Page 1

! XA EDUKIXA

IKASTOLAKO BIZITZA

HEZKUNTZA PROIEKTUAREN JARRAIPENA

2 urte die Olarte gunian proiektu berrixa martxan jarri zala, honek be jarraipena dauke Gazteluondon. L.H ko lehengo zikluan, proiektuak aldaketa arkitektoniko eta pedagogikuak ekarri dittu baitta. Oin ikasliek ilusiñuaz eta poztasunaz ikasteko aukeria eukiko daue.

OLARTE ETA GAZTELUONDOKO IKASLIAK EKINTZA UGERI EGIN DITTUZTE HIRUILEBETE HONETAN ZIHER. Gure ikasliak ez die geldik egon.

Olentzeroi kartia idazteko ordua heldu da.

Jostailuei buruzko publizitatie barra-barra dabilen bittartean. Hausnarketa bat ein biherko geuke, gure seme-alaben jostailuak ondo aukeratzeko asmuakin.

BELARRIKO MIÑA Ahalegindu gaittezen!

Gaizki esaten dittugun esamoldiak zuzentzeko gunia.

Logotipue kanbixeu dau Ikastolak

Iezko kursuen, Arizmendi Ikastolak markan gaiñeko reflexiñue egin euen, eta atara euen ondorixo nagusixe izen zan beste etapa batei hasteko moduen dauela Ikastolie; bestiek beste, daueneko ezagune dalako ibarrien. Horregaittik, aurrerantzien logotipo barrixe eukiko dau. Ikastolan izaeriei eutsitte –koloriek, haretxan hostue, Arizmendin a letrie–, gaurkotute agerketan die horreik osagaixok logotipuen: letra minuskula eta borobille, kolore bizixauek… Nobedade haundixena da ikastola-n i letrie gehittu dala, izaeriei indderra emuteko. Logotipue esaldi batekin osotu da: zeurea, geurea, denona, ikastola. Izen be, zeure berbiek referentzia egitten dutzo norbanakuei; geure berbiek, kolektibuei; eta denona-k, barriz, adierazi gure dau gizarte osora zabalik dauen Ikastolie dala.

Aurten be, First Lego League txapelketara

DBHko ikasliek First Lego League nazioarteko txapelketan parte hartuko daue, hirugarren aldiz. Bada, lelengo kanporaketie, EAEkue, abenduen izengo da. Hiru talde juengo die, eta bakotxak misiño batzuk beteko dittuen robot bat presentau biherko dau. Ikerlanekin lankidetzan, hiru urte daroie Ikastolak egitasmo horren bueltan. Azkeneko urtien, MUkin be bai. Lego etxiek organizetan dauen munduko txapelketan, teknologiako laugarren mailleko ikasliek die protagonistak.

As a ba Za h a rre n O i h a rtz u n a antzezpena

Batiean ikasgelan eta bestian irteera desberdinen bittartez, gure ikasliek ekintza berezixak egin dittuzte.

GURASO TXOKUA

1GO ALEA 2012ko abendua

eta gehixau..

Kulturguneko ekintzen berri Arizmendiko logotipo berrixan aurkezpena.

Nobienbrien 9xen, Amaia Udal Antzokixen, Arizmendi Ikastolako antzerki taldiek Asaba zaharren oihartzuna lana presentau euen. Arizmendik Nafarruako konkistan 500. urteurrena aprobetxau euen ekimena egitteko; izen be, Ikastolie izenda, euskal kulturan eta historian transmisore be bada. Ikastolan ekimena izen bazan be, herriko kultura talde batzuk be hartu euen parte; bestiek beste, Arrasateko Gaiteruek, TxikitxuArrostaitz dantza taldiek eta Goikobalu-Arizmendi abesbatzak.

Batxillergoko ikasliek, Polonian

Batxillergoko bigarren mailleko sei ikasle Polonian egon zien oktubrien, astebetez, kooperatibismuen gaiñeko truke baten. Beste bost naziñotako ikasliekin batera, kooperatibismuen esperientziak elkartrukatu zittuen –Inglaterra, Hungria, Eslovakia, Txekia eta Polonia–. Horretarako, ikasliek bideo bat egin euen hamengo kooperatiba esperientzian barri emuteko.


HEZKUNTZA PROIEKTUAN JARRAIPENA Iezko kursuen, LMHko lelengo zikloko irakasliek ilusiño haundixekin ibilli zien preparetan proiektu barrixen diseiñue, HHtik etozen umiei egoki erantzuteko. Agosto bukaeran, hainbat irakaslen eta gurason pinttatze-lanei esker, udan eginddeko obrak guztiz buketute geratu zien. Horren ostien, setienbrien, gure txikiñek Olartetik Gazteluondora pasau zien, iñungo zailttasun barik eta normal-normal. Hiruhillekue buketu da eta pozik gauz bai Haur Hezkuntzakuek, bai Lehen Hezkuntzakuek lortutakuekin. Umiek eta gurasuek pozik ikusten dittugu, eta, etapa bixen koordinaziñuei esker, bata bestien jarraipena gertatu da. Etapen aldaketa egon arren, eta bakotxien umien edadiei eta biherrei erantzunde, hezkuntza-proiekto komun batek batzen gaittu. Egitasmo bera daukou: umiek berez daukien gaittasunengan siñisketan douleko, horreik gaittasun horreik aurrera erueteko kontesto egokixenak ofrezidutie.

eredu eta laguntziekin, seguruau sentidu die, babesa jaso daue eta poliki-poliki honen etapa honen helburuetan sartzen juen die. Ume bakotxak dauko bere erritmo propiue, eta, pluralidadiei erantzuteko, ofrezidu jakuen egoera eta jarduerak ondo lortzeko modukuek izen die, presiño haundirik barik. Bakotxak bere erara, biher izen dauen denporan, lortu dau aurrera egittie garapen prozesuen. Hortan, pozik gauz proiektu barrixekin eman doun pasuekin. Begittu, aztertu eta hobetu biher asko dauen arren, hartuteko bidiei eusten dutzou. Eta hori bide hori elkarrekin, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakasliok batera egingo dou, umiengan konfiantzie daukouleko eta proiektu berak batzen gaittuelako: Hezkuntza Proiektuek.

Eta horretarako, danok lehentasune emun dutzou umie gustora eta seguro sentidutiei. Umiek andereñuekin eta ikaskidiekin daukien hartu-emunek guztiz zainketan dittugu.

Hau da, ume bakotxak berez daukon gaittasunek aurrera erueteko, kontesto eta baliabide egokixenak ofrezidutie umiei.

Etapa bixetan, hainbat jardueratan, txokuek, taillerrak, hezkuntza fisikue… askotariko edadiek elkartu dittugu. Horren bittartez, ume nagusixek eta txikiñek elkarrekin ibilli die, eta pozik gauz lortzen gabitzen emaitzekin, ondiokan baloraziño jenerala egitteko goix bada be. Nagusixek, txikiñei lagundute, eredu bihurtute, errespetuekin eta erantzukizunez jokatu daue eta aprendizajietan sakondu ahal izen daue. Txikiñek, barriz, nagusixen


KULTURGUNEA Arizmendi ikastolako langile eta gurasoentzat ekintzak

GURASOEN IRITZIXAK

1-ADAPTAZIÑO FASIE ZELAN BIZI IZEN DOZUE ETXIEN?

NAGORE: Espero baiño hobeto. Geu lasai, eta umiek be jarraipen baten moduen bizi izen dau Gazteluondorako pasue. IRATXE: Uribarrittik etorritte, honek proiektu honek lagundu dutzo irekixaue izeten. Bakarrik etorri bada be, ez dau apurketarik bizi izen, laguntxo barrixek egin biher izen dittuen arren. Oso ondo, esango neuke.

2-ETAPA BATETIK BESTERA KANBIXO HAUNDIXE EGON DA?

NAGORE: Ez. Jarraipen bat izen da, nahiz eta gunez kanbixeu. Jakin-miñez hasi euen kursue, eta egunetik egunera gehittuz juen jako. IRATXE: Ez. Lan dinamikie kanbixeu egin da apur bat, baiñe honekin proiektu honekin ez neuke esango kanbixue izen danik, prozesu baten jarraipena baizik.

3-ZELAN IKUSTEN DOZU ALABA?

NAGORE: : Oso pozik. Proiektuekin segiduten dauenez, naturaltasunez bizi izen dau etapa kanbixue. Oso dinamikue da, eta oso lagungarrixe, ume bakotxa dan modukue izeten lagunketan dauelako. IRATXE: Pozik. Olartekin hartu-emune ez da apurtu, eta Naroak ahiztie ikusteko aukerie dauko. Ekintza batzuk alkarrekin egitteko aukerie, eta astien behin jolastokixe konpartiduteko aukerie be.

4-HAUR HEZKUNTZAKO GURASO BATEI ZE REKOMENDAUKO ZEUSKIXO? NAGORE: Lasai egoteko. Umiek ondo preparaute, helburuek ondo beteta, baloriek ondo landute eta talde-lanien ikesitte doiezela, eta Gazteluondo horren guzti horren jarraipena dala. IRATXE: Lasai egoteko, bardin-bardin ikesten dala, motibaziño haundixauekin. Baloriek landu, aniztasune eta norberan erritmuen ikesteko aukerie daukie gure semealabek.

atxe, Na Naroa, Ir

Alaitz gore eta

2012-13 ikasturtean zehar hainbat ekintza antolatuko ditugu Arizmendiko guraso eta langileentzat. 1. hiruhilabetan 3 hauek antolatu ditugu: Dakizuen bezala Arizmendi ikastolan guraso eta langileen antzerki taldea daukagu. Hauek ikasturtean zehar astero elkartzen dira Arimazubi guneko aretoan, entseguak egiteko eta ikasturtean zehar hainbat ekitaldi izaten dituzte. Ikasturte honetan goraipatzekoa da egiten ari diren lana, Nabarraldeko 500. urteurrena zela eta Asaba Zaharren Oihartzuna obra prestatu dute eta Amaia antzokian estreinatu zen azaroak 9an. Izugarrizko jende pila gerturatu zen Amaiara, 420, sarrera saldu genituen eta bertan egon zen jendeak oso gustura atera zen emanalditik. Orain gira txiki bat egin behar dute Asaba Zaharren Oihartzuna lanarekin. Dagoeneko Mutrikun ere taularatu zuten azaroaren 17an eta orain Aretxabaletako Arkupe Kultur etxean taularatuko dute abenduan (oraindik data zehaztu gabe dago). Poltsa eta eskuzorroak egiteko ikastaroa. Bertan Arizmendi ikastolako 11 guraso eta langilek hartu zuten parte eta oso gustura aritu ziren.Bakoitzak bere poltsa eta esku zorroa egin zuten eta balorazio oso ona egin zuten. Picasa ikastaroa; hiruhilkabete bakoitzean IKT.ekin zerikusi duten ikastaro batzuk antolatzen ditugu. Lehen ikastaroa picasaren ingurukoa izan da. Argazkiak nola pasa lainora, nola egin bideoak argazkiekin, kolage-ak, lagunekin nola partekatu… 21 pertsonek eman zuten izena eta Ferixaleku gunean dagoen informatikako gelan izan zen. Jendea oso pozik gelditu zen Juan Arbuluk egindako lanarekin. Sukaldaritza ikastaroa: Abenduk 10, 11, 17 eta 18an Lanbide heziketako sukaldean sukaldaritzako ikastaro bat izango dugu. Dagoeneko izen ematea bukatu da eta 11 pertsonek eman dute izena. Eguberriak datozela aprobetxatuz, eta gauden garai ekonomikoa kontutan hartuta, sukaldean neurriko gastua eginez ahalik eta plater erakargarrienak prestatzea da helburua. Produktu merkeekin egiten dira sarritan plater goxoenak, eta horiei erabilpen egokia emanez gero emaitza bikaina lortzen da. Noski, gauza goxoak prestatzea nahi baditugu lana egitea ezin bestekoa da. Menu ezberdin batzuk osatzeko adina plater egiten saiatuko gara, sarrerakoak, arrainak, haragiak, postreak, mokadutxoak. Bakoitza nola antolatu ere komentatuko dugu.


OLARTE GUNEA. R GU N U T L U K

EA

HIRUHILABETEAN OLARTEN ANTOLATUTAKO EKINTZAK:

Ohiko den bezala ikasturte honetan ere Olarte guneko 4 eta 5 urteko haurrentzat hainbat ekintza antolatuko ditugu. Ekintza hauei tailerrak deitzen diegu. 8 orduko iraupena izaten dute. Olarte gunean 4 tailer antolatzeko proposamena luzatu genuen eta gurasoek beste proposamen bat egin ondoren 5 tailer antolatzea aurreikusten dugu:

Pandero, Batuka, Judo, Patinjea eta Artelanak

HIRUHILABETEAN EGINDDEKO EKINTZAK:

Panderoko tailerra bukatu da dagoneko eta bertan 2 talde izan genituen, guztira 19 ikaslek hartu zutelarik parte. Oso pozik aritu ziren eta azken egunena gurasoei egin zieten ekitaldia ere oso polita izan zen. Batukako tailerra pasa den astean hasi zen eta bertan 21 ikaslek eman dute izena. Ea gustokoa duten.

SANTA BARBARARA: udazkenai ondoetorrixe emuteko, 3 eta 4 urtekuek Santa Barbara juen gitzen; hostuek batu geuen eta kolore bizittasunez disfrutau geuen.

KASTAÑA EGUNien, aitteitte Julion eta Joxe Migelen laguntzie euki geuen kastañak egitteko. Bertako usein goxuek Gazteluondoko ikasliek erakartiez gain, Argitxon bisitie be euki geuen. Primeran pasau geuen egune!

IPUIN KONTAKETAK: aurten be guraso asko egon die Olarten, hainbat hizkuntzatan ipuiñek kontetan: inglesez,bereberrez… MURUKUEN ANTZERKIXE: 5 urteko ikasliek antzerkixe egindde erakutsi euskuen Mondraueko kondairaz ikesittakue. Batetik, ikasliei eta gurasuei; eta bestetik, Gazteluondoko 1. eta 2. mailletako ikasliei.


IZENADUBA: oso ondo ibilli die 4 eta 5 urteko ikasliek Izenaduban, Olentzeron etxien. MARITXU KAJOI: dotore-dotore jantzitte abestu geuen‌ Maritxu nora zoaz?

UDAZKEN JAIXE TELLAMENDIN: udazkenai ondoetorrixe emuteko, jolastokixen hostuekbatu eta jaixe egin geuen Tellamendin!

LOKARRIXEK LOTZEN IKESTEKO ESKULANA: guraso batek proposatute, Anbotoko neskamutikuek lokarrixek lotzeko eskulan ederrak egin dittue. Oin, korapillue egitten ikestie izengo da gure helburue!

SAN FRANTZISKO XABIER EGUNE: Olarteko amamek preparauteko txistorra goxue jan geuen Euskerien Egune zelebretako.

ARIZMENDIKO GABONETAKO "Christmas" LEHIAKETA: Juan zan astian elkartu zien aurtengo lehiaketako epaimaixak eta aho batez hartu hauien erabakixa. Haur hezkuntzako sari nagusixa OLARTEKO UNAX GONZALEZ entzat izan da. Argazkixan Unax eta Nagore Barandiaran. Guneko atalien (olarte) ateratako sarixa jaso dauena.


GAZTELUONDO GUNEA. LEHENEGO ZIKLOA

1go zikloko tandem-ak

1go ZIKLOKO EKINTZAK ETA IRTEERAK Mahaietan, lurrean…baina beti gustora ikasten!

1go eta 2. mailak

•Agenda 21:

-Saioa gelan -Udalara irteera

•Euskararen eguna:

-abenduak 3an

Gela irekiak, espazio zabalak… harremanak egiteko aukerakoak

1go zikloko Irakasle taldea

BIGARREN ZIKLOA

2. ZIKLOKO EKINTZAK ETA IRTEERAK

3. Mailakoek gaia gelan landu ondoren, herria ezagutzera irten ziren.

3. eta 4. mailak 3. maila 4. maila •Agenda 21:

-Saioa gelan -Udalara irteera

•Agenda 21:

-Saioa gelan -Udalara irteera

•Txanelako •Dantzaz “ Gure txoko ekitaldia kuttuna” gaiarekin : •Irteera Gatzaga -Arrasaten zehar eta Urkulura: ibilaldia

•Euskararen eguna:

-abenduak 3an

-Ibaiaren sorburua -Gatz museoa -Urkuluko araztegia

•Euskararen eguna:

-abenduak 3an

Hemen berriz, Udalan, irakaslearen azalpenak txintxo- txintxo entzun ondoren, proposatutako lanak egiten.


4. mailako ikasleak hainbat irteeretan

Gatzagako gatz museoa bisitatzen Udalan

Urkuluko araztegia Ikusten

Deba ibaiaren jaiotza ezagutzen

HIRUGARREN ZIKLOA Perretxiko lehiaketan, marrazki atalean, 1go.saria. ZORIONAK LIBE!

3. ZIKLOKO EKINTZAK ETA IRTEERAK 5. eta 6. mailak 5. maila 6. maila Indarberritu eta errealekojokalariak animatzen Zubietan

•Zinema

-"Aita zombia naiz" pelikula

•Mendi irteera •Amets bat:

-Zubietara -Kutxaespazio

•Bazara:

•Zinema •Arrikrutzera bisita

-Kobetara bisita

•Bazara

-Kaleko erabilera eta paisaia linguistikoa

-Proiektuaren kokapena -Elkartasuna

•INTERRED

•Euskararen eguna

•Euskararen eguna:

-abenduak 3an

NE A U G R U HIRUHILABETEAN GAZTELUONDON ANTOLATUTAKO EKINTZAK: KULT

-Kooperazioari buruzko saioa

-abenduak 3an

Ikasturtero bezala ikasturte honetan ere Arizmendi ikastolako Kulturgunea proiektutik hainbat ekintza antolatu ditugu. Horien artean aipagarrienak: • LMH-ko familientzat Duela urte batzuk Tolosa Gipuzkoako • Dantzaz egitasmoa kapitala izan zen eta etxe eta irteera kulturalak hainbat gauza interesgarri bisitatu Dantzaz dantza munduan lehen genituen. Irteeran 50 pertsonek enplegurako lortzeko plataforma bat Ikasturte da, Euskadin kokatuta, eta europar honetan zehar 3 hartu zuten parte. ikuspuntuarekin. irteera kultural • LMH-ko familientzat Urriak 19an Dantza konpainiakoak antolatuko mendi irteerak Amaia Antzokian izan ziren ditugu LMH-ko familientzat. ikasturtero bezala ikasturte honetan Arizmendiko 4. mailako ikasleei Lehenengo ere Arizmendi ikastolako LMH-ko dantza emanaldi bat eskaini zieten irteera Tolosara familientzat 6 mendi irteera antolatu eta ondoren dantzariekin solasaldi izan zen azaroak behar ditugu. Lehengo irteera bat egiteko denbora ere izan zuten. 18an. Tolosan Arantzazutik Urbiara izan da, Ikasleek eta irakasleek egindako dagoen azaroak 25ean izan zen. 80 balorazioa oso positibo izan zen. Gorrotxategi museoa bisitatu genuen pertsonak eman zuten izena ekintza Programa honekin bukatzeko Dantza goizean. Oso interpretazio zentro honetan parte hartzetako baina oso konpaniakoak Arizmendi ikastolako polita eta interesgarria iruditu eguraldi txarra egin zuenez 20 LMH-ko guneetan bisita bat egin zitzaigun. Honekin batera txokolatea agertu ziren. Ea hurrengoan behar digute 4. mailakoekin dastatzeko aukera izan genuen eta eguraldiak laguntzen digun eta dantzako tailer bat emateko asmoz. zegoen eguraldi kaskarrarekin oso familia asko animatzen diren. Azaroko azken astean izango dira ondo etorri zitzaigun barruak bisita horiek, esate baterako azaroak berotzeko. Ondoren Babarrunen 29an Gazteluondon , azaroak 30ean astea zen Tolosan eta feria ikusteko Ariamazubin… aukera izan genuen. Oso giro polita zegoen eta produktu bikainak ikusi Ziur zoragarri pasatzen dutela. genituen: babak, azak, eztia… Arratsaldean Tolosako alde zaharrera bisita gidatua izan genuen eta oso polita eta interesgarria izan zen.


guraso txokua JUGETE EGOKIXEN ADIBIDIAK:

HAMAR KONSEJO JUGETIEK ELEGIDUTEKO

6 eta 12 hillebete artien

1-Dibertidu, hezi eta imajinaziñue bultzetu biher daue. 2-EZ egin kasurik publizidadiei. 3-Sinplienak die dibertigarrixenak. 4-Sexistak eta belikuek EZ. 5-Eskatu aurretik, probau. 6-Kontuz telebisiñuen ze ofreziduten dauen. 7-Seguridade-neurrixek bete biher daue. 8-Problemaren bat badauketzu, reklamau. 9-CE markie euki daixela. 10-Edade bakotxandako, jugete tipo bat.

-Alfonbrak, danetariko aktibidadiek daukienak. -Gimnasio txikiñek, argixekin eta soiñuekin. -Pelotak, argixek eta zaratak daukienak... -Mahaixek, danetariko aktibidadiek daukienak.

12 hillebete eta urte 2 -Pelotak. artien

-Silla txikiñek...

2 eta 3 urte artien

-Triziklue. -Panpiñendako sillie. -Kubue eta palie...

3 eta 5 urte artien

-Disfrazak. -Makilletako pintturak. -Arbela. -Artillie, kartoien pegetako...

5 eta 6 urte artien

-Arkitektura-jolasa, pieza txikiñekin. -Kastilluek egitteko jolasa. -Kanikak eta kanikendako zirkuitue...

6 eta 9 urte artien

-Bingue. -Mahai-jolasak. -Letra-jolasak. -Natura zainketako jolasak...

9 eta 12 urte artien

-Kimika. -Elektrizidadie. -Mikroskopiue. -Kometak...

BELARRIKO MIÑA EZ, FABOREZ!!!! HAU BELARRIKO MIÑA

LOGOTIPO BERRIXA

EZTAUKET DIRUA EZ DAUKET DIRUA

Arizmendi Ikastolako logotipo barrixa Olarteko gunian aurkeztu zan.

OIN BAI, OIN BAI ONDO! UIK T DIR RIK E K U EZTA KET DIRU AU EZ D

kontu kontari olarte gazteluondo  

kontu kontari olarte gazteluondo