Page 1

o l av d e l i n d e m a g a s i n e t

Tema: fremtidens arbejdsplads Samarbejde på tværs New ways of working Prototype-fabrikken Eksperter i ’the tricky shit’ Den omstillingsparate organisation Når Forskning fører til byens bedste brød Den fysiske og virtuelle butik smelter sammen

BALLISAGER

kampen mod flosklerne og varm luft Vidensbaseret rådgivning www.olavdelinde.dk

nr. 01 / 2013


Leder

Fremtiden kommer af sig selv

DET GØR FREMSKRIDT IKKE Poul Henningsen

Ann Hübschmann, arkitekt Videnssamfundet er en realitet. Flere og flere opgaver bliver løst i fællesskab på tværs af fagområder, kulturer, aldre og brancher. En udvikling der kræver nye rammer.

F

or nylig kom jeg på besøg hos en lejer, som var flyttet til et nyt lejemål. De ytrede stor glæde ved de nye rammer, der nu muliggjorde et andet samarbejde og en glæde blandt personalet i firmaet. Det fik mig til at tænke på, hvilke arbejdspladser vi skaber, og hvilke konsekvenser rammerne har for det enkelte individ. Arbejdet flytter ud af kontorerne og kan udføres hjemme eller et tredje sted, hvor vi er online. Derfor har vi ikke brug for så store kontorer, da mange medarbejdere ikke er på arbejde på samme tid. Vi deles om de fysiske arbejdspladser og bruger de uformelle mødesteder til videndeling og til at opretholde de sociale relationer til vores kollegaer.

Layout, tekst, produktion: minuskel.dk, anette@minuskel.dk Redaktion ODL: Sten Bjerregaard, sb@olavdelinde.dk Fotograf: Tina Stephansen, ts@studio55.dk Annoncesalg: Olav de Linde, sb@olavdelinde.dk Tryk: Zeuner Grafisk A/S Oplag: 13.500 stk. Næste nr.: Juni 2013

Rammerne skal også have stor fleksibilitet, da virksomheden hurtigt kan forandre sig i størrelse og organisation. Udveksling af idéer og sparring vil blive vigtige arbejdsformer i en hurtigt foranderlig verden. Mødestederne skal både have personlighed, så vi kan føle os hjemme og trygge, og samtidig rumme muligheden for leg og fordybelse. Arbejdspladsen skal have identitet og karakter. Vi vil gerne skille os ud og have en historie at fortælle, ikke mindst til inspiration for medarbejderne. Der kan derfor både være rå betonvægge og limegrønne kontorer. Medarbejdernes trivsel bliver en central ressource i fremtidens arbejdsplads.

Danmark befinder sig i en produktivitets- og innovationskrise. Så der er mange spørgsmål rettet mod fremtidens arbejdsplads. Vi kan måske finde nogle af svarene ved at kigge på, hvordan virksomheder har sadlet om gennem krisen og genskabt sig selv. Olav de Linde Magasinet behandler i dette nummer rammerne for fremtidens arbejdsplads, lige fra bæredygtig ledelse til ’neuroscience’.

God læselyst!

Alle henvendelser vedr. redaktionelle spørgsmål bedes stillet til anette@minuskel.dk. Artiklerne i magasinet er ikke nødvendigvis udtryk for Byggeselskab Olav de Lindes holdninger. Eftertryk og kopiering af artikler, billeder eller annoncer må kun ske efter godkendelse hos Olav de Linde med tydelig angivelse af Olav de Linde Magasinet som kilde ligesom gængse citatregler skal overholdes.

Udgivelser i 2013: Nr. 1 marts, nr. 2 juni, nr. 3 september og nr. 4 december.


Indhold 04 den omstillingsparate organisation

07 new ways of working 12 eksperter i

‘the tricky shit’

14 når forskning fører til

byens bedste brød

18 prototype-fabrikken 22 ting du skal holde øje med 24 den fysiske og virtuelle

butik smelter sammen

30 vækst gennem netværk 36 lige nu er verdens

bedste tid!

24

Familiedynastiet Kaufmann satser på e-handel Adm. direktør Henrik Axel Kaufmann

07

innovation Lab: hjernen skaber muligheder

18

fablab: kortere vej fra idé til handling

30

udvikling fyn: strategisk match-making

3


e t a r a p s g n i ll i t s m o n e D

organisation Forandringsledelse bør være lige så naturligt for erhvervsledere som at sende e-mails. En nødvendig kompetence for at drive en moderne virksomhed. Vi talte med professor Steen Hildebrandt fra Aarhus Universitet om fremtidens arbejdsplads. Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Morten Holtum.

D

el af et større økosystem. Steen Hildebrandt er en af landets førende forskere inden for ledelse og organisationsudvikling. I de sidste 10 år har Steen Hildebrandt beskæftiget sig med ’bæredygtig ledelse’, der handler om at anskue individet, virksomheden og kloden i en naturlig helhed. ”I den ene ende handler det om det enkelte individs mentale og fysiske sundhed. Og i den anden ende handler det om kloden og vores bestræbelser på at bevare den. Det er en udvikling, der sker gradvist. Tag fx Kina. Det er et land, der ikke opererer særlig bæredygtigt. De efterlader store skader på naturen og miljøet og laver mange miljøovertrædelser. Lande som Kina og Indien har indtil nu været meget fokuseret på den kortsigtede vækst. Koste hvad det koste vil på klimaet og andet. Men jeg tror, det er et af de områder, hvor vi i de kommende årtier vil se en stærk bæredygtighedsudvikling, til dels båret af nødvendighed”, fortæller Steen Hildebrandt. Balancere flere bundlinjer. Skiftende globale dagsordener, hastig teknologiudvikling, nye samfundsmæssige dagsordener, og holdningsog markedsændringer. Som offentlig eller privat virksomhed skal man være klar til at kunne sadle om, hvis du spørger Steen Hildebrandt. Det er et vilkår i dag. Den forkromede og langsigtede strategi er ikke meget værd uden også en masse kortsigtede planer. Forandringsledelse er i dag ikke bare noget man ”tager frem fra skuffen”, det er en del af enhver ledelses daglige aktiviteter. ”Man er nødt til at arbejde med flere bundlinjer: en økonomisk bundlinje, en miljømæssig bundlinje og en social ansvarlighedsbundlinje. Vi er altså tvunget til på samme tid at tage flere forskellige hensyn, når vi træffer beslutninger. Og det er ikke altid, at de hensyn trækker i samme retning. Så er det, at lederen er nødt til at afbalancere”, siger Steen Hildebrandt.

4

Vigtigheden af lederskabet. ”Udsyn og indsyn er to vigtige egenskaber hos den moderne leder. Du er nødt til hele tiden at have fokus på, hvad der sker i dine omgivelser, dvs. holdninger, teknologi, forbrugermønstre, leverandørernes verden osv. Men det er også vigtigt at kigge indad. Hvordan har dine medarbejdere det? Er de dygtige nok? Har du organiseret virksomheden sådan, at dine medarbejdere kan udnytte de erfaringer og kompetencer de har bedst muligt? Kan medarbejderne dele viden, samarbejde og understøtte hinanden frem for at være i siloer, hvor de i virkeligheden modarbejder hinanden?”, fortæller Steen Hildebrandt.

Ser vi på fremtidens arbejdsplads i et perspektiv, så vil der være uddannelser, problemstillinger, produkter og teknologier vi slet ikke kender i dag. Det stærke lederteam. Én leder kan ikke både have et detaljeret organisationsindblik og være fuldt opdateret på udefrakommende faktorer. Ifølge Steen Hildebrandt vil fremtidens ledelse blive mere en teamdisciplin, end den er nu. Flere virksomheder gør det allerede, men det vil blive mere udbredt. ”Det betyder ikke, at der ikke er behov for en topleder, men det betyder, at toplederen vil være mere afhængig af et tæt samarbejde med en, to eller tre andre. En af lederens opgaver er jo netop at se virksomhedens situation klart, og der er det farligt at være afhængig af en enkelt leders evner. Herigennem fås en samlet indsigt, der skal til for at forstå virksomhedens interne situation og på markedet,” siger Steen Hildebrandt.

De bløde aspekter skaber stor værdi. Virksomhederne er presset på deres omkostninger. Og når man er presset på omkostningerne, er den letteste løsning at skære på områder, der kan mærkes på den korte bane. Dette er typisk kompetenceudvikling og HR. Ifølge Steen Hildebrandt har disse indgreb konsekvenser for virksomheden på længere sigt. ”Krisen har gjort, at virksomheder har nedprioriteret HR-området i stor stil. Og det vil ramme dem som en boomerang. Man risikerer, at medarbejdernes motivation, engagement og kompetencer falder markant, og dermed også virksomhedens produktivitet, profitabilitet og konkurrenceevne. Forhåbentlig vil vi opleve, at det her vil vende, således at virksomhederne igen i større stil vil fokusere på de såkaldte ”bløde aspekter”, fordi de er meget afgørende for både virksomhedens udvikling og produktivitet”, understreger Steen Hildebrandt. Fremtidens arbejdsplads. ”Ser vi på fremtidens arbejdsplads i et 10-20 års perspektiv, så vil der være mange uddannelser, problemstillinger, produkter og teknologier som vi slet ikke kender i dag. Arbejdspladsen vil være karakteriseret ved, at den er globaliseret hvad angår konkurrenter, medarbejdere, leverandører, finansieringskilder og virksomhedens organisering. Der vil være høje krav om, at virksomheder kan omstille sig fra den ene teknologi, den ene markedsform eller den ene produktkategori til den anden. Og folk skal kunne omstille sig fra den ene uddannelses- eller medarbejderkategori til den anden,” fortæller Steen Hildebrandt.


Steen Hildebrandt » Ph.d. og professor i organisations- og  ledelsesteori » Blogger, foredragsholder, forfatter   og bestyrelsesformand » Anmelder på dagbladet Børsen og   kronikør på Berlingske Tidende » Medstifter af Hildebrandt & Brandi A/S

Scan for at høre Steen Hildebrandt fortælle om bæredygtig ledelse

5


Vine er lige så forskellige som mennesker Vi kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige vingave. Siden 1975 har vi arbejdet ud fra princippet, at god vin kræver god vejledning. Det samme gælder firmagaver. Den gode vejledning går hånd i hånd med et stort udvalg – både i vine, som vi importerer direkte fra producenten, samt delikatesser og søde sager, der kan kombineres i gaver. Vi kan pakke gaven i gavekartoner eller trækasser med firmalogo. Kom ned i butikken eller kontakt os for mere information.

Vin & Spiritus

Vin & Spiritu

Frichsparken, Søren Frichs Vej 40B · 8230 Åbyhøj · tlf. 8612 5520 · mail: info@vinkyperen.dk · www.vinkyperen.dk

Vin & Spiritus

Vin & Spiritus

VSG Vagt, Rengøring & Polering VSG - Vagt & Service Gruppen - Søren Frichs Vej 42A st. - T. 8615 7181 - Mail: vsg@live.dk

6

Vin & Spiritu


ways working Innovation Lab kalder sig selv ‘fremtidsarkæologer’. De opsnuser den nyeste forskning, overvåger ændringerne på teknologiradaren og omsætter internationale tendenser til koncepter, produkter og nye forretningsmodeller. Og så har de en afrikansk løvehund.

Vores udenlandske gæster føler sig ikke som foredragsholdere på et hotelværelse, men som venner på besøg.

Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Tina Stephansen. 7


Når Winston Churchill hænger ved siden af sofaen, er det fordi, at sofaen er hans. Og nu tilhører den Innovation Lab. Direktør Mads Thimmer erhvervede den karismatiske og slidte sofa over eBay.

D

Optimér og kapitalisér med viden. Innovation Lab kan give konkrete svar på, hvad man kan forvente af fremtiden. Som branche, som virksomhed og som menneske. Det kan de fordi, de hænger ud med ”rockstjernerne” i det internationale forskningsmiljø og store virksomheder såsom Google, Pixar og Samsung. Listen er lang. ”Det internationale overblik er hele fundamentet i Innovation Lab. Vi lever af at kunne omsætte det nye digitale verdensbillede til værdi for vores kunder. I menneskehedens historie har der aldrig været en tid, før nu, hvor en ny infrastruktur kaster en ny verdensorden af sig. Og hvor deltagerne er dem, der vil engagere sig og ikke bare de forfordelte”, fortæller Louise Jakobsen.

8

Det er et privat hjem, for vi er jo bare mennesker, som godt kan lide at hygge os og have det sjovt.

et private hjem. Vi troede, at vi var gået forkert. Og da vi kiggede ind ad vinduet, lignede det et helt almindeligt byhus. Et privat hjem og ikke et domicil for en international anerkendt virksomhed, der jævnligt holder virtuelle kaffemøder med innovationschefen fra Google. Vi tog chancen, gik ind og blev mødt af en nysgerrig afrikansk løvehund. Ifølge Louise Jakobsen er indretningen meget bevidst. ”Det er et privat hjem, for vi er jo bare mennesker, som godt kan lide at hygge os og have det sjovt. Når man kommer ud i store organisationer rundt omkring, uden at nævne navne, så har de et corporate look, der gennemsyrer alle deres lokaler. Du kan ikke rigtig fornemme nogle menneskelige værdier i indretningen. Vi vil gerne kunne være os selv på arbejde. Digitaliseringen har gjort, at vores arbejdsliv og privatliv smelter mere og mere sammen. Så det er meget naturligt, at vores omgivelser også smelter sammen”, fortæller Lab Agent Louise Jakobsen.

Tilbage til hvor det hele startede. Innovation Lab flyttede til midtbyen i Aarhus efter at have haft domicil i den anden ende af byen tæt på IT-byen Katrinebjerg. De nye lokaler har en særlig tilknytning til Innovation Labs tilblivelse. Det var her, at det tidligere Dana Data lå, hvor Preben Mejer, der senere stiftede Innovation Lab med Mads Thimmer, startede Danmarks computer import. Dana Data blev senere opkøbt af TDC. Resten er historie. ”Vi trængte til at komme ned i byen, og komme ned i et andet miljø, der passede mere til os. Katrinebjergmiljøet er super spændende, men vi bruger det jo ikke rigtigt. Vi bruger overvejende internationale ressourcer. Fx i løbet af de sidste 14 dage har jeg Skypet med nye samarbejdspartnere fra Stanford University

fire gange. Dem bruger vi langt mere end fx Aarhus Universitet. Så det gav ikke rigtig mening for os at være geografisk tæt på Katrinebjerg, da vores viden er langt mere internationalt funderet”, fortæller Louise Jakobsen. Et vågent øje på hvad Google laver. Innovation Labs netværk rummer nogle af de skarpeste hjerner i verden. En del af Louise Jakobsens hverdag består i at skabe og styrke relationerne mellem Innovation Lab og disse prominente forskere og erhvervsfolk. Eksempelvis har Innovation Lab jævnlig kontakt til innovationschefen hos Google for at høre om søgemaskinegigantens tiltag og udvikling. Louise Jakobsen mener, at selv små danske virksomheder kan lære noget af Google. ”Google har efterhånden nogle år på bagen, så de har prøvet enormt meget. De er nogle af dem, der globalt set har brugt allerflest ressourcer på at finde ud af nye måder at arbejde på. Nye processer. Nye tools. Nye innovationsformater. Google har rent faktisk noget af den mest validerede viden, til trods for at vi måske ikke gider høre mere om, hvordan Google indretter sig, en gang til”, fortæller Louise Jakobsen og griner.


’Neuroscience’ – fra lab til mainstream. Hos Innovation Lab fylder den nye videnskab ’neuroscience’ meget. Forståelsen af hjernen vil skabe nye neurobaserede industrier – og ganske enkelt forandre hele samfundet. Indsigten i den menneskelige adfærd, og hvordan vi forbedrer vores hjerner vil radikalt påvirke vores syn på sundhed, indretning, uddannelse, politik, retssystemet, markedsføring og design – og sikkert flere. Der er i dag et voksende marked for at træne hjernens hukommelse. Folk interesserer sig mere og mere for deres hjernes sundhed. Indsigt i hjernen skaber nye måder at arbejde på. ”Der er kommet nye beviser for, hvordan og hvorfor man bør træne sin hjerne på en helt bestemt måde. Og hvordan og hvorfor man bør indrette sig på bestemte måder. Hjernen er det eneste fysiske organ, man kan ændre strukturen på bare ved at tænke. Der oprettes små neuron-motorveje oppe i hjernen, som bliver til vaner. Man kan hele tiden ændre på ens hjerne og optimere den, træne den”, fortæller Lab Agent Louise Jakobsen.

Louise anbefaler

Brain Gym – ”a third place to work”. Innovation Lab har udviklet et mentalt fitnesscenter for folk, der ønsker at træne den vigtigste muskel: hjernen. Omgivelserne er ikke, som man forventer. Og det er med vilje. Lokalerne er indrettet til at kunne udfordre den enkeltes tænkemåde, og derigennem hive folk ud af ”autopiloten”. Louise Jakobsen forklarer, at Brain Gym bygger på moderne arbejdsformater. ”Vi kan se, at der er langt flere mennesker, der arbejder andre steder end på virksomhedens adresse, og hvis man ikke lige nødvendigvis sidder hjemme og arbejder, så kan det være rart at have et 3. sted, hvor man kan checke ind. Lidt ligesom Starbucks – der er kaffe, wi-fi og et sted man kan hænge ud. En hybrid mellem ude og hjemme. Sådan er Brain Gym også tænkt. Et 3. sted hvor man kan komme hver dag og lære om hjernetræning og nye måder at optimere sit intellekt på”, siger Louise Jakobsen. Ingen boss. Intet loft. ”Hos Innovation Lab kan man designe sit eget job og have indflydelse på de fagområder, man har lyst til at dyrke, så længe

Brain Gym » Innovation Lab’s fitnesscenter for hjernen hvor du kan rykke væk fra dit daglige kontor og hen i hjernestimulerende lokaler.

Scan og se Brain Gym's program. man kan omsætte det til noget, der har værdi for os og dem vi arbejder sammen med. Vi er en flok ”restless minds” og nysgerrige væsner, der er enormt passionerede omkring det vi laver. Vi elsker at invitere venner og gæster indenfor og gøre det hyggeligt. Udenlandske gæster føler sig ikke som gæsteforedragsholdere på et hotelværelse, men som venner på besøg. Det er en af grundene til, at vi kan lægge beslag på prominente mennesker fra bl.a. Google og Stanford University”, fortæller Louise Jakobsen.

online venner:

ny & hot hjernetræning E  Memrise.com Cerego.com E

daglige opdateringer

E  Wired.com FastCompany.com E

9


REN ENERGI TIL VIRKSOMHEDEN Et solcelleanlæg kan give din virksomhed mange fordele. Det sender blandt andet et klart signal til omverdenen om, at I er ansvarlige, og at I støtter miljøvenlige energikilder.

KØB SOLCELLER DIN VIRKSOMHED SPARER PENGE FRA DAG ÉT

Med et solcelleanlæg fra Verdo kan I producere egen el og derved spare penge året rundt, mange åt frem.

ce Sol lle

20 års r

ET SOLCELLEANLÆG GIVER... – egen produktion af strøm året rundt – virksomheden en grønnere profil – mulighed for at opfylde kravene om energimærkning af bygningen

garanti fra

Ve r d o

NEMT AT VÆRE KUNDE Hos Verdo er vi med dig fra start til slut. Vores energirådgivere hjælper din virksomhed med at finde den optimale løsning. Derefter kommer vores installatører ud og sætter anlægget op. HAR DU PÅ NOGET TIDSPUNKT SPØRGSMÅL, ER DU NATURLIGVIS VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS. TEL. 8911 4811

VERDO

10

|

Agerskellet 7

|

8920 Randers V

|

info@verdo.dk

|

Tel.: 8911 4811

|

www.verdo.dk


se film på stArK.dk

“Kompromis...

det fungerer iKKe for mig” Martin Agerbo, Murermester

EXPRESS LÅSESERVICE

TIDENS LÅSE

Låse og sikring a/s Sikring af private boliger, virksomheder og institutioner

Låse- og sikringssystemer Låse og låsesystemer Adgangskontrol TV Overvågning Porttelefoni

Døgnservice

Alarmer

70 20 55 20

Gittersikring

www.sikkerdanmark.dk

Aarhus Trindsøvej 15 Randers Alsikevej 10

8000 Aarhus C 8920 Randers NV

Tlf. 70 20 55 20 Tlf. 86 40 68 10

Dørautomatik

11


Hos Konsulenthuset Ballisager har man en ”Vi-skal-være-bedre-i-morgen” – kultur. Der er en udpræget konkurrencementalitet, hvor der konstant analyseres på organisationens forbedringsområder. Her ses direktør og stifter Morten Ballisager.

Ballisager » Arbejder inden for: Karriererådgivning, Outplacement & Rekruttering.

12

Scan og læs artiklen fra Jyllandsposten om Ballisagers undersøgelse af rekruttering via LinkedIn.


Eksperter i

’the tricky shit’ Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Tina Stephansen.

Mange virksomheder inden for karriererådgivning og rekruttering er hårdt pressede i disse tider. Men ikke Konsulenthuset Ballisager. Her oplever man vækst og succes på succes. Stifter og direktør Morten Ballisager siger, at virksomheden ikke har nogen særlige ‘unique selling points’. De er bare rigtig gode til dét, der har effekt. Learned the hard way. Morten Ballisager lægger navn til virksomheden. Og det giver god mening. For han er den centrale kulturbærer og drivkraft bag virksomhedens hurtigt voksende succes. På blot fem år er Konsulenthuset Ballisager blevet landsdækkende med afdelinger i flere af de største byer. Men det lå ikke i kortene, at Morten Ballisager skulle være iværksætter. Erfaringer på godt og ondt blev vendt til et succeskoncept. ”Da jeg var færdig med min uddannelse og skulle søge job, fandt jeg hurtig ud af, at jeg ikke kunne sætte ord på, hvad jeg var god til. Det var nogle forfærdelige jobsamtaler. Jeg var ikke i nærheden af et job i over 8 måneder. Og ironisk er det, at mit første job er hos AF Fyn, hvor skal jeg hjælpe andre med at finde et job. Derefter kom jeg til Jobvision, hvor jeg endte som kvalitetschef og underdirektør. Efter nogle år her, fik jeg pludselig en fyreseddel og stod igen uden job. Og så kom idéen til at udvikle et karriererådgivningskoncept, der brød med tidens ubrugelige CV-terapi og ligegyldige coachingforløb”, fortæller Morten Ballisager.

Face the monster and get down to the tricky shit. Det offentlige er stadigvæk den største kunde, men tilstrømningen af private kunder er voksende. TDC, Dagrofa og CSC er blot nogle af de markante virksomheder, som efterspørger Konsulenthusets handlingsorienterede ydelser. Morten Ballisager har kun rosende ord til de virksomheder, der ønsker at give deres opsagte medarbejdere de mest attraktive muligheder for at komme videre i nye jobs.

Ud med varm luft. Ind med erhvervsfolk og fakta. ”Når folk står i en kedelig jobsituation, har de ikke brug for nogen, som bare er gode til at coache og snakke. De har brug for at møde nogle mennesker, der har forstand på erhvervslivet, har erfaring med ansættelser og har tæt kontakt med erhvervslivet. Har du styr på disse ting, kan du levere god karriererådgivning. Det blev mantraet, jeg byggede Konsulenthuset Ballisager op omkring. Vi har i dag et virksomhedspanel bestående af knap 2000 virksomheder. De fortæller os om deres verden, hvad de lægger vægt på i ansøgninger og måden de rekrutterer på. At vi ved, hvad virksomheder rent faktisk foretager sig, gør at vi kan levere kompetent og vidensbaseret rådgivning”, fortæller Morten Ballisager.

”Inden for karriererådgivning forsøger vi at sætte mere fokus på læring gennem handlinger. Den her branche er jo enormt excellerende inden for varm luft. Skal der ske noget, skal man lave nogle seancer, hvor man fokuserer på dét, der er svært for den enkelte. ’The tricky shit’. Og for langt de fleste drejer det sig om den personlige henvendelse og brugen af telefon og netværk. Det var også mit store problem, da jeg var søgende – jeg var dårlig til at sælge mig selv. Så hvis jeg som rådgiver ikke sørger for at beskæftige mig med ’the tricky shit’, er jeg intet mindre end inkompetent og kujon-agtig. Derfor er det normalt, at vi skræddersyer handlingsorienterede programmer, fx ringe-workshops”, siger Morten Ballisager.

Jeg mener, at vi skal tilbage til den gode og ærlige kommunikation. Så må vi tage de tæsk, der nogle gange kommer.

Behov for de dedikerede generalister. Morten Ballisager forklarer, at der et voksende behov for generalister ude på arbejdsmarkedet. Folk der kan dække flere områder samtidig med at kunne bidrage til forretningen som helhed. Krisen har gjort, at mange virksomheder leder med lys og lygte efter medarbejdere, der kan bidrage til deres forbedringspotentiale. ”Virksomhederne bliver mere og mere afhængige af entusiasterne. Og arbejdstagerkulturen er sgu ikke særlig entusiastisk i sin kerne. Jeg plejer at sige, at du kan få medarbejdere, der er dedikerede på tre niveauer: Dem der er dedikerede til deres skrivebord, dem der er dedikerede til deres afdeling og dem der er dedikerede til firmaet. Og virksomhederne efterspørger de sidste, fordi medarbejderne derved kan tænkes ind i forretningsudviklingen”, fortæller Morten Ballisager. Kontant og ærlig kommunikation. ”Jeg vil vove den påstand, at mine kollegaer har et ret godt billede af, hvem jeg er som person. Jeg er Morten, ligegyldig hvilken hat jeg har på. Der er sateme så mange, der slavisk følger de her management håndbøger. Det er fornuftigt nok nogle gange, men det kan også være enormt distancerende. Man skal have sig selv med i det. Jeg er konkurrencemenneske, det lægger jeg ikke skjul på over for folk. Når vi sidder i brancheforeningen, så er vi da ikke kollegaer - vi er da konkurrenter. Når jeg sidder fra kl. 22-23 om aftenen, så er det da for at æde markedsandele. Det er blevet sådan, at vi er holdt op med at snakke ærligt med hinanden. Vi pakker alting ind. Jeg mener, at vi skal tilbage til den gode og ærlige kommunikation, så må vi tage de tæsk, der nogle gange kommer. Den fornemmeste form for respekt er at være ærlige over for hinanden”, siger Morten Ballisager.

13


Nummer 24

Når Forskning fører til byens bedste brød I det charmerende latinerkvarter i Aarhus ligger bageren Nummer 24. Passionen driver værket, når parret bag, Karen Husted & Christian Reedtz Funder, bager brød og kager som i de gamle dage. Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Tina Stephansen.

D

et er svært at gå forbi de store indbydende vinduer uden at blive fristet, og heldigvis så skal vi også indenfor. Det summer af liv i det lille bageri, og man bliver mødt af store smil og den lifligste duft af surdej, sukker og nybagt brød.

Fra akademikere til svampedyrkere. Med en Ph.d. i plantepatologi og en kemiingeniøruddannelse var det ikke bager, der lå i kortene for parret. Begge har slået deres folder inden for forskerkredse og Christian Reedtz Funder

14

også i store internationale virksomheder. ”med små børn kunne det være svært at få enderne til at mødes, og en dag sidder man bare og drikker en kop te, og bliver enige om, at det er slut det her forskningsmiljø, der skal ske noget andet. Forskellige muligheder blev diskuteret, og til sidst faldt valget på dyrkning af eksotiske spisesvampe. Vi skal dyrke noget, og det skal saftsusme være noget vanskeligt noget, hvor vi kan blive udfordret og bruge vores evner”, fortæller Christian Reedtz Funder. Her havde parret stor succes i 14 år, men svampedyrkeri var fra starten blot et projekt, der skulle prøves af. Der var en brændende

lyst til at få ting til at ske, og med børnene på vej hjemmefra, var det igen tid til nye udfordringer. Nu som brødentusiaster. Nu har parret stor succes med deres egen bagerbutik, en hobby der er blevet til erhverv, og en hverdag hvor kontakten til mennesker er kommet i centrum. ”Nogen vil sikkert mene, at den lange uddannelse har været unødvendig, men den er med til at give os nogle andre vinkler på tingene, og vi bruger vores erfaring i meget af det udviklingsarbejde, vi laver”, siger Karen Husted.


I indretningen er der lagt vægt på at forene butik og arbejdsplads. Stemningen er hyggelig, og dialogen med kunderne er i centrum.

Kun det bedste til vores kunder. Med en baggrund inden for forskning er det helt naturligt for parret, at der ligger mange timer og forsøg bag hver enkel opskrift. Der ”nørdes” i stor stil med at fremstille det bedste og dét kunderne efterspørger. Smag som i de gode gamle dage er på dagsordenen. De traditionelle opskrifter bliver sat under lup og i samarbejde med kunderne kommer endnu bedre varianter på hylderne. ”Vi kan nogle gange komme helt i tvivl om, hvis butik det er, for når kunderne er inde over de fleste tiltag, er det så vores brød, eller er det kundernes?”, siger parret med et smil. Gode råvarer og jordnære priser. Det er ikke kun opskrifterne, der kvalitetsikres, også råvarerne lever op til parrets standarder. Alt er 100% økologisk, og al melet kommer fra en landmand på Fyn, som selv maler det på en stenkværn. Dette er sigende for parrets holdning til kvalitet. De har en stor passion for gamle kornsorter og sælger bl.a. den gamle hvedesort Uhre, som for mange stadig er ukendt. Men kvalitet betyder ikke nødvendigvis høje priser. Parret lægger stor vægt på at have priser, hvor alle kan være med, og deler også glædeligt ud af deres opskrifter.

Vi kan nogle gange blive helt i tvivl om, hvis butik det er, for når kunderne er inde over de fleste tiltag, er det så vores brød, eller er det kundernes? ”Vi vil gerne i dialog med hjemmebagerne, og folk bliver jo dybt chokerede, når vi siger, jamen hvis du kan lide brødet, så skal jeg fortælle dig, hvordan du laver det, næste gang du kommer”, griner Christian Reedtz Funder. Dialogen er omdrejningspunktet. Grundingredienserne i succesen er derfor gode råvarer, omhyggelighed og vigtigst af alt dialogen med kunderne. ”Det er dialogen omkring brødet, der giver den vigtige tryghed og nærvær. At man handler med den, der har fingrene i det”, siger Christian Reedtz Funder. ”Ja, kontakten til menneskerne. Det er faktisk det, det hele drejer sig om”, tilføjer Karen Husted.

Butikkens intime atmosfære giver god anledning til en hyggelig snak henover disken, hvilket fremhæver parrets rummelighed i forhold til mennesker. En butik med plads til alle. Ingen chef her! Chefhatten har de ladet blive hjemme og udnytter i hverdagen deres forskellige styrker. Familieskabet i hele foretagendet fylder meget. Datteren hjælper til, niecen står bag disken og hele familien har ageret prøvekaniner, når der skal prøvesmages nye produkter. Parret mener også, at det er styrken i deres bagerbutik, og håber at flere i fremtiden vil følge deres eksempel. Til kamp for specialbutikkerne. Et kig i krystalkuglen har ikke forudset fremtiden for det engagerede par. Lige nu er der udfordringer nok i deres bagerbutik, og det er her fokus ligger. Dog afviser de ikke tanken om nye udfordringer. Drømmescenariet ville være at hjælpe og inspirere et andet par i gang med et lignende projekt, så specialbutikkerne igen får indpas i gadebilledet. ”En ting er sikkert”, fastslår Christian Reedtz Funder, ”det skal aldrig være en kæde!”

15


Nummer 24 » Ejes af ægteparret Karen Husted &   Christian Reedtz Funder » Adresse: Graven 24 8000 Aarhus C

Læs anmeldelsen af Nummer 24 på overspring.dk

Parret nyder at se kunderne have succes med opskrifterne, ”selvom det jo selvfølgelig ikke bliver helt så godt som vores”, siger Karen Husted med et smil. Kernebrødet er blandt favoritterne, og er du en af dem, som elsker at have hænderne i dejen, kan der også købes mel og kerner med hjem fra butikken. Opskriften den får du lige her.

Ingredienser and 4,5 dl koldt v 100 g surdej rdej) vedebrødssu    (tynd h 8 g gær hrehvedemel -u s n r o k ld fu 100 g hrehvedemel u t e t ig s g 0 50 et uhre 35 g knækk et rug 35 g knækk arkerner 60 g græsk sesamfrø 25 g sorte 14 g salt r. en salt og gæ Nr. 24 – undtag s ho s be kø n Alt ka

16

Har du ikke lysten, mulighederne eller evnerne til at bage, så kan du med god økologisk samvittighed hente et lækkert brød fra Nr. 24!

Opskrift

Kernebrød

(2 brød eller 10 boller)

1. Vand, surdej og gær røres sammen til   gæren er opløst. 2. Mel, knækket rug og knækket uhre æltes i. 3. Når dejen begynder at samle sig tilsættes   græskarkerner, sesamfrø og salt langsomt. 4. Ælt til dejen er elastisk og samlet i en klump. 5. Dejen hældes i plastikboks og hæver i   køleskabet ca. 24 timer. 6. Form 2 brød – gerne i hævekurv.  Efterhæv ca. 30-45 min. et lunt sted. 7. Sæt i forvarmet ovn på ca. 240°C.  Skru temperaturen ned til 220°C efter 1 min.   Bag brød ca. 35 min. og boller ca. 20 min.


de.d

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

n vdeli a l o . www

k

. . . e j il le

-t

Kontor

Kontor- ell. klinikformål • 530 m² Science Center Skejby • Brendstrupgårdsvej 21 • 8200 Århus N

Attraktivt miljø i totalrenoveret ejendom • Velbeliggende ved Skejby Sygehus og attraktivt erhvervsområde i vækst • Lokaler til fx forsknings-, medicinal- og sundhedsvirksomhed • Lyse og meget regulære lokaler med stor fleksibilitet • Gode tilkørsels- og p-muligheder

Se mere...

FRICHSPARKEN, Søren Frichs Vej 38A • 8230 Åbyhøj • Tlf 8615 4244 17


Prototype-fabrikken Idéer er inspirerende, og vi kan få mange af dem om dagen. Men hvad skete der med idéerne? Endte de i skuffen med resten? Fablab i Odense kan hjælpe virksomheder og studerende med at videreudvikle og kommercialisere de gode produktidéer ved hjælp af den nyeste teknologi. Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Erhvervsakademiet Lillebælt og Harry Bech.

F

ablab er et udenlandsk koncept og er en forkortelse af ’Fabrication laboratory’. Fablab har adresse hos Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense Havn og er den første af slagsen i Danmark. Vi talte med erhvervskontaktchef Alice Petersen og leder af Fablab Flemming Bech Thøisen om vækstpotentialet i det tværfaglige samarbejde mellem virksomheder og studerende. ”Vi kan lave en model, hvor vi kommer så tæt som muligt på en endelig 0-serie, hvilket vil sige, at man laver modellen i det endelige materiale og i den endelige størrelse. Så er det bare at sætte den i produktion”, siger Flemming Bech Thøisen. Et nationalt Fablab. Det er ikke kun odenseanske virksomheder, der kan gøre brug af mulighederne i Fablab. Det er åbent for alle virksomheder i Danmark. Dog kan man ikke bare komme ind fra gaden og låne maskinerne.

18

Alle projekter sker i et formaliseret samarbejde med studerende, som Fablab udvælger til opgaven. Her trækkes på en række forskellige uddannelser, bl.a. ’Innovation and Entrepreneurship’ og ’Produktudvikling og Teknisk integration’, der begge får undervisning på lokationen. ”De to uddannelser passer godt sammen og til Fablab konceptet. Den ene uddannelse er

De får den nyeste viden om bl.a. produktudvikling, IT, elektroniske platforme og markedsføring. – Og det koster dem ikke en krone. Alice Petersen

rigtig god til idégenerering, og den anden har gode forudsætninger for at arbejde med produktudvikling. Fordi de får undervisning her i Fablab, skaber vi et spændende tværfagligt samarbejde, som vi prioriterer højt i vores uddannelser”, fortæller Alice Petersen. Guerilla lab. ”Fablab er åbent for alle studieretninger, der er under Erhvervsakademi Lillebælt og andre uddannelsesinstitutioner. Der er selvfølgelig nogle, der er mere relevante end andre. Vi har forsøgt at udvide formatet til, at alle studerende hver onsdag kan komme ned og få sparring på skoleprojekter, men også iværksætterprojekter, som de måtte have, og som kunne være interessante at få gennemført i FabLab. Vi kalder det Guerilla lab”, fortæller Flemming Bech Thøisen. Win-win-win. Alice Petersen er ikke i tvivl om, at Fablab har sin eksistensberettigelse i dansk erhvervsliv såvel som uddannelsessektoren. Virksomhedernes idéer bliver udfordret


og forbedret af de studerendes viden, nysgerrighed og umiddelbarhed. Der bliver kortere vej mellem idé og produktion, og de studerende får udbygget deres teoretiske viden med praktiske og udfordrende opgaver. Dertil kommer potentialet for at skabe ny vækst og nye arbejdspladser på Fyn og i resten af Danmark. ”Når man bliver evalueret af en underviser, så kan man få at vide, at det er fint, det man har lavet. Laver du noget for en virksomhed, er det enten ’det her kan jeg bruge’ eller ’det her kan jeg ikke bruge’. De studerende føler, at deres arbejde giver mere mening. Og for virksomheden, jamen, de får den nyeste viden om produktudvikling, IT, elektroniske platforme og markedsføring i det hele taget. Og det koster dem ikke en krone. Det er da unikt”, siger Alice Petersen. Dok 5000 – hvor krydsfelterne mødes. ”Hele miljøet er enormt innovativt. Vi har vores iværksætterhus Stjerneskibet lige skråt overfor, hvor der er rigtig mange nystartede virksomheder, som forhåbentlig får brug for os på et eller andet tidspunkt. Og så synes vi, at det passer så perfekt, at vi bor i det gamle pakhus. Vi kunne ikke have fundet en bedre adresse.

Et ønskescenarie er, at der kommer en masse andre spændende virksomheder herned over tid. Vi arbejder i øjeblikket på en campusstrategi på Erhvervsakademi Lillebælt, hvor vi måske flytter herned omkring havnen. Det er ikke endeligt afklaret endnu, hvor vi skal bo, men det arbejder vi på”, siger Alice Petersen.

erhvervsliv og studerende mødes » ‘Projekt 48 timer’ giver de studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt en unik mulighed for at afprøve deres kunnen. » Virksomheden får en chance for at få gennemført forbedringer og effektiviseringer. » ‘Projekt 48 timer’ blev nomineret til I-faktorprisen 2012.

Se en teaser-video om ‘Projekt 48 timer’

19


Bravida giver din ejendom liv! Vi er eksperter indenfor el, vvs og ventilation; fra udskiftning af armaturer og toiletter, til energioptimering af hele huset. Læs mere på www.bravida.dk Bravida danmark a/S True møllevej 7 · 8381 TilST · Tlf. 8930 2233

INDBYDENDE LOKALER TIL KONFERENCER OG MØDER Lig e

i

bye ns

h je r t e

·

P l a d s

t i l

KONFERENCER

9 0 0

s p i s en d e

g æ s t er

·

M ere

en d

1 0 0 0

m 2

FÅ EN UNIK OPLEVELSE I FLOTTE HISTORISKE RAMMER

FESTER

Fest · Bryllup · Reception · Firmaarrangement · Konfirmation · Julefrokost

FLEKSIBLE RAMMER TIL FORSKELLIGE FORMÅL Lyse

lo k a ler

·

P l a d s

t i l

ma n ge

MESSER

s t an d e

·

Y d er l i g er e

t o

h al l er

k an

l ej es

S E M E R E P Å W W W. C E N T R A L V A E R K S T E D E T. D K / / R I N G O G H Ø R M E R E P Å T L F : 8 6 2 0 8 8 0 0

20


en iPad Mini Hvis vi Må Høre din Mening Besvar 3 simple spørgsmål og deltag i lodtrækningen om en iPad mini. Scan koden eller besøg www.minuskel.dk/kampagne Sidste frist for deltagelse er den 15. maj 2013. Vinderen får direkte besked.

Vi er et landsdækkende tømrer- og snedkerfirma med stolte håndværksmæssige traditioner Vi laver også alt indenfor inventar og glas Pålidelighed - Kvalitet - Forandringsparathed RING 87 39 29 99 Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N aarhus@hustomrerne.dk

KVALITET TIL TIDEN gennem næsten 100 år!

21


Ting du skal

debatbog vil revolutionere erhvervslivet Når man snakker fremtidens arbejdsplads, er det vigtigt at sætte spørgsmålstegn til den eksisterende. Bogen Unboss gør netop dette. Firmaet tjener ikke penge – det gør nytte. Og på dit arbejde er du ikke bare en ansat, men en partner i et team. Ifølge forfatterne Lars Kolind & Jacob Bøtter er fremtidens virksomhed en ubegrænset bevægelse. Kilde: unboss.com

Holde Øje Med

Hardback 300 kr. og iPad bog 149 kr. Få 10 sider gratis – betal med et tweet. Scan og læs mere.

den gamle chokoladefabrik Aarhus Kommune uddeler hvert år præmier til istandsættelser eller nybyggeri, der er med til at gøre Aarhus til en smukkere by. I år er 6 forskellige adresser blevet præmieret for deres indsats. En af dem er den gamle chokoladefabrik på Klostergade 32-34, der ejes af Olav de Linde og som for tiden huser blandt andet Gøglerskolen. I løbet af 2012 er bygningerne blevet renoveret i respekt for den oprindelige stil. Kilde: Aarhus Stiftstidende.

Fremtidens kontorplads? Fremtidens medarbejdere er mobile, kreative og fleksible, derfor kræver det også ændringer i den traditionelle kontorplads. Møblet Gaia, en stor miljøvenlig cirkel hvor bord og stol er indbygget, er både den private arbejdsplads, det kreative hjørne og mødelokale i ét. Et møbel du kan forme og flytte efter netop dit behov.

Tjek næste dato for Creative Mornings Aarhus her:

Kilde: EFG Bondo

up-to-date med de nye medier Arbejder du med nye og sociale medier, er Headstart New Media Network noget for dig. Et både fysisk og digitalt netværk hvor alle, der interesserer sig for nye og sociale medier, kommunikation og udviklingstendenser, kan mødes og dele viden og erfaring. Et netværk der både kan fostre iværksættere, såvel som give eksisterende virksomheder et forspring på en udvikling, der giver markante vækstmuligheder.

v

sort samvittighed? Er du i tvivl, om du burde drikke kaffe? Ny rapport fra Archives of Internal Medicine (medicinsk tidsskrift) viser, at kaffe har flere fordele. Drikker du i gennemsnit tre kopper kaffe om dagen, er du bedre beskyttet mod diabetes. Desuden viser undersøgelser, at kaffe kan beskytte mod Parkinsons, demens og hjerte-karsygdomme. Drop dårlig samvittighed - snup en ekstra kop! Kilde: Archives of Internal Medicine.

Kilde: Headstart New Media Network

Scan og se Headstarts kommende event.

22

Af: Tine Grarup & Sissel Stengaard Foto: Headstart, EFG Bondo, Unboss.com Illustration: Louise Agerlund


de.d

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

n vdeli a l o . www

k

. . . e j il le

-t

Kontor

Moderne kontor • 412 m² Thrige-Firkanten • Thriges Plads 6 • Odense C

Enestående domicil i dynamisk erhvervsområde • Inspirerende erhvervsområde med velrenommerede nabo virksomheder • Smukke nye detaljer i glas og stål i kontrast til rustikt murværk • Gode P-forhold og tæt på banegård og offentlig transport

Se mere...

THRIGE-FIRKANTEN, Haubergsvej 1 • 5000 Odense C • Tlf 6544 4244 23


Adm. dir. Henrik Axel Kaufmann

24


kaufmann Den fysiske og virtuelle butik smelter sammen Google kunne ikke finde Kaufmanns hovedkontor for webhandel. Destination ukendt. Men det lykkedes for os, og døren åbnede sig til en kæmpe lagerbygning, der emmede af aktivitet. Vi mødtes med adm. direktør Henrik Axel Kaufmann for at høre om Kaufmanns udvikling og deres succes med e-handel. Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Tina Stephansen.

Kaufmann – et familiedynasti. I 1908 åbnede Axel Kaufmann den første butik i Ryesgade i Aarhus. Da Henrik Axel Kaufmann overtog virksomheden i 2000, sammen med sin søster Mette Kaufmann, udviklede virksomheden sig fra at være en hyggelig og solid forretning til en vækstdrevet virksomhed. I dag har Kaufmann 18 butikker over hele Danmark. Dertil kommer 24 Quint butikker, 10 Quintess butikker og 2 Axel butikker, der også er en del af Kaufmann-universet. Virksomheden gik online med de forskellige tøjbrands i 2009, og i dag er e-handel et centralt vækstfokus i forretningen. ’Axel’ som online prøvekanin. ”Axel nede i Skt. Clemens Stræde var den oplagte tøjbutik at prøve af som webshop. Butikken fungerede

Vi ser et kæmpe vækstpotentiale på websiden, både i Danmark og i udlandet. Så nu satser vi 100 % på web. Henrik Axel Kaufmann

som en selvstændig økonomisk enhed med lidt dyrere og smartere varer. Meget anderledes end de andre butikker. Derudover var der et begrænset varesortiment, som vi kunne håndtere fra butikken. Her kunne vi øve os i

at drive e-handel. Og vi øvede os ret længe og lavede alle de fejl, man overhovedet kan lave. Derefter åbnede vi en webshop for henholdsvis Quint og Quintess. Og i slutningen af 2010 lukkede vi op for Kaufmanns webshop”, fortæller Henrik Axel Kaufmann. Multi-channel strategi. Virksomhed arbejder fokuseret på at skabe bedre synergi mellem de fysiske butikker og webbutikkerne. For at kunne konkurrere på markedet og vækste yderligere, har de lagt en multi-channel strategi, der skal hjælpe til at nedbryde barriererne mellem offline og online, så forbrugeren får en optimal købsoplevelse og høj service. ”Mange gange er det jo nemmere at give en god betjening, når folk kommer ned i butikken. Vi laver det sådan, at du nu kan købe varen på

Webshop Manager, Ulrik Larsen 25


nettet og vælge at få det leveret nede i butikken. Så kan du komme ned og diskutere med ekspedienten om størrelsen passer, om det skal byttes, eller om du skal have nogle supplerende varer”, siger Henrik Axel Kaufmann. Først kom de unge, nu kommer de ældre. Under interviewet kommer Ulrik Larsen, Webshop Manager hos Kaufmann, hen og sidder med ved bordet. Han var med til at etablere web-shoppen for Axel, og har i dag ansvaret for alle virksomhedens webshops. Ligesom på Facebook, hvor den ældre del af befolkningen udgør den største vækst, mærkes en væsentlig stigning i den ældre målgruppe på Kaufmanns webshop. Ulrik Larsen mener, at der er et stort uforløst webpotentiale i Kaufmann. ”Vi skulle bare åbne en webshop, så kom de unge. Det er naturligt for den yngre generation. Det er forventet. Nu begynder den voksne del også at være med. Der er ingen tvivl om, at med de brands vi har, så er der stor potentiale i Kaufmann i forhold til online. De unge bliver jo også ældre og skifter stil. Vi skal helst være med fremme og hele tiden sikre, at vi er foran vores konkurrenter på det her område. Så vi kigger meget på, hvad de store gør i England eller USA”, fortæller Ulrik Larsen. Kom fornuftigt ud af krisen. ”Vi fik nogle ordentlige tæsk i starten på omsætningen, men nu prøver vi så at komme tilbage på det niveau, hvor vi var før. Vi indstiller os på, at vi skal arbejde ud fra de betingelser, som vi kender i dag. Man ændrer fokus, når en krise rammer. Vi havde et enormt fokus på salg i de gode år, nu har vi mere fokus på omkostningssiden, men det tror jeg, alle virksomheder har. Vores organisation i dag er langt mere omstillingsparat end før. Det er jo en speciel udvikling med e-handel,

26

som er blevet den store udfordring. Det er nemt at etablere en netbutik, men det er svært at få økonomi i det. Jeg tror, at man undervurderer de omkostninger, der er forbundet med at drive e-handel. Det var i hvert fald overraskende for mig”, siger Henrik Axel Kaufmann.

ske butikker, og er derfor vant til at håndtere kunderne. Det er klart en styrke, at alle herude har været vant til at stå og ekspedere kunder og været vant til at arbejde med tøjet. Vi har ikke lagerfolk, som i princippet lige så godt kunne sælge køleskabe”, fortæller Ulrik Larsen.

Vi skal være med fremme og hele tiden sikre, at vi er foran vores konkurrenter på det her område. Så vi kigger meget på, hvad de store gør i England og USA.

Fremtiden er web. Den væsentlige del af Kaufmanns omsætning ligger stadig i de fysiske butikker. Men ifølge Henrik Axel Kaufmann er vækstpotentialet for de fysiske butikker beskedent, da der ligger butikker i stort set alle større byer i Danmark. De fire webshops udgør i dag tilsammen omkring 5-6 procent af omsætningen, men har en høj og konstant vækstrate. ”Vækstpotentialet for de fysiske butikker i Danmark er ikke så stort. Derimod tror jeg, at der er et kæmpe potentiale på websiden, både i Danmark og i udlandet. Så nu satser vi 100 % på web. Vi har et mål om at udvide til nærmarkederne. Men for at føre en multichannel strategi i nabolandene, er det selvfølgelig nødvendigt også at etablere fysiske butikker. Men vi tager lige ét marked ad gangen. Vi skal lige øve os lidt mere”, siger Henrik Axel Kaufmann og smiler.

Ulrik Larsen

Alle elsker tøj. Ulrik Larsen har ingen særlig akademisk eller teknisk baggrund for at arbejde med webshops. Han har stået i butik siden han var 15 år - og er passioneret omkring tøj og digitale løsninger. Sin viden om webshops har Ulrik løbende erhvervet sig gennem kurser, selvstudier og workshops. Denne kombination af erfaring og interesse er sigende for, hvordan Kaufmann driver deres webshops og vurderer nye ansatte. ”De ansatte i webbutikken har alle en baggrund inden for tøj. Og det vægter vi ret højt, når vi ansætter. Jeg tror på, at de brænder mere for varerne. De sørger for, at den vare der kommer ud til kunden ikke bare er pakket med bind for øjnene. Det gør også, at vi fx i vores kundeservice kan yde en høj service. Flere af vores medarbejdere har baggrund i vores fysi-

Bestil dit tøj inden kl. 12 og få det leveret næste hverdag.

kaufmann – klassi sk og moderigtigt her retøj www.kaufmann.dk

tøj til quintess – mode inde den moderne kv

www.quintess.dk


Kaufmann » Henrik Axel Kaufmann er barnebarn til stifter Axel Kaufmann. » Kaufmann-koncernen omfatter også butikskæderne Axel, Quint og Quintess. Dertil en Hugo Boss butik, POLO Ralph Lauren butik og en Gant butik – alle beliggende i Kastrup Lufthavn.

web 27


En maritim bydEl brydEr frEm Vi forandre

udsigten over århus Rambøll arbejder med en bred vifte af projekter, der former fremtiden for de bynære havnearealer. www.ramboll.dk Vi tilbyder flere gode hits.

28


Eksperter i køl og klima – 40 års erfaring

Angelo Køleteknik A/S Vestermarken 17, Stavtrup DK-8260 Viby J www.angelo-cool.dk

29


Vækst Samarbejde på tværs

gennem netværk

Vækst er på alles læber. Særligt på Fyn hvor der sættes hårdt ind på at gøre vejen fra idé til handling kortere. Vi talte med Morten Arndal Nielsen, der er chef for Virksomhedsudvikling hos Udvikling Fyn, om hvordan deres netværk kan åbne døre og skabe nye arbejdspladser. Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Maroinca Parra Lauridsen.

’Strategisk match-making’. Udvikling Fyn er en samarbejdsorganisation stiftet af Odense Kommune, Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune og Assens Kommune. Formålet er at fremme turismen og skabe vækst i erhvervslivet i ejer-kommunerne. I Udvikling Fyn er man særligt dygtige til det Morten Arndal Nielsen kalder ’strategisk matchmaking’. Kompetencer og behov bliver dagligt matchet, og dette skyldes et enormt netværk på tværs af hele Fyn. ”Dér, hvor vi gør en kæmpe forskel, er at sætte folk sammen, som har brug for hinanden, men som ikke har mødt hinanden. Vi kender private rådgivere, frivillige mentorer, uddannelsesstederne og deres uddannelser, dygtige studerende og vi kender virksomhederne. Vi har netværket og evnen til at få folk til at gå sammen om projekter og idéer, der ellers ville være blevet lukket ned”, fortæller Morten Arndal Nielsen. Mentorerne står i kø for at hjælpe. Der er en stor lokal opbakning for at skabe flere vækstfremmende aktiviteter og nye virksomheder

30

på Fyn. Iværksættere og vækstvirksomheder kan få hjælp fra erfarne erhvervsfolk, der glædeligt stiller tid og kompetencer til rådighed helt gratis. Ganske enkelt fordi de ønsker at støtte op omkring udviklingen i det lokale erhvervsliv.

Udvikling Fyn kunne hjælpe os med at finde de rette mennesker, som bl.a. kunne forberede os på den videre vækst. Janick Lauenborg, Clayton Power

”Udvikling Fyn vælger mentoren til det pågældende projekt. Vores mentorkorps består i dag af 60 mentorer. De er aktive virksomhedsejere, konsulenter, pensionerede virksomhedsejere, eller folk der har solgt deres virksomhed og bare gerne vil give nye virksomhedsejere en god start”, siger Morten Arndal Nielsen.

Udvikling Fyn » 1. Turisme og eventudvikling: Udvikling og markedsføring af Fyn som rejsemål og gøre øen kendt som Eventyrets Ø » 2. Virksomhedsudvikling: Sparring og hjælp til virksomheder i et tæt samarbejde med det fynske erhvervsliv, uddannelserne, erhvervsforeninger og rådgivere » 3. Grøn vækst: Effektiv udnyttelse af energi og ressourcer og udviklingen af bæredygtige produkter


clayton power Clayton Power 3 hurtige facts om Clayton Power » Grundlagt i slutningen af 1990’erne » Udvikler banebrydende lithiumbatteriløsninger til industrien » Har i runde tal tredoblet deres omsætning fra 2011-2012

Janick Lauenborg, Adm. direktør, Clayton Power.

Scan og se Clayton Power’s hyldest til deres nye faciliteter i Pakhusgården, Odense

31


Samarbejde på tværs skal ændre udviklingen. ”Nu har vi fx også lige fået Nordfyns Kommune, Kerteminde Kommune og Langelands Kommune med i vores samarbejde. Så nu er det kun Middelfart Kommune, vi mangler, for at hele Fyn er samlet omkring Udvikling Fyn. Vi netværker ikke kun for at købe og sælge af hinanden. Det er mere med større internationale udviklingsorienterede briller, at vi gerne vil have gang i væksten på Fyn. Vi kan jo godt se, at vi nationalt ligger lavt i forhold til at skabe vækst og jobs. Og hvis vi ikke gør noget for at fastholde de dygtige mennesker og skabe nye arbejdspladser, så ender det galt, kan man sige”, siger Morten Arndal Nielsen. Projekt ’Supervækst’. Udvikling Fyn søsatte ’Supervækst’ i 2012 som et halvårlig vækstprojekt, hvor to udvalgte vækstvirksomheder kunne få omfattende konsulenthjælp. Projektet opstod ved, at folk i det lokale erhvervsliv efterspurgte et mere udvidet erhvervsfremmende tiltag. Clayton Power, der udvikler lithiumbatterier, og E-mergency, der udvikler velfærdsteknologisk software, blev valgt til projektet. ”I vores branche er vi ofte præget af ydelser til den brede masse, dvs. vi går ikke særligt tæt

32

på virksomheden. Vi må vejlede og problemafklare, men ikke rådgive. I ’Supervækst’ gik vi ud og håndplukkede virksomheder ud fra forskellige parametre. Virksomheder med særlige potentialer. Så mange virksomheder har været en del af evalueringen, uden at de vidste det. ’Supervækst’ handlede om at skubbe til virksomhederne. Skubbe dem i den rigtige retning, sortere ting til og fra, og hjælpe dem til at arbejde smartere”, fortæller Morten Arndal Nielsen. Da Clayton Power fik opringningen fra Udvikling Fyn. Clayton Power er i clean-tech industrien og producerer lithiumbatterier til industrielle køretøjer. Udskiftning af fossildrevne motorer til lithiumbatterier sikrer lavere C02 udslip og signifikante økonomiske besparelser. Så det internationale markedspotentiale for Clayton Powers produkter er stort. Direktør Janick Lauenborg fra Clayton Power kendte ikke til ’Supervækst’, da han fik opringningen fra Morten Arndal Nielsen. ”Jeg blev mødt af spørgsmålene: Har du brug for noget ”man-power”, nogle kvikke hjerner fra Universitetet? Og har du lyst til at få en gruppe erhvervsfolk til at sidde med ved bordet og prøve at udfordre dig på de målsætninger

I har, og i forhold til den vækst, I gerne vil opnå? Så sagde jeg, jamen det kunne vi da godt tænke os. Så blev der sammensat et board af rådgivere med forskellige kompetencer og erfaringer”, fortæller Janick Lauenborg. Et udvidet netværk. ”Udvikling Fyn kunne hjælpe os med at finde de rette mennesker, som bl.a. kunne forberede os på den videre vækst. At få stillet Udvikling Fyns netværk til rådighed var en stor hjælp for os. Dertil fandt de en dygtig ingeniørstuderende til os, som havde en profil, der matchede vores forretning ganske godt. Jeg havde fokus på universitetet i forvejen, men Udvikling Fyn gjorde det meget nemmere. Jeg havde ikke tid til at sidde med jobopslag og gennemføre samtaler. Så det var en stor lettelse, set fra min stol i hvert fald”, fortæller Janick Lauenborg.


your secret is safe with me

Genese by Voss & Hedlund

Vi matcher mennesker og møbler og møbler med andre møbler Saml alle dine professionelle indretningsbehov hos os. Vi har et af markedets mest fleksible og innovative møbeludvalg. Og med egen fabrik og 75 års produktionserfaring kan vi realisere dine behov til konkurrencedygtige priser. Holmris.dk

33


Samarbejdspartnere ASFALT

forsikringsmæglere Forsikringsmæglerne larsen & co

KJK Aps

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8734 0260 • mail: mail@caremore-forsikring.dk www.caremore-forsikring.dk

Middelfartvej 367 • 5491 Blommenlyst TLF.: 6596 7285 • mail: kjk-asfalt@mail.tele.dk

AV- og kopi/print udstyr

gulve og gulvservice

Midt Solution A/S

hummels gulvservice a/S

Godthåbsvej 27 • 8660 Skanderborg Tlf.: 7022 1903 • mail: kbr@midtsolution.dk www.midtsolution.dk

Eskerodvej 18 • 8543 Hornslet Tlf.: 8741 0900 • mail: butik@hummels.dk www.hummelsgulvservice.dk

blikkenslagere

indretning Fischer Danmark A/S

Ebling’s Blikkenslagerforretning Michael Drewsens Vej 23 • 8270 Højbjerg Tlf.: 8614 5858 • mail: ebling@mail-telia.dk www.eblings-blik.dk

café

GARDINER SOLAFSKÆRMNING

Huset Campen, Viborgvej 159 • 8210 Aarhus V Tlf.: 7015 4055 • mail: fischer@fischer-danmark.dk www.fischer-danmark.dk

ingeniørfirma Gröne’s café

rambøll

Søren Frichs Vej 36 C • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8734 4000 • mail: ina@groneskokken.dk www.groneskokken.dk

Olof Palmes Allé 22 • 8200 Aarhus N Tlf.: 5161 1000 • mail: ramboll@ramboll.dk www.ramboll.dk

el-installatør

installationsvirksomhed John Drejer A/S

bravida

Trindsøvej 15 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8642 3877 • mail: data@john-drejer.dk Tommy Lauridsen el-installatør www.john-drejer.dk Salg / Projektleder

tommy@john-drejer.dk Mobil 27 88 65 01

True Møllevej 7 • 8381 Tilst Tlf.: 8930 2233 • mail: info@bravida.dk www.bravida.dk

JOHN DREJER A/S Trindsøvej 15 8000 Aarhus C Tlf. 86 42 38 77 www.john-drejer.dk

it og hosting Schmidt & Øhrnstedt El–Installation I/S

fLC Danmark APS

Højeløkkevej 18 B • 5690 Tommerup Tlf.: 6376 6090 • mail: kontakt@sikker-el.dk www.sikker-el.dk

Silkeborgvej 47 • 8000 Aarhus C Tlf.: 7025 0955 • mail: ev@flc.dk www.flc.dk

elevatorer

Klima- og køleanlæg Schindler Elevatorer A/S

angelo Køleteknik A/S

Sindalsvej 9 • 8240 Risskov Næsbyvej 78 • 5270 Odense N Tlf.: 7013 1060 • MAIL: post@dk.schneider.com www.schindler.dk

energiselskab

Vestermarken 17 • 8260 Viby J Tlf.: 8628 3499 • mail: info@angelo-cool.dk www.angelo-cool.dk

Kloak verdo A/S

Risskov kloakservice A/S

Agerskellet 7 • 8920 Randers NV Tlf.: 8911 4811 • mail: info@verdo.dk www.verdo.dk

Vejlbjergvej 20 • 8240 Risskov Tlf.: 8617 4030 www.risskov-kloakservice.dk

Kredit, revisor og bank

entreprenører Poul Pedersen

BRFKredit

Grimhøjvej 12 • 8220 Brabrand Tlf.: 86262144 • mail: entr@pp-as.dk www.pp-as.dk

Nørreport 26 • 8000 Aarhus C Tlf.: 4526 8200 • mail: brfkredit@brf.dk www.brf.dk

Sigma Servicecenter

handelsbanken

Trindsøvej 15 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8615 3400 • mail: info@sscaarhus.dk www.sigmacoatings.dk

Europaplads 16, 1. sal • 8000 Aarhus C Tlf.: 4456 5300 • mail: aarhus@handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk/aarhus

farvehandlere

- maling i mesterklasse

fest, events og konferencer

34

centralværkstedet

Nordea Erhvervsafdelingen

Værkmestergade 9 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8620 8801 • mail: info@centralvaerkstedet.dk www.centralvaerkstedet.dk

Skt. Clemens Torv 2-6 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8933 3301 www.nordea.dk


landinspektører

stilladser

Landinspektørfirmaet LE34 A/S

ps stilladser A/S

Ryhavevej 7 / Hestehaven 21 J 8210 Aarhus V / 5260 Odense S Tlf.: 7733 2121 / 7433 2244 www.le34.dk

Sandgårdsvej 6 • 8950 Ørsted Tlf.: 8648 9900 • mail: info@psstilladser.dk www.psstilladser.dk

låsesmede E.T. Låseservice v. Erling Skøtt

cs-city stilladser APS

Granbakken 3 • 8520 Lystrup Tlf.: 8622 9057 www.et-laaseservice.dk

Axel Gruhns Vej 10 • 8270 Højbjerg Tlf.: 8624 9511 • mail: firma@cs-citystilladser.dk www.cs-citystilladser.dk

Odense Låseservice A/S

Fyens Stillads Co A/S

Roersvej 37 • 5000 Odense C Tlf.: 6612 6815 • mail: odense@laas.dk www.laas.dk

Tolderlundsvej 36 • 5000 Odense C Tlf.: 6611 7018 • mail: mail@fyensstillads.dk www.fyensstillads.dk

dansk miljørådgivning A/S

Stjerne stilladser A/S

Industrivej 10 A • 8680 Ry Tlf.: 8695 0655 • mail: cl@dmr.dk www.dmr.dk

M.P. Allerups Vej 31 • 5220 Odense SØ Tlf.: 6613 0708 • mail: stjerne@stjerne-stilladser.dk www.stjernestilladser.dk

miljø

printerløsninger

tømrere, trælaster og glarmestre

Midt Solution

Hustømrerne A/S

Godthåbsvej 27 • 8660 Skanderborg Tlf.: 7022 1903 • mail: info@midtsolution.dk www.midtsolution.dk

Katrinebjergvej 117 • 8200 Aarhus N Tlf.: 8739 2999 • mail: aarhus@hustomrerne.dk www.hustomrerne.dk

minuskel

stark

Søren Frichs Vej 40 F • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8619 0560 www.minuskel.dk

Daubjergvej 17 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8252 8000 • mail: info.aarhus@stark.dk www.stark.dk

reklamebureau

rengøring

udlejningsmateriel jm trykluft A/S

lkm clean

Fabrikvej 5 • 8260 Viby J Tlf.: 8628 2511 • mail: jm@jmtrykluft.dk www.jmtrykluft.dk

Tlf.: 2722 8547 • mail: lkm@lkmclean.dk www.lkmclean.dk

vagt og rengøring miljø rent A/S

vsg

Trindsøvej 11 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8615 7855 • mail: salg@miljorent.dk www.miljorent.dk

Søren Frichsvej 42 A • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8615 7181 • mail: vsg@live.dk www.vsg.dk

sandblæsning

ventilation fyns facadeservice

Niels Kalhave a/s

Odensevej 69 • 5400 Bogense Tlf.: 4057 3735 www.fynsfacadeservice.dk

Industrivej 18 • 8800 Viborg Tlf.: 8662 5000 • mail: kr@kalhave.dk www.kalhave.dk

skilte

vinhandel hubert skilte design aps

vinkyperen vin & spiritus

Gunnar Clausens Vej 16 • 8260 Viby J Tlf.: 8628 9611 • mail: post@hubertskilte.dk www.hubertskilte.dk

smede og maskinfabrik

Vin & Spiritus

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8612 5520 • mail: info@vinkyperen.dk www.vinkyperen.dk

vvs

tbt grafisk aps

P. Hermansen A/S

Skæring Hedevej 410 • 8250 Egå Tlf.: 2124 9544 • mail: info@tbtgrafisk.dk www.tbtgrafisk.dk/smedie

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8734 4244 • mail: jorgen@hermansen-vvs.dk www.hermansen-vvs.dk

35


Lige nu er verdens bedste tid!

Innovation Lab scan

Glem alt om dommedag og ragnarok. Vi har aldrig haft det bedre. Og i løbet af bare en enkelt generation, har vi oven i købet fået menneskehedens hidtil største spektrum af muligheder med Digitaliseringen som Industrialiseringens afløser. Af: Mads Thimmer. Illustration: Inge Lise Dalsgaard. Det kan godt være, at der er finanskrise, og at der stadig mangler en vaccine mod AIDS, Ebola og kræft. Men hvis vi tager menneskehedens historie (homo sapiens) på ca. 150.000 år ud, så lever vi bestemt i den privilegerede del på de sidste 500 år, hvor vi siden Renæssancen har fået individualitet, eksakte videnskaber og værdiskabende virksomheder. Og hvis man så ser på, hvordan lægevidenskaben globalt har flyttet sig inden for de sidste 50 år, så er vi allerede ufatteligt heldige med vores ”valg” af levetid. Aldrig har vi, som menneskerace, haft det bedre. Og så lever vi oven i købet i en del af verden, som i øjeblikket ophøjes til rollemodel, uanset om det er kulinarisk, socialt eller økonomisk. Se bare Economist forsiden fra februar i år med billedet af en viking og teksten ”The Next Supermodel”.

Vi udgør i Skandinavien mindre end 0,3 % af jordens befolkning, så chancen for at blive født som en af the ”The Next Supermodels” er nærmest ikke til stede. Men det er ikke engang her, det bedste ved vores tid ligger. Hvis man kan læse disse ord, er man deltager i en tid, hvor vi på bare 10 år har fået udrullet en verdensomspændende infrastruktur med Digitaliseringen – selv Nordkorea har fået SmartPhones. På én enkelt generation har fået en forandringskraft i verden, som skaber total adgang til viden og total adgang til folkeslag og mennesker imellem. Det tog 100 år fra Gutenbergpressen kom i 1432 til Martin Luthers brug af trykkekunsten og Reformationen i 1532. Og det tog 150 år fra jernbanernes og skibsmotorers indtog til Industrialiseringen kunne begave os med fordisme, samlebåndseffektivitet og teorier for virksomhedsledelse.

Nu sker det hele stort set inden for samme årti! Og vi har endnu kun set begyndelsen … Med digitaliseringen kommer åbenhed, synlighed, tilgængelighed. Selv den mest avancerede teknologi kommer hurtigt ned i små priser, fordi efterspørgslen hurtigt kan stige. Regimer kan ikke holde befolkninger i uvidenhed, når al viden er frit tilgængeligt overalt – internettet kan man ikke bure inde. Og virksomheder kan ikke tillade sig at bruge børnearbejde, lave miljøsvineri eller have urimelige vilkår for de ansatte – for det vil altid slippe ud og markedet vil reagere prompte. Eller også vil en af den nye digitale verdens effektive aktivistorganisationer, som fx hackerbevægelsen Anonymous, der før har lagt organisationer som Scientology og selv FBI ned og fået gidsler frigivet fra mexikanske narkobaroner. Verden er ikke bare et bedre sted – den er det bedste sted, den endnu har været.

Mads Thimmer » Daglig leder og ejer af Innovation Lab. » Foredragsholder og kronikør omkring digitaliseringens konsekvenser. » Blandt de første bloggere ved Institute for the Future’s blog “Future Now”. » Medredaktør til Berkshire Publishing Encyclopedia of the 21st century. » Uddannet litteraturhistoriker. » www.ilab.dk

www.olavdelinde.dk

nr. 01 / 2013

25 Olav de Linde Magasinet marts 2013  

Byggeselskab Olav de Lindes erhvervsmagasin for marts 2013. Denne gang omhandlende fremtidens arbejdsplads.