Page 1

Кафедра фізичної та економічної географії геолого-географічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 36, корп. №2, ауд. 48 Тел.: 8 (056) 744–86–03 E-mail: zelenskili@mail.ru

http://www.ggf-dnu.at.ua


Кафедра фізичної та економічної географії Завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор ЗЕЛЕНСЬКА Любов Іванівна

Л.І. Зеленська – доктор педагогічних наук за спеціальністю «теорія і методика навчання в галузі географії», заступник декана з навчальної роботи, Відмінник освіти України, провідний науковець-географ регіону. Підготувала 5 кандидатів наук, видала монографію, 6 підручників та навчальних посібників для середньої загальноосвітньої та вищої школи, серію методичних видань, керувала підготовкою та виданням трьох регіональних атласів тощо. Є членом міжвідомчої науковометодичної ради з питань географічних назв при Державній службі геодезії, картографії та кадастру, експертної ради ВАК України з географії, Координаційної Ради з туризму при Дніпропетровській облдержадміністрації, редколегії журналу «Географія і основи економіки», експертом інституту навчальної літератури при Міносвіти і науки України, головою обласної Методичної Ради з підготовки та перепідготовки екскурсоводів.

Кафедра є випускаючою по спеціальності «Географія». З 2006 року кафедра здійснює навчальний процес відповідно до вимог Болонської системи і готує студентів за спеціальністю “Географія” та спеціалізацією «Рекреаційна географія та туристично-краєзнавча робота». Кафедра має навчальну лабораторію топографії та картографії, в якій наявний досить багатий картографічний фонд, що включає атласи, тематичні й топографічні карти, аеро- і космічні знімки, а також сучасні електронні ГІС, що знаходять постійне застосування в навчальному процесі. У 1994 та 1997 роках кафедра отримала гранти Міжнародного фонду “Відродження” для видання екологічного та медико-екологічного атласів Дніпропетровської області. Співробітники кафедри працюють над створенням серії стінних навчальних карт Дніпропетровської області для середньої школи, атлас “Агрокліматичні ресурси Дніпропетровської області” (в т.ч. його електронної версії), історії митної справи України, електронного екологічного атласу міста Дніпропетровська, атласу туристськорекреаційних ресурсів області тощо, брали участь в розробці Генерального плану Національного заповідника “Хортиця”, проектах створення багатьох природоохоронних об’єктів регіону.


Кафедра фізичної та економічної географії Наукові зв’язки : Створені філії кафедри у Дніпропетровському дитячо-юнацькому центрі міжнародного співробітництва «Колобок», Дніпропетровському історичному музеї ім. Д.І. Яворницького, Уманському державному Національному педагогічному університеті ім. Павла Тісні наукові зв'язки кафедра підтримує із національними Тичини. Кафедра є авторитетним університетами України — Київським і Луганським ц е н т р о м д і я л ь н о с т і ім. Тараса Шевченка, Харківським ім. Н.В. Каразіна, ім. Ю. Федьковича, Таврійським Дніпропетровського в і д д і л у Чернівецьким ім. В.І. Вернадського, педагогічним ім. М.П. Драгоманова, Українського географічного Одеським ім. І.І. Мечникова; університетами Росії товариства. (Московський ім. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербурзький ім. А.І. Герцена, Калінінградський ім. І. Канта, Псковський, Волгоградський тощо), Білорусі Випускаючою кафедрою (Могілевським ім. А.А. Кулезабезпечується навчальний шова), інших країн СНД. процес з близько 40 дисциплін, керівництво розробок курсових і дипломних робіт, учбовими Базові курси : виробничими і педагогічними Загальне землезнавство практиками, проведення занять Географія туризму з географічних дисциплін в Краєзнавство та туризм інституті післядипломної освіти, Регіональний туризм в Малій академії наук, на Економічна і політична географія підготовчому відділенні та Географічні інформаційні системи підготовчих курсах ДНУ, бере Методи географічних досліджень участь в організації та Географічне прогнозування проведенні міських та обласних Заповідна справа в Україні олімпіад школярів із географії. Фізична географія України


Викладацький склад кафедри

Афанасьєв О.Є., доц., к.геогр.н.

Лисичарова Г.О., доц., к.п.н.

Чиркова Т.А., асистент

Безуглий В.В., доц., к.п.н.

Горб А. С., доц., к.геогр.н.

Манюк В.В., доц., к.б.н.

Дук Н. М., доц., к.геогр.н.

Суматохіна І.М., доц., к.геогр.н.

Бурлака Є.В., асистент

Бойко З.В., асистент Чудіна О.Л., асистент

Зеленська Л.І., зав. каф., проф., д.п.н.

Ламекіна А.О., доц., к.п.н.

Бережна О.В., асистент

Троценко О.В., доц., к.геогр.н.

Буклет КФЕГ ГГФ ДНУ 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you