Page 1

! XA EDUKIXA

IKASTOLAKO BIZITZA

EKINTZAK BATERA EGITTIE Hainbat etapa batute.

Gazteluondoko eta Olarteko ikasliek ekintza ugeri egin dittue batera, Hezkuntza Proiektuen jarraipena indderketako asmoz: jolaslekuen jolasien, antzerkixek, dantzak, eta abar..

URTERO MODUEN IKASLIEK AGUR ESATEN DIOTE OLARTE ETA GAZTELUONDORI. Urteak gurekin egin ondoren, haixe aldaketa sasoia heldu jake ikasliei bi gunietan.

Olarten 5 urtetakuak eta Gazteluondon 6.maillekuak trauma handi barik, baiña pena pixka batekin, beraien babesleku izen dien irakasle eta eraikuntzei agur emango diote aurten.

GAZTELUONDOKO URTEEREN BARRI.

EKINTZA ETA

Gazteluondoko ikasliek era ekintzak eraman dittue aurrera.

desberdiñetako

Ekintza guzti hoien bitartez, ikasteko aukera egokixa izan daue. Eta ikasgelatik kampo gaiñera.

GURASO TXOKUA

Errezeta paregabie.

Zein animetan da txokolatemuffiñek egitten? Jatera, bat baiño gehixeu, seguro.

BELARRIKO MIÑA Ahalegindu gaittezen!

Gaizki esaten dittugun esamoldiak zuzenketako gunia.

2. ALEA 2013ko ekaina

eta gehixau..

Kulturguneko berri

ekintzen

Olarten azken festa.

120 lagun Erizaintzako jardunaldixen bosgarren aldixen.

Goixien zortzi berbaldi izen zien Kulturaten eta arratsaldien, tailler praktikuetan, 40. Arizmendi Ikastolak Debagoieneko ESI ospittalan laguntzakin antolatutako Erizaintzako laguntzaillien jardunaldixek arrakasta haundixe euki daue aurten be. Kulturate aretue lepo bete zan, eta, bertaratutakuen esanetan, oso baliagarrixek izen zien berbaldixek. Zortzi lagunek egin euen berba; bestiek beste, medikuek, erizaiñek, familiartekuek eta erizain-laguntzailliek. Aurtengo gaixe: Zainketa aringarriak (ezin bada sendatu, zaindu).

Prentsaurrekue, hurrengo zuzendarixen barri emuteko.

Maiatzien hedabidiei deialdixe egin jakuen Ikastolara etorteko, zuzendari barrixen aurkezpena zala-eta. Prentsaurrekuen, 2013-14 ikasturtiekin batera hasiko dan zuzendari barrixe aurkeztu euen Ikastolak, eta, horretarako, A. Mujika presidentiek Ikastolaren lau ildo estrategikuek eta ziklo barrixe izan zittuen berbagai; T. Iraeta zuzendarixek, barriz, oin arteko ibilbidien gaiñien egin euen berba, eta, bukaketako, I. Etxezarretak gaur egun Ikastolak dittuen erronkak aittatu zittuen, eta horretxei, komunidade osuekin batera, aurre egiteko daukon gogue.

Irebazliek: Katean loturik eta Kontsumoaren katea.

Aurtengo BHKlip bideo-lehiaketako Epaimahaixen Sarixe Katean loturik lanandako izen da eta egilliek Deiane Marcos, Maialen Gallastegi eta Sara Agiriano die (Almen, DBH). Ikusliena, barriz, Kontsumoaren katea bidiuendako. Alba Saez, Mireia Cabrera eta Nagore Gomez die egilliek (DBH, Gaztelupe). Argazki-kamara bana jaso euen. Aurten, Bagara herrigintzakuekin lankidetzan antolatu da lehiaketie, eta horregatik izen zan, bestiek beste, saribanaketie Arrasateko azokan. Azokie inddarketako egitasmo bat dabil egitten Bagara.

Ekaiñen 1ien izen zan Eskoriatzako Ferixie Goixien goix hasi eta illunkerara arte iraun euen jaixek. Lehiaketak eta txapelketak, egun osuen eta danetarikuek: txorimaluek, txapel jaurtiketie, gaztai eta postu lehiaketie… Aurten, gaiñera, Elorretako errotie martxan ikusteko aukerie euki euen bertaratutakuek. Herri bazkarixe, frontoien. Datu batzuk? Artisauek: 55 –25 baillarakuek eta horreittatik 13 Eskoriatzakuek–; basarriko produktuekin eta janarixekin 36 postu; bestelako postuek be bai: tresnerixie, etab. Pozik herrittarrak eta kanpokuek egunakin!


OLARTE -

GAZTELUONDO

EKINTZA AMANKOMUNAK

ANTZERKIXE: Gazteluondoko neska-mutillek antzerki emanaldixe egin euen Olarteko gunien.

‘GAZTAINAK ERRE ARTIAN’: Juliok eta Joxe Miguelek, danboliñe beti gertu! Gazteluondoko eta Olarteko ikasliek kastañak jan eta goxaketako aukerie euki euen.


JOLASLEKUEN OLARTEN: Olarteko umiek Gazteluondokuen bisitie euki euen jolaslekuen. Anai-arrebak, iezko lagunek, ahiztak… barriro ikastolan elkarrekin jolas egitteko aukerie euki euen.

KULTURGUNEA

Arizmendi Ikastolako langille eta gurasuendako ekintzak 2012-13 kursuen hainbat ekintza antolatu dittugu Arizmendiko guraso eta langilliendako: Ikastaruek: • Antzerkixe •Arteterapia •Eskuzorro eta poltsak zelan egin •Sukaldaritza •Picasa •Teknika hipopresibuek Berbaldixak: •Gizarte sariek egoki ibiltten •Kirola eta balixuek Topaketa: •Gunien arteko olinpiadak Bertan, danera, Arizmendiko 228 langille eta gurasok hartu daue parte. Gurasuek oso ondo baloretan dittue hauek ekintza hauek, eta proposamenak be egitten dittue. Datorren kursuen be segiduko dou ekintzak antolaketan.

OLINPIADAK: Olartekuek eta Gazteluondokuek lehiaketan murgilddu zien arren, giro ona izen zan nagusi.


OLARTE GUNEA.

SEHASKA GELA URTE BETEKO TALDEA

A ze elur maluta politak! Gazteluondora! Ez dau urrun jun biherrik ondo pasetako!

2 URTEKO TALDEA

3 URTEKO TALDEA

Koloreak lantzen! ! ! !

4 URTEKO GELA

Patataaaa! ! ! !

Udalaitzetik Olartera argazkixa egitera!


AGUR LAGUNAK EA 5 URTEKO TALD

k tiko alaia NeskaOmlau rten, ditugu lak eta finak formanak amaitzen. lan da eluondora goaz Gazt go irailean, aurtenrre egizue irrifa oroitzean. xe Ikasturtea utaz me nt amaitzear eta... Martin Bertso gUrte batzukn,he a ikasle berria! (Zerain) Igaro onsteetorriko ga a buelt a bisitan! m u xu t

Neurria: Zortziko Txikian. Doinua: Maritxu nora zoaz… "doinu alaia" Eder galant hori…

AZKEN FESTA

Onak dira!

2 urteko taldie azken festan: Honeik bai artista galantak!

INFORMAZIÑUE OLARTEN:

R GU N U T L U K

EA

Kurso honetan 29 ikastaro antolatu dittugu Arizmendi Ikastolako Haur Hezkuntzako gunietan. Danera, 576 ikaslek hartu daue parte (hauek erabillerak die; hau da, ikasle batek tailler baten baiño gehixautan parte hartu izen dau). Taillerrak hauek izen die: Batuka, Panderue, Euskal Dantzak, Patinajie, Judue, Kirol Jolasak, Antzerkixe, Artelanak eta Munduko Dantzak. Uste dot taillerrak oso arrakastatsuek izen diela eta datorren kursuen be segidu egingo doule hauek ekintza hauek antolaketan. Daueneko begire gabitz beste taillerren bat emuteko, eta ia

programa erakargarrixe atarateko gauza garen.

•Olarte guneko taillerrak:

• Artelanak: 27 ikaslek hartu daue parte • Batuka: 21 ikaslek hartu daue parte • Judue: 20 ikaslek hartu daue parte • Panderue: 19 ikaslek hartu daue parte • Patinajie: 32 ikaslek hartu daue parte

Danera: 119 ikasle •UDALEKUEK:

Urtero antolaketan dittugu Arizmendi Ikastolan Udako Udalekuek. 5 urtetik hasi eta Batxillergoko 2. maillara arteko ikasliek daukie aukerie

horreittara jueteko. Danera, 544 izen-emute jaso dittugu eta horreittako 27 HHko unidadien izen die: Basabeazpi: 21 ikaslek emun daue izena Jose Arana: 2 ikaslek emun daue izena Umezaintza : 2 ikaslek emun daue izena Olarte: 2 ikaslek emun daue izena

Danera: 27 ikasle


GAZTELUONDO GUNEA.

6. MAILAKOEN AGURRA

GAZTELUONDON EGIÑIKO EKINTZAK

2. ZIKLOKO EKINTZAK ETA URTEERAK 3. eta 4. maillek 3. maille 4. maille

1go ZIKLOKO EKINTZAK ETA URTEERAK 1go eta 2. maillek 1go maille 2. maille APIRILLE

APIRILLE

APIRILLE

MAIATZA

MAIATZA

MAIATZA

-Antzerkixe Amaia antzokixen. -Kros solidariue, maiatzan 3en. -Hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astie. -Ikastolako aittejaun bat kontu-kontari (Grezia, Erroma...). -Taillerrak Eroskin, alimentaziñuen gaiñien. -JUUL 2013.

EKAIÑE

-Kros solidariue, maiatzan 3en. -Gazteluondo egune. Ekaiñek 19. -HHkuei Olinpiadak eskeiñi. Ekaiñek 13. -Kurso bukaerako jaialdixe (tandeneka). Maiatzak 21, 22 eta 27. -Kurtso bukaerako ibilladixe.

-Antzerkixe Amaia antzokixen. -Hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astie. -Kros solidariue, maiatzan 3en. -Arrasaten bisita gidatue (Erdi Aroko Arrasate). -Miren Agur Meabe idazlien bisitie. -Ikastolako aittejaun bat kontu-kontari (Grezia, Erroma...). -Taillerrak Eroskin, alimentaziñuen gaiñien. -JUUL 2013.

EKAIÑE

-Lekeittixon bi eguneko egonaldixe. -Gazteluondo egune. Ekaiñek 19. -HHkuei Olinpiadak eskeiñi. Ekaiñek 13. -Kurso bukaerako jaialdixe (tandeneka). Maiatzak 21, 22 eta 27.

-Antzerkixe Amaia antzokixen. -Kros solidariue, maiatzan 3en.

APIRILLE

-Antzerkixe Amaia antzokixen. -Igeriketie.

MAIATZA

-Kros solidariue, maiatzan 3en. -Lurkoinegonaldixe (20ttik 24ra). -Ekaiñek 18. Kurso bukaerako urteerie -Bertso emanaldixe Amaia antzokixen. (Basondo, Santimamiñe, Mundaka). -Gazteluondo egune. Ekaiñek 19. EKAIÑE -Rastrue. -Gazteluondo egune. Ekaiñek 19. -Rastrue.

EKAIÑE


3. ZIKLOKO EKINTZAK ETA URTEERAK 5. eta 6. maillek 5. maille 6. maille APIRILLE

-Antzerkixe Amaia antzokixen.

MAIATZA

-Kros solidariue, maiatzan 3en. -Udalan egonaldixek. -Arrasaten ibilladixe (Agenda 21). -Bazara. Euskal identidadie. -Antzerkixe, inglesez. -Amaia antzokixen bertso saiue. -Agenda 21: eskola arteko forue.

EKAIÑE

-Agenda 21: udal plenue. -Gazteluondo egune. Ekaiñek 19. -Busturialdien, kurso bukaerako ibilladixe.

R GU N U T L U K

EA

APIRILLE

-Antzerkixe Amaia antzokixen. -Bazara ekintzailletasune. -Agenda 21: eskola arteko forue eta udal plenue.

MAIATZA

-Kros solidariue, maiatzan 3en.Arrasaten ibilladixe(Agenda 21) -Antzerkixe, inglesez. -Amaia antzokixen bertso saiue. -Udalan egonaldixe. -Agenda 21: eskola arteko forue.

EKAIÑE

-Elizondon egonaldixe (13-14). -Agenda 21: udal plenue. -Gazteluondo egune. Ekaiñek 19. -Elizondon, ziklo bukaerako egonaldixe.

GAZTELUONDON ANTOLATUTAKO EKINTZAK:

Ikasturte honetan be hainbat ekintza antolatu dittugu LMHko etapan:

• Mendi urteerak • Urteera kulturalak • Kros solidariue • Reala amets1 • Realeko partiduak ikustera jueteko sarrerak lortu • Dantzaz egitasmuen parte hartu • Burdeosera urteerie • Mirandara urteerie • Eski urteerie • Arizmendi kirol elkarteko areto futbol eskolan, igeriketa eskolan eta nesken futbol eskolan ibiltteko aukerie • LEKen eskola kirolien ibiltteko aukerie •… Ikusten dozuen moduen, ekintza pillue antolaketan dittugu eta partehartzie 5.000 lagunetik gorakue izen da. Ekintza aipagarri moduen, 3. hiruhillekuen antolatu doun kros solidarioko informaziñue hamen:

inportantzia ikustie. Geure artien, geure onduen egon leizken biherren aurrien sensibilizaziñue bultzeketie. Pasibidadetik alde egittie, ikustie danon parte-hartziekin eta danon laguntzakin gauza asko hobetu, aldatu geikela. Urtero, gure inguruen egon leiken behar konkretu batei bideraketie gure ekintza solidario hau; hori da planteamendu honen helburue. Kurso honetan, Zu Behar Zaitut erakundiei emun dutzou batutako dirue, 100 euro inguru. Ekintza hau egin da Arrasateko plazan (Arimazubi, Gazteluondo eta Santa Teresa gunietako LMHko ikasliek hartu daue parte) eta Aretxabaletako plazan (Almen guneko LMHko ikasliek). Ekintza honek oso baloraziño positibue euki euen eta datorren kursuen be antolaketako asmue daukou, ikasliek oso ondo ibilli diela esan duskue-eta. Bertan parte hartu euen ikasliek (1.050 ikasle, gutxi gorabehera) herri bixetan banatute egon zien.

•KROS SOLIDARIUE

•BURDEOSERA URTEERIE

· Arrasaten eta Aretxabaletan antolatu dou kurso honetan kros solidariue. Helburue izen da Arizmendi Ikastolako LMHko ikasliekin ekintza solidario bat antolaketie. Ekintza horren filosofixie da solidaridadiek daukon

Azken 13 kursuetan moduen, Arizmendi Ikastolako LMHko 5. eta 6. mailletako ikasliekin Burdeosen egon gitzen. Danera, 32 ikasle, 18 guraso eta 9 arduradun juen gitzen. Bertan, Pessac-eko kirol elkartiek antolaketan dauen Nazioarteko

Futbol Txapelketie jokatu geuen. Bidaiaren helburue ikasliek ondo pasatie da, beste kultura batzuetako gaztiekin elkarbizitza egittie, beste kultura batzuk ezauketie eta familia giruen disfrutetie. Aste bukaeraren antolaketie holan izen zan: eguakotx atsaldien hamendik urten, zapatuen zazpi futbol partidu jokatu zittuen eta domekan geure artien hainbat jolas eta joku egin gittuen. Horren ostien, paella erraldoie egin geuen eta etxera bueltie, 21:00etarako. Aste bukaera paregabie pasau geuen.

•UDALEKUEK:

Urtero antolaketan dittugu Arizmendi Ikastolan Udako Udalekuek. 5 urtetik hasi eta Batxillergoko 2. maillara arteko ikasliek daukie aukerie horreittara jueteko. Danera, 544 izen-emute jaso dittugu eta horreittako 394 ikasle LMH etapako ikasliek die: • Santa Teresa: 57 ikaslek emun daue izena • Gazteluondo: 115 ikaslek emun daue izena • Arimazubi : 81 ikaslek emun daue izena • Almen: 141 ikaslek emun daue izena

Danera: 394 ikasle


guraso txokua

AGUR PURI

TXOKOLATE-MUFFIÑEK OSAGAIXEK: (20 bat muffin)

• 115 g gurin • 150 g txokolate baltz • 180 g txokolate baltz zati txikiñek egindde • 325 g urun • Koillaratxokada bat royal askarri • Koillaratxokada bat bikarbonato • Koillaratxokada bat gatz • Koillaratxokada bat bainilla • 125 g azukar baltz • 180 ml esne • Arrautza haundi 2 • Koillaratxokada bat limoi-zumo

NOLA EGIN:

Labie aurretik berotu 180 graduen 1-Nahastu esnie limoi-zumuekin. 510 miñutuen itxi. 2-Urtu txokolatie (150 g) guriñekin Maria baiñutan. Epeldu. 3-Nahastu urune, gatza, askarrixe eta bikarbonatue, eta gorde geroko. 4-Txokolate-gurin nahastiei azukrie bota, eta gehittu arrautzak eta esne-zumue. Espatula batekin urune bota polikipoliki. 5-Bukaketako, gehittu txokolate zatitxuek (180 g) eta kapsulak bete hiru laurden.

UMM

M!

IN! G E ON

Hainb hainba Hainb hainba

a t ur t e elka

t urte

elkarr ekin g

a t pa r re, ha in

t ilusio

rrekin ,

, hainb

irakas ten,

ozatz en.

ba t p ena,

at ard ura. izitz eko ga raia. Disfru tatu e ta zor iontsu izan. Ba d a ,

GAZTE

L UON

lasai b

DOKO

K KIDEA

Trukue: kapsulak beteteko, erabilli helauek atarateko sakabolasa, hobeto konponduko zarie-eta. 25 miñutu laban.

BELARRIKO MIÑA

KONTUZ BERUE DAUELA!

! AU TA RUE D E A! B , UZ AU ET KONT RUE D E B , UZ KONT

a n , ho n Jaixet

EZ, FABOREZ!!!! HAU BELARRIKO MIÑA

OIN BAI, OIN BAI ONDO!

ixen, bid

aixen..

etan! r r o p o i b i lli

n, ige dartza

On d o

, me nd ilekuen

r

.

Kkekainak13 200dpi  

kontu kontaria 2013 ekaina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you