Page 1

o l av d e l i n d e m a g a s i n e t

Tema: hele mennesker Arnsbo Media – en virksomhed med vækstfaktor Den legende organisation Cykel-mania Dok 5000 Østjyllands bedste arbejdsplads VovemoD – de dårlige vaners fjende nr. 1 Vi bliver syge af at indordne os

Vovemod

vanebryder med obskure virkemidler Erhvervslivets Tim Burton www.olavdelinde.dk

nr. 02 / september 2012


Leder

skab rum til hele mennesker Lønnens størrelse alene skaber ikke glade medarbejdere. Trivsel, sundhed og fleksibilitet er forventet af den moderne virksomhed. Resultatet er både tilfredse medarbejdere og en øget indtjeningsevne. John Skovbjerg, direktør

I

midten af 70’erne oplevede man næsten aldrig at møde en ”artsfælle”, når man løb en tur på fortovet eller i skoven, og man blev nærmest betragtet som en særling, når man ”sådan løb rundt uden mening”.

Så kom motionsbølgen op gennem 80’erne og 90’erne, hvor jogging efter inspiration fra USA blev mere og mere populært. Motionsløbene med Eremitageløbet og Marselisløbet i spidsen eksploderede i deltagertal, og snart efter begyndte de første erhvervsrettede motionsløb som 10x10 km og 5x5 km-stafetterne at vinde frem. I dag er situationen, at man som virksomhed næsten har et forklaringsproblem, hvis man ikke tilbyder medarbejderne at deltage i sådanne arrangementer. På arbejdspladserne er der gennem årene blevet indført forbud mod at drikke alkohol i arbejdstiden. Rygning er overalt blevet forbudt indendørs, og mange steder også helt generelt forbudt i arbejdstiden. Til gengæld

Layout, tekst, produktion: minuskel.dk, anette@minuskel.dk Fotograf: Tina Stephansen, ts@studio55.dk Annoncesalg: Olav de Linde, sb@olavdelinde.dk Tryk: Zeuner Grafisk A/S Oplag: 13.500 stk. Næste nr.: Januar 2013

bugner det med gratis frugt på arbejdspladserne og tilbud om deltagelse i betalt fitness med dertilhørende betalt idrætstøj. På direktørniveau, hvor store cigarer, cognac og lange arbejdsdage tidligere var væsentlige ”pondusparametre”, er det nu i stedet sund levevis, strabadserende motionsudfordringer som ugelange cykelture eller deltagelse i eksotiske maratonløb, der er trenden blandt de direktører, der er længst fremme i skoene. Men det er ikke kun jagten på sundheden, der får ledelsen til at løbe hurtigere. Lavkonjunkturen presser i høj grad på. Det rammer medarbejderne, som egentlig gerne vil have mere tid til familien. Tid til at lade op. Tid til at oprette en sund balance mellem arbejde og hverdag. I dette nummer af Olav de Linde Magasinet behandler vi den økonomiske og menneskelige gevinst ved at skabe rum til "hele mennesker". God læselyst!

Alle henvendelser vedr. redaktionelle spørgsmål bedes stillet til anette@minuskel.dk. Artiklerne i magasinet er ikke nødvendigvis udtryk for Byggeselskab Olav de Lindes holdninger. Eftertryk og kopiering af artikler, billeder eller annoncer må kun ske efter godkendelse hos Olav de Linde med tydelig angivelse af Olav de Linde Magasinet som kilde ligesom gængse citatregler skal overholdes.


Indhold 04 VI BLIVER SYGE AF AT

tilpasse OS ET FORTIDSLEVN

08 Mennesker, processer

og gode idéer

12 Den legende organisation 16 VovemoD – erhvervslivets

Tim Burton

22 Visionæren og Havnen 26 I det hårde og rå finder vi

de bløde værdier

30 Erhvervsledere

i cykeltrøjen

22 Odense Havn – et åndehul til at tænke anderledes.

teaterdirektør Anders Nyborg

04

08

12

camilla kring: vi bliver syge af at indordne os

arnsbo media: en virksomhed med vækstfaktor

pc asmusssen: om at udvikle sig gennem leg

3


VI BLIVER SYGE AF AT tilpasse Vores samfund er stadig indrettet efter landbrugs- og industrisamfundets behov fra 1919. Det mener Camilla Kring, som er en af Danmarks førende rådgivere inden for "work-life-balance". Af: Tommy Kalmar Hørgaard Illustration: Michael Juul

I

1919 blev arbejdsmarkedets parter enige om tidskonstruktionen: otte timers arbejde, otte timers fritid og otte timers søvn, også kaldet 8-8-8 samfundet. Modellen var designet til industrisamfundet. Vi har talt med Camilla Kring om, hvorfor 8-8-8 har fulgt os lige siden.

1953 og 2012. I 1953 gik kvinden hjemme og manden gik på arbejde. Der var én familieform, én arbejdsplads og én arbejdsrytme. Der var et kollektivt arbejdsdesign, fordi folks liv og arbejdsform lignede hinanden. ”I 2012 har vi ca. 37 børnefamilieformer. Vi har et hav af forskellige arbejdsformer og ar-

4

bejdstider, fordi vi nu også arbejder på tværs af tidszoner. Over 40 % har et fleksibelt arbejde, men resten af samfundet har ikke fulgt med tiden. Børnehaver, skoler, institutioner og flere virksomheder er stadig forankret i, at folk arbejder fra 8 til 16”, fortæller Camilla Kring. Tidligt op, tidligt i seng – det er godt for en lille dreng. Ifølge Camilla Kring hylder vi stadig morgenkulturen. Vi kender vendinger såsom ”morgenstund har guld i mund” og ”the early bird catches the worm”. Der er et utal af ordsprog i hele verden, som understreger dyden i at stå tidligt op. Og de bruges stadig. Trods en globaliseret verden eksisterer fordommene stadig: Du er aktiv og sund, hvis du er morgenmenneske, og du er doven, hvis du sover længe. ”Vendingerne kommer fra en tid, hvor samfundets borgere skulle socialiseres til at stå tidligt op og tjekke ind på fabrikken”, forklarer Camilla Kring. Vores døgnrytme er genetisk betinget. Ikke alle kan finde energien tidligt om morgenen. Ikke fordi de er dovne, men fordi deres døgnrytme er anderledes. Man taler om A- og B-mennesker i ekstreme og lette udgaver.

Størstedelen af befolkningen har B-tendenser. Vi har altså indrettet samfundet efter en minoritet. Det er da tankevækkende. ”Er du A, vågner du af dig selv kl. 6 hver dag, og du har energi umiddelbart herefter. Mange føler, at de toppræsterer omkring frokost og herefter går det ned ad bakke. A har det fantastisk fra mandag til fredag. B derimod har det forfærdeligt fra mandag til fredag, fordi de akkumulerer et søvnunderskud. De har det forfærdeligt kl. 6, når vækkeuret ringer. Og de har ikke særlig meget energi om morgenen, fordi deres kropstemperatur er lavere end A. De har en længere opvågningstid. Til gengæld er B produktiv om eftermiddagen og om aftenen. Så der ligger et kæmpe uudnyttet effektivitetspotentiale i B”, fortæller Camilla Kring.


asse OS ET FORTIDSLEVN Et samfund indrettet efter en minoritet. ”Man har spurgt 125.000 mennesker om, hvornår de gerne vil i seng og hvornår de gerne vil stå op. Gennemsnittet vil foretrække at gå i seng kl. 00.30 og stå op kl. 8.30 om morgenen. 35 % vil gå i seng tidligere, men 50 % af alle de adspurgte vil gerne gå i seng senere. Det viser, at befolkningen har B-tendenser. Vi har altså indrettet samfundet efter en minoritet, globalt set. Det er tankevækkende”. De syge B-mennesker. At indordne sig et 8-16 job kan have helbredsmæssige konsekvenser for B-mennesket. Inden for forskning i døgnrytmer taler man om ’social jetlag’. Social jetlag er forskellen på, hvornår man står op, når man har arbejde og hvornår man står op, når man har fritid. For eksempel, står du op kl. 6 i hverdagen og kl. 11 i weekenden er der 5 timers forskel dvs. 5 timers social jetlag. ”Forskning kan dokumentere, at der er 60 % rygere i denne gruppe. Der er altså en direkte relation mellem, at man ikke lever sin egen rytme, og at man er ryger. Når B-mennesker skal indordne sig tidstrukturer, som ikke er gode for dem, er de udsatte for stress og stressrelaterede sygdomme. Forskning viser, at 31-

40-årige B-mennesker har en øget risiko for at udvikle en depression”, fortæller Camilla Kring. Superlederen. Er du indsat eller ansat? Hvis du har løst dine opgaver, sidder du så bare og kigger på dit ur og venter på at få fri? De spørgsmål stiller Camilla Kring ofte. Hun er fuldt overbevist om, at det er muligt at skabe en fleksibel arbejdsplads, som tilfredsstiller både A og B. Men det kræver et særligt mind-set hos lederen. Camilla Kring definerer typen: Superlederen. ”Superlederen behøver ikke at se sine medarbejdere, bare de leverer dét, som er aftalt. For at skabe en ideel fleksibilitet skal der være en klar forventningsafstemning om, hvilket output lederen forventer af medarbejderen – om dagen, om ugen, om måneden og om året. Det handler i høj grad om tillid. Superlederen ved præcis, hvor virksomheden er på vej hen og er god til at formidle det videre til medarbejderne. Steve Jobs er et godt eksempel”, fortæller Camilla Kring. Skab flextid mellem 8 og 10. Både A og B skal tænkes ind. Hvis man lever sin egen rytme, har man mere energi, er gladere og meget mere produktiv. Ganske simple ændringer kan gøre en stor forskel, såsom at udvide flextiden.

”Udover at man får mere produktive B-mennesker, så kan man faktisk løse en masse infrastrukturproblemer i Danmark. Vi burde have et ministerium for familie, trafik og arbejde, fordi det hænger sammen”, fortæller Camilla Kring. I gang med at ændre skolesystemet. En af Camilla Krings livsmissioner er at ændre de samfundsmæssige rammer, dvs. skabe differentierede mødetider for A og B. Lige nu arbejder hun med Frederiksberg Ny Skole, hvor hun har udarbejdet en individuel døgnrytmeanalyse af samtlige af skolens elever. Fremtiden vil vise, om Frederiksberg Ny Skole vil bane vejen for et skolesystem med differentierede mødetider.

Camilla Kring » Ph.d i balancen mellem arbejdsliv og privatliv » Civilingeniør og forfatter » Grundlægger af Super Navigators ApS » Stifter af B-samfundet Scan koden og hør Camilla Kring på P1

5


REN ENERGI TIL VIRKSOMHEDEN Et solcelleanlæg kan give din virksomhed mange fordele. Det sender blandt andet et klart signal til omverdenen om, at I er ansvarlige, og at I støtter miljøvenlige energikilder.

KØB SOLCELLER DIN VIRKSOMHED SPARER PENGE FRA DAG ÉT

Med et solcelleanlæg fra Verdo kan I producere egen el og derved spare penge året rundt, mange åt frem.

ce Sol lle

20 års r

ET SOLCELLEANLÆG GIVER... – egen produktion af strøm året rundt – virksomheden en grønnere profil – mulighed for at opfylde kravene om energimærkning af bygningen

garanti fra

Ve r d o

NEMT AT VÆRE KUNDE Hos Verdo er vi med dig fra start til slut. Vores energirådgivere hjælper din virksomhed med at finde den optimale løsning. Derefter kommer vores installatører ud og sætter anlægget op. HAR DU PÅ NOGET TIDSPUNKT SPØRGSMÅL, ER DU NATURLIGVIS VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS. TEL. 8911 4811

VERDO

6

|

Agerskellet 7

|

8920 Randers V

|

info@verdo.dk

|

Tel.: 8911 4811

|

www.verdo.dk


SIKRING & LÅSE EL-INSTALLATION IT & NETVÆRK

LYS & LYD

INSTITUTIONER BOLIGFORENINGER OFFENTLIGE KONTORER PRIVATE HUSEJERE PRIVATE VIRKSOMHEDER

Randers Aarhus

John Drejer A/S John Drejer A/S

Alsikevej 10 Trindsøvej 15

TERMOGRAFI

KLIMAOG ENERGISTYRING

www.john-drejer.dk

8920 Randers NV Tlf. 86 42 38 77 8000 Aarhus C Tlf. 86 42 38 77

se film på stArK.dk

“Kompromis...

det fungerer iKKe for mig” Martin Agerbo, Murermester

7


Mennesker, processer

Og gode idéer Fra 1997 til 2004 producerede Arnsbo Media færdige radioreklamer. I 2005 ændrede forretningen kurs og en global vækstmaskine blev født. I dag er Arnsbo Media dus med blandt andet Google, Disney og HP. Vi talte med CEO Carsten Hjorth Pedersen om, hvordan man skaber og driver en innovationsorienteret virksomhed. Af: Tommy Kalmar Hørgaard, foto: Kirstine Toftegaard Pedersen.

G

lobal fra dag 1. Da stifter Søren Arnsbo genopfandt virksomheden i 2005 var tanken, at virksomheden skulle servicere internationale kunder og have et globalt netværk af speakere. I 2006 da hjemmesiden blev lanceret, var den første kunde som ringede en australsk virksomhed. 6 år senere er Arnsbo Media Europas største leverandør af speakere online. Fra Jens Baggersens vej i 8200 leverer Arnsbo Media speaks til store brands såsom Google, HP, Canon og BMW. VoiceArchive som er Arnsbo Medias speakerdatabase rummer i dag over 1000 speakere fordelt over godt 70 sprog. VoiceArchive har affødt et ordrebehandlingssystem, som er ideelt for håndtering af både lyd og video. Systemet er det teknologiske hjerte i Arnsbo Media, som også leverer boligvideoer for bl.a. kæderne Home og EDC. ”Vi har et smidigt og top-tunet setup, hvor vi kan levere inden for timer, ellers dag til dag afhængigt af sprog”, forklarer Carsten Hjorth Pederen.

Fokus på

Opfører sig større end den er. Udvikling og innovation fylder meget i Arnsbo Media. Der tænkes målrettet ud fra, hvor virksomheden skal hen i stedet for, hvor virksomheden er. Derfor bruges en væsentlig del af overskuddet på at geninvestere i ny teknologi og organisationsudvikling. Det er også én af grundene til, at virksomheden på 3 år er gået fra 7 til 35 medarbejdere.

Min største udfordring er at sætte ting i system uden at kvæle det kreative kaos, som virksomheden er funderet på. Direktør Carsten Hjorth Pedersen har tidligere været hos store veldrevne virksomheder såsom Grundfos og Tetra Pak. Han ved, hvad der skal til for at skabe strømlinede processer og udvikle virksomheder. ”Selv kokke har nedfældet en beskrivelse af, hvordan de laver den helt rigtige souffle. Det samme har vi. Så kan vi levere høj kvalitet til vores kunder hver dag. Selvom vi kun er 35 ansatte, har vi meget mere fokus på bl.a. personaleudvikling, læring, involvering og Lean, end virksomheder med 35 ansatte typisk har”, fortæller Carsten Hjorth Pedersen. Organisatoren og manden med den gule banan. Carsten Hjorth Pedersen kom til Arnsbo Media, efter at have været sparringspartner for Søren Arnsbo i flere år. Men relationen går faktisk langt længere tilbage. Helt tilbage til 0.b på Hasle skole.

”Vi kender til hinandens styrker og svagheder, og det skaber en enorm dynamik i samarbejdet. Jeg tager Sørens brillante koncepter og får dem professionaliseret i en endnu højere grad. Søren er den klassiske kreative innovator, der keder sig i administrative og organisatoriske processer. Min største udfordring er at sætte ting i system uden at kvæle det kreative kaos, som virksomheden er funderet på. Der skal skabes en struktur og afgrænsede områder, hvor vi kan fostre det kreative kaos, der skaber de gode idéer”, siger Carsten Hjorth Pedersen. Kan du skrive det på en post-it, kan du ændre virksomheden. Der er indrettet et særligt rum, hvor medarbejdere kan hænge ud og blive inspireret til at komme med idéer og forslag. ’Forbedrings-boardet’ er et nyere bottom-up tiltag, der skal vække de gode idéer fra medarbejderne. De gule post-its bliver vurderet og flyttet fra venstre mod højre, alt efter hvor gode de er. Idéerne kan være små ændringer i dagligdagen til store udviklingsprojekter. ”Gode idéer kommer fra hjerner, som ser et behov. Så de kan komme alle steder fra. Medarbejderne oplever kundens virkelighed i det daglige på en anden måde end ledelsen. Vi vil gerne have en fri kommunikationsskultur, hvor folk tør sige til ledelsen: ”Det er sgu en dårlig idé”. Du opnår engagement og empowerment, fordi der er højt til loftet. Det giver det bedste E


De to partnere: CEO Carsten Hjort Pedersen (t.v.) og CIO Søren Arnsbo (t.h.).

9


Arnsbo Media nåede til semifinalen i tv-programmet ’Vækstfaktor’, som blev sendt på DR i foråret 2012.

resultat for virksomheden og det bedste resultat for individet”, siger Carsten Hjorth Pedersen. Et legende miljø med abelyde i krogene. Det er vigtigt for Carsten Hjorth Pedersen, at medarbejderne har det sjovt på arbejdet og er i bedre humør, når de tager hjem, end da de kom. Den frie tone og et fladt hierarki skaber et lunt miljø, hvor der er plads til abelyde i krogene og andre pudsigheder. Man skal rumme noget ganske særligt, hvis man vil ansættes hos Arnsbo Media. Det er en grundværdi, at folk skal have viljen og evnen til at gøre en forskel for kunderne. ”We play and win” er en indgroet del af kulturen. ”Vi leger og vi kan lide at vinde. Vi vil gerne have et legende miljø, hvor det er okay at lave fejl og hvor folk har lysten og gnisten til at lege med nye muligheder. Det kan være kundeservice, website, processer eller nye produkter”, fortæller Carsten Hjorth Pedersen. En pris for at lave fejl. Hver mandag uddeler medarbejderne to ”priser” til de kollegaer, som har udmærket sig. Har man lavet noget helt særligt får man ’Arnsbo Media-vandreplatten’ med den indgraverede tekst ’Brandenburger Tor 1890’. Og har man lavet en ordentlig bommert, får man den grimme brune læderkamel fra Marokko. Begge rekvisitter skal man have

10

Selv en kok har nedfældet en beskrivelse af, hvordan han laver den helt rigtige souffle. Det samme har vi. For Så kan vi levere samme høje kvalitet til vores kunder hver dag. stående på bordet hele ugen. Alle medarbejdere kan nominere hinanden. ”Der er en meget fri omgangstone. Vi har et krav om, at folk gør en indsats for ikke at replikere en fejl. Kamelen er en mental huskekage om, at dén fejl behøver du ikke gøre igen. Det er sagt i sjov tone”, griner Carsten Hjorth Pedersen. Ingen pælesidning. Med globale kunder og leverandører er der behov for, at virksomheden

er tilgængelig 24-7. Det kræver en særlig fleksibilitet af medarbejderne, idet der kan opstå et akut behov for at arbejde sent om aftenen. Ifølge Carsten Hjorth Pedersen hersker der en gensidig fleksibilitet, hvor medarbejderne selv planlægger deres tid, uden at ledelsen dikterer det. ”Hvis folk har arbejdet om aftenen, er det okay, hvis vedkommende smutter en anden dag kl. 14. Vi dyrker ikke "pælesidning for viderekomne" på kontoret. Folk skal hjem og lade op, og der skal være plads til familie”. "Move-your-butt-kultur". Det betyder meget for ledelsen, at medarbejderne har det godt og er sunde. Der er ingen tvang, men der tilskydes til diverse sportsarrangementer, fx DHL Stafetten og ’Vi cykler på arbejde’. Der kommer et smil frem hos Carsten Hjorth Pedersen, når han fortæller, at Arnsbo Media de sidste tre år i ’Vi cykler på arbejde’ har vundet over nabovirksomheden Loyalitetsbureauet. Carsten Hjorth Pedersen cykler selv en del. ”Der er intet så afstressende som at cykle. Man kan fordøje dagen og få ting på distance. Og mens man sveder som en hest, så får man nye idéer. Jeg har nok cyklet 800 km i maj”, fortæller Carsten Hjorth Pedersen. www.arnsbomedia.dk


de.d

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

n vdeli w.ola

k

.. . e j e -til l

ww

Kontor Kontor 288 m² • depot 79 m² Rugårdsvej 101, Pakhusgården • 5000 Odense C

Attraktiv domicilejendom med stor synlighed • Centralt placeret ved et af tidens mest populære og dynamiske erhvervsområder i Odense • Spændende lokaler i selvstændig ejendom med mange smukke detaljer • Ved inspirerende erhvervsmiljø med velrenommerede virksomheder • Et lejemål med mange anvendelsesmuligheder

Se mere...

THRIGE-FIRKANTEN, Haubergsvej 1 • 5000 Odense C • Tlf 6544 4244

11


Den legende

Organisation Gøgler, forstander, foredragsholder, jazzelsker, klummeskriver og familiemand. PC Asmussen er et nysgerrigt menneske med mange titler. Vi mødte ham i den gamle chokoladefabrik i Aarhus for at tale om, hvordan leg kan bidrage til innovation et bedre arbejdsmiljø.

Af: Tommy Kalmar Hørgaard, fotos: Tina Stephansen og Thomas Overgaard Nielsen.

I

60’erne var det meget almindeligt at hedde Poul. Derfor måtte Poul Christian hedde noget andet. Så det blev PC. Han vidste godt, at traditionel undervisning ved tavlen ikke passede ind i hans læringsstil. Han befandt sig meget bedre i projekter. I 70’erne var PC Asmussen en del af Slumstormerbevægelsen, som lavede kollektiver i tomme forfaldne ejendomme. “Jeg er barn af de glade 60’ere, hvor vi troede, at vi kunne ændre verden og gøre, hvad der passede os. Det er jeg blevet ved med siden, kan man sige. Nu er Gøglerskolen blevet mit projekt”, smiler PC Asmussen.

Selvlært på egne præmisser. Gøglerkulturen har altid tiltrukket de rejsende, skæve eksistenser og fattige, som ikke passede ind nogen steder. At være gøgler betød, at man var rejsende og levede på hjul. ”Jeg kan godt lide gøglerfilosofien: At man er selvlært på egne præmisser. I dag har næsten alle fået en diagnose. Og hvis man har et problem, så får man en masse kontrol fra samfundets side. Der kan jeg godt lide gøglerlivet. Man er selvhjulpen og har en tro på at klare sine problemer med egne kræfter”, siger PC Asmussen. Brug dine styrker til at forbedre dine svagheder. Vidste du, at jonglering og hiphop kan gøre dig bedre til matematik? Inden for hjerneforskning kalder man dette for 'transfer-værdi'. Denne pædagogik praktiseres i høj grad på Gøglerskolen, hvor de arbejder med at give de unge en bevidsthed om deres styrker, for så at forbedre deres svagheder. ”Vi er meget optaget af at få de unge i spil med dét, de er gode til. Det er det, der ligger i positiv psykologien. Hvad var det, du gjorde, da du havde svært ved jonglering? Hvordan kan du bruge det til at blive bedre til brøkregning?”, fortæller PC Asmussen.

12

Stil de rigtige krav. PC Asmussen bliver hver dag mindet om, hvorfor han laver dét, han laver. De unge er en stor inspirationskilde for ham, fordi de er i en spændende livsfase. PC Asmussen suger al den vilde energi til sig. ”Jeg tror, det er vigtigt at stille rigtig store krav til de unge. Det er der alt for mange, som ikke tør. Det er vigtigt at stille de rigtige krav. I pædagogikkens verden taler man om at være i den nærmeste udviklingszone. Da man var barn, var det vigtigste i vores verden bl.a. at lære at gå eller køre på cykel. Og vi blev ved og ved, til vi fandt ud af det. Det er dér, man genetisk er nået til. Det bliver så mere personlig og nuanceret, jo ældre man bliver. Hvis man sætter unge og voksne i deres nærmeste udviklingszone og stiller krav til dem, så kan de udvikle sig”, fortæller PC Asmussen. Køer og mennesker. Læring skal være sjovt. I legen er vi tilstede i nuet. Og det er hér, den bedste læring foregår. Mange har den opfattelse, at leg er kaotisk uden regler. Men den gode leg har nogle klare regler. Det er orden og kaos i balance, mener PC Asmussen. ”Uden regler får man ikke noget at spille bolden op af. Det er også en del af legen at udfordre reglerne. Det er det samme, børn gør. Ud fra legen kan vi udvikle os og skabe nyt”, forklarer PC Asmussen. Hvis du spiller Mozart for en ko og sørger for, at der er muget ud i stalden, så er koen glad. Og så producerer den mere mælk. Det samme gælder for os mennesker. ”Hvis man vil have en legende virksomhed, skal man anerkende, når folk har det sjovt. Og prøve at give den enkelte medarbejder frirum til at have det sjovt i. Der er alt for mange mennesker, som tror, at de kun er deres løn værd, hvis de har hovedpine og er lidt stressede”, siger PC Asmussen.

Den legende organisation. Hverken et latterkursus, foredrag eller kreativt møderum med sjove hatte kan bidrage til en legende organisation, hvis leg ikke er en del af virksomhedens kultur. Aflæring af vaner og kultur er en svær ting. Ifølge PC Asmussen skal både medarbejder og ledelse være med på at integrere leg. ”Det handler i høj grad om at aflære den kultur, vi kender fra industrisamfundet, hvor vi ikke måtte have det sjovt, og hvor man kontrollerede hinanden. Det er desværre stadig meget udbredt”. En grundregel for PC Asmussen er, at man skal bruge mest tid på dét, vi skal leve af i fremtiden. Derfor er det vigtigt at skabe nogle rammer, som folk kan udvikle sig i og være med til at skabe noget nyt. Han mener, at mange virksomheder bruger for meget tid på brok og småproblemer i stedet for dét, som virksomheden skal leve af i fremtiden. ”Blikket for de nye idéer skal fylde meget. Vi skal udvikle os igennem det legende miljø og altid have fokus på, hvor vi skal hen”, siger PC Asmussen.

PC's klumme Verden ifølge PC Læs PC Asmussens interessante indlæg om vores samfund og hverdag på stiftenblog.dk/pcasmussen www.gøglerskolen.dk


Blikket for de nye idéer skal fylde meget. Vi skal udvikle os igennem det legende miljø og have fokus på, hvor vi skal hen.

Gøglerskolen har lokaler i den gamle chokoladefabrik i Aarhus, der løbende restaureres med respekt for den oprindelige arkitektur.


I 1893 lĂĽ chokoladefabrikken Elvirasminde i Klostergade i Aarhus. I dag ejer Olav de Linde ejendommen, og det er nu blevet et pulserende sted for bl.a. kreative virksomheder.

PC Asmussen hos Damascus Circus School. Han var med til at etablere cirkusset i den palĂŚstinensiske flygtningelejr.

Foto: Thomas Freteur


Hvad er det, du ikke forstår? Det simple budskab: ”Jeg orker simpelthen ikke at være sammen med Karsten og Hanne i aften. Det er dine venner. Er det ikke okay, at du tager alene af sted?” er hurtigt blevet en katalysator for en helt anden snak. Noget om den måde du sagde det på. Noget om at du aldrig er til stede. Dét, som skulle have været en nem overtalelse, er blevet en kamp. Du har mistet kontrollen over samtalen. Nu handler det om, hvad modtageren troede, du mente, da du sagde, det du sagde. Og hvad var det, du sagde? Det er lige meget nu. Det eneste, du har opnået, er at finde ud af, hvor lidt du egentlig vidste om personen, du talte med.

Søren Frichs Vej 40 F

Den mindste lille indsigt kan gøre en stor forskel i din kommunikation. Minuskel er et reklamebureau, der arbejder med at forstå mennesker, brands og brancher. Vi har stor ekspertise i at udvikle kreative løsninger inden for Bolig, Design og Fødevarer. Uanset om det er B2B eller B2C, er der et menneske med holdninger og behov i den anden ende af kommunikationen. Og dét definerer, hvilken bureaudisciplin vi skal begive os ud i. Kontakt os, hvis du har mod på at skabe kommunikation, der rent faktisk har effekt.

8230 Åbyhøj

tlf: 8619 0560

VSG tilbyder

målrettet og professionel service med base i Frichsparken

Autoriseret Vagtfirma & Rengøringsservice siden 1990 VSG Vagt & Service Gruppen - Søren Frichs Vej 42A st. - T. 8615 7181 - F. 8615 7188 - Mail: vsg@live.dk

15


ovemod

Erhvervslivets Tim Burton

Thomas Lütken driver virksomheden VovemoD, som siden 2004 har klædt Danmarks største virksomheder på med værktøjer, mod og kreative indspark til at finde nye vaner. Gennem oplevelser, nærvær og intensitet udvikler vanebryderen rejseruter for drømme, der skal virkeliggøres og vaner som skal brydes. Af: Tommy Kalmar Hørgaard Foto: Tina Stephansen

V

i møder Thomas ”VovemoD” Lütken siddende med sin laptop og en skål havregryn udenfor i det gode vejr. Med et æble i hånden og stor imødekommenhed viser han os inden for i bygningen, som har taget form som en kuffert. De røde gardiner bliver trukket fra og vi træder ind i en unik tidslomme, hvor øjnene bombarderes af veludtænkte detaljer. Det er helt gennemført. Mærkeligt. ”Virkeligheden derude er ikke så spændende”, griner Thomas Lütken.

Født vanebryder. Thomas Lütken er ikke kun en kreativ indsparker. Han har i 16 år hjulpet virksomheder og organisationer med at udvikle deres forretning samt optimere deres overskud: økonomisk og menneskeligt. De første otte år i reklamebranchen og de sidste otte i sin egen kursusvirksomhed, VovemoD. Men det er kun den ene side af vanebryderen. Han er en mand af teatret med mange erfaringer inden for oplevelsesøkonomien. ”Jeg har nok formået at forene den benhårde og målrettede forretningstankegang med det

Server en whisky som de gør hos Vovemod » ½ liter æble juice » ½ stærk rød chili » 1 kanelstang » 1 stjerneanis » 3 nelliker » 80 ml rørsukker » Op og koge + simre i 10 minutter Opskriften er udviklet af Thomas' kompagnon, Kasper Ostrowski.

16

skæve og det forunderlige, jeg har mødt på min vej”, fortæller Thomas Lütken. Hiv hjernen ud af autopiloten. VovemoD har siden 2004 været synonym med vanebrud, nytænkning og værktøjer til adfærdsændring. Igennem årene har kursusdeltagere arbejdet med deres uvaner i anderledes og obskure omgivelser, fx gamle bunkers. Senere blev Thomas Lütkens private kolonihavehus inddraget som lokalitet til et vanebrydende kursusforløb for ledere, hvor stedet blev indrettet som en ridderborg. Den røde tråd har altid været at få folk hevet ud af deres vante omgivelser. En ganske særlig invitation. Udenfor står folkevognsrugbrødet, også kaldet Vovemodskareten, som udover et mødelokale også bruges til at invitere virksomhedsledere til lederkurset. Med rød løber, klassisk musik og teater for alle pengene får lederen en personlig invitation, de sent vil glemme. ”Selvfølgelig gør vi det for at vise dem, at VovemoD gør tingene gennemført. Men vi gør det også for at kaste lidt eventyrlighed ind i den hverdag, som er så fandens optimeret”, smiler Thomas Lütken. Vanebrudspalæet. Tallet 1892 har signifikant betydning for Thomas Lütken. 1890’erne var en innovativ periode, hvor der blev eksperimenteret og skabt revolutionerende teknik. Vanebrudspalæet, som han kalder det, er et forsøg på at skabe et eventyrligt miljø, som rummer nærvær og intensitet som var det 1892. Thomas Lütken ville have, at bygningens facade skulle være sjov og drage opmærksomhed. Resultatet blev en åben kuffert, som dagligt får folk til at stoppe op og kigge nysgerrigt ind ad vinduerne.

”Vi har prioriteret at skabe en oplevelse, der ville kunne få folk til at glemme deres daglige rutiner og gøremål for en stund. Det er vores grundlæggende håb, at vi har gjort så dybt et indtryk på kursisterne, og klædt dem så godt på, at de kan gå hjem og gøre nogle handlinger anderledes i morgen. Og så elsker jeg gamle klunkemøbler”, griner Thomas Lütken.

Selvfølgelig gør vi det for at vise dem, at vovemod gør tingene gennemført. Men vi gør det også for at kaste lidt eventyrlighed ind i den hverdag, som er så fandens optimeret. Kortlægning af dårlige vaner, innovationsdage og meget mere. VovemoD arbejder med store såvel som små virksomheder i Danmark. Aktiviteterne består i særlig grad af medarbejderdage, innovationsdage og lederudvikling. Ledelsesforløbet er døbt Vanebrudsrevolutionen og handler om at forbedre den personlige ledelse. I 60 dage skal ledere fra vidt forskellige brancher arbejde på at ændre de dårlige vaner. Kurset er flagskibet i forretningen, og derfor bliver værktøjerne hvert år revet i stykker for så at blive bygget op igen. ”Her møder slamslugeren IT-chefen. Det fungerer utroligt godt. Folk finder hurtigt ud af, at de deler mange af de samme drømme og dårlige vaner”, fortæller Thomas Lütken. E


I vanebrudspalĂŚet bliver der vendt op og ned pĂĽ folks vaner 17


Værdien af den gode vane. Man er omgivet af en række forventninger. Når du fx går på arbejde er der et væld af forventninger til dig af din chef, dine kollegaer, dine kunder og dig selv. Ifølge Thomas Lütken skal man ikke indfri alle forventninger for enhver pris. Man må vurdere hvilke forventninger, man ønsker at indfri. ”Dine handlinger – altså de vaner du udfører i praksis – skaber en indfrielse af dine og andres forventninger. Den gode vane skaber en bedre indfrielse af forventningerne end den dårlige vane. Jeg mener, at man kan få et bedre liv ved at gøre sig bevidst om, hvilke forventninger der er vigtigst at indfri, og hvordan man indfrier dem allerbedst”, forklarer Thomas Lütken. Hverdagens brændende lokum. Drift og dagligdagens rutiner kan holde mennesker fast i deres dårlige vaner. For Thomas Lütken handler det om at opdage de dårlige vaner og få dem i proces til at blive brudt. At få de gode vaner integreret i hverdagens rutiner kan betyde alt. ”Der findes ikke et eneste menneske, ligegyldig hvor dygtig han eller hun er, som ikke har dårlige vaner. Jeg selv har mange dårlige vaner. Det er ikke de vises sten, at man skal ændre sin adfærd. Det handler om at sætte nogle konkrete mål, finde og planlægge nye handlinger, sætte dem i kalenderen, få nogen til at holde dig op på dine mål og give dig en belønning for det lige bagefter. Folk bryder typisk vaner, når lokummet brænder, fx nu skal jeg sateme tabe mig ellers dør jeg. Min filosofi er, at man skal være på forkant, så man ikke først skal føle sig truet, før man sætter ind med et vanebrud. På det tidspunkt kan et vanebrud være en lidelse. Man skal stræbe efter at gøre det på en god og raffineret måde, så er det langt sjovere at arbejde med”, fortæller Thomas Lütken.

Smile and the world smiles with you. Som vanebryder og konsulent for nogle af Danmarks største virksomheder ved Thomas Lütken godt, at han er nødt til at tage sin egen medicin. Flere gange om ugen er han ude og holde kurser for virksomheder. Herigennem bliver han konstant holdt opdateret på, hvilke udfordringer og visioner erhvervslivet kæmper med: På ledelses- og medarbejderplan. Men for at kunne inspirere andre til at gøre ting anderledes, har han også brug for at blive inspireret med nye, radikale eller bare helt anderledes vaner. ”Hvert år tager jeg til Burning Man festivalen i USA, hvor 50.000 mennesker ude i en ørken eksperimenterer med at udvide alle mulige grænser, som vi har i hverdagen. Derudover er jeg er en del af et løjerligt velgørenhedsselskab, som hedder 'Smiling', hvor vi spreder gratis smil til verden. Vi har bl.a. rejst langt ud i en jungle for at optræde uventet for nogle, som aldrig har set hvide mennesker før. Når du rejser for at give og ikke kun for at modtage, bliver du selv beriget med uventede og vildt inspirerende oplevelser”, smiler Thomas Lütken. Balance i tingene. ”Jeg går hele tiden og vurderer, om der er en rigtig balance i dét, jeg laver. Hvis jeg vælter med stress eller får et hav af uvaner, så ville det være utroværdigt i forhold til mit daglige virke. Jeg er nødt til at tage min egen medicin. Derfor nyder jeg at gå rundt i mit bindingsværkshus, som er "ren Morten Koch", og forsøger at slappe af ved at gå nogle ture i skoven".

mærkelig blanding af BS Christiansen og en kreativ sprællemand. ”Det er vigtigt at kunne arbejde på flere planer. Jeg skal kunne turde styre processer og samtidig smide skæve teknikker på banen, så jeg kan åbne mine kursister mentalt. Det er jo en mærkelig blanding. Det er nemt nok at være sprællemand, men hvis jeg ikke kan styre processen, så kører det af sporet. Det er meget nemt for mig at komme op i 17. gear og blive overentusiastisk. Men når jeg udvikler værktøjer og lignende, så er jeg nødt til at komme ned i gear”, siger Thomas Lütken. Vanebrud i stedet for innovation. Thomas Lütken arbejder i detaljen og lægger 120% i at udvikle indhold, som rammer tidens behov. Oftere og oftere bliver VovemoD inviteret til konferencer som hovednavn. Innovation har længe været et buzz-word, men udtrykket vanebrud er ved at finde indpas på direktionsgangen. Særligt fordi et personligt vanebrud trækker et positivt spor langt ind i virksomhedens hverdag. Selvom det er vildt spændende at arbejde med innovation for store virksomheder, finder Thomas Lütken den største glæde, når en virksomheds medarbejderteam sammen ser uønskede situationer og "plejer" i øjnene og opdager, at der er masser af nye værdifulde handlinger, de kan sætte ind med allerede i morgen.

Det er inspirerende at opleve Thomas Lütken, når han taler. Der er tempo i retorikken og formuleringerne er skarpe. Man får oplevelsen af et energibundt, som har svært ved at sætte farten ned. Men ifølge ham selv, er han en hør et intervie w med Thomas Lü tken på P1

nderlige se den foru om video alæet Vanebr udsp

ting du skal gøre for at bryde vanen Kl. 01: Se realiteterne Tør du forudse, hvad der venter forude?

Kl. 04: Konkretiser påfund Tør du rotere idéerne, så de bliver helt konkrete?

Kl. 09: Hæv humør Tør du nyde og fejre de små sejre?

Kl. 02: Skaf indsigt Tør du lytte til dem, der har stået i en situation, der ligner din?

Kl. 05: Træf beslutninger Tør du give håndslag på den bedste løsning?

Kl. 10: Nyd nærvær Tør du passe på dig selv og dine omgivelser?

Kl. 06: Byg oplevelser Tør du sammensætte en uimodståelig plan?

Kl. 11: Skab overblik Tør du se din aktuelle situation i øjnene?

Kl. 07: Skaf værdi Tør du udvælge de helt rigtige ressourcer?

Kl. 12: Skab drømme Tør du se for dig, hvor fantastisk det kunne blive?

Kl. 03: Skaf inspiration Tør du trække på underbevidsthedens eventyrlige landskab?

Kl. 08: Sikre fremdrift Tør du skrive køreplanen i kalenderen?

Ifølge Thomas “Vovemod” Lütken 18

©


Thomas Lütken og tryllekunstner Jesper Grønkjær i Ny Guinea . ’Smiling’ er langt ude i junglen, hvor folk er kannibaler og kvinderne ammer grisene.

På Søren Frichs Vej 20 i Aarhus ligger det seværdige Vanebrudspalæet.

Både indretning, stemning og lydbillede er tænkt ind i Vanebrudspalæet.

Kernen i vanebruddet er at eksp erimentere. Her er Thomas Lütken godt i gan g med tørisen.

ller Thomas Lütken er historiefortæ rne. idse ersp helt ud i fing 19


Vi er et landsdækkende tømrer- og snedkerfirma med stolte håndværksmæssige traditioner Vi laver også alt indenfor inventar og glas Pålidelighed - Kvalitet - Forandringsparathed RING 87 39 29 99 Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N aarhus@hustomrerne.dk

KVALITET TIL TIDEN gennem næsten 100 år!

Eksperter i køl og klima – 40 års erfaring

Angelo Køleteknik A/S Vestermarken 17, Stavtrup DK-8260 Viby J www.angelo-cool.dk

20


Vine er lige så forskellige som mennesker Vi kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige vingave. Siden 1975 har vi arbejdet ud fra princippet, at god vin kræver god vejledning. Det samme gælder firmagaver. Den gode vejledning går hånd i hånd med et stort udvalg – både i vine, som vi importerer direkte fra producenten, samt delikatesser og søde sager, der kan kombineres i gaver. Vi kan pakke gaven i gavekartoner eller trækasser med firmalogo. Kom ned i butikken eller kontakt os for mere information.

Vin & Spiritus

Vin & Sp

Frichsparken, Søren Frichs Vej 40B · 8230 Åbyhøj · tlf. 8612 5520 · mail: info@vinkyperen.dk · www.vinkyperen.dk

Vin & Spiritus

Vin & Spiritus

2011 Preferred Partner GOLD

Vin & S

Imaging and Specialist

21


Visionæren og

Havnen Skuespiller og teaterdirektør Anders Nyborg er ven af erhvervslivet og kommunen. Han drives af at samarbejde på tværs af brancher og bryde siloer ned for at skabe nye aktiviteter. Anders Nyborg har en klar vision om, at Odense Havn bliver et innovativt sted, hvor erhvervsliv, videnscentre og undergrund står side om side. Af: Tommy Kalmar Hørgaard, foto: Tina Stephansen.

Dok 5000. Dér hvor Sverigesgade 5 møder Havnegade 20 ligger Dok 5000 også kaldet ’Odenses nye mødested’. Dette nye kulturog konferencecenter består af tre afdelinger, der enkeltvist og samlet kan skabe interessante muligheder for diverse arrangementer, fx produktlanceringer, oktoberfest, kongres, musikfestivaler og meget mere. Dok 5000 blev indviet den 28. juni, hvor alle byens meningsdannere var til stede. ”Ligesom man kan blive velsignet i kirken, blev stedet velsignet af byens borgmester. Det er dén opbakning, byen har brug for, hvis sådan noget skal lykkes. Dok 5000 er endnu et skridt imod at få mere aktivitet på Odense Havn”, fortæller Anders Nyborg. Odense Havn – et åndehul til at tænke anderledes. Der skinner begejstring ud af øjnene på Anders Nyborg. Det er uundgåeligt at blive smittet af hans udlægning af visionerne for Odense Havn. Et samlet Odense Havn, hvor erhvervsliv, videnscentre, ildsjæle og trendsættere kan mødes og skabe et afsæt for flere aktiviteter. Og det er i den grad på vej, hvis du spørger Anders Nyborg.

22

”Odense Havn bliver en oase. Et kreativt rum, hvor der er aktiviteter ud over 8 til 16. Der er folk hele tiden. Nogle som er på arbejde. Nogle som bare hænger ud. Nogle som bare tager en pause fra deres liv. Jeg forestiller mig et afvekslende miljø, som inspirerer til at tænke anderledes. Om 10 år er det et sted, som bobler, og som ikke er så rigidt. Der vil komme flere uddannelsesprojekter hernede. Konferencer. Træfpunkter mellem studerende og erhvervsliv. Værksteder fra Odense teater. Kreative miljøer. Og caféer. Eksklusive fiskerestauranter. Lejligheder. Moderne legepladser. Mode-outlets og meget mere”, fortæller Anders Nyborg.


Dok 5000 består af tre mulighedsrige rum, som kan bruges enkeltvist eller integreret.

NoDomain lejer sig ind i midterlokalet til deres forestillinger.

Under det prisvindende Silopakhus har man skabt et rum til mellemstore arrangementer.

Den rustikke sal bliver et fleksibelt rum til større arrangementer.

Odense Havn bliver en oase. Jeg forestiller mig et afvekslende miljø, som inspirerer til at tænke anderledes. Om 10 år er det et sted, som bobler.

Skuespiller og teaterdirektør Anders Nyborg.

23


I det nye Silopakhus har man beholdt bunden af de gamle siloer og bygget attraktive erhvervslejemål oven over.

Nødvendigt for kultur og erhvervsliv at samarbejde. Finanskrisen har taget en masse spændende ting med sig, hvis du spørger Anders Nyborg. Silotænkning er væk, og man er nødt til at tænke i nye samarbejder. For Anders Nyborg er det vejen frem at indgå i nye krydsfelter, hvis han vil have finansieret dét, han gerne vil lave. ”Da jeg blev uddannet skuespiller var holdningen, at hvis erhvervslivet var involveret, så ville de fordumme kunsten. De har kun ét formål – at skabe overskud. Men den historie er meget forældet. Virksomheder har i dag brug for at signalere eftertænksomhed og omsorg, og derfor er de mere åbne for at skabe nye samarbejder. Her skal kulturen være mindre berøringsangst. De kan lære enormt meget af at samarbejde med erhvervslivet, fx bliver alt eksekveret langt hurtigere”, siger Anders Nyborg. Erhvervslivet skal føre an. Ifølge Anders Nyborg skal erhvervslivet og private investorer langt tidligere ind i beslutningsprocessen, når der diskuteres nye bygninger, lokalplaner o.l. Hvor man typisk taler om OPP (Offentlig Privat Partnerskab), mener Anders Nyborg, at det giver mere mening at sige POP (Privat Offentlig Partnerskab). 24

”Det offentlige sætter ikke dagsordenen længere. Det gør de private. Det handler om at kigge på, hvad det er, de private ønsker. Så må det offentlige bakke op og være mere dispensationslysten. Man ved godt som offentlig instans, at man ikke selv kan løfte det”. Venner af Dok 5000 er venner af NoDomain. Til daglig er Anders Nyborg kunstnerisk leder i teatret NoDomain, som nu lejer sig ind i en af afdelingerne i Dok 5000. Han er ikke i tvivl om, at beliggenheden på havnen vil åbne døre for nye samarbejdspartnere. Indtil 2011 var navnet Odense Internationale Musikteater. Men navnet er ikke det eneste, som har ændret sig. NoDomain er et projektorienteret teater, som udfordrer konventionerne og skaber samarbejder med aktører på tværs af brancher. ”Vi laver en del co-produktioner med bl.a. Odense Teater og Shanghai Dramatic Arts Center. Derudover har vi vores egne produktioner, hvor vi samarbejder med fx Teknologisk Institut, undergrunden og erhvervslivet”, fortæller Anders Nyborg. Indflydelse, fordybelse og "naughty-drinks". Anders Nyborg kalder sig selv et rastløst menneske. Han trives i krydsfelter og har det

bedst med at have indflydelse på dét, han laver. At drive et teater er ikke nok. Han vil være med i embedsarbejdet og samarbejdet med erhvervslivet. Dog finder han det også rart en gang imellem at lægge ansvaret fra sig og fokusere på en enkelt opgave, fx at være skuespiller. Anders Nyborg har altid været interesseret i processer og udvikling. Derfor tog han en kunst- og kulturlederuddannelse for at få indsigt i, hvordan man driver virksomheder. ”Det var en øjenåbner for mig. Jeg er glad for, at jeg tog den uddannelse, fordi det åbnede en masse nye døre for mig”, fortæller Anders Nyborg. Med en konstant fyldt kalender er det også vigtigt for Anders Nyborg at få balance i hverdagen og lade op. Det gør han ved at hygge sig med familien, køre på containerpladsen med skrald og få en lille ”naughty-drink” sidst på eftermiddagen. Men spørger du ham om, hvornår han lader bedst op, så er det, når han kører i bil. ”En køretur er noget af det bedste for mig. Jeg elsker at køre – også på cyklen. Det er dér, jeg får reflekteret på dagens aktiviteter. Nu har jeg lige taget cykelturen til Paris, og der blev også reflekteret”, griner Anders Nyborg. www.dok5000.nu


Alt i smedearbejde, Terrasser, Altaner, Rækværk, Hegn, P-skilte Cykelstativer mm. Maskinarbejde, fremstilling af specialværktøj, maskindele mm.

“Ingen opgave er for lille.”

Grafisk Service, speciale Fuji/Shinohara ark offset samt ældre maskiner. TBT Grafisk ApS . Randersvej 507 . DK-8380 Trige Tlf.: +45 21 24 95 44 . info@tbtgrafisk.dk

En maritim bydEl brydEr frEm Vi forandre

udsigten over århus Rambøll arbejder med en bred vifte af projekter, der former fremtiden for de bynære havnearealer. www.ramboll.dk Vi tilbyder flere gode hits.

25


Underdirektør Crone (midt).

Michael

Lichtenberg

I det hårde og rå finder vi de bløde værdier

Lemvigh-Müller er Danmarks største stål- og teknikgrossist med en omsætning på ca. 4,5 milliarder kr. I Randers ligger bl.a. en stor del af stål- og metaldivisionen, som køber og sælger metal af forskellig art. I 2011 blev lokationen kåret som Østjyllands bedste arbejdsplads. Vi talte med underdirektøren og en medarbejder om, hvorfor alle elsker at møde ind på arbejde. Af: Tommy Kalmar Hørgaard, foto: Tina Stephansen.

D

anmarks tredjebedste arbejdsplads. I 2011 blev Lemvigh-Müller i Randers kåret som Østjyllands bedste arbejdsplads. Og senere på året løb de med titlen som Danmarks 3. bedste arbejdsplads, da 3F kårede vinderne af ’Årets arbejdsplads’. ”Det har været med til at løfte stemningen yderligere. Vi kører jævnligt en medarbejdertilfredshedsmåling, og her svarer folk i høj grad, at de er stolte af at være ansat i virksomheden. Det er jo dejligt. Nogle gange glemmer man, hvor godt man har det. Men det er nok ikke så skeløjet alligevel”,

26

smiler underdirektør og logistikansvarlig Michael Lichtenberg Crone. Finanskrisen skabte en samhørighed mellem ledelse og medarbejdere. Ligesom andre industrivirksomheder blev Lemvigh-Müller hårdt ramt af finanskrisen. I dag ser det anderledes ud. Lemvigh-Müller er på vej op igen med positive resultater og det skyldes særligt, at ledelsen var nødt til at stramme op på flere fronter. Og måden, det blev gjort på, skabte mere tillid og samhørighed mellem medarbejderne og ledelsen.

”Vi gik ikke ud og afskedigede folk i rå mængder. Vi udviklede et koncept, hvor vi opsagde lagerarbejdere i en periode og hvor de fik tilsagn om genansættelse. Det gjorde, at vi kun i begrænset omfang sendte folk ud i uvished. I det omfang hvor forholdene tillod det, har vi vægtet det højt at skabe nogle midlertidige løsninger”, fortæller Michael Lichtenberg Crone. Trivsel er nøglen til succes. Hos Lemvig-Müller i Randers betyder medarbejdernes trivsel alt. Som grossist er kvalitet og evnen til at levere rettidigt afgørende for succes. Der arbejdes målrettet med at skabe og bevare en ”Vi-kultur”, hvor man passer på hinanden, og hvor folk føler sig involveret i virksomheden. ”Det ligger os meget på sinde, at vi har et forum, hvor vi kan vise omsorg for hinanden. Hvis der er noget, som jeg hader, så er det stivnakkethed og kampen for kampens skyld. Jeg synes, vi er lykkes med at skabe en god og åben dialog, hvor der ikke er den der ”os og dem”. Det er noget, jeg synes man skal holde sig langt væk fra”, fortæller Michael Lichtenberg Crone.


Kranfører Kurt Mørch Greve.

Partnerskab med kommunen. Lemvigh-Müller har et CSR-regnskab med en klar målsætning om flere ansættelser af folk i skånejob. Lemvigh-Müller i Randers har et partnerskab med kommunen, hvor man i fællesskab med den syge finder en løsning, som giver mening for alle parter. Ifølge Michael Lichtenberg Crone handler det om ikke at overmatche, men at vurdere medarbejderens chance for at få succes i jobbet. Derudover er der udviklet en ’social tillidsmand’, som kan hjælpe med at spotte medarbejdere, som ikke trives eller er syge. Vandt over blodproppen. I 2008 fik Kurt Mørch Greve en blodprop, og det er grunden til, at han i dag arbejder på nedsat tid. Han møder ind kl. 20.45 og stempler ud kl. 01.30. Motorikken fejler intet, men hele hans venstre side af kroppen ”sover”, og han er fuldstændig følelsesløs i munden. Da vi spørger til, hvordan Lemvigh-Müller imødekom hans situation dengang, bliver Kurt Mørch Greve tydelig rørt, når han skal forklare sin historie. ”Det har været helt overvældende, hvordan virksomheden og kommunen har tacklet min

situation. Det har jeg slet ikke troet, at det kunne lade sig gøre og så hurtigt. Jeg har arbejdet siden, jeg var 15 og har aldrig bedt nogen om noget. Mit arbejde er min identitet”, fortæller Kurt Mørch Greve. Arbejdskammerater og voksne mennesker. Der formes et billede af en virksomhedskultur, der står i direkte kontrast til hoben af rå metal og gamle lagerbygninger. Ifølge Kurt Mørch Greve hersker der en gensidig respekt og arbejdskammerateri, som både er medarbejdernes og ledelsens fortjeneste. ”Arbejdsmiljøet er så frit. Man kan føle sig som et individ. Der er ingen, som pisker dig over nakken. Du føler selv, at du har et ansvar for det, du laver. Vi er sgu voksne mennesker – og sådan bliver man også behandlet. Firmaet går meget op i at fortælle, at folk kan henvende sig til trivselsmedarbejderne, hvis man har problemer af en eller anden art. De lytter til, hvordan folk har det. Man kan også henvende sig direkte til ledelsen. Det er rart at vide. Man føler, at det er vores firma”, fortæller Kurt Mørch Greve.

Lemvigh-Müllers toolbox » Uddannede trivselsmedarbejdere til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og den generelle trivsel på arbejdspladsen » Medarbejderinvolvering og gennemsigtig kommunikation » En social tillidsmand der bl.a. gennemfører hjemmebesøg hos langtidssyge medarbejdere » Tutorordning for nyansatte » Læse- og stavekurser » Særlig seniorpolitik » Mobbepolitik » Stresspolitik » Medlemskab til sundhedsportalen Viivaa

Scan koden og læs mere om kåringen af Østjyllands bedste arbejdsplakds

27


Nordens mest tilfredse kunder*

Hønen eller ægget? Er Handelsbanken en af verdens stærkeste banker, fordi vi har Nordens mest tilfredse kunder? Eller har vi Nordens mest tilfredse kunder, fordi vi er en

Verdens næststærkeste bank*

*Ifølge EPSI 2011 og Bloomberg

28

af verdens stærkeste banker? Bliv kunde, og find selv ud af svaret.

Europaplads 16, 1. sal / 8000 Aarhus C / tlf. 4456 5300 aarhus@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk/aarhus


Bravida giver din ejendom liv! Vi er eksperter indenfor el, vvs og ventilation; fra udskiftning af armaturer og toiletter, til energioptimering af hele huset. Læs mere på www.bravida.dk Bravida danmark a/S True møllevej 7 · 8381 TilST · Tlf. 8930 2233

FÆLLES JULEFROKOST I CENTRALVÆRKSTEDET fredag d. 23. november / lørdag d. 24. november / lørdag d. 8. december

Årets festpakke inkluderer...

Velkomstdrink · lækker julebuffet · nissepiger · julemænd · underholdning · liVe-band

FORRET hjemmelavede urtesild med karrystegte æbler, karrysalat. Chili-ristede tigerrejer med æggecreme & purløg. kold okse ”roast” med syltede grønne tomater. Varmrøget filet af østerhavslaks med urtecreme. m/ hjemmebagt rugbrød & brød

HOVEDRET

flæskesteg, laurbærblade & groft salt. honningglaseret skinke med nelliker & appelsin. juleand med æbler & rødløg. rødkål med saften af røde druer & æbler. grønlangkål på sønderjysk vis. honningglaserede rodfrugter med timian. brunede kartofler med muscovadosukker. hvide kartofler m/julesauce. m/ hjemmebagt rugbrød & brød.

DESSERT 2 lækre oste fra italien med vanillebrændte figner & sprødt ris a la mande med lun kirsebærsauce

kun

495,-

Vi bringer også julemenuer ud af huset...

Værkmestergade 9 / 8000 aarhus C / 86 20 88 00 / www.madmedsmag.dk / info@madmedsmag.dk

29


Connecting Aarhus kørte i år mod Liége. Den 855 km lange tur var fordelt over 5 etaper.

Erhvervsledere

i cykeltrøjen Få pulsen op og mød nye mennesker

Af: Tommy Kalmar Hørgaard, foto: Tina Stephansen.

Udover at flere og flere mennesker tager cyklen til arbejde, så er motionscykling blevet en folkesport. Vi talte med tidligere professionel cykelrytter Michael Skelde, der i dag driver Glud & Marstrand-LRØ, om hans forhold til cykling, og om hvorfor netværksbaserede cykelhold for erhvervsledere er blevet så populære.

M

otionscykling eksploderer. Lokale golfklubber mister medlemmer på grund af krisen, men også fordi der er kommet mere fokus på at få pulsen op. God motion kræver, at man får sved på panden.

30

De unge skal holdes smukke. Og flere ældre motiveres af lægens anbefalinger til at genfinde formen. Ifølge Michael Skelde, som driver elitecykelholdet Glud & Marstrand-LRØ, er motions-cykling blevet utrolig populært.

”Der popper hele tiden nye cykelklubber op. Når vi er ude på landevejene, ser vi rigtig mange, som er ude at cykle. Cykelbranchen kan ikke klage”, griner Michael Skelde.


Michael Skelde lever og ånder for at udvikle Danmarks bedste cykelryttere.

Direktør Olav de Linde kører med i Connecting Aarhus for tredje gang.

Team Live Long og Connecting Aarhus. Sammen med sin kone Christa Skelde driver Michael Skelde Team Live Long, som er Glud & Marstrand-LRØ’s erhvervsklub. Erhvervsklubbens hurtige popularitet satte tanker i gang hos den administrerende direktør i Rambøll, Ole Bech, som ønskede et erhvervscykelhold i stil med Team Live Long. Resultatet blev Connecting Aarhus, der i dag har godt 65 medlemmer. I Connecting Aarhus står Michael Skelde kun for afvikling af træningen og den årlige cykeltur. ”Vi gør tingene lidt forskelligt på de to hold. I Connecting Aarhus vælger man ét mål, som alle træner hen imod. I år var det turen til Liége. Når dette mål er nået, sker der ikke noget før det næste store arrangement. I Team Live Long er det mere tilpasset. Her har folk et ønske om hele tiden at cykle og mulighed for at deltage i flere events”, fortæller Michael Skelde. Eliteløberen som blev omvendt. Direktør Olav de Linde er med for tredje gang i Connecting Aarhus. Den sportslige udfordring i at prøve

Ofte ved man meget mere om folks privatliv end om deres arbejde. Når man kender hinanden på denne måde, har man ikke råd til at tage røven på hinanden. Michael Skelde

kræfter med en ny sportsgren var årsagen til, at han meldte sig ind. Olav de Linde har dyrket løb (sprint), svømning og badminton hele livet – men aldrig cykling. Da han var 18 år, blev han udtaget til atletiklandsholdet i 400 meter løb. Olav sluttede sin atletikkarriere med at vinde DM for veteraner som 46-årig. ”Det er sjovt at prøve noget nyt. Men cykling har aldrig sagt mig noget. Jeg har altid syn-

tes, at landevejscykling var så ensformigt. Jeg kunne ikke se spændingen i det. Men så blev jeg spurgt om at være med i Connecting Aarhus. Jeg sagde ja for at give mig selv en fysisk udfordring og et mål. Jeg fik da også problemer de første par gange. Jeg lærte hurtigt, at det kræver en stor indsats at deltage. Det er træls at være bagefter. Folk, der er med, er jo erhvervsledere, som er vant til at få udfordringer og ikke give op så let”, smiler Olav de Linde. Et netværk af nære relationer. Det bliver jævnlig omtalt, at disse erhvervscykelhold er "networking på cykel". Man forestiller sig en form for speeddating for erhvervsledere, hvor visitkortene udveksles på kryds og tværs, mens cyklerne roligt triller af sted. Men faktum er, at der er nogle ganske få netværksmøder i løbet af et år. Grunden til at man skal melde sig ind, er hvis man har lyst til at cykle. Det mener Michael Skelde. ”Ofte ved man meget mere om folks privatliv end deres arbejde. Man får et stærkt netværk af folk, som man har et personligt forhold til. E

31


Cykling kan skabe en helt unik holdfølelse, hvor alle er lige. Murermester og byggematador. Når du har kørt 855 km til Liége i løbet af en uge, hvor man for alvor bliver slynget sammen, så opstår disse relationer. Så kan folk deltage i traditionelle netværksmøder et andet sted. Jeg vil fx ikke bruge tid på at undersøge priser i markedet, hvis jeg fik en anbefaling eller rådgivning fra én i netværket. Når man kender hinanden på denne måde, har man ikke råd til at tage røven på hinanden”, griner Michael Skelde. Alle kan cykle. Cykelsporten har mange fordele for folk, som ønsker enten at komme i form eller genfinde formen. Det er en skånsom, men effektiv sport, som er særlig god for folk med diverse sportsskader. Derudover kan folk på flere niveauer køre sammen, og alle kan blive udfordret. Ifølge Michael Skelde er arbejdet med vindmodstanden en vigtig faktor i cykling. ”Vi prøver at oparbejde, at folk kan cykle i et vist tempo. Er formen ikke god, kan vi placere vedkommende i læsiden, hvor der ikke er så meget vindmodstand. Og en som skal have mere udfordring i pedalerne, kan vi placere ude i vindsi-

32

den. Det eneste minus ved cykling er, at det er meget tidskrævende”, fortæller Michael Skelde. Alene med cyklen. Michael Skelde har lige så meget fritid nu, som da han var professionel cykelrytter. Nemlig ingen. Michael Skelde har altid arbejdet bedst under pres og har svært ved at geare ned. Selv ferier med familien skal være aktive. Med både Team Live Long og Connecting Aarhus er Michael Skelde en meget travl mand, som savner tiden til at cykle en god lang tur – alene. For ham findes der ikke noget bedre. Det er hér, han får de gode idéer til udvikling af elitecykelholdet, som er hans prioritet nr. 1. ”Vi er Danmarks mest vindende cykelhold og er nogle af verdens bedste til talentudvikling. Hvis vi skulle drive en sund forretning, så skulle vi fokusere udelukkende på erhvervscykelhold. Vores elitehold er ren udgift, men det er dér hjertet er. Det er dét, jeg brænder for”, fortæller Michael Skelde.

vidste du at … » Connecting Aarhus samler penge ind hvert år til et godgørende formål, fx 'Make a Wish - ønskefonden'. » Team Live Long har i dag godt 110 medlemmer. » Du kan læse mere om, hvordan du bliver en del af erhvervscykelholdene på connectingaarhus.dk og skeldecycling.com


de.d

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

n vdeli w.ola

k

.. . e j e -til l

ww

Din nye udsigt? Kontordomicil op til 8.000 m² SHiP • Dagmar Petersens Gade 101 • 8000 Aarhus C

Unikke kontorlejemål ved Aarhus lystbådehavn • Ved fiskeri-, træskibs- og lystbådehavnens udmunding i Aarhus Bugt - Storslået 360° udsigt • Ved den nye havnepark, bydelstorvet og kommende idrætsrambla • Inspirerende internationalt vandsports- og sejlermiljø • Nyt erhvervsmiljø med 12.000 arbejdspladser • Moderne Café, restaurant og fitnesscenter • Gode P-forhold i underjordisk P-anlæg • Ny bydel med 6.000 boliger

SHiP Se mere...

FRICHSPARKEN, Søren Frichs Vej 38A • 8230 Åbyhøj • Tlf 8615 4244

33


Samarbejdspartnere ASFALT

forsikringsmæglere Forsikringsmæglerne larsen & co

KJK Aps

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8734 0260 • mail: jan@larsen-forsikring.dk www.larsen-forsikring.dk

Middelfartvej 367 • 5491 Blommenlyst TLF.: 6596 7285 • mail: kjk-asfalt@mail.tele.dk

AV- og kopi/print udstyr

gulve og gulvservice

Midt Solution A/S

hummels gulvservice a/S

Godthåbsvej 27 • 8660 Skanderborg Tlf.: 7022 1903 • mail: kbr@midtsolution.dk www.midtsolution.dk

Eskerodvej 18 • 8543 Hornslet Tlf.: 8741 0900 • mail: butik@hummels.dk www.hummelsgulvservice.dk

blikkenslagere

indretning Fischer Danmark A/S

Ebling’s Blikkenslagerforretning Michael Drewsens Vej 23 • 8270 Højbjerg Tlf.: 8614 5858 • mail: ebling@mail-telia.dk www.eblings-blik.dk

café

GARDINER SOLAFSKÆRMNING

Huset Campen, Viborgvej 159 • 8210 Aarhus V Tlf.: 7015 4055 • mail: fischer@fischer-danmark.dk www.fischer-danmark.dk

ingeniørfirma Gröne’s café

rambøll

Søren Frichs Vej 36 C • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8734 4000 • mail: ina@groneskokken.dk www.groneskokken.dk

Olof Palmes Allé 22 • 8200 Aarhus N Tlf.: 5161 1000 • mail: ramboll@ramboll.dk www.ramboll.dk

el-installatør

installationsvirksomhed John Drejer A/S

bravida

Trindsøvej 15 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8642 3877 • mail: data@john-drejer.dk Tommy Lauridsen el-installatør www.john-drejer.dk Salg / Projektleder

tommy@john-drejer.dk Mobil 27 88 65 01

True Møllevej 7 • 8381 Tilst Tlf.: 8930 2233 • mail: info@bravida.dk www.bravida.dk

JOHN DREJER A/S Trindsøvej 15 8000 Aarhus C Tlf. 86 42 38 77 www.john-drejer.dk

it og hosting Schmidt & Øhrnstedt El–Installation I/S

fLC Danmark APS

Højeløkkevej 18 B • 5690 Tommerup Tlf.: 6376 6090 • mail: kontakt@sikker-el.dk www.sikker-el.dk

Silkeborgvej 47 • 8000 Aarhus C Tlf.: 7025 0955 • mail: ev@flc.dk www.flc.dk

elevatorer

Klima- og køleanlæg Schindler Elevatorer A/S

angelo Køleteknik A/S

Sindalsvej 9 • 8240 Risskov Næsbyvej 78 • 5270 Odense N Tlf.: 7013 1060 • MAIL: post@dk.schneider.com www.schindler.dk

energiselskab

Vestermarken 17 • 8260 Viby J Tlf.: 8628 3499 • mail: info@angelo-cool.dk www.angelo-cool.dk

Kloak verdo A/S

Risskov kloakservice A/S

Agerskellet 7 • 8920 Randers NV Tlf.: 8911 4811 • mail: info@verdo.dk www.verdo.dk

Vejlbjergvej 20 • 8240 Risskov Tlf.: 8617 4030 www.risskov-kloakservice.dk

Kredit, revisor og bank

entreprenører Poul Pedersen

BRFKredit

Grimhøjvej 12 • 8220 Brabrand Tlf.: 86262144 • mail: entr@pp-as.dk www.pp-as.dk

Nørreport 26 • 8000 Aarhus C Tlf.: 4526 8200 • mail: brfkredit@brf.dk www.brf.dk

Sigma Servicecenter

handelsbanken

Trindsøvej 15 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8615 3400 • mail: info@sscaarhus.dk www.sigmacoatings.dk

Europaplads 16, 1. sal • 8000 Aarhus C Tlf.: 4456 5300 • mail: aarhus@handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk/aarhus

farvehandlere

- maling i mesterklasse

fest, events og konferencer

34

centralværkstedet

Nordea Erhvervsafdelingen

Værkmestergade 9 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8620 8801 • mail: info@centralvaerkstedet.dk www.centralvaerkstedet.dk

Skt. Clemens Torv 2-6 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8933 3301 www.nordea.dk


landinspektører

stilladser

Landinspektørfirmaet LE34 A/S

ps stilladser A/S

Ryhavevej 7 / Hestehaven 21 J 8210 Aarhus V / 5260 Odense S Tlf.: 7733 2121 / 7433 2244 www.le34.dk

Sandgårdsvej 6 • 8950 Ørsted Tlf.: 8648 9900 • mail: info@psstilladser.dk www.psstilladser.dk

låsesmede E.T. Låseservice v. Erling Skøtt

cs-city stilladser APS

Granbakken 3 • 8520 Lystrup Tlf.: 8622 9057 www.et-laaseservice.dk

Axel Gruhns Vej 10 • 8270 Højbjerg Tlf.: 8624 9511 • mail: firma@cs-citystilladser.dk www.cs-citystilladser.dk

Odense Låseservice A/S

Fyens Stillads Co A/S

Roersvej 37 • 5000 Odense C Tlf.: 6612 6815 • mail: odense@laas.dk www.laas.dk

Tolderlundsvej 36 • 5000 Odense C Tlf.: 6611 7018 • mail: mail@fyensstillads.dk www.fyensstillads.dk

dansk miljørådgivning A/S

Stjerne stilladser A/S

Industrivej 10 A • 8680 Ry Tlf.: 8695 0655 • mail: cl@dmr.dk www.dmr.dk

M.P. Allerups Vej 31 • 5220 Odense SØ Tlf.: 6613 0708 • mail: stjerne@stjerne-stilladser.dk www.stjernestilladser.dk

miljø

printerløsninger

tømrere, trælaster og glarmestre

Midt Solution

Hustømrerne A/S

Godthåbsvej 27 • 8660 Skanderborg Tlf.: 7022 1903 • mail: info@midtsolution.dk www.midtsolution.dk

Katrinebjergvej 117 • 8200 Aarhus N Tlf.: 8739 2999 • mail: aarhus@hustomrerne.dk www.hustomrerne.dk

minuskel

stark

Søren Frichs Vej 40 F • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8619 0560 www.minuskel.dk

Daubjergvej 17 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8252 8000 • mail: info.aarhus@stark.dk www.stark.dk

reklamebureau

rengøring

udlejningsmateriel jm trykluft A/S

lkm clean

Fabrikvej 5 • 8260 Viby J Tlf.: 8628 2511 • mail: jm@jmtrykluft.dk www.jmtrykluft.dk

Tlf.: 2722 8547 • mail: lkm@lkmclean.dk www.lkmclean.dk

vagt og rengøring miljø rent A/S

vsg

Trindsøvej 11 • 8000 Aarhus C Tlf.: 8615 7855 • mail: salg@miljorent.dk www.miljorent.dk

Søren Frichsvej 42 A • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8615 7181 • mail: vsg@live.dk www.vsg.dk

sandblæsning

ventilation fyns facadeservice

Niels Kalhave a/s

Odensevej 69 • 5400 Bogense Tlf.: 6481 3735 www.fynsfacadeservice.dk

Industrivej 18 • 8800 Viborg Tlf.: 8662 5000 • mail: kr@kalhave.dk www.kalhave.dk

skilte

vinhandel hubert skilte design aps

vinkyperen vin & spiritus

Gunnar Clausens Vej 16 • 8260 Viby J Tlf.: 8628 9611 • mail: post@hubertskilte.dk www.hubertskilte.dk

smede og maskinfabrik

Vin & Spiritus

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8612 5520 • mail: info@vinkyperen.dk www.vinkyperen.dk

vvs

tbt grafisk aps

P. Hermansen A/S

Skæring Hedevej 410 • 8250 Egå Tlf.: 2124 9544 • mail: info@tbtgrafisk.dk www.tbtgrafisk.dk/smedie

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj Tlf.: 8734 4244 • mail: jorgen@hermansen-vvs.dk www.hermansen-vvs.dk

35


Klummen

Stemmen på bagsiden

Aarhus 2017 er et "jedi mind trick", der har printet ordet gentænk i panden på de fleste af os og vist os en mulighed for forandring.

I Olav de Linde Magasinet ønsker vi at hylde mangfoldigheden ved at bringe en tankevækkende klumme i hvert nummer. Sidste gang blev klummen leveret af kulturrådmand Marc Perera Christensen fra Aarhus.

Aarhus 2017

K

lummen er skrevet før afgørelsen af Kulturhovedstadstitlen og udkommer når vinderen er fundet – dårlig timing? Måske … eller måske den bedste timing overhovedet. Det er nemlig fløjtende ligegyldigt på hvilken breddegrad titlen er landet, når du læser dette og om dit, mit og Aarhus´ ego er blevet ”boosted or bruised” – processerne er de samme, målene burde være de samme, og ideerne er ikke blevet forældede. Jeg lavede for et års tid siden et tv-program på DR2, der hed ”Manden der ville melde sig ud”. Under dække af at være et forsøg på at melde sig ud af staten Danmark, var den underliggende dagsorden med programmet vel egentlig, at sætte spørgsmålstegn ved vores opfattelse af vores egen identitet. Hvis man betragter Aarhus som en samlet identitet, så har Aarhus 2017 sat spørgsmålstegn ved den identitet – udfordret den. Men det er kun os selv, der kan lukke den udfordring så dybt ind i systemerne, vores

www.olavdelinde.dk

tankemåder og vores handlinger, at den kan gøre en reel forskel. Aarhus 2017 er et "jedi mind trick", der har printet ordet gentænk i panden på de fleste af os og vist os en mulighed for forandring, der egentlig har ligget der hele tiden. Aarhus 2017 ser ud til at have gødet jorden for en fælles indsats på tværs af diverse snit i byen – kultur, erhverv, kommune og borger – og det skal vi sgu arbejde videre med uanset hvad! Men vi er kun lige begyndt. Vi har kradset i overfladen. Aarhus 2017 har aldrig handlet om at vinde en præmie. Det burde heller ikke handle om at få verdens øjne rettet mod os. Det burde heller ikke handle om at prøve at hæve os over andre i vækstens navn. Aarhus 2017 har været og er (!) en mulighed for at holde op med at spejle os i København, Sønderborg, Herning, Horsens eller New York for at finde vores identitet som by ud fra en kombineret differentierings/best practice model. Det har været og er en mulighed for at finde os selv – indefra.

At gentænke burde ikke bare handle om at bruge en ny farve på facaden, ændre tøjstil eller vende noget på hovedet. For at vi virkelig kommer ned i forandringens guldgrube, må vi være klar til at lede efter vores inderste kerne og drivkraft (måske er paradokset, at det sted hvor gentænkningen kommer til sin fulde ret er et sted, hvor tænkning ophører og intuition tager over?). Vi må være klar til at opgive vores identitet – som menneske, som institution/ firma/organisation og som by, for at kunne give plads til noget nyt. Er DU klar til det?

CHRISTIAN DIETRICHSEN E Står bag BY i BY-projektet på Bispetorv E Drivende kraft i bl.a. PULS festival E DR2 ”Manden der ville melde sig ud” E Musiker og multikunstner E I gang med undervandsforestillingen Aquasonic

nr. 02 / september 2012

23 Olav de Linde Magasinet august 2012  
23 Olav de Linde Magasinet august 2012  

Magasinet retter denne gang spotlyset på det hele mennesker. Du kan bl.a. læse spændende artikler og reportager om alt fra de dårlige vaners...

Advertisement