Page 1

O L AV D E L I N D E M A G A S I N E T

TEMA: FORRETNING MED PULS ANSVARLIGHED FOSTRER INNOVATIV TANKEGANG CANCERFORSKNING I B-MOL GLÆDEN I ET GLAS STORE AMBITIONER MED SMÅ ARMBEVÆGELSER MENNESKELIG ARKITEKTUR PÅ DEN ENKELTES PRÆMISSER INSTAGRAM – DIN FORTÆLLING LONG PROFIT

PLUSKONTORET

BÆREDYGTIGE RUM GENNEM CO-CREATION PRISVINDENDE TEGNESTUE MED HJERTET I ALT W W W.OL AVDELINDE.DK

NR. 04 / 2013


LEDER

Menneskeli e VIRKSOMHEDER

Martin Fasdal, direktør

Flere og flere virksomheder bliver bevidste om, hvorfor de gør, som de gør. Det er ikke længere kun det, der kan plottes ind i et excel-ark, men i højere grad hjertet, der præger beslutningerne. Foto: Jesper Balleby, Imagic.

I

dag kan virksomheder ikke opnå ”syndsforladelse” ved at promovere en ansvarlig tilgang. For hvad er ”populær” strategi, og hvad er ægte? Ansvarlighed og ”good intentions” kan kun måles på reelle handlinger. Når vi hos Byggeselskab Olav de Linde overvejer mulighederne for at bevare og genbruge i og omkring vores ejendomme, er det ikke fordi det umiddelbart er en økonomisk god forretning. På kort sigt er det ofte det stik modsatte. For det er ikke altid billigere at bevare end at skifte ud til nyt. Men rammerne bliver ikke nær så inspirerende og spændende, hverken for os eller for vores lejere. Der er jo ikke den samme sjæl i nye mursten. Og genbrug er i den grad bæredygtigt.

Layout, tekst, produktion: Redaktion ODL: Fotografer: Annoncesalg: Tryk: Oplag: Næste nr.:

Minuskel.dk, anette@minuskel.dk Sten Bjerregaard, sb@olavdelinde.dk Imagic ApS, imagic@imagic.dk Olav de Linde, sb@olavdelinde.dk Zeuner Grafisk A/S 13.500 stk. Marts 2014

Hvis rammerne kan være med til at skabe en særlig oplevelse for brugerne hver eneste dag, så bliver det en god forretning på lang sigt. For alle. I og omkring mange af vores ejendomme i både Aarhus, Odense og København ser man bæredygtigt byggeri. Nogle steder er det markant og tydeligt, andre steder skal man lede lidt og måske have historien fortalt for helt at forstå, hvor meget det betyder og hvor meget energi, der er lagt i det. Vi bygger og renoverer med omtanke, fordi det er en af vores grundholdninger, fordi det er ansvarligt, og fordi de resultater, vi opnår er unikke og begejstrer både os selv, lejere og brugere af vores ejendomme.

At udvise ansvarlighed over for medarbejdere og miljø er forventet af den moderne virksomhed. Skridtet videre er de virksomheder, der formår at forene et ansvarligt tankesæt helt ind i kernen af deres forretning. I dette nummer af Olav de Linde Magasinet sætter vi fokus på succesfulde virksomheder, der er drevet af langt mere meningsfulde ting end blot at øge bundlinjen. God læselyst!

Alle henvendelser vedr. redaktionelle spørgsmål bedes stillet til anette@minuskel.dk. Artiklerne i magasinet er ikke nødvendigvis udtryk for Byggeselskab Olav de Lindes holdninger. Eftertryk og kopiering af artikler, billeder eller annoncer må kun ske efter godkendelse hos Olav de Linde med tydelig angivelse af Olav de Linde Magasinet som kilde, ligesom gængse citatregler skal overholdes.

Udgivelser i 2013: Nr. 1 marts, nr. 2 juni, nr. 3 september og nr. 4 december.


INDHOLD 04 ANSVARLIGHED FOSTRER

INNOVATIV TANKEGANG

08 STORE AMBITIONER MED

SMÅ ARMBEVÆGELSER

12 TING DU SKAL HOLDE

ØJE MED

14 PÅ DEN ENKELTES PRÆMISSER 18 GLÆDEN I ET GLAS 22 MENNESKELIG ARKITEKTUR 27 INSTAGRAM

– DIN FORTÆLLING

29 CANCERFORSKNING I B-MOL 36 LONG PROFIT – VÆR GRÅDIG

PÅ DEN LANGE BANE

14

Træning tilpasset den enkelte PERSONLIG TRÆNER CLAUS SLOTH

04

TANJA BISGAARD: INNOVÉR PÅ KERNEFORRETNINGEN

22

29

PLUSKONTORET: PÅ BRUGERNES BETINGELSER

TORBEN ØRNTOFT: GENNEMBRUD I CANCERFORSKNINGEN


ANSVARLIGHED

FOSTRER INNOVATIV TANKEGANG Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: FORA.

B

aren er ved at blive løftet. Skiltning med diverse mærkninger og certificeringer er lovpligtigt, men det er i høj grad også noget, som den moderne forbruger efterspørger. Det er populært at signalere bæredygtighed, men virksomheder kan blive grebet i at vildlede. Man taler om ’greenwashing’. Det udtryk bruger man, når fx virksomheder kommunikerer, at de agerer bæredygtigt, men det i virkeligheden blot er varm luft. Ifølge Tanja Bisgaard er det ikke længere unikt for virksomheder at promovere bæredygtige handlinger og intentioner.

Bestræbelsen på at gøre det gode. Flere virksomheder har fået øjnene op for, at de faktisk kan udrette gode ting i deres kerneforretning og i måden, de gør business på. Ifølge Tanja Bisgaard er der mange nationale og internationale eksempler på store virksomheder, der er blevet bedre til at tage ansvarlige produkter ind og forbedre forholdene i hele værdikæden. Med stor succes. ”Virksomheder er til for at tjene penge, og det kan de gøre på mange forskellige måder. For eksempel har producenten Innocent vist, at man kan lave smoothies og juice på en måde, der tager hensyn til både miljøet og frugtplukkerne og samtidig tjene mange penge”, fortæller Tanja Bisgaard.

Corporate Social Responsibility (CSR) er som begreb forældet. At man tænker på miljøet er forventet og lovpligtigt i dag. Og det kan virke utroværdigt, hvis man taler for højt om, at man giver penge til godgørende formål. Bæredygtighed skal i dag komme indefra og være en del af forretningsmodellen. Vi talte med Tanja Bisgaard, der er stifter af Novitas Innovation om ansvarlighed og bæredygtighed anno 2013. 4

’Good intentions’ er et værdisæt. ”Ansvarlighed skal være en del af virksomhedens kultur og værdisæt. Så alt hvad man laver er naturligt gennemsyret af et ansvarligt tankesæt. Det er naturligt for mange unge iværksættere at tænke miljø og social ansvarlighed ind i forretningskonceptet. Det er langt sværere for de store virksomheder at skulle ændre på deres kultur. Det er jo ikke bare noget, man sådan gør”, siger Tanja Bisgaard.


VIRKSOMHEDER ER TIL FOR AT TJENE PENGE, OG DET KAN DE GØRE PÅ MANGE FORSKELLIGE MÅDER. Link mellem innovationsevne og ansvarligt værdisæt. ”Mange i dag er ikke interesserede i at arbejde for en virksomhed, hvor man får udstukket en jobbeskrivelse og så får man sin løn udbetalt sidst på måneden. Man vil gerne arbejde for en virksomhed, der gør noget godt. Hvis man tager Novozymes, så viser undersøgelser, at der er en høj andel af medarbejderne, der siger, at de er dér, fordi de har muligheden for at gøre verden til et bedre sted. Det ligger i DNA’et at tænke innovativt”, siger Tanja Bisgaard. Den åbne og ærlige virksomhed. Den nemme adgang til nyhedsstrømmen gør, at virksomheder og organisationer hurtigt bliver opdaget, hvis de laver fejl eller gør noget uansvarligt. Derfor er det utroligt vigtigt, at de er åbne omkring, hvad de gør. Gennemsigtigheden gør, at virksomheden opleves som ærlig, og at pressen ikke vil kunne opspore uheldige historier. ”Jeg tror, at det er vigtigt, at virksomheder gør noget ud af at være ærlige omkring, hvad man kan forvente af dem. At man fx er på vej til at blive bæredygtig ved at gøre sådan og sådan – man er der ikke endnu, men man gør alt for at blive det. Så vil man som forbruger sikkert tænke, ”Okay, jeg kan godt se, at de prøver. De er ikke fejlfrie, men jeg stoler på, at de forsøger”. Selvfølgelig kan nogle fejl være så markante og uansvarlige, at folk ikke kan overbevises om, at virksomheden gjorde alt, hvad de kunne for at undgå det”, fortæller Tanja Bisgaard. Behov for at tænke helt nye forretningsmodeller. ”En ting er at innovere i produktudvikling, fx et produkt af højere kvalitet og i bæredygtige materialer. Men jeg tror på, at mange etablerede virksomheder er nødt til at ændre på måden, de opererer og sælger på. Et godt eksempel er inden for bilindustrien. Flere og flere unge mennesker er ikke så interesseret i at købe biler længere, de vil hellere have delebiler. Undersøgelser viser, at de her ’millennials’ – altså den generation, der kommer ud af universiteterne nu. At de har en helt anden holdning til, hvad det er, de vil eje, og de er ikke interesseret i at eje en bil, for det er alt for dyrt. De vil hellere kunne dele bilen med andre og have muligheden for at bruge den, når de har behovet”, forklarer Tanja Bisgaard.

TANJA BISGAARD » MSc i Ledelse fra London School of Economics and Science

ANSVARLIGHED SKAL VÆRE EN DEL AF VIRKSOMHEDENS KULTUR OG VÆRDISÆT. SÅ ALT HVAD MAN LAVER ER NATURLIGT GENNEMSYRET AF ET ANSVARLIGT TANKESÆT.

» Tidligere Analysechef i FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for forskning og analyse » Stifter af Novitas Innovation novitasinnovation.com

Scan og læs Erhvervsstyrelsens rapport om forskellige virksomheders arbejde med social ansvarlighed og dens betydning for deres forretningen.

5


i’m PoWered bY YoUr toUch

XTable, manuelt hæve-sænkebord Design by KiBiSi

Vi matcher mennesker og møbler og møbler med andre møbler Saml alle dine professionelle indretningsbehov hos os. Vi har et af markedets mest fleksible og innovative møbeludvalg. Og med egen fabrik og 75 års produktionserfaring kan vi realisere dine behov til konkurrencedygtige priser. Holmris.dk

SIKRING & LÅSE EL-INSTALLATION IT & NETVÆRK

LYS & LYD

INSTITUTIONER BOLIGFORENINGER OFFENTLIGE KONTORER PRIVATE HUSEJERE PRIVATE VIRKSOMHEDER

Randers Aarhus

6

John Drejer A/S John Drejer A/S

Alsikevej 10 Trindsøvej 15

8920 Randers NV Tlf. 86 42 38 77 8000 Aarhus C Tlf. 86 42 38 77

TERMOGRAFI

KLIMAOG ENERGISTYRING

www.john-drejer.dk


e.dk

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

elind d v a l w.o

.. . e j e -til l

ww

Kontor

Kontor- ell. klinikformål • 530 m² Science Center Skejby • Brendstrupgårdsvej 21 • 8200 Århus N

Attraktivt miljø i totalrenoveret ejendom • Velbeliggende ved Skejby Sygehus og attraktivt erhvervsområde i vækst • Lokaler til fx forsknings-, medicinal- og sundhedsvirksomhed • Overdådigt 18 meter højt fælles atriummiljø • Gode tilkørsels- og p-muligheder

Se mere...

FRICHSPARKEN, Søren Frichs Vej 38A • 8230 Åbyhøj • Tlf 8615 4244


Fra at have startet i en lille kælder leverer d60 i dag intelligente software-løsninger til det danske erhvervsliv deriblandt Danske Commodities. d60 har haft en markant vækst, og den har ifølge stifter og CEO Brian Østberg været afgørende for virksomhedens position i markedet.

STORE AMBITIONER

med små armbevægelser Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Thomas Sinkbæk, Imagic.

E

jerskab og ansvar. Vi ankommer til d60 i god tid. Der er helt stille. Efter nogle minutter kommer alle medarbejdere veloplagte ud fra et fælles morgenmøde. Stemningen er høj, og folk virker topmotiverede for at tage hul på mandagen. Da vi møder Brian Østberg 10 minutter senere, spørger vi ham om netop denne helt særlige stemning.

8

”Alle her er drevet af muligheder – en skabertrang. At man gerne vil bygge noget op. Folk tager ejerskab og ansvar. Både for opgaverne, men også for hinanden. Der er ikke nogen, der sidder og holder på noget for selv at blive mere værd. Man deler viden i en ekstrem grad”, fortæller Brian Østberg.

Idéen var, at vi ville lave noget for kunderne og spare nogle penge sammen. Dernæst sætte det hele lidt på pause for at udvikle nogle produkter og så starte igen for at levere noget fedt – men sådan skulle det ikke gå, fordi vi hele tiden har haft travlt”, fortæller Brian Østberg og smiler.

4 mand i en kælder. ”Sådan starter alle store virksomheder. Alle møder blev holdt midt i alt muligt kælderrod, værktøj og sådan noget. Vi var sådan en lille klub af mennesker, der havde vigtige komplementære kompetencer. Vi forstod forretning, organisation, data og analyse. Og vi kunne lave IT-systemerne.

Et kerneværditilbud. d60 arbejder ud fra en bred værktøjskasse, der gør dem i stand til at bygge den helt rigtige løsning uafhængigt af en særlig teknologisk platform. De sælger et kerneværditilbud, som Brian Østberg udtrykker det. Ud fra informationer, der allerede eksisterer i virksomhederne, hjælper d60 med


d60 har lokaler i Frichsparken i Aarhus.

at optimere processer, der gør virksomheden hurtigere og smartere. Og ordet ’smart’ er centralt for, hvad d60 står for.

HVIS VI FORESLÅR KUNDERNE NOGET, SÅ ER DET FORDI, AT VI MENER, AT LØSNINGEN VIL HAVE STOR VÆRDI FOR DEM.

”Vi kommer ikke ud og siger: Her er et produkt, installér det. Vi spørger ind til virksomhedens kerneværdikæde. Jo mere du forstår deres verden, inden du går i gang, desto mere værdi kan du skabe hurtigere. Det er dét, man skal være drevet af. Hvis vi ikke var her, ville man nok bruge lidt mere tid på dobbeltarbejde. Man kan sige, at vores kunders medarbejdere får lov til at lave dét, de er sat i verden for. På den måde kan vi gøre Danmark et lidt mere effektivt sted”, siger Brian Østberg.

og laver det, afleverer projektet og så er der en serviceaftale bagefter. Hver gang man har introduceret noget nyt, så får man også nye muligheder. Ny viden og nye spørgsmål. Der er en naturlig evolution, og man kan altid blive bedre. Det gør, at vi har mange lange og tætte kunderelationer, hvor vi løbende leverer funktionalitet, som har høj nytteværdi for kunden”, fortæller Brian Østberg.

Continuous deliveries. ”Det er ikke sådan, at vi byder på en kæmpe opgave, går hjem

9


d60 OG RAPTOR » Raptor Services A/S er en søstervirk- somhed til d60, som med deres Raptor Smart Advisor-løsning gør det muligt at adfærdsbestemme og personificere kunders e-handel. Arbejdsmiljøet er tænkt ind som en stor del af medarbejdertrivslen i d60.

» Raptor Smart Advisor aflæser den enkelte kundes søgeadfærd. Derudfra kommer den med anbe- falinger til flere relevante produkter inden for samme kategori. d60.dk

Rammer du præcist med produktanbefalingerne? Scan og læs mere om Raptor.

Jysk temperament. Det betyder store ambitioner, men små armbevægelser. Selvfedhed er ikke en del af kulturen – selvom gazellestatuetten har en synlig plads i receptionen. Brian Østberg mener ikke, at virksomheden nødvendigvis er meget dygtigere end konkurrenterne. Dét, som de vinder kundernes tillid på, er engagementet og tilgangen til opgaveløsningen. ”Vi sælger løsninger – ikke teknologi, og vi prakker ikke nogen noget på for at tjene penge. Hvis vi foreslår kunderne noget, så er det fordi, at vi mener, at løsningen vil have stor værdi for dem. Det tror jeg, at kunderne kan mærke. Det tankesæt har vi gjort meget ud

10

af at få forplantet i hele organisationen”, siger Brian Østberg. Drømmejobbet. Selvom han har titlen CEO, beskriver Brian Østberg sit job som en ”fri agent”. At kunne sætte ind, hvor det giver mening på det givne tidspunkt. Som en af drivkræfterne i d60 har hans jobbeskrivelse konstant ændret sig siden opstarten. Dét, der giver ham energi, er at bygge virksomheden op, skabe værdiskabende løsninger for kunderne og få dygtige medarbejdere til at excellere. Det sidste opnår han ved at skabe rammer, hvor fleksibilitet og frihed under ansvar dyrkes i stor stil.

”Fleksibiliteten er nødvendig. Mange af vores medarbejdere er jo, skal vi kalde det, i den fødedygtige alder. Vi har mange småbørnsfamilier. Jeg tror, at gennemsnitsalderen her er omkring 31 år. Jeg selv har tre børn og ønsker ikke at gå glip af kvalitets-ulvetimerne mellem 17 og 19. Så jeg tager som regel toget hjemad kl. 16. Nogle gange kl. 14 hvis jeg skal hente børnene. I toget kan jeg arbejde effektivt, og så er jeg på igen, når børnene er lagt i seng”, fortæller Brian Østberg.


se film på stArK.dk

“Kompromis...

det fungerer iKKe for mig” Martin Agerbo, Murermester

Ny lovgivning der bygger på en god idé Intelligente fjernaflæsningsmålere Der forventes, at der indenfor kort tid, træder nye regler i kraft indenfor forbrugsmåling. Lejerne har herefter krav på adgang til løbende forbrugsværdier. Det betyder at manuelle målere (bl.a. fordampningsmålere) skal udskiftes til intelligente fjernaflæsningsmålere. Det nye EU-direktiv blev vedtaget i efteråret 2012.

Lever ejendommen op til de nye krav?

• • •

Branchens eneste... Techem har fordelingsmålere der, via adapterm, kan behovsstyre varmesystemets fremløbstemperatur.

Tjen på adapterm, typisk efter 3 år

Varmemålere kan via adapterm spare på spildvarmen Følg forbruget og besparelsen i Techem Portalen Vores kunder har sparet mere end 38.000 tons CO2-udslip - focus på varmeregningen!

Focus på ressourcer


GØR COMPUTEREN GRØNNERE

TRÆ DER VARMER

Vidste du, at en laptop bruger seks gange mindre watt end en stationær? Med et par simple råd kan du gøre et af hjemmets store strømslugere mere klimavenlig og samtidig få en bedre computer som bonus.

Stubbene, der var tiltænkt brændeovnen, kan nu give en anden form for varme. Internettet boomer med gør-det-selv-tips, der dyrker tendensen med at genbruge gamle ting og forvandle dem til noget nyt. Lysestagerne er billige at fremstille, pæne at kigge på og er et oplagt projekt til at gøre den mørke tid lidt lysere.

  •  Ryd op i dine programmer og få en    computer med bedre ydeevne.   •  Se på skalaen EPEAT når du køber ny    computer. Den guider om computerens    energiforbrug og gør det muligt finde    en klimavenlig variant.

Kilde: re-de-sign.blogspot.dk

Scan og se fremgangsmåden

Kilde: samvirke.dk

Ting du skal

Scan og læs resten af de syv grønne råd

HOLDE ØJE MED ”MÅ JEG LÅNE EN 5’ER?”

PIBE, FISK OG FULDSKÆG Med missionen om at gøre Udkantsdanmark ”in” forbinder Aarhusianske LAKOR Soulwear den danske kystkultur med en mere moderne tilværelse i urbane områder. Det gør de blandt andet med tøj produceret i organisk bomuld under gode arbejdsforhold og bæredygtige samarbejder med WWF og Hummel. Kilde: lakor.dk

Scan og udforsk Laktors hjemmeside Af: Anita Bjørn Kristoffersen & Kamilla Papsø Andersen. Illustration: Louise Sender Foto: Lakor, Fucking Flink, Bæredygtigt Design Blog

Du står i køen i supermarkedet. Personen foran dig skal til at betale for en mælk men opdager pludselig, at han har glemt sin pung. Ville du være villig til at give ham en 5’er? Det ville 7 ud af 10 personer, ifølge en test Folkebevægelsen Fucking Flink lavede. I otte supermarkeder i København, spurgte muldvarpen folk i køen, om de ville hjælpe, og kun i én fjerdedel af tilfældene gav de undvigende blikke til svar. Det viste sig i øvrigt, at når først én person havde givet tegn til at hjælpe, startede det en domino-effekt bagud i køen. Konklusion: Flink avler flink. Kilde: fflink.dk

Scan og se flere flinke tiltag

GAMLE MURSTEN SÆLGER De gamle mursten renses, stables og bruges i nye byggerier og renoveringer, hvor bygherren ønsker at spare miljøet for unødig CO2 -belastning. Et nicheområde, der også er blevet et hit i privaten, da mange gerne vil betale lidt ekstra for at få bygget sjæl, historie, patinering og bæredygtighed ind i hjemmet. Kilde: gamlemursten.dk

Scan og læs mere om virksomheden Gamle Mursten

12

$


Ny bebyggelse langs Gudrunsvej Bazar Vest

Globus1

Verdenspladsen

Byparken Penthouse-boliger

Bygaden

Åby Ring

Nye Gavlhuse

NY ATTRAKTIV BYDEL RAMBØLL ARBEJDER MED AT FORME FREMTIDEN FOR GELLERUPPARKEN OG TORVESHØJ

City Vest

Silkeborgv

www.ramboll.dk

DISPOSITIONSPLAN - GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ SET FRA OVEN

Loopet

Energiovervågning fra Verdo

Vejføringen gennem Toveshøj er stiplet på alle

FÅ OPTIMERET ENERGIFORBRUGET planer og diagrammer for at vise, at forbindelsens Loopet er en intern ringgade, der skaber et nyt karakter vil blive fastlagt på et senere tidspunkt. I OG ØKONOMIEN bevægelsesmønster mellem bydelens forskellige den sammenhæng skal det overvejes, om der skal kvarterer. Med Loopet vil der i fremtiden være etableres en forbindelse, der alene er for gående en aftale energiovervågning med Verdo og mulighed Indgå for en varieret ogom oplevelsesrig tur og busser eller om forbindelsen også skal indegennem bydelen og dens byrum, hvor kerneydelser. koncentrér digvigtigste om virksomhedens holde biltrafik. man vil kunne se forskellig tæthed og arkitektur, skaber overblik, fremhæver og og kigge tilLøbende grønneenergiovervågning områder. Tværgaderne overvåger unødvendigt merforbrug, samt danner bag-

Stierne

Stierne er de lette trafikan er der smukke naturopleve bevægelses- og motionsb lerupparkens og Toveshøjs

Hovedstien gennem byde Skjoldhøjkilen mod nord t mod syd har et sammenhæ forløb. Dette indebærer en markante terrænspring ve

Loopets funktion, karakter og udformning variTværgaderne er bydelens forskelligartede ”sidegrund for benchmark og nøgletal - blandt andet eres i sit forløb lige fra bygadens brugervenlige gader”, der åbner for dæmpet trafik på tværs til det grønne regnskab. gadebelægninger, til forskelligt designede af området og forbinder Gellerupparken og pladser ved Gudrunsvej og de trafikdæmpende Toveshøj med Århus. ”Vi har længe ønsket os et FÅ STYR PÅ VIRKSOMHEDENS passager langs byparkens indbydende, grønne værktøj, der kunne give os et overblik over vores arealer. ENERGIFORBRUG energiforbrug - blandt Kontakt os på tel. 8911 4811 Visse strækninger af loopet kan have karakter andet så vi bedre kunne eller -scan koden og læs mere benchmarke på tværs af som sidegade for eksempel i Toveshøjkvarteret. ejendommene. Og det har vi fået nu via Verdo, der har forsynet os med et værktøj, som giver det fulde overblik.”

Mads B. Mørk, Drifts- og projektchef hos DATEA

Verdo | Tel. 8911 4811 | info@verdo.dk | www.verdo.dk Brabrand sø

13


14

Claus Sloths trĂŚningscenter ligger i PakhusgĂĽrden i Odense.


Claus Sloth:

PÅ DEN ENKELTES PRÆMISSER Nogle vil gerne tabe sig eller have en sundere livsstil. Andre ønsker at komme ovenpå efter en skade. Claus Sloth er personlig træner og arbejder med alt fra børn til kendisser. Til forskel fra B.S. Christiansen, som vi kender fra tv, er Claus Sloth en blød mand, der skaber resultater ved at tale kundernes sprog. Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Jesper Balleby, Imagic.

P

opulær træner. Den bedste investering man kan gøre er at investere i sit liv, hvis du spørger Claus Sloth. At have høj livskvalitet og et godt helbred. Hos Claus Sloth betaler man for en times personlig træning som indmeldingsgebyr. Alle skal have denne time for overhovedet at må træne i centret. Afdækning af træningens formål er afgørende for en målrettet indsats og klare resultater. Claus Sloths person og metoder har gjort ham til en populær træner. Selvom han har ansat en ekstra træner til at imødekomme efterspørgslen, er der stadig folk, der helst vil træne med Claus. Og de vil gerne vente på, at han har et hul i kalenderen. Når man står til ansvar over for en anden. ”Der er meget få mennesker, som kan træne og presse sig selv. Her kan personlig træning virkelig rykke. Man har et mål, som man bliver holdt op på, og man har et regnskab med mig. Folk er engagerede, fordi de har et ønske om at ændre livsstil og komme i bedre form. Dertil kommer pengene. De vil gerne have noget ud af dét, de betaler for. Selvfølgelig sker det, at nogle må melde afbud pga. et uforudset møde på arbejdet eller noget privat. Og det er helt okay. Det er også en del af mit koncept, nemlig, at træningen skal være fleksibel og tilpasset den enkelte”, fortæller Claus Sloth.

Mennesker er utålmodige. Træning behøver ikke være så hårdt og firkantet. Alle træningsog kostplaner hos Claus Sloth er bygget op omkring den enkeltes hverdag. Hvor er man i sit liv? Hvilke udfordringer står man overfor? Hvor kaotisk er hverdagen? Her er ingen moderne kostråd eller leveregler, der presses ned over folk. ”Det perfekte findes ikke i min verden. Skal man leve 100 procent efter en grøntsagsdiæt eller en kost kun baseret på særlige fødevarer? Er der en korrekt måde at leve på? Det er jeg ikke sikker på. Vi mennesker er følsomme væsner, der har op- og nedture. Og der skal være plads til en ”både-og” livsstil, hvor man ikke tænker i begrænsninger. I bund og grund handler det om at mærke efter på sin krop, om det føles rigtigt. Men igen. Vi mennesker er jo pisse utålmodige: Vi vil gerne se resultater i morgen. Og det kan man også. Men det bedste er at ændre sine vaner stille og roligt over en længere periode”, siger Claus Sloth. Alt andet end en ironman. ”Jeg interesser mig for mennesker. Jeg brænder for at flytte mennesker til noget bedre eller i hvert fald bidrage til det. Det er svært at være et moderne menneske i dag. Med børn, hus, bil og et krævende job. Og man skal holde sig i form og spise sundt. Jeg er sgu ikke nogen ironman,

der arbejder 12 timer og lige løber et maraton, når jeg kommer hjem. Jeg kæmper selv med at finde tiden til at træne. Det gør måske, at jeg er lidt mere nede på jorden og kan forholde mig til mine kunders hverdag”, siger Claus Sloth. Træningstilbud i øjenhøjde. Claus Sloth vinder sine kunders fortrolighed og tillid ved at være i øjenhøjde og forstående uanset træningsniveau. Han kan starte dagen med at træne Frederik på 10 år, så gå videre til Lone på 60 år, der har dårlig ryg og så videre til en professionel bokser, der skal trænes op til en vigtig kamp. Alle hans kunder rådgives og serviceres i øjenhøjde. En af de væsentlige forklaringer på Claus Sloths succes, er at han er god til at lytte til kundernes behov og omsætte det til nye produkter og services. ”Hver gang jeg har følt, okay, nu går det lidt i stå, så har jeg fundet på noget nyt. Kunne vi dreje den her en lille bitte smule, kalde den noget andet, eller sammensætte det på en anden måde og så få succes med det? Det har jeg nok været god til. Det er nok også derfor, jeg er endt ud med de her pakkeløsninger, som er ret populære, fordi det kan folk forholde sig til”, fortæller Claus Sloth.

15


GØR DIN VIRKSOMHED SUNDERE Hos Claus Sloth tilbydes der bl.a.: » Teambuilding forløb » Forskellige træningscamps » Livsstilsforløb » Vejledning om sund kantinemad og madpakker » Skræddersyede forløb specifikt til din virksomhed claussloth.dk

Vil du gerne booste dine medarbejdere eller kollegaer ved at sætte fokus på sundhed? Scan og læs mere om tilbuddene til erhverv.

VI MENNESKER ER FØLSOMME VÆSNER, DER HAR OP- OG NEDTURE. OG DER SKAL VÆRE PLADS TIL EN ”BÅDE-OG” LIVSSTIL, HVOR MAN IKKE TÆNKER I BEGRÆNSNINGER.

16


e.dk

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

elind d v a l w.o

.. . e j e -til l

ww

Domicil

Attraktivt kontor • 248 m² Wichmandsgade 3 • 5000 Odense C

Lyst og inspirerende kontormiljø i 2 etager • Velplaceret fritliggende ejendom tæt på Odense Havn, Banegård og ”midtby” • Velegnet for mindre virksomhed der ønsker domicil lejemål • Stilrent renoveret med masser af sjæl og atmosfære

Se mere...

THRIGE-FIRKANTEN, Haubergsvej 1 • 5000 Odense C • Tlf 6544 4244 17


GLÆDEN i et glas

Cognac og fodboldkamp, røget whisky og døde sømænd. Vi mødtes med Torben Rostal, indehaveren af Holte Vinlager, til en snak om whisky, cognac og rom. Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Thomas Sinkbæk, Imagic.

H

vordan bedømmer du, om en flaske spiritus er god? Jamen man skal være nysgerrig i det her fag, nogle kalder os jo for fagidioter. Vi smager på forskellige ting, og så vurderer jeg, om der er potentiale i det. Hvad kan den, hvordan er den, og hvordan smager den? For det er også de spørgsmål, jeg får, når kunder kommer herned og overvejer at købe en flaske.

HVIS DU TAGER ET GLAS, PUTTER EN DØD SØMAND OG EN NYTJÆRET ROBÅD NED I, SÅ ER DET SÅDAN CIRKA DERHEN AD. TORBEN ROSTAL, HOLTE VINLAGER

Hvad hitter hos danskerne? Jamen hvordan man smager på ting er jo 100 % individuelt. Hvis man tager sådan noget som whisky, i Danmark vender man jo bøtten lidt på hovedet, fordi 80 % fortrækker single malt og 20 % fortrækker blend. På verdensplan foretrækker måske 20 % single malt og resten blend. Men det er fordi, danskerne drikker

18

det senere på aftenen og så gider man ikke, at det er alt for tyndt. Der tager man sådan en whisky som BenRiach Curiositas, som er en røget, kraftig og intens whisky. Hvis du tager et glas, putter en død sømand og en nytjæret robåd ned i, så er det sådan cirka derhen ad. Og særligt i vintermånederne? Jeg tror egentlig ikke man skal køre i sådan nogle skabeloner, når det kommer til at nyde sådan noget her. Først og fremmest at nyde en god flaske, når man har lyst til den. Jeg har kæmpet en kamp for, at folk skal lære at nyde livet, også til hverdag. Altså sidde til en fodboldkamp bare med en cognac. Det er der ingen problemer i. Man skal bare ikke drikke det lige så hurtigt som øl. Hvad kommer der af nye tendenser inden for spiritus? Nu har man fået en cognac, som man serverer iskoldt. En af vores cognacfolk rejste til Antarktis, og så lavede han en iskold cognac, sådan en istap. Normalt varmer man den jo lidt op i hånden fra 20 grader til vel ca. 30 grader. I det spænd kommer der nogle dufte op. Men med iskold cognac får du en helt anden smagsoplevelse. Det er lidt samme friske stil som Grappa, men uden den ubehagelige hårde kerne. Men hvis du lukker øjnene og kan se bort fra, at det er koldt, så har du cognac.

Hvad er forskellen på at købe ved jer og fx et supermarked? Hvis man nu tager sådan noget som cognac – den billige cognac man kan købe i supermarkedet, den smager bare af vand, sprit og karamel. Man får ikke druekarakteren med, fordi der er tilsat så meget karamel for farvens skyld og for at den bliver blød. Det er andeledes med Fins Bois cognacen, som smager af noget nyt, hver gang du tager en mundfuld af den. Hvad er det vigtigste i forhold til køb af spiritus? Jeg tror, det er at gå efter producenter, der har tid til at lave det på den rigtige måde, den omstændige måde, så at sige. Som med en lidt speciel rom vi har i øjeblikket, Ingenio Manacas rommen, hvor man har lavet et miks af rom fra Panama, Venezuela, den Dominikanske Republik og Cuba. Så tager man rommen og lagrer den i Caribien, og så til Spanien bagefter, hvor man lagrer den ad to gange i fem år på sherryfade. Og til sidst får du så en meget intens, blød type ud af det med de forskellige landes karaktertræk.

Scan og besøg Holte Vinlager.dk


Vinkyperen har gennem tre generationer vejledt kunderne til bedre vinoplevelser. Vi snakkede med Anders Prior Hansen om vin i vintermånederne, den solmodne stil og oplevelsen i vinkøb.

H

vordan bedømmer du, om en vin er god? Vi fokuserer hele tiden på smagen i vinen, men jeg er vokset op med, at smagen kun er en tredjedel af indtrykket; synet er en tredjedel og duften er en tredjedel. For det skal simpelthen hænge sammen. Og så skal de grundlæggende kvaliteter i vinen jo være i orden. At der ikke er nogen fejl, at der er en balance i vinen, og at den har karakter. Hvad hitter hos danskerne? Den varme, solmodne stil, som man får fra fx Syditalien har jo længe været populær blandt danskerne. Sådan noget som en Primitivo, Tenuta Boncore. Den har fået noget sol og varme fordi den kommer helt nede fra hælen på Italien. Der er en god kraftig smag og masser af lækre krydderier, som fylder munden, smager af noget og uden så meget syre, så den kan drikkes til rigtig mange forskellige retter.

Scan og besøg Vinkyperen.dk

Og særligt i vintermånederne? Generelt foretrækker folk smagsindtrykket af en vin, der er lidt kraftigere. Hvis du tager den samme vin med fx 12 % alkohol og 14 % alkohol og kun justerer alkoholstyrken, så vil de fleste foretrække den på 14 %, fordi der er nogle kemiske processer i vores mund, som gør, at vi synes den smager fyldigere og er lidt mere blød. Rent farvemæssigt foretrækker danskerne også, at vinene er mørke. Og der er Le Versant Syrah, som er helt ny i vores sortiment, et oplagt eksempel. Den passer rigtig godt til vintermånederne, hvor vi sidder indenfor og gerne vil have noget kraftigere, der smager af lidt mere. Hvad kommer der af nye tendenser indenfor vine? Der er ikke så mange, der kender Washington-vinene endnu, men det er en stil, som folk kan lide, og vi kan se, at der i Danmark kommer meget vin fra Washington State på markedet for øjeblikket. Det er anderledes end noget af det andet amerikanske, det er anderledes end Chile, det er anderledes end Australien, fordi det er dyrket lidt køligere, hvilket giver dem en helt anden balance og rundhed. De har masser af kraft uden at blive for tunge, og så har nogle af dem fx vores 14 Hands Hot to Trot, en lidt vaniljeagtig smag fra fadlagring.

Hvad er forskellen på at købe ved jer og fx et supermarked? Vi ved godt, vi ikke sælger al daglig vin til alle mennesker, det er klart, det gør supermarkederne. Men det er jo vores faglige stolthed, når kunderne vender tilbage alene for at fortælle, at de var blevet vejledt godt. Vi vil gerne have, at folk fornemmer, at de får en anden oplevelse ved at købe det hos os. Standardløsninger kan man jo få alle steder.

DER ER IKKE SÅ MANGE, DER KENDER WASHINGTON-VINENE ENDNU, MEN DET ER EN STIL SOM FOLK KAN LIDE.   ANDERS PRIOR HANSEN, VINKYPEREN

Hvad er det vigtigste i forhold til køb af vin? Jamen der er mange vinhandlere, der har travlt med at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg er nok meget, meget lidt vinsnob ift. mange andre. Det vigtigste er, at det er en vin, som man synes smager godt, og så kan det godt være, at det ikke er den mest teknisk udfordrende vin, men det er jo nydelsen altså. Jeg vil jo gerne sælge nydelse til folk.

19


Anbefaling af druer 01.

Primitivo, Tenuta Boncore. Kr. 69,75. Pr. flaske v/6 flasker kr. 59,00

02.

Le Versant Syrah. Kr. 99,00. Juletilbud kr. 69,00

03.

14 Hands Hot to Trot. Kr. 110,00. Pr. flaske v/6 flasker kr. 89,00

VINKYPEREN FRICHSPARKEN, SØREN FRICHS VEJ 40B 8230 ÅBYHØJ

, N E V A RTSG GEN,

IDDA itas M E L U J L VINEN TI nytårets festiv

til n. rommen KÆLELSE i hverdage OR a, lidt ekstr eller SELVF e n r e g i v

inger e tid hyg tion, anbefaler fe k r ø m n e I d spira liteter. ler du in res specia g e d n a f a m lg g a v o ud rne her et schmecke

Spiritus anbefaling 01.

Ingenio Manacas Solera Rom. Kr. 398,00. Juletilbud kr. 249,00

02.

Fins Bois Cognac fra Gabriel & Associes 8 år XO. Kr. 329,00

03.

BenRiach Curiositas Peated Malt Speyside 10 år. Kr. 369,00

HOLTE VINLAGER HJØRNEARKADEN, SILKEBORGVEJ 39 8000 AARHUS C 20


Vi har i ledelsen kunnet rejse os op og se medarbejderne i øjnene og sige, at det er denne vej, vi kører. Jeg kan kun anbefale, at firmaer af vores størrelse vælger at afsætte penge i budgettet til at få en klar og skarp profil – et fundament. Det er man bare nødt til. Henrik Holmris, hovedaktionær i Holmris

Scan koden og læs mere om, hvordan vi hjalp møbelvirksomheden Holmris igennem en omfattende fusionsproces.

Kommunikation, strategi & web MINUSKEL.DK

En professionel samarbejdspartner

Rådgivning og projektering – vi kan optimere projekterne

Aarsleff har mere end 40 års erfaring i arbejdet med byggegruber og underjordiske bygværker og har opbygget omfattende geotekniske kompetencer. Vores ekspertise er på højt internationalt niveau, og vi er i stand til selv at udvikle nye og alternative løsninger. Ved komplekse funderings- og vandbygningsarbejder kan vi varetage projekteringen eller bidrage med rådgivning og projektoptimering.

21


Menneskelig

ARKITEKTUR Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Jesper Balleby, Imagic.

Pluskontoret har en helt særlig tilgang til arkitektur. De tre partnere Suna Cenholt, Mette Stavad og Bent Madsen har missionen om at skabe bæredygtige rum til liv og læring – uden kompromisser. Vi talte med Suna Cenholt og Mette Stavad om Pluskontorets succesfulde tilgang.

Valgte med hjertet. Pluskontoret startede egentlig som et iværksætterforum mellem syv nyuddannede kvindelige arkitekter, der befandt sig i en krisetid, hvor jobs var noget, man skulle kigge langt efter. De syv blev dog hurtigt til tre, der ønskede at etablere en tegnestue med en værdibaseret tilgang til arkitektur. En klar mission med hjertet med. 22

”Vores kerneområder blev ikke defineret ud fra en traditionel bundlinje-tilgang. Vi har ikke sat os ned og lavet en snedig forretningsplan og kigget på områder i vækst. Vi har valgt ud fra, hvad der giver værdi for os. Udover missionen er dét, der binder os tre partnere sammen, at vi alle har en baggrund som byggeøkonomer. Så vi ved godt, at hvis der ingen bundlinje er, er der heller ingen fest. Men det at tjene penge er ikke dét, der driver os”, fortæller Suna Cenholt. ”Vi føler os frie til selv at vælge, hvad vi gerne vil arbejde med. Hvis vi skal tilbringe så mange timer på vores arbejde og med vores kollegaer hver eneste dag, så skal arbejdet give mening for os”, uddyber Mette Stavad.


De tre partnere Bent Madsen, Suna Cenholt og Mette Stavad.

Co-creation. ”Vi tror på samskabelse, derfor spørger vi altid brugerne. ’Co-creation’. Det der senere er blevet kaldt brugerdreven innovation. Vi skal igennem en begavet proces, hvor vi verificerer brugerne og deres behov”, siger Suna Cenholt.

VI FØLER OS FRIE TIL SELV AT VÆLGE, HVAD VI GERNE VIL ARBEJDE MED. SUNA CENHOLT

”Vi er ikke facadearkitekter, der laver ikonbyggerier. Vores fokus er slutbrugeren. Fx har vi stor viden inden for daginstitutioner, som vi har bygget mange af. Vi ved, hvad der foregår, hvad det er for en dagligdag børnene og personalet har. Man kan sige, at vi kender til livet i husene”, forklarer Mette Stavad. Organisk vækst. Det mærkes tydeligt, at Suna Cenholt og Mette Stavad brænder for at skabe løsninger, der sætter menneskets trivsel og udvikling i centrum. Og det er egentlig ligegyldigt for dem, om det er byggerier til børn, studerende, familier eller erhverv. Som de selv udtrykker det, så er det konjunkturerne,

der præger hvilket kerneområde, der fylder mest. Lige nu har de gang i mange boligbyggerier. ”Hvor andre tegnestuer har oplevet op- og nedture pga. konjunkturerne, har vi vækstet stille og roligt. Vi har faktisk haft en vækst på 30 procent under krisen, fordi vi beskæftiger os med disse fire kerneområder”, forklarer Mette Stavad.

23


De charmerende lokaler bærer præg af, at det er flere huse, der er slået sammen.

Indefra-ud. Ifølge Suna Cenholt er der mange nutidige eksempler på bygninger, der er blevet skabt udefra-ind. Der tænker Pluskontoret stik modsat. Her tages afsæt i det oplevede miljø, fx lyskvaliteter, udkig, akustik, indeklima og materialer. Der spørges: ”Hvordan er oplevelsen for brugeren?” Derfra skabes resten af bygningen.

24

”Selvfølgelig arbejder man både med det indre og ydre, men grundlæggende flytter vi perspektivet fra det ekstroverte til det introverte. Når vi fx snakker rum til læring, hvad er det så for nogle undervisningsmiljøer, vi ønsker? Og hvad er det for nogle kvaliteter, der er vigtige for eleverne eller underviserne? Og i forhold til daginstitutioner, hvordan oplever et barn på 70 cm rummet?”, siger Suna Cenholt. Umålbare, men følbare parametre. Bæredygtighed er centralt for måden, Pluskontoret tænker arkitektur på. Under interviewet nævner Suna Cenholt et igangværende byggeprojekt med fokus på cradle-to-cradle, dvs. et livs-

cyklus-perspektiv på byggematerialer såvel som interiør. Fokus er på at se råvarerne i huset som ny ressourcebank, der hele tiden kan genbruges i en ny form. Mette Stavad mener, at bæredygtigt byggeri tidligere har båret præg af målbarhed og kvantitative parametre, fx energiforbrug og CO2 udledning. I dag er bæredygtighedsbegrebet blødt mere op. ”Vi mener, der er ved at ske et paradigmeskift fra en mere kvantitativ til en mere kvalitativ tilgang. 60 procent af vores opgaveportefølje er genkøbskunder. Det er vi ret stolte af, og det må jo betyde, at vores tilgang har stor værdi for dem. Der er selvfølgelig nogen, som ikke vil være interesseret i at bruge os som


Pluskontoret har til huse på Klostergade i Aarhus.

PLUSKONTORET ARKITEKTER » Stiftet i 1993 » Tre partnere og 25 medarbejdere rådgiver, fordi de har et andet værdigrundlag og en anden filosofi. Og dér er de nok også bedre tjent med at bruge nogle andre”, siger Suna Cenholt og smiler.

VI ER IKKE FACADEARKITEKTER, DER LAVER IKON-BYGGERIER. VORES FOKUS ER SLUTBRUGEREN. METTE STAVAD

Indrettet ud fra en by-filosofi. ”Vi bor i et spændende transformationsområde, der også viser noget om, hvad de byggede kvaliteter giver. At du får nogle skæve, uberegnelige miljøer, som ofte er inspirerende. Vores tegnestue er indrettet ud fra en by-filosofi. Du har Store Torv i midten, hvor vi samles, og så er der nogle gader med mindre lokal torve. Rummene er udviklet til at have flere funktioner, så vi opnår en høj udnyttelsesgrad. Vi tror meget på ’sværm-intelligens’. Det er i mødet mellem mennesker, hvor de nye idéer opstår og i mødet, hvor vi laver noget, der virkelig rykker. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi har de her krydsflader”, fortæller Suna Cenholt.

» Klimapartner med Aarhus Kommune » Modtager af fire arkitekturpriser i 2013 pluskontoret.dk

Scan og se Pluskontorets bud på fremtidens bæredygtige parcelhus.

25


VSG Vagt, Rengøring & Polering VSG - Vagt & Service Gruppen - Søren Frichs Vej 42A st. - T. 8615 7181 - Mail: vsg@live.dk

26


INSIGHTS

din fortælling Af: Anita Bjørn & Kamilla

Papsø, Junior planners,

Minuskel

ciale medie Instagram so t de af en ns se es er lagt ”Don’t tell it, show it” lleder er Instagram en op bi r de ar illi m e fir og r le . Med 90 millioner profi eret marketingindsats gr te in e er m en af ne ie til kandidat i over vejelser e din virksomheds histor kl vin rs ve ni du lle bi t tiv Her kan du i et krea arbejdere. kunder, partnere og med

GØR DIN VIRKSOMHED

MERE NÆRVÆRENnmDødEe,

agens morge Del billeder fra mand dag på kontoret, produktionsbåndet, en andre små episoder, fødselsdagskagen eller med bag kulissen og der som tager jeres kun og autentiske billeder viser, hvem I er. Ærlige eter giver en mere af virksomhedens aktivit s følgere komme jere personlig vinkel og lader . nd bra s tættere på jer og jere

brand #ærlig #kontoret #jeres

AKTIVÉR DINE FØLGharE”FøRlgeEre”.

tagram Facebook har ”Fans”, Ins agge din virksomh-t has ere følg e Lad din i jeres for tælling. del hed og dermed tage bolet # og omdanHashtags startes med sym til links, der kan katener emner og sætninger fx #nuerdetjuligen. goriseres og klikkes på, le poster inspirenel Men mens de professio rerne være med til at rende fotos, kan amatø netop afsæt tet til en give bredde. Og det er nlige platform, som slags fri leg på den perso icitet og værdi. ent tilføjer virksomheden aut

#personligplatform #insp

iration

SPILLEREGLERNE

g billeder eller videoer Hvad du kan dele: Læ , produkter, konkurop af holdet bag, events n, stemning, procesrencer, daglig inspiratio r mindre uformelle elle ser og andre mere situationer.

Og hvordan:

llige redigeringsfiltre, »  Vælg mellem ti forske tryk, du ønsker. ud og giv dit billede det llige hash tags »  Brug min. fem forske agement fra og opnå det bedste eng dine følgere. et snabela (@). »  Link til personer med men med i   Måske dem du er sam du synes skal dem   situationen. Måske   se opslaget.

erne … også for medarbejd

t og simpelt værktøj Instagram er også et nem ation. I større virknik til bedre intern kommu empelvis skabe en somheder kan man eks sig tig kommunikamere dynamisk og gennem ces og produktion. tion med billeder fra pro kan man forbedre I mindre virksomheder fællesstemning og be ska identitetsfølelsen, rdagens små successtolthed ved at vise hve er og oplevelser.

#gennemsigtigkommunika

lighed for at Ins tagram giver dig mu ser af dine en kv dele små videose jdere og din produkter, dine medarbe hvordan 18 produktion. Scan og sedet: virksomheder har gjort #event #produkt #proc

ess @minuskel

tion 27


MOMA er en del af Science Center Skejby, som ogs책 huser virksomheder inden for bioteknologi, pharma og medico.

28


CANCERFORSKN NG

i B-MOL Professor Torben Ørntoft er leder af MOMA, som er et af Europas førende forskningscentre inden for klinisk kræftforskning. Som internationalt anerkendt kræftforsker har han NASA på speed dial og er en person, som beslutningstagerne lytter til. Når Torben Ørntoft har en fri stund, griber han guitaren og spiller en lækker blues. Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Thomas Sinkbæk, Imagic.

M

olekylær Medicinsk Afdeling (MOMA). Afdelingen har forskningsgrupper inden for tarm-, prostataog blærekræft med i alt 50-60 medarbejdere. MOMA er en del af Aarhus Universitetshospital og blev etableret i 2008 med det formål at fremme udviklingen og implementeringen af den molekylære medicin i den praktiske brug. Deres forskning vil bl.a. kunne bidrage til en hurtigere opdagelse af kræft, nye og bedre behandlingsformer og opdagelse af såkaldte markører for, om patienter vil reagere positivt på kemoterapi. Markørerne kan måles enten i kræftvævet, blodet eller i urinen og kan fortælle, om en sygdom er aggressiv eller ej. Livsreddende resultater. ”Kræften forsvinder i ca. halvdelen af tilfældene ved kemoterapi. Men det er faktisk kun 10-15 % af personerne, der bliver helbredte. I resten af tilfældene dukker svulsten op igen. Og dét vil man jo gerne vide hurtigt, om den gør. Derfor går folk til scanning. Ud fra vores forskning har vi data til at afsløre forekomsten af kræft 3 til 9 måneder tidligere end dét, man kan se på scanningen i dag.

29


Foreningen af nyt og gammelt. Oprindeligt husede bygningen et gammelt trykkeri, men er i dag transformeret til et dynamisk sundhedskompleks.

I sommers havde vi en artikel i et anerkendt amerikansk tidsskrift inden for klinisk kræftforskning, hvor vi havde fundet aggressivitetsmarkører for prostatakræft og opdaget nogle ændringer i arvemassen. Når de er til stede, så går det patienten rigtig dårligt. Det drejede sig om tre små molekyler, der er meget nemme at måle – faktisk en test man kan lave for 300 kr. Den håber vi, at vi kan flytte til klinisk brug”, fortæller Torben Ørntoft.

SÅ HVORFOR BRUGE 200 MILLIONER KRONER OM ÅRET PÅ EN TEST, DER IKKE ER GOD NOK? FOR 20 MILLIONER KUNNE VI VIDEREUDVIKLE DEN OG OPNÅ MEGET STØRRE EFFEKT. 30


Torben Ørntoft. Professor og ledende overlæge på MOMA.

10 år undervejs. Fra den store opdagelse sker, til en patient får nytte af den nye viden kan tage op til 10 år. I princippet burde der kun gå 12 måneder, ifølge Torben Ørntoft. Processen er lang og omkostningstung. Der skal søges omfattende midler til validerende undersøgelser af de givne forskningsdata. Dertil kommer hele implementeringen af den kliniske brug. ”Derfor laver de fleste forskere kun de indledende trin. De opdager noget, og så går de videre med noget nyt. Der har jeg nu en anden holdning. Vi vil gerne se, om vi kan flytte vores forskning ind på klinikken. Det har vi faktisk brugt rigtig meget tid og mange ressourcer på – og det er der ikke mange i Europa, som gør. Vi udnytter meget, at vi ligger tæt på og er en del af sygehuset”, siger Torben Ørntoft. Behov for mere klinisk kræftforskning. ”Man burde allokere flere samfundsressourcer til det, da det jo er enormt dyrt for EU med alle de kræftpatienter, der er. Til januar starter man screening for tyktarmskræft i Danmark ved at kigge på blod i afføringen. Det er en test, man har brugt i over 20 år. Og den er ikke ret god. Dels fordi halvdelen af de patienter, man inviterer, ikke ønsker at deltage, og dels fordi

mange ikke ønsker at røre ved deres egen afføring. Jeg synes, det er fint at sætte fokus på screeninger. Det vil helt sikkert fange nogen. Men jeg mener, at det kan gøres dobbelt så godt. Så hvorfor bruge 200 millioner kroner om året på en test, der ikke er god nok? For 20 millioner kunne vi videreudvikle den og opnå meget større effekt”, forklarer Torben Ørntoft. Hvornår knækker vi cancer? Det er, når arvemassen har besluttet sig for det, svarer Torben Ørntoft. Arvemassen er instruktionsbogen til, hvad cellen skal foretage sig. Den styrer adfærden i en kræftsvulst. Kræft kan være nedarvet, introduceret af omgivelserne eller opstået ved en fejl. Faktum er, desværre, at vi aldrig kommer af med kræft, hvis du spørger Torben Ørntoft. Da gennemsnitsalderen hele tiden stiger, vil der komme flere og flere kræftsygdomme. Og forekomsten af kræft vil stige markant de næste 10-20 år. På den måde kan man sige, at cancerforskning er en blues i mørke mol akkorder, hvor der hver dag kæmpes for at opdage nye lyspunkter. ”At vi kan flytte grundforskningen over i klinisk sammenhæng, så vi forstår patienterne bedre, er en stor tilfredsstillelse. Samspillet

med medarbejderne samt udviklingen af nye idéer og at prøve dem af – det synes jeg er rigtig fascinerende. Tingene flytter sig meget hurtigt, og der er mange, der konkurrerer internationalt. Vi plejer at sige, at hvis du blinker, så er du ude. Så det gælder om at holde øjnene åbne hele tiden”, fortæller Torben Ørntoft.

SPIS ENDNU FLERE GRØNTSAGER OG FULDKORN » Kræftens Bekæmpelse undersøger lige nu om stoffet ’lignan’ kan have en positiv effekt på et sygdomsforløb for en kræftramt. Lignan findes bl.a. i fiberrige fødevarer og grøntsager. moma.dk

Scan og hør mere om lignan og forskningsprojektet.

31


Vi er et landsdækkende tømrer- og snedkerfirma med stolte håndværksmæssige traditioner Vi laver også alt indenfor inventar og glas Pålidelighed - Kvalitet - Forandringsparathed RING 87 39 29 99 Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N aarhus@hustomrerne.dk

KVALITET TIL TIDEN gennem næsten 100 år!

FÅ STYR PÅ TYVEN Hos Schmidt & Øhrnstedt leverer og installerer vi tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til store og små virksomheder. Vores alarmer er allerede installeret hos bl.a. Danfoss Semco, Land & Fritid Centrallager, Surf & Ski, Dok 5000 og Olav de Linde.

Vi er: • Godkendt af Forsikring og Pension til installation af tyverialarmer • ISO 9001-certificeret, hvilket garanterer installation af høj kvalitet Gør din ejendom mere sikker. Kontakt os på: 63766090 kontakt@sikker-el.dk www.sikker-el.dk

32


Hubert Skilte har eksisteret i mere end 30 år i samme by. Det startede som et traditionelt skiltefirma, men har i årenes løb udviklet sig til at være en problemknuser for vores kunder. Hubert Skiltes målsætning har altid været at levere et kvalitetsprodukt, samt give en rådgivning til kundens fordel. Vi leverer aldrig en opgave, vi ikke selv er tilfredse med, så hellere bruge mere tid på at få opgaven løst perfekt. Det kræver ofte mange timer, der har vist sig at komme tilbage som goodwill, da klart hovedparten af nye kunder er anbefalet af vores eksisterende kunder. Vi er altid ærlige, loyale og pligtopfyldende, der også resulterer sig i, at vi er vellidte blandt kunder, leverandører og kollegaer i branchen. Hubert Skilte er kåret blandt et af Danmarks dygtigste skiltefirmaer. Hubert Skilte har i de senere år udviklet patenterende produkter, der alle er med til at gøre arbejdsgange bedre på mange områder. Hvilket også har resulteret i, at produkterne bliver solgt over det meste af verden. Vi gør en ære i at købe dansk, at være så miljøbevidste, at beholde vores produktion i Danmark. At kunne få ideer, der kan sælges på verdensmarkedet, betyder også, at vi tænker anderledes og kreativt til fordel for alle vores kunder.

33


SAMARBEJDSPARTNERE ADVOKATER

FARVEHANDLERE INNOVA ADVOKATFIRMA Fiskerivej 2 • 8000 Aarhus C TLF.: 8613 2800 www.innova-law.com

ASFALT

SIGMA SERVICECENTER - maling i mesterklasse

FORBRUGSMÅLING OG FORDELINGSREGNSKABER TECHEM

KJK APS

Trindsøvej 7A-B • 8000 Aarhus C TLF.: 8744 7700 • MAIL: info@techem.dk www.techem.dk

Middelfartvej 367 • 5491 Blommenslyst TLF.: 6596 7285 • MAIL: kjk-asfalt@mail.tele.dk

BLIKKENSLAGERE

FORSIKRINGSMÆGLERE

EBLING’S BLIKKENSLAGERFORRETNING

FORSIKRINGSMÆGLERNE MOHR KJÆR

Michael Drewsens Vej 23 • 8270 Højbjerg TLF.: 8614 5858 • MAIL: ebling@mail-telia.dk www.eblings-blik.dk

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj TLF.: 8734 0260 • MAIL: mail@caremore-forsikring.dk www.caremore-forsikring.dk

CAFÉ

GULVE OG GULVSERVICE HUMMELS GULVSERVICE A/S

GRÖNE’S CAFÉ

Eskerodvej 18 • 8543 Hornslet TLF.: 8741 0900 • MAIL: butik@hummels.dk www.hummelsgulvservice.dk

Søren Frichs Vej 36 C • 8230 Åbyhøj TLF.: 8734 4000 • MAIL: ina@groneskokken.dk

EL-INSTALLATØR

INDRETNING JOHN DREJER A/S

Trindsøvej 15 • 8000 Aarhus C TLF.: 8642 3877 • MAIL: data@john-drejer.dk Tommy Lauridsen EL-INSTALLATØR www.john-drejer.dk Salg / Projektleder

tommy@john-drejer.dk Mobil 27 88 65 01

Trindsøvej 15 • 8000 Aarhus C TLF.: 8615 3400 • MAIL: info@sscaarhus.dk www.sigmacoatings.dk

JOHN DREJER A/S Trindsøvej 15 8000 Aarhus C Tlf. 86 42 38 77

FISCHER DANMARK A/S GARDINER SOLAFSKÆRMNING

www.john-drejer.dk

Huset Campen, Viborgvej 159 • 8210 Aarhus V TLF.: 7015 4055 • MAIL: fischer@fischer-danmark.dk www.fischer-danmark.dk

SCHMIDT & ØHRNSTEDT EL–INSTALLATION I/S

HOLMRIS DK A/S

Højeløkkevej 18 B • 5690 Tommerup Tlf.: 6376 6090 • MAIL: kontakt@sikker-el.dk www.sikker-el.dk

Helge Nielsens Allé 7 • 8723 Løsning Tlf.: 7562 2400 • MAIL: sales@holmris.dk www.holmris.dk

ELEVATORER

INGENIØRFIRMA SCHINDLER ELEVATORER A/S

RAMBØLL

Sindalsvej 9 • 8240 Risskov Næsbyvej 78 • 5270 Odense N TLF.: 7013 1060 • MAIL: post@dk.schindler.com www.schindler.dk

ENERGISELSKAB

Olof Palmes Allé 22 • 8200 Aarhus N TLF.: 5161 1000 • MAIL: ramboll@ramboll.dk www.ramboll.dk

INSTALLATIONSVIRKSOMHED VERDO A/S

BRAVIDA

Agerskellet 7 • 8920 Randers NV TLF.: 8911 4811 • MAIL: info@verdo.dk www.verdo.dk

True Møllevej 7 • 8381 Tilst TLF.: 8930 2233 • MAIL: info@bravida.dk www.bravida.dk

ENTREPRENØRER

KLIMA- OG KØLEANLÆG HANS JØRGENSEN & SØN

ANGELO KØLETEKNIK A/S

Sivmosevænget 4 • 5260 Odense S TLF.: 6612 0683 • MAIL: info@hjsas.dk www.hans-jorgensen-son.dk

Vestermarken 17 • 8260 Viby J TLF.: 8628 3499 • MAIL: info@angelo-cool.dk www.angelo-cool.dk

KLOAK PER AARSLEFF A/S

RISSKOV KLOAKSERVICE A/S

Lokesvej 15 • 8230 Åbyhøj TLF.: 8744 2222 • MAIL: info@aarsleff.com www.aarsleff.com

Vejlbjergvej 20 • 8240 Risskov TLF.: 8617 4030 www.risskov-kloakservice.dk

KOMMUNIKATION POUL PEDERSEN A/S Murer- og Entreprenørfirma Grimhøjvej 12 • 8220 Brabrand TLF.: 8626 2144 • FAX: 8626 2148 entr@pp-as.dk • www.pp-as.dk

34

MINUSKEL Søren Frichs Vej 40 F • 8230 Åbyhøj TLF.: 8619 0560 www.minuskel.dk


KREDIT, REVISOR OG BANK

SANDBLÆSNING

BRANDT REVISION

FYNS FACADESERVICE

Søren Frichs Vej 36 L • 8230 Åbyhøj TLF.: 8740 6000 • MAIL: prdu@brandtrevision.dk www.brandtrevision.dk

Odensevej 69 • 5400 Bogense TLF.: 4057 3735 www.fynsfacadeservice.dk

SKILTE BRFKREDIT

HUBERT SKILTE DESIGN APS

Nørreport 26 • 8000 Aarhus C TLF.: 4526 8200 • MAIL: erhverv@brf.dk www.brf.dk

Gunnar Clausens Vej 16 • 8260 Viby J TLF.: 8628 9611 • MAIL: post@hubertskilte.dk www.hubertskilte.dk

STILLADSER HANDELSBANKEN

PS STILLADSER A/S

Åboulevarden 11-13 • 8000 Aarhus C Tlf.: 4456 5300 • MAIL: aarhus@handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk/aarhus

Sandgårdsvej 6 • 8950 Ørsted TLF.: 8648 9900 • MAIL: info@psstilladser.dk www.psstilladser.dk

NORDEA ERHVERVSAFDELINGEN

STJERNE STILLADSER A/S

Skt. Clemens Torv 2-6 • 8000 Aarhus C TLF.: 8933 3301 www.nordea.dk

M.P. Allerups Vej 31 • 5220 Odense SØ TLF.: 7070 7750 • MAIL: stjerne@stjerne-stilladser.dk www.stjernestilladser.dk

LANDINSPEKTØRER

TAGDÆK

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S

PHØNIX TAG ÅRHUS A/S

Ryhavevej 7 / Hestehaven 21 J 8210 Aarhus V / 5260 Odense S TLF.: 8615 9011 / 7733 2244 www.le34.dk

LÅSESMEDE

Tolsagervej 5 • 8370 Hadsten TLF.: 86 26 11 11 • MAIL: arhus@phonixtag.dk www.phonixtag.dk

TØMRERE, TRÆLASTER OG GLARMESTRE DIN LÅSESMED AABYHØJ LÅSESERVICE

HUSTØMRERNE A/S

Silkeborgvej 329 • 8230 Åbyhøj TLF.: 8620 6600 • MAIL: info@din-laasesmed.dk www.din-laasesmed.dk

Katrinebjergvej 117 • 8200 Aarhus N TLF.: 8739 2999 • MAIL: aarhus@hustomrerne.dk www.hustomrerne.dk

ODENSE LÅSESERVICE A/S

STARK

Roersvej 37 • 5000 Odense C TLF.: 6612 6815 • MAIL: odense@laas.dk www.laas.dk

Daubjergvej 17 • 8000 Aarhus C TLF.: 8252 8000 • MAIL: info.aarhus@stark.dk www.stark.dk

MILJØ OG GEOTEKNIK

UDLEJNINGSMATERIEL

DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S

JM TRYKLUFT A/S

Industrivej 10 A • 8680 Ry TLF.: 8695 0655 • MAIL: cl@dmr.dk www.dmr.dk

Fabrikvej 5 • 8260 Viby J TLF.: 8628 2511 • MAIL: aarhus@jmtrykluft.dk www.jmtrykluft.dk

VAGT OG RENGØRING GEO

VSG

Sødalsparken 12 • 8220 Brabrand TLF.: 8627 3111 • MAIL: geo@geo.dk www.geo.dk

Søren Frichsvej 42 A • 8230 Åbyhøj TLF.: 8615 7181 • MAIL: vsg@live.dk www.vsg.dk

RENGØRING

VENTILATION MILJØ RENT A/S

NIELS KALHAVE A/S

Trindsøvej 11 • 8000 Aarhus C TLF.: 8615 7855 • MAIL: salg@miljorent.dk www.miljorent.dk

Industrivej 18 • 8800 Viborg TLF.: 8662 5000 • MAIL: kr@kalhave.dk www.kalhave.dk

VVS SOL RENGØRING APS

P. HERMANSEN A/S

Silkeborgvej 142 • 8000 Aarhus C TLF.: 8614 6515 • MAIL: post@solrengoring.dk www.solrengoring.dk

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj TLF.: 8734 4244 • MAIL: jorgen@hermansen-vvs.dk www.hermansen-vvs.dk

35


LONG PROFIT – VÆR GRÅDIG PÅ DEN LANGE BANE

At score kassen er et biprodukt. I virkeligheden handler al succes om at være dybt passioneret omkring noget større end én selv. Ellers kommer pengene aldrig. Af: Mads Thimmer. Foto: Tina Stephansen. Illustration: Louise Sender.

Overnatningsmæglerne AirBnB hjælper med at leje almindelige menneskers ekstra kvm ud. De er ved at revolutionere hotelbranchen ved at give adgang til personlige overnatningsmuligheder. AirBnB har flere overnatningsmuligheder i New York alene, end Hiltonkæden har i hele verden. Uden at have omkostningerne ved ledige hotelværelser. En nylig evaluering anslog AirBnBs værdi til omkring 50 mia. kr. Ikke dårligt for et firma, hvor ledelsen går i hættetrøjer, kalder firmaet for en ”fun school”, og bundlinjen regnes i den succes, man skaber for sine værter: F.eks. når et par i Rom kan sende deres gamle mor på et bedre plejehjem, eller når en enlig amerikansk far får mulighed for at sende sine børn på universitetet. Den slags historier lokker flere værter til, spreder budskabet om muligheden for at bo billigere, med højere service (jeg blev hentet i lufthavnen af min sidste AirBnB vært!) og langt mere personligt. AirBnB har altså integreret social innovation i deres produkt. Her er CSR/CSI og det at kunne gøre en forskel for mennesker ikke en omkostning i en marketingafdeling. Det er en grundsten i selve virksomheden.

Fremtidens virksomheder baserer sig i højere og højere grad på sociale værdier. Social kapital er møntfoden inden kroner, euro og dollar. Jeg kalder det ”Long Profit”, altså evnen til at tænke sit profitmotiv ind på en længere bane og tænke din egen profit ind som det, der ligger efter en værdi, du kan skabe for andre. Kommer dine egne behov og dit eget profitmotiv først, vil du sandsynligvis kun opleve en kort succes, og ingen vil savne din virksomhed, når den forsvinder igen. Så tænk langt! Tænk på den værdi du kan skabe for andre. Så skal det nok klinge i nærheden.

MADS THIMMER » Daglig leder og ejer af Innovation Lab. » Foredragsholder og kronikør omkring digitaliseringens konsekvenser. » Blandt de første bloggere ved Institute for the Future’s blog “Future Now”. » Medredaktør til Berkshire Publishing Encyclopedia of the 21st century. » Uddannet litteraturhistoriker. ilab.dk

W W W.OL AVDELINDE.DK

NR. 04 / 2013

28 Odl magasinet dec 2013  
28 Odl magasinet dec 2013  

I denne magasinudgave har vi spændende artikler om en række succesfulde virksomheder, deriblandt arkitekttegnestuen Pluskontoret, MOMA i Sci...

Advertisement