Page 1

HUR MYCKET KAN VI SÄNKA ERA ENERGIKOSTNADER? Vi har hjälpt många nöjda kunder att förbättra ekonomin och sänka energiförbrukningen. Boka en energiinventering hos oss och se vad vi kan göra för er.


Vår certifierade* expert bedömer exakt och effektivt om er förenings förbrukning överstiger en rimlig nivå. Vi levererar sedan en komplett analys med rekommendationer för sänkta kostnader och energibesparingar. Bra för din förening och bra för miljön, helt enkelt. * Braheds är certifierade genom INCERT, som i sin tur är ackrediterade av Swedac – en svensk myndighet som verkar för kvalitet och säkerhet. Braheds certifiering är en trygghet för dig som kund och intygar att vår metod och analys håller högsta standard, samt följer nationella och internationella lagar och regelverk.

Braheds energiinventering •

Genomgång på plats av samtliga installationer.

Identifiering av eventuella värmeförluster.

Analys och dokumentation av de brister och möjligheter som finns.

Utförlig rapport med energibesparingsmöjligheter, åtgärdsförlag och återbetalningstid.

Kostnad En energiinventering är en sund investering som oftast betalar sig många gånger om. Braheds har två olika kostnadsalternativ. Alternativ 1

Alternativ 2

6 000 kr exkl. mervärdesskatt.

Pris enligt incitamentsavtal.

Varför genomföra en energiinventering? Energi blir allt dyrare. Alla vinner på att effektivisera användningen – din förening, samhället i stort och inte minst miljön. I snart sagt varje fastighet går det att sänka kostnaderna betydligt. Exempelvis kan en sänkning av inomhustemperaturen med 1 grad skära energiförbrukningen med uppemot 5 procent. Många gånger kan relativt enkla åtgärder ge goda resultat. En energiinventering från Braheds ger dig svart på vitt hur pass effektiv energiförbrukningen i din förening är och handfasta råd om hur den kan förbättras.

Braheds förvaltning AB Tel: 040-644 42 50 | Amiralsgatan 20 211 55 Malmö | www.braheds.se | E-Post: info@braheds.se

Braheds  
Braheds  

Infoblad om företaget

Advertisement