Page 1

OV Magazine seizoen 2012 / 2013

Voetbalvereniging d’Olde Veste ’54 opgericht 24 november 1954


Business Club Olde Veste E. DE BOER & ZN. AANNEMERSBEDRIJF B.V.

WWW.edeboerzn.nl Reformhuis Steenwijk

TEUN VAN ETTEN

Uw woninginrichter parket • laminaat • linoleum • tapijten • gordijnen • zonwering pvc design vloeren • woondecoratie • verlichting • behang Tapijtwinkel Steenwijkerdiep 6, Steenwijk. Tel. 0521 - 51 20 03 fax 0521 - 51 85 74 Magazijn Boterweg 8, Tuk. Tel. 0521 - 52 09 95 Gordijnenwinkel Tukseweg 34, Steenwijk. Tel. 0521 - 52 36 23 info@kruider.nl - www.kruider.nl

Jan van Nassauweg 8355 VA

16 Giethoorn

Fanfare GRAND

CAFÉ

GIETHOORN

Telefoon: 0521-361600 Internet: www.fanfaregiethoorn.nl

info@agrogiethoorn.nl w w w . agrogiethoorn.nl Mobiel Kantoor Fax

06 51606712 0521 371206 0521 371163

AGRO Giethoorn KvK BTW nr. Rabo

Akkerbouw

08179609 8197.71.028 B 02 3612.41.526

AGRO Giethoorn KvK BTW nr. Rabo

Pluimvee

08179609 8197.71.028 B 01 3220.68.835

Voetbalvereniging d’Olde Veste ’54


Voorwoord van de voorzitter Het nieuwe seizoen is al weer een paar maanden aan de gang. Met zijn allen kunnen we constateren, dat de blauwgele Olde Veste-trein als vanouds doordendert. Er is weer volop leven in de brouwerij, voor jong en oud, voor man en vrouw, voor sporters en supporters. En de vele vrijwilligers hebben al weer heel wat uurtjes van hun vrije tijd aan de club besteed. Hulde!

voordat je samen een goed resultaat kunt boeken. Toch is dit ook weer geen automatisme. Wrijving kan ook tot verzuring en verwijdering leiden en dan werkt het natuurlijk niet. Met andere woorden: uiteenlopende belangen, krachten en inzichten kunnen elkaar alleen versterken, als ze uiteindelijk wel ‘iets met elkaar hebben’.

Over de Olde Veste-trein hebben we geen klagen, over het algemeen rijdt hij best soepel. Maar uiteraard piept en kraakt hij ook wel eens een beetje. Dan hapert de techniek of is het spoor wat stroef. Bij de NS hebben ze daar een mooie verklaring voor: ‘vierkante wielen’. Een verschijnsel dat zich vooral in de herfst voordoet, bij het vallen van de bladeren. Stroeve spoorrails en vierkante wielen ontstaan door wrijving. En die wrijving is op haar beurt een gevolg van tegengestelde krachten.

Zo is het ook bij onze vereniging. De diversiteit is enorm: jeugd en senioren, mannen en vrouwen, recreatieve en prestatiegerichte voetballers, ‘gewone’ mensen en mensen met een beperking, donateurs en supporters, vrijwilligers en sponsors. Al die groepen hebben iets met Olde Veste, maar iedere groep op zijn eigen manier. Die verschillen leiden soms tot wrijving en dat mag ook. Maar de kern moet zijn, dat we uiteindelijk samen één club vormen. Want als dat gevoel niet overheerst, dan haken mensen af. En terecht!

Een bekend gezegde luidt: zonder wrijving geen glans. Het mag even schuren

Het Olde Veste-gevoel delen we met elkaar en dat moeten we koesteren. Voor

het Bestuur is dit een van de kernpunten van haar beleid. In het Beleidsplan 2012-2017 (binnenkort op onze website) beschrijven we dit als ‘eenheid in verscheidenheid’. Heel veel (onderling zeer verschillende) mensen hebben een warm gevoel bij de club. Juist door die diversiteit is Olde Veste de club geworden die zij nu is. Diversiteit, in combinatie met een gevoel van eenheid en geborgenheid. Dat is de kern die we nooit uit het oog mogen verliezen. Natuurlijk mogen we stilletjes genieten als de blauwgele Olde Veste-trein soepel over het spoor glijdt. Maar we moeten vooral niet schrikken als die trein eens wat stroever loopt. Uiteindelijk worden we daar met elkaar sterker van en krijgen we als vereniging meer glans. En willen we dat niet allemaal? Met sportieve groet, Jan Broer

Colofon oktober 2012 Olde Veste Magazine verschijnt vijf keer per jaar (medio oktober, december, februari, april en juni) in een oplage van 1000 stuks, en wordt gratis verspreid onder alle leden, donateurs, sponsors en leden van de Club van 50.

Redactie Wilko Aardema waardema@oldeveste.com George Huisman ghuisman@oldeveste.com Ysbrand Visser yvisser@oldeveste.com

Vragen over distributie: Piet Timmerman ptimmerman@oldeveste.com tel. 0521-514476 Advertentietarieven per editie: 1/8 pagina: € 40,00 1/4 pagina: € 60,00 1/2 pagina: € 90,00

Hans Zondervan hzondervan@oldeveste.com

20% korting bij 5 plaatsingen. Geheel full colour uitvoering. Exclusief opmaak en btw. Andere opties op aanvraag.

Fotografie Wilko Aardema, Henk Bergsma, George Huisman (cover), Richard List, Inge Wierda

Vragen over advertenties: Tieme Smook tsmook@oldeveste.com tel. 06-52614215

Vragen voor de redactie: George Huisman ghuisman@oldeveste.com

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.oldevestenieuwsbrief.com. Meer informatie is te lezen op www.oldeveste.com.

Deadline volgend clubblad 2 dec.

De damesafdeling heeft een eigen site: www.oldevestemeiden.nl

Inhoud Pag 3: Voorwoord Pag 5: Jeugdnieuws Pag 7: Dames Pag 8: Het nieuwe vijfde , Pag 9: Business Club, Valken 68 Pag 10: Expertteam Pag 11: Algemene ledenvergadering Pag 12: Omroepers Pag 13: Patatje Pag 14: Bossie, OV-Moment


Bloemisterij Gaal Voor al uw bloemen en planten. Specialist in bruidswerk en rouwarrangementen. Bezoek ook eens onze plantenkas.

Gasthuisstraat 10 – Tel.: (0521) 52 45 03

Gediplomeerde opticiens Contactlens specialist A.N.V.C. Optometrist O.V.N.

Markt 16 Steenwijk 0521-513886 info@dejongoptiek-steenwijk.nl www.dejongoptiek-steenwijk.nl

ONBEPERKT ETEN & DRINKEN VOOR € 29,50 WIJ ZIJN OOK GESPECIALISEERD VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN. ZIE OOK www.restaurantdeopschepper.nl Voor aanvraag nieuwe folder: 0521-520739


‘Veel nieuwe vrijwilligers’ Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen met liefst 54 Olde Veste-teams, een nieuw record (in september) waar ook jeugdcoördinator Johan Dolstra trots op is. Wat kunnen we dit seizoen verder van de jeugd verwachten? ‘Bij de selectieteams - en dan heb ik het over de eerste twee teams van de A’s tot en met de F’jes - valt ten eerste op dat A1, B1 en C1 een trapje lager spelen: in de derde divisie. Het belangrijkste is nu handhaving op dat niveau. A1 heeft het moeilijk en won pas begin oktober voor het eerst, maar dat komt wel goed. Dat was ook wel de verwachting. Het is een heel ander team en vooral: een eigen team. Daar is bewust voor gekozen. Met B1 gaat het ook goed en C1 speelt zelfs boven verwachting. D1 doet het in de hoofdklasse erg goed en won zelfs met 4-0 van de koploper. Daar gaat het echter niet alleen om. Het gaat ons om het beter maken van spelers. En dan kijken we niet alleen naar de eerste teams, maar de tweede teams zijn ook belangrijk. Die moeten er nadrukkelijk in meegaan en hier springt B2 er boven uit. We stellen wel eisen aan die teams en spelers, daar zijn ze zich van bewust, en dan gaan ze ook mee in de vaart der volkeren. Heb je wel talent, maar voel je je niet thuis in C1 of C2, dan is er niets mis met C3. Aan de andere kant zitten er ook juist jongens van onder af aan die boom te schudden. Er is wat ons betreft genoeg ruimte voor prestatiegericht én niet-prestatiegericht voetbal. Bij de D’s kwamen liefst zes talenten van buitenaf, waarbij we er voor gekozen hebben om drie jongens in D2 te laten spelen. Om ook in D1 het eigen gezicht tot zijn recht te laten komen. Ook lagere teams kunnen rekenen op aandacht, zo-

het begin van het seizoen voldoende oefenwedstrijden hadden. En dat in verband met de late vakanties en enkele laat gestarte competities. De nodige teams bekeren nu door.

als C5. Daar waren wat opstartproblemen en dat heeft ons zelfs enkele leden gekost. Dat lag voornamelijk aan pestgedrag buiten de club om en daar zitten wij bovenop. Op woensdag- en vrijdagmiddag krijgen C1, D1, D2, E1, en E2 van Erik Nieuwenhuis extra techniektraining volgens de René Meulensteen-methode. Dat zijn techniekvormen, waardoor je de basishandelingen beter onder de knie krijgt. Dat schiet er in normale trainingen wel eens bij in en heeft op de langere termijn ook effect op de speelwijze van de selectieteams. Verder gaat Erik de trainers bijscholen en daar zullen ook vanuit de KNVB (District Noord) extra impulsen aan worden gegeven. Daaraan gekoppeld zit bovendien een nieuw spelersvolgsysteem dat we hebben aangeschaft. En natuurlijk zal de samenwerking met FC Zwolle op de langere termijn ook effect hebben op de ontwikkeling van sommige spelers. Nieuw dit seizoen was verder dat we alle teams voor de beker hebben ingeschreven, zodat ook lagere teams aan

Opvallend vind ik dat we veel nieuwe vrijwilligers hebben gekregen. Daar zijn we erg blij mee. Veel clubs klagen over een tekort aan vrijwilligers, maar als je mensen persoonlijk benadert, heb je meer succes. Oproepen, e-mails, stukjes op de website, dat helpt niet. Ik heb een keer in de rust van een wedstrijd vier, vijf jongens geworven voor de scheidrechtercursus. Dat is ook erg belangrijk, nieuwe scheidsrechters werven. Hoe kunnen we voetballen zonder? Helaas is de scheidsrechterscommissie onderbemand. Dat leverde opstartproblemen op en dan moeten dezelfde mensen meerdere wedstrijden fluiten. Op zich hebben we wel veel scheidsrechters, maar ze moeten ook vaak zelf spelen en zeker bij een zaterdagclub. Bij de pupillen gaat dat nog wel goed. Zo zijn begin oktober zestien jongens van Olde Veste geslaagd voor de scheidsrechtercursus (niveau E/F-pupillen, foto). Voor de junioren en senioren wordt het lastiger. We hebben nu een plan van aanpak opgesteld om dat alles te verbeteren. Zo is er te weinig respons vanuit de senioren en nadrukkelijk zeg ik daar ook bij: vanuit het eerste en het tweede. Het is toch mooi als een van de selectiespelers op zaterdagochtend een wedstrijdje fluit? Daar is niks mis mee. Verder hebben we besloten dat we duo’s gaan maken, zodat twee jongens bij de jongste pupillen ieder een helft fluiten. Anders komen ze niet snel aan de beurt, zeker als ze ook zelf voetballen.’


Snel en voordelig tanken met PIN via de tankautomaat Euro 95 • Diesel • CNG (aardgas) • E-85

info@tamoil.nl

Van Kerkvoorde & Hollander

Advertentie VV Olde Veste presentatiegids.indd 1

oosterhof@euronics.nl www.euronicsoosterhof.nl

In Europa de grootste in uw regio de beste.

Schoonmaakbedrijf en glazenwasserij Burg. G.W. Stroinkweg 131 8344 XN Onna Telefoon 0521-514903

Tamoil tankstation ‘Steenwijk’ Dolderweg 48a, 8331 LL Steenwijk

www.tamoil.nl

Woldpromenade 13-17 8331 JD Steenwijk (0521) 51 22 85

T evens onderhoud van: kantoren, scholen, bedrijfsgebouwen, schoorsteenvegen en tapijtreinigen.

03-10-12 13:41:09

Computers Printers Kopieermachines Toners Cartridges Van Kerkvoorde en Hollander Van Gasthuisstraat 25, 57 Kornputsingel 8331 JN Steenwijk 8331 JS Steenwijk

Tel. 0521-510867 www.kerkvoorde.nl verkoop@kerkvoorde.nl

voor particulier en zakelijk ervaar onze werkwijze www.brouwertuk.nl

info@brouwertuk.nl

Schoonheidssalon voor Huidverzorging & Huidverbetering Nanda Wiersma Willem Lodewijkhof 52 8332 GC Steenwijk www.yourbeauty-steenwijk.nl

0521 - 320022 06 19897649 info@yourbeauty-steenwijk.nl


Dringen bij de dames De competitie is net iets meer dan een maand oud en nu al is het dringen op de trainingsvelden. En dan hebben we het niet over het overvolle trainingsschema, maar over de vele nieuwe gezichten.

Moment in beeld Je ziet ’m niet vaak bij de dames. De ene helft beheerst ’m niet, de andere helft durft ’m niet. Slechts een enkele speelster voert ’m uit. Jij voetbalt je allereerste wedstrijd. Je denkt niet na en doet wat je gevoel je ingeeft. Je bent 7 jaar en laat je tweekoppen-grotere tegenstander vliegen... dankzij een correct uitgevoerde sliding.

‘Mag ik de volgende keer een vriendinnetje meenemen?’, vraagt een enthousiast meisje aan het eind van de training. ‘Tuurlijk’, zegt Inge dan. En zo komt het dat er op maandag en donderdag 23 vrolijke meiden rondhuppelen bij de training van de ME1 en ME2. Bij Selma en Daniëlle is het al niet veel anders. Het MD2 7-tal traint inmiddels met 14 meiden en ook de MC2 kan bijna een heel elftal wisselen op de zaterdag. Bij de overige teams is de trainingsopkomst eveneens hoog. Het plezier is voelbaar. Dit belooft nog wat… Zouden we dit seizoen eindelijk de magische grens van 150 voetballende dames behalen? Sliding: Talitha Huisman

Wie zijn...

Haar foto Cristiano Ronaldo staat bekend als de ijdeltuit van het hedendaagse voetbal. Tijdens het EK-duel van Portugal tegen Duitsland voegde hij een nieuwe dimensie toe aan zijn reputatie. De topscorer van Real Madrid kwam na rust met een volledig ander kapsel het veld op dan waarmee hij voor de pauze de kleedkamer was ingegaan. Nu zien we dit nog niet zo snel bij de Olde Veste-dames gebeuren, maar als het echt een trend gaat worden, houden wij dit in de gaten. Tot die tijd in elke uitgave van het clubblad: Haarfoto’s.

Annemieke Ellen (links) & Silvia Vink (rechts) ● Het onafscheidelijke leidersduo van de ME1. ● Bij de damesafdeling terechtgekomen door hun voetballende dochters. ● Vullen elkaar, door hun verschillende karakters, zeer goed aan. ● Hebben hun zaakjes altijd prima in orde. ● Altijd bereid tot het verlenen van hand- en spandiensten. ● Betrokkenheid bij de meiden is groot. ● Niet meer weg te denken binnen het kader van onze afdeling.

Donna Oost


Achterste rij: Wouter de Vries, Michael Dijkstra, Gideon Prins, Niels Jense de Ruiter, Edwin v.d. Velde, Thijn Hoetjes, Kevin Hu en Olav Doorten. Tweede rij: Danny Krijgsman, Alex v.d. Nouland, Simon van Peterson, Vincent Pit, Harm ten Wolde, Eric Sanchez. Voorste rij: Mike van Arnhem, Nick Doorten, Sander Otten, Robert Jan van Setten. Ontbrekend: Sven van Lohuizen, Edwin Spin, Gerben van Zanden, Mike Kloosterman, René de Lange, Chris van Looij en Pim de Jong (vlagger).

Het nieuwe vijfde hoopt op ieders steun ‘Gezellig en vrijblijvend buiten de lijnen, maar ook gretig naar de drie punten binnen de lijnen!’ Dat is de gedachte achter het nieuwe 5e seniorenteam van v.v. d’Olde Veste ’54. Ons team bestaat op papier uit 25 man en de leiding is in handen van Hendrik Jan Doorten en Teun van Noorloos. Beide niet onbekend met het spelletje; Hendrik Jan heeft furore gemaakt in het tweede elftal van Olde Veste, terwijl Teun jaren in het eerste elftal van Sparta’30 heeft gespeeld.

Team Ons team bestaat uit een kwart honderd man, zowel geoefende als ongeoefende spelers, waarvan een deel gewoon in (de omgeving van) Steenwijk woont, terwijl het andere deel hard aan het studeren is en leert en woont in Groningen.

Frysk Inmiddels is de competitie van de reserve 4e klasse al een aantal wedstrijden on-

derweg en we kunnen zeggen dat het niet geheel onverdienstelijk gaat: 6 punten uit 4 wedstrijden! Deze lijn proberen we natuurlijk door te trekken. De verwachting is dat we aan het eind van het seizoen een aardig woordje van de Fryske taal kunnen verstaan, omdat we een aardige trip door Friesland moeten maken tijdens de uitwedstrijden. Overigens: wie op de zaterdagmiddag eens een wedstrijd van ons wil bekijken en ons naar de overwinning wel helpen, de thuiswedstrijden worden om half drie afgewerkt.

Leven als een prof Wij hebben ons als team ook opgegeven voor het televisieprogramma op RTL7: Leven als een prof. Harry Vermeegen neemt tijdens dit programma een kijkje bij een amateurvereniging en we hopen dat ons elftal en dus Olde Veste hiervoor wordt uitgekozen. Hier is natuurlijk wel support voor nodig. We hopen dat we op jullie ondersteuning mogen rekenen en dat er volop gestemd

wordt op ons team. Dit kan via de website van Leven als een prof en daar kun je jouw steun betuigen aan d’Olde Veste ’54 5. Vincent Pit

Oproep

Via deze weg zouden wij ook een oproep willen doen. Voor de thuiswedstrijden zijn we nog op zoek naar een scheidsrechter die ons zou willen fluiten. Sinds dit seizoen is de verantwoordelijkheid om een fluitist te regelen bij de teams zelf komen te liggen en dit blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk te zijn als dat klinkt. Mocht je dit lezen en zou je best onze thuiswedstrijden (of een aantal hiervan) willen fluiten, neem dan contact op met een van onze leiders.


Business Club Olde Veste Jan van Nassauweg 8355 VA

16 Giethoorn

Reformhuis Steenwijk

Fanfare GRAND

CAFÉ

GIETHOORN

Telefoon: 0521-361600 Internet: www.fanfaregiethoorn.nl

De Business Club van Olde Veste is een belangrijk onderdeel van onze mooie voetbalclub. Het is een groep van supporters die ons, met een groot Olde Veste-hart, financieel ondersteunen. Ze sponsoren ons in tijden van crisis, waarin bedrijven extra voorzichtig moeten zijn bij het besteden van hun budget. Dat is iets om even bij stil te staan en verdient een groot applaus, want deze sponsoren zijn een belangrijke dragende kracht van onze vereniging. Als sponsorcommissie hebben we de inkomsten dit jaar redelijk stabiel kunnen houden. We kunnen met trots melden dat we dit jaar vijf nieuwe Business Club-sponsoren mogen verwelkomen: Agro Giethoorn, Reformhuis Steenwijk, Fanfare Giethoorn, Frans Autoglans en Traptreden.nl

Netwerken AGRO Giethoorn KvK BTW nr. Rabo

Akkerbouw

08179609 8197.71.028 B 02 3612.41.526

AGRO Giethoorn KvK BTW nr. Rabo

Pluimvee

08179609 8197.71.028 B 01 3220.68.835

Olde Veste biedt veel aan onze sponsoren. De Business Club biedt naast de reclame-uitingen ook een uitstekend netwerkpodium voor die zelfde sponsoren. Ook dit jaar hopen wij hen onder de bezielende leiding van Hans van Wermeskerken weer een mooi programma te kunnen bieden. Een borrel, het bezoek

Valken’68 op bezoek Het eerste en tweede selectieteam van Valken’68 uit Valkenburg (Zuid-Holland) komt op 12 januari weer naar d’Olde Veste ’54. Zaterdag 6 oktober was Rein Tien, begeleider van Valken’68 1, op bezoek bij Olde Veste om het bezoek te bespreken. ‘Vorig jaar speelden we prima wedstrijden, we waren aan elkaar gewaagd en het was supergezellig.’ Gezellig wordt het zeker, want 12 januari is het de dag van de snertactie en de dienstenveiling. De gasten deden afgelopen keer volop mee met de biedingen tijdens de veiling. ‘We mogen hier graag komen.’ Ook sportief gezien was het een prima treffen. Het eerste van Olde Veste won met 2-1 van de zaterdag tweedeklasser, het tweede verloor met 1-3 van het tweede van Valken’68. Spelers en supporters: welkom op 12 januari en gezamenlijk maken we er een mooi weekend van.

aan een voetbalwedstrijd en voor velen een hoogtepunt van het jaar: het running diner. Dat zal dit jaar op 9 november plaatsvinden.

Toekomst Meer dan anders is het voor de sponsorcommissie van groot belang om de continuïteit en hopelijk zelfs wat groei van sponsorinkomsten te waarborgen. Dit om ook voor de toekomst te behouden wat er allemaal bij Olde Veste is opgebouwd. Mocht u interesse hebben om te zien wat voor u de mogelijkheden zijn om uw bedrijf via de mooiste club van Steenwijk en omstreken te profileren, neem dan contact met ons op (Mans Loman – 06 41312488 of Harry van Dalfsen – 06 55821736). De mogelijkheden zijn zeer divers, van een advertentie in dit clubblad of als wedstrijdsponsor tot en met een Business Club-lidmaatschap. En er is zelfs nog ruimte voor een nieuwe hoofdsponsor. Laat u vrijblijvend door ons voorlichten.


Maatschappelijk Verantwoorde Activiteiten

Expertteam Olde Veste Misschien heb je al eens van het Expertteam gehoord, maar een officiële introductie binnen de vereniging is er nog niet geweest. Annet Wiersema vertelt…

iets aan de interactie. Dit kan tussen leider of trainer en de speler zijn, maar ook tussen de speler en zijn teamgenoten of andere omstanders.

Meekijken Trainers & leiders Het Expertteam is in het leven geroepen om trainers en leiders te ondersteunen tijdens trainingen en wedstrijden. Het gaat daarbij om hun omgang met en aanpak van spelers op het sociaal-emotionele vlak. Dus het gaat om het specifieke gedrag van spelers. Iedere trainer of leider ervaart wel eens dat zijn of haar aanpak soms niet bij alle spelers hetzelfde effect heeft. Of die aanpak heeft op een bepaalde speler helemaal geen of niet het gewenste effect.

Als trainer of leider sta je er meestal alleen voor. Je steekt als eerste de hand in eigen boezem. Wat doe ik verkeerd? Dat hoeft echter helemaal niet het geval te zijn. Om er niet helemaal alleen voor te staan, kun je iemand van het Expertteam laten meekijken bij je training of wedstrijd. Hij kan op objectieve wijze een indruk krijgen van waar het aan zou kunnen liggen en je tips aan de hand doen om verbeteringen aan te brengen. Eventueel kan hij samen met jou trainingsvormen oefenen.

Interactie Wanneer dit steeds weer bij dezelfde speler het geval is, wordt dit als problematisch ervaren. Er kunnen allerlei factoren aan ten grondslag liggen, maar hoe dan ook: er schort

Annet Wiersema

Verrijking Schroom dus niet om een van hen te vragen. Wellicht is er maar een kleine aanpassing nodig en werpt dat al snel vruchten af. Voel het niet als tekortschieten als je iemand om hulp vraagt, maar zie het als een leerproces en een verrijking. Twee weten meer dan een en het Expertteam is ervaren in het werken met kinderen en jongeren die net even een andere aanpak nodig hebben. Neem gerust contact op met een van hen.

Willem Bos

0521-516968 bosmaat@home.nl 30 jaar leerkracht gymnastiek basisonderwijs

Albert Jan te Grootenhuis

0521-517891, albert-jikke@ziggo.nl, 10 jaar trainer Olde Veste docent/mentor zorgklas Thorbecke (Zwolle) 5 jaar actief in deze sector

Feije Meijer

06-53619315, feije@home.nl, 7 jaar trainer Magic Mini’s (Olde Veste), 11 jaar leerkracht ZMOK (Ambelt) 10 jaar groepsleider internaat


Alfred Peterson en Albert Houwer kandidaat bestuursleden Op vrijdagavond 2 november is er tijdens de Ledenvergadering een bestuursverkiezing, waarbij vicevoorzitter Andries Huberts en secretaris Gerard Bolding zullen aftreden. Hun opvolgers staan al klaar en hebben zich kandidaat gesteld: de zeer ervaren bestuurders Alfred Peterson en Albert Houwer. Een introductie.

Alfred Peterson Alfred heeft jaren bij de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij gewerkt en was raadslid van de voormalige gemeente Steenwijk. Vervolgens was hij vier jaar gemeentesecretaris van Steenwijkerland en sinds 1 februari 2012 is hij één van de nieuwe leidinggevenden bij de provincie als hoofd Economie en Cultuur. Alfred heeft al jarenlang een band met d’Olde Veste ’54. Zelf heeft hij hier de nodige wedstrijden gespeeld, zijn zoon Simon was zijn gehele jeugd lid van de vereniging en Alfred is een trouwe supporter van de thuiswedstrijden van het eerste selectieteam. ‘Vanuit mijn ruime bestuurlijke ervaring en mijn grote netwerk in Steenwijkerland verwacht ik een goede bijdrage te kun-

Alfred Peterson nen leveren om de club netjes en evenwichtig te besturen. Met ambitie, maar ook met realiteitszin bij een club waar we trots op mogen zijn. Een club die naar mijn mening een zeer belangrijke maatschappelijke functie in Steenwijkerland vervult. Het is een club waar ik zelf veel plezier aan beleef, een club waar ik graag wat vrije tijd insteek’, aldus Alfred.

Algemene Leden Vergadering Op vrijdag 2 november wordt vanaf 20.00 uur in de kantine van d’Olde Veste ’54 de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Voor de pauze zal het financiële jaarverslag worden toegelicht door penningmeester Gerhard van der Ploeg. Verder zullen diverse jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Na de pauze zal voorzitter Jan Broer namens het Bestuur een toelichting geven op het beleid voor de komende jaren. Een samenvatting van het beleidsplan is op te vragen bij de secretaris of te downloaden via de website. Tot slot vinden er bestuursverkiezingen plaats. Secretaris Gerard Bolding is periodiek aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Als zijn opvolger draagt het Bestuur Albert Houwer voor. Vice-voorzitter Andries Huberts is periodiek aftredend en statutair niet herkiesbaar vanwege het bereiken van het maximale aantal bestuurstermijnen (drie). Als vervanger wordt Alfred Peterson voorgedragen. Hiernaast stellen de twee bestuurskandidaten zich aan u voor. Na afloop van de vergadering is er volop gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje. Het Bestuur nodigt alle leden uit om bij de ALV op 2 november aanwezig te zijn. Laat uw stem horen!

Albert Houwer Albert is geboren en getogen in Steenwijk en momenteel woonachtig in Giethoorn. Na zijn studie/opleiding heeft hij enkele jaren in Steenwijk en omgeving gewerkt en vervolgens vertrok hij om elders aan de slag te gaan. Hij is werkzaam geweest in de bouwnijverheid, volkshuisvesting, projectontwikkeling en beheer vastgoed. Momenteel heeft Albert een eigen adviesbureau inzake ontwikkeling en beheer vastgoed voor derden. Als vrijwilliger heeft hij verschillende maatschappelijke bestuurlijke functies vervuld bij onder meer verenigingen van dorpsbelangen, een politieke partij, een service club en enkele schoolbesturen. In zijn jeugdjaren speelde Albert voor d’Olde Veste ’54 en werd in 1963 met de B-junioren kampioen. Momenteel is hij nog sportief bezig bij TrimPloeg Woldberg en regelmatig staat hij op de golfbaan. Albert was de afgelopen twee jaar al actief bij

d’Olde Veste ’54. Hij zit namelijk in de bestuurscommissie BAM (Beheer Accommodatie en Materialen). Bij de realisatie van de nieuwe kleedkamers is hij nauw betrokken geweest bij de uitvoering, en bij de contacten en het overleggen met de gemeente en aannemers. ‘Het clubenthousiasme en de inzet van de leden en vrijwilligers heb ik de afgelopen twee jaar als zeer positief ervaren. Toen ik gevraagd werd om mij beschikbaar te stellen voor de bestuursfunctie bij Olde Veste heb ik er niet lang over hoeven nadenken. Ik wil mij graag inzetten voor de voetbalvereniging die Dynamisch, Ambitieus en Sociaal is.’ Albert Houwer


Omroepen: nieuw fenomeen bij OV De PR-commissie van onze club hield zich de afgelopen maanden bezig met het randgebeuren rondom de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Een van de nieuwe zaken die ze heeft ingesteld is het omroepen tijdens wedstrijden van het eerste elftal. Radio DJ Martin van Dokkumburg gaf commissieleden Jan Broer, Melvin Achter, Maud Belder en clubman Herman Broer een leerzame microfooncursus. Ook maakte Van Dokkumburg geheel belangeloos een CD met verbindende teksten voor het eerste elftal. Fantastisch Martin, bedankt! Tijdens de wedstrijden van de blauwgele hoofdmacht nemen Herman en Maud de taak van het omroepen op zich. Door de luidsprekers zult u van hen een voorwoord, de opstellingen, doelpunten, wissels en bekendmaking van Man of The Match horen. Zoals al is opgemerkt door veel supporters, was de geluidsinstallatie nog niet helemaal op orde. Doordat de apparatuur nog aan de andere kant van het nieuwe hoofdveld stond, was de techniek tussen de installatie en de microfoon niet optimaal. Gelukkig is daar een oplossing voor gevonden en hebben we nu een goede geluidsinstallatie.

Herman Broer en Maud Belder in actie.

parket - laminaat - linoleum - tapijten - gordijnen - zonwering - pvc design vloeren woondecoratie - verlichting - behang Postadres Tukseweg 34, 8331 LC Steenwijk Tapijtwinkel Steenwijkerdiep 6, Steenwijk Tel. 0521 - 51 20 03 fax 0521 - 51 85 74 Magazijn Boterweg 8, Tuk Tel. 0521 - 52 09 95 Gordijnenwinkel Tukseweg 34, Steenwijk Tel. 0521 - 52 36 23 info@kruider.nl - www.kruider.nl


VISSCHER SPORT EEN UITGEKIENDE COLLECTIE

EIGEN SERVICEAFDELING VOOR

sportkleding - sportschoenen sportartikelen

schaatsen, racketsporten, darten en biljarten. Speciale werkplaats voor skionderhoud

SPECIALIST IN O.A.

zaal- en veldsport, tennis, wandelsport, running, nordic-walking en fitness

Wij hebben eeralles op kamp en skigebied

UITGEBREID ASSORTIMENT

sportprijzen en medailles, nieuwste, computergestuurde graveerinrichting

CARAVANS - VOORTENTEN - KOOK- EN KAMPEERMEUBELEN - SKISET - SKISCHOENEN TENTEN- KAMPEERARTIKELEN

ALTIJD EEN GOED EN EERLIJK ADVIES

VISSCHER SPORT SPORT & OUTDOOR STEENWIJK Steenwijkerdiep 25, tel. 0521 - 512780 w w w. v i s s c h e r s p o r t . n l

Meppelerweg 153 - 8344 XW Onna / Steenwijk T Caravans (0521) 52 32 49 T Skicentrum (0521) 57 00 44 www.caravancentrumsteenwijk.nl A32 Afrit 5 Steenwijk-Zuid, richting Nijeveen

OP VERTOON VAN UW OLDE VESTE LEDENPAS!! DEZE PERIODE

Olde Veste Shop Fleece

ONTVANGT U

10% KORTING OP VOETBALSCHOENEN EN Steenwijkerdiep 25 SCHEENBESCHERMERS Steenwijk 512780

NAAR KEUZE!

Patatje van de maand De reserve Het is voor een voetballer misschien wel het rottigste plekje van het voetbalveld: de zijlijn. Je bent gezond van lijf en leden, hebt er allemachtig veel zin in, hebt er de hele week naar toegeleefd en toch mag je niet meedoen. Al jouw voetbalvrienden doen hun stinkende best op het veld (of: misschien niet!) en jij moet van de trainer toekijken. Jij weet ook wel: een elftal heeft geen elf spelers, maar veertien of vijftien. En als jij net buiten die elf valt, is het leven eventjes beroerd. En je kunt er op dat moment helemaal niks aan doen.

Wat denk je en voel je dan? Leg je je erbij neer, want de trainer zal het wel het beste weten? Of knijp je stiekem je handen tot vuisten omdat je het er niet mee eens bent? Probeer je de aandacht van de trainer of leider te trekken. Zo van: vergeten jullie mij niet? En het allerergste is als het elftal zonder jou goed draait. De ene mooie actie na de andere, de ene mooie pass na de andere, het ene doelpunt nog mooier en fraaier dan het andere. Voor de beteuterde jongeman die het in dit geval allemaal lijdzaam moet ondergaan, wacht in elk geval een troost: hij kan in de kantine een gratis patatje ophalen. En een kleine tip: maak er maar een patatje speciaal van. Want dat is je zeker gegund!

jas

van 32.00 voor

19.95 Ook in jeugdmaten. Zolang de voorraad strekt.


Bossie

Gerrie Bos is van vroeger, van de Jan van Riebeeckstraat. De Kleine Kamp, Steenwijk-West-On-TheBest. Mijn ouwe buurjongen. Hij woonde met zijn broer Cees en de rest van de familie zes huizen verderop, op nummer 100. Gerrie leerde er voetballen op het veldje aan de overkant van de straat. Nou ja. Hij kon al voetballen, en hoe. ’t Was meer dat hij ons leerde voetballen, of voetballes gaf. Hij was onze eigen Lionel Messi, al was die nog geeneens geboren. Ik moest zo’n beetje altijd op doel, want ik kon er geen hout van. Jas links van me, en eentje rechts. Er werd veel gescoord in mijn doel, maar dat kwam ook omdat ik mij omdraaide als er geschoten werd. ‘Bossie’ (zo noemden wij iedereen met de achternaam Bos, en dat waren er nogal wat) werd ook een hele grote bij Olde Veste. In de tijd dat ik nog op sandalen liep, met kniekousen, had Gerrie al echte voetbalschoenen, met voetbalkousen. Voor zover bekend is Gerrie de voetballer die het langst onafgebroken in ons eerste heeft gespeeld. En dan moet je denken aan meer dan twintig jaar of zo. Niemand doet hem dat na. (Tussen twee haakjes: wat zou het toch fantastisch zijn als onze vereniging een echte clubarchivaris had, waar je dit soort gegevens zomaar kon verkrijgen!) Nog elke thuiswedstrijd staat Bossie aan de zijlijn. Aan deze kant van de afrastering, tussen zijn vrienden en het andere gewone volk. En weet je wat ik denk? Had Gerrie Bos in deze tijd gevoetbald, dan speelden we al lang en breed in de hoofdklasse! George Huisman

Kippenvel van het G-team Als je aan de kant staat te kijken naar je zoon, die alles interessant vindt, zoals grassprietjes, treinen en vliegtuigen, en de bal slechts een eng object schijnt te vinden, waar je beter een stapje voor opzij kunt doen, dat is OV.

met spelers die op de heenweg fanatiek zijn, terwijl op de terugweg de radio altijd keihard aan staat, op een zender die je normaal gesproken niet aan hebt, zodat er zeer welluidend wordt meegebruld. Dat is OV.

Als je na een uitwedstrijd met een auto vol meiden achterin terugrijdt naar Steenwijk, en wij hadden altijd een grote auto, met dus veel meiden, en Gert Bijkerk zit naast me, en dan stuiter je over een brug en gelijk daarna over een drempel, zodat iedereen met het hoofd tegen het dak knalt, en gilt en lacht, het wordt me nog steeds nagedragen, dat is OV.

Uit dat laatste verhaal is voor mij het ultieme OV-moment voortgekomen. We kwamen een keer met ons allen terug en het G-team was kampioen geworden! Onderweg in mijn auto waren ze al zenuwachtig voor wat er bij aankomst ging komen. Gerrie: ‘Maar spelen ze dan voor ons ook We are the champions?’ Alie: ‘Ik bin d’r aarig zenuwachtig veur!’ Pierre humde maar wat in zichzelf. Ik bromde wat, wist ik veel of in de kantine ook dat nummer voor hen gespeeld zou worden? Natuurlijk hoopte ik het wel. We kwamen de kantine binnen, en Alie en de jongens werden toch binnengehaald als ware kampioenen! Polonaise, We are the champions, drankjes en allerlei felicitaties voor allemaal. Kippenvel, steeds weer als ik daaraan terugdenk. Het werd die middag later dan normaal voor alle spelers van het Gteam, en ze hebben zich toen echt gewaardeerd gevoeld, dat weet ik zeker! Ja, dat is zeker ook Olde Veste! Marit Broer

Als je een feestavond hebt, waarbij je in de voorbereiding zit, waarbij de voorpret enorm is, en de avond zelf ook heel speciaal, dat is OV. Of als je een feestavond meemaakt, waarbij je gewoon gast bent, met zingen, praten, gezelligheid, lekkere hapjes, gewoon goed verzorgd, dat is ook OV. Als je met twee auto’s naar Hoogeveen moet, omdat er een vijftal jongens examen gaat doen voor het scheidsrechtersdiploma, en op de verzamelplaats blijkt dat er twee afzeggingen zijn, zodat ze naar Hoogeveen dus makkelijk in één auto kunnen, en ach, je bent toch al op pad, dus gaat gezellig mee, waarna de jongens het allemaal halen, zodat het op de terugweg al een klein feestje in de auto wordt, zoiets is toch ook OV? Als je met het G-team op stap mag, naar Leek, of andere verafgelegen plaatsen, omdat het G-team nu eenmaal niet dichterbij voetbalt, en je een auto vol hebt

Meer On-Vergetelijke momenten? Heb jij bij Olde Veste ook weleens zo’n bijzonder moment beleefd? Grappig, ontroerend, hilarisch of hartverwarmend? Stuur je verhaal dan naar de redactie van het clubblad. Een selectie van de mooiste verhalen wordt misschien gebundeld in een boekje ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum in 2014.


E. DE BOER & ZN. AANNEMERSBEDRIJF B.V. Alle nieuwbouw Renovatie/restauratie Architectuur Onderhoud G.W.W. Deskundige adviezen PRODUCTIEWEG 2 8331 LK STEENWIJK TEL. (0521) 51 27 20

E. DE BOER & ZN. AANNEMERSBEDRIJF B.V.

Uw partner voor:

grond-, weg- en waterbouw transport en containerverhuur inzameling van afval recreatietechniek verhuur grondverzetmaterieel sloopwerk en puinrecycling bodemsanering en grondbank zeefwerkzaamheden levering van beton, zand, grind en grond

Ook voor particulieren! Ook op zaterdagochtend geopend G. Hellinga B.V. – Oevers 15, 8331 VC Steenwijk – Tel. (0521) 51 41 67 – info@ghellinga.nl – www.ghellinga.nl


Hier had

uw advertentie kunnen staan

€ 90,00 per editie, 20% korting bij 5 plaatsingen Geheel full color, exclusief opmaak en btw

Interesse? Neem contact op met Lars Pen lpen@oldeveste.com

uw

Hier had uw advertentie kunnen staan € 60,00 per editie, 20% korting bij 5 plaatsingen Geheel full color, exclusief opmaak en btw

Interesse? Neem contact op met Lars Pen lpen@oldeveste.com

Hier had advertentie kunnen staan € 40,00 per editie,

20% korting bij 5 plaatsingen

Geheel full color, exclusief opmaak en btw

Interesse? Neem contact op met Lars Pen lpen@oldeveste.com

Voor een advertentie op maat: opmaker van dit magazine w w w

d t p d e s i g n h z o n d e r v a n

n l

van ontwerp tot drukwerk (0521) 511 934 (06) 18 44 40 95 Stroomdal 15 8332 KG Steenwijk

OV Magazine 2012 Oktober  
OV Magazine 2012 Oktober  

The 2012, october version of the Dutch soccerclub v.v. d' Olde Veste '54 magazine.

Advertisement