38 odl magasinet jun16

Page 1

O L AV D E L I N D E M A G A S I N E T

TEMA: FERIE OG FRITID ODL MARSELISLØBET – 45, FIT OG GENFØDT HER FÅR DRØMMEREJSER VINGER TEAM SPIRIT PÅ LAND OG TIL VANDS GENNEMGRIBENDE GRISK TURBO PÅ TURBINE STJERNERESTAURANT MED JORDFORBINDELSE

GALLERI GRISK

NETVÆRK A LA

BERLIN I DEN GAMLE CHOKOLADEFABRIK

KUNST, KULTUR OG TVÆRFAGLIGHED W W W.OL AVDELINDE.DK

NR. 02 / 2016


T E K S T: V I B E K E C. L A R S E N / F O T O : J E S P E R B A L L E BY

LEDER

FRITIDEN ER VIGTIG John Skovbjerg, direktør, Byggeselskab Olav de Linde Byggeselskab Olav de Linde er hovedsponsor for årets Marselisløb, der får navnet ODL Marselisløbet. Det traditionsrige løb skal igen være en folkefest for store og små, for fritiden er ligeså vigtig som arbejdslivet.

N

år det traditionsrige Marselisløb fløj­ tes i gang lørdag den 27. august på Tangkrogen i Aarhus, er det under navnet ODL Marselisløbet. Bygge­ selskab Olav de Linde er nemlig hovedsponsor, og vi er stolte af at yde en øko­ nomisk håndsrækning. ODL Marselisløbet har gennemgået en revitali­ sering, og vores håb er, at løbet igen bliver den festlige og folkelige optakt til festugen, som det var engang. De smukke rammer med skov og strand er de samme, og traditionerne fortsæt­ ter, men i en fornyet form. Dog uden autenti­ citeten og historien går tabt. Ganske som når vi i Byggeselskab Olav de Linde giver nyt liv til udtjente industriejendomme. Med blik for

Layout, tekst, produktion: Redaktion ODL: Fotografer: Forsidefoto: Annoncesalg: Tryk: Oplag: Næste nr.:

Aidgency ApS, kontakt@aidgency.dk Sten Bjerregaard, sb@olavdelinde.dk Jesper Balleby og Thomas Sinkbæk Jesper Balleby Olav de Linde, sb@olavdelinde.dk Scanprint A/S 13.900 stk. September 2016

deres særkende og fortælling skaber vi rum for en ny historie. Aarhus 1900 Atletik/Motion, som står bag Marselisløbet, har en stor plads i vores hjerte. Olav de Linde er tidligere eliteløber og mange­ årigt medlem af klubben. Jeg selv har som både eliteløber og motionist deltaget i Mar­ selisløbet et utal af gange og har tre gange kæmpet mig over målstregen som den første. Klubben og Marselisløbet har de samme ker­ neværdier som vi har i Byggeselskab Olav de Linde, nemlig sundhed, trivsel og glæde. Der­ for inviterer vi vores forretningsforbindelser og medarbejdere med til ODL Marselisløbet den 27. og 28. august, for det giver et andet nær­ vær at mødes udenfor kontoret.

Livet er andet og mere end arbejde. Vi bliver gladere mennesker og dermed bedre med­ arbejdere, når vi foretager os noget værdifuldt i fritiden. Derfor er temaet i dette nummer af Olav de Linde Magasinet ferie og fritid. Bliv inspireret til anderledes oplevelser i Aarhus som et besøg i Galleri Grisk, der holder til i den gamle chokoladefabrik i Klosterga­ de, eller nyd et afslappet gourmetmåltid på Michelin-restauranten Substans. Turbine For­ laget kommer med deres bud på gode bøger til hængekøjen, og endelig fortæller rejseeks­ perterne fra My Travel om ferie i og uden for landets grænser.

Alle henvendelser vedr. redaktionelle spørgsmål bedes stillet til rene@aidgency.dk. Artiklerne i magasinet er ikke nødvendigvis udtryk for Byggeselskab Olav de Lindes holdninger. Eftertryk og kopiering af artikler, billeder eller annoncer må kun ske efter godkendelse hos Olav de Linde med tydelig angivelse af Olav de Linde Magasinet som kilde, ligesom gængse citatregler skal overholdes. Udgivelser i 2016: Nr. 1 marts, nr. 2 juni, nr. 3 september og nr. 4 december.

Scan og læs den digitale udgave af magasinet

5041 0751 Svanemærket tryksag


ho

INDHOLD 04 ODL MARSELISLØBET – 45, FIT OG GENFØDT 06 HER FÅR DRØMME REJSER VINGER 10 TEAM SPIRIT PÅ LAND OG TIL VANDS 14 NOTABENE 16 GENNEMGRIBENDE GRISK 20 TURBO PÅ TURBINE 25 STJERNERESTAURANT MED JORDFORBINDELSE

10

HVAD HAR SEJLSPORT OG WEBLØSNINGER TIL FÆLLES? Thomas Mortensen står bag Oxygen, der har kombineret det bedste fra sejlsporten med moderne ledelse og skabt et værdisæt, der skaber resultater både på land og til vands.

06

DORTE KUULA: HER FÅR DRØMMEREJSER VINGER

20

ULRIK T. SKAFTE: TURBO PÅ TURBINE

25

RENÉ MAMMENS: STJERNERESTAURANT MED JORDFORBINDELSE


ODL MARSELISLØBET

Aarhus’ mest traditionsrige motionsløb hedder nu ODL Marselisløbet – opkaldt efter sin nye hovedsponsor, Byggeselskab Olav de Linde. Løbet markerer i år sit 45-års jubilæum med et totalt gentænkt weekendprogram, koncert med Dodo & the Dodos og nye cykeldistancer.

45, FIT OG GENFØDT T E K S T: I N G E H A L D / F O T O : S T E F F E N N Ø RL E M C H RI S T E N S E N

D

et er en ny, sprudlende og mere familievenlig udgave af Marselisløbet, der 27. og 28. august sætter gla­ de motionister i alle aldre stævne på Tangkrogen og dermed skyder Aarhus Festuge i gang. Helt i tråd med årets festuge­ tema ”Upside down” har Aarhus 1900 Atletik/ Motion i år ændret det traditionsrige motions­ løb på en række områder. Der byttes blandt andet rundt på løbsda­ gene, så løb og walk foregår lørdag, mens søndag er helliget cykling – og med helt nye distancer. Lørdag byder også på et brag af en koncert på Tangkrogen, hvor det populære band Dodo & the Dodos spiller op til dans og fællessang til deres utallige hits. Samtidig har løbet fået nyt navn, ODL Marselisløbet. Op­ kaldt efter Byggeselskab Olav de Linde, som sidste år indgik en treårig partnerskabsaftale med Aarhus 1900 Atletik/Motion og fonden bag Marselisløbet. ODL Marselisløbet har eksisteret siden 1972 og er et af Danmarks ældste og mest kendte motionsløb. Men med konkurrence fra et sti­ gende antal større og mindre løb både lokalt og nationalt er det tid til fornyelse, lyder det fra for­ mand Henning Andersen og klubchef Anders G. Christensen fra Aarhus 1900 Atletik/Motion. ”Løbet trængte til revitalisering efter en række år med tilbagegang i deltagerantallet. Engang var Marselisløbet et af de helt store samlings­ punkter for familier og virksomheder i fest­ ugen, og den fornemmelse vil vi gerne have tilbage,” siger Henning Andersen.

4

”Vi prøver at differentiere os i den store mæng­ de af motionsløb ved at finde tilbage til vores oprindelige DNA som familieløb. Det passer også godt med 2017-temaet Rethink, at vi nu vender det hele rundt,” supplerer Anders G. Christensen. ÅRETS STORE MOTIONSFESTIVAL Planen er at udvikle ODL Marselisløbet til årets store motionsfestival i Aarhus, hvor både virk­ somheder, skoler, familier og vennegrupper kan mødes til venskabelig dyst og hyggeligt samvær. Lørdag bliver ”store løbedag” med distancer på 6, 12 og 24 km samt Marselis walk på 6 km. Som noget nyt introduceres et 3 km børneløb. Der er også mulighed for at få de mindste børn passet, mens far og mor løber. Løbene afvikles fra klokken 14 og tilrettelægges, så alle kan nå i mål inden Dodo & the Dodos går på scenen midt på eftermiddagen. ”Med børneløbet har vi nu udfordringer for alle aldre. Vi håber, at de mange forældre og bedsteforældre med stolte Marselis-traditioner vil tage hele familien med på Tangkrogen, så vi kan få skabt nye løbetraditioner blandt de yngre generationer,” siger Henning Andersen. CYKELDISTANCER TIL ALLE Søndag står i cyklingens tegn med nye distan­ cer, så der er noget for de fleste, uanset alder og formkurve. Der kan vælges mellem ruter på 30, 50, 80 og 140 km. ”Vi håber på at ramme endnu bredere med de nye ruter – ikke mindst med den nye 140 km rute, som også udfordrer supermotioni­

sterne. Ved at flytte cykelløbene til søndag imødekommer vi også et ønske om at afvikle løbene en dag med mindre trafik på vejene,” siger Henning Andersen. Hele festivalpladsen på Tangkrogen vil også blive ændret, så den fremstår mere hyggelig og intim. Firmatelte, udstillinger og boder med mad og drikke samles på et mindre areal end tidligere, og start- og målruten gøres smallere, så publikum kan heppe tættere på løberne. EN AKTIV FIRMA- OG FAMILIEDAG Traditionen tro vælger en del virksomheder og institutioner at leje teltplads på Tangkrogen og invitere medarbejdere og deres familie til fæl­ les motion og hygge med mad og drikke efter løbet. Blandt dem er i år Byggeselskab Olav de Linde, der flytter sit årlige sommerarrange­ ment for medarbejdere og nære samarbejds­ partnere til Marselisweekenden. ”Mottoet i dette nye samarbejde er ”Vi ska­ ber liv – sammen”, og ved Marselisløbet går vi selvfølgelig foran og er værter for et stort firmaarrangement, hvor vores medarbejdere og deres familie kan motionere sammen og hygge sig med mad og drikke i vores telt på pladsen. Vi håber, at mange andre virksom­ heder også udnytter muligheden for at lave en aktiv og hyggelig firma- og familiedag ved det nye ODL Marselisløbet”, siger Sten Bjerre­gaard, marketingansvarlig i Byggesel­ skab Olav de Linde. Olav de Linde om baggrunden for samar­ bejdet med Aarhus 1900 Atletik/Motion og Marselis­løbfonden:


OLAV DE LINDE STØTTER OL-ASPIRANTERNE Som sponsor for Aarhus 1900 Atletik/Motion støtter Byggeselskab Olav de Linde også klubbens talentudvikling. Herunder disse fem atleter, der håber at blive udtaget til OL2016 i Rio: Jessica ”Jess” Draskau-Petersson 38 år, kvalificeret til OL i maratonløb. Deltog ved OL 2012, hvor hun blev nummer 40 ud af 118 deltagere. Har haft en del skader efter OL. Viste ved Chicago maraton i 2015 særdeles fin form og satte her personlig rekord i tiden 2:30,07 t. Olav De Linde om baggrunden for samarbejdet med Aarhus 1900/Atletik/ Motion og Marselisløbfonden:

”JEG HAR HAFT RIGTIG MANGE GODE OPLEVELSER BÅDE SOM AKTIV LØBER OG MEDLEM AF AARHUS 1900 – HELT INDTIL JEG SOM 35-ÅRIG STOPPEDE MED KONKURRENCER. SÅ JEG SER LIDT SAMARBEJDSAFTALEN DELS SOM EN SLAGS TAK FOR SIDST, OG DELS TROR JEG, AT BEGGE PARTER PÅ MANGE MÅDER KAN FÅ ET STORT UDBYTTE AF AFTALEN”.

Sara Slott Petersen 29 år, kvalificeret til både OL i Rio 2016 samt til EM 2016 på 400 m hækkeløb. Deltog ved OL 2012, hvor hun opnåede en 19. plads i 400 m hæk. Har i 2015 opnået en 4. plads til VM. Janick Klausen 23 år, kandidat til OL i højdespring (krav 2,29 m). Vandt sølv ved ungdoms-VM i 2009 og junior-EM i 2011. Var efterfølgende alvorligt skadet i næsten tre år. Vendte tilbage i 2015 og vandt landskampen i Bulgarien med 2,24 m. Satser på kvalifikation til både EM (2,26 m) og OL. Andreas Bueno 27 år, kandidat til OL i 1500 m løb (krav 3:36,20 min). Satte personlig rekord ved et internationalt stævne i Watford (GBR) i juli 2014 med tiden 3:38,44 min. Løb i 2015 3:38,94 min. Formen er god og går efter kvalifikation til både EM (3:39,40 min.) og OL. Andreas Martinsen 25 år, kandidat til OL i 110 m hækkeløb. Satte i 2016 ny dansk rekord indendørs på 60 m hæk i tiden 7,69 sek. og var i semifinalen til indendørs VM på distancen. Krav på 110 m ved EM er 13,70 og ved OL er 13,47 sek.

5


HER FAR DRØMMEREJSER VINGER

T E K S T: I N G E H A L D / F O T O : J E S P E R B A L L E BY

Storslåede naturoplevelser og møder med oprindelige folk står højt på danskernes ønskeliste, når drømmerejsen skal planlægges. Det mærker man hos rejsebureauet MyPlanet, der er specialist i at skræddersy individuelle rejser til Australien, New Zealand, Sydafrika, Canada og USA.

6


”REJSER ER NOGET AF DET, DER SKABER STØRST GLÆDE OG HAR STØRST BETYDNING I VORES LIV.”

T

onen slås an, straks man sætter foden indenfor hos rejsebureauet MyPlanet, der har hovedkontor på Søren Frichs Vej 3 i Aarhus. Plysudgaver af kænguruer og koalabjør­ ne står rundt omkring, et foto af New Yorks fascinerende skyline fylder en hel væg, og på bordet i venteområdet frister en solid coffee table book spækket med storslåede naturbil­ leder fra hele verden. Man fornemmer det tydeligt. Det er her, drømmerejser udklækkes og gøres flyveklare. Brand director Dorte Kuula byder på kaffe i sit lille hjørnekontor, hvor væggen prydes af et stort verdenskort. Gennem døren er der kig til kontorlandskabet, hvor flere af hen­ des kolleger arbejder koncentreret ved deres computere. Måske er de i gang med at sam­ mensætte et program og lave tilbud på rejser til Canada eller New Zealand, som er de to

rejsemål i størst vækst hos MyPlanet lige nu. Salget af rejser til Canada er således steget hele 43 procent i forhold til sidste år, mens New Zealand som destination er vokset med cirka 30 procent. Til gengæld tager færre på kør-selv-ferie i USA. ”Det er som om, hypen omkring USA har lagt sig. Nu er det især Canada og New Zea­ land, der trækker. Folk vil væk fra alfarvej og have ægte, autentiske oplevelser. De går efter storslåede naturoplevelser som turkisgrønne søer, bjerge, bjørne og hvaler,” siger Dorte Kuula. POPULÆRT AT MIKSE FERIETYPER MyPlanet har valgt at koncentrere sig om fem destinationer: Australien, New Zealand, Syd­ afrika, Canada og USA. Det giver større eks­ pertise i de enkelte lande og bedre mulighed for at skrue den helt perfekte rejse sammen

til den enkelte kunde. Rejserne strækker sig typisk over mindst tre uger – enten i lejet bil eller i en autocamper. ”Folk kommer til os og siger: Vi vil gerne op­ leve det og det og det. Hvad kan vi nå på tre uger – og hvad koster det? De kommer med det bedste, de har, deres tid og penge, og beder os få det optimale ud af det. Det er en stor tillidserklæring og egentlig ret vildt, når en kunde overfører fx 228.000 kroner til en rejse. En bil har man prøvekørt, og et hus har man set. Men når man køber en rejse, handler det udelukkende om positive forvent­ ninger”, siger Dorte Kuula. MyPlanet oplever også en stigende efter­ spørgsel efter kombirejser, hvor man fx kom­ binerer en skiferie i Canada med en bade­ ferie i Miami eller på De Vestindiske Øer. En særlig populær variant lige nu er en rejse sammensat af en storbyferie i Hong Kong, en

7


MyPlanets hovedkontor i Aarhus har 34 medarbejdere tilknyttet – en del af rejsekonsulenterne arbejder dog hjemmefra.

kør-selv-ferie i Australien og en eksotisk stillehavsferie på øen Fiji. ”Kombirejser er for folk, der higer efter ople­ velser. De kan i dag laves inden for et fornuf­ tigt budget, fordi der er kommet langt større fleksibilitet og lavere priser hos flyselskaber­ ne. Det er dog enormt besværligt at tilrette­ lægge den slags rejser selv, for det er svært at få flyene til at passe sammen. Men det kan vi,” siger Dorte Kuula. De typiske kunder hos MyPlanet er børne­ familier og par i 50-60-års alderen, såkald­ te ”empty nesters”, hvor børnene er flyttet hjemmefra. For begge kundegrupper gælder, at der skal være plads til både oplevelser og afslapning. ”Børnefamilierne efterspørger rejser, som er godt planlagt, så de ikke selv skal bruge for meget tid på at undersøge tingene. De øn­ sker familieoplevelser, ofte noget med dyr, og ser rejseoplevelserne som et kit, der binder familien tættere sammen. ”Empty nesters” har ofte en antropologisk interesse og vil ger­ ne vide mere om de oprindelige folk, fx New Zealands Maorier,” siger Dorte Kuula.

REJSER SKABER GLÆDE Hendes personlige liste over drømmerejser er alenlang. Hun vil bl.a. gerne opleve det så­ kaldte ”Real America” – især North og South Dakota – sammen med sin mand og deres to børn. Områderne byder på både vilde bjerg­ landskaber, brusende floder, søer formet af gletsjere, gamle westernbyer og indianerre­ servater. ”Mine børn skal bare opleve det autentiske Amerika, og så har jeg selv noget med land­ skaber. Hawaii står også på familielisten og det samme gør Costa Rica, som er en lille, fre­ delig eksotisk perle med masser af regnskove og er rigt dyreliv,” siger Dorte Kuula med et næsten henført blik i øjnene. For hende er det blevet en hjertesag at hjæl­ pe mennesker med at få store rejseoplevelser. Hun har oprindelig en uddannelse i stats­ kundskab og fik efterfølgende job som resear­ cher og journalist på Jyllands-Posten. Men et vikariat som rejseredaktør på avisen udstak en ny karrierekurs, og siden 2009 har hun haft ansvaret for branding og markedsføring af MyPlanet i Skandinavien.

”Jeg fandt ud af, at det var meget mere given­ de at arbejde med rejser end at være nyheds­ journalist, som jo er meget problemorienteret. Rejser er noget af det, der skaber størst glæde og har størst betydning i vores liv. Hvad gør man fx, hvis man bliver syg af kræft? De fær­ reste går ud og køber en ny bil, men mange vælger at tage ud af rejse,” siger Dorte Kuula og tilføjer: ”Jeg blomstrer også selv, når jeg rejser.”

MYPLANET MyPlanet har hovedkontor i Aarhus og afdelinger i København, Oslo, Stockholm og Gøteborg. Virksomheden beskæftiger i alt 64 medarbejdere. Rejsebureauet er en del af verdens største rejsekoncern, TUI Group, der også ejer bl.a. MarcoPolo, Startour og Temarejser.

”FOLK VIL VÆK FRA ALFARVEJ OG HAVE ÆGTE, AUTENTISKE OPLEVELSER. DE GÅR EFTER STORSLÅEDE NATUROPLEVELSER SOM TURKISGRØNNE SØER, BJERGE, BJØRNE OG HVALER.”

Navnet MyPlanet er fra 2001, men ideen bag rejsebureauet har eksisteret i over 50 år. Tidligere blev rejserne formidlet under navnene Australsk New Zealandsk Venskabsforening og Canadisk Amerikansk Venskabsforening.

NB. SE FLERE BILLEDER FRA MYPLANET PÅ OLAVDELINDE.DK

8


de.d

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

n vdeli a l o . www

k

. . . e j il le

-t

Kontor • 1.748 m² Søren Frichs Vej 34 A, st. + 1. sal • 8230 Åbyhøj

Inspirerende og velrenoveret kontordomicil • Central og meget attraktiv beliggenhed tæt ved Frichsparken og Ringgaden • Spændende og delvist dobbelthøje lokaler med fint ovenlys • Flot lysskakt og indre atriumgård • Gode p-forhold ved lejemålet

Se mere...

FRICHSPARKEN, Søren Frichs Vej 38A • 8230 Åbyhøj • Tlf 8615 4244


Team spirit på land og til vands Oxygen er både navnet på et webbureau i Odense og et sejlsportsteam. Bag står Thomas Mortensen, der har kombineret det bedste fra sejlsporten med moderne ledelse og skabt et værdisæt, der skaber resultater både på land og til vands. T E K S T: V I B E K E C. L A R S E N / F O T O : J E S P E R B A L L E BY O G P RI VAT F O T O

H

vad har sejlsport og udvikling af web­ løsninger til fælles? Umiddelbart ikke meget, men i Odense har webbureauet Oxygen A/S og Oxy­ gen Sailing Team mere end navnet til fælles. ”Vi arbejder efter de samme værdier for at nå vores mål,” siger Thomas Mortensen, der er partner i/grundlægger af Oxygen A/S og med­ stifter af Oxygen Sailing Team. Nøgleordene på land og til vands er de samme – nemlig engagement, udvikling og team spirit. ”Det betyder, at man gør det, der skal til for, at holdet kan fungere bedst muligt, også selv om det betyder, at man selv må nøjes med en mindre spændende plads, fordi det er bedst for helheden,” forklarer Thomas Mortensen. Han grundlagde Oxygen i 2001, mens han læste til it-ingeniør på Syddansk Universitet. I dag har virksomheden 27 ansatte og laver e-handel og intranet til virksomheder, organi­ sationer og offentlige institutioner. ”Vores målgruppe er virksomheder med over 100 medarbejdere, der er parate til at udvikle sig digitalt,” siger Thomas Mortensen.

10

Og det med at være parat er ikke bare smart re­ klamegas. Hvis kunderne ikke er parate til at gå all in, som det hedder på moderne dansk, må de finde et andet webbureau at lege med. Blandt dem, der gerne vil lege med Oxygen, er Energi Fyn, Rice, Danmarks Idrætsforbund og Odense Kommune. Alle kunderne er fint rammet ind i gamle glasrammer og hængt op på væggen hos Oxygen A/S, der har til huse i det gamle Gasa-område i udkanten af Odense centrum. DEDIKEREDE OG MÅLSATTE Den kompromisløse tilgang til en opgave fin­ des både hos Oxygen A/S og om bord på Oxy­ gen-båden. Opskriften på succes er fundet ved at kombinere det bedste fra sejlsporten med det bedste fra moderne management. ”Mange sejlsportshold er ikke gode til at orga­ nisere sig. I begyndelsen så vi på det som et ledelseseksperiment, hvor vi ved at skubbe grænserne og hele tiden kigge på, hvad vi kunne gøre bedre, kunne skabe et vinderhold,” fortæl­ ler Thomas Mortensen, der som ung har dyrket windsurfing og motorsport på højt amatørplan.

Til gengæld er mandskabet på søen meget dedikerede og målsatte, og de egenskaber har Thomas Mortensen kunnet overføre til webbureauet. ”Man skal være parat til at få presset sine grænser og yde på et højt plan. Det momen­ tum skal man holde over flere år, og ledelsen skal vise vejen, så andre tænker, når de kan, så kan jeg også,” siger Thomas Mortensen, der ejer Oxygen A/S sammen med Claus Winther. EKSTREME FORHOLD At presse sine grænser i Oxygen Sailing Team er at træne, selv om tovværket først skal tøs op med en føntørrer. Eller sejle ud i blæst af en styrke, der ville få andre hold til at blive i land. ”I stedet for at give op tager vi det som en chance for at få trænet under ekstreme for­ hold, for vi gør det, der skal til for at vinde,” understreger Thomas Mortensen. Netop hård vind blev en afgørende faktor, da Oxygen Sailing Team deltog i VM i Barcelona i 2012.


”Man gør det, der skal til for, at holdet kan fungere bedst muligt, også selv om det betyder, at man selv må nøjes med en mindre spændende plads, fordi det er bedst for helheden.”

Thomas Mortensen er sejlsportsmand og partner i Oxygen A/S. Han har opbygget virksomhed og sejlsportshold efter samme principper.

11


”Det blæste helt vildt på den første stævne­ dag, men fordi vi havde trænet under ekstre­ me forhold, var vi godt kørende i forhold til de andre hold. Vi var to minutter foran den båd, der blev nummer to, og det er ret usædvanligt i sejlsport.” Det år blev det til VM-sølv i den catalonske hovedstad i bådtypen X-35. Tidligere samme år havde holdet vundet EM-guld og året før vandt de VM-guld. De fine placeringer var kul­ minationen på fem års hårdt arbejde med at skabe et succesfuldt sejlsportshold. Oxygen Sailing Team blev dannet i 2007 af Thomas Mortensen og Morten Ulrikkeholm, der havde vundet flere mesterskaber indenfor sejlsport. De to sejlsportsfolk fandt mandska­ bet ved at sætte opslag op i sejlklubber, på jobcentret, cafeer og på universitetet. Interes­ serede blev kaldt til en timelang samtale. ”Vi gik ikke kun efter dem, der var gode sej­ lere. Vi ville også have dem, der var stærke organisatoriske uden at være gode sejlere, for vi havde brug for begge dele. Så skulle vi nok lære at sejle som et hold.” FRA SIDST TIL VM TIL VERDENSMESTER Sejlerteamets første kapsejladser endte med placeringer langt efter den næstsidste båd. Siden er det kun gået fremad og toppede med medaljehøsten i 2011 og 2012.

”I dag har vi nået et niveau, hvor professionel­ le sejlere ofte vil sejle med os uden løn, fordi de kan mærke, at det rykker at være hos os. Vi har vores egen måde at gøre tingene på og har bevist, at vi kan gå hele vejen,” siger Thomas Mortensen. Blandt de professionelle, som har fået øje på den fynske båd, er den kendte sejlsports­ mand Jesper Bank, der har vundet et utal af medaljer – blandt andet OL-guld. Han har siden 2010 hjulpet holdet og er blevet en fast del af teamet. ”Det betyder rigtig meget for os. Jesper har et stort netværk og rigtig meget erfaring. Han er god til at fortælle, hvilke områder vi skal arbejde med, og hvornår vi skal fokusere på et nyt område.” Holdet består i dag af professionelle og ama­ tører, og de har tilsammen deltaget i 11 Olym­ piske Lege, vundet fem OL-medaljer og over 50 EM-og VM-medaljer. Selv er Thomas Mor­ tensen tilfreds med ’kun’ at være amatør. ”Jeg kan godt lide at have en erhvervskarriere ved siden af sejladsen. Det er fint at være professionel sejler, hvis man er det på Michael Schumacher-niveau, ellers er det hårdt økonomisk at holde sig i spillet.”

OXYGEN SAILING TEAM Oxygen Sailing Team sejler i dag i en Ker 46 og er en del af det engelske sejlsportshold Lady Mariposa Racing. Besætningen er et internationalt hold på 13 mand og en blanding af professionelle og amatører. Mandskabet vandt bronze ved EM i 2010 og EM-guld i 2012, VM-guld i 2011 og VM-sølv i 2012.

Scan koden og se Oxygen Sailing Team i aktion. Oxygensailingteam.com NB. SE FLERE BILLEDER FRA OXYGEN PÅ OLAVDELINDE.DK

12


Har du installeret varmtvandsmålere? Vi tilbyder dig et gratis ejendomstjek

Den nye målerbekendtgørelse er trådt i kraft. Ejendommens ejer/administrator har ansvaret for at opsætte individuelle varmtvandsmålere eller foretage en rentabilitetsberegning. •

Individuelle vandmålere er med til at sikre, at alle vandomkostninger bliver afholdt.

Sæt fokus på vand- og energiomkostningerne.

Få et konkurrencedygtigt tilbud, hvor du også får tilbudt vores succesfulde Techem Beboer App, der bl.a. kan give dig besked om overforbrug af vand. Meget mere end fordelingsregnskaber

t igtig i 2016 l p v er lo talleres t e D l ins a k s Få et gratis ejendomstjek - kontakt os på tlf.: 87 44 77 00 /info@techem.dk

13


NYT GOURMET-MARKED I AARHUS Lørdag den 25. juni 2016 får Aarhus et madmarked, der formentlig giver anledning til endu flere smil i Smilets By. ØBODERNE er navnet på det nye gourmetmarked. Drivkræfterne bag, Christian Willesen og René Fürster Simonsen, lover et mangfoldigt udbud af gourmet-lækkerier, der hver weekend vil blive tilbudt fra de mange boder – herunder grønt, kolo­ nialt, bæredygtigt streetfood til priser, men også nyt, gammelt, genbrugs­ fund, tøj, design, kunst og mange andre spændende ting. Målet er at skabe et nyt og pulserende marked med internationalt format, til glæde for byens mange borgere, tilrejsende og turister.

TING DER ER VÆRD AT NOTERE SIG...

Kilde: ø-boderne.dk

NÅR DU HAVNER I ODENSE ...

T E K S T: R E N É K I R K EG A A R D FOTO: UNSPL ASH

Fra den 1. juli kan du tage en dukkert i Odense Havn. Nærmere bestemt i Odense Havnebad, der kan rumme 300 gæster af gangen. Badet vil være åbent året rundt undtagen på helligdage og der vil være adgang til omklædning, brusere, toiletter og sauna. I åbningstiden vil der altid være en livredder til stede. Det er gratis at benytte havnebadet. Find yderligere information om havnebadet på odense.dk FOTO: DRE AMSTIME

GÅR DU I REJSETANKER? At rejse er at leve. Men en rejse, der ikke lever op til forventningerne er svær at leve med. Så går du i rejsetanker, kan det være en god idé at tjekke Rejsetanker.dk. Her kan du få brugernes personlige tip til rejsemål, hoteller, restauranter, attraktioner mv. og trække på deres rejseerfaring. Du kan hente masser af inspiration til din næste rejse gennem Rejsetanker.dk’s debatforum, rejseblogs, anmeldelser, rejsetrends og anbefalinger. Du kan også selv bidrage med tips, viden og erfaring, så andre får glæde af dine personlige rejseoplevelser. Tjek rejsetanker.dk

SOMMERENS BRÆTSPIL Brætspil er et fantastisk samlingspunkt, der kan gøre sommeraftenerne endnu mere underholdende. Guldbrikken kårer hvert år de bedste spil i Danmark. I 2015 løb nedenstående spil med den fornemme titel. Dragerally (Årets Børnespil) Splendor (Årets Familiespil) Spyfall (Årets Selskabsspil) Castles of Mad King Ludwig (Årets Voksenspil) Tjek guldbrikken.dk og bliv inspireret til sommerens brætspil.

14

LONELY PLANET – LOVELY AARHUS Aarhus er hot. Uanset sommertemperaturerne. Det bekræfter den internationale rejseguide, Lonely Planet, der placeret Aarhus på en 2. plads over sommerens absolut hotteste destinationer i Europa – kun overgået af Peloponnes i Grækenland. Byens hippe latinerkvarterer, de kulinariske oplevelser, Aros, Moesgaard Museum, Den Gamle By samt byens betagende arkitektur har vægtet i bedømmelsen, og gjort Aarhus til ”second best in Europe”.

Læs mere på lonelyplanet.com/denmark/aarhus eller scan koden og kom direkte til siden.


Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig.

Åboulevarden 11 / 8000 Aarhus C / tlf. 4456 5300 aarhuscity@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/aarhuscity

Annonce-193x130-OdL magasinet-filialbillede-jun16.indd 1

03-06-2016 10:49:40

Fra vision til veludført byggeri - Midtconsult gør det muligt

Med over 40 års erfaring har vi et sikkert afsæt til nutidens krav om rationelt og funktionelt byggeri - og til fremtidens mest avancerede projekter. Vi beskæftiger i dag over 170 medarbejdere, som arbejder med alle felter af projektering.

Se mere på:

www.midtconsult.dk

15


Grisk er en kulturel smeltedigel, hvor professionelle kunstnere arbejder side om side med innovative projekt­ magere. Det er netværk a la Berlin i Aarhus. T E K S T: H E L L E K J Æ RU L F F O T O : J E S P E R B A L L E BY I kælderen i en del af den gamle chokolade­ fabrik i Klosterport 4 i Aarhus midtby ulmer kreative kræfter. Det tidligere autoreserve­ delslager er under forvandling. Grisk er rykket ind i de højloftede rum med masser af idéer og styrke til at føre dem ud i livet. En gammeldags barbersalon, tatovører, tøjdesignere, grafikere, reklamebureau, event­ magere, kunstnere og en vinbar er blot nogle af dem, der er flyttet ind. 16

Det er oplagt at kalde Grisk for en kulturel smeltedigel. Kreative bål brænder i alle hjør­ nerne af det 950 m2 store kælderkompleks. Professionelle kunstnere arbejder side-omside med innovative projektmagere og ambi­ tiøse forretningsinitiativer. Det er Peter Birk og Anders Grandt, der står bag Grisk. Deres vision er, at alle i huset arbej­ der sammen på kryds og tværs. Samt at besø­ gende – kunder, samarbejdspartnere, kolleger osv. – bliver blæst omkuld af en overraskende helhedsoplevelse. ”Vi ved, at hvis vi selv var i en anden by, var det sådan et sted, vi ville gå ind. Der er ikke noget af det her, der er købt. Det er skabt,” siger Peter Birk. ”Det er en verden i sig selv. Alle får lidt mere på denne måde,” siger Anders Grandt. PLATFORM FOR KREATIV UDFOLDELSE De to Grisk-magere, der begge er omkring de 30 år og tatovører, har kendt hinanden hele livet og bor også sammen privat. Ingen af

dem har andre uddannelser end den, som livet har givet dem. Men, understreger mak­ kerparret, de tør begge tage chancen, når den byder sig. De lærer hele tiden, og det er dem, der styrer hvem og hvad, der skal sluses ind den verden, der nu folder sig ud i de gamle bygninger. ”Man kan godt blive til noget, selv om man ikke passer ind i en kasse. Vi gør tingene på vores måde, og det er helt sikkert ikke altid den rigtige, men så gør vi det bare om. Vi er hurtige til at få vendt situationen og tage en beslutning,” siger Anders Grandt, der tidligere har haft egen virksomhed. ”Vi har ønsket at lave en platform for kreativ udfoldelse, et fedt produktionssted. Alle her kan potentielt arbejde sammen og nyde godt af hinanden. Grisk er bare platformen for alt det kreative,” siger Peter Birk, der også er ud­ øvende billedkunstner og bl.a. har lavet graffi­ ti, siden han var ni år. ”Vi elsker de ting, vi laver. Det, jeg allerhelst vil i hele verden, er at sidde og male, og hvis jeg


”DU SKAL VÆRE KREATIV I DIT HOVED FOR AT TURDE SIGE JA TIL SÅDAN ET STED HER, INGEN TVIVL OM DET. MEN VI ER IKKE BANGE FOR AT SATSE, HVIS DET ER NOGET, VI TROR PÅ.”

kan udvikle noget, der gør det muligt, er jeg glad,” siger han. NETVÆRK A LA BERLIN Lokalerne er rå, åbne og højloftede, selv om det er en kælder. Flere steder står levn fra det tidligere reservedelslager i form af diverse tunge maskiner, nu integreret i et innovativt miljø. En tyk glasplade ovenpå et gammelt produktionsbord – og vupti har man et moderne arbejdsbord i tidens ånd. I et hjørne på et stort træplateau har Peter Birk og Anders Grandt hver deres tatovørshop kørende. I et andet ligger barbershop­ pen i bedste retrostil, hvor kunderne kan syn­ ke ned i røde barberstole. Derudover er der tøjbrands, grafikere, et webbureau, et atelier med udøvende kunstnere, et reklamebureau, et eventbureau, et firma med skægprodukter (der er mange skæg her) og snart også en vin­ bar med tapas – og udendørsservering. Og i alle lokalerne viser Galleri Grisk skiftende ud­ stillinger.

Peter Birk ejer Galleri Grisk, som er street art, urban art, graffiti og nutids- og samtidskunst samlet og udstillet alle egnede flader i kælder­ miljøet. ”Kommer du for at blive tatoveret hos Anders eksempelvis, kan du også gå ned og få dig et glas vin i vinbaren. Samtidig kan du se en udstilling eller se på alt muligt andet, der også foregår her,” siger Peter Birk. Galleriets direktør, Mads Fredberg, arrangerer vægmalerier, større udsmykningsopgaver – og kører det fulde management for de omkring 25 kunstnere, Galleri Grisk har i stald. Lige­ som galleriet står som arrangør for Aarhus Art Convention, der har tradition for at samle et stort udvalg af verdenseliten inden for graffiti og streetart, fortæller Peter Birk. Han har selv en arbejdsplads i atelieret, der ligger endnu en trappe ned fra det store rum. ”Det er fx ikke så nemt at leve som billed­ kunstner. Det kræver mere end at stå i dit eget lille rum. Hvis der ikke er nogen, der ser din kunst, kan du være nok så dygtig. Det kræver

VI HAR ØNSKET AT LAVE EN PLATFORM FOR KREATIV UDFOLDELSE, ET FEDT PRODUKTIONSSTED. ALLE HER KAN POTENTIELT ARBEJDE SAMMEN OG NYDE GODT AF HINANDEN. GRISK ER BARE PLATFORMEN FOR ALT DET KREATIVE. 17


netværk. Og det er det, vi kan her, vi har et kæmpe netværk her, når vi lægger alle vores netværk sammen,” siger Peter Birk, der også har boet i Berlin, hvor der er mange af denne type fællesskaber. AT TRO PÅ DET Gennem de nye vinduer kan Grisk-magerne kigge op på Klosterport, hvor busserne kører forbi i en lind strøm. Og folk kan undre sig over, hvad der foregår bag kældervinduerne, og lade nysgerrigheden og det fire meter lange træskilt, hvor der står Grisk, føre dem ned i kælderen. Anders Grandt fortæller, at kælderuniverset giver ham det arbejdsmiljø, som han som tato­ vør allerhelst vil være i. ”Vi er her 70-80 timer om ugen. Alle siger, at det er fedt at sidde i sådan en blanding, som Grisk er. Det oplever jeg også selv. Det giver mig noget særligt, fordi man mærker flowet,” siger Anders Grandt. ”Vi ved ikke, hvad det ender med, men vi ved, at det er begyndt virkelig godt. Vi har sået et frø, og vi tror på, at det kan vokse sig stort,” siger han, mens Peter Birk nikker. Da Anders Grandt og Peter Birk kiggede på lokalerne, var der et tykt lag olie overalt. Man

kunne ikke se en meter frem for sig, fordi der stod reoler overalt. Som Peter Birk beskriver det, var det sort, olieret og rustfarvet. Selvfølgelig har der været eksperter inde over til vandføring, strøm osv., men alt andet har de selv lavet med venners hjælp. Og op til overta­ gelsen ved årsskiftet knoklede de for at blive færdige, også i julen. ”Du skal være kreativ i dit hovedet for at turde sige ja til sådan et sted her, ingen tvivl om det. Men vi er ikke bange for at satse, hvis det er noget, vi tror på,” siger Anders Grandt med et smil. ”Mange ved, hvad Grisk er, efter vores fire år på Vesterbro Torv. Nu kan vi invitere folk i større udstrækning. Det vigtige er, at der sker nogle ting på stedet. Og vi har jo folk i huset, der lever af at lave arrangementer. Når Grisk har stået for arrangementer, plejer det at være velbesøgt,” siger Peter Birk. Helt konkret regner de med at afholde arrangementer i kælderen med bl.a. forfattere, kunstnere, musikere eller forretningsmagere. ”Sådanne aftener vil vi gerne holde. Og det kommer selvfølgelig vinbaren til gode, at vi har 100 gæster en aften. Grisk skal bare udvikle sig.”

GRISK Tanken med Grisk er at få udbytte af diversiteten. Derfor arbejder forretningsmænd og kunstnere ofte sammen og lærer af hinanden i processen. Grisk fungerer som et uafhængigt produktionsapparat, hvor man arbejder efter retningslinjerne: 1. Kunst og kultur skal være synligt 2. Tværfaglighed skal inspirere 3. Mangfoldighed er en styrke www.gallerigrisk.dk

NB. SE FLERE BILLEDER FRA GRISK PÅ OLAVDELINDE.DK

18


El-installation

MANGLER DU EN ELEKTRIKER? Med Verdo som samarbejdspartner får du professionel rådgivning, installation samt service og vedligehold. Vi arbejder bl.a. med - Service- og entrepriseopgaver - Energirigtig belysning både ude og inde - Tele, data og fiberinstallation - Alarm og sikringsløsninger - Termografi - Ventilation og køleteknik - Facility Management ydelser

Et samarbejde, der er guld værd!

RING

7010 023 2 ELLER KLIK

WWW.VER

DO.DK/EL

Verdo | Tel.: 7010 0232 | www.verdo.dk

19


T

20

E : VIB EKST

.L KE C

MAS : THO O T O N/F ARSE

SINK

BÆK


Det aarhusianske forlag Turbine Forlaget er blevet en etableret spiller i den danske forlagsbranche. Forlaget holder til i det gamle kornlager på Aarhus havn – langt væk fra kulturparnasset i København.

F

orfatteren Jesper Bugge Kold havde ikke de store forventninger før mødet med Turbine Forlaget i Aarhus. Hans debutroman havde fået nedadvendte tommelfingre fra alle de store, velre­ nommerede forlag, og nu var manu­ skriptet altså endt hos Turbine Forlaget. ”Han forventede et lille forlag, der holdt til i en baggård, så han blev noget overrasket, da han troppede op her og så vores fantastiske ud­ sigt,” fortæller redaktionschef Marie Brocks. Turbine Forlaget holder til på anden sal i det gamle kornlager i Balticagade på Aarhus Havn. Der er højt til loftet i de lyse lokaler, og fra forlagets vinduer er der en fænomenal ud­ sigt ud over Aarhus by og havn. ”Udsigten er altid en god icebreaker, når vi holder møder,” siger Jesper Tolstrup, der er redaktør og underdirektør på forlaget. Med sin placering på Aarhus havn ligger Turbine Forlaget langt væk fra de store forlag i København med Gyldendal i spidsen.

”Hovedparten af forlagene ligger i København, og det er både godt og skidt at ligge så langt væk fra kulturparnasset. For mange forfattere er det ultimative at udkomme hos Gyldendal eller Lindhardt & Ringhof, og det har vi skullet slås lidt med. De sidste par år har vi oplevet, at det er ved at vende. Vi får bedre manuskripter tilsendt, og flere etablerede forfattere skifter til os,” siger grundlægger og administrerende direktør,” Ulrik T. Skafte. TRYK PÅ TURBINERNE Sammen med Marie Brocks og Jesper Tol­ strup ejer han forlaget, som på lidt over 10 år er blevet en etableret spiller i den danske for­ lagsbranche. 500 bøger blev sidste år udgivet med forlagets logo – en opslået bog, som også kan ses som en turbine – og rigtig mange af

bøgerne har en dansk forfatter på titelbladet. ”I begyndelsen fik vi kun tilsendt de manu­ skripter, som alle de andre forlag havde sagt nej til. Derfor udgav vi primært oversatte bø­ ger,” fortæller Ulrik T. Skafte. Han grundlagde virksomheden i 2004 sam­ men med to bekendte, og i begyndelsen hav­ de forlaget til huse i de gamle turbinehaller og tog navn derefter. ”Vi skulle lære alting fra bunden og har ikke været bundet af gamle vaner og en bestemt tankegang om, hvordan man udgiver en bog,” siger Ulrik T. Skafte, der selv er uddannet bib­ liotekar.

Der er højt til loftet og smuk udsigt udover by og havn hos Turbine Forlaget.

21


SOMMERTID ER LÆSETID Vi bringer her Turbine Forlagets bøger til hængekøjen

b e s s ka . r i fæll je kendte e e g b o t p ar e elsen d d e le r en m udg ø s amm idten) i 20 04 e (i m ft e a g k a S ik T. en tilb o g Ulr mh e d virkso lstrup o e T d r e e ft p e sti s, Je s . Skaft Bro ck Ulrik T t. Marie e g la e For Turbin

De to bekendte faldt fra undervejs, og i dag tæller virksomheden 15 ansatte og en række freelancemedarbejdere. Der er nemlig tryk på turbinerne, og forlaget er hele tre gange blevet udnævnt til Gazellevirksomhed af Børsen. ”Vi er nu i top 10 over danske forlag målt på omsætningen, men vi vil gerne op i top 5,” siger Jesper Tolstrup. NORDISK TANG OG HÆKLING Den simple formel på succes er at udgive mange bøger. Turbine Forlaget har ikke en speciel profil, men udgiver alt, hvad de finder interessant og tror på. På hylderne står fagbøger som ’Nordisk Tang’, ’Hækl din egen campingtur’ og ’Fluefiskerens grundbog’ side om side romaner og børnebøger som ’Sallys far er sygt pinlig’, ’Vovestykker’ og ’Rubinrød’. Der­ til kommer en lang række undervisningsbøger og læse-letbøger. ”Sommetider undrer vi os over, at en bog ikke slår igennem, og andre gange går det over al forventning,” siger Marie Brocks og nævner Lotte Kaa Andersens debutroman ’Hambros Alle 7-9-13’ som en udgivelse, der er strøget ind på bestsellerlisterne. At forlaget også er blevet kendt blandt de håbefulde forfattere kan aflæses på antallet af ind­ sendte manuskripter. Hver uge modtager forlaget 15-20 manuskripter.

”Nogle skriver bare ’Hej, jeg har en idé til en bog. Hvad gør jeg nu?’,” fortæller Jesper Tol­ strup. Det er dog en god idé at gøre sit hjemmearbejde ordentligt, hvis man vil gennem nåle­ øjet. UDGIV DIN EGEN BOG Siger forlagene nej, eller ønsker man selv at sty­ re hele processen, har Turbine Forlaget også en selvudgiverplatform, Trykværket. Her kan man selv udgive sine bøger og bestemme alt fra forsidebillede til kommatering. ”Man kan også tilkøbe ydelser som redaktør­ hjælp eller opsætning af forsiden hos os. Det er ligesom hos Ryanair,” siger Ulrik T. Skafte. Virksomheden indgår også business-to-busi­ ness-aftaler med firmaer og organisationer om udgivelse af bøger eller produktion af film. Og hvad skete der med Jesper Bugge Kold? Den skeptiske forfatter? Han er stadig tilknyttet Turbine Forlaget. Hans første roman ’Vintermænd’ udkom i 2014. Den fik gode anmeldelser og sikrede forfatteren en nominering til Bog Forums Debutantpris. Siden er verdensrettighederne blevet solgt til Amazon Crossing, og bogen er udkom­ met i Tyskland og England. Turbine Forlaget har netop udgivet Jesper Bugge Kolds anden roman ’Land i datid’, som foregår i det tidligere DDR. Skepsis blev vendt til succes på havnen i Aarhus.

TIL HAM: Jesper Bugge Kold: ‘Land i datid’ – Andreas er resultatet af et møde mellem en dansk ungkommunist og en østtysk mand. 30 år senere bliver faderen myrdet, og Andreas rejser til Berlin for at finde sandheden om sin far og sig selv. Daniel Friebe og Pete Goding: ‘De høje bjerge’ – 50 legendariske stigninger for cyklister i Europa beskrevet med lækre fotos og kort. Perfekt optakt til årets Tour de France. TIL HENDE: Birgitte Bartholdy: ‘Vildfarelser’ – Journalisten Sofus forsøger at finde sandheden om mordet på hans mor, en jagt, der fører ham tilbage til opvæksten i et kollektiv og ind i magtens centrum. Rukiye Benli: ‘Mit tyrkiske køkken’ – Det klassiske tyrkiske køkken møder ny nordisk madminimalisme. Forfatteren har tyrkiske rødder, men er opvokset i Danmark. TIL BØRN: Karin Feit Alberg: ‘Forvandlingsmusen’ Musen Gregers bor i Zoologisk Have og er ked af, at der aldrig er nogle, der tager billeder af ham, for han synes selv, at han er ret flot. TIL TEENAGEREN: Hanne Giersing: ‘Vi ses bare’ – Kærligheden er en klam stodder i den røvballeby, hvor Lea og Bianca vokser op. Det eneste de har til fælles, er, at de ikke har andre.

NB. SE FLERE BILLEDER FRA TURBINE FORLAGET PÅ OLAVDELINDE.DK

22


de.d

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

n vdeli a l o . www

k

. . . e j il le

-t

Domicil

Attraktivt kontor • 544 m² Havnegade 23 • 5000 Odense C

Inspirerende havnemiljø og erhvervspark • Centralt og meget velplaceret havneejendom med stor profileringsværdi • Moderniserede lokaler med atmosfære - evt. mulighed for opdeling • Få minutters afstand til Ringvejene, Banegård og Odense C • Gode parkeringsforhold ved ejendommen

Se mere...

Havnegade 18, 1. sal • 5000 Odense C • Tlf 6544 4244


- motion, løb og atletik for elite og bredde!

Blev medlem - se mere pĂĽ www.1900am.dk

Det sunde valg...

24


Stjernerestaurant med jordforbindelse At få den eftertragtede Michelin-stjerne har ændret en del hos Restaurant Substans i Aarhus. Men René Mammens grundidé om at skabe afslappet gourmetmad med fokus på økologi og lokale råvarer – og til rimelige penge – er præcis den samme som før. T E K S T: I N G E H A L D / F O T O : J E S P E R B A L L E BY

”Det er jo trods alt bare mad og vin”. Den afvæbnende tekst på Restaurant Substans’ webside punkterer fuldstændig fordommene om, at en Michelin-restaurant er bygget på en ret tyk bund af selvhøjtidelighed. Og nede på jorden-stilen fortsætter i restauranten i Frede­ riksgade, hvor lokalet med plads til 35 gæster er indrettet lyst, enkelt og med et råt twist. Med borde af gamle egeplanker, en rå mur­ stensvæg, en plantevæg og et stykke smukt patineret og mangefarvet gulvmosaik lavet af et gammelt trægulv fra en gymnastiksal på Djursland.

”Det er lige i vores ånd at bruge ting, som har været brugt før. Vi har stræbt efter at skabe et afslappet sted, hvor man har lyst til at være, og hvor der ikke er nogle elementer, der stjæler fokus fra det, vi godt kan lide – mad og vin,” siger René Mammen, der ejer Restaurant Substans sammen med hustruen Louise. RIMELIGE PRISER Selv om Substans siden 2015 har kunnet bry­ ste sig af at have en af de eftertragtede stjer­ ner i Guide Michelin, holder René Mammen

fast i at dyrke det, han kalder det ”afslappede gourmetmåltid”. Det omfatter både stemnin­ gen i restauranten og prisniveauet. ”Det er vores kæphest at holde prisen nede. Substans skal være et sted, hvor folk har råd til at komme. Jeg ved godt, at vi ikke er helt billige, men vi koster stadig kun det halve af, hvad det koster at besøge andre danske Michelin-restauranter. Og hvis folk tænker ”fin restaurant” – det er vi altså ikke. Her går vi ikke med hvide handsker, og her er heller ingen krystalglas eller guldbelagte toiletter,” siger han med et skævt smil.

25


Efter lidt hovedregning kommer han frem til, noget ekstra indimellem dukker op, er de gode at man faktisk får mere for pengene i dag til at minde hinanden om, at stjernen gives for end før Michelin-stjernen kom til. Dengang noget, man har præsteret. kostede restaurantens ”store pakke” med vin”Det største pres er det, vi lægger på os selv. menu 1.200 kroner. I Vi har altid gjort os uma­ dag er den udvidet med ge for at blive bedre, så to retter og koster 1.400 det falder helt naturligt, kroner, mens den ”lille vi hele tiden forsøger ”Vi vil bare gerne atat udvikle pakke” inklusiv vin­menu os. Vi vil bare være bedre. Både kan nydes for under gerne være bedre. Både 1.000 kroner. for vores egen og for for vores egen gæsternes skyld,” siger og for gæsternes INGEN VENTELISTE René Mammen. skyld”. Som kok har René Gennem forår og for­ Mammen altid drømt sommer har han og om at få en Michelin-stjerne. Derfor var glæ­ hans team travlt med at indsamle og ekspe­ den stor, da den kom i 2015: ”I starten var rimentere med vilde urter, knopper, blomster, jeg helt bims. Vi fik 1.000 bookinger det første skud, bær og andet grønt til restaurantens døgn efter, at vi fik stjernen”. gemmekøkken. Senest har de syltet og fer­ Siden er det blevet mere hverdag. I dag har menteret grønne jordbær og ramsløgsknop­ restauranten ingen lang venteliste. Som re­ per, som senere skal give menuer smag, saft gel kan man med kort varsel få et ledigt bord og kant. De vilde råvarer høstes bl.a. i Riis både på hverdage og i weekender. Den største Skov, ved Ajstrup Strand og i skovene omkring ændring er sket i gæstemønsteret. Tidligere Silkeborg og Skanderborg. kom der mange gæster på hverdage, mens weekenderne var mere stille. Det har Miche­ ITALIENSK FOR GOURMETER lin-stjernen vendt rundt på. Der kommer hel­ I takt med at solen får mere fat, kommer der ler ikke længere gæster direkte fra gaden. Nu færre gæster i restauranten. Sommeren er bestiller alle bord. lavsæson for Substans, og derfor lukker den i ”Jeg tror, det er noget lidt jysk, at man mest går tre uger i juli, så alle medarbejdere kan afvik­ ud at spise på de bedste le sommerferie. En del restauranter i weekendaf ferien bruger René en. Vores stamgæster Mammen og hans fa­ har holdt ved. Derudover milie i Norditalien sam­ ”Det er vores får vi nu mange gastro­ men med venner. Med kæphest at holde turister, som besøger os, en datter på syv og to prisen nede. fordi vi har en stjerne,” sønner på fire og et siger René Mammen, år er der dømt afslap­ Substans skal der også oplever, at Mi­ og badeferie i stor være et sted, hvor ning chelin-stjernen får nog­ stil. Men der skal også folk har råd til le gæster til at komme hentes madinspiration at komme”. med en lidt forbeholden hos gode restauranter – attitude. heriblandt flere i Miche­ ”En del gæster skal lige se os an – om vi nu kan lin-familien – som Louise og René Mammen leve op til det. Dem er vi blevet gode til at spotte. har udset sig hjemmefra. Vi kalder dem ”krammeborde”, for de skal have ”Vi spiser meget ude, når vi har fridage og fe­ lidt ekstra opmærksomhed. De skal lige lande og rie. Det er dejligt at komme ud og se, hvad an­ smage på en ret eller to, før de føler, at vi har styr dre laver. I sommerferien skal vi bl.a. besøge på det, og de kan slappe af og nyde maden.” en selvforsynende gård med en lille klassisk italiensk restaurant. Jeg drømmer selv om at PRESSER OS SELV blive mere selvforsynende i restauranten. Jeg René og hans kokketeam, der ud over ham laver også selv meget mad, når vi er på ferie. selv består af en køkkenchef, en kok og en Jeg kan godt lide at gå på markeder og finde elev, føler ikke Michelin-stjernen som et ekstra gode råvarer og lave mad som de lokale,” siger pres i hverdagen. Når følelsen af at skulle gøre René Mammen. 26


Restaurant Substans tilbyder nordisk gourmetmad med fokus på økologiske råvarer fra lokale producenter. Vinene er også økologiske og ofte ufiltrerede.

LILLESØSTER VED ÅEN Louise og René Mammen ejer også bistroen Pondus ved åen i Aarhus. Pondus har de seneste to år fået en Bib Gourmand i Guide Michelin Nordic Cities 2016, som gives for rigtig god mad til rimelige priser. Pondus, som Louise Mammen står for, leverer også økomad ud af huset.

NB. SE FLERE BILLEDER FRA SUBSTANS PÅ OLAVDELINDE.DK

27


Jomfruhummer med æbler og svampe René Mammen har lavet en for­ enklet udgave af en af retterne fra Restaurant Substans’ menukort. Velegnet som en delikat forret i en sommermenu. 4 kuverter

DU SKAL BRUGE 4 store jomfruhummerhaler • 1 fed hvidløg • Smagsneutral olie og smør til stegning • Groft salt Tilbehør: 1 grønt æble • 1 salatløg • 150 g syltede svampe (fx shiitake) • 30 g syltede rams­ løgsknopper • 50 g saft af juicede svampe (fx shiitake) • 50 g saft af juicede æbler • 8 stk. tallerkensmækker • 2 stilke spansk kørvel • Salt og peber

SÅDAN GØR DU Hak æble, svampe og løg i 1x1 cm og vend det sammen med svampe- og æblejuice. Smag til med salt og peber og vend rams­ løgsknopper og hakket spansk kørvel i. Jomfruhummerhalerne pilles, sørg for at få hele tarmstrengen ud. Hak hvidløget groft. Steg jomfruhummerhaler på en varm pan­ de i cirka 2 min. sammen med hvidløget. Drys med lidt salt. Anret som vist på foto. Pynt med taller­ kensmækker.

28


VI KOBLER MAD OG VIN

– og hjælper dig med at sætte den rigtige vin til maden.

Bichel Vine har et af Danmarks bedste vinsortimenter med vægt på autentiske vine fra små topproducenter. Har også et fint lille, skarpt udvalg af verdens bedste råvarer. Egen vinskole og vinkurser plus egen vinmark, hvor vi laver et godt bud på Danmarks bedste mousserende vin. Kig forbi butikken i Hjortshøj eller gå på opdagelse på bichel.dk SANCERRE 2015, MERLIN-CHERRIER Testvinder i Berlingske. “En sprød og lækker sag, indslag af tomatplanter og kiwi, garneret med en knivskarp barberbladssyre samt mineralske toner”. Madvillig til terrasse og frokost, og især rejer og krabber.

14975

TEST VINDER BICHEL ANBEFALER SANCERRE 2015 MERLIN-CHERRIER TIL KRABBER OG REJER

VIRÉ-CLESSÉ 2014 DOMAINE ROALLY

SOMMERENS HVIDE BOURGOGNE

Bedste producent i Macon. Ren Chardonnay. Ingen fad. Senthøstede druer. Fin fylde, god balance og stor kompleksitet. Madvillig til sommerkøkkenet.

13975 ÅBENT: MAN/TIRS/ONS: 9-16.30 TORS: 9-18/FRE: 9-18/LØR: 11-14 FREDAGSSTEMNING: KL. 15-18 LØRDAGS-FOIE GRAS: 11-14

GRÜNER VELTLINER, STEINSETZ 2014 SCHLOSS GOBELSBURG

92 P. VINOUS

“Vin i verdensklasse”. Dobbelt testvinder i Berlingske og Herning Folkeblad. En Bichelklassiker og en vinøs altmuligmand! Pr. fl. 139,75 V. 6 flasker

11975

SAUVIGNON BLANC 2014, SAINT CLAIR

90 P.

WINE ADVOCATE

Vores største hvidvinssucces. 90 p. i Wine Advocate “Wine of the Day” samt 5 stjerner i Finansbureauet. Spækket med aromatik og friskhed. Pr. fl. 119,75 V. 12 flasker

9975

BICHEL Vi kobler mad & vin

BICHEL / HJORTSHØJLUND / MEJLBYVEJ 501 / 8530 HJORTSHØJ / TLF. 86 22 94 00 / POST@BICHEL.DK / KØB ONLINE PÅ BICHEL.DK

29

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbudene gælder t.o.m. 1. okobter 2016 og så længe laver haves.

I BERLINGSKE


NETVÆRKSRUBRIKKEN ADVOKATER

FORBRUGSMÅLING OG FORDELINGSREGNSKABER INNOVA ADVOKATFIRMA

TECHEM

Fiskerivej 2 • 8000 Aarhus C TLF.: 8613 2800 www.innova-law.com

Trindsøvej 7A-B • 8000 Aarhus C TLF.: 8744 7700 • MAIL: info@techem.dk www.techem.dk

ASFALT

FORSIKRINGSMÆGLERE KJK APS

FORSIKRINGSMÆGLERNE MOHR KJÆR

Middelfartvej 367 • 5491 Blommenslyst TLF.: 6596 7285 • MAIL: kjk-asfalt@mail.tele.dk www.kjk-asfalt.dk

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj TLF.: 8734 0260 • MAIL: mail@caremore-forsikring.dk www.caremore-forsikring.dk

BLIKKENSLAGERE

GULVE OG GULVSERVICE

EBLING’S BLIKKENSLAGERFORRETNING

HUMMELS GULVSERVICE

Michael Drewsens Vej 23 • 8270 Højbjerg TLF.: 8614 5858 • MAIL: ebling@mail-telia.dk www.eblings-blik.dk

Løgtenvej 27 • 8543 Hornslet TLF.: 8741 0900 • MAIL: butik@hummels.dk www.hummelsgulvservice.dk

DESIGNBUREAU

INDRETNING AIDGENCY APS Søren Frichs Vej 42 H • 8230 Åbyhøj TLF.: 2928 3020 • MAIL: rene@aidgency.dk www.aidgency.dk

EL-INSTALLATØR

FISCHER DANMARK A/S GARDINER SOLAFSKÆRMNING

INGENIØRFIRMA JOHN DREJER A/S

MIDTCONSULT

Søren Frichs Vej 20 • 8230 Åbyhøj TLF.: 8642 3877 • MAIL: data@john-drejer.dk Tommy Lauridsen EL-INSTALLATØR www.john-drejer.dk Salg / Projektleder

tommy@john-drejer.dk Mobil 27 88 65 01

Huset Campen, Viborgvej 159 • 8210 Aarhus V TLF.: 7015 4055 • MAIL: fischer@fischer-danmark.dk www.fischer-danmark.dk

Silkeborgvej 620 • 8220 Brabrand TLF.: 9722 1133 • MAIL: mc@midtconsult.dk www.midtconsult.dk

JOHN DREJER A/S Trindsøvej 15 8000 Aarhus C Tlf. 86 42 38 77 www.john-drejer.dk

KLIMA- OG KØLEANLÆG SCHMIDT & ØHRNSTEDT EL–INSTALLATION I/S

ANGELO KØLETEKNIK A/S

Højeløkkevej 18 B / Middelfartvej 11 E 5690 Tommerup / 5000 Odense C TLF.: 6376 6090 • MAIL: kontakt@sikker-el.dk www.sikker-el.dk

EL- & VVS-INSTALLATØR

Vestermarken 17 • 8260 Viby J TLF.: 8628 3499 • MAIL: info@angelo-cool.dk www.angelo-cool.dk

KOSMETISK KLINIK

VERDO

V/ SYGEPLEJERSKE BIRGITTE ABRAHAMSEN

Agerskellet 7 • 8920 Randers NV TLF.: 7010 0232 • MAIL: kunde@verdo.dk www.verdo.dk

Lindevangsvej • 8240 Risskov TLF.: 4244 3414 • MAIL: ba@kkba.dk www.kkba.dk

ELEVATORER

KREDIT OG BANK SCHINDLER ELEVATORER A/S

BRFKREDIT

Sindalsvej 9 • 8240 Risskov Næsbyvej 78 • 5270 Odense N TLF.: 7013 1060 • MAIL: post@dk.schindler.com www.schindler.dk

Nørreport 26 • 8000 Aarhus C TLF.: 4526 8200 • MAIL: erhverv@brf.dk www.brf.dk

ENTREPRENØRFIRMA LONICO APS

HANDELSBANKEN

Herredsbjerg 2A • 5683 Hårby TLF.: 2128 5439 • MAIL: morten@lonico.dk www.lonico.dk

Åboulevarden 11-13 • 8000 Aarhus C TLF.: 4456 5300 • MAIL: aarhus@handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk/aarhus

ERHVERVSMÆGLER NYBOLIG ERHVERV ODENSE

NORDEA ERHVERVSAFDELINGEN

Vestergade 15, 1 • 5000 Odense TLF.: 6313 8060 • MAIL: 5102@nybolig.dk www.nyboligerhverv.dk

Skt. Clemens Torv 2-6 • 8000 Aarhus C TLF.: 8933 3301 www.nordea.dk

FARVEHANDLERE

- maling i mesterklasse

30

LÅSESMED SIGMA SERVICECENTER

ODENSE LÅSESERVICE A/S

Trindsøvej 15 • 8000 Aarhus C TLF.: 8615 3400 • MAIL: info@sscaarhus.dk www.sigmacoatings.dk

Roersvej 37 • 5000 Odense C TLF.: 6612 6815 • MAIL: odense@laas.dk www.laas.dk


MOTION

- motion, løb og atletik for elite og bredde!

TØMRERE, TRÆLASTER OG GLARMESTRE AARHUS 1900 ATLETIK/MOTION

HUSTØMRERNE A/S

Observatoriestien 1 • 8000 Aarhus C TLF.: 8611 0135 • MAIL: info@1900am.dk www.1900am.dk

Katrinebjergvej 117 • 8200 Aarhus N TLF.: 8739 2999 • MAIL: aarhus@hustomrerne.dk www.hustomrerne.dk

MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S

STARK

Yrsavej 34, st. • 8230 Åbyhøj TLF.: 8615 7855 • MAIL: salg@miljorent.dk www.miljorent.dk

Daugbjergvej 17 • 8000 Aarhus C TLF.: 8252 8000 • MAIL: info.aarhus@stark.dk www.stark.dk

RENGØRING

VAGT OG RENGØRING

REVISOR BRANDT REVISION

VSG

Søren Frichs Vej 36 L • 8230 Åbyhøj TLF.: 8740 6000 • MAIL: prdu@brandtrevision.dk www.brandtrevision.dk

Søren Frichs Vej 42 A • 8230 Åbyhøj TLF.: 8615 7181 • MAIL: vsg@live.dk www.vsg.dk

SKILTE

VENTILATION HUBERT SKILTE DESIGN APS

NIELS KALHAVE A/S

Gunnar Clausens Vej 16 • 8260 Viby J TLF.: 8628 9611 • MAIL: post@hubertskilte.dk www.hubertskilte.dk

Industrivej 18 • 8800 Viborg TLF.: 8662 5000 • MAIL: kr@kalhave.dk www.kalhave.dk

STILLADSER

VVS PS STILLADSER A/S

VVS FIRMA P. HERMANSEN A/S

Sandgårdsvej 6 • 8950 Ørsted TLF.: 8648 9900 • MAIL: info@psstilladser.dk www.psstilladser.dk

Søren Frichs Vej 40B • 8230 Åbyhøj TLF.: 8734 4244 • MAIL: jorgen@hermansen-vvs.dk www.hermansen-vvs.dk

TAGDÆK PHØNIX TAG ÅRHUS A/S Tolsagervej 5 • 8370 Hadsten TLF.: 8626 1111 • MAIL: arhus@phonixtag.dk www.phonixtag.dk

FÅ DIN ANNONCE MED OG KOM MED I NETVÆRKET Olav de Linde Magasinet har til formål at formidle vores gode samarbejdspartnere til et bredt publikum. Magasinet trykkes i et oplag på 13.900 eks. og postomdeles til et netværk af erhvervsdrivende i Aarhus, Skanderborg, Odder og Odense. Højt redaktionelt niveau, spændende historier og eksklusivt design gør magasinet til et stærkt annoncemedie. Læs mere om annonceringsmulighederne på olavdelinde.dk eller kontakt marketingansvarlig Sten Bjerregaard på tlf. 29 69 39 19.

31


TEMA

N E D I S G A B AF KUNSTEN FOTO: JESPER BALLEBY

ADNO » Rusland er med helt i front, når det gælder post-graffiti og streetart, hvor graffiti, grafisk design og industrialisme mikses til et nyt udtryk. I Rusland er ADNO blandt pioneerne inden for netop det felt. » Værket er fra Aarhus Art Convention, 2016

Bagsiden Af Kunsten er siden, hvor murværk bliver til kunstværk. Her præsenterer vi spændende gadekunst fra fremtrædende street art-kunstnere. Kunst, du kan opleve og nyde på en række Olav de Linde-ejendomme i Aarhus.

» Se mere på www.adno1.ru

HERMODSVEJ 20 8230 ÅBYHØJ

SCAN OG SE VÆRKETS PLACERING PÅ KORT

W W W.OL AVDELINDE.DK

NR. 01 / 2016