__MAIN_TEXT__

Page 1

N KO TIL

R TO

AL

ER

LE

OG

M

BU

TE O D

EN

R KE TIK

A: SE

4. årgang / 12. udgave / Juni 2009 / www.odlmagasinet.dk

JAN BOYE:

ODENSE ER EN SMUK SVANE LÆS OGSÅ OM: ODENSE SPORT OG EVENT:

SVERIGESGADE 16:

ODENSE DYREHOSPITAL:

DET REGIONALE FYRTÅRN

DET GAMLE PAKHUS PÅ HAVNEN

SUPERHOSPITAL I GAMMEL INDUSTRIBYGNING


2

www.odlmagasinet.dk

LEDER

ODENSE I RAMPELYSET Det er en lidt speciel udgave af OdL Magasinet du denne gang sidder med i hænderne. Normalt har vi valgt et meget specifikt tema, der går på tværs af hele vores organisation og som belyses med udgangspunkt i vores lejeres verden. I din verden og vores verden. Men denne gang er det en smule anderledes.

råder, smukke indtryk med en dejlig å der slynger sig gennem byen. Og sådan mener han det skal blive ved med at være, selvom der også sker store forandringer og udvikling i Odense i disse år. Det fortalte Jan Boye om, da OdL Magasinet mødte ham på Odense Havn en dejlig forsommerdag.

I dette nummer har vi nemlig valgt Odense som tema. Og det er ikke fordi vi vælger Århus fra, men fordi vi synes der er så mange gode historier at fortælle om Odense. Der sker rigtig mange ting for Byggeselskab Olav de Lindes fynske afdeling for tiden, og vores engagement i Odense er blevet mere omfattende de seneste år. Det synes vi der var grund til at glæde sig over ved at lade Odense stjæle det meste af rampelyset i et enkelt nummer.

Virkelyst, idérigdom og visioner finder vi hos rigtig mange af byens virksomheder. Hos de ildsjæle, der lige nu forandrer et gammelt pakhus på havnen til en kreativ klynge af iværksættere. Eller hos dyrlægerne der sammen med arkitekten skabte Danmarks mest moderne og funktionelle dyrehospital i Pakhusgården. Til de nye naboer i ”Værket” ved siden af Bazar Fyn, hvor kunst, design og kunsthåndværk er samlet i en af de mest spændende butikker, jeg længe har set.

Det er også en sund øvelse for os, der bor og arbejder i byen. Hverdagen kan hurtigt gøre os lidt småblinde, så vi slet ikke ser, oplever eller nyder den fantastiske by vi lever i. De muligheder, der er for udfoldelse. Det engagement og den virkelyst, der blomstrer. Den udvikling, der sker lige om ørerne på os. Den smukke svane, Odense i virkeligheden er. Odense borgmester, Jan Boye, husker stadig den dag han første gang steg af toget, da han som ung århusiansk studerende kom til byen. Hvordan en venlig by tog imod ham med åbne arme, grønne om-

Red Barnet og Odense Kommune arrangerer et helt ny kulturoplevelse for børn og unge i forbindelse med Kulturnatten 4. september. Til gengæld glæder jeg mig til at fortælle hele den historie i et kommende nummer af OdL Magasinet. Rigtig god fornøjelse med læsningen

En anden mand med visioner er direktøren for Odense Sport & Event, Thomas Christensen. Selskabet der har samlet byens sport, kultur, messer og oplevelser har udviklet sig til en betydelig spiller når det gælder byens fritidsliv. Men det er også blevet omdrejningspunkt for et af landets stærkeste netværk for erhvervsfolk. Det fortæller han om på OBs hjemmebane, Fionia Park. Med venlig hilsen

Desværre er det for tidligt at fortælle konkret om Børnekulturdagen. Men jeg er stolt af, at Bazar Fyn i samarbejde med

Michael Egeberg Leder af Bazar Fyn Byggeselskab Olav de Linde

OdL MAGASINET PRODUKTION: Vermø A/S H.N. Andersens vej 3-5 7400 Herning Tlf.: 7025 7325 Web: www.vermoe.dk ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Kim Konnerup kk@vermoe.dk

ART DIRECTOR: Jesper Vorre ANNONCESALG: Nord Advertising Att.: Kim-René Jespersen Tlf. 3697 0080 TRYK: ATM

OPLAG: 12.500 stk. Næste nummer udkommer i september 2009. Deadline for indhold og annoncer er senest 7. august 2009. Alle henvendelser vedrørende redaktionelle spørgsmål bedes stillet skriftligt til redaktionen. Artiklerne i magasinet er ikke nødvendigvis udtryk for Byggeselskab Olav de Lindes holdninger. Eftertryk og kopiering af artikler, billeder eller annoncer må kun ske med tydelige angivelse af OdL Magasinet som kilde, ligesom gængse citatregler skal overholdes.


B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

!h

" " " Y ^ ]` `Y

BU`h]WU[UXY %& Kcbhcf`Y^Ya`. ($% Y``Yf +,, a&

LU[Yf#dfcXi_h]cb. %"-)$#&$$ a& tf`][ `Y^Y _f" ($$ ! df" a&

Kcbhcf`Y^Ya`. *$$ a&

AU`Yf\U`. %"(-& a&

tf`][ `Y^Y _f" ,$$ ! df" a&

tf`][ `Y^Y _f" )$$ ! df" a&

Kcbhcf `U[Yf dfcXi_h]cb d tf\ig <Ujb Central beliggende Produktionsbygninger med mange faciliteter som fx. kraner, porte etc. Stor lagerplads ved havnemole til varer over kaj - Billig årlig leje fra kr. 400,- til kr. 800,- pr. m2 BU`h]WU[UXY %& ˜ tf\ig <Ujb

Kontorer i inspirerende havnemiljø

Kcbhcf ˜ BU`h]WU[UXY %& ghiYb

401 m2

Årlig leje kr. 900,- pr. m2

Lige nu har vi 2 attraktive og sjældent udbudte kontorlejemål til leje på Århus Havn. Ejendommen er gennemgribende moderniseret med gode og gedigne kvalitetsmaterialer.

Kcbhcf ˜ BU`h]WU[UXY %& %" gU`

788 m2

Årlig leje kr. 900,- pr. m2

Kontorlejemålene udlejes til virksomheder med tilknytning til Århus havn. Det spændende havnemiljø huser idag en række spændende design- og modevirksomheder.

: f ] W \ g d U f _Y b S ¨ f Y b : f ] W \ g VY ^ ' , A ˜ ,& ' $ t V m \ ¨ ^ ˜ h Y ` Y Z c b , *%) ( & ( ( ˜ kkk"c`UjXY`]bXY"X_

B m[ [YgY`g_UV C ` Uj X Y L] b X Y

V I

S K A B E R

L I V


4

www.odlmagasinet.dk

ALLE VIL UN Odense Sport og Event vil være det regionale underholdningsfyrtårn. Men virksomheden er også omdrejningspunkt for et af Fyns stærkeste erhvervsnetværk.

TEKST: KIM KONNERUP, FOTO: MIK AEL LY K MADSEN

U

dsigten over OBs hjemmebane er forrygende heroppe fra skyboxen i toppen af den fire etager høje bygning med Fionia Parks sponsor- og VIPfaciliteter. De store panoramavinduer giver et uhindret kig ned på grønsværen, hvor en enkelt medarbejder med en affaldssæk går og renser plænen for papirstumper og andet småaffald. Direktøren for det hele indtager rummet, og med et fast håndtryk og et bredt smil forsikrer Thomas Christensen os om, at han har set frem til denne mulighed for at fortælle om det erhvervs-netværk, der har sit omdrejningspunkt i Odense Sport og Event, der blev skabt i 2006 som en fusion mellem fodboldklubben OB, Odense Congress Center OCC og koncertarrangøren JVB. Ikke umiddelbart den mest indlysende fusion. ”Nej måske ikke, og hver for sig kunne de måske også lykkes godt. Men synergierne er der jo. Det er en virksomhed i underholdningsbranchen. Vi samlede de her tre virksomheder for at skabe et regionalt fyrtårn i Syddanmark, med omdrejningspunkt omkring et fodboldhold med et meget stærkt brand, og vi kunne se der var en masse synergier, både omkring koncertdelen og alle de mange faciliteter vi har i OCC.”


www.odlmagasinet.dk

DERHOLDES

5


6

www.odlmagasinet.dk

MERE KOMPLET UNDERHOLDNINGSPAKKE Alle vil underholdes, og det er en af forudsætningerne for Odense Sport og Event. Thomas Christensen blev hentet ind som administrerende direktør fra en stilling som chef i kommunens fritidsforvaltning. Og en af de væsentlige synergier er naturligvis, at tilbyde sine kunder en mere komplet underholdningspakke. ”Mange af de sponsorer, de fans og de kunder vi har, er de samme. I 2008 havde vi over 700.000 mennesker igennem vores koncern. I form af fodboldtilskuere, messeog konferencegæster, koncertgængere og så videre. Vores kunder får mere ud af det, fordi vi kan tilbyde en meget bredere palet af oplevelser. Hvis vi både vil spille fodbold på topplan og trække verdensnavne til at optræde, så kræver det en stor organisation, og det var det vi skabte med sammenlægningen.” Fodbold er en kæmpeforretning. Der er intet erhverv eller andet i Danmark, der er mere eksponeret. Det faktum har Odense Sport og Event forstået at udnytte. ”Vi er en del af dansk topfodbold, og det skal vi både benytte og udnytte. Vi får rigtig store muligheder for at brande hele vores virksomhed, i og med at vi er i medierne hver eneste dag. Og det er vel det gode ved fusionen: OB har et stærkt og eksponeret brand, og de andre dele af virksomheden har noget rigtig godt indhold.”

FYNS STÆRKESTE NERVÆRK Den udvikling har også haft gavnlig effekt for sponsorarbejdet. Siden 1991

har OB haft et sponsornetværk, kaldet Repræsentantskabet, med 228 af de større sponsorer. Et netværk der er blevet bearbejdet, styrket og udviklet gennem alle årene. ”Det er nok Fyns stærkeste erhvervsnetværk. Der er virkelig mange af de store, de stærke og de visionære virksomheder samlet der. Tidligere kunne OB kun tilbyde sine sponsorer fodboldbilletter. Nu er der også koncerter eller gode priser på konference-arrangementer og så videre. Men vi laver også en lang række aktiviteter ud over det regulære netværksarbejde.” Der er for eksempel rejser til udlandet med OBs fodboldhold. Eller rejser til den kinesiske mur, Cairo og New York. Det kan også være en Golf Challenge Turnering, eller en fodboldturnering hvor de får lov at spille på stadion. Fælles for alle disse ting er, at de bliver iværksat for at dyrke netværket. ”Der er selvfølgelig det sociale aspekt, også omkring at mødes til fodbold. Til FCK-kampen havde vi 1.700 til spisning her i huset. Men der er også det mere formelle erhvervsnetværk. Vi har blandt andet det vi kalder NetOB. Her mødes 50-70 mennesker om morgenen til ”speed-networking”, hvor der virkelig laves forretninger.” Man kan sige, at i NetOB konkretiseres netværket ud fra det større sponsorat. Det løber af stabelen en-to gange om måneden og er velbesøgt. Nogle kommer for at være mere synlige i netværket, andre for at være mere sælgende, end der normalt er mulighed for til de større arrangementer.

”Det er til de større ting, man skaber kontakten, mens det i den mindre kreds kan blive meget mere målrettet. Succesen er selvfølgelig, at det er et stærkt netværk med stærke deltagere, der er i stand til at lave forretninger sammen. Så der foregår noget på flere niveauer i netværket.”

NU SKER DER NOGET I ODENSE Direktøren er ikke indfødt fynbo. Han kom hertil for små seks år siden fra København. Som de fleste tilflyttere fandt han byen smuk, venlig og imødekommende. Men også en by uden særlig meget dynamik. ”Men både fra politisk hold og fra erhvervslivet er der sket meget de senere år. Vi vil gerne i vores virksomhed være det regionale fyrtårn på kultur- og underholdningsdelen og på den måde profilere byen og øen. Og det synes jeg lykkes godt i al beskedenhed, både med et godt fodboldhold og gode resultater, men også med en række af de profilarrangementer vi har tiltrukket.” Det fynske erhvervsliv har altid støttet godt op om OB, og det er ifølge Thomas Christensen tiltagende nu. ”Trods finanskrise kunne vi præsentere 10 nye sponsorer forleden, Så opbakningen er fænomenal. Men vi har også skabt en stærk virksomhed med visioner. Og alle folk vil jo underholdes, uanset om det er koncerter eller fodbold. Det er ikke tidsbestemt, så der rammer vi meget godt ind. Selv i disse tider har vi et produkt der henvender sig bredt til mange mennesker.”


B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

!h

" " " Y ^ ]` `Y

Kcbhcf`c_U`Yf ˜ ZfU '$ a& ”Toldboden” ™ Londongade 4 ™ Odense C

BYXghY VY`][[Yb\YX d CXYbgY <Ujb ˜ KcbhcfZ§``Ygg_UV d %" c[ &" gU` Zl" _cbhcf d '$ a& h]` WU" _f" '")$$ ! acag U`h" ]bW`" ™Kontorlokaler i stue på 131, 239 eller 307 m2, til kr. 995,- årligt pr. m2 ™Markant og meget præsentabel fredet ejendom fra 1847 ™Tæt på banegård og offentlig transport ™Gode parkeringsmuligheder

H \ f ] [ Y ! : ] f _ U b h Y b E X ] g c b g j Y ^ ' ˜ ) $ $ $ C X Y b g Y 7 ˜ h Y ` Y Z c b *) ( ( ( & ( ( ˜ k k k" c ` U j X Y ` ] b X Y " X _

B m[ [YgY`g_UV C ` Uj X Y L] b X Y

V I

S K A B E R

L I V


8

www.odlmagasinet.dk

Nyt liv i det gamle pakhus

Sverigesgade 16 på Odense Havn er blevet hjemsted for et spændende sammenrend af små kreative virksomheder. TEKST: KIM KONNERUP, FOTO: MIK AEL LY K MADSEN

FAKTA Sverigesgade 16, Odense Havn Opført i 1907 Havnens ældste tilbageværende pakhus i træ. Resten af træhusene gik til under en storbrand på havnen i 1925.

S

olskinnet spiller i det rødmalede træværk og får det gamle pakhus på Sverigesgade 16 til at lyse op på havnekajen. Den lune forsommer løfter håndværkernes humør endnu et par grader, mens de arbejder videre med renoveringen. Facaden og de gamle vinduer er under nænsom udskiftning, så bygningen igen kan bidrage til den særlige atmosfære, der er på en gammel havnekaj. ”Jeg sidder meget med fødderne ude af vinduet og skriver,” fortæller Katrine Krebs. Hun er journalist og en af de lejere, der har kontor i det kreative sammenrend af små

Har tidligere været domicil for shippingvirksomheden N. P. Hansen & Co. Blev købt af Olav de Linde i 2008. Rummer i dag ti lejemål, blandt andet et højloftet lager med flotte gamle loftsbjælker.


www.odlmagasinet.dk

e

virksomheder, der gennem det seneste år har indtaget den gamle shipping-virksomhed. Her er designere, grafikere, reklamefolk, kommunikationsspecialister, kunsthåndværkere og andre kreative ildsjæle. Med lænestolen placeret ved vinduet kan Katrine sidde mageligt med laptoppen på skødet og skue ud over vandet. Hun var en af pionererne, der så mulighederne i det gamle træhus før de fleste andre. ”Jeg havde besluttet at jeg ville bo på havnen, og sammen med Kristina Kongshaug, der har en dekorationsvirksomhed, var vi hernede at kigge. Og da vi så det udefra, ringede vi med det samme og sagde: Det vil vi bare have. Her vil vi bare bo.”

De havde presset adressen ud af konsulenten fra Olav de Linde, for handlen var faktisk ikke helt på plads,v og hun kunne intet love de to iværksættere. ”Men vi kunne jo høre, at hun skjulte et eller andet, når vi spurgte om de ikke havde noget hernede,” griner Katrine. Katrine og Kristina havde kontakt til andre mindre virksomheder, der også var med nede at se på bygningen, men på det tidspunkt var huset i temmelig dårlig stand. Der var simpelthen ingen af de andre, der kunne se muligheden i det. Katrine Krebs nyder det kreative miljø i lyse omgivelser lige ned til vandet i Odense.

9


10

www.odlmagasinet.dk


www.odlmagasinet.dk

Nyt liv i det gamle pakhus fortsat ”Men det var også decideret ulækkert. Gult og beskidt indvendigt. Afskallet udvendigt. Der er nogen, der ikke kan se igennem beskidte gulvtæpper og nikotingule vægge. Men vi faldt for stilen, og vi faldt for beliggenheden.” Her inde på Katrines kontor er det vanskeligt at forestille sig, hvordan det har været. Her er en livgivende ro med de lyse gulve, de hvide vægge og solens genskin fra havnebassinet, der får lyset til at spille levende i vinduets små glasruder.

”Jeg vil udnytte at det roder, når man kommer herop. Ind gennem en knirkende dør og så er der bare vildt lækkert, når man kommer ind. Forventningerne helt i bund, og så overrasker man positivt.” Det lyser ud af øjnene på Jesper at han glæder sig til det. Lige nu deler han et mere regulært kontor med to andre, der også er på vej ned i pakhuset.

”Så vi startede med at bo alene de første mange måneder, men efterhånden som huset blev sat i stand, begyndte alle de, som jeg havde håbet på, at vise interesse. De kommer herned, for nu kan de også godt se, hvor fantastisk det er.”

”Det er et fedt sted med en masse charme, et gammelt hus med sjæl. Jeg har altid drømt om mit eget sted med et unikt udtryk og stemning. Og det får du ikke andre steder i byen som tingene er nu. Der er almindelige kontorfaciliteter, og det er fint nok, men jeg har bare et andet behov. Jeg er måske en lidt speciel type, men det andet er bare for mainstream til mig.”

RÅT OG SKÆVT LOFTKONTOR

MERE FOKUS OG FLERE KOLLEGAER

En af dem er Jesper Bøjlund, der arbejder som reklame- og promotionproducer. Og indehaver af Creative Republic, der er ved at indrette sig på godt 40 skæve kvadratmetre under tagkvisten lige over Katrines kontor.

Tilbage i underetagen forklarer Katrine, hvorfor hun valgte at flytte hjemmevirksomheden Perpleks ud af huset og ned på havnen.

”Jeg er fuldstændig betaget af det her rum. Det er et gammelt atelier, som en eller anden maler i sin tid har fået krejlet sig til på det her mærkelige loft. Men det passer helt perfekt til mig som kreativ, og jeg glæder mig helt vildt til at tage mine kunder med igennem det her. Det er skævt, og når vi er færdig skulle det gerne blive helt vildt lækkert.” Jesper råber lidt for at overdøve slibemaskinen, der larmer løs henover gipsvæggene. Adgangen til det kommende domicil for produktionsselskabet bliver hen over over et råt og gammelt loft, hvor stien bliver markeret af løse persiske tæpper og små spotlights.

FOTO: H E N R I K R I VOL D

”Flere af os hernede har siddet hjemme og arbejdet. Og det er et ret vigtigt skridt i ens virksomheds udvikling, at komme hjemmefra. Det bliver på en eller anden måde mere professionelt. Man skal rent faktisk af sted om morgenen og se ordentlig ud, man har et sted at invitere gæster som ikke er fyldt med børnenes legetøj. Man får et sted hvor man kan fokusere.” Som journalist har hun brug for sit fokus, når hun sidder og skriver bøger og tekster. Her på kontoret er der ikke så mange overspringshandlinger mere. Selv om der selvfølgelig godt kan gå kaffe i den. ”Men det er fantastisk at få kollegaer, når man har været vant til at sidde derhjemme og være lidt ensom. Man får både kollegaer

igen og bliver mere professionel i sin egen virksomhed, så jeg synes det er det bedste fra begge verdener.”

11


De bedste håndværkere handler i STARK


www.odlmagasinet.dk

Perle-gangstasmykke til salg! På Værket er der mulighed for at smide hæmningerne.

Et kunstværk, håndværk, værksted. Et værk. Det er det gennemgående ord i Odenses nye butik, der samler kunst, design og kunsthåndværk under ét tag. TEKST: KIM KONNERUP, FOTO: MIK AEL LY K MADSEN

E

n butik, hvor der både er kunst, design og kunsthåndværk til salg. Det er tanken bag ”Værket”, som ægteparret Sasja og Jan Kyhn netop har åbnet i en af bygningerne i Thrige-firkanten.

Det er en butik som gør indtryk. De højloftede lokaler bidrager til et råt, industrielt udtryk, hvor store gamle kabeltromler er omdannet til spændende inventar for skulpturer, malerier, glaskunst, unika-design, tøj og andre spændende varer fra både kendte og ukendte kunstnere og kunsthåndværkere.

13


14

www.odlmagasinet.dk

Bronzeskulpturer af Jens Galschiøt side om side med glaskunst af Ivan Boytler. Lænestole fremstillet af indkøbsvogne, hiphop-smykker lavet som perleplader, hæklerier, strik, filt og mohair. Specialdesignede tapeter, malerier og fotokunst. Og der sidder et prismærke på det hele, selv de smukke designer-gulvtæpper, der pryder gulvet i udstillingslokalet. Lokalerne på 650 kvadratmeter rummede tidligere en del af Danmissions genbrugsbutik. På den ene side åbner ”Værket” sig ud mod Skibhusvej, på den anden side bidrager Bazar Fyn med stemning og farverige oplevelser. Til sommer vil ægteparret invitere til arbejdende værksteder både ude og inde. For ”Værket” er mere end bare en butik. Det er også en attraktion, hvor skiftende udstillere vil bidrage til at gøre hvert besøg til en ny oplevelse.

Kvindetorso i bronze af Jens Galschiøt

FAKTA VÆRKET Skibhusvej 52 (ved Bazar Fyn) Åbningstider: Tirsdag - Søndag kl. 10 - 18 Mandag lukket Se mere på www.værket.com


" " " Y ^ ]` `Y

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

-h

Kcbhcf ˜ Xca]W]` ˜ ZfU ($$ - (")$$ a& Sverigesgade 5™ 5000 Odense C

tf`][ `Y^Y ZfU _f" -)$ - df" a& ™Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn ™Enestående mulighed for eget kontordomicil i hele bygningen ™Totalrenoveret pakhus nyopført i smukke genbrugstegl ™Velegnet til kontor, galleri, restaurant/café el. lign. ™Spændende og kreative lejemål

H \ f ] [ Y ! : ] f _ U b h Y b E X ] g c b g j Y ^ ' ˜ ) $ $ $ C X Y b g Y 7 ˜ h Y ` Y Z c b *) ( ( ( & ( ( ˜ k k k" c ` U j X Y ` ] b X Y " X _

B m[ [YgY`g_UV C ` Uj X Y L] b X Y

V I

S K A B E R

L I V


Det var kærlighed ved første blik da Jan Boye for en halv menneskealder siden kom til Odense for at studere. I dag er han borgmester i den lave grønne by, hvor åen slynger sig så smukt.


www.odlmagasinet.dk

”D

et første jeg egentlig bed mærke i, da jeg kom til Odense og skulle lede efter et sted at bo, det var at husene ikke var så høje, og at Odense Å slyngede sig ind gennem byen. Vores parker og vores grønne områder. Hvis man kommer fra Århus eller København, er det sådan nogen ting man hæfter sig ved, når man kommer til Odense. At det er en lav by og det er en grøn by.” Odense stod som en kontrast til hjembyen for den unge århusianer Jan Boye, der i 1981 kom til byen for at studere medicin på universitet. Han forelskede sig hovedkulds i byen, og i 2006 kunne han så sætte sig i stolen som den første borgerlige borgmester i Odense siden 1937. ”Odense har tidligere været kendt som den by, hvor man snakkede og ikke handlede. Den fede muld var her, så det gik jo nok af sig selv. Vi fik så lavet en undersøgelse af Copenhagen Economics, der skulle vise hvor Odense egentlig er placeret henne. Der var Odense med opland placeret på en 15. plads ud af 17 mulige! Jeg tror det var en øjenåbner for mange, at det stod så dårligt til. Selv mange i Odense havde et billede af, at det gik da så nogenlunde fornuftigt her i byen. Vi var andre der sagde, at Odense ikke udnyttede sit potentiale. Placeret midt i Danmark.”

NYE MÅL FOR VÆKST OG UDVIKLING Med Jan Boye i spidsen fik byrådet taget hul på en målrettet indsats. Det betød blandt andet formuleringen af en vækst- og erhvervspolitik, der har som mål at få skaffet 10.000 arbejdspladser over ti år. 5.000 af dem skal være til folk med en længerevarende uddannelse. Og så skal produktiviteten øges med 10.000 kroner pr. indbygger. ”Lykkes de tre mål, så vil vi rykke fra den 15.-plads til den 3.-4. plads som Odense naturligt skal være placeret på qua sin størrelse. For første gang har Odense et helt klart pejlemærke på, hvordan vi vil udvikle os, og hvilken retning vi vil udvikle os. Og vi har alle væsentlige aktører med i den politik, der er formuleret i samarbejde med erhvervslivet, vores vidensinstitutioner, kulturinstitutioner, universitetet.”

FRA SNAK TIL HANDLING

Der er tit et bryllup i weekenden ”Forskellen på amtsråd og byråd er, at i byrådet er du er meget tættere på borgeren. De beslutninger du er med til at træffe, får du en lynhurtig reaktion på, positivt såvel som negativt. Og efter kommunalreformen, så har kommunen på en eller anden måde medansvar eller det fulde ansvar for stort set alle vigtige områder der vedrører dig som borger. For mig personligt betyder det længere arbejdsdage og ofte noget i weekenden. Det var sjældent som amtsborgmester, at der var noget i weekenden. Men nu er der tit arrangementer i weekenden. Lige fra at skulle åbne en ting eller skyde noget i gang. Eller at have et bryllup.”

I det hele taget er Jan Boye tilfreds med, at Odense med hans ord er gået fra en ’snakke-by’ til en by der handler. En by, der i hans periode har fået truffet nogle store og vigtige beslutninger. En af de beslutninger er at lukke Thomas B. Thriges Gade; motorgaden gennem byen, der deler byen i to. ”Den er i virkeligheden ’byens ar’. Efter årtiers snak om hvad man skulle gøre, er vi nu blevet enige om at lukke den og få lavet nogle ringvejssystemer rundt omkring Odense. Vi har besluttet at bygge Kanalforbindelsen, lidt længere ude end Odense Havn. Det er sådan noget, byen har talt om i ti år. Så vi er gået fra snak til handling.” Jan Boye ser Odense som en by i forandring og udvikling. Selvom tingene går lidt langsommere under finanskrisen er der lyspunkter. En god kommunal økonomi og kassebeholdning giver desuden mulighed for store offentlige investeringer. ”Vi er faktisk lidt foran, når vi snakker den erhvervspolitiske udvikling. Vi sælger væsentlig mere erhvervsjord, end vi har gjort tidligere, og har fået flere virksomheder til at etablere sig i Odense. Vi får en større bilfri bymidte, forbedring af miljøet, omfartsveje der skal tage den kørende trafik. Vi har spændende byudviklingsprojekter nede på Odense Havn og ved Universitetsområdet. Så vi kan sige, hvis vi skal bruge Andersens billede, at Odense er på vej til at udvikle sig til en smuk svane.”

Jan Boye Født 1962. Læge, kandidat i lægevidenskab fra Odense Universitet 1994, speciallæge i almen medicin 2001. Borgmester i Odense for Konservative siden 2006 (33.000 personlige stemmer). Medlem af Fyns Amtsråd 1990-2006. Amtsborgmester 2002-2006. Har desuden haft en lang karriere som håndbolddommer på internationalt topplan, bl.a. ved 10 slutrunder og 5 europæiske finaler for mesterhold.

17


18

www.odlmagasinet.dk

PÅ HAVNEN MED BOYE Havnen er et område i spændende udvikling. Borgmesteren viste os rundt. TEKST: KIM KONNERUP, FOTO: MIK AEL LY K MADSEN

J

an Boye gestikulerer ivrigt, mens han udpeger de forskellige områder af havnebassinet i Odense Havn og fortæller om planerne. Hele havneområdet er et nyt byomdannelsesområde, hvor der kommer til at bo ca. 10.000 mennesker når det hele står færdigt.

”Vi lukker simpelthen en del af havnebassinet af og etablerer et frit og åbent havnebad. Det kunne være at man kan gå ud i havnebadet, og bagefter rulle sig i sneen fra Grønland og så varme sig i de varme kilder fra Island… det er nogen af de tanker og idéer der ligger.”

”Odense kom lidt sent i gang med havneomdannelsen i forhold til andre havneområder i Danmark, men det er lykkedes os de sidste par år at få både flere virksomheder til at placere sig på havnen, men også at få etableret både almennyttige lejligheder og ejerboliger.”

RESTAURANT MED HVALBØF

På den store sportsplads med skaterramper og basketbaner hopper en enkelt ivrig parkeurudøver rundt og træner sin teknik og kondition. Borgmesteren nikker anerkendende og udveksler et par bemærkninger med den energiske og svedende mand.

”Vi har besluttet os for, at det skal vokse og blive til ”Det Nordatlantiske Hus”, så det ikke kun er for grønlændere, men også for islændinge og færinger. Det bliver også et udstillingsvindue for de pågældende lande, man kan få oplysninger om rejser, man kan købe ting fra de nordatlantiske lande, og der kan være en restaurant med nordatlantisk mad, en hvalbøf eller renkød for eksempel.”

VI HAR PROJEKTERNE KLAR ”Lige nu går det lidt langsomt under den globale finanskrise med at få bygget nye boliger hernede, men vi har projekterne klar. Så nu når økonomierne vender, går vi videre med at bygge nye boliger i den takt, der ligger i havneomdannelsesplanen.” Ikke alt ligger stille. På den anden side af havnebassinet kan vi høre håndværkere, maskiner og kraner. Der arbejdes i en række af bygningerne i den østlige ende af havneområdet ”Vi er begunstiget af at have nogle flotte gamle bygninger og pakhuse, der selvfølgelig skal bevares. Olav de Linde har faktisk købt en del af dem og er i gang med at renovere og istandsætte dem til udlejning.” Vi tager turen over den nye bro til den lille ø, der nu har fået navnet ”Byens Ø”. Der er netop udskrevet en idé- og arkitektkonkurrence om, hvad der skal placeres på øen. Kommunen har sat 115 millioner af til projektet, der har is, vand og sne som tema. Det er allerede besluttet at etablere ”Det Nordatlantiske Hus” samt et saltvandshavnebad.

Som i alle større danske byer betaler det grønlandske hjemmestyre hvert år for at drive ”Det Grønlandske Hus”, der har nogle særlige opgaver i forhold til de grønlændere der er i byen for at studere.

DGI er på vej med et DGIhus, og REKA der byggede Lalandia har også option på et område, så der er en række investorer til stede som skal være med til at udvikle området sammen med Odense Havn og Odense Kommune. Til gengæld er det meget omtalte Vandkulturhus helt ude af billedet. ”Det har vi i enighed besluttet at droppe. Der har selvfølgelig været lidt politisk mudderkastning i den forbindelse, men jeg er meget glad for at droppe det, fordi projektet var blevet dobbelt så dyrt at bygge, og der var ikke styr på driften. I virkeligheden var det bare et rundt svømmebassin, og jeg tror vi får meget mere for pengene, som vi nu har brugt både til Byens Ø, til renovering af den gamle svømmehal nede på Klostervang og så et nyt familiebadeland ude i Bolbro på Middelfartvej ved det svømmeanlæg vi har ved Provstegårdskolen. Så når vi ser på alt det vi har fået i stedet for Vandkulturhuset, så sætter det endnu engang i relief, at det var godt vi droppede det. Det var et godt bytte.”


www.odlmagasinet.dk

At lege er at leve ”Vi har involveret byen i at formulere, hvad det er for en by man godt kunne tænke sig at bo i. Og Odense har valgt en unik vision: At lege er at leve! Vi vil være den legende by, den kreative by, den innovative by. Det er ligesom om at når man bliver voksen, så må man ikke lege mere. Men i virkeligheden, så kan legen skabe nogle innovative, kreative og dynamiske processer. Det betyder blandt andet at vi gør noget fysisk ved legepladser … man skal kunne lege både som voksen og som barn. Danmarks første motionslegeplads for voksne indviede jeg for et halvt år siden. Vi har også en af Danmarks mest interaktive legepladser for handicappede. Vi har i det hele taget 250 legepladser i Odense. Det er det fysiske billede, men vi vil også have at legen bliver en del arbejdet … det skal være sjovt at arbejde i Odense. Man skal bruge legen, når man udvikler nye produkter i virksomhederne. Det gjorde vi som børn, og det har været med til at udvikle os.”

19


www.odlmagasinet.dk

DYRENES SUPERHOSPITAL Der findes ikke noget tilsvarende i Danmark, mener Simon Vølund fra Odense Dyrehospital, der åbnede sidste år i en gammel industribygning.

TEKST: KIM KONNERUP, FOTO: MIK AEL LY K MADSEN

D

yrlæge Simon Vølund fra Odense Dyrehospital er lige ved at sige farvel til en gruppe besøgende. Det er en delegation af dyrlæger fra Himmerland. De skal selv i gang med et nyt dyrehospital og har været i Odense for at hente inspiration. Det er ikke første gang det sker. Der har været mange rundvisninger det første år, siden dyrlægerne Simon Vølund og Peter Skov sammen med deres medarbejdere slog dørene op til den usædvanlige kombination af gammel industribygning og hypermoderne dyrehospital. ”Da vi lige havde tygget på det, så fandt vi at det passede godt til et dyrehospital. Vores rammer er jo meget kliniske, det skal være rent, sterilt og rengøringsvenligt, og det kommer ofte til at se lidt kedeligt ud. Men når man blander det med synlige teglsten, gamle synlige loftkonstruktioner, råt stål og glas i de her højloftede lokaler, så får man flotte, luftige og lyse rammer,” fortæller Simon, da han viser os vej fra modtagelsen og ned af de forreste gange med konsultationsrum. Kontrasten er effektfuld. Samtlige indvendige vægge er muret op af gyldne mursten i genbrugstegl, der overalt har fået

lov at stå som varm, rå effekt mod de mere glatte, kølige vægflader, der hersker andre steder i bygningen som fx på operationsstuerne hvor kolde stålflader og hvide vægfliser stråler funklende rent. Rundturens højdepunkt, både for os og for de mange delegationer af branchekolleger er centerlokalet, hvor fire arbejdsstationer med stålborde, pc og diverse apparaturer udgør hospitalets nervecenter. Her kan fire hold dyrlæger udføre de mest almindelige behandlinger. I hvert hjørne hæver fire massive søjler sig og støtter lof-

tet højt over os. I første sals højde omkranses rummet af svalegange med frit udsyn ud over rummet. ”Det mest spektakulære er rummet her, det er hjertet i vores dyrehospital. Jeg tror hvis jeg finder en af de allerførste tegninger, så er grundideen med dette rum med helt fra starten. Det har ændret ansigt undervejs, men tanken om dette rum har altid været, at de fire søjler skulle bruges til et eller andet. I starten var det måske bare en zone, men det med at stjerne funktionerne ud fra rummet lå lige til højrebenet.”

21


22

www.odlmagasinet.dk

Rundt om det centrale rum er alle de nødvendige faciliteter placeret. Her er operationsfaciliteterne, her er til kikkertundersøgelse, der er et rum til rengøring, der er indlæggelsesafsnit, laboratorium, røntgen, ultralyd. Det hele stjerner sig rundt omkring dette rum. Ovenpå er der administration og personalefaciliteter. Der er også en lille kattepension på første etage. ”Det er et sted der bliver kigget på, for det er nyt og spændende og anderledes af et dyrehospital at være. Jeg tror ikke der er noget tilsvarende i Danmark. At lave det på denne måde, hvor vi har det så åbent og gennemsigtigt, det er ikke almindeligt at gøre det. Typisk laver man en operationsgang, hvor man går ud til siden og forbereder. Her kan vi alle sammen se hinanden og fornemme livet i huset.” En af de væsentlige forskelle i forhold til de gamle lokaler er pladsen. Der er meget mere plads. Tidligere måtte dyrehospitalet nøjes med 220 kvadratmeter, nu har de næsten 1.200 kvadratmeter. ”Det gør utrolig meget at få spredt aktiviteterne ud på et meget større areal. Vi stod på nakken af hinanden, vi havde ikke plads til noget. Nogle dage når vi havde travlt, var der dyr overalt, inden for og uden for burene. Vi har dobbelt så mange bure nu og har fået meget bedre styr på tingene, så vi kan få afviklet dagen godt. Vi har fået en facilitet der fungerer og passer til det aktivitetsniveau vi har.”

NYE BEHANDLINGER OG BEDRE UDSTYR De nye omgivelser var påkrævet, også for at få dyrehospitalets henvisningsarbejde og 24-timers dyrlægevagt til at fungere optimalt. Desuden gælder der de samme forhold som for humanmedicin: Der kommer hele tiden nye behandlingsformer, og der stilles hele tiden større krav til apparatur og udstyr. Det er mere bekosteligt og kræver større enheder, hvis det skal løbe rundt. På dyrenes nye superhospital har dyrlægerne fået mange nye muligheder. ”For halvtreds år siden havde en dyrlæge groft sagt tre behandlingsmuligheder: aflivning, vaccination eller en penicillin-sprøjte. Her har masser af nye muligheder med genoptræning i en waterwalker, kikkertundersøgelse, digital røntgen, respirator, kemoterapi og overvågning af hjerteaktivitet og blodtryk på alle narkosesteder.” Samarbejdet med det nye dyrehospital har været spændende, både for dyrlægerne og Byggeselskab Olav de Linde, hvor begge parter har medvirket til at få ønsker, krav og forbehold op i en højere enhed. Til gengæld har de fået skabt en unik virksomhed i en unik bygning. ”Det er den største forskel. At vi har fået vores dyrehospital passet ind i denne gamle ramme, og samtidig fået det med, som den gamle ramme giver os. Der er først og fremmest en god loftshøjde, vi har god luft, vi har gjort meget ud af at få masser af lys ind, god lyddæmpning, god ventilation så der ikke stinker. Vi har kunnet arbejde med alle de ting der gør, at det både er rart for de kunder der kommer ind, rart for kæledyrene og rart for de medarbejdere der skal trives her.”

FAKTA Odense Dyrehospital Pakhusgården på Rugårdsvej 105. www.odense-dyrehospital.dk Indehavere: Simon Vølund og Peter Maalund Skov 20 medarbejdere, heraf 6 dyrlæger Bygningerne har tidligere huset Roulunds Fabrikker, der blandt andet producerede reb, remme og transportbånd.


24

www.odlmagasinet.dk

Ny stor genbrugsbutik i Bazar Vest Nu åbner Danmission sin nye store butik, Genbrugsland, i det nybyggede afsnit af Bazar Vest i Brabrand. Butikken på 1720 kvadratmeter bliver landets næststørste af sin slags, og her vil 60-100 frivillige og lønnede medarbejdere sælge tøj, møbler, sko, bøger, isenkram, porcelæn og så videre. Alt sammen brugt, men i god kvalitet. I forbindelse med åbningen afholdes et arrangement fredag den 12. juni kl. 14, hvor der blandt andet vil være taler af biskop Keld Holm og Olav de Linde.

Reception i Sverigesgade Danish Mind TV, OXO Reklame og Pernille Albers, alle Sverigesgade 16, har holdt reception fredag den 15. maj. Der var inviteret op mod 150 personer, fordelt mellem forretningsforbindelser, venner, familie m.v. Det lykkedes heldigvis for os at få klaret renoveringen af det gamle hus til rette tid. Receptionen skulle begynde først på eftermiddagen og vi var færdige om formiddagen, så blomsterdekorationer, fadølsanlæg, lækre snitter m.m. kunne nydes i solskinnet, tæt på kajen ved bygningen. I alt er der nu i huset 10 lejemål som alle er udlejet. Alle fik på dagen god mulighed for at markedsføre deres es virksomhed. virksom

Statsforvaltningen flytter ind Til januar 2010 flytter Statsforvaltningen for Region Syddanmark fra sine gamle og utidssvarende de lokaler i Jernbanegade i Odense til 1.500 kvadratmeter moderne, nyistandssatte lokaler på Pakakhusgården. Der bliver tale om flotte, luftige lokaler med kontorer, møderum og kantinefaciliteter eter i bygningen, der ligger ned til den smukke Ålykkeskov. I renoveringen er der taget specielt højde øjde for akustik og lydisolering, da der ofte er tale om personfølsomme sager. Den nye statsforvaltning ning får også særdeles gode forhold for handicappede samt gode tilkørsels- og parkeringsforhold.


www.odlmagasinet.dk

Børnekulturdag ved Bazar Fyn Det er et helt unikt samarbejde om en helt unik nyskabelse. Bazar Fyn, Red Barnet og Odense Kommune arrangerer en kulturel eftermiddag for børn og unge i forbindelse med den årlige tilbagevendende begivenhed, Kulturnatten. ”Vi har længe haft planer om en større indsats for børn, unge og børnefamilierne i forbindelse med Kulturnatten. Det kommer til at foregå om eftermiddagen 4. september ved Bazar Fyn, hvor vi samler aktiviteter, underholdning, sport og kultur på en helt ny måde både ude og inde,” fortæller Ivan Løvstrup fra Odense Kommune.

25


B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

Y"X_ X b ] ` Y c`UjX

Bmh¹`]j¹]_fUZhWYbhfU`Yb Kraftcentralen Thrige-Firkanten 5000 Odense C

?cac[a¨Xcg]jcfYbmY`c_U`Yf 6 m[ [ Y g Y ` g _ U V C ` Uj X Y @ ] b X Y ] b X VmX Y f c b g X U [ X Y b %- U i [ i g h _ ` " %). $ $ n u v æ ren d e o g ko m m e n d e l ej e re s a mt s a m a r b ej d sp a r t n e re t i l e n r u n d v i sn i n g i b å d e m u s e et o g vo re nye l o k a l e r i k r af tce nt r a l e n i T h r i g e - F i r k a nte n . Ef te r r u n d v i s n i n g e n v i l d e r v æ re m u l i g h e d fo r d el s at f å e n fo r f r i sk n i n g , o g d el s at h i l s e p å afd el i n g e n s m e d a r b ej d ere o g L a r s Fr i i s C h r i s te n s e n, d e r e r vo re s nye d i re k t ø r i O d e n s e.

H \ f ] [ Y ! : ] f _ U b h Y b 9 X ] g c b g j Y ^ ' ˜ ) $ $ $ C X Y b g Y 7 ˜ h Y ` Y Z c b * ) ( ( (& ( ( ˜ k k k" c ` U j X Y ` ] b X Y " X _

6 m[ [ Y g Y ` g _ U V C ` Uj X Y @ ] b X Y

V I

S K A B E R

L I V


28

www.odlmagasinet.dk

THOMAS B. THRIGES FABRIKKER OG KRAFTCENTRALEN – et industriminde af national betydning i Odense AF MUSEUMSINSPEKTØR , CAND. MAG. RENÉ SCHRØDER CHRISTENSEN OG MUSEUMSINSPEKTØR , PH.D. HENRIK HARNOW, ODENSE BYS MUSEER

T

homas B. Thriges fabrikker i Odense står som et meget stort monument over en af dansk industris helt store succes’er gennem 1900-tallet. Det er en af de første fabrikker, der

flyttede uden for den gamle bykerne og med tiden blev fabrikken landets største producent af elektrisk udstyr, primært elmotorer. I dag er det store fabrikskompleks overgået til andre, nutidige formål, men her vil vi vende blikket tilbage og se nærmere på historien om en af landets førende foretagere, på hans fabrik og på den lille perle, som i dag kaldes Thriges Kraftcentral.

THOMAS B. THRIGE FRA TEKNISK SKOLE TIL EDISON – OG HJEM IGEN Thomas Barfoed Thrige, der blev født i 1866, voksede op som ét af 5 børn i et lærerhjem. Faderen var lærer på Den betalende Borgerskole - en kommunal pigeskole i Odense. Faderens erhverv til trods var Thomas B. Thriges boglige evner ikke fremtrædende og hans præliminæreksamen fra Mulernes legatskole ganske jævn.


www.odlmagasinet.dk

Nærbillede af den store dualmotor, som trækkes af dieselmotoren. Huset er spækket med elektrisk udstyr, en stor del af Thriges eget fabrikat (Flemming Wedell foto, Odense Bys Museer).

Det var i højere grad teknisk snilde, som var Thriges styrke og han brugte sin tid med håndværk i familiens huggehus frem for at kigge i skolebøgerne. Thrige kom i smedelære, og her fik han bl.a. indsigt i maskinlære. I sin fritid byggede han en dampmaskine og var nu sporet ind på sin fremtidige karriere. Efter endt læretid blev han maskinarbejder i et års tid på en maskinfabrik i København, hvorefter han søgte en ny arbejdsplads, hvor der var noget at lære – denne gang på B&W’s centrifugeværksted. Sideløbende tog han en maskinistuddannelse og var uddannet som sådan i 1886. Thrige fi k et rejselegat af staten og drog til Frankrig for at dygtiggøre sig i sit fag. Da han ikke fi k ansættelse, drog han videre til Tyskland, hvor han var ansat i en elektroteknisk afdeling i Maskinfabrik Esslingen. Fra årsskiftet 1887 og et halvt år frem var han hos en instrumentmager i København inden han drog på sin store USA-rejse. Først fi k han ansættelse på en instrumentmagervirksomhed i Philadelphia. I USA traf Thrige sin

kommende hustru i Skandinavisk forening, og de blev gift og fi k børn mens de stadig opholdt sig i USA. Formålet med at tage til USA, var at komme til at arbejde hos elektroteknikkens førende fi gur, ikonet Thomas A. Edison i dennes berømte anlæg. Det lykkedes i juni 1889, hvor Thrige blev ansat på Edisons Fonograffabrik og efter et halvt år fi k han ansættelse i Edisons laboratorium, hvor han var i 2½ år. I 1892 forlod han Edison med personlig anbefaling og fi k ansættelse i 1½ år hos General Electric. I slutningen af 1893 drog familien Thrige hjem til Danmark. Efter sin hjemkomst blev Thrige en fremtrædende person i Odense og virkede bl.a. som mæcen for flere af byens institutioner. Bl.a. oprettede han et legat til Mulernes Legatskole, betænkte Odense Tekniske Skole og donerede et stort beløb til etableringen af H.C.Andersens Hus. Desuden nåede han at sidde i byrådet i en enkelt periode 1909-13. Få år før sin død i 1938 oprettede Thrige Thomas

B. Thriges Fond, som skulle drive Thrige virksomhederne videre.

Personale hos Thomas B. Thrige fotograferet i 1915 (Odense Bys Museer).

29


Æ T HO HOMA M AS B. T HR MA H IG I G ES IGES S FAB A RIKKER OG KRAFTCENTRALEN

Den ældre fabrikant i sit arbejdsværelse omkring 1930. Skrivebordet var kopieret efter Edisons, og i udstillingen i Kraftcentralen kan besøgende i dag tage selv samme skrivebord i øjesyn (Odense Bys Museer).


www.odlmagasinet.dk

THOMAS B. THRIGES FABRIKKER Thrige etablerede sin lille virksomhed i 1894. Det skulle vise sig at være et meget gunstigt tidspunkt for den lille mekaniske virksomhed, for industrialiseringens 2. bølge, som især var kendetegnet ved elektrificering af hele det danske samfund, stod lige for døren. Efter kort tid på flere adresser i den indre by valgte Thrige som en af de første at flytte sin virksomhed udenfor den gamle bykerne til et område tæt ved havnen. I 1898 lod han opføre de stadig eksisterende bygninger på hjørnet af Tolderlundsvej og Nørrebro, og fra da af gik det kun fremad. Den første virksomhed på 358 m2 blev udvidet, yderligere jord blev opkøbt, og det 17 tdr. store fabriksareal blev frem til 1960’erne oversået med store, karakteristiske industribygninger. Thrige blev allerede omkring 1. verdenskrig Odenses største industrivirksomhed og kom i en tid med stærk udbredelse af elektromotorer til at sidde på en meget stor andel af hjemmemarkedet. Thrige-motorer vandt frem i industrien, i landbruget og i skibsfarten. Fra 1960’erne, hvor virksomheden havde næsten 5000 ansatte og på Fyn kun var overgået af Odense Staalskibsværft, gik det tilbage. Gennem 1980’erne blev det store fabrikskompleks gradvis forladt, og gennem 1990’erne blev det helt tømt for de oprindelige funktioner. Enkelte lejere kom til, men først med Byggeselskab Olav de Lindes overtagelse og renovering af komplekset er der igen kommet liv i området. Der er kun fredet én fabriksbygning på området – Thriges Kraftcentral, som behandles nedenfor. Det øvrige anlæg er imidlertid udpeget som regionalt industriminde, fordi det repræsenterer meget tydelige faser i industribyggeriets udvik-

ling gennem hele 1900-tallet. Fra 1898 til 1920 var det traditionelle rødstensbygninger som den første virksomhed, kraftcentralen og i øvrigt fabrikantens egen topmoderne villa, der prægede byggeriet. Alt var tegnet af fabrikantens gode ven, Odenses førende arkitekt Niels Jacobsen. Med opførelsen af Normalfabrikken i 1920 og Standardfabrikken i 1929 brød Thrige dette mønster og lod Christiani & Nielsen opføre nye, moderne jernbetonbygninger beregnet på seriefremstilling af elektromotorer. Komplekset blev yderligere suppleret med store haller med løbekraner, Vikleriet (i dag Den Sociale Højskole) i 1940 og Transformatorfabrikken mod Skibhusvej i 1956. I 1960 opførte virksomheden det store højhus på over 11.000 m2 og overskred dermed den gamle afgrænsning af området. Der er samlet tale om byggeri, der tydeligt viser industribyggeriets faser og samtidig er et monument over en stor og succesfuld dansk virksomhed.

KRAFTCENTRALEN – ET VÆRDIFULDT INDUSTRIMINDE Gennem 1980-90’erne var den lidt uanselige kraftcentral ved Buchwaldsgade byens bedst bevarede industrihistoriske hemmelighed. Bygningen, der er opført i 1916 som elværk for virksomheden og som leverandør til nærliggende landsogne, stod som en tidslomme og var nærmest uberørt siden opførelsen. Bygningen er tegnet af arkitekt Niels Jacobsen og blev i 1923 udstyret med den stadig bevarede dieselmotor fra Burmeister & Wain samt masser af Thriges eget elektriske udstyr. Bygningen var ikke længere i brug fra 1950’erne og gik gradvis i forfald. Gennem 1990’erne tvivlede mange på, at bygningen kunne reddes. Gennem nogle år havde en gruppe frivillige dieselentusiaster og elfolk ved-

ligeholdt dieselmotoren og ind imellem kørt med den. Omkring årtusindskiftet blev der dannet en privat arbejdsgruppe med deltagelse fra Odense Bys Museer, Byforeningen for Odense, Dieselgruppen og private entusiaster. Denne gruppe arbejdede med planer for bevaring af ejendommen og kom i den forbindelse i dialog med Thomas B. Thriges Fond og fondens direktør Claus Ehlers, som viste stor interesse for sagen. Med Byggeselskab Olav de Lindes overtagelse af hele fabrikskomplekset i 2004 opstod der en ny situation. I 2006 blev bygningen bygningsfredet, hvilket på den ene side var en anerkendelse af dens store kulturhistoriske betydning og på den anden side naturligvis medførte nogle begrænsninger og bindinger for ejeren. Gennem 2006 og 2007 var der forhandlinger mellem Byggeselskab Olav de Linde, Odense Bys Museer og den meget velvillige og interesserede Thomas B. Thriges Fond, der også var den foregående ejer af fabrikskomplekset. Det lykkedes gruppen at nå til enighed om en samarbejdsaftale, som dels sikrede betydelig økonomisk støtte til renoveringen, opbygningen af en kulturhistorisk udstilling og jævnlig adgang for offentligheden. Efterfølgende er der indgået en aftale med Dieselgruppen, der sikrer kørsel med den store dieselmotor hver 1. lørdag i måneden og i øvrigt på særlige vilkår. Desuden giver Odense Bys Museer guidede ture på fabriksområdet og i Kraftcentralen. Det heldige udfald af denne sag skyldes i høj grad Thomas B. Thriges Fond og fondens store interesse for kulturhistorien. Fondens bevilling udgør grundlaget for, at denne industrihistoriske perle i dag fremstår i god stand med et overvejende intakt interiør.

Et blik ud over det næsten udbyggede fabrikskompleks i 1952. Bl.a. er højhuset endnu ikke opført (Odense Bys Museer).

31


32

www.odlmagasinet.dk

Vesla Gulvteknik Fabriksvej 12, 6920 Videbæk Tlf. 97 17 32 66, www.vesla.dk

OdLFAGBOGEN

FA. Ole Surland A/S Borggyden 4, Østrup, 8900 Randers Tlf. 86 44 20 81

Anlægsgartnere JYSK PLANTE- OG ANLÆGSTEKNIK ApS

Jysk Plante- og Anlægsteknik ApS Salonikivej 10, 8530 Hjortshøj Tlf. 86 99 91 66, www.j-p-a.dk

Marcowi A/S Bytoften 8, 5550, Langeskov, Tlf. 63 27 01 00

Birkely A/S Åløkkevej 41, 5800 Nyborg Tlf. 65 36 11 63, www.birkely.dk

Indretning

Eblings Blikkenslagerforretning Christian X‘s Vej 62, 8260 Viby J. Tlf. 86 14 58 58, www.eblings-blik.dk

Ingeniørfirmaer

Fischer Danmark Viborgvej 155, 8210 Århus V Tlf. 70 15 40 55, www.fischer-danmark.dk

Blikkenslagere

NS rådgivende ingeniører a/s Elverdalsvej 95A, 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 24 88, www.nsing.dk

Elektrikere

El-installation Schmidt & Øhrnstedt Tlf. 63 76 60 90, www.sikker-el.dk

Rambøll Danmark Tlf. 45 98 60 00

Entreprenører

Murer- og Entreprenørfirma

Vam A/S Limevej 5, 8963 Auning Tlf. 86 49 23 00

ingeniør- & entreprenør

Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Østre Stationsvej 43, 5000 Odense C Tlf. 63 13 38 00, www.henneby.dk

Entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S Grimhøjvej 12, 8220 Brabrand Tlf. 86 26 21 44

Ole Pedersen A/S Ølstedvej 2 B, Lisbjerg, 8200 Århus N Tlf. 86 49 23 00

IT og hosting

FLC Danmark ApS Trindsøvej 7A, 8000 Århus C Tlf. 70 25 09 55, www.flc.dk Klima- og køleanlæg

AL KØLETEKNIK Nobilisvej 10a, 8250 Egå Tlf. 86 22 62 88, www.alkoleteknik.dk

Facader og eksteriør

Fyns Facade Service Odensevej 69, 5400 Bogense Tlf. 64 81 37 35, www.fynsfacadeservice.dk AluCon ApS Sletten 17, 7500 Holstebro Tlf. 96 100 144, www.alu-con.dk Kvik Sandblæsning Frølundvej 87, 7400 Herning Tlf. 97 11 66 11

eksperter i køl og klima

Kredit, revision og banker

BRFkredit, Baunsgaarden Nørreport 26, 8000 Århus C Tlf. 45 26 82 00, www.brf.dk Landinspektører

Hvenegaard A/S Rugårdsvej 55, 5000 Odense C Tlf.: 63 13 50 50, www.hvenegaard.dk

Fragt og flytning

AB Flytteforretning ApS Gjellerupvej 88, 8230 Åbyhøj Tlf. 80 38 40 40, www.abflyt.dk

Landinspektørfirmaet LE34 Ryhavevej 7, 8210 Århus V Tlf. 86 15 90 11, www.le34.dk

Gulve og gulvservice

Composit Danmark A/S Værkstedsvej 26, 5500 Middelfart Tlf. 64 48 13 40, www.composit.nu Hummels Gulvservice A/S Eskerodvej 18, 8543 Hornslet Tlf. 87 41 09 00 www.hummelsgulvservice.dk

Angelo Køleteknik A/S Vestermarken 17, 8260 Viby J Tlf. 86 28 34 99, www.angelo-cool.dk

Låsesmede

E. T. Låseservice v/Erling Skøtt Granbakken 3, 8520 Lystrup Tlf. 86 22 90 57, www.et-laaseservice.dk


Malerfirmaer

Stjerne Stilladser A/S Havnegade 88, 5100 Odense C Tlf.: 66 13 07 08, www.stjerne-stilladser.dk

Malermester Preben Andersen A/S Christoffersvej 5, 8900 Randers Tlf. 86 42 41 97, www.m-p-a.dk Aarhus Malerforretning ApS HalmøvĂŚnget 28, 8381 Tilst Tlf. 86 17 14 25, www.malerbutik.dk Farve X-Perten Fyn ApS Cikorievej 15, 5220 Odense SĂ&#x2DC; Tlf. 62 22 44 90

Tag og tagdĂŚkning

TopTag A/S

TopTag A/S Tolderlundsvej 3 / Edisonvej 13 5000 Odense C, Tlf. 23 36 24 27

Tømrere og trÌlaster

S. Guldfeldt Nielsen A/S Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C Tlf. 66 12 18 34

Malerfirma Ernst Hansen A/S Nordlandsvej 76, 8240 Risskov Tlf. 70271211

IRJ-Montage FuglekjĂŚrvej 91, 8361 Hasselager Tlf. 29 63 88 09, www.irj-montage.net

Materieludlejning

JM TRYKLUFT A/S Fabrikvej 5, 8260 Viby J Tlf. 86 28 25 11, www.jmtrykluft.dk

STARK - Vesterbro TrĂŚlasthandel Daugbjergvej 17, 8100 Ă&#x2026;rhus C Tlf. 87 31 02 55, www.stark.dk

Murere og entreprenører !n f  h  ! hT 

.(TJJEKNLIIV999T/5*T&-

Byg & Vikar Service ApS Vestparken 62, 6840 Oksbøl Tlf. 75 94 16 50, www.b-v-s.dk

MĂ&#x2DC;RK & SKOV HANSEN A/S Sanderumvej 136B, 5250 Odense SV Tlf. 66 17 08 55, www.msh.dk

ThykjÌr Glarmester & Tømrer ApS SivlandvÌnget 9 B, 5260 Odense S Tlf. 66 13 55 65

Port- og dørautomatik

Jysk dørautomatik ApS Bøgevej 2, 8860 Ulstrup Tlf. 70 20 26 62 www.jyskdorautomatik.dk

Hustømrerne A/S Katrinebjergvej 117, 8200 Ă&#x2026;rhus N Tlf. 87 39 29 99

Skilte og eksteriør

Hubert Skilte Design Gunnar Clausens Vej 16, 8260 Viby Tlf. 86 28 96 11, www.hubertskilte.dk

Vagt og rengøring

VSG â&#x20AC;&#x201C; Vagt & Service Gruppen Søren Frichs Vej 42 A, 8230 Ă&#x2026;byhøj Tlf. 86 15 71 81, vsg@c.dk

Skilte-Expressen ApS Hagensvej 1, 9530 Støvring Tlf. 96 36 96 36

Ventilation

KA Staal A/S Grydhøjparken 16, 8381 Tilst Tlf. 86 24 47 77, www.kastaal.dk

VognmĂŚnd

VentilationsGruppen A/S Ă&#x2DC;stre Stationsvej 43, 5100 Odense C Tlf. 66 14 24 12

Smedier

Fyns Smedejerns Trapper A/S Industrivej 52, 5672 Broby Tlf. 62 63 16 08

VVB Vognmandens vikar bureau Nordlandsvej 88 A, 8240 Risskov Tlf. 86 99 27 01 VVS-firmaer

VVS firma P. Hermansen A/S Søren Frichs Vej 40 B, 8230 Ă&#x2026;byhøj Tlf. 87 34 42 44, www.hermansen-vvs.dk

Stilladser

Ă&#x2026;rhus Stilladser Aps/City Stilladser Aps Jegstrupvej 37, 8361 Hasselager Tlf. 86 26 16 44, www.aarhusstilladser.dk PS-Stilladser A/S SandgĂĽrdsvej 6, 8950 Ă&#x2DC;rsted Tlf. 86 48 99 00, www.psstilladser.dk Fyens Stillads Co. A/S Tolderlundsvej 36, 5000 Odense C Tlf. 66 11 70 18, www.fyensstillads.dk

Aug. Andersen Dybbølgade 16, 8000 Ă&#x2026;rhus C Tlf. 86 12 30 69, www.augandersen.dk VĂŚrktøj

Diamantgruppen A/S Marøgelhøj 4, 8520 Lystrup Tlf. 86 74 16 99


34

www.odlmagasinet.dk

KONTAKT BYGGESELSKAB OLAV DE LINDE

Byggeselskab Olav de Linde

Byggeselskab Olav de Linde

Frichsparken Søren Frichs Vej 38A 8230 Åbyhøj Tlf.: 8615 4244 Fax: 8615 1048

Thrige-Firkanten Edisonsvej 3 5000 Odense C Tlf.: 6544 4244 Fax: 6611 1168

Lars Friis Christensen

Olav de Linde

Ole Byriel

John Skovbjerg

Adm. direktør & indehaver Tlf.: 89 39 70 73 E-mail: odl@olavdelinde.dk

Direktør, udvikling Tlf.: 89 39 70 71 E-mail: ob@olavdelinde.dk

Direktør, drift & organisation Afdelingsdirektør Tlf.: 65 44 42 46 Tlf.: 89 39 70 89 E-mail: lfc@olavdelinde.dk E-mail: js@olavdelinde.dk

Jens Erik Meng Chefkonsulent, udlejning Tlf: 65 44 42 48 E-mail: jem@olavdelinde.dk

Jørgen Skov

Michael Egeberg

Charlotte L. Clausen

Erik Wilhelmsen

Niels Christiansen

Bazarchef Tlf.: 2810 6697 E-mail: jsk@olavdelinde.dk

Leder, Bazar Fyn Tlf.: 29 69 39 17 E-mail: me@olavdelinde.dk

Chefkonsulent, udlejning Tlf.: 89 39 70 95 E-mail: clc@olavdelinde.dk

Chefkonsulent, udlejning Tlf.: 89 39 70 87 E-mail: ew@olavdelinde.dk

Chefkonsulent, udlejning Tlf.: 65 44 42 53 E-mail: nc@olavdelinde.dk

Jens Møller Boeriis

Kaare Steen Petersen

Rasmus Nielsen

Sten Bjerregaard

Annette S. Andersen

Konsulent, udlejning Tlf.: 89 39 70 88 E-mail: jb@olavdelinde.dk

Arkitekt, tegnestuechef Tlf.: 29 66 03 58 E-mail: kp@olavdelinde.dk

Konstruktør, Tegnestueleder Tlf.: 65 44 42 40 E-mail: rn@olavdelinde.dk

Marketingansvarlig Tlf.: 89 39 70 92 E-mail: sb@olavdelinde.dk

Administrationschef Tlf.: 89 39 70 81 E-mail: asa@olavdelinde.dk

Jytte Gram

Gitte Jakobsen

Jeanette Nielsen

Helle Stenmann

Henrik Knudsen

Bogholder, debitorstyring Tlf.: 89 39 70 72 E-mail: jg@olavdelinde.dk

Debitorstyring, Odense Tlf.: 89 39 70 82 E-mail: gj@olavdelinde.dk

Kreditorbogholder Tlf.: 89 39 70 84 E-mail: jn@olavdelinde.dk

Receptionist Tlf: 86 15 42 44 E-mail: hs@olavdelinde.dk

Formand Tlf: 29 66 10 75 E-mail: hk@olavdelinde.dk


35

PORTRÆT

Lars Friis Christensen Afdelingsdirektør, Odense

Du tiltrådte 1. april i en nyoprettet stilling som afdelingsdirektør i Odense – hvad bliver din opgave? Tidligere blev Odense-afdelingen styret overordnet fra Århus, hvor en afdelingschef og en tegnestuechef sammen fungerede som den daglige ledelse. Nu er den daglige ledelse samlet under en afdelingsdirektør, der skal samle afdelingen her i Odense til én fælles enhed med fire underafdelinger. Tanken er at skabe en pendant til Århusafdelingen, så vi bliver mere selvstændigt styrende og selv kan træffe beslutninger hurtigere og mere effektivt.

Hvad er dit forhold til Odense? Jeg er født og opvokset i Svendborg, men har boet i Odense de sidste 30 år, så jeg er godt kendt i byen. Jeg bor kun fire kilometer fra kontoret, så jeg er ægte odenseaner. Odense er en dejlig, tryg og overskuelig by, men har også manglet noget idérigdom. Tingene kunne godt gå lidt kvikkere og mere visionært. Vi har savnet et firma som Byggeselskab Olav de Linde, som kan være med til at løfte Odense som by. Det synes jeg er en af de store udfordringer ved jobbet, specielt med de byggerier og projekter vi gerne vil søsætte.

Hvad er dine tanker om virksomheden? Byggeselskab Olav de Linde laver meget spændende byggeri, der ofte er atypisk i forhold til hvad man er vant til i Odense. Der er ikke mange af den type projekter vi laver her i byen, vi er faktisk ret ene om disse spændende projekter. Vi har en del ledige erhvervsarealer på Fyn, og der kan og skal vi blive bedre til at markere os. Så det bliver også en af mine roller at gøre os mere synlige.

Hvad er din baggrund? Jeg er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Jeg har siden været 12 år i rådgivningsbranchen og på arkitekttegnestuer. Jeg har været ude i leverandørbranchen hos Danogips, og jeg har været i entreprenørbranchen i fem år, hvor jeg sad som regionsdirektør for MT Højgaard på Sjælland. Så jeg er egentlig bredt funderet både i rådgivnings- og entreprenørbranchen, og min erfaring passer rigtig godt til denne virksomhed. Bortset fra udlejningsdelen, som er ny og spændende for mig.

Hvad er dine personlige interesser og hobbyer? Jeg er sportsinteresseret, især fodbold. Jeg har en elitetræner-uddannelse og har også trænet på højt niveau, blandt andet OB’s juniorelite på et tidspunkt, men det kan ikke helt hænge sammen med mit arbejdsliv. Til gengæld kan jeg bruge mange af mine erfaringer i forhold til dette job. Der er et hold, du skal få til at fungere, der er taktik og systemer, du skal udnytte dit team rigtigt og få alle til at spille på samme banehalvdel. Men ellers træner jeg til maraton. Jeg har lige løbet mit tredje maraton, det var i København, og skal løbe New York sidst i oktober. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Mit første maraton var sidste år, også i København, og det var en fantastisk oplevelse. At prøve sine grænser af, at sætte sig et mål og presse sig selv. Det kan jeg godt lide.

Bent Werner

Jens Anker Bech

Kim Bruun Petersen

Formand Tlf.: 28 10 66 23 E-mail: bw@olavdelinde.dk

Formand Tlf.: 29 69 39 22 E-mail: jab@olavdelinde.dk

Formand Tlf.: 29 66 93 26 E-mail: kbp@olavdelinde.dk


ET GULV ER IKKE BARE ET GULV! Vesla Gulvteknik har over 20 års erfaring i indendørs og udendørs belægning. Til alle formål, til alle brancher, til ethvert byggeprojekt i nærmest uendelige kombinationer. Vores konsulenter og montører er til stede over hele landet.

www.vesla.dk Fabriksvej 12 - DK-6920 Videbæk T. +45 9717 3266 - F. +45 9717 3206

Vesla har opbygget en uvurderlig ekspertise og erfaring indenfor gulvløsninger til industri, landbrug, fødevarebranchen, detailhandel, kontorbyggeri, parkeringspladser og udendørs belægning.

Profile for Byggeselskab Olav de Linde

12 OdL Magasinet december 2009  

November udgaven af Magasinet, -det 10. i rækken, er denne gang fyldt med en række spændende historier om genbrug. Hovedhistorien omhandler...

12 OdL Magasinet december 2009  

November udgaven af Magasinet, -det 10. i rækken, er denne gang fyldt med en række spændende historier om genbrug. Hovedhistorien omhandler...

Advertisement