Page 1

RAPORT ZA OKRES OD 1. 09. 2014 r. DO 26..06.2015 GIMNAZJUM 66

1. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań. Cel działań priorytetowych: 

Podniesienie świadomości w zakresie zasad zdrowego odżywiania i pozytywnych nawyków żywieniowych: -Wdrażanie do systematycznego spożywania zdrowych posiłków z uwzględnieniem warzyw i owoców -Promowanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania.  Podniesienie świadomości konieczności podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych oraz ochrony środowiska naturalnego zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. DZIAŁANIA: W roku szkolnym 2014/15 w ramach problemów priorytetowych zrealizowano następujące działania: - Wystawa plakatowa: „Mój ulubiony owoc - warzywo ”. -Wystawa„ Buduj życie na zdrowych fundamentach” -Akcja długoterminowa -„Jemy smacznie, zdrowo, kolorowo” -Wystawa prac plastycznych „Talerz- koszyk pełen witamin” - Konkurs plastyczno- fotograficzny „ Wakacyjne wspomnienia z podróży” ( projekt międzyszkolny) -Wystawa konkursowa, fotograficzna „Zielone płuca w klasie” -Wystawa plakatowa „ Zostań przyjacielem Ziemi, „Chroń różnorodność środowiska naturalnego” - Wystawa plakatowa” Przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska ( wody ) i jego wpływu na organizmy żywe ( stawonogi)”. -Konkurs „ Tesko dla szkół” kl. I-III -Zajęcia warsztatowe „ Potrawy pełne zdrowia „ kl. III


Profile for Szkoła Podstawowa 57/Gimnazjum 66 Poznań

Raport za rok 2014 2015 GIMNAZJUM  

Raport za rok 2014 2015 GIMNAZJUM

Raport za rok 2014 2015 GIMNAZJUM  

Raport za rok 2014 2015 GIMNAZJUM

Profile for olatwa
Advertisement