Page 1

itu Lenette Schuijt, schrijfster en directeur Crystal River Consultancy

ness si

ir

itua

ness si

ir

itua

ness si

sp

sp

9 789025 960551

lit it e

bu

NUR 808 ISBN 978 90 259 6055 1

voor ondernemers

lit it e

sp

De openhartige manier waarop Olaf Rutten ons een kijkje geeft in de keuken van zijn ervaringen als ondernemer is bijzonder leerzaam voor iedere leidinggevende die ziel en zakelijkheid wil verzoenen. ir a

meer verdienen

sp

lit it e

bu

ness si

voetbal- en zen-inspiratie

ir

lit it e

Een leuk en inspirerend boek. Herkenbaar, verrassend en het stimuleert om nog eens anders en goed na te denken. Piet Hein Eek, meubelontwerper en ondernemer

Minder werken,

bu

Olaf Rutten (1963) is zijn levenlang al ondernemer. Als tiener was hij ijsventer, in zijn studententijd runde hij een bijlesinstituut om vervolgens op zijn 24e een verkeerskundig onderzoeksbureau op te richten. Aan dit bureau heeft hij 20 jaar leiding gegeven. Op dit moment begeleidt Olaf ondernemers en topsporters die werk willen maken van minder werken, meer verdienen. Hij coacht en geeft seminars over dit onderwerp. Meer informatie op www.zoekenleef.nl.

Olaf Rutten

bu

In dit boek wordt de dagelijkse ervaring beschreven van een ambitieuze ondernemer die aan den lijve ondervond dat door zelf minder te gaan werken de prestaties van zijn bedrijf verbeterden. Olaf laat zich inspireren door voetbalwijsheden van Johan Cruijff en door de tien stappen naar verlichting uit de zentraditie.

Olaf Rutten Minder werken, meer verdienen

Kun je als ondernemer minder uren maken dan andere medewerkers van je bedrijf? ‘Ja,’ zegt Olaf Rutten, ‘als werkgever geef je werk, om het werk vervolgens te laten bij wie het hoort: de werknemers’.

itua

Dit project ondersteunt de Johan Cruyff Foundation. De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging.

BOminderwerken0210.indd 1

02-03-2010 11:17:24


Luister naar ieders mening, maar behoud uw eigen oordeel. William Shakespeare

Dit boek is volgens mij een prachtige tool om in deze crisistijd je bedrijf toekomstklaar te maken en je te richten op het juist inzetten van middelen en tegelijkertijd het rendement (niet alleen in financiële zin) te verbeteren. Bart Verkroost, ondernemer, Van den Bemt & Verkroost Accountancy, Breda

Olaf is er in geslaagd om mij te prikkelen de concrete waarde van ‘rust’ in het jachtige ondernemersbestaan te laten zien. Iedereen zal dat op zijn eigen wijze doen, maar de aangedragen voorbeelden zijn van alledag en bieden hiervoor een prima handvat. Dr. Jan Linssen, ondernemer, ARS Traffic & Transport Technology, Den Haag

BWminderwerken2.indd 2

16-02-2010 14:21:57


Ik heb ervan genoten, om gelachen, veel in herkend. Het deed me even stilstaan bij alles wat ik doe, de indeling is prachtig! Cora Fiedeldeij, gynaecologe en kliniekmanager Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

Dit boek biedt heldere inzichten geschreven vanuit de persoonlijke ervaring van een succesvol ondernemer die open schrijft ook over zijn twijfels en valkuilen in zijn ondernemerschap. Realistisch en inspirerend met praktische handreikingen voor directeuren, managers en leidinggevenden. Emiel de Bruin, directeur, Het Leven is Mooi BV, Nijkerk

De mooiste parel van het boek vind ik de inleidende voetbalmetaforen: heerlijk om te lezen, verrassend actueel, met symboliek en diepgang. Paul Heuijerjans, DeltaP coaching, Tilburg

BWminderwerken2.indd 3

16-02-2010 14:22:06


Olaf Rutten

Minder werken, voetbal- en zen-inspiratie

meer verdienen voor ondernemers

BWminderwerken2.indd 3

16-02-2010 14:22:06


Voor mijn lieve puberende zonen

© 2010, Uitgeverij Ten Have Postbus 5018, 8260 GA Kampen www.uitgeverijtenhave.nl Omslag www.garage-bno.nl Illustraties Edith Buenen Foto auteur Wilfried Scholtes ISBN 978 90 259 6055 1 NUR 808 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel­ voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe­stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere ma­nier, zonder vooraf­gaande schriftelijke toe­stem­ming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publica­tion may be reprodu­ced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

BWminderwerken2.indd 4

16-02-2010 14:22:06


Inhoud Inleiding Dank  Zoek  Ontdek  Zie  Doe  Leer  Speel  Ontspan  Vergeet  Vertrouw  Leef  Nummer elf  Cadeautjes  Inspiratie 

BWminderwerken2.indd 5

16-02-2010 14:22:07


Inleiding

Mijn eigen ontwikkelingsproces als ondernemer en persoon en de positieve resultaten die ik ervan zag en nog steeds zie, waren aanleiding voor mij om dit boek te schrijven. Ik voelde de behoefte mijn persoonlijke ervaringen te delen, zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. Want te veel druk maakt zwaar en alleen wijzelf kunnen het lichter maken, zodat we meer kunnen genieten en geluk kunnen ervaren. Bewustwording van gedrags- en gedachtepatronen is hierin een belangrijke eerste stap. Tijdens mijn zoektocht naar een lichter leven heb ik onder andere zenmeditatie ontdekt als belangrijk middel om rust te brengen, helderheid te scheppen en inzicht te krijgen. Meditatie helpt mij ook om de inzichten te vertalen naar concrete acties binnen het bedrijf. Naast de praktische beoefening van zen, heeft de achterliggende filosofie mij geholpen mezelf en mijn gedrag beter te begrijpen. Het heeft me aanknopingspunten geboden om daarmee aan de slag te gaan. Voor mij zijn met name ‘de tien plaatjes van de os’ zeer inspirerend. In deze twaalfde-eeuwse afbeeldingen met onderschrift van Chinese origine, worden tien bewustzijnfasen geschetst die leiden tot verlichting. Hierin symboliseert de os ons denken. Een denken dat ons een leven heeft gebracht vol ‘drukdrukdruk’. En precies ons eigen denken kan ons de weg wijzen naar een lichter en gelukkiger leven waarin we zelf in staat zijn om rust te genereren. De plaatjes van de os laten ons zien hoe we door de os te temmen een vreugdevol, vrij leven kunnen leiden. Deze symboliek sprak mij aan, hoewel hij op bepaalde punten niet zo heel gemakkelijk te vatten is. Daarom heb ik ze voor mezelf vertaald

BWminderwerken2.indd 6

16-02-2010 14:22:07


naar begrippen die het voor mij mogelijk maken de leringen praktisch toe te passen in mijn dagelijks leven. Ik heb de oude Chinese teksten bij de tien plaatjes vervangen door de volgende tien woorden: Zoek – Ontdek – Zie – Doe – Leer – Speel – Ontspan – Vergeet – Vertrouw – Leef Deze vrije vertaling van de plaatjes van de os vormt het kader van dit boek. Per hoofdstuk wordt een bewustwordingsfase toegelicht aan de hand van ontwikkelingen die plaatsvonden binnen mijn bedrijf. Tijdens het werken met de tien plaatjes van de os, ontdekte ik dat deze zenfilosofie ook terug te vinden is in hedendaagse wijsheden. Ja, zelfs in de wijsheden van het voetbalveld. Vooral in de uitspraken van Johan Cruijff zag ik prachtige overeenkomsten met de zenwijsheden. Voor mij was dit een groot genot, omdat zo een oude oosterse traditie voor mij nog meer ging spreken via mijn andere grote passie, voetbal. En omdat ik de indruk heb dat westerse ondernemers over het algemeen meer bekend zijn met voetbal dan met zen, heb ik besloten in dit boek, naast mijn praktijkcases, metaforische voetbalverhalen te gebruiken ter illustratie van de betreffende fase. In deze verhalen, die de opmaat van ieder hoofdstuk vormen, staat het uit dieren bestaande voetbalteam Jadam United symbool voor de onderneming. Na de tien hoofdstukken volgt een elfde reflectiehoofdstuk en daarna wordt afgesloten met een aantal praktische opdrachten, cadeautjes om thuis uit te pakken. Het zijn oefeningen die helpen de fases van zoek tot en met leef concreet toe te passen in je werk. Ik heb gekozen voor oefeningen die ikzelf als behulpzaam heb ervaren bij het bereiken van meer rust in mijn leven, terwijl ik actief blijf. Mooi gezegd: stil van binnen en actief van buiten.

7

BWminderwerken2.indd 7

16-02-2010 14:22:07


Dit boek is bedoeld als een inspiratiebron en praktisch hulpmiddel voor ondernemers, managers en andere leidinggevenden die voelen dat het tijd is voor een andere benadering. De huidige kredietcrisis vraagt in mijn ogen om een nieuwe visie op ondernemen. Met het tonen van mijn eigen openheid en kwetsbaarheid wil ik andere ondernemers stimuleren dit ook te doen. Door mijn zachte kant te ontwikkelen heb ik ontdekt dat paradoxaal genoeg ikzelf en mijn bedrijf een flink stuk krachtiger werden. Ik wens de ondernemers die ervoor kiezen deze weg te gaan van harte hetzelfde succes toe. Zeker in deze tijd waarin van ondernemers veel wijsheid wordt gevraagd.

8

BWminderwerken2.indd 8

16-02-2010 14:22:07


Dank

Aan Nadine voor haar liefde, hulp en vertrouwen. Zonder haar wijsheid en ondersteuning was het onmogelijk geweest dit boek te realiseren. Aan Aat voor zijn stevige feedback uit een warm hart. Als professioneel verhalenmaker heeft hij mij enorm geïnspireerd. Aan Edith voor de eigentijdse voetbalillustraties, ik ben een fan van haar werk. Aan Allies, Dirk, Jef, Lenette, Lot, Mayana, Rients, Roy en Willem, mijn leraren. Aan Jonas, Bram, Pepijn, Stijn, David, Bart en Giel, mijn zonen en stiefzonen die mij dagelijks laten ervaren hoe mooi het is dat ieder mens uniek is. Aan de manuscriptlezers voor hun positieve hulp en opbouwende kritiek. Aan al mijn collega’s bij Dufec die mij de ruimte gaven om mijn idealen te verwezenlijken. En die nu onder leiding van Roel en Rob een nieuwe cyclus zijn ingegaan. Tot slot wil ik iedereen die op enigerlei wijze heeft meegewerkt aan het tot stand komen van dit boek en die niet bij naam genoemd is, bedanken voor zijn of haar enthousiaste inzet.

9

BWminderwerken2.indd 9

16-02-2010 14:22:07


BWminderwerken2.indd 10

16-02-2010 14:22:08


1. Zoek We zijn op zoek gegaan naar de overwinning en dan kom je haar vanzelf tegen. (Johan Cruijff)

Zilverrug en De Mug Elke fase op de weg naar lichter werken starten we met een doorkijkje in de ontwikkelingen binnen Jadam United, een van de toonaangevende voetbalclubs uit de ZooLeague. Een competitie tussen voetballende dierenteams. Onder leiding van de coach, de apenman Zilverrug, streeft Jadam United naar het kampioenschap. Zijn beleid en de resultaten van het team worden nauwlettend gevolgd door John de Mug. De Mug is een nationaal vermaard journalist, die in kritische doch heldere bewoordingen zijn licht laat schijnen op de taferelen bij de club.

Spits Coach Zilverrug vond dat hij aan de goden was overgeleverd. De afgelopen weken had het gewemeld van de voetbalmakelaars bij het trainingscomplex van Jadam United. Zij creĂŤerden een zenuwachtige sfeer rondom de club. Terwijl de voorbereidingen op het nieuwe seizoen in volle gang waren, kon voor sommige spelers iedere training hun laatste zijn. En ja hoor, minder dan een uur voor het sluiten van de transfermarkt geschiedde datgene wat veel supporters al vreesden, spits Giraf werd weggekocht door het Engelse Bunga. Deze kopsterke langnek was het afgelopen seizoen goed geweest voor 28 doelpunten en hiermee topscoorder in de ZooLeague. Coach

BWminderwerken2.indd 11

16-02-2010 14:22:11


Zilverrug, enigszins overvallen door dit ingrijpende vertrek, werd gedwongen om naarstig op zoek te gaan naar een oplossing. In zijn column uitte John de Mug in scherpe bewoordingen zijn kritiek op Zilverrug. Waarom had hij niet geanticipeerd op dit, in de ogen van De Mug, te verwachten vertrek? Al maanden gonsde het van de transferperikelen rondom Giraf zonder dat Zilverrug alvast een vervanger contracteerde. Nu was het te laat. Zilverrug benadrukte in een exclusief interview met John dat hij niet had verwacht dat Giraf zou vertrekken. Ruim een week geleden was Giraf nog samen met zijn vrouw, een beeldschone struisvogel, komen dineren bij de familie van Zilverrug. Het was gezellig geweest, van een naderend vertrek had de coach niets gemerkt. Giraf en zijn vrouw hadden zelfs verteld dat zij onlangs samen een nieuwe stal hadden bezichtigd in een buitenwijk van Jadam. John betoogde in het live-interview dat hij de zienswijze van Zilverrug naĂŻef vond. De realiteit van de voetballerij was in zijn ogen keihard en hij stelde zich hardop de vraag of Zilverrug wel geschikt was als coach. De coach was blij dat hij de studio van John kon verlaten. In gedachten was hij volop aan het zoeken naar varianten in zijn opstelling zonder de giraf. Gelukkig had hij zich hierover tegenover John stil kunnen houden. Morgen op de training zou hij drie varianten gaan uitproberen. Als eerste kon hij gaan spelen zonder een vervanger voor Giraf, in plaats daarvan kon hij een extra middenvelder inzetten. Een andere optie was om het handige vleesvarken te gaan uitproberen in de spitspositie. De derde optie wilde hij voorlopig nog openhouden, hij had nog zes dagen voor de eerste wedstrijd. EĂŠn zekerheid had hij, van de huidige spelersgroep zou niemand meer kunnen vertrekken. De transfermarkt was gesloten, Zilverrug kon zijn zoektocht starten naar de ideale speelwijze.

BWminderwerken2.indd 12

16-02-2010 14:22:15


Zoek het in jezelf Niets buiten jezelf kan je ooit geven wat je zoekt. (Byron Katie)

Zoek – Ontdek – Zie – Doe – Leer – Speel – Ontspan – Vergeet – Vertrouw – Leef

Ardennen De eerste fase naar minder werken is Zoek. Om op een zinvolle manier je werk te doen, is het goed op zoek te gaan naar een richting. Door jezelf heldere doelen te stellen, kom je in beweging. Soms zijn veranderingen in de organisatie noodzakelijk door externe omstandigheden, zoals bij Jadam United. Het kan ook zijn dat je als leidinggevende veranderingen initieert vanuit een bedrijfsinterne behoefte. Als de dag van gisteren herinner ik me dat we met het personeel in een grote accommodatie zaten in de Belgische Ardennen. We hadden een jaar hard werken achter de rug, het was vlak voor kerst. Het jaarlijks uitje waarin feest en sport de boventoon voerden was in volle gang. Overdag mountainbiken, klimmen, wandelen of kanoën en ’s avonds lekker veel eten, drinken en grappen maken. Toen ik daar zo mijn bedrijf zag zitten – de vertrouwde gezichten in een andere context – was het in één keer duidelijk. Ik zag een uitgebluste en weinig geïnspireerde groep medewerkers. Dat moest en kon beter, al wist ik toen nog niet wat ik zocht. Ik wist wel dat ik op zoek wilde naar meer diepgang 13

BWminderwerken2.indd 13

16-02-2010 14:22:17


en persoonlijkheid binnen mijn bedrijf. Ik zei JA tegen het starten van Zoek. Veel later kwam ik er pas achter dat dit de eerste fase zou worden in het proces naar minder werken met meer resultaat. Prostitutie Binnen mijn bedrijf deden we er tot dusver alles aan om onze klanten tevreden te stellen. Vaak voelde ik me, en dat heb ik ook regelmatig gekscherend uitgesproken, een prostituee van onze klanten. De klant was koning en daarom deden we er alles voor. En omdat we alles deden, werd ook alles aan ons gevraagd. Ik had onbewust een bedrijf gebouwd dat moeilijk grenzen kon stellen, met als resultaat een grote werkdruk bij alle medewerkers. In de Ardennen zag ik, en dat had ik dus blijkbaar vijftien jaar lang niet willen zien, een uitgeleefde groep mensen. Ik besefte toen ineens dat het zaak was voor de organisatie als geheel en voor iedere individuele medewerker om de balans tussen inspanning en ontspanning te herstellen. Het was mij direct duidelijk dat daarbij de strategie om ons volledig te richten op de vragen van de klanten niet toereikend was. Er moest eveneens een antwoord worden gevonden op de vraag: wat wil je zelf ? Ik was ervan overtuigd dat je op die manier de weg vrijmaakt om datgene aan te trekken waarvoor je warm loopt. Iets waarin ik op termijn bevestigd werd. Deze eerste fase vond ik persoonlijk de moeilijkste omdat het zo indruiste tegen de werkwijze die ik gewend was. Meestal nam ik snel beslissingen, geen gedoe, gewoon fingerspitzengef端hl van de ondernemer. Nu stond ik het mezelf toe ongestructureerd, onbevooroordeeld te zoeken, zonder vooraf te willen weten wat ik zou gaan vinden en dat vroeg meer tijd dan ik normaliter gewend was aan keuzes te besteden. Dit was alleen mogelijk door de kortetermijn-efficiency te vergeten en erop te vertrouwen dat de ge誰nvesteerde tijd in een latere fase terug zou worden verdiend. 14

BWminderwerken2.indd 14

16-02-2010 14:22:17


Tijdens de lange wandelingen over de hei die ik in deze periode maakte, kon ik de vragen en antwoorden die diep in mij lagen opgeslagen de ruimte bieden hun weg naar mijn bewuste te vinden. Adem tellen Essentieel bij dit zoekproces was de ontdekking van meditatie als hulpmiddel om naar mezelf te luisteren. In drukke tijden kreeg ik vaak het advies ‘blijf bij jezelf ’, ik wist alleen niet hoe ik dit moest doen en ging daarom op zoek naar een praktische manier om dat te bereiken. Zo kwam ik uit bij zenmeditatie. Het was voor mij een eyeopener, het heeft mij enorm geholpen en doet dat tot op de dag van vandaag. Bij deze vorm van meditatie zit je in een ontspannen en tegelijk actieve houding stil op een stoel of kussen en volgt met je aandacht je ademhaling. Je doet dit door in stilte de uitademingen te tellen 1, 2, 3, 4,… tot en met 10 en weer van voren af aan 1,2, 3, 4,… 10 enzovoort. Als er gedachten opkomen, neem je ze waar zonder er iets mee te doen en zonder er een oordeel over te hebben. Plak op de gedachte niet het label goed of slecht, het is gewoon wat het is. Je laat de gedachten vervolgens los door weer terug te gaan naar het tellen van je ademhaling. Hierdoor ga je niet verder in een gedachtespiraal, zoals dat normaal gesproken gebeurt. Als ik ga mediteren ga ik letterlijk zitten met heel mijn brij aan gedachten. Door de aandachtsoefening ontstaat rust, ruimte en overzicht in die gedachten. Het minutenlang onafgebroken tot tien tellen is eigenlijk onmogelijk, want geen gedachten hebben is onmogelijk. Het tellen bij het mediteren is een paradoxale intentie, je streeft naar iets wat ogenschijnlijk niet kan en toch kom je er steeds dichterbij. Als je wilt starten met meditatie is het aan te raden om bescheiden doelen te stellen, je kunt beginnen met 5 minuten per dag. Als je geoefend bent dan mediteer je bijvoorbeeld twee keer per dag 25 minuten.

15

BWminderwerken2.indd 15

16-02-2010 14:22:18


Aan mediteren worden veel positieve effecten toegeschreven, die inmiddels ook met wetenschappelijk onderzoek zijn onderbouwd. Ik mediteer ’s morgen direct na het opstaan en ’s avonds voordat ik ga slapen. ’s Morgens maakt het mijn hoofd leeg en helderder. Vaak komen er creatieve ideeën op of voel ik duidelijk welke weg ik dien te gaan. Dat maakt me ontspannen en alert voor de dag die voor me ligt. Ik heb verder gemerkt dat ik minder slaap nodig heb en ook gemakkelijker en rustiger inslaap. Door ’s avonds te mediteren poets ik als het ware mijn geest, het helpt mij emoties te verwerken. Soms moet ik mezelf er echt toe zetten om te gaan zitten, maar als ik klaar ben voel ik me vaak als herboren. Hetzelfde gevoel dat een douche kan geven na het sporten. Spiegel Behalve tijd vroeg dit proces ook de moed om de realiteit van de organisatie en mezelf als leidinggevende onder ogen te zien. In eerste instantie was het kijken in de spiegel schrikken, een vorm van paniek maakte zich van mij meester. We hadden het altijd ‘drukdrukdruk’, hard werken was binnen de organisatie een strategie van overleven geworden. Aan de buitenkant zag het er mooi uit. Voor de boekhouder waren we een geslaagde en uitstekend draaiende onderneming. Tegelijkertijd wist ik dat er een andere werkwijze ontwikkeld kon worden om het bedrijf ook op de lange termijn succesvol te laten zijn. Succesvol voor mezelf, de klanten, het personeel en voor de boekhouder. Deze overtuiging riep de volgende vragen bij me op: Hoe gemotiveerd zijn de medewerkers werkelijk? Hebben ze plezier in hun werk? Staan ze open om te leren? Wat voor soort werk willen we graag aantrekken? Kunnen we onze klanten op creatieve wijze helpen? Kunnen we met hen constructief meedenken en meeontwikkelen zodat ze onze klant blijven? Hoe kunnen we ons duurzaam op lange termijn ontwikkelen en concurrerend blijven? En als vanzelf kwamen hiermee de zogenaamde langzame vra16

BWminderwerken2.indd 16

16-02-2010 14:22:18


gen bovendrijven. Vragen die om bezinning vroegen, omdat de antwoorden niet altijd direct of gemakkelijk te geven waren. Als de antwoorden uiteindelijk waren gevonden, dan bleken ze ook logisch en vaak eenvoudig te zijn met een hoog ‘oh ja, natuurlijk’-gehalte. Naast het opzoeken van de stilte om naar binnen te keren en de antwoorden te vinden, ging ik ook over bovenstaande vragen brainstormen met collega’s en externe adviseurs. Ik las tientallen boeken over het ontwikkelen van een missie en visie, over organisatievormen en persoonlijke ontwikkeling. En zo gingen we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op de kernvragen voor ons bedrijf: Waarom bestaan we als bedrijf ? Wat willen we de maatschappij als bedrijf bieden? Op welke wijze willen we dit doen? Hoe willen we als bedrijf georganiseerd zijn? Voor welke klanten willen we het liefste werken? Welke producten of diensten willen we het liefste aanbieden? Dit zijn langzame vragen, vragen waar niet een-twee-drie een antwoord op gegeven kan worden. Het is goed om hier ruim de tijd voor te nemen. Regelmatig werd ik geconfronteerd met medewerkers die zich hardop afvroegen of dit nu wel allemaal zo nodig was. Niet altijd was ik in staat om het proces helder uit te leggen. Diep vanbinnen wist ik dat het goed was, al kon ik ook niet voorspellen waar het ons naartoe zou leiden. ‘Eerst geloven, dan zien’, was mijn motto. We besloten naast het bier drinken zoals in de Ardennen, nu ook als team de stilte op te zoeken om ons te bezinnen. Na weken van voorbereiding door mijzelf, vertrokken we twee dagen naar het klooster om mijn eerste opzet van missie en visie te bespreken. Er werd stevig aan geschaafd en toegevoegd, totdat we een stuk hadden waar we met z’n allen overtuigend JA tegen konden zeggen. In de missie stond wat we met ons bedrijf aan de 17

BWminderwerken2.indd 17

16-02-2010 14:22:18


maatschappij gingen bijdragen en in de visie werd omschreven op welke wijze we dit gingen doen, de speelwijze van het bedrijf. Alles helder, kort en bondig. Uiteindelijk was dit weekend een eerste aanzet tot een verdere bewustwording binnen mijn bedrijf. De medewerkers waren allemaal, zonder uitzondering, enthousiast geworden over de ‘kloosteraanpak’. Het ijs was gebroken voor een verdere ontwikkeling. Het resultaat van deze actie was fijn voor alle betrokkenen: klanten, werknemers, directie en aandeelhouders. Het nieuwe fundament onder de organisatie was gelegd. Een eerste stap die uiteindelijk zou leiden naar een dynamisch bedrijf met werknemers die initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Wat ook direct merkbaar was, was dat er tientallen uren werden bespaard op het gebied van overleg en vergaderingen. Door het zoeken naar onze missie en visie waren we als bedrijf al direct veel meer gefocust op wat we wel en niet wilden. Urenvretende brainstormsessies op de werkvloer konden hierdoor achterwege blijven. Foto Ook later zijn er nog verschillende momenten geweest waarop ik verstrikt dreigde te raken in het niet weten waar ik uit zou komen. Op die momenten, die natuurlijk erg lastig waren voor mij als leidinggevende, hielp het mij me kwetsbaar op te durven stellen. Om eerlijk uit te spreken dat ik het lastig vond en het ook even niet wist. Ik koos ervoor een voorbeeld te zijn voor mijn personeel. Ik was geen helderziende en tegelijkertijd wist ik wel dat het goed was om als bedrijf te zoeken naar wat we werkelijk zelf wilden. De ontwikkeling binnen mijn bedrijf liep parallel aan mijn persoonlijke ontwikkeling, die ook steeds meer verdieping kreeg. Het was mij duidelijk geworden dat ik door dagelijks te mediteren helder in mijn hoofd werd en rust in mijn lijf kon ervaren. 18

BWminderwerken2.indd 18

16-02-2010 14:22:18


Dagelijks mediteren werd een soort tandenpoetsen voor mijn denken. Onnodige en niet-functionele piekergedachtes leerde ik steeds sneller los te laten. Mijn intuïtie, mijn gevoel ontwikkelde zich steeds verder. Mijn leefwijze ging er ook steeds gezonder uitzien, zo ging ik steeds minder roken en na een jaar stopte ik als vanzelf. De ontspanning van het roken van een sigaret had ik niet meer nodig, het meditatiekussen had deze taak overgenomen. Verder ging ik drie keer per week sporten, lette goed op wat ik at en het alcoholgebruik bleef binnen de perken. Toch leuke bijwerkingen van het zoeken naar wat ik echt wilde. Veel medewerkers werden onbewust door mij geïnspireerd. Regelmatig kreeg ik in die tijd complimenten uit mijn omgeving over mijn veranderde uitstraling. Een collega kwam op een gegeven moment met een drie jaar oude foto tevoorschijn en hield deze naast een foto die ze enkele dagen eerder van mij had gemaakt. ‘Moet je kijken,’ zei ze, ‘je kijkt heel anders uit je ogen, het is niet te geloven, jij bent echt rustiger geworden.’ Ik bedankte haar voor haar scherpzinnigheid. Ik voelde me ook betrapt en schaamde me een beetje voor de opgefokte ogen op de oude foto, blijkbaar had ik het toen erg druk. Beslissing De transformatie van mijn bedrijf begon bij de ontwikkeling van mezelf. Daarbij was het bewust nemen van de beslissing om een aantal dingen in mijn leven te veranderen cruciaal. Het was me helder dat ik me moest committeren aan mijn voornemen en er energie in moest steken. Dit betekende tijd vrij maken in mijn agenda voor trainingen, workshops en zelfstudie en het huiswerk serieus aanpakken. Het heeft mij veel inzichten gegeven en heeft me geholpen deze te integreren in mijn dagelijks handelen.

19

BWminderwerken2.indd 19

16-02-2010 14:22:19


Zeer interessant om te lezen hoe Olaf vanuit een zakelijke invalshoek op zoek is gegaan naar de balans tussen zakelijkheid en ziel. De manier waarop Olaf zijn leerproces beschrijft is eerlijk, open en heel helder. Karien de Jonge, psychologe en manager GGZ, Vught

Voor een ieder die op zoek is naar balans in werk en privĂŠ biedt dit boek, naast inspiratie, ook troost, herkenning en steun in de persoonlijke zoektocht naar zingeving. Herald Roelevink, ondernemer, Dolte stedenbouw, Utrecht

Een makkelijk leesbaar boek met veel herkenbare situaties en sprekende voorbeelden die ik goed kan projecteren op mijn eigen werk en leven. Hans M­ohringer, directeur Pieterman.com, Breda

BWminderwerken2.indd 138

16-02-2010 14:24:37


Het relaas van een persoonlijke ontwikkeling, een rijpingsproces. Leerzaam, onderhoudend met hier en daar een ‘open deur’. Maar altijd bewust, gedreven en met passie, nooit vanzelfsprekend of gelaten. Ook voor niet-voetbalfans! Ronald van Lit, ondernemer, Lumen Ontwerpersnetwerk, Rotterdam

Een heel duidelijk en overzichtelijk boek met een goede opbouw. Na het lezen kreeg ik weer zin om mijn eigen organisatie onder de loep te nemen. Paul van der Lugt, ondernemer, Therapeutisch Centrum De Zicht, Berkel-Enschot

Vele wegen leiden naar ‘minder werken, meer verdienen’. De weg en het vervoermiddel die in dit boek worden aangeboden zal velen inspireren op pad te gaan. Wim Driessen, ondernemer, zeilboerderij Rufus, Joure

BWminderwerken2.indd 139

16-02-2010 14:24:45


itu Lenette Schuijt, schrijfster en directeur Crystal River Consultancy

ness si

ir

itua

ness si

ir

itua

ness si

sp

sp

9 789025 960551

lit it e

bu

NUR 808 ISBN 978 90 259 6055 1

voor ondernemers

lit it e

sp

De openhartige manier waarop Olaf Rutten ons een kijkje geeft in de keuken van zijn ervaringen als ondernemer is bijzonder leerzaam voor iedere leidinggevende die ziel en zakelijkheid wil verzoenen. ir a

meer verdienen

sp

lit it e

bu

ness si

voetbal- en zen-inspiratie

ir

lit it e

Een leuk en inspirerend boek. Herkenbaar, verrassend en het stimuleert om nog eens anders en goed na te denken. Piet Hein Eek, meubelontwerper en ondernemer

Minder werken,

bu

Olaf Rutten (1963) is zijn levenlang al ondernemer. Als tiener was hij ijsventer, in zijn studententijd runde hij een bijlesinstituut om vervolgens op zijn 24e een verkeerskundig onderzoeksbureau op te richten. Aan dit bureau heeft hij 20 jaar leiding gegeven. Op dit moment begeleidt Olaf ondernemers en topsporters die werk willen maken van minder werken, meer verdienen. Hij coacht en geeft seminars over dit onderwerp. Meer informatie op www.zoekenleef.nl.

Olaf Rutten

bu

In dit boek wordt de dagelijkse ervaring beschreven van een ambitieuze ondernemer die aan den lijve ondervond dat door zelf minder te gaan werken de prestaties van zijn bedrijf verbeterden. Olaf laat zich inspireren door voetbalwijsheden van Johan Cruijff en door de tien stappen naar verlichting uit de zentraditie.

Olaf Rutten Minder werken, meer verdienen

Kun je als ondernemer minder uren maken dan andere medewerkers van je bedrijf? ‘Ja,’ zegt Olaf Rutten, ‘als werkgever geef je werk, om het werk vervolgens te laten bij wie het hoort: de werknemers’.

itua

Dit project ondersteunt de Johan Cruyff Foundation. De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging.

BOminderwerken0210.indd 1

02-03-2010 11:17:24

Leesfragment "Minder werken meer verdienen"  

Leesfragment "Minder werken meer verdienen"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you