Page 1

martwa natura w bieli t r y p t y k f o t o g r a fi c z n y + v i d e o ( s t w a r z a n i e ) r e fl e k s j a n a d w s p ó ł c z e s n ą d e fi n i c j ą p i ę k n a w ujęciu estetyki malarskiej

f o t o g r a fi a 2 0 1 3

Str6  
Str6  
Advertisement