Page 1

Trådløstnettverk Først går man på kontrollpanel, nettverk og internett. Deretter går du på «vis nettverksstatus og oppgaver». Så går man på «konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk». Konfigurer er trådløst ad hoc-nettverk. Du kommer da dit hvor du skal lage et nettverks navn og passord, etter er du ferdig.


Del 2 For å sette opp et trådløst LAN, må du gå på routerlogin.net. Der skal du gå på basic settings. Der får vi ip adresse til vår internett leverandør, og ip adressen til vår router. Vi skal krysse av på Use these DNS servers fordi Vg 2 serveren som vi bruker har ingen dns og da må vi bruke skolen si dns. tilslutt trykker vi på apply.


Deretter går vi på wireless settings, her skal vi skrive inn navnet på nettverket vi lager, hvilken verdens del nettet skal være i, hvilken kanal vi skal bruke og hvilken mode vi skal bruke. Etter vi har gjort det, skal vi velge hvilken security options vi skal bruke. Tilslutt skriver vi inn passordet vil skal ha på nettverket og apply.


Tilsutt går vi på lan setup, her skal vi skrive inn ip adressen til pcn våres. Vi skal også skrive inn hva ip adressene skal starte på og slutte på. Tilslutt trykker vi på apply.

Tabell 1

Høyeste host Gateway Nett-ID Antall Hosts DNS Nettmaske DHCP-range

172.16.8.254 172.16.8.1 172.16.8.0 254 10.58.0.20/10.58.0.21 255.255.255.0 172.16.8.10 - 172.16.8.254


Site survey.

Tabell 2

Ruter (type og serienr)

MAC

204E7F25238A Netgear N150 Wirless Router WNR1000 v3

SSID

VG1 FS

Standard

IEEE 802.11 b/g

Kanal

Kryptering

6

WPA2-PSK (AES)

Fysisk plassering (romnr) 3762

tråløstnettverk  

tråløstnettverk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you