Olav de Linde profil

Page 1
/LAV DE ,INDE VED AT &AGFOLK 'ODT BYGGERI p 2ELATIONER DER ER TIL AT BYGGE Pò

Vi kan levere de rigtige Fagfolk indenfor: ¡ Tømrer-arbejde ¡ Murer-arbejde ¡ Beton-arbejde ¡ Maler-arbejde ¡ Puds-arbejde ¡ VVS-arbejde ¡ El-arbejde ¡ Have/anlÌgsgartner-arbejde

Medlem af:

Endvidere tilbyder vi: ¡ Projekt /byggeledelse ¡ Entreprise ¡ Tegningsarbejde ¡ Udleje af HündvÌrkere pü: Fastpris eller timeløns arbejde.

Overenskomst med:

sĂŚ "ORINGĂŚIĂŚBETON sĂŚ 3KÂ?RINGĂŚIĂŚBETON sĂŚ 3LIBNINGĂŚAFĂŚBETONĂŚ sĂŚ ,ANDSDÂ?KKENDEĂŚ3ERVICE

3KÂ?RINGĂŚAFĂŚUDSKREDETĂŚ "ORINGĂŚAFĂŚÂ’ STÂ’BNINGĂŚMEDĂŚVÂ?GSAVĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ MMĂŚIĂŚBRÂ’ND

3KÂ?RINGĂŚIĂŚBETONĂŚ MEDĂŚHĂ‹NDSAV

,ARSĂŚ"OĂŚ*Â’RGENSENĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ

sĂŚ 3LIBNINGĂŚAFĂŚBETONGULVE sĂŚ 0OLERINGĂŚAFĂŚBETONGULVE sĂŚ &JERNELSEĂŚAFĂŚLIMĂŚOGĂŚEPOXYĂŚPĂ‹ĂŚBETONGULVE sĂŚ 3LIBNINGĂŚAFĂŚMAMORSPLITGULVE sĂŚ 4ERRAZZO sĂŚ 3LIBNINGĂŚAFĂŚNATURSTENSGULVE

ĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ3LIBNINGĂŚAFĂŚEKSI ĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ ĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚmYDEBETONGULVĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ!FSLUTTENDEĂŚVASKĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ&Â?RDIGĂŚOVERmADEĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ ĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ

Byg & Vikar Service ApS

Vestparken 62 ¡ 6840 Oksbøl Post@B-V-S.dk Telefon: +45 75 94 16 50 ¡ Fax: +45 75 17 90 20 Mobil: +45 21 64 00 25 eller +45 31 33 64 74 CVR: 30 81 76 72 www.b-v-s.dk

CITY STILLADSER ApS · JEGSTRUPVEJ 37 · 8361 HASSELAGER · TLF. 86 24 95 11 · WWW.CS-CITYSTILLADSER.DK

Teknik – Aut. el-installatør

Tlf. 86 29 64 00 Vesterløkken 4, 8230 Åbyhøj iss-teknik@iss-teknik.dk www.iss-teknik.dk

El-installation Teknisk vedligehold Data og fiber Tyverisikring

Brandalarm Døgnvagt Telefoncentral Video-overvågning
Genbrug kan være mange ting. Udtrykket bru ges på mange måder, og hver person lægger tilsyneladende sit eget indhold i det. For nog le er genbrug det gammelkendte princip om, at det er billigere at vedligeholde end at købe nyt. For andre er genbrug det at overtage brugte ting fra andre, eventuelt gennem en genbrugsbu tik. For atter andre er det at ”klunse”, dvs. at gennemgå ting, andre har kasseret, for at find e noget, som trods alt sagtens kan bruges igen , omend måske i en helt anden sammenhæng end det var beregnet til. Men genbrug er også noget større. Det kan sættes i system, såd an at man får reddet bru gbare genstande eller dele af genstande, før de er ødelagt til ukendelighed. Her gælder to grundregler: Bland ikke ting, som andre ikke senere kan skille. Skil ikke ting, som andre ikke senere kan samle. Disse to regler overholdes f.eks. på de kommun ale modtagestationer, og på den måde bliver masser af gode ting gen brugt eller i hvert fald lavet til råmaterialer, der senere kan anvendes til færdigvarer. Uddrag fra Wikipedia


Dybbølgade 16 · 8000 Århus C Tlf. 86 12 30 69 · Mob. 20 16 32 36 aug@andersen.mail.dk www.augandersen.dk

Glastage og ovenlys til professionelle opgaver Kontakt Per Bang 29 40 99 99

www.vitral.dk

H eløkke ej 18 B Højeløkkevej 5690 Tommerup 56 0 Tom erup Grønløkkevej Grø løkkev 8 5000 Odens Odense C 500

Elverdalsvej 95a · 8270 Højbjerg · Tlf. 86 27 24 88 E-mail: ns@ns-ing.dk · www.nsing.dk

63 76 60 90 Tlf. 6 kontakt@sikker-el.dk kont t@sikk -el.dk www.sikker-el.dk www kker-e k

Malermester

Malermester

Christina Hedegaard Jørgensen

Bo Normann Jørgensen

Halmøvænget 28 · 8381 Tilst Tlf.: 86 17 14 25 · Fax: 86 17 14 26 · Mobil: 40 40 78 45 E-mail: klat@mail.dk · www.malerbutik.dk Nillan Østfyns Glarmester ApS · Nordre Skovgyde 226 · 5370 Messinge · Tlf. 24 25 90 19 · glasklar@c.dk
00 ere end 40.0 et m d e M . s u arh r rett er hurtigt i A gste by, hvor blikket e yens k n a b n e ls u ”P ets yn vor b er det land i A arhus, h e n d e n d e ti r r e o d vlif r tu s tidig leve f de mest li m a a s le g n o e n r M e . der rterer fremad ppede stun sfulde kva la g s in f n a m , e te r s , tu den opping ældste og strand, in yd både sh v N a . h y , d v n o e k s tr s er ge og e ved Men A arhu g slentretur o r. te e n n r e ra é u f ta a på c e res byens mang t og kultur.” m e ll e m t e valg kuns epunkt for d u n k t e å s og .com

visita arhus


Din brandsikkerhed

er vores speciale Specialiseret i serviceeftersyn af

Salg – Service – Reparationer af BS 60 afstĂĽlbranddøre og porte alle typer/fabrikater BS 60 døre og porte.

Montørerne er certificeret af Dansk Brand- og sikrings

- */# (n - # " - &%*

Ă…RSLEV SMEDEN ApS Toftevej 9 ¡ 5792 Ă…rslev ¡ Tlf. 28 57 30 91 E-mail: aarslevsmeden@mail.dk

E. T. LĂ…SESERVICE v/Erling Skøtt Granbakken 3 www.et-laaseservice.dk LĂ…SESYSTEMER ¡ Reperationer ¡ Montering ¡ OmlĂŚgning ¡ Opdirkning ¡ EL-aflĂĽsning ¡ Aut. RUKO-service

Tlf. 86 22 90 57 Fax 86 22 95 33 Ingen kørselstillĂŚg i stor-Ă…rhus

DLF medlem

Skafor godkendt

Smedeværksted med speciale i rustfritstål Tlf. 86722234 Mobil. 28688094 Web. Cinox.dk

Angelo Køleteknik A/S · Vestermarken 17 · 8260 Viby J · Tlf. 86 28 34 99 · www.angelo-cool.dk
”Vi yder forretningsm æssig rådgivning på højeste faglige og et iske niveau båret af et værdisæt og en sam arbejdsform, der til go deser klientens indi viduelle behov for fl ek sibel rådgivning og sp arring. Netop derfor arbejder vi uden en fast afdelingsstrukt ur men sammensætter i stedet fleksible team s tilpasset hver enkelt opgave og klient.” Holst Advokater


Tolderlundsvej 3 · Edisonvej 11 · port 13 · 5000 odense C · Tlf. 23 36 24 27 · www.toptag-as.dk

BYGHERRERÅDGIVNING PROJEKTRÅDGIVNING BYGGESTYRING PROJEKTUDVIKLING

) To

' V. # $% !$ ! )

) $ $ # ) ) #$ !# $ ! ) ) To# ! ) ) && # $ ! ) ) " !%( ! ) ) "#% ! # & # ) ) #" $ ! #$ ! ) ) # $% ! !$ ! ) ) #$ &

H. C. Andersens Boulevard 37, 4. 1553 København V.

www.tvc.dk tvc@tvc.dk

)

) ! #$ Ry! # ) ) &! #!* )”Det største og vel nok mest prestigefy ldte projekt for Aarhus Kommune er ”Projekt De Bynære Havnearealer”. Visionen for projektet er at gøre de De Bynære Havnearealer til en attraktiv og levende bydel. En bydel hvor alle vil kunne opl eve udsigten og nærheden til vandet, men samtidig et område med kvalitetsbebyggelse, hvo r man kan bo, arbejde og handle. Det skal ske ved ’en sammensmeltning af erhverv, boliger, kultur og rekreative oaser, som århusianerne kan være stolte af’, som det udtrykkes på hjemmesiden. Samtid ig skal det være en bydel, der for alvor knytter det eksisterende byrum sammen med havnearealet.” Uddrag fra aarhus.dkGliese A/S Prags Boulevard 51 2300 København S Tlf. 32 54 09 21 Fax 32 54 42 17 gliese@gliese.dk www.gliese.dk

Eskerodvej 18 U 8543 Hornslet U Tlf. 87 41 09 00 U Fax 87 41 09 01res dsteforæld e b e in m i t orde en kring spiseb og simremad sig med m o d a s i v stille, når ekammer e den enkle d is d y p to n s s g f n o a e e n g id te a T ” duf t sm og r blandede r af tid til a e e s H s . a n min mormor m e k ra k f ø d e k ti n f r a ie e rd ls mit g væ rnemme lgt at kalde Minderne o a . v n g udstrakt fo e e m j m r a a s h erfor de mad ommelse. D k u og veltillave h in m i t r stærk morfar stå og K amilla. d e r lf A iens. r o basisingred madhus f n e ig d ter ta s er tiden dens sult ef la ti il e m ll a ti s K t g a o r an set Alfred fterstræbe e råvarer k d o g f Hos madhu ede omkring mad og e a d a ner ltillavet m Vi er passio g og smag, som kun ve ke hovedkøkkener nin pæis den ro, stem r inspiration i de euro ente mætte. Vi h g morfars traditioner. stort, or o der over et å - og i morm r i V . e g li l jtide st 7 meter ti elige end hø g d g in y h m e u r d e r m å er er os f helt Vores ramm ndrettet køkken. Hos r skaber en e d , li e e g v g g æ o v ns moderne og rå murste k ti s u k a d o loftet, g sfære.” særlig atmo & K amilla d e r lf A , n e Brian M atzKloakrenovering uden opgravning Aut. kloakmester · Entreprenør

U Vi er 5 generation i familie, der kører firmaet, som blev etableret i 1869. U Vi laver kloakrenovering og entreprenørarbejde, som noget nyt laver vi strømpeforing af kloak, som betyder, at man kan undgå opgravning af kloak. U Vi er medlem af Dansk byggeri, Kloakmesterenes Kvalitetskontrol samt LRkontrol-ordning.

Seebladsgade 19 · 5000 Odense C · Tlf. 66 12 06 07 ncj@ncjohansen.dk · www.ncjohansen.dk