Sundhedspolitik 2012 - 2016

Page 1

Arbejde og Sundhed – hånd i Sundhedspolitik 2012-2016

NYD LIVET det smitter hånd


Indhold

2


Sundhedspolitik 2012-2016

Forord

s. 4

Fra holdning til handling

s. 6

Godt fra start: glade børn i trivsel

s. 10

Sundhed en smal sag: sunde valg er nemme valg

s. 16

FĂŚlleskram: vi smitter

s. 22

HĂĽnd om livet: forebyggelse og behandling for dig

s. 28

3


Forord

Alle borgere i Syddjurs Kommune skal have det så godt som overhovedet muligt. NYD LIVET det smitter er et sundhedskram til Syddjurs og udtrykker ønsket om at sprede og formere sundheden i Syddjurs, så alle får de bedste muligheder for at leve et liv med mange glæder. Så du kan nyde dit liv og gøre det, du godt kan li. Sundhedspolitikken er en vigtig forudsætning for at realisere byrådets overordnede vision om Syddjurs Kommune som rammen om det gode liv. Sundhedspolitikken indeholder kommunens visioner og drømme for, hvordan sundheden udvikler sig i Syddjurs de næste fire år. Vores langsigtede vision er at: Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget for andre. Det betyder, at alle borgere i Syddjurs Kommune skal: • Leve længere og have flere gode leveår • Have lige muligheder for at leve et sundt liv • Have relationer der udvikler kvaliteten i deres liv

4


Sundhedspolitik 2012-2016

For at sikre dette beskriver sundhedspolitikken tilbud og tiltag, der kan forlænge dit liv og øge din livsglæde. Mennesker er forskellige, og vi møder forskellige udfordringer i forskellige faser af vores liv. Derfor tilbyder Syddjurs Kommune en bred vifte af tilbud og aktiviteter. Vi lægger vægt på at opbygge gode fællesskaber, så du har mulighed for at møde andre i samme situation. I fællesskabet er det nemlig sjovere at løfte sundheden. Sundhedsindsatsen i Syddjurs bygger på viden om, at der er mange forskellige faktorer, der er afgørende for, om vi forbliver sunde og forbedrer vores sundhed. Vi ønsker at inspirere, motivere og koordinere indsatsen, så den giver mening for den enkelte. Det skal være naturligt og nemt for dig at tænke og handle sundt. Derfor spørger vi dig også hele tiden, hvad du fik ud af at deltage i et af vores tilbud. Vi er optagede af at skabe de bedste betingelser for din sundhed. For at du kan føle livsglæde og livskraft til at kunne mestre hverdagens mange udfordringer.

NYD LIVET det smitter

Ninna Thomsen Formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

5


Fra holdning til handling

6


Sundhedspolitik 2012-2016

Når NYD LIVET det smitter skal føres ud i livet, er det centralt for os at: Det er dig, det handler om Vi vil spørge dig: Hvad er det gode liv for dig? Hvilken støtte har du brug for? Hvad har du brug for at vide for at træffe sunde valg og tage bedst muligt vare på dig selv og andre? Sundhed er for alle Vores sundhedsindsats skal komme alle i Syddjurs til gavn. Vi tror på, at du ønsker og har ressourcer til at løse de løbende udfordringer, du møder gennem dit liv. Og vi tror på, at du ønsker et liv, hvor du selv svarer på og lever i overensstemmelse med, hvad der er det gode liv for dig. Men i perioder af dit liv, kan du få brug for, at andre tager hånd om dig og din sundhed. Derfor prioriterer vi en særlig indsats overfor dig i de perioder, hvor du ikke har mulighed for at søge hjælp eller ændre vaner. Sundhed er et fælles ansvar og kalder på en fælles indsats Vi vil samarbejde med dig og alle dem, der har betydning for og indflydelse på din hverdag og sundhed. Vi tænker på din sundhed, når vi møder dig. Det kan være i vuggestuen eller værestedet, på plejehjemmet eller aktivitetscentret, i byen eller ved stranden. Overalt skal du føle, vi har gjort vores bedste, for at du kan ha det godt. Vi tænker nyt Sundheden i Syddjurs skal have de bedste betingelser. Det er vigtigt, at vi får øje på nye veje, der kan bringe sundheden ud i alle kroge af Syddjurs. Vi bygger vores sundhedsindsats på den nyeste viden og forskning, inddrager alle borgere og støtter engagerede borgere, der har lyst til at gøre en forskel for andre. Vi hylder alle, der vil være med til at smitte hele Syddjurs med sundhed.

7


Fra holdning til handling

Med sundhedspolitikken NYD LIVET det smitter skruer vi op for sundheden i Syddjurs og tager et vigtigt skridt mod den sundeste kommune i Danmark. Vi smitter alle i Syddjurs med sundhed ad følgende veje: Godt fra start: glade børn i trivsel Vi skaber robuste børn og unge, der kan udfolde deres evner og klare hverdagens udfordringer. Sundhed en smal sag: sunde valg er nemme valg Vi indretter Syddjurs, så sundhed og særligt bevægelse bliver en sjov og naturlig del af din hverdag. Fælleskram: vi smitter Vi fremmer og spreder sundheden gennem fællesskaber og giver dig mulighed for ikke blot at tage vare på dig selv men også andre. Hånd om livet: forebyggelse og behandling til dig Vi rådgiver og støtter dig i at nyde dit liv, hvad enten du lever helt uden sygdom, med midlertidige helbredsproblemer, langvarig eller kronisk sygdom, der kræver, at du tager specielle hensyn til dig selv. Vi skaber sammenhæng i vores tilbud, så du oplever, de er tilgængelige og meningsfulde for dig, når du har brug for dem.

8


Sundhedspolitik 2012-2016

9


Godt fra start: Glade børn i trivsel

10


Sundhedspolitik 2012-2016

Børns muligheder for at leve et langt og godt liv grundlægges i barndommen. De er afhængige af, at vi voksne omkring dem sikrer dem de bedste vilkår. Allerede før de bliver født. Børnene i Syddjurs tilbringer en stor del af deres hverdag i daginstitution eller skole, de fleste møder sundhedsplejersken kort efter, de er blevet født, og mange deltager i mødregruppe sammen med deres mor. Vi kan alle opleve perioder, hvor livet udfordrer os i en grad, der gør det vanskeligt for os at tage hånd om vores egen og familiens sundhed. Det påvirker vores børn. Det er vigtigt, at vi sammen sikrer børnenes trivsel og tidligt får øje på, hvis et barn er ved at udvikle usunde vaner eller har brug for særlig støtte til at trives. For at børn og unge kan udfolde deres evner og klare hverdagens udfordringer, skal vi hjælpe dem godt i gang med gode vaner og muligheder helt fra start. Det handler om: • at børn og unge føler sig knyttet til en eller flere voksne • at de føler sig set og hørt hver eneste dag • hvor meget og hvad de spiser • at de leger og bevæger sig hver dag • at de ikke udsættes for røg og for megen sol • at de har en eller flere gode kammerater • at de er en del af et fællesskab

11


Godt fra start: Glade børn i trivsel

Børn, der kommer godt fra start, vil aktivt søge nye udfordringer, kan koncentrere sig om at lÌre nyt og har nemmere ved at bevare sunde vaner livet igennem.

12


Sundhedspolitik 2012-2016

DERFOR VIL VI: Bidrage til at skabe robuste børn og unge der kan udfolde deres evner og klare hverdagens udfordringer.

SÅDAN VIL VI GØRE: Byde alle nye borgere velkommen til livet med stor opmærksomhed på og mulighed for en aktiv og sund start, bl.a. tilbyde alle gravide at deltage i En god start sammen som bl.a. har til formål at udvikle og fastholde sunde vaner for hele familien. Sikre børn og unge i Syddjurs gode muligheder for at være fysisk aktive og spise sundt, bl.a.: • arbejde for at skolerne tilbyder fysisk aktivitet på alle klassetrin • udvikle og tilrettelægge idræts- og aktivitetsskoler for børn og unge, der ikke er idrætsaktive • sikre skolevejene så flere børn og unge går eller cykler til skole Fremme trivsel, psykisk sundhed, blandt kommunens børn og unge, bl.a.: • udbygge samspillet mellem skole og familie om at styrke børn og unges udvikling og trivsel • opfordre daginstitutioner og skoler til arbejde med børn og unges trivsel, bl.a. gennem udarbejdelse af anti-mobnings strategier • følge udviklingen af de store skolebørns fysiske, sociale og psykiske trivsel Opfordre alle kommunens institutioner til at vedtage en solpolitik.

13


Godt fra start: Glade børn i trivsel

Sikre børn og unge omsorg og hjælp fra kompetente voksne, bl.a.: • kvalificere medarbejderne i kommunens daginstitutioner og skoler til at arbejde for, at forældre og andre voksne med kontakt til børn og unge er i stand til at opdage tegn på dårlig trivsel • være opmærksomme på at børn fra familier med alkohol- eller stofmisbrug ofte oplever mental mistrivsel og derfor kan have behov for en særlig indsats, bl.a. lave en strategi for hvor et barn skal henvende sig og få hjælp, hvis der er en voksen med alkoholproblemer i familien Støtte op om en kultur, hvor børn ikke indtager alkohol og hvor unge, gravide og børnefamilier udvikler sunde alkoholvaner, bl.a. sikre at sundhedsplejersken rutinemæssigt spørger til alkoholforbrug ved mødet med forældrene før og efter graviditeten. Forebygge rygestart for børn og unge.

Vidste du…

…at 80 % af de unge i

Syddjurs Kommune

r en god livskvalitet?

synes, at de trives og ha

der ikke trives og nd? trænger til en hå

menneske, Kender du et ungt

14


Sundhedspolitik 2012-2016

Kolind Centralskole arbejder målrettet med at skabe de bedste betingelser for at styrke elevernes trivsel, eks. gennem deltagelse i et familieklassetilbud. En af de elever, der drager nytte af tilbuddet er Nicolaj. Resultatet er godt, - så godt at hans mor Helle nu hjælper skolen med at sprede de gode erfaringer ud E NICOLAJ & HELL til fire andre skoler i kommunen, som også ønsker smitter at arbejde på at styrke elevernes trivsel.

15


Sundhed en smal sag: Sunde valg er nemme valg

16


Sundhedspolitik 2012-2016

Hver dag træffer du valg, der har betydning for din sundhed. Det er ikke ligegyldigt, om du tager cyklen eller bilen til arbejde. Trappen eller elevatoren til tredje sal. Om du putter en gulerod eller en mælkesnitte i madpakken. Om du sender en sød tanke til en ven på mobilen eller giver en sur finger til en forbipasserende. Det er små vaner og valg, der kan synes ubetydelige den enkelte dag, men tilsammen kan have stor betydning for dit velbefindende. Du kan forbedre din sundhed ved at gøre flere og flere af dine dagligdags valg og vaner lidt sundere. Derfor er det vigtigt, at vi indretter institutioner, parker, byer, skove og hvor du ellers færdes i Syddjurs, så det føles naturligt og nemt for dig at gøre det, der gavner dit og andres liv bedst lige nu og på længere sigt. Om du har 50 eller 1000 meter til nærmeste park eller legeplads er ikke lige meget for hvor tit, du tager ud i det grønne. En cykelsti til stranden kan være afgørende for, om du tager bilen eller skateboardet. Det handler om: • at gåben, cykel, rulleskøjter og andre køretøjer uden motor skal være et reelt alternativ til bilen • at byer, parker, legepladser, skove, institutioner mm. giver naturlige muligheder for at mødes til leg og bevægelse • at Syddjurs inspirerer til såvel planlagt som spontan bevægelse • at sund mad er tilgængelig i skoler, daginstitutioner, kantiner og andre af kommunens institutioner • hvor let eller svært det er for dig at vælge alkohol, cigaretter og usund mad fra • hvor let eller svært det er for dig at undgå sommersolen i middagstimerne

17


Sundhed en smal sag: Sunde valg er nemme valg

Nür de sunde valg er nemme valg, vil du føle, at det er overkommeligt at for dig at yde lidt mere for at nyde dit liv.

18


Sundhedspolitik 2012-2016

DERFOR VIL VI: Indrette Syddjurs så sundhed og særligt bevægelse bliver en naturlig del af din hverdag

SÅDAN VIL VI GØRE: Give dig anderledes muligheder for at lege og bevæge dig udendørs i Syddjurs, bl.a.: • oprette mountainbikeruter i Mols Bjerge, løberuter i din by, oplevelsesstier, skaterområde, beachvolleybaner, strandhåndbold • samarbejde med Norddjurs Kommune om naturaktiviteter • udgive folder om Naturcenter Syddjurs’ aktiviteter i naturen • udbygge cykelstier og rekreative områder Skabe flere tilbud om fysisk aktivitet og gøre det nemt for dig at prøve kræfter med forskellige idrætsgrene, bl.a.: • skal kommune og foreninger samarbejde om at udvikle fleksible ordninger, der gør det muligt at prøve flere idrætsgrene samtidig • tilbyde aktiviteter for børn og voksne på samme ugedage og tidspunkter, så du for eksempel kan gå til yoga, mens dine børn er til spring og karate Gøre det nemt at finde oplysninger om kommunens tilbud og indsatser via internettet

19


Sundhed en smal sag: Sunde valg er nemme valg

Sikre gode rammer for at sundheden i Syddjurs vokser og sygdom forebygges, bl.a.: • skal kommunens sundhedsteam samarbejde med institutionerne i kommunen om at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i det daglige arbejde med institutionernes målgrupper • samarbejde med idrætsforeninger og andre foreninger om at gøre sundhedsfremme og forebyggelse til en naturlig del af deres møde med borgerne • sikre røgfrie miljøer i forbindelse med offentlige rum, institutioner, kommunens arbejdspladser, dagtilbud, idrætshaller mm. • arbejde for at alle institutioner, der har kontakt til børn og unge, formulerer rygepolitik samt en strategi for forebyggelse af rygestart • arbejde for muligheder for skygge ved strande, sportspladser, i parker, dagplejen, vuggestue, børnehave, skole, SFO, plejehjem mv.

Vidste du…

Kommune peger på …at borgerne i Syddjurs de vigtigste ønsker offentlig transport som Hvad

20

flere cykelstier og bedre

tag?

til sundhedsfremmende til

r du skal tage har du brug for, nå

endnu flere

sunde valg?


Sundhedspolitik 2012-2016

Holger på tre år går i Poppelvejens Børnehave i Ryomgaard. Holgers mor Mette er aktiv i forældrebestyrelsen og arbejder for at skabe sunde og gode rammer for alle børn i børnehaven. Poppelvejens Børnehave har i sommeren 2011 kvalificeret sig til at blive idræts-, lege- og bevægelses-børnehave. Børnehaven har netop indledt samarbejde med Syddjurs Kommune om at få lavet en mad- og måltidspolitik, som skal sikre, at børnehaven kan præsentere klare HOLGER & METTE og faste rammer om maden og måltiderne til Holger smitter og alle de andre i Poppelvejens Børnehave. 21


FĂŚlleskram: Vi smitter

22


Sundhedspolitik 2012-2016

Det betyder noget, hvordan du går og har det. Om du kan holde humøret højt de fleste dage, klare de udfordringer din hverdag byder på og tåle den portion stress, der naturligt opstår indimellem. Om du føler, der er brug for dig. Det betyder faktisk lige så meget for din livsglæde og din risiko for at blive syg som fuldkornsbrød og høje knæløftninger. At have mennesker i dit liv, som du føler, du hører sammen med, er værdifuldt i sig selv. Din familie, dine venner, kollegaer, naboer og andre omkring dig, kan støtte dig i forbindelse med f.eks. sygdom, skilsmisse, fyring, ulykke eller andre store ændringer i dit liv. Lider du af angst, depression eller anden psykisk sygdom er dine nærmeste vigtige for dig i forhold til at lægge mærke til og tage kontakt til dig, hvis du i en længere periode holder dig mere for dig selv. Samvær med andre har også stor betydning for din succes med at få sundere vaner. Det er sjovere for dig at gøre det sunde sammen med andre. Og det bliver vigtigere at komme hjemmefra, hvis du ved, der er en, der venter på dig. Måske bliver der ingen frikadeller, før du kommer med farsen. Når dine nye vaner skabes sammen med andre, er der større sandsynlighed for, at du holder fast i dem. Det handler om: • hvordan du ruster dig til dagligdags udfordringer • hvordan du reagerer på problemer og nye udfordringer • at du føler, der er nogen, der har brug for dig • at du føler, der er nogen, der savner dig og venter på dig, hvis du ikke kommer som aftalt • at du har nogen at forbedre din sundhed sammen med • at du har det godt sammen med dine kollegaer • at du føler, du bidrager 23


FĂŚlleskram: Vi smitter

Nye sunde vaner, du skaber sammen med andre, har du gode muligheder for at holde fast i og give videre.

24


Sundhedspolitik 2012-2016

DERFOR VIL VI: Fremme og sprede sundheden gennem fællesskaber og give dig mulighed for ikke blot at tage vare på dig selv men også andre.

SÅDAN VIL VI GØRE: Arbejde for at alle borgere oplever nytte i livet bl.a.: • gøre det lettere at finde frem til og deltage i frivilligt arbejde • støtte engagerede enkeltpersoner og grupper af frivilliges initiativer til sundhedsfremmende projekter Skabe muligheder for at alle deltager i fællesskaber, bl.a.: • fokusere på netværksdannelse og at styrke ressourcer ved tilrettelæggelse af aktiviteter og indsatser • skabe rammer for at flere nye sundhedsfremmende fællesskaber kan opstå og bygge videre på eksisterende Øge fokus på trivsel i skoler, på arbejdspladser og på uddannelsessteder i Syddjurs Kommune, bl.a.: • kvalificere medarbejderne i Syddjurs Kommune til at være opmærksomme på tegn på psykisk mistrivsel hos kolleger og medarbejdere, samt tegn på dårlig trivsel blandt børn og unge Arbejde med fysisk aktivitet som middel til bedre trivsel. Motivere til, og fremme brugen af naturen og grønne områder, med henblik på at forebygge og reducere stress.

25


Fælleskram: Vi smitter

Være særligt opmærksomme på at samarbejde med mennesker udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet, mennesker der lever med psykisk sygdom, mennesker med misbrugsproblemer samt børn i disse familier om sundhedsfremmende aktiviteter med fokus på mental trivsel og mestring af egen sundhed. Inddrage borgere i at forbedre sundhedsindsatserne bl.a.: • målrette det sundhedsfremmende arbejde i forhold til den enkelte borgers behov og synspunkter • fokusere på den enkelte borgers ressourcer

Vidste du…

er at være mere aktive?

Syddjurs Kommune ønsk …at 2/3 af borgerne i fællesskaber øger dersøgelser viser, at gode

Un

din lyst til at være

ngler andre at være

mange mennesker ma mere fysisk aktiv, og at aktive sammen med.

Hvem kan du tage

26

med?


Sundhedspolitik 2012-2016

Klaus bor i Syddjurs. Han er førtidspensionist efter en ulykke for mange år siden. Efter at have deltaget i kommunens vægtstopkursus har Klaus tabt sig mange kilo. Han har i løbet af vægtstopprojektet arbejdet hårdt for at skabe nye gode fællesskaber omkring fysisk aktivitet. Nu er kurset slut, men Klaus er stadig aktiv og arrangerer trappetræning og andre aktiviteter KLAUS for borgerne i sit lokalområde. smitter

27


H책nd om livet: Forebyggelse og behandling til dig

28


Sundhedspolitik 2012-2016

Du skal leve længere og have flere gode leveår. Det gælder hvad enten du er rask, i risiko for at udvikle sygdomme eller lever med en kronisk eller langvarig sygdom. Lever du med en kronisk sygdom, er du ikke alene. Flere og flere lever med en kronisk eller langvarig sygdom, og visse sygdomme har så stor udbredelse, at de kaldes folkesygdomme. Flere af dem hænger sammen med vores livsstil. Vores vaner i forhold til kost, rygning, alkohol og motion. Folkesygdommene truer i særlig grad vores sundhed, og det er vigtigt, at vi tilbyder dig støtte til at vælge hensigtsmæssig livsstil og vaner. Du er den bedste til at svare på, hvad det gode liv er for dig. Derfor tilrettelægger vi vores tilbud, så de kan forenes med dine varierende behov og hænge sammen med dit liv i øvrigt. I vores rådgivning støtter vi dig i at komme til at klare dig selv så godt som muligt. Sundhedsvæsenet er under omstilling. Vi skal udvikle bedre og effektive tilbud for at sikre, at du har et liv med høj livskvalitet. Tilbud om behandling, genoptræning og mindre undersøgelser skal være til stede så tæt på dit hjem som muligt, så du ikke belastes yderligere af at skulle transportere dig langt for at få hjælp. Det handler om: • dine ønsker, drømme og behov • hvordan du undgår at blive syg og fremmer dit gode liv • hvordan du bliver i stand til at klare livet med din kroniske sygdom • at du føler, du selv har mulighed for at handle og træffe beslutninger, der påvirker din sundhed

29


Hånd om livet: Forebyggelse og behandling til dig

Dine muligheder for at nyde dit liv styrkes, når du får indflydelse på egne levevilkår og mulighed for at træffe de valg, der passer til dine drømme for dit liv.

30


Sundhedspolitik 2012-2016

DERFOR VIL VI: Rådgive og støtte dig i at nyde dit liv, hvad enten du lever helt uden sygdom, med midlertidige helbredsproblemer, langvarig eller kronisk sygdom, der kræver, at du tager specielle hensyn til dig selv. Vi vil skabe sammenhæng i vores tilbud, så du oplever, de er tilgængelige og meningsfulde for dig, når du har brug for dem.

SÅDAN VIL VI GØRE: Styrke din sundhed, bl.a.: • tilbyde dig rådgivning og oplysning om rygestop, motion, sund kost og alkohol • bidrage til tidlig opsporing af kroniske sygdomme • forebygge multisygdom Støtte dig i at mestre din kroniske eller langvarige sygdom, bl.a.: • tilbyde sundhedskurser hvor du får viden om din sygdom, trænes i strategier og bliver bedre til at klare dig selv (målrettet dig der lever med diabetes, hjerte-karsygdomme, KOL, muskel-skeletlidelser, kræftsygdomme, kroniske smerter mv.) • udvikle og udbygge samarbejdet med de lokale patientforeninger (Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Hjernesagen m.fl.) Sikre en særlig indsats for ældre borgere, bl.a.: • træne ældre borgere i at blive mere selvhjulpne gennem deltagelse i Syddjurs træner for en bedre fremtid • forebygge unødige indlæggelser af ældre borgere

31


Hånd om livet: Forebyggelse og behandling til dig

Sikre bedre og effektive kommunale sundhedstilbud, bl.a.: • sikre at der akut kan iværksættes kommunale sundhedstilbud, hvis der er behov for det • styrke kommunale tilbud om genoptræning • styrke tilbud om rehabilitering til dig der lever med kronisk sygdom og funktionstab • understøtte og medvirke til øget samarbejde mellem sygehus, praktiserende læge og genoptræningssteder Tage hensyn til både hvad forskningen viser, der virker, og hvad du foretrækker, når vi rådgiver og vejleder dig. Sikre tydelig information om det tilbud vi har til dig og dine pårørende, bl.a. etablere en hjemmeside med relevante informationer for borgere med kronisk sygdom, deres pårørende og kommunens samarbejds-partnere.

Vidste du… t K SYGDOM blandt ande KRONIS MED VE LE AT – at deltagerne på LÆR psykisk helbred • får et bedre fysisk og og træthed • oplever mindre smerte nset af sygdommen • føler sig mindre begræ e • bliver mere fysisk aktiv thed ptomer som tristhed og træ sym re te nd hå at til e dr • bliver be med sundhedspersonlale re ike un mm ko at til e dr • bliver be TIL EN HÅND? TRÆNGER DIT HELBRED 32


Sundhedspolitik 2012-2016

Dorthe og Claus arbejder frivilligt som instruktører på kurset Lær at leve med kronisk sygdom, som er et af Syddjurs Kommunes kurser til borgere med kronisk sygdom. Dorthe og Claus lever selv med en kronisk sygdom, og deres undervisning hjælper andre til at leve et bedre hverdagsliv med kronisk sygdom og forholde sig aktivt og positivt til livet på trods af sygdom. Dorthe og Claus hjælper andre til øget livskvalitet.

DORTHE & CLAUS smitter

33


Sundhedspolitik 2012-2016

34


Sundhedspolitik 2012-2016

NYD LIVET det smitter er en opfordring til dig om at yde dit bedste for at nyde dit liv. Det er også en opfordring til at smitte andre med din livsglæde og din måde at leve det gode liv på. For hvor der handles, der spildes. Når du er aktiv for dit eget velbefindende, falder der også noget af til andre. Netop sammen med andre, i fællesskab, har sundheden gode betingelser for at vokse og smitte.

Du kan henvende dig til os, hvis du vil vide mere om vores sundhedstilbud, har ris eller ros eller ønsker at arbejde som frivillig i kommunens sundhedsaktiviteter. Sundhedsteamet Syddjurs Kommune 87 53 56 19 rhb@syddjurs.dk Eller se mere på syddjurs.dk/sundhed

NYD LIVET det smitter

35


www.syddjurs.dk/arbejdeogsundhed www.syddjurs.dk