Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych Wrocław, dn. 27.10.2012 r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 27.10.2012 r. Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca:

Iks Igrek Zet 3 51-605 Wrocław NIP: 782-15-98-102 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

4775,80 EUR

1. Kwota wynagrodzenia brutto:

2387,90 EUR

2. Kwota uzysku:

20% lub 50% pozycji nr 1

2387,90 EUR

3. Kwota do opodatkowania:

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:

429, 82 EUR 18% pozycji nr 3

4345,98 EUR

5. Kwota do wypłaty:

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć euro i dziewięćdziesiąt osiem centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Najprostszy z trzech dokumentów. Zajął mi dość mało czasu. Mam nadzieje, że jest czytelny.