періоду про виконання районного бюджету або ухвалення іншого рішення з цього приводу.

Районна рада

Оприлюднення в газеті «Маяк» рішення про виконання районного бюджету та інформації про час і місце публічного представлення інформації про виконання районного бюджету за рік

Районна рада

Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету за рік відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про районний бюджет Інформування виборців про виконання планів і програм економічного та соціального розвитку, про виконання районного бюджету тощо

Терміни виконання

В разі, коли звіт календарного періоду не затверджений з причин нецільового використання коштів, районна рада може звернутись до відповідних контрольних органів для проведення перевірки інформації. В десятиденний строк після ухвалення рішення про виконання районного бюджету (ч.4 ст.28 БКУ), причому інформація про виконання районного бюджету за рік підлягає обов'язковому оприлюдненню не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту (ч.5 ст.28 БКУ)

Районна рада

До 20 березня року, що настає за звітним (ч.5 ст.28 БКУ)

Депутати районної ради

Не рідше одного разу на півріччя

Про Бюджетний регламент Миколаївської районної ради  
Про Бюджетний регламент Миколаївської районної ради  

«Бюджетний регламент Миколаївської районної ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання депутатами місцевих рад пропозицій...

Advertisement