Page 1

O L AV D E L I N D E M A G A S I N E T

TEMA: LYSTEN TIL AT GIVE GIV’ISME FREMTIDENS BORGERE NÅR MORMOR ER MODERNE HJÆLP HVOR DU KAN MØNSTERBRYDER MED EN MISSION DET ORDENTLIGE MENNESKE TWITTER – HVAD KAN JEG BRUGE DET TIL GIVEREN ER DET NYE IDOL

SØREN SCHRIVER

MILITÆRMAND MED OMSORG FOR INDIVIDET M A NDEN BAG DET STÆR K E FÆLLESSK AB HOS H UM MEL W W W.OL AVDELINDE.DK

NR. 03 / 2014


LEDER

HJÆLP behøver ikke koste en krone

Ahmet Øcalan, Chef for Bazar Vest

En håndsrækning, nogle få minutter eller bare dit nærvær. Den lille indsats, der nogle gange skal til for at hjælpe et andet menneske, kan ændre et menneskeliv. Sikke en gave at give. Foto: Jesper Balleby, Imagic.

D

et ’at give videre’ er noget, som fylder mig med energi. Måske en kliché, men den er så evig sand. Jeg har fungeret som mentor for udsatte unge, lige fra dengang jeg solgte bananer på Strøget til i dag, hvor jeg i strukturerede rammer indgår i et mentorprogram ved siden af mit fuldtidsvirke som centerchef i Bazar Vest. Jeg erfarer konstant, hvordan den lille ekstra indsats, det lille ekstra fokus på det pågældende menneske, kan flytte bjerge. Ikke kun i et kort moment, men for hele vedkommendes liv. I sidste uge så jeg en af ”mine drenge” stå ved busstoppestedet. Da jeg alligevel var i bil og havde tid, holdt jeg ind og tilbød ham et lift.

Layout, tekst, produktion: Redaktion ODL: Fotografer: Annoncesalg: Tryk: Oplag: Næste nr.:

Minuskel.dk, anette@minuskel.dk Sten Bjerregaard, sb@olavdelinde.dk Imagic ApS, imagic@imagic.dk Olav de Linde, sb@olavdelinde.dk Strandbygaard Grafisk 13.500 stk. December 2014

”Habibi Ahmet. Jeg har haft lidt problemer og skal egentlig bare op på fritteren”, sagde han. Den smule tid, det krævede af mig for at give drengen et lift, viste sig at være rigtig godt givet ud. Uden større forklaring kan jeg sige, at han var på vej i en retning, der bestemt ikke førte noget godt med sig.

I denne udgave af Olav De Linde Magasinet sætter vi fokus på ildsjæle, som er drevet af lysten til at give videre, og som ønsker at hjælpe andre til at få et mere meningsfuldt liv. Mennesker, der interesserer sig for mennesker.

Efter samtalen med drengen om tingenes tilstand, var meget ændret for ham. Jeg har ikke reddet verden på denne regnfulde eftermiddag på Ringvejen i Aarhus V. Men jeg ved, at mine 10 minutter har skubbet ham i en retning, hvor han kan støde på håb og relationer, ikke på evindelige skuffelser og konflikter. Et lille overskud kan gøre en stor forskel. Det er dét, jeg lever for.

God læselyst!

Alle henvendelser vedr. redaktionelle spørgsmål bedes stillet til anette@minuskel.dk. Artiklerne i magasinet er ikke nødvendigvis udtryk for Byggeselskab Olav de Lindes holdninger. Eftertryk og kopiering af artikler, billeder eller annoncer må kun ske efter godkendelse hos Olav de Linde med tydelig angivelse af Olav de Linde Magasinet som kilde, ligesom gængse citatregler skal overholdes. Udgivelser i 2014: Nr. 1 marts, nr. 2 juni, nr. 3 september og nr. 4 december.

Scan og læs den digitale udgave af magasinet


INDHOLD 06 FREMTIDENS BORGERE 09 DET ORDENTLIGE MENNESKE 13 TING DU SKAL HOLDE ØJE MED 14 HJÆLP, HVOR DU KAN 18 NÅR MORMOR ER MODERNE 21 TWITTER – HVAD KAN JEG

BRUGE DET TIL?

24 GIV’ISME 30 MØNSTERBRYDER

MED EN MISSION

36 GIVEREN ER DET NYE IDOL

30

Giverlyst skaber glæde VERNER BRYDER DEPOT FOR EKSPLOSIV KEMI

09

HUMMEL: ORDENTLIGT OVERSKUD

14 00

MØDREHJÆLPEN: RUMMELIGE ILDSJÆLE

00 30

BAGLANDET: GODT VIDERE I LIVET


med stolte håndværksmæssige traditioner Vi laver også alt indenfor inventar og glas Pålidelighed

Kvalitet

Forandringsparathed

RING +45 8739 2999 Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N aarhus@hustomrerne.dk

KVALITET TIL TIDEN gennem næsten 100 år!

En professionel samarbejdspartner

Rådgivning og projektering – vi kan optimere projekterne

Aarsleff har mere end 40 års erfaring i arbejdet med byggegruber og underjordiske bygværker og har opbygget omfattende geotekniske kompetencer. Vores ekspertise er på højt internationalt niveau, og vi er i stand til selv at udvikle nye og alternative løsninger. Ved komplekse funderings- og vandbygningsarbejder kan vi varetage projekteringen eller bidrage med rådgivning og projektoptimering.

4


de.d

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

n vdeli a l o . www

k

. . . e j il le

-t

Kontor • 951 m² Wichmandsgade 1, 1. sal • 5000 Odense C

Flot kontordomicil med 270 m² lager • Optimal hjørnebeliggenhed i et dynamisk og veludbygget erhvervsområde tæt på Odense Banegård • Velrenoverede og regulære kontorer med godt lysindfald • Smukt eksklusivt udtryk og moderne indretning • Gode parkeringsmuligheder

Se mere...

THRIGE-FIRKANTEN, Haubergsvej 1 • 5000 Odense C • Tlf 6544 4244


FREMTIDENS

BORGERE Nicolai Moltke-Leth er kaptajn fra Jægerkorpset, sociolog, forfatter og stifter af undervisningskonceptet True North. Med True North ønsker han at revolutionere det danske uddannelsessystem ved at give de unge værktøjerne til at blive den bedste udgave af sig selv. Til stærke individer, der ved, hvad de brænder for, og hvordan de når deres mål. Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Nicolai Moltke-Leth.

F

ra erhvervsliv til de unge. I flere år har Nicolai Moltke-Leth arbejdet med toppen af det danske erhvervsliv. I dag ligger hans fokus på arbejdet med de unges mindset, som er blevet hans hjertebarn. De unge er fremtiden, og skal man gøre verden et bedre sted, skal man påvirke de unge allerede i folkeskolen.

FOLK SKAL LAVE DÉT, DER FÅR DERES FLAMME TIL AT BRÆNDE. FORDI DET ER JO DÉR, DU LEVERER DIT STØRSTE BIDRAG. ”Skolen har i dag sit hovedfokus på de faglige færdigheder. Og det er bare ikke tilstrækkeligt i fremtidens samfund. For nogle år siden spurgte man de 500 største virksomheder i USA om hvilke ansættelseskriterier, der var afgørende for valg af kandidat. Der svarede 83%, at personlige og sociale kompetencer er det vigtigste. Fagligt stof kan læres,

6

udfordringen ligger i at træne de personlige og sociale kompetencer. Der mener jeg, at vi mangler noget i hele denne skolereformdebat. Hvad er det egentlig, børnene skal kunne? De skal ikke udelukkende kunne læse, skrive og regne. De skal kunne bringe sig selv i spil i en kompleks verden”, forklarer Nicolai Moltke-Leth. Personligt lederskab. ”Hvis du skal navigere i denne verden, så skal du kende dit udgangspunkt. Det gælder både det faglige, men også de mere bløde parametre. Hvem er jeg? Hvordan er jeg strikket sammen? Hvordan omgås jeg andre? Og det at acceptere sig selv, som man er. Du kan sikkert forestille dig, at hvis du har en udfordret elev, kan du risikere at deres håb, drømme og ambitioner er meget små, fordi de tænker: ”Jeg kan lige så godt lade være med at drømme stort, fordi mit liv har ingen lys fremtidsudsigt”. Du har nogle overbevisninger, som lever så stærkt i dig, at du tror, det er virkelighed, men det er bare den historie, du har fortalt dig selv så mange gange. Det er den virkelighed, du vælger at

leve. Og den kunne jo godt være anderledes. Så det, vi arbejder meget med, er elevernes mindset for at få dem til at anerkende deres potentiale”, fortæller Nicolai Moltke-Leth. Den sociale lim. Et velfungerende fælleskab er nødvendigt for overlevelse. Nicolai Moltke-Leth mener, at grunden til at vi overlevede evolutionen var, at mennesket har unikke evner til at innovere, samarbejde og passe på hinanden. ”Vi er ikke skabt til at være alene. Det er en moderne illusion, at vi kan klare os selv. Den eneste grund til, at vi har den illusion om, at vi kan klare os selv, bygger på en forudsætning af, at alle andre passer deres job for at opretholde systemet. Så du kan bytte din tid for penge, så du kan bytte dine penge for varer og til, at der er strøm i dine kontakter og varmt vand i dine haner, og gas så du kan lave mad. Vi er bygget til at arbejde i flok, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi sørger for, at individerne bliver den bedste udgave af sig selv, og at de ser sig som en del af fælleskabet”, understreger Nicolai Moltke-Leth.


HVIS DU SKAL NAVIGERE I DENNE VERDEN, SKAL DU KENDE DIT UDGANGSPUNKT.

Flere, der udlever passionen. ”Tænk hvis man kunne få mennesker derhen, hvor de kunne få lov til at udfolde deres indre potentiale. Det, der gør dem glade. Direktør såvel som skrædder. Den kinesiske filosof Konfutse sagde at: ”Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme som skal tændes”. Det har altid være devisen i mit eget liv. Folk skal lave dét, der får deres flamme til at brænde. Fordi det er jo dér, du leverer dit største bidrag. Når din flamme tændes, så får du naturlig lyst til at udforske verden, du bliver nysgerrig, du får lyst til at lære, og du får lyst til at tilegne dig viden, som du kan omsætte til noget værdifuldt. Vi har en masse mennesker, som skubbes ind i akademiske rammer, uden vi arbejder med deres mindset. På den måde bliver en masse viden aldrig omsat til værdi. Så er det jo ret ligegyldigt, at vi presser så mange gennem uddannelsessystemet”, udtrykker Nicolai Moltke-Leth. En transformation gennem skolen. Med flere succesfulde projekter og entydige resultater bag sig, har han vist, at hans metoder har

en positiv indvirkning på de unges mindset. Nicolai Moltke-Leth ville ønske, at politikerne havde mod til at gøre en større forskel, end dét vi ser lige nu. Han ønsker at stille sit undervisningskoncept gratis til rådighed for de danske skoler. Og bagefter hele verden. ”Det eneste sprog, der virker, er resultater. Og det er også det eneste, jeg fokuserer på. Og det er fint. Lad os måle resultaterne. Så kan vi sidde og være uenige om teorien og det ene og det andet, men lad os sammenligne resultaterne. Lad os prøve at tage de unge, som I har haft igennem jeres skolesystem og de unge, som vi har haft igennem vores forløb, og lad os holde resultaterne op mod hinanden. Hvad for nogle unge, mener vi rent faktisk, har den største sandsynlighed for at leve et godt liv og blive den største ressource, ikke kun for sit eget liv, men også for samfundet? Lad resultaterne tale for sig selv. Vi kan skabe en bedre skole, og det skal være nu. Vi har ikke råd til at vente”, siger Nicolai Moltke-Leth.

ET UDDRAG AF NICOLAI MOLTKE-LETHS PROJEKTER » True North: Camp af fem dages varig- hed, hvor unge i alderen 14-19 år lærer om bl.a. selvtillid, personligt lederskab og sociale kompetencer. True North findes også som efterskole. » Drengeakademiet: En summer camp for fagligt svage drenge i alderen 14-16 år. » Lær for livet: Ved hjælp af camps og mentorforløb styrkes selvværd og faglig- hed hos anbragte børn. truenorth.dk

Scan og hør Nicolai Moltke-Leth tale om personligt lederskab.

7


Du skal ikke tro,

du skal vide. Sådan er det. Man siger også, at tro kan flytte bjerge. Det bestrider vi ikke. Men vi hylder nu alligevel princippet om, at viden er den korteste vej til succes. Indsigter om man vil. Minuskel er et resultatorienteret reklamebureau, som arbejder med indsigtsbåret kommunikation. Vi tror på, at den gode idé

og den mest effektfulde

kommunikation udsprin-

ger af indsigter og viden.

Her hos Minuskel har vi

derfor vores eget for-

brugerpanel; ’Minuskel

Insight’, som vi bruger

til at indsamle viden om

og for vores kunder og vores kunders kunder. Vi kan blandt andet hjælpe dig med viden om, hvorfor dine kunder vælger (eller fravælger) dig, præferencer, medievaner, forbrugsvaner og -mønstre og meget mere. Vi er vant til at indsamle, analysere og omsætte data til et praktisk og brugbart koncentrat. Står du med konkrete spørgsmål, som du ønsker svar på, så ring til kontaktdirektør Brian Vester på 8619 0560, så kommer han gerne forbi til en snak om indsigter, og om hvordan

vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at lykkes. Og i den forbindelse er det selvfølgelig et must at vide og ikke tro.

Kommunikation & strategi MINUSKEL.DK

8


HUMMEL DIREKTØR SØREN SCHRIVER

det

ORDENTLIGE

menneske Hans far var general i hæren, og selv har han altid troet, at militæret var hans drøm i livet. Men alting ændrede sig, da Søren Schriver fandt ud af, at han havde en særlig evne til at skabe vækst. De sidste 22 år har Søren Schriver været CEO for tøjvirksomheden Hummel. Vi talte med ham om Hummels ’company karma’-filosofi, hans ledelsesstil og hans store engagement i at hjælpe kvinder i Nepal med at blive iværksættere.

Sport fylder meget i Søren Schrivers hverdag. Lige nu træner han til at svømme over Aarhusbugten.

9


WAWCAS: WOMEN AT WORK CHILDREN AT SCHOOL WAWCAS henvender sig til fattige kvinder i Nepal. I WAWCAS trænes kvinderne i at indgå i kooperativer, hvori de støtter hinanden fagligt og socialt. Ved hjælp af mikrolån opstarter kvinderne virksomheder, som WAWCAS følger i 1213 måneder. Der opstartes eksempelvis købmandsbutik, systue eller forskellige farme. wawcasinternational.com

Scan og få indblik i WAWCAS’ forretningsplan og resultater. Alt sammen på Pinterest.

Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Jesper Balleby, Imagic.

M

r. Turnaround. Efter en tid ved Mercuri International blev Søren Schriver direktør hos Reebok, som på daværende tidspunkt var i økonomisk krise. Efter 2 år havde han fået virksomheden op at køre igen. Så gik Hummel konkurs. Her blev Søren Schriver hentet ind for at gentage det, han gjorde for Reebok. Bankens idé var, at man skulle begrænse tabet mest muligt. Ingen banker ville finansiere. Nogle få år senere fik Søren Schriver vendt det buldrende minus til et plus. Og lige siden har Hummel haft vækst. Company Karma i hverdagen. ”Jeg tror, det er en naturlig del af min måde at være på. Når nogen ikke har det godt, så hjælper man til, og når det er dig selv, der snubler, så for-

10

venter du at få en hånd rakt ned. Christian Stadil udtrykker det godt, når han siger: ”what goes around comes around”. I firmaet er det bare noget, vi synes er naturligt at gøre. Derfor er det nemt at inkorporere som en bærende værdi. Det større formål for os er, at vi tror på, at vi kan ’change the world through sports’. Vi har selvfølgelig nogle konkrete vækstmål, men vi gør det, fordi vi tror på, at vi kan være med til at ændre verden gennem sport”, understreger Søren Schriver . WAWCAS: mikrolån og iværksætterrådgivning. Ved siden af Hummel driver Søren Schriver sammen med sin hustru Nina Schriver og en gruppe fra Aarhus hjælpeorganisationen WAWCAS, der hjælper Nepalesiske kvinder til at blive selvforsørgende. Da projektet skal

bruge halvanden million om året, er det Søren Schrivers vigtigste opgave at finde investorer, som kan se idéen i at gøre en forskel for et af verdens fattigste folk. ”Jeg er inde over strategierne for, hvordan vi får endnu flere kvinder til at blive ’educated out of poverty’, og specifikt leder jeg den gruppe i WAWCAS, der skaffer penge til projektet. Vores succesrate er ret høj, så det har været relativt nemt at overbevise folk om, at de skal støtte det. I år starter vi 450 nye virksomheder. Hvis vores procenter holder, vil de 445 stadig eksistere om 5 år. Vi får tilbagebetalingsrater, der ligger på omkring 99%. Det er langt over normen for den slags projekter. Nina og jeg arbejder på projektet hver eneste weekend. Og hun arbejder med det 3 dage om ugen. Det er jo et kæmpe projekt”, fortæller Søren Schriver.


Hummels hovedkvarter på Aarhus havn har tidligere været en ubådshal.

HVER ENESTE DAG VÅGNER MEDARBEJDERNE OP OG TÆNKER, AT VI SKAL VOKSE SAMMEN.

Få folk til at elske, hvad de laver. ”I militærledelse er det sådan, at hvis du ikke har et enormt fokus på dit personales velvære og samarbejde, så kan det være det samme. Du kan have verdens bedste strategier, taktikker og våben, men hvis ikke den enkelte soldat har lyst til at beskytte ham ved siden af og kæmpe for helheden, så falder det hele sammen. Det er en grundfilosofi i min måde at være leder og menneske på. Sørg for at skabe forhold, hvor folk står sammen om noget, de synes er super fedt, og hvor de så kan hjælpe hinanden med at blive bedre. Det gælder om at få folk til at elske det, de gør. Og i den grad ville det samme mål. Vi er jo ekstremt målorienterede her. Vi er faktisk vokset 20 år i træk. Stille og roligt er vi gået fra omkring 60 millioner til 1,3 milliarder i omsætning.

11


På Søren Schrivers kontor findes flere Napoleonsfigurer. Hummel-direktøren henter stor inspiration i den franske hærførers evner som strateg og leder.

830 kvinder har opstartet egen virksomhed. Ofte bliver mændene ansat i virksomhederne.

Vi har ikke købt os til væksten, det er organisk vækst det hele. Hver eneste dag vågner medarbejderne op og tænker, at vi skal vokse sammen”, siger Søren Schriver.

i åbent hav. Når jeg har svømmet de 2000 meter, så har jeg meget mere energi, end jeg havde, da jeg lagde mig i vandet”, siger Søren Schriver.

Sportsmand til fingerspidserne. Vi oplever Søren Schriver som en karismatisk person med et kæmpe overskud, på trods af at han arbejder meget. Vi har nærmest ikke lyst til at stoppe interviewet, fordi vi henter energi ved at snakke med ham. Overskuddet og energien får han bl.a. ved at dyrke sport. Og meget af det. I tiden hvor interviewet finder sted, er han ved at træne op til at svømme over Aarhusbugten. ”Jeg har næsten altid mit svømmetøj med i bilen. Hvis jeg kører hjem fra arbejde kl. 19, så tager jeg ofte en svømmetur på 1-2 km

Company Karma anno 2014. ”Hvis nogen ser Hummel som hellige, så er det en fejl. Vi er ikke buddhister, eller noget, der ligner. Christian Stadil er måske kendt som ’ham buddhisten’, men det er han ikke. Det ligger bare naturligt til os, at vi gør noget godt en gang i mellem. Så vi markedsfører ikke udtrykket ’karma’ særligt meget eller bruger det internt. Det er den gode energi og værdien, der ligger i ordet, som vi står sammen om og agerer efter. Mange af de projekter, vi involverer os i, har en skævhed. En humor. Noget hvor vi også kan ’hit the laugh’, hvis du forstår. Det er jo også

12

god energi. For mig handler ’company karma’ grundlæggende om, at man opfører sig ordentlig og indgår i samfundet på ansvarlig vis og under de love, der nu engang er. Opfør dig ordentlig, for fa’en”, understreger Søren Schriver og smiler.


Ting du skal

HOLDE ØJE MED

STOP SPILD OG SPAR MILLIARDER Det årlige madspild i Danmark er anslået til 540.000 ton svarende til en værdi på 8,4 milliarder kroner. Samtidig har mange tusinde danskere svært ved at skaffe mad på bordet. Dette forsøger Fødevarebanken at ændre. De bygger bro mellem dem, der har for meget, og dem der har for lidt. Hver dag står frivillige for at transportere friske, overskydende varer ud til de, der mangler dem. Kilde: foedevarebanken.dk

Scan og læs hvad du selv kan gøre for at mindske madspild og spare flere tusinde kroner årligt.

COOL AT VÆRE OFFLINE Vi lever i en verden, hvor vi konstant er online. Men nye tendenser viser, at det ikke mere er nær så cool at være online, som det er at være offline. De bedste oplevelser sker offline, i nuet og sammen med din familie, venner og bekendte. McDonald’s og Coca Colas smartphone app BFF Timeout handler om netop ikke at være online på din smartphone. Vær sammen med andre, vær offline og vind måske en rejse til Boracay, Singapore eller Japan. Kilde: kforum.dk

Scan og find ud af, hvor længe du kan være offline med BFF Timeout.

RÆK KREATIVITETEN EN HJÆLPENDE HÅND På kickstarter.com blomstrer kreativiteten og iværksætteriet. Kickstarter er en global finansieringsside med base i USA, og her kan du hjælpe kreative projekter med at blive til mere end bare projekter. Du kan købe produkter, få noget i bytte for at støtte, eller blot donere, hvor du synes, det giver mening. Kilde: kickstarter.com

Scan og besøg Kickstarter her.

UDVIKL DIT TANKESÆT OG FÅ SUCCES Der er dem, som har et fastlåst tankesæt, og dem, der har et udviklende tankesæt. Sådan stiller Carol Dweck det meget enkelt op i sin bog ’Mindset’. Kun med et udviklende tankesæt kan du realisere dine muligheder, og Dweck giver dig alle værktøjerne til at ændre dit tankesæt og dit syn på dig selv. Bogen findes også på dansk med titlen ’Du er hvad du tænker’. Kilde: saxo.com

Scan og bestil bogen for 130,49 kr.

Af: Mikkel Kjeldsen og Michala Elk. Foto: Dreamstime, Minuskel og Kickstarter.

13


MØDREHJÆLPEN

Hjælp hvor du kan Af: Mikkel Kjeldsen. Foto: Thomas Sinkbæk.

Lene Vestergaard Andersen er frivillig mentor hos Mødrehjælpen i Odense. Mødrehjælpen støtter familier samt gravide, og frivillige mentorer deler deres viden, erfaring og tid med en mentee. I en hverdag, som indeholder fuldtidsjob, mand, børn og barnebarn, stiller Lene Vestergaard Andersen sig til rådighed for en person, som har brug for det, og hjælper med, hvad hun kan.

F

orpligtet til at hjælpe. Lene Vestergaard Andersen er adjunkt ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Hun har en mand, to børn, to bonusbørn og et barnebarn. Det kunne hos mange synes krævende nok i sig selv. Også selvom hendes 19-årige datter er den eneste af børnene, som bor hjemme. Men Lene Vestergaard Andersen hjælper desuden en ung mor, som har glæde af mentorens viden og erfaringer. En opgave, hvor Lene Vestergaard Andersen tager sig tid til at være der for sin mentee. ”Man kan sige, at det var sådan en grundlæggende indstilling til, at man som menneske er forpligtet til at hjælpe, hvor man kan.

14

Man er forpligtet over for de medmennesker, der er omkring én”, siger Lene Vestergaard Andersen. Det er langt fra tilfældigt. ”Jeg har selv haft kontakt med Mødrehjælpen, da jeg var yngre, og fået hjælp der. Så det var et godt sted ligesom at byde ind med noget, for de havde givet mig noget væsentligt. Jeg har også været ung mor. Og et har heller ikke altid været nemt”, fortæller Lene Vestergaard Andersen. Det var derfor helt naturligt for hende både at give noget tilbage, men også at give sin ekspertise og erfaringer videre.

DET ER JO EGENTLIG LIDT EN UDVIDET VENINDEFUNKTION, HVOR DET MÅSKE ER DET, MAN VIL SPØRGE SIN VENINDE ELLER MOR OM. Fra praktiske gøremål til socialt samvær. Opgaverne som mentor er af stor forskellighed. Fra praktisk hjælp hos kommunen, eller vejled-


Mødrehjælpen har adresse på Tolderlundsvej ved Thrige-Firkanten i Odense.

ning i forhold til uddannelse, til socialt samvær og støtte, hvis det er det, der er brug for. ”Mange af de her mentees er jo unge kvinder, der lige pludselig står med et barn og får lavet hele livet om. De har et behov for de rent praktiske ting, og for at få lidt overblik over ”hvilken retning skal jeg gå, og hvordan griber jeg det her an?” Det kan være nogle praktiske ting, men det kan også være noget socialt, bare at kunne snakke med en, der lytter.” Finder tiden til at hjælpe. Det kræver måske noget planlægning, men det er også den eneste udfordring for Lene Vestergaard Andersen. Som adjunkt kan hun nogle gange have en

undervisningsfri dag, tage ud i dagtimerne, og flytte forberedelsen til om aftenen. ”Det er, hvornår man nu lige kan få det til at passe”, siger Lene Vestergaard Andersen. Mødes hjemme i det private. Lene mødes med sin mentee omkring en gang om ugen. Det aftaler de fra gang til gang. Det er ikke kun tid, men også sted der aftales indbyrdes. Kontakten bliver ikke formidlet af Mødrehjælpen, og aftalerne bliver ikke afholdt i et kontorlokale. Relationen og kontakten mellem mentor og mentee er meget personlig. ”Vi mødes hos hende, men vi kan også mødes et andet sted, et sted i byen eksempelvis. Det

varierer meget. Hun er også velkommen hjemme hos os. Det er bare ikke faldet naturligt endnu, men jeg er meget åben over for det”. Mor på afstand. Den fornemmeste opgave for Lene Vestergaard Andersen er at være der. At være en støtte for sin mentee. Hun får direkte indsigt i et andet menneskes hverdag og mulige problemer. Derfor skal hun være i stand til at rumme problemer og følelser, som hendes mentee har brug for at dele. ”Det er jo egentlig lidt en udvidet venindefunktion, hvor det måske er det, man vil spørge sin veninde eller mor om.

15


MØDREHJÆLPEN » Mødrehjælpen rådgiver og støtter børne- familier og gravide, som har det svært. » Organisationen har rådgivningscentre i Odense, Aarhus og København. Derudover findes der 19 lokalforeninger rundt om i landet, strækkende fra Aalborg til Maribo. » Kronprinsesse Mary er protektor for organisationen. moedrehjaelpen.dk

Scan og læs DR’s artikel om hvorfor 25% flere kontakter Mødrehjælpen og fravælger kommunen.

Og samtidig er det så stadig en der er på afstand, så man kan fortælle lidt mere”, siger Lene Vestergaard Andersen, og uddyber, at nogle måske har et vanskeligt forhold til deres mor. ”Måske er der nogle ting, som kan være svære at snakke med ens mor om, hvis man har nogle problemer og siger: ”Det har jeg ikke lyst til at involvere mor i”. Nogle gange er det nemmere, at det ikke er en, der er alt for tæt på. Som mentor er det vigtigt, at man netop ikke dømmer”, fortæller Lene Vestergaard Andersen Forhold slår rødder. Efter at være blevet introduceret for hinanden af Mødrehjælpen, og

16

sagt god for samarbejdet, udvikler forholdet mellem mentor og mentee sig. ”Det er selvfølgelig, hvad man selv lægger i forholdet. Og hvad de lægger i det. Det udvikler sig til, at der kommer nogle mere personlige følelser i det. Det kræver jo selvfølgelig en enorm gensidig respekt. At mentor har respekt for mentee og den anden vej. Der udvikler sig også et venskab”. Giver og får tilbage. Mens Lene Vestergaard Andersen deler ud af sine erfaringer fra sit liv og støtter sin mentee, hvor der måtte være brug for det, får hun også noget retur. ”Det giver jo også en masse den anden vej.

Det at man føler man er til gavn. At man kan gøre noget godt”. Lene Vestergaard Andersen vil da også fortsætte med at være en del af Mødrehjælpen. Fortsætte med at hjælpe, dem hun kan. ”Det er ikke noget, der sådan har nogen slutning for mig. Det er noget, jeg vil blive ved med”.


de.d

B Y G G E S E L S K A B

OLAV de LINDE

n vdeli a l o . www

k

. . . e j il le

-t

Butik • 188 m² Hjørnearkaden, Silkeborgvej 39 • 8230 Åbyhøj

Flot butikslejemål med gode vinduesfacader • Attraktiv og velbeliggende lys butik med delvist dobbelthøjt salgslokale • Stort salgsareal i stuen og 43 m² kontor/personalefaciliteter på 1. sal • p-pladser lige udenfor butikkens indgangsdør

Se mere...

FRICHSPARKEN, Søren Frichs Vej 38A • 8230 Åbyhøj • Tlf 8615 4244


Gamle familiefotografier pryder væggene hos Den Lille Kro, som er indrettet af ejerens mor.

Den Lille Kro

Når mormor ER MODERNE På et gadehjørne midt i Aarhus ligger Den Lille Kro, som drives af ægteparret Marianne og Daniel Stjernholm Busch Hansen. Konceptet – at lave mad, som vor mor troede hun lavede den – er enkelt, men langt fra tilfældigt. Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Thomas Sinkbæk, Imagic.

M

ødtes på midten. De havde være bekendte i mange år. Men for tre år siden fandt de ud af, at de ville have hinanden. ”Marianne boede i Aalborg, og jeg boede i Odense. Da vi fandt ud af, at det skulle være os, mødtes vi på midten. Min kone havde aldrig arbejdet med restauration før, men jeg sagde: ”Sig dit job op, så starter vi en lille kro i Aarhus”. Og det gjorde hun”, fortæller Daniel Stjernholm Busch Hansen. Parret forestillede sig, at de bare skulle gå og hygge sig med deres ’mand-og-kone-forretning’, men efter blot 2 måneder måtte de ansætte folk, fordi de ikke kunne følge med efterspørgslen. I dag har stedet fuldt hus hver aften. Drevet af at igangsætte. Daniel Stjernholm Busch Hansen kommer fra en familie af restauratører og har ofte hjulpet til, så det lå altid i kortene, at han skulle uddanne sig til kok. ”Jeg tror, jeg har det i blodet, for at være helt ærlig. Hvis ikke jeg skulle være restauratør, ved

18

jeg ikke, hvad jeg skulle. Jeg var i kokkelære på min onkels hotel, og da jeg var færdiguddannet, startede jeg Restaurant Cro’n i Odense sammen med min far. Det var så stor en succes, at vi løbende overtog flere restaurationer, som vi startede op for dernæst at sælge dem videre. Når først det kører, synes jeg ikke, det er så sjovt mere. Det er opstarten og konceptudviklingen, som jeg virkelig tænder på”, understreger Daniel Stjernholm Busch Hansen. Krofatter og konceptmager. Konceptet i Den Lille Kro er ikke til at tage fejl af; alt lige fra den traditionelle menu og de store portioner til den dagligstueagtige indretning emmer af gammeldags hygge, som man oplevede den hos sin mormor. ”Vi laver maden, som vores mødre troede, de lavede den. Man siger jo altid, at ens mor laver det bedste mad, men det gør man kun, fordi man elsker hende. Hun lavede jo også noget møgmad en gang imellem. Så vi


DEN LILLE KROS INDKØB » Der bruges omtrent 9 tons smør om året » Der indkøbes 1 ton asier ad gangen » Til julesæsonen anvendes der 1,5 tons sild denlillekro.dk

Scan og læs gæsternes meninger om Den Lille Kro på Tripadvisor.

laver altså mad, der smager, som vores mødre ønskede det”, forklarer Daniel Stjernholm Busch Hansen og griner. Menuen, som vores mødre ville misunde, byder således på stjerneskud, mørbradgryde og tarteletter. Den passer lige ind i de hyggelige lokaler, der i øvrigt er indrettet af ejerens egen mor.

HVIS DU HAR DET RIGTIGE KONCEPT OG TROEN PÅ DET, SÅ ER ADRESSEN NÆSTEN LIGEGYLDIG. ”Det skal være gennemført. Jeg tror på, at konceptet er alfa og omega i denne branche. Hvis ikke du har et klart budskab, så fejler du. Vi er blevet så kvalitetsbevidste alle sammen, og vi går direkte efter det, vi vil have, så hvis man prøver at ramme for bredt, slår man fejl. Det vigtigste er, at gæsten går tilfreds herfra. Det giver mig drivet. Og jeg tror virkelig på, at jeg gør det rigtige. Flere restaurationer i Aarhus har bedt mig om at se nærmere på deres koncept og finpudse det. Jeg synes, det er hamrende spændende at finde på nye kon-

cepter. Jeg gider ikke være som alle andre,” fastslår Daniel Stjernholm Busch Hansen. En tidslomme på Nørre Alle. Den Lille Kro ligger på et hjørne mellem Grønnegade og den befærdede Nørre Alle, som står i stærk kontrast til restaurantens gamle lysekroner, gulnede familiefotografier og magelige stole. Det var essentielt for parret, at kroen skulle befinde sig i centrum af Aarhus – men den skulle ikke ligge side om side med de hippe caféer langs åen. ”Da vi besluttede at starte kroen på denne beliggenhed, sagde alle folk, at vi var sindssyge, og at det aldrig ville gå. At der aldrig var noget, der var blevet en succes før på denne adresse. Og jeg sagde, lige præcis derfor skal vi ligge her. For mig var det en udfordring ligesom alt muligt andet, og jeg fandt lokalerne perfekte. Der er mange, der snakker om beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed, men hvis du har det rigtige koncept og troen på det, så er adressen næsten ligegyldig. Den Lille Kro skal ligge lidt afsides. Det er et sted, man skal finde. Man behøver ikke at vide, hvor den ligger. Man skal høre om den”, afrunder Daniel Stjernholm Busch Hansen med et smil. SE OPSKRIFT PÅ NÆSTE SIDE

19


Mørbradgryde med bacon, kartoffelmos og persille

Ingredienser 1000 g svinemørbrad 300 g pølser (gerne en krydret slags) 75 g smør til stegning 2 løg 400 g champignon 2 spsk. paprika 2 spsk. karry 1 liter vand 3 dl fløde 8 skiver bacon (svarende til ca. 200 g) smørbolle

Skær kødet ud i 1-2 cm tykke bøffer og bank dem flade. Vend dem i mel og brun dem af på en pande med smør i et minuts penge på hver side, hvorefter du tager kødet af panden. Brun pølserne på panden eller i ovnen i 8-10 minutter ved 200 grader. Det samme gælder bacon. Tag en gryde og steg løg og champignon i skiver, og brun det sammen med paprika og karry. Når det hele er svitset godt af, kommer du vand og fløde på, og koger det op. Lige når retten koger, kommer du mørbrad og pølser i, og lader det koge sammen i 5 minutter. Jævn sovsen med smørbollen.

Tilbehør: kartoffelmos og persille Anret kartoffelmos midt på tallerkenen, hæld gryderetten henover og server med sprød bacon og persille på toppen.

20


Twitter @twitter

Hvad kan jeg bruge det til? Twitter består af følgere, #hashtags og maksimalt 140 tegn. Men vigtigst af alt er Twitter hurtigt, hjælpsomt, nært og overskueligt. Det er desuden et socialt medie, som vokser 100% om året i Danmark. Vækstpotentialet er stort. Ikke mindst for dig og din virksomhed. 1,796

131

31.9M

tweets

following

followers

Af Mikkel Kjeldsen og Michala Elk, junior planners, Minuskel

@ Kom tættere på Skattefar På Twitter møder du dine følgere, hvor de er, når det sker og i øjenhøjde. Den korte distance mellem brugerne gør, at du kan indgå i direkte og uformel kontakt – næsten som en verbal samtale. Det udnyttede Spies Rejser, da en bruger efterspurgte info om sin flybillet og fik et hjælpende svar inden for to minutter. SKAT har ligeledes nydt stor succes på Twitter under navnet @Skattefar. De anvender humoristiske tweets til at nedbryde de gængse fordomme om SKAT, når de hjælper deres følgere med gode råd.

@ Drabsmænd og stormvejr På Twitter sker alting i realtid, og derfor har det mobile medie vist sig oplagt til bl.a. krisekommunikation. Det har politiet for længst fundet ud af, og de har bl.a. hentet hjælp til en drabssag blandt de danske ”tweeps”. Politiet var også aktive under oktober-stormen i 2013, hvor de sammen med Beredskabsstyrelsen og de private brugere anvendte hashtagget #stormdk til alt fra alvorlige advarsler til personlige beretninger. Da togdriften ophørte, opstod desuden #husly, hvorigennem strandede personer fandt et sted at overnatte.

@ Hvad siger folk om dig? Twitter er fyldt med nyheder, information og ikke mindst meninger. Du kan finde ud af, hvad folk på Twitter mener om en bestemt virksomhed, produkt eller person. I 2008 blev Pepsi kritiseret for en reklame, som viste en ”meget ensom kalorie” begå selvmord. Dette skete i kølvandet på snak om, at der fandtes én kalorie i Pepsi Max. Både snakken om den ene kalorie samt den efterfølgende kritik fandt sted på bl.a. Twitter. Twitters tilgængelighed kan således give dig mange værdifulde indsigter om dit brand.

Se SKAT være humoristisk og Gyldendal kalde Egmont for nogle kyllinger. Alt sammen i én Twitter-samtale.


22


Hubert Skilte har eksisteret i mere end 30 år i samme by. Det startede som et traditionelt skiltefirma, men har i årenes løb udviklet sig til at være en problemknuser for vores kunder. Hubert Skiltes målsætning har altid været at levere et kvalitetsprodukt, samt give en rådgivning til kundens fordel. Vi leverer aldrig en opgave, vi ikke selv er tilfredse med, så hellere bruge mere tid på at få opgaven løst perfekt. Det kræver ofte mange timer, der har vist sig at komme tilbage som goodwill, da klart hovedparten af nye kunder er anbefalet af vores eksisterende kunder. Vi er altid ærlige, loyale og pligtopfyldende, der også resulterer sig i, at vi er vellidte blandt kunder, leverandører og kollegaer i branchen. Hubert Skilte er kåret blandt et af Danmarks dygtigste skiltefirmaer. Hubert Skilte har i de senere år udviklet patenterende produkter, der alle er med til at gøre arbejdsgange bedre på mange områder. Hvilket også har resulteret i, at produkterne bliver solgt over det meste af verden. Vi gør en ære i at købe dansk, at være så miljøbevidste, at beholde vores produktion i Danmark. At kunne få ideer, der kan sælges på verdensmarkedet, betyder også, at vi tænker anderledes og kreativt til fordel for alle vores kunder.

23


Verner Bryder

GIV’ISME Nu har de kreative i Aarhus fået rammerne til at udfolde sig helt gratis. Verner Bryder er et fænomen, der har skabt stor interesse blandt kunstnere såvel som erhvervsliv. Stedet baserer sig på givertrang, hvor man selv bestemmer, om man vil give tilbage. I 2017 skal det hele rives ned, så det er nu, stedet skal bruges. Brugerne er frustrerede, men ikke stifterne. De mener, det er ganske sundt med vanebrud og luftforandring.

24


De to vanebrydere Jonas Hallberg og Thomas Lütken står bag idefabrikken Verner Bryder.

Af: Tommy Kalmar Hørgaard. Foto: Thomas Sinkbæk, Imagic.

L

ille pårt og stor pårt. Vi går ind ad ’stor pårt’, som de kalder den, og sætter os i et sofamiljø, der er omringet af pågående hvepse. Sløve men insisterende. Stedet ligger helt bogstaveligt lige ned til Aarhus Å. Trods en kamp mod hvepsene, virker Thomas ”Vovemod” Lütken og Jonas ”Pindhund” Hallberg upåvirkelige i deres talestrøm. Man gribes af deres energi og deres teater, som er med til at skabe oplevelsen af Verner Bryder. Stedet emmer af atmosfære og storytelling. Elementer, der falder de to bagmænd naturligt. Ved siden af Verner Bryder, driver de hver deres virksomhed. Så da jeg spørger, om Verner Bryder er et Vovemodsprojekt eller Pindhundsprojekt, får jeg svaret: ”Det er et Vovhundsprojekt”, siger Thomas Lütken og griner. Leftside: Begyndelsen på Verner Bryder. Vi flytter interviewet væk fra hvepsene og udenfor på parkeringspladsen. Her stod engang et hegn, der afskærmede Aarhus Å fra parkeringspladsen. Og omme bag hegnet lå gammelt bilskrammel, som var kastet bort. Da man ryddede området, fik de to stiftere en idé til en event i forbindelse med Northside festivalen.

”De fleste på vej til Northside går ad den vej, som hedder Caminoen. Den går lige på den anden side af åen. Vi havde en gut stående ovre på stien, som sagde: ”kom herover, der er gratis øl og lokummer”. Damerne ville gerne på toilet, og mændene ville gerne have gratis øl. Folk kom herover med svævebane over åen. Og vi havde en fest. Pludselig var vi 100 et eller andet, og de tog aldrig på Northside den dag, fordi de syntes, det var så meget hyggeligere her. På dette tidspunkt var Verner Bryder ikke tænkt endnu, men det var hér, at fundamentet blev skabt”, fortæller Thomas Lütken. Gratis for kreative og givende formål. ”Et år efter den første Leftside, tænkte vi, at det kunne være sjovt at etablere noget helt unikt på parkeringspladsen. Et sted, hvor de kreative kunne udfolde sig helt gratis og som var funderet på givertrang. Det blev så til Verner Bryder. Vi vil jo gerne støtte op om, at det kreative vækstlag ikke smutter til København, fordi de ikke har rammerne i Aarhus”, understreger Thomas Lütken. ”Folk kan låne det her sted, hvis de har noget på hjertet af kunstnerisk eller givende karak-

ter. Det er en gave til byen. Det her står åbent i sommerhalvåret, og det koster ikke en krone at låne. Vi giver hele lortet.”, siger Jonas Hallberg. Udtrykket ’givisme’ benyttes af de to stiftere jævnligt under interviewet. Ordspillet er ganske seriøst. Det er en fremherskende tendens, der i den grad står i opposition til ’kræver-mentaliteten’ i vores samfund, hvor folk kræver deres ret til at få. ”Når du er her, er det som at træde ind i et univers, hvor alt er gratis, og hvor stemningen er fantastisk. Din tillid er vækket, og på et tidspunkt opstår der en lyst til at give den anden vej”, forklarer Thomas Lütken. ”Da folk på Leftside erkendte, at alt vitterligt var gratis, begyndte alle selv at byde ind. En var kok og tilbød at lave aftensmad, og en var DJ og fik folk til at danse”, uddyber Jonas Hallberg og smiler.

25


Verner Bryder huser forskellige nonkommercielle arrangementer.

Del dine flødeboller i Brugsen. Og rejs cyklen op, hvis du ser en vælte på gaden. ’Givisme’ er et mindset, man nemt kan arbejde med, ifølge Thomas Lütken og Jonas Hallberg.

SIKKE EN MÆRKELIG MAND. HELE HENDES BARNDOM HAR HUN FÅET AT VIDE, AT HUN IKKE MÅ TAGE SLIK FRA FREMMEDE MÆND. JONAS HALLBERG

26

Ikke så meget snak. Bare gør det. Handling. Det handler i høj grad om at være et forbillede. Man får folk til at give ved selv at give. ”Det kræver mod. Din bedste kunde kan stå lige ved siden af dig i shuttle bussen i Heathrow. Det kræver bare, at du spørger: Hej, hvem er du? Du skal turde tage initiativet til at give uden sikkerhed for at der bliver givet igen. Det vil give dig overskud både personligt og forretningsmæssigt. For et stykke tid siden stod jeg i køen i Brugsen med en æske flødeboller. Jeg åbnede den og spurgte kassedamen og dem i køen, om de ville have en. Pigen i kassen var selvfølgelig i chok. Sikke en mærkelig mand. Hele hendes barndom har hun fået at vide, at hun ikke må tage slik fra fremmede mænd. Og min søn på 7 siger: ”Far, vi skal da ikke dele flødebol-

ler ud”. ”Jamen søn, der er 12 stykker, og vi to skal jo bare have et par stykker.” Prøv at give mere, end andre forventer, og vent så og se, hvilken lavine du får sat i gang”, forklarer Jonas Hallberg og smiler.


NÅR DU ER HER, ER DET SOM AT TRÆDE IND I ET UNIVERS, HVOR ALT ER GRATIS OG HVOR STEMNINGEN ER FANTASTISK. THOMAS LÜTKEN

VERNER BRYDER » Thomas Lütken udbyder vanebruds kurser for virksomheder og medarbej dere for at nå et fælles mål. vovemod.dk » Jonas Halberg bygger fysiske identiteter, stort blikfang eller små hjemme- eller kontorprojekter. Sjovt og seriøst med fokus på eksponering, detaljer og bundlinie. ikkeenpind.dk Facebook.com/vernerbryder Scan og oplev stemningen, når folk svæver over åen til giverfesten Leftside hos Verner Bryder.

27


Energiovervågning fra Verdo

FÅ OPTIMERET ENERGIFORBRUGET OG ØKONOMIEN Indgå en aftale om energiovervågning med Verdo og koncentrér dig om virksomhedens kerneydelser. Løbende energiovervågning skaber overblik, fremhæver og overvåger unødvendigt merforbrug, samt danner baggrund for benchmark og nøgletal - blandt andet til det grønne regnskab.

FÅ STYR PÅ VIRKSOMHEDENS ENERGIFORBRUG Kontakt os på tel. 8911 4811 eller scan koden og læs mere

”Vi har længe ønsket os et værktøj, der kunne give os et overblik over vores energiforbrug - blandt andet så vi bedre kunne benchmarke på tværs af ejendommene. Og det har vi fået nu via Verdo, der har forsynet os med et værktøj, som giver det fulde overblik.” Mads B. Mørk, Drifts- og projektchef hos DATEA

Verdo | Tel. 8911 4811 | info@verdo.dk | www.verdo.dk

Hvorfor betale for varme ingen bruger? Når du ikke er hjemme, betaler du for varme, der ikke bliver brugt! Dine varmemålere på radiatorerne, der bruges til forbrugsmåling, kan give data til varmesystemet i ejendommen og reducere spildvarmen. Du kan bruge radiatormålere til mere end du tror... Branchens eneste... Techem har varmemålere der, via adapterm, kan behovsstyre varmesystemets fremløbstemperatur.

• Besparelser til alle beboere - hvert år! • Samme komfort i lejligheden • Følg forbruget og besparelsen online

Skift til Techem og få meget mere end fordelingsregnskaber

www.techem.dk - tlf. 87 44 77 05

Tjen på investeringen, typisk efter 3 år

28

Focus på ressourcer


EXPRESS LÅSESERVICE

TIDENS LÅSE

Låse og sikring a/s Sikring af private boliger, virksomheder og institutioner

Låse- og sikringssystemer Låse og låsesystemer Adgangskontrol TV Overvågning Porttelefoni

Døgnservice

Alarmer

70 20 55 20

Gittersikring

www.sikkerdanmark.dk

Aarhus Trindsøvej 15 Randers Alsikevej 10

8000 Aarhus C 8920 Randers NV

Tlf. 70 20 55 20 Tlf. 86 40 68 10

Dørautomatik

29


MALENE MØLLER LAURITSEN:

MED EN

Mønsterbryder

MISSION

Af: Michala Elk. Foto: Jesper Balleby, Imagic.

Som 13-årig blev Malene Møller Lauritsen anbragt på børnehjem. I dag giver hun tilbage af erfaringer ved at hjælpe unge og voksne, der er eller har været anbragt som børn, hos kontaktstedet Baglandet i Aarhus.

30

12.000. Så mange i alderen 0 til 18 år var, ifølge Danmarks Statistik, anbragt uden for hjemmet ved udgangen af 2012. Malene Møller Lauritsen blev som barn selv anbragt på Chr. IX’s Børnehjem i Aarhus. ”Da jeg var 13, boede jeg hos min far, som var alkoholiker. Efter 2 selvmordsforsøg blev jeg anbragt på børnehjem, hvor jeg boede, til jeg var 17. Men det var først som 23-årig, at jeg begyndte i gruppeterapi og fandt ud af, at jeg havde udviklet en social fobi”, fortæller Malene Møller Lauritsen. Og hun er ikke den eneste. Undersøgelser viser, at anbragte børn og unge er psykisk mere sårbare end andre. Det kan risikere at følge

dem resten af deres liv, og det er netop Malene Møller Lauritsen og Baglandets mission at hjælpe anbragte med at tage hånd om dette. Lær at tage ansvar. ”Vi har det, vi kalder ’Mødestedet’ 2 gange om ugen, hvor folk kommer og hygger sig med hinanden. Derudover tilbyder vi terapi og rådgivning. Det kan omhandle økonomi eller et møde på kommunen, hvor vi tager med som bisidder. Hvad som helst, de har brug for hjælp til. Vi forsøger at bygge bro mellem dem og systemet, så de lærer at genvinde ansvar for eget liv”, forklarer Malene Møller Lauritsen. Unge får ofte flere tilbud om hjælp, når de bliver anbragt, men det er ikke nødvendigvis


Leder af Baglandet i Aarhus, Malene Møller Lauritsen.

ANBRAGTE BØRN I DANMARK » I 2012 blev godt 12.000 børn og unge anbragt uden for hjemmet. » Ud af disse var 15% tvangsanbringelser. » Teenagere og helt små børn under et år udgør den største del af de anbragte. baglandet.net

Scan og læs interview med Lisbeth Zornig Andersen, debattør og stifter af Huset Zornig.

dér, de har brug for det. Livet efter anbringelsen er en omvæltning for mange, og det er også primært voksne mellem 30 og 50 år, der opsøger Baglandet. ”Det kulminerer ofte, når man får børn. Det sætter tanker i gang omkring, hvor man selv

VI FORSØGER AT BYGGE BRO MELLEM DEM OG SYSTEMET, SÅ DE LÆRER AT GENVINDE ANSVAR FOR EGET LIV.

kommer fra. Der er rigtig meget, der skal tales igennem, og de emner, der oftest går igen, handler om at føle sig rodløs og anderledes. Mange er også ensomme. Det er svært at danne tætte relationer, når man er blevet svigtet det meste af sin barndom”, siger Malene Møller Lauritsen. En voksen at tale med. ”Der er mange unge, der siger ”Du forstår det jo ikke. Du aner ikke, hvad jeg har været igennem.” Men det gør jeg. Jeg ved ikke præcis, hvordan de har det, men jeg kender de følelser, der er forbundet med at være anbragt, og somme tider føler jeg mig stadig anderledes. Jeg håber, at jeg kan være en rollemodel for dem, der ikke har det så

godt. At kunne vise, at det faktisk kan lade sig at gøre at få et job og en familie på trods af en besværlig opvækst”, fortæller Malene Møller Lauritsen, der selv har en søn. I det hele taget går Malene Møller Lauritsen op i at vise, at hun er et helt menneske, når hun er på Baglandet, hvor det ikke altid giver mening at skille det private og det professionelle ad. ”Jeg tror ikke, det er rart at arbejde på en institution og udelukkende være professionel. De, der kommer på Baglandet, ved at jeg er blevet skilt. De kender min eksmand og min søn, som er med på lejr hvert år. Jeg synes, det er helt okay at fortælle, hvis jeg har en dårlig dag”, understreger Malene Møller Lauritsen.

31


Bryd den sociale arv, og kom godt videre i livet. Den erfaring giver Malene Møller Lauritsen nu videre til andre.

VI FORSØGER AT BYGGE BRO MELLEM DEM OG SYSTEMET, SÅ DE LÆRER AT GENVINDE ANSVAR FOR EGET LIV.

32

Viljen til ansvar. Malene Møller Lauritsen mener, at hun som ung var heldig. Selvom hun voksede op på børnehjem, havde hun et solidt holdepunkt i sin faste socialrådgiver, og dette tillidsfulde forhold kan være en af årsagerne til, at hun fik taget ansvar for sig selv. ”Der kan jo være så mange ting, der spiller ind. For mig handlede det altid om, at hvis jeg gik i gang med noget, fuldførte jeg det uanset hvad. Ikke nødvendigvis med et godt resultat, men jeg gjorde det. Jeg blev tilbudt kontanthjælp, men jeg kunne ikke bare gå derhjemme. Jeg ville hellere fortsætte med min ud-

dannelse”, fortæller Malene Møller Lauritsen. Hun håber, at hun gennem Baglandet kan hjælpe andre i lignende situationer med at få taget kontrollen over deres liv. ”Det kan tage mange år bare at komme et lille skridt videre. Men de, der kommer regelmæssigt, udtrykker, at de kan bruge Baglandet til noget. Og selvfølgelig er der en personlig tilfredsstillelse i at hjælpe dem. Det er jo der, jeg tænker, hold nu kæft. Det giver jo god mening det her”, siger Malene Møller Lauritsen med et smil.


se film på stArK.dk

“Kompromis...

det fungerer iKKe for mig” Martin Agerbo, Murermester

BRANDT revision & rådgivning er en del af dit lokale netværk ... Har du behov for et uvildigt råd, en analyse eller en vurdering af dine udfordringer? Kom ind til BRANDT og lad os

www.JUGEL.dk

hjælpe dig før det brænder på.

BRANDT | Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frichsparken | Søren Frichs Vej 36 L | 8230 Åbyhøj, Aarhus Tlf. 87 40 60 00 | www.brandtrevision.dk

180x130_LindeMagasin_maj_2014.indd 1

09/05/14 13.12

33


SAMARBEJDSPARTNERE

ADVOKATER

FORBRUGSMÅLING OG FORDELINGSREGNSKABER INNOVA ADVOKATFIRMA

TECHEM

Fiskerivej 2 • 8000 Aarhus C TLF.: 8613 2800 www.innova-law.com

Trindsøvej 7A-B • 8000 Aarhus C TLF.: 8744 7700 • MAIL: info@techem.dk www.techem.dk

ASFALT

FORSIKRINGSMÆGLERE KJK APS

FORSIKRINGSMÆGLERNE MOHR KJÆR

Middelfartvej 367 • 5491 Blommenslyst TLF.: 6596 7285 • MAIL: kjk-asfalt@mail.tele.dk www.kjk-asfalt.dk

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj TLF.: 8734 0260 • MAIL: mail@caremore-forsikring.dk www.caremore-forsikring.dk

BLIKKENSLAGERE

GULVE OG GULVSERVICE

EBLING’S BLIKKENSLAGERFORRETNING

HUMMELS GULVSERVICE A/S

Michael Drewsens Vej 23 • 8270 Højbjerg TLF.: 8614 5858 • MAIL: ebling@mail-telia.dk www.eblings-blik.dk

Eskerodvej 18 • 8543 Hornslet TLF.: 8741 0900 • MAIL: butik@hummels.dk www.hummelsgulvservice.dk

EL-INSTALLATØR

INDKØBSCENTER JOHN DREJER A/S

Trindsøvej 15 • 8000 Aarhus C TLF.: 8642 3877 • MAIL: data@john-drejer.dk Tommy Lauridsen EL-INSTALLATØR www.john-drejer.dk Salg / Projektleder

tommy@john-drejer.dk Mobil 27 88 65 01

BAZAR VEST VEST

JOHN DREJER A/S Trindsøvej 15 8000 Aarhus C Tlf. 86 42 38 77 www.john-drejer.dk

Edwin Rahrs Vej 32 • 8220 Brabrand TLF.: 8625 4211 • MAIL: ao@olavdelinde.dk www.bazarvest.dk

INDRETNING SCHMIDT & ØHRNSTEDT EL–INSTALLATION I/S Højeløkkevej 18 B / Middelfartvej 11 E 5690 Tommerup / 5000 Odense C TLF.: 6376 6090 • MAIL: kontakt@sikker-el.dk www.sikker-el.dk

ELEVATORER SCHINDLER ELEVATORER A/S

FISCHER DANMARK A/S GARDINER SOLAFSKÆRMNING

Huset Campen, Viborgvej 159 • 8210 Aarhus V TLF.: 7015 4055 • MAIL: fischer@fischer-danmark.dk www.fischer-danmark.dk

INGENIØRFIRMA RAMBØLL

Sindalsvej 9 • 8240 Risskov Næsbyvej 78 • 5270 Odense N TLF.: 7013 1060 • MAIL: post@dk.schindler.com www.schindler.dk

Olof Palmes Allé 22 • 8200 Aarhus N TLF.: 5161 1000 • MAIL: ramboll@ramboll.dk www.ramboll.dk

ENERGISELSKAB VERDO A/S

MIDTCONSULT

Agerskellet 7 • 8920 Randers NV TLF.: 8911 4811 • MAIL: info@verdo.dk www.verdo.dk

Silkeborgvej 620 • 8220 Brabrand TLF.: 9722 1133 • MAIL: mc@midtconsult.dk www.midtconsult.dk

ENTREPRENØRER

INSTALLATIONSVIRKSOMHED PER AARSLEFF A/S

BRAVIDA

Lokesvej 15 • 8230 Åbyhøj TLF.: 8744 2222 • MAIL: info@aarsleff.com www.aarsleff.com

True Møllevej 7 • 8381 Tilst TLF.: 8930 2233 • MAIL: info@bravida.dk www.bravida.dk

KLIMA- OG KØLEANLÆG POUL PEDERSEN A/S

ANGELO KØLETEKNIK A/S

Murer- og Entreprenørfirma Grimhøjvej 12 • 8220 Brabrand TLF.: 8626 2144 • FAX: 8626 2148 entr@pp-as.dk • www.pp-as.dk

KOMMUNIKATION

FARVEHANDLERE

- maling i mesterklasse

34

Vestermarken 17 • 8260 Viby J TLF.: 8628 3499 • MAIL: info@angelo-cool.dk www.angelo-cool.dk

SIGMA SERVICECENTER

MINUSKEL

Trindsøvej 15 • 8000 Aarhus C TLF.: 8615 3400 • MAIL: info@sscaarhus.dk www.sigmacoatings.dk

Søren Frichs Vej 40 F • 8230 Åbyhøj TLF.: 8619 0560 www.minuskel.dk


KREDIT, REVISOR OG BANK

BRANDT REVISION

SOL RENGØRING APS

Søren Frichs Vej 36 L • 8230 Åbyhøj TLF.: 8740 6000 • MAIL: prdu@brandtrevision.dk www.brandtrevision.dk

Silkeborgvej 142 • 8000 Aarhus C TLF.: 8614 6515 • MAIL: post@solrengoring.dk www.solrengoring.dk

SKILTE

BRFKREDIT

HUBERT SKILTE DESIGN APS

Nørreport 26 • 8000 Aarhus C TLF.: 4526 8200 • MAIL: erhverv@brf.dk www.brf.dk

Gunnar Clausens Vej 16 • 8260 Viby J TLF.: 8628 9611 • MAIL: post@hubertskilte.dk www.hubertskilte.dk

STILLADSER HANDELSBANKEN

PS STILLADSER A/S

Åboulevarden 11-13 • 8000 Aarhus C TLF.: 4456 5300 • MAIL: aarhus@handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk/aarhus

Sandgårdsvej 6 • 8950 Ørsted TLF.: 8648 9900 • MAIL: info@psstilladser.dk www.psstilladser.dk

TAGDÆK NORDEA ERHVERVSAFDELINGEN

PHØNIX TAG ÅRHUS A/S

Skt. Clemens Torv 2-6 • 8000 Aarhus C TLF.: 8933 3301 www.nordea.dk

Tolsagervej 5 • 8370 Hadsten TLF.: 8626 1111 • MAIL: arhus@phonixtag.dk www.phonixtag.dk

LANDINSPEKTØRER

TØMRERE, TRÆLASTER OG GLARMESTRE

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S

HUSTØMRERNE A/S

Ryhavevej 7 / Hestehaven 21 J 8210 Aarhus V / 5260 Odense S TLF.: 8615 9011 / 7733 2244 www.le34.dk

Katrinebjergvej 117 • 8200 Aarhus N TLF.: 8739 2999 • MAIL: aarhus@hustomrerne.dk www.hustomrerne.dk

LÅSESMEDE DIN LÅSESMED AABYHØJ LÅSESERVICE

STARK

Silkeborgvej 329 • 8230 Åbyhøj TLF.: 8620 6600 • MAIL: info@din-laasesmed.dk www.din-laasesmed.dk

Daubjergvej 17 • 8000 Aarhus C TLF.: 8252 8000 • MAIL: info.aarhus@stark.dk www.stark.dk

UDLEJNINGSMATERIEL ODENSE LÅSESERVICE A/S

JM TRYKLUFT A/S

Roersvej 37 • 5000 Odense C TLF.: 6612 6815 • MAIL: odense@laas.dk www.laas.dk

Fabrikvej 5 • 8260 Viby J TLF.: 8628 2511 • MAIL: aarhus@jmtrykluft.dk www.jmtrykluft.dk

MILJØ OG GEOTEKNIK

VAGT OG RENGØRING

DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S

VSG

Industrivej 10 A • 8680 Ry TLF.: 8695 0655 • MAIL: cl@dmr.dk www.dmr.dk

Søren Frichsvej 42 A • 8230 Åbyhøj TLF.: 8615 7181 • MAIL: vsg@live.dk www.vsg.dk

VENTILATION

Geo

NIELS KALHAVE A/S

Sødalsparken 12 • 8220 Brabrand TLF.: 8627 3111 • MAIL: geo@geo.dk www.geo.dk

Industrivej 18 • 8800 Viborg TLF.: 8662 5000 • MAIL: kr@kalhave.dk www.kalhave.dk

RENGØRING

VVS MILJØ RENT A/S

P. HERMANSEN A/S

Trindsøvej 11 • 8000 Aarhus C TLF.: 8615 7855 • MAIL: salg@miljorent.dk www.miljorent.dk

Søren Frichs Vej 40 B • 8230 Åbyhøj TLF.: 8734 4244 • MAIL: jorgen@hermansen-vvs.dk www.hermansen-vvs.dk

35


GLEM

PORSCHEN! GIVEREN ER DET NYE IDOL For overraskende nylig var det sejt at bo midt i byen, men have gigant-firhjulstrækkeren Hummer. Af: Mads Thimmer. Foto: Tina Stephansen.

I

dag er symbolet på overflødig udrustning købt af en kinesisk cementfabrik, og hjemmesiden fuh2.com, hvor man uploader billeder af en rejst langefinger mod en Hummer H2, har flere fans, end Hummer har likes på Facebook. Verden er et andet sted end inden finanskrisen. Rollemodellen er ikke længere den berigede; kapital er ikke længere lig ophobning og ejerskab. I dag er det sejt at give noget videre. At dele. At stille sin viden og kunnen til rådighed for andre. Derfor har websites som Tumblr, Github og Pinterest, hvor det drejer sig om at dele og hjælpe og tilgå hinandens evner og smag, nu overgået netværkersiden Facebooks popularitet blandt 18-28-årige. Man får social kapital ved at dele, give. Ikke ved bare at have. Derfor er deleøkonomien også i eksplosiv vækst – senest eksemplificeret ved Melodi Grand Prix, hvor delesider som AirBnB (der arrangerer overnatning mellem private mod

G VIDEIVR

betaling) løb med mere end 40% af al indkvartering af de tilrejsende grand prix fans, mens hoteller skændtes om kapacitet og kartelpriser. I Japan har man ligefrem en timeøkonomi for frivillig hjælp. Hvis man arbejder en time med at passe en ældre medborger, får man ret til en times hjælp, når man selv bliver gammel. Systemet hedder Fureai Kippu, og det kræver i dag et clearingsystem hos de tre største japanske banker at holde styr på alle timerne. Langt de fleste japanere foretrækker nemlig at få hjælp – eller hjælpe – gennem Fureai Kippu fremfor det offentlige. Så overvej en ekstra gang, om sparepengene skal gå til en ny Porsche eller til en portion afrikanske mikrolån, dit helt eget velgørenhedsprojekt eller frikøbt tid til at dele ud af dine evner. Du får mest respekt for pengene, hvis du dropper Porschen.

E

MADS THIMMER » Daglig leder og ejer af Innovation Lab. » Foredragsholder og kronikør om digitaliseringens konsekvenser.

» Blandt de første bloggere ved Institute for the Future’s blog “Future Now”. » Medredaktør til Berkshire Publishing Encyclopedia of the 21st century. » Uddannet litteraturhistoriker. ilab.dk

GIV VIDERE

W W W.OL AVDELINDE.DK

NR. 03 / 2014

Profile for Byggeselskab Olav de Linde

31 odl magasinet sep 2014  

I denne udgave af Olav de Linde Magasinet sætter vi spot på en række spændende mennesker og projekter, der alle har det til fælles, at de ha...

31 odl magasinet sep 2014  

I denne udgave af Olav de Linde Magasinet sætter vi spot på en række spændende mennesker og projekter, der alle har det til fælles, at de ha...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded