Page 1

Aleksandra Złotocha

Rachunek nr dla

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Lp.

Nazwa towaru

Jm. Ilość

tłumaczenie

45,03/1125

słownie: Cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych i siedendziesiąt dziewięć groszy

W tym podatek Kwota podatku Forma płatności:

Cena jednostkowa

Wartość

4948,79

Razem

22 % GOTÓWKA

podpis i pieczątka

4 948,79 zł


t

Rachunek zwykly