Page 1

Budowa komputera. Podzespoły.

Tomasz Wieczorek

Budowa komputera. Podzespoły

1


Spis treści Czym jest komputer?

……..3

Z czego składa się komputer

……..4

Procesor

……..5

Płyta główna

……..6

Dysk twardy

..……7

Pamięć RAM

..……8

Bibliografia

……..9

2


Budowa komputera. Podzespoły.

Na samym początku zadajmy sobie pytanie:

Czym jest komputer? Komputerem nazywamy urządzenie służące do wszelkiego rodzaju przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu kodu binarnego (sekwencji zerojedynkowej). Komputer od tradycyjnego kalkulatora odróżnia zdolność wykonywania wielokrotnie, automatycznie powtarzanych obliczeń, wg algorytmicznego wzorca zwanego programem, gdy tymczasem kalkulator może zwykle wykonywać tylko pojedyncze działania. Granica jest tu umowna, ponieważ taką definicję komputera spełniają też kalkulatory programowalne (naukowe, inżynierskie), jednak kalkulatory służą tylko do obliczeń matematycznych, podczas gdy nazwa komputer najczęściej dotyczy urządzeń wielofunkcyjnych. Jakkolwiek istnieją mechaniczne urządzenia liczące, które potrafią realizować całkiem złożone programy, zazwyczaj nie zalicza się ich do komputerów. Warto jednak pamiętać, że prawzorem komputera była maszyna Turinga, którą można by wykonać w całości z części mechanicznych, a pierwsze urządzenia ułatwiające obliczenia były znane w starożytności, np. abakus z 440 p.n.e.. W początkowym okresie rozwoju komputerów budowano komputery zerowej generacji na przekaźnikach i elementach mechanicznych. Właściwie wszystkie współczesne komputery to maszyny elektroniczne. Próby budowania komputerów optycznych (wykorzystujących przełączniki optyczne), optoelektronicznych (kombinowane z elementów optycznych i elektronicznych), biologicznych (wykorzystujące wypreparowane komórki nerwowe) czy molekularnych (wykorzystujące jako bramki logiczne pojedyncze cząsteczki) są jeszcze w powijakach i do ich praktycznego zastosowania jest wciąż długa droga. Innym rodzajem komputera jest komputer kwantowy, którego układ przetwarzający dane wykorzystuje prawa mechaniki kwantowej. Współcześnie komputery dzieli się na: komputery osobiste (PC) - o rozmiarach umożliwiających ich umieszczenie na biurku, używane zazwyczaj przez pojedyncze osoby, komputery domowe - poprzedniki komputerów osobistych, korzystający z telewizora, jako monitora, komputery mainframe - często o większych rozmiarach, których zastosowaniem jest przetwarzanie dużych ilości danych na potrzeby różnego rodzaju instytucji, pełnienie roli serwerów itp. 3


komputery gospodarcze - używane w gospodarstwach rolnych w celu efektywnego sterowania procesami produkcyjnymi, superkomputery - największe komputery o dużej mocy obliczeniowej, używane do czasochłonnych obliczeń naukowych i symulacji skomplikowanych systemów, komputery wbudowane - (lub osadzone, ang. embedded) specjalizowane komputery służące do sterowania urządzeniami z gatunku automatyki przemysłowej, elektroniki użytkowej (np. telefony komórkowe itp.) czy wręcz poszczególnymi komponentami wchodzącymi w skład komputerów. Najwybitniejsi naukowcy, których prace przyczyniły się do powstania komputerów:  Blaise Pascal (kalkulator od nazwiska konstruktora zwany Pascaliną, 1642),  Gottfried Leibniz (system binarny, żywa ława do obliczeń, mechanizm stepped drum),  Charles Babbage (maszyna różnicowa, maszyna analityczna),  Ada Lovelace (prace teoretyczne, wizjonerskie w jej czasach koncepcje wykorzystania

komputerów),  Claude Shannon (teoretyczne podstawy budowy komputerów - "przekucie" algebr Boola i współczesnej mu wiedzy o elektronice),  Alan Turing (teoretyczne podstawy informatyki, Maszyna Turinga i Uniwersalna maszyna Turinga). Niektóre z historycznych modeli komputerów:  Z3 - w pełni automatyczny komputer o zmiennym programie zbudowany przez

niemieckiego inżyniera Konrada Zuse w 1941,  Colossus - wyprodukowane przez rząd brytyjski podczas drugiej wojny światowej w liczbie 11 sztuk komputery lampowe, których zadaniem było od 8 grudnia 1943 roku łamanie szyfrów maszyny Enigma (zwłaszcza do złamania szyfrów maszyny Lorenza),  ENIAC - tworzony w latach 1943 - 1946 elektroniczny komputer, który składał się z 18 tys. lamp elektronowych 1500 przekaźników, ważył 30 ton i miał wymiary 15 na 9 metrów. Komputer, jako sama jednostka centralna składa się przynajmniej z:  procesora (CPU)  płyty głównej  pamięci RAM  dysku twardego  karty graficznej(GPU; często zintegrowanej razem z CPU lub mostkiem północnym 1) 1

mostek północny – element, realizujący połączenia między m.in. procesorem, pamięcią operacyjną.

4


Budowa komputera. Podzespoły.

Procesor Niezbędnym elementem działania komputera jest procesor. To centralna jednostka obliczeniowa, a więc serce każdego komputera. To właśnie on zajmuje się wykonywaniem uruchamianych programów i przetwarzaniem danych. Tak naprawdę mikroprocesor to wiele zintegrowanych układów scalonych. Procesor centralny składa się z trzech części: arytmometru, czyli jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU-ang. Arithmetic and Logic Unit), jednostki sterującej oraz rejestrów.

5


Płyta główna Płyta główna(ang. mainboard) – najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umożliwiająca komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom.

6


Budowa komputera. Podzespoły.

Dysk twardy Dysk twardy służy do trwałego przechowywania danych. Pojemność dysku twardego mierzona jest w gigabajtach (GB) lub terabajtach(TB; 1TB=1024GB). Wyróżniamy dwa typy dysków twardych: HDD – (ang. Hard Disk Drive) Zbudowany jest najczęściej z 2 do 8 talerzy umieszczonych w specjalnej obudowie chroniącym je przed kurzem itp. Za pomocą specjalnego silnika są one obracane 5400 lub 7200 razy na 1 minutę. Na powierzchni talerzy znajdują się głowice odczytująco-zapisujące. SSD (ang. Solid State Drive, rzadko Solid State Disk) – urządzenie pamięci masowej, służące do przechowywania danych, zbudowane w oparciu o pamięć typu flash.

7


Pamięć RAM Pamięcią RAM(ang. Random Access Memory) nazywamy podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej zwany też pamięcią użytkownika lub pamięcią o dostępie swobodnym. Choć nazwa sugeruje, że oznacza to każdą pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci (w przeciwieństwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym, np. rejestrów przesuwnych), to nazwa ta ze względów historycznych oznacza tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, które mogą być też zapisywane przez procesor, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu), pomimo iż w ich przypadku również występuje swobodny dostęp do zawartości. W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów, oraz wyniki ich pracy. Zawartość większości pamięci RAM jest tracona w momencie zaniku napięcia zasilania, dlatego wyniki pracy programów muszą być zapisane na jakimś nośniku danych. Pamięć RAM jest stosowana głównie jako pamięć operacyjna komputera, jako pamięć niektórych komponentów (procesorów specjalizowanych) komputera (np. kart graficznych, dźwiękowych, itp.), jako pamięć danych sterowników mikroprocesorowych.

Wyróżniamy następujące wersje RAM: DDR SDRAM DDR2 DDR3 DDR4

8


Budowa komputera. Podzespoły.

Bibliografia 1. 2. 3. 4.

9

http://www.budowakomputera.kgb.pl/ http://www.budowakomputera.ovh.org/ http://realitynet.pl/ http://pl.wikipedia.org/

Budowa komputera. Podzespoly  
Budowa komputera. Podzespoly  

Zadanie z informatyki na dz. 12.10.12.

Advertisement