Page 1

Rawicz, dn. 27.10.2012 Miejscowość i data

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 21.10.2012 o tłumaczenie pisemne POL->DE i POL->ENG (29556 słów x 0,025 euro/słowo)

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Aleksandra Pawlak, ul. Śląska 61a, 63-900 Rawicz, NIP: 654-23-54-345

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2955,60

2. Kwota uzysku: 1477,80 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 1477,80 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia: 266,00 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty: 2689,60 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy)

...........................................

...............................................

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

rachunek_do_umowy_o_dzielo - oryginał