Page 1

Wärsågo INTERNMAGASIN FOR WÄRTSILÄ I NORGE

4.2013

Spesialutgave

Fjellstrand valgte full pakke Relasjonsbygging i Ålesund TEMA: Mennesker i Wärtsilä

28 Biggen spiller opp


Wärsågo Internmagasin for ansatte i Wärtsilä i Norge

Dette er vår arbeidsplass MAGASINET DU NÅ LESER ER WÄRTSILÄ I NORGE sitt interne bedriftsmagasin. Wärsågo speiler aktivitetene våre og folkene som muliggjør alt vi får til. Wärtsilä i Norge, med sine 1200 ansatte, er en integrert del av et globalt konsern med over 19 000 ansatte. Å være en del av en slik organisasjon er inspirerende og utfordrende, og gir den enkelte fantastiske muligheter til å bidra på et lag som er verdensledende innenfor sitt område. Denne utgaven kommer ut til alle våre ansatte i Norge, og til alle som bor i kommunene Stord, Fitjar og Bømlo. Målet er at folk på «utsiden» skal få vite mer om denne spennende teknologibedriften vi er så stolte av å jobbe i. WÄRTSILÄ UTVIKLER OG SETTER sammen teknologi til en helhet. Vi designer båter. Vi leverer komplette fremdriftssystemer. Vi utvikler og leverer den beste teknologien innenfor avgassrensing og gassbehandling. Vi utvikler og leverer verdensledende elektro- og automasjonsløsninger, og vi tilbyr livslange servicetjenester over hele verden. Målsetningen vår er å kunne tilby våre kunder de mest komplette, energiøkonomiserende og miljøvennlige løsningene.

I disse dager har vi under oppføring et nytt moderne engineerings-bygg for elektro og automasjon på Stord. Like ved ligger vårt nye testsenter for Power Drives. Dette, sammen med våre aktiviteter på Bømlo, Fitjar, Bergen, Ålesund, Trondheim, Oslo, Asker og Moss understreker vårt solide fotfeste i Norge. INVESTERINGER ER HELT NØDVENDIG.

folkene i Wärtsilä som tema. Vi ønsker å vise bredden i hva slags mennesker som arbeider hos oss, og hvilke karrieremuligheter som finnes i selskapet. WÄRSÅGO HAR I DENNE UTGAVEN

julehøytiden kan det være godt å roe tempoet litt ned. Grip den muligheten! Selv om de fleste av oss får noen fridager, er det alltid noen som må på jobb. Jeg vil sende en spesiell hilsen til de som må stille opp for bedriften i høytiden, og jeg vil samtidig takke alle ansatte for innsatsen i 2013. Dere gjør en flott jobb! NÅR VI NÅ NÆRMER OSS

Med det gjenstår det å ønske alle en riktig god jul!

SVEINUNG HANSEN ADM. DIR. WÄRTSILÄ NORWAY

2  Wärsågo — 4/2013

4.2013


17

TEMA:

MENNESKER I WÄRTSILÄ

4 I korthet 6 Kortreist totalleveranse 8 Mæland på rederturné 12 Lokal og global 14 Bedriftspulsen: På innsiden 17 Tema: Mennesker i Wärtsilä

28 W-person: Knut Birger «Biggen» Paulsen 33 Tørres blåser i julen 34 Skolebesøk i Grunnavågen 35 Fra arkivet og WeCareperson Bodil Aas 36 Med fetisj på sykkel

Wärsågo er internmagasinet for Wärtsilä i Norge. Har du synspunkter eller input til magasinet, send en e-post til warsago@wartsila.com. Redaksjonen Sveinung Hansen (adm. dir.) ansvarlig redaktør, Jane Jünger, John Bjørn Mikalsen, Jan Harald Larsen, Lars Reinert Valvatne, Eva Årvik, Mari Ottesen, Knut Birger Paulsen, Rune Waage, Petter Andreassen, Hein Schaug, Per Vidar Johannesen og OKTAN Stord (Ole Jacob Eide, Margrete Lund Skorpen og Silje M. H. Dahl) Design og produksjon OKTAN Stord (Cristiane V. Hamnes og Espen M. Kvalheim) Foto Wärtsilä, Magne Langåker, Øyvind Sætre, og Alexander Worren Tekst OKTAN Stord (Ole Jacob Eide) og Wärtsilä (Jane Jünger) Trykk Scanner Grafisk Distribusjon Posten Neste utgave er planlagt publisert i mars 2014. Send oss gjerne tilbakemeldinger og ideer til artikler til warsago@wartsila.com. Hjertelig takk til alle som har bidratt til denne utgaven! Wärtsilä Norway AS, 5420 Rubbestadneset. Telefon 53 42 25 00. Meninger og synspunkt som er gitt uttrykk for i dette magasinet er intervjuobjektenes og ikke nødvendigvis Wärtsiläs offisielle synspunkt.


I KORTHET  Aktuelt fra Wärtsilä i Norge

Turné med 3C Wärtsilä sin nye 3C – simulator er nå på verdensturne. Dette er en «fully functioning» simulator av Wärtsilä sitt control & communication centre. Den vises på messer for at kundene skal bli bedre kjent med fordelene av det nye produktet og løsningene.

Bildet er fra «Marintec China 2013», som var første stopp på «roadshowet». Neste stopp er Singapore, Houston og Rio, før den kommer til Norge hvor simulatoren skal stå i det nye testsenteret på Stord.

Wärtsilä designer LNGdrevne kontainerskip Wärtsilä har inngått en kontrakt på design av to ConRo kontainerskip med amerikanske Crowley Maritime Corporation. De vil være blant de aller første kontainerskipene i verden som har naturgass (LNG) som drivstoff. Fartøyene skal bygges ved VT Halter Marine skipsverft i Pascagoula i Mississippi. Designarbeidet utføres ved Wärtsilä Ship Design på Fitjar, og i Polen.

Kort fakta • • • •

Skal ferdigstilles og leveres 2017 Frakt av kontainere fra 20 – 53 fot Kan i tillegg frakte 350 privatbiler Skal gå i rute mellom Jacksonville i Florida og San Juan i Puerto Rico -------------------Design: WSD CRV 2400 WB Lengde: 219.5 meter Bredde: 32.24 meter Dybde: 18.0 meter Dybde i sjøen, maks: 10.36 meter Fart: 21 knop

Landemerke ved E 39. Wärtsilä sitt nye og topp moderne engineeringsbygg ruver ved E39 på Stord. Nybygget er i ferdigstillelsesfase og skal overtas av Wärtsilä medio mars neste år. Det vil bli offisiell åpning av bygget for de ansatte 10. april 2014. Illustrasjonene er hentet fra resepsjonen i nybygget.

4  Wärsågo — 4/2013


Aktuelt fra Wärtsilä i Norge  I KORTHET

Ambassadørbesøk Onsdag 20. november 2013 var Finlands ambassadør i Norge, Miamo Henriksson, på besøk hos Wärtsilä Moss. Ambassadøren var interessert i å lære om selskapets aktiviteter på områder som Inert Gas og Exhaust Gas Cleaning. Ambassadøren var svært imponert over den ledende posisjonen

selskapet har på dette feltet, takket være samarbeid mellom profesjonelle i Norge, Finland og resten av Wärtsiläs globale nettverk. På grunnlag av det hun fikk lære under besøket ærklærte ambassadøren en ambisjon om å arbeide videre for et sterkt samarbeid mellom de nordiske landene.

F.v: Espen Evensen, Antti Mäkikyrö, Erja Karkkonen, Henry Murtomaa, Maimo Henriksson, David Gunasælan, og Geir Hellum.

Kontrakt med Odfjell Drilling Wärtsilä sin høye kompetanse er også etterspurt i riggmarkedet. En femårig avtale er nylig inngått med Odfjell Drilling, og det dreier seg om arbeid knyttet til de tre riggene Deepsea Aberdeen, Deepsea Stavanger og Deepsea Atlantic. Arbeidets omfang gjelder blant annet årlige inspeksjoner på motorer og

thrustere, samt planlegging og optimalisering av vedlikehold. Noen av hovedmålene i avtalen er å minske nedetid på motorer og thrustere, forbedre sikkerheten med mindre feil på utstyr, og få et mer effektivt vedlikehold basert på utstyrets tilstand. Avtalen har en opsjon om forlengelse på 2x1 år.

Eksosrensing på TT-line og Color Line

Lanseringen av WeCare i Grunnavågen.

Nytt IT-system for HMS rapportering WeCare er Wärtsilä sitt nye IT-system som er spesiallaget for å håndtere informasjon relatert til ulykker som truer miljøet, sikkerheten eller helsen til de ansatte og selskapets operasjoner. Hovedmålet er å bedre rutinene for å rapportere, følge opp og forhindre ulykker på arbeidsplassen.

Stadig strengere krav til miljøutslipp krever effektive løsninger. Wärtsilä Moss har på kort tid signert sin tredje kontrakt på installering av miljørensingssystemer på cruise-skip. Den nyeste kontrakten er med det svensk-tyske cruise- og fergerederiet TT-line. Wärtsilä skal installere Wärtsilä sine hybrid-scrubbere til rensing av eksosgass på selskapets Ro-Pax skip «M/S Robin Hood», som en del av selskapets Grønt skip-strategi. Wärtsilä har også fått i oppdrag av Color Line å ettermontere fire nye system for rensing av eksosgass på selskapet sine skip «Super Speed 1», «Color Magic» og «Color Fantasy». Kontrakten ble inngått i oktober. En liknende ordre ble signert på Color Line sin «Super speed2» i sommer.

Dette skal WeCare brukes til: • Rapportere nye situasjoner • Undersøke • Sette i verk tiltak på forhånd for å forhindre at ulykker kan skje • Følge opp status for tiltak • Analysere ulykkestrend og dele beste praksis Wärsågo — 4/2013

  5


AKTUELT

Effektiv tøffing for

røffe forhold Verftet Fjellstrand på Omastrand i Kvinnherad har startet byggingen av et nytt offshorefartøy med Wärtsilä VS 485 Mk III design og full Wärtsilä utstyrspakke. – En stor tillitserklæring at de valgte oss igjen, mener salgssjef Harald Tillung. DETTE ER DEN ANDRE av VS 485 Mk III som Fjellstrand bygger. Mk

III er blitt bygget av verftene ved Fjellstrand, Hellesøy og Kleven, og er en videreutvikling av Mk II. – Mange har bygget PSV (Plattform Supply Vessel) VS 485. Det er et suksessfullt design. Jeg tror de valgte akkurat denne båten fordi den har verdens beste design å bygge og passer til svært mange oppgaver, sier leder for Wärtsilä Ship Design, Ove Wilhelmsen. – Ja, dette er en solid arbeidshest. Folk vet hva de får når de velger et slikt offshorefartøy, legger Tillung til.

Ove Wilhelmsen

Harald Tillung

6  Wärsågo — 4/2013

REDUSERER DRIFTSKOSTNADENE BETYDELIG. Det kanskje færre vet er at Mk III- utgaven har et vesentlig mer energieffektivt skrog enn tidligere utgaver. – Det er gjort store endringer i forhold til opprinnelig design. Resultatet er et skip som gjør denne skrogversjonen hele 15 % mer energieffektiv, forteller Wilhelmsen videre. KOMPETANSEREGION. Det var Harald Tillung som fikk en telefon fra Fjellstrand da verftet så på mulighetene for å bygge et nytt fartøy. – Jeg vil si at byggingen av den første VS 485 Mk III ved Fjellstrand i 2012 var en suksess, og det er en stor tillitserklæring at de valgte oss igjen. At vi nok en gang kan levere design og utstyr


AKTUELT

Fakta • Oppdragsgiver: Fjellstrand AS • Skipstype: Plattform Supply Vessel (PSV)

til et verft i regionen viser hvilken kompetanse som finnes her i Sunnhordland. SVÆRT DRIFTSSIKKERT.Når den nye båten er klar for oppdrag

vil den være noe av det absolutt mest driftssikre som finnes på sjøen i dag. Med 4 dieselelektriske motorer og Wärtsilä sitt Low Loss Concept (LLC) vil man ved DP-operasjoner (dynamisk posisjonering) nær plattformer og andre installasjoner, alltid ha redundans og solide reserver som holder båten i posisjon hvis feil oppstår. Båten blir levert med ERN-tall på 4 x .99 som illustrerer hvor godt båten holder DP posisjonen, også dersom feil skulle oppstå. Dette er de høyeste ERN-tallene man kan oppnå. – På dette fartøyet vil man for eksempel aldri kunne miste mer enn 25 % av motorkraften. Dette, sammen med LLC og design av båtsystem, gjør at vi oppnår svært god sikkerhet under operasjon. – Det gir en ekstra trygghet for operasjoner i krevende farvann.

• Design: Wärtsilä VS 485 Mk III • Lengde: 85 meter • Bredde: 20 meter • Mannskap: 22 personer • Byggeprosess: Stålarbeidet er påbegynt. Skroget bygges ved Ada-verftet i Tyrkia og utrustes ved Fjellstrand.

ARKTISKE STRØK. Tillung og Wilhelmsen

har erfart at VS 485 Mk III, med sitt lave drivstofforbruk og store lastekapasitet, er et design som passer godt i Nordsjøen og andre krevende farvann. – Etterhvert som olje- og gassproduksjonen beveger seg nordover har vi også sett behovet for å gjøre båtene mer robuste for operasjon i arktiske strøk. Vi har derfor startet et utviklingsprosjekt hvor vi utruster VS 485 Mk III med høyere isklasse. Det betyr sterkere skrog, innbygd redningsutstyr, og varmekabler på utvendige gangveier og utsatte deler for å unngå ising, avslutter Wilhelmsen.

Dette skal produseres og utføres lokalt i Sunnhordland:

WÄRTSILÄ-LEVERANSEN • WSD design

• Lavspent tavlesystem

• Testing av komplett dieselelektrisk system

• Lavspent frekvensomformere

• Pålitelighetsanalyser

• Utvikling og produksjon av alle kontrollsystemer; IAS/PMS/ Propulsion Control

• Alle elektriske beregninger og dokumentasjon

• Design

• Idriftsettelse

• Komplett dieselelektrisk system • Komplett elektro- og automasjonssystem som inkluderer Wärtsilä LLC-løsning (Low Loss Consept)

Wärsågo — 4/2013

  7


For bømlingen Arne Mæland handler salg om gode relasjoner, tillit, kundetilfredshet, oppfølging og tilgjengelighet. Wärsågo ble med som «flue på veggen» på kundemøter i Ålesund.

Kundepleieren

8  Wärsågo — 4/2013


AKTUELT

Til ventre: Ingenting å si på stemningen når Solveig Strand, Arne Mæland, Ole Strand og Åge Vikebø diskuterer båt på kaia i Ålesund. Nederst: Klokken er 08.55. Arne Mæland og Åge Vikebø er på vei inn til dagens første kundemøte hos Strand Rederi.

DET ER TIDLIG MORGEN på Scandic Hotell i Ålesund. Arne Mæland og kollega Åge Vikebø planlegger dagens oppgaver over en kopp kaffe. Noen bord bortenfor sitter selveste Lill Babs. Svenskedivaen. Lite tyder på at Arne enser det. Han er fokusert på dagens oppgaver og klar for utsjekk. Tjue minutter senere ruller leiebilen frem foran Strand rederi. Kundebesøk. Oppfølging av leveransen tidligere i år står på dagsordenen. O-RINGER FRA NEDERLAND. –

Lyst på en kopp kaffe? Det er reder Solveig Strand som spør. Arne og Åge nikker. ­– Dette med deler må du ta tak i Arne. O-ringer kan ikke bestilles fra Holland. En av grunnleggerne for Strand rederi, Ole Strand, er klar i meldingen. Han er ikke glad for at Wärtsilä har flyttet hele delelageret til tresko-landet. – Lykken er at det er direktefly fra Amsterdam to ganger i døgnet, med en reisetid på knappe to timer, legger Solveig til. Den geografiske beliggenheten har mindre betydning så lenge delene kommer hurtig, mener hun. Arne lytter. – Vi snakker om gode relasjoner. Jeg kan ringe Arne klokken 12 en søndag kveld. Det gjør meg ingenting. Og Arne er stort sett alltid tilgjengelig.

Så vi får jo den assistansen vi har behov for, sier Ole. – Får dere ikke tak i Arne, så ring meg, skyter Åge inn. LANGT KUNDEFORHOLD. Ole Strand ble medeier i

en fiskebåt allerede som 18-åring i 1954. ­– Vi delte alt likt på den tiden, utenom kjerringene! Fliret sprekker på gjengen rundt bordet. Stemningen er god nå. Ålesunderen har vært trofast Wärtsilä-kunde siden 1980-tallet. – Det er ingen hemmelighet at vi har hatt et godt forhold til Wärtsilä i mange år. Og motorene på de nye båtene har gått veldig bra hittil! – Han banker knyttneven i bordet for å understreke. Strand sikter til de to nybyggene F/T Havstrand og M/S Havbryn som rederiet fikk ferdigbygget i år. Årsaken til at de valgte Wärtsilä var i følge Solveig Strand enkel. – Det var det beste tilbudet! Arne lener seg tilbake. Nikker samtykkende. Han liker det han hører. – Det blir bygget 10 nye trålere i Norge i år. Vi har levert fremdriftsløsninger til seks av disse. Kommentaren blir hengende i lufta. – Og vi kommer til å presentere nytt snurper­ design på nyåret. Det ser ut til at det blir et NYTT DESIGN.

Wärsågo — 4/2013

  9


AKTUELT

– Syv millioner tror jeg! sier Ole. – Jeg må hjem og regne, svarer Arne.

skrog med veldig lite motstand under vannlinjen, med optimal framdriftsløsning. Solveig Strand lytter interessert. – Er det et helt nytt design? Disse fire kunne sikkert pratet båt i det uendelige. De er innom rammebetingelser, fremtidige LNGfiskebåter og høstens hummerfangst. Den vinner Ole med sine 25 eksemplarer. – Jeg er så mye borte. Det ble bare 10 på meg i år. Hva slags agn bruker du? spør Arne. Kundemøtet har sporet helt av. Like etterpå, nede på kaien, viser det seg at Ole og Arne likevel er i forretningsmodus. Produktet er noe udefinert for utenforstående. RAMMEBETINGELSER OG HUMMERFISKE.

10  Wärsågo — 4/2013

– Syv millioner tror jeg! sier Ole. – Jeg må hjem å regne, svarer Arne høflig. Noen håndtrykk senere sitter Arne og Åge i leiebilen. – Et salg kan komme ganske plutselig. Det handler om goodwill og priser alle kan leve med, sier Åge. Arne har fått tenkt seg litt om. – Syv millioner er altfor lite! Men vi får se på det, konkluderer han. Han er allerede klar for neste kundemøte. Åge hopper av ved Wärtsiläkontoret i Tonningsgate 11. Ferden går videre til Remøy rederi midt i Ålesund sentrum. Målrettet skritter han mot parkeringsautomaten. I det hele REMØY NESTE.

er det en ting som slår «flua på veggen», og det er at Arne er målrettet. Hele tiden! I Keiser Wilhelmsgate møter vi Einar Jan Remøy. Eier av reketråleren Arctic Swan. – Hei Arne, hyggelig! Stemningen er satt. – Jeg har med NOx-sertifikatet til deg. – Allerede? Det var raskt. Så bra! JOHNNY VEDØY-KRAVET. Einar

Jan er fornøyd. Han har nettopp bygget om tråleren for å tilfredsstille NOx-kravene til myndighetene. – Det var et stort pluss for oss å få hjelp til søknaden om utslippsreduserende tiltak i NOxfondet. Og ombyggingen gikk veldig bra. Underveis kommer det frem at rederen


AKTUELT

Til venstre: Arne Mæland lytter nøye når Ole Strand og Solveig Strand forteller om erfaringene med motorene i de nye fiskebåtene. Nederst: Reder Einar Jan Remøy er svært fornøyd med å motta NOxsertifikatet fra Arne Mæland.

kom med et ufravikelig krav før jobben skulle gjennomføres. – Einar Jan krevde at serviceoperatør Johnny Vedøy var med på jobben, forteller Arne. – Ja, Johnny må få en ekstra stjerne. Han bidro sterkt til at jobben gikk tilnærmet smertefritt. Og så langt fungerer alt som det skal, konkluderer fiskebåteieren. Det er tydelig at herrene Remøy og Mæland har et profesjonelt og godt tillitsforhold til hverandre. – Ingen norsk aktivitet blir drevet så langt nord som rekefisket vårt. Vi fisker blant annet ved Øst- og Vest Grønland, nord for Svalbard BARSKE FARVANN.

og i Barentshavet øst til Novaja Semlja, langt fra folk og havner. Vi er helt avhengig av å ha fremdriftssystemer som fungerer. At rederiet har satset på Wärtsilä-utstyr er derfor musikk i Arne Mæland sine ører. – Vi valgte Wärtsilä nettopp på grunn av driftssikkerhet og driftsmønster, og fordi vi får god oppfølging fra Arne og hans folk. Vi valgte dem ikke på grunn av serviceprisene! Remøy humrer. Et lite men tydelig stikk til han på andre siden av kontorpulten. – Wärtsilä var førstevalget for våre mekanikere og kapteiner også, legger han til. GJENSIDIG TILLIT.

Arne nikker. Det er godt

å være selger når kunden er fornøyd med produktene. Et fast håndtrykk og en ny avtale om et møte om 14 dager gjøres unna før Arne setter kursen målbevisst mot utgangsdøra. Like utenfor konkluderer han. – Jeg ønsker å ha kontroll, og et godt forhold til kunden. Face to face-relasjoner er helt avgjørende. Ole Strand, Solveig Strand og Einar Jan Remøy er folk det er en glede å samarbeide med. Jeg er veldig opptatt av tillit. Og at den skal være gjensidig, avslutter Arne. Han setter den lille bilen i førstegir. Kursen settes mot Ålesund-kontoret for å oppsummere dagen og gjøre nye avtaler i sammen med Åge. Det er tross alt flere timer til flyet går.

HVEM ER HVEM ARNE MÆLAND: Er salgssjef i markedssegmentet Specials (fiskebåter, ferger, forsvarsfartøy, forsknings­ båter og taubåter) med ansvar for salg innen Services og Ship Power. Han har fire personer i sitt team. Jobben hans innebærer mye reisevirksomhet i Norge og på Island.

ÅGE VIKEBØ: Er selger innen Ship Power i samme markedssegmentet. Stadig på farten til nye kunder over hele Norge og på Island.

og Strand senior (snurper). Strand Aasnæs er også daglig leder i rederiet.

OLE STRAND: Bygget opp Strand rederi sammen med

for Havbryn (tråler) og Fiskeskjær (snurper).

sin bror Olav. Døtrene Janne Grethe Strand Aasnæs og Elisabeth Strand er i dag redere for Havstrand (tråler)

EINAR JAN REMØY: Reder i Remøy rederi som eier

SOLVEIG STRAND: Datter av Olav Strand. I dag reder

og driver Arctic Swan (tråler).

Wärsågo — 4/2013

  11


AKTUELT

Med internasjonalt blikk W채rtsil채 Ship Design har sitt hovedkontor p책 Fitjar. Her sitter seks globale disiplinlederne med ansatte i en rekke ulike land.


AKTUELT

Disiplinledergruppen i møte: F.v Bjarte Leth, Roger Johnsen, Kjetil Hjelle, Andrea Morgante, Kjell Angeltveit, Lars Vestbøstad og Jan Oddvard Mongstad.

av Andrea Morgante har som hovedoppgave å styre ressursene og kvalitetssikre prosjektene globalt i Wärtsilä Ship Design (WSD). – Mye av vår jobb dreier seg om å utvikle folk, og velge de rette folkene til de ulike oppgavene innen hver disiplin, forteller Lars Vestbøstad og Kjetil Hjelle. – Ja, vi er del av en økende globalisering i arbeidsmarkedet. Vi må derfor være innovative i forhold til hvordan vi tenker og arbeider, og hvordan vi organiserer oss, mener Kjell Angeltveit. DISIPLINLEDERGRUPPEN SOM LEDES

FOR DET ER INGEN A4-JOBB å lede team som er spredt over store deler av verden. Både språk, tidsforskjeller og kulturforskjeller spiller inn. – Vi har personal- og fagansvar for hver vår avdeling, og det er klart at det tidvis kan være utfordringer når avdelinger i forskjellige land skal samarbeide i prosjektene. Da er det greit at vi disiplinledere er lokalisert på samme sted og kan samarbeide tett for å finne løsninger, konstaterer Jan Oddvard Mongstad. – Det gir også en god forutsetning for å arbeide tett mot de som arbeider med prosjektutvikling, legger Kjell Angeltveit til. – Jeg tror noe av nøkkelen for å lykkes er å ta vare på den flate «norske» organisasjons­ strukturen, kombinert med en god og åpen dialog. Og vi har også sett at det gir positive effekter å la folk rullere internt i WSD-systemet. Det gir gode relasjoner, og folk blir kjent med hverandre, mener Roger Johnsen. MED PERSONALANSVAR FOR FOLK i utlandet blir det også en god del reising på lederne. De har ansatte både i Singapore, Polen, Serbia og Kina. Bjarte Leth har sine medarbeidere i tre ulike land. – På mitt team er vi fire til sammen her i Norge, 15 i Polen og 7 i Serbia. I tillegg opptil 10 – 15 innleide. Kjetil Hjelle har alle sine medarbeidere i utlandet. – Jeg har 17 i Polen og 6 i Serbia. Da er det greit å ha gode interne verktøy for kommunikasjon slik som Communicator og Live Meeting for å holde den jevnlige kontakten, avslutter disiplinlederen for produksjonsunderlag rør.

Disiplinledergruppen ANDREA MORGANTE Leder for gruppen ROGER JOHNSEN Strukturunderlag KJELL ANGELTVEIT Elektro og automasjon BJARTE LETH Produksjonsunderlag stål JAN ODDVARD MONGSTAD Arrangement og utrustning KJETIL HJELLE Produksjonsunderlag rør LARS VESTBØSTAD Maskin

The Italian Job ANDREA MORGANTE ER OPPRINNELIG FRA ITALIA. MED SITT INTERNASJONALE TANKESETT STORTRIVES HAN SOM LEDER FOR DISIPLINLEDERNE PÅ FITJAR. – JEG LIKER UTFORDRINGER, og her føler jeg at jeg lærer noe nytt hver dag! Morgante begynte i WSD i september 2011. – Jeg har min ingeniørbakgrunn innenfor utvikling og produksjon av motorer og fremdriftsløsninger. Der jeg før bare så motorrommet, ser jeg nå hele skipet. I denne jobben må man se helheten og flytte blikket fra lokalt til globalt på alle områder. Den styrken trekker han også fram ved medarbeiderne sine. – Disiplinlederne her på Fitjar har lang og bred erfaring. De har stor respekt for kulturen man har i andre land, og den jobben medarbeiderne gjør på de ulike stedene. Deres ansvar er jo ikke bare produktene, men også det å utvikle folkene og gi de muligheter. For meg er det spesielt viktig å se på hvilken global kraft vi kan skape sammen, og skape tillit til hverandre i den jobben vi gjør. Det internasjonale ved Wärtsilä trigger meg, sier Morgante. Han ser det som en fordel at den internasjonale aktiviteten styres fra Fitjar. – Wärtsilä Ship Design på Fitjar er et sted som gir anerkjennelse i konsernet. Ved å ha disiplinlederne her, kan de også støtte opp om de som utvikler design. Det gir en god synergieffekt, avslutter Morgante.

Wärsågo — 4/2013

  13


TAR BEDRIFTSPULSEN

I HVER UTGAVE PRESENTERER WÄRSÅGO EN NY AVDELING. I DAG: Maskinavdelingen STED: Wärtsilä Ship Design (WSD) på Fitjar HOVEDOPPGAVER: Internasjonal avdeling

som har ansvar for integrasjon av maskinelt utstyr til drift og lasthåndtering om bord på WSD-designede skip. KOMPETANSE: Fagkompetanse og

Det krever høy kompetanse å designe et skip. En minst like krevende øvelse er å finne ut hvordan man skal få plass til alt utstyr om bord. Den møbleringsjobben tar maskinavdelingen ansvar for.

På innsiden

ingeniør- og sivilingeniørkompetanse innen ulike felt. ANTALL ANSATTE: Fitjar, 8 / Globalt, 32

14  Wärsågo — 4/2013

1


Maskinavdelingen  BEDRIFTSPULSEN

2

3

2

4

1   God humør kjennetegner maskinavdelingen. Her «stua» inn i heisen for å blidgjøre fotografen.   Helge Bårdsen liker veldig godt å være del av et internasjonalt arbeidsmiljø.  3   Full konsentrasjon når detaljene må stemme.  4   Maskiningeniør Elane Jecu har tidligere arbeidet ved Wärtsilä Design i Hamburg. Hun trives blant kollegene på Fitjar.

12.32 Det er en komplisert jobb avdelingsleder Lars Vestbøstad og kollegene skal ta seg av. Store komponenter skal på plass, og de skal aller helst både kunne betjenes og vedlikeholdes. – Alt maskinelt utstyr knyttet til drift av skipet og håndtering av bulklast om bord har vi ansvar for å få plassert. Vår jobb er å bygge systemer som er optimale, og skape et godt fysisk arbeidsmiljø for de ombord. MANUALBIBLIOTEKET. Vestbøstad finner frem en

svær bunke med leverandørmanualer og legger ut over kontorpulten. – Mye av jobben vår består i kommunikasjon med utstyrsleverandører og verft, og med de i WSD som designer og 3D-modellerer rørarrangementene på båtene. Det krever forståelse for helheten.

– Lyst på kaffe? Vestbøstad blir avbrutt av Ove Wilhelmsen i døra. Han er helt klart på tilbudssiden. Sekunder etter er kaffen på bordet og avdelingslederen kan fortsette. – Til å få arbeidet gjort er vi en gjeng med ulik bakgrunn. Her finnes folk med bakgrunn som rørleggere, ingeniører, maskinister og sivil­ ingeniører. En god miks av mennesker som utfyller hverandre. DISTRIBUERT ORGANISASJON. Han

legger ikke skjul på at han er meget fornøyd med sine ansatte. ­– Her på Fitjar er vi en gjeng som sitter tett på hverandre. Dyktige folk med godt humør. Norge, Bulgaria, Romania og Kina er representert her. Men vi har også ansatte i Singapore, Serbia og

Wärsågo — 4/2013

  15


BEDRIFTSPULSEN  Maskinavdelingen

To gode naboer – EN SA DET VAR TOTAL MANGEL PÅ TILTAKSLYST SOM VAR GRUNNEN TIL AT VI FREMDELES ER HER!

Prosjektingeniørene Magne Træet og Jan Åge Sæternes ler så de rister. De to er, i følge avdelingsleder Lars Vestbøstad, to kolleger og kontornaboer som er så sammensveiset at de ikke kan intervjues hver for seg. – Jeg har vært her i 15 år, og Jan Åge i åtte år. Det er fordi vi liker jobben vi er her altså. Magne føler for å få presisert at det ikke har med manglende tiltakslyst å gjøre. Jan Åge kaster seg på toget. – Om det er noe vi savner? Hva skulle det være? ­­– Finere vær, kontrer Magne. Begge flirer. På spørsmål om hva de synes om sjefen sjøl, Lars, er de ikke vanskelige å be. – Legg fra deg penn og papir, så skal du få høre! Jan Åge kommer med totalt tomme trusler. – Nei, sannheten er at Lars er en trygg og stabil leder. Han har mye å si for trivselen vår. – Ja, jeg ser ikke for meg at vi kunne hatt noen bedre. Han gir oss god takhøyde. Generelt vil jeg si vi er gode på å gjøre hverandre gode her på avdelingen! avslutter Magne Træet.

Kollegene Magne Træet (t.v) og Jan Åge Sæternes er kjent for sine kjappe kommentarer og gode humør.

Polen. Det er selvsagt utfordrende å ha en såpass distribuert organisasjon, slår Vestbøstad fast.

samkjørte på avdelingen, selv om vi er mange nasjonaliteter.

I nabokontoret treffer vi Helge Bårdsen. Den motormann-utdannede med­arbeideren trives godt med den internasjonale settingen han er del av. På skjermen viser han hva han holder på med for øyeblikket. – Akkurat nå arbeider jeg med skjematisk tegning for et maskinromsystem. Det er en liten del av denne spennende jobben. Jeg må også få sagt at jeg synes det er spesielt kjekt at vi er så

ROMANIA–HAMBURG–FITJAR.

SKJEMATEGNING.

13.30

16  Wärsågo — 4/2013

En av de som representerer de utenlandske på avdelingen, er Elane Jecu fra Romania. Maskiningeniør med fortid i Wärtsilä Design Hamburg. – Jeg har arbeidet her siden 4. februar og er enig med Helge. Hyggelige kolleger og godt samarbeid, selv om mye er nytt for meg. Det er komplekse oppgaver vi skal løse. Men vi klarer det sammen, avslutter Elena.


TEMA

EN BEDRIFT - SEKS HISTORIER I Wärtsilä i Norge er det 1200 ansatte. Spennende personer med ulik bakgrunn og forskjellige jobber. Vi har møtt seks av disse menneskene. Les hvorfor de er opptatt av veivalg, LNG, og den amerikanske highwayen.

Wärsågo — 4/2013

  17


TEMA  Mennesker i Wärtsilä

– Jeg sier ja om jeg får tilbud om fast jobb etter læretiden. Helt klart! NAVN: GEIR HAUGLAND FRA: RUBBESTADNESET ARBEIDSPLASS: WÄRTSILÄ PÅ RUBBESTADNESET ARBEIDER SOM: INDUSTRIMEKANIKERLÆRLING FRITID: STYRKETRENING OG GITARSPILLING

HAUGLAND UTFORDRET HAUGLAND – Å ta VK2 om igjen er det beste jeg har gjort. Alt forandret seg! Geir Haugland har en av Norges tøffeste movember-barter i 2013. Tøff var også beskjeden han fikk på sitt første jobbintervju. – Det var enkelt og greit. Jeg hadde bra karakterer men altfor mye fravær. Det var rett og slett ikke godt nok. Stemmen er lav og rolig. Geir myser mot vinterhimmelen. Det skinner gjennom at det var en tung beskjed å få. Men han hadde ikke problemer med å skjønne begrunnelsen. Han kunne gi blaffen, eller ta tak i sin egen situasjon. Han valgte det siste. Han hadde lyst på jobb i Wärtsilä. – Jeg utfordret meg selv og tok VK2 om igjen. Gikk ut med veldig gode karakterer og null fravær året etter! Geir er stolt over veivalget, og glad for at Wärtsilä gav ham en ny sjanse på intervju nummer to. Han hadde jo lenge tenkt at Wärtsilä kunne være en fin arbeidsplass å gå i lære. – Jeg er jo nærmeste nabo til denne bedriften. Bor like opp i Wichmannvegen. Det tar nøyaktig en røyk å gå hjem. Et lite smil kommer frem i mustasjeramma. – Vil du bli med ned i verkstedet? WICKMANNVEIEN.

OMTENKSOM. Geir viser vei. Ved kaien ligger en Norled-ferge som han har arbeidet mye på i det siste. – M/F Kvam er inne for NOx-ombygging. Det har blitt mye skruing, demontering, montering og overhaling av deler.

18  Wärsågo — 4/2013

To skritt bak industrimekanikerlærlingen registrer vi en liten tatovering i nakken, og en på håndleddet. Det matcher movemberen og hårsveisen. – Hvordan jeg ser på meg selv som person? – Omtenksom, tålmodig og veldig snill. Svaret er ærlig og rett frem. Men vissheten om at han er sterk som en bjørn gjør det uaktuelt å utfordre karen i håndbak, selv om han er aldri så hyggelig. – Joda, jeg er instruktør på styrketrening i Rubbhallen. Har drevet med styrketrening siste 6 - 7 årene. Jeg har alltid vært fasinert av muskler.


Mennesker i Wärtsilä  TEMA

Geir Haugland tok tak i sin egen situasjon. Det resulterte i lærlingekontrakt. Han har ikke angret.

Det kommer vel med i yrket når moment­ nøkler skal håndteres og maskindeler løftes. JEG SIER JA. Inne

på verkstedet er det stille. De andre er til lunsj. Geir runder en svær sylinder som står på to bukker. – Det fine her er at det er så varierte arbeidsoppgaver og hyggelige kolleger. Ikke en dag er lik. Og jeg har fått truck-, kran- og lift-sertifikater gjennom jobben. Kjempegreier! Jeg sier ja om jeg får tilbud om fast jobb etter læretiden. Helt klart!

YSTHEIM AND THE «AMERICAN DREAM». – Ukene går så fort at jeg bare får med meg mandager og fredager. Maria Ystheim ler hjertelig mens fotografen jobber som en helt for å få sine snapshots. Klarer han ikke å fange Marias smil, ja så sliter han. For Maria er utadvendt, blid, og gir av seg selv. – Visste du at jeg var den første kontor­ lærlingen i Wärtsilä Norway? Svaret på spørsmålet gir seg selv. Etter videregående skole på Rubbestadneset var veien veldig kort ned til Wärtsilä Norway sitt hovedkontor i Norge. – Jeg er jo oppvokst i nabolaget og var med bestefar på jobb når jeg var liten. I tillegg var jeg utplassert her når jeg gikk på Bømlo vidaregåande skule. Så det er klart det var kjekt å få jobbe her! Da læretiden var over var det vanskelig å få fast jobb. Etter et år i utlendighet som medarbeider i Bømlo Kommunale Eigedomsselskap (BKE) og BESTEFAR.

Wärsågo — 4/2013

  19


TEMA  Mennesker i Wärtsilä

Får Maria tilbud om arbeide i USA for en periode, vil hun ikke være vanskelig å be.

nettstudier som regnskapskonsulent, bød det seg likevel en sjanse. Maria grep den tvert. – Jobben i BKE var kjekk den, men her er det flere muligheter. Jeg har arbeidet et halvår som prosjektkontroller på Stord, og vært på jobboppdrag både i Oslo og Nederland. Veldig gøy! Og jeg trives veldig godt i jobben jeg har nå. Travelt og inspirerende. TALLKNUSER. Og

det er noe av nøkkelen for at Maria skal trives. Så lenge det skjer noe rundt henne, så lenge hun har mye å gjøre, er dagene akkurat slik hun ønsker. – Jeg er jo glad i tall. Så å arbeide med reiseoppgjør, timelister og fakturakontroll som jeg gjør nå, passer meg fint. Dessuten har jeg veldig kjekke kolleger her på avdelingen. Vi har samme rare humoren hele gjengen! Men en ting synes hun kunne vært bedre: – Jeg skulle gjærne ha visst mer om hva de driver med i de andre avdelingene. Når en vet hva de ulike menneskene arbeider med, er det enklere å få forståelse for hvorfor de forskjellige jobbene er viktige. Vet vi hva de ulike menneskene arbeider med er det enklere å få forståelse for viktigheten i jobbprosessene. JOBBROTASJON? JA TAKK! Selv ser hun gjerne ut

over landegrensene for å få oppfylt fremtidige drømmer. – Jeg kunne tenkt meg mer jobbrotasjon, og har sagt til sjefen min at jeg gjerne vil arbeide i Amerika om det er mulig. Joda, hun er hekta på Amerika.

20  Wärsågo — 4/2013


Mennesker i Wärtsilä  TEMA

– Men tenk å gli avgårde på «et flak av en amerikaner» på kysten av California. NAVN: MARIA YSTHEIM FRA: RUBBESTADNESET ARBEIDSPLASS: WÄRTSILÄ PÅ RUBBESTADNESET ARBEIDER SOM: FAKTURAKONTROLLER FRITID: VENNER, TRENING OG KOSTHOLD PLANLEGGER: TA BÅTFØRERPRØVEN OG REISE TIL USA

HAY I ÅLESUND. Prosjektlederen setter kursen mot verkstedet. Runar Hay er målrettet og lommekjent. – Jeg begynte her som altmuligmann etter militæret. Det gikk i motorer og alt innen mekanisk. Nå har jeg vært her i 20 år. Runar flirer. – Det var litt mer cowboy før. De senere årene har det blitt bra stell på ting. Folk finner det de skal. HAN LAR BLIKKET SVEIPE over vernebrillekanten

og utover verkstedet. Som en bekreftelse på sitt eget utsagn. Per Arne Knutsen nikker. Enig han også. – Og det har alltid vært bra miljø her, kommer det fra Runar. Kollegaen nikker igjen. Mekanikeren som i en årrekke har kommet klokken halv syv om morgenen for å sette på kaffe. – Guttene må jo ha kaffe når de kommer, påpeker Per Arne. – Tilbakemeldingene fra folk som har slutta er at de savner miljøet her. Det bekrefter at det ikke er grønnere på den andre siden, slår Runar fast. – Jeg har vært i Asia og Afrika og mange ulike steder. Men tenk å gli avgårde på «et flak av en amerikaner» på kysten av California. Maria lener seg tilbake. Smiler sitt bredeste smil. Det må da være mulig å kombinere en Wärtsilä-jobb med the «American Dream», tenker hun. – Visst ikke så reiser jeg uansett. Jeg har allerede spart opp midler til turen.

SOM PROSJEKTLEDER INNRØMMER han likevel at

det til tider kan være hektisk. – Man må jo alltid være tilgjengelig i en slik jobb. Når jeg kommer hjem kan jeg få alt fra 10 – 35 telefoner. Jeg tar til og med telefonen med meg på dass. Fliret går nesten rundt. – For meg er det viktig å kunne hjelpe alle som trenger det. Både ansatte og kunder. Men jeg tar aldri med meg pc-en hjem.

Wärsågo — 4/2013

  21


TEMA  Mennesker i Wärtsilä

Runar tar gjerne en tur ned i verkstedet og slår av en prat med sin mangeårige kollega Per Arne Knutsen.

Runar unger, frue, fotball og båt. Ja, så lenge ikke telefonen ringer da. – Med tre unger fra ett til 17 år og stor idrettsinteresse blant de to eldste, går det mye i aldersbestemt fotball. Dessuten har jeg en 29 fot Eikenes trebåt. Blankeste båten i by´n! Runar humrer, men det skinner gjennom at han mener det også. – Jeg tar gjerne en tur i båthavna. Av og til bare for å prate litt skit med andre båteiere. Eller jeg tar en fisketur med gode kolleger. Vi er mange som drar på fiske eller jakt sammen av de som jobber her. Det styrker samholdet! Prosjektlederen har ikke tid til mer snikksnakk og strener mot verkstedsdøra. Kontoret neste! FOR HJEMME PRIORITERER

– Det var litt mer cowboy før! NAVN: RUNAR HAY FRA: ÅLESUND ARBEIDSPLASS: WÄRTSILÄ I ÅLESUND ARBEIDER SOM: PROSJEKTLEDER FRITID: ALDERSBESTEMT FOTBALL OG TREBÅT

22  Wärsågo — 4/2013


Mennesker i Wärtsilä  TEMA

Tone om hun hadde valgt en annen yrkesretning: – Naturfaglærer tror jeg. Eller kanskje lokalguide.

– Jeg er nok grunnleggende positiv av natur. NAVN: TONE STAVLAND FRA: BØMLO ARBEIDSPLASS: WÄRTSILÄ PÅ BLEIKJEHAUGEN, STORD. ARBEIDER SOM: LEDER FOR ENGINEERING AV PROPULSION CONTROL SYSTEMS (LEVERINGSPROSJEKT – FJERNSTYRING AV PROPELLER). FRITID: FAMILIE, TRENING, POLITIKK, VENNINNE- OG BOKKLUBB, UNGDOMSDISKOTEK OG REISER. PLANLEGGER: BILTUR I USA MED UNGENE. ER I GANG MED MASTER I LEDELSE (MBA).

STAVLANDS FJERNSTYRTE PROPELL­ PROSJEKT. – Jeg er en heiagjeng! Ordene kommer som det mest naturlige i verden. Og vi som trodde at man måtte være flere for å kunne kalle seg heiagjeng. Men Tone Stavland har vridd på begrepet. Som leder er det hennes hovedoppgave å få folk til å yte sitt beste og legge til rette for at de trives på jobb. – Jeg er nok grunnleggende positiv av natur og liker å snu utfordringer til muligheter. Tone sprudler av energi og optimisme bak kontorpulten. Hennes jobb er å få ni medarbeidere på Stord, en i Shanghai, fire i Italia og to i Nederland til å utføre leveringsprosjekt innen fjernstyring av propeller på en best mulig og mest effektiv måte. – Største utfordringene er å ikke kunne møte alle medarbeiderne ansikt til ansikt, og å få datasystemene til å fungere sammen.

Tone er utdannet elektro- og dataingeniør. I Wärtsilä har hun arbeidet siden 2007. – Vi hadde jo en tøff periode da det ble vedtatt at vi skulle flytte avdelingen fra Bømlo til Stord. Det legger jeg ikke skjul på. Og vi mistet mange gode medarbeidere. Men vi har lyktes å få tak i nye, og er i dag en internasjonal avdeling også lokalt. Flinke og arbeidsomme folk alle, konkluderer hun. Vi har greid å utvikle oss ennå et steg videre etter at vi flyttet. INTERNASJONAL AVDELING.

UTFORDRINGEN.

Tone kikker ut over fjorden og Kværner-verftet som ligger like nedenfor. – Vet du hva? Det er en stor oppgave å la folk få utvikle seg i jobben. På det feltet kan vi nok forbedre oss i bedriften vår. La folk få reise på utenlandsoppdrag, og la flinke folk fra fabrikken i Grunnavågen få prøve seg på nye oppgaver om det er mulig! Men Tone har flere jern i ilden enn bare MULIGHETENE.

jobbengasjementet. Nylig begynte hun på en master i ledelse (MBA) som hun tar parallelt med jobben. – Jeg var kommet til et punkt der jeg ønsket å lære mer. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger fra folk i bedriften på valget. Men tro ikke at hun har brukt opp timene i døgnet av den grunn. Hun er engasjert i Bremnes Idrettslag, involvert i politikken for Venstre, trener og arrangerer diskotek for ungdommen på Bremnes. – Hva jeg hadde vært om jeg ikke var ingeniør og leder? – Naturfaglærer tror jeg. Eller kanskje lokalguide. Tone ler hjertelig. – Jeg elsker å reise. En biltur i USA med ungene mine står høyt på ønskelisten! Tone smiler og drømmer seg bort langt utenfor panoramavinduene, mens vi spør HIGHWAY-DRØMMEN.

Wärsågo — 4/2013

  23


TEMA  Mennesker i Wärtsilä


Mennesker i Wärtsilä  TEMA

– I år er det Finland sin tur å hente hjem noen medaljer! NAVN: ANDERS SIGGBERG FRA: FINNLAND ARBEIDSPLASS: WÄRTSILÄ OIL AND GAS SITT KONTOR I ASKER. ARBEIDER SOM: PROSESSINGENIØR OIL AND GAS. FRITID: FAMILIEN, TRENING, SKI OG TURER I SKOG OG MARK. PLANLEGGER: Å FÅ EN GOD SKISESONG DETTE ÅRET. VENTER PÅ SNØEN.

Bilde øverst: Anders er heltent på LNG. Bilde til venstre: Tone diskuterer komponent-løsninger sammen med produktingeniør Frode Fylkesnes.

oss selv: Hva er det med damer fra Bømlo og den amerikanske highwayen? SIGGBERG ER HEKTA PÅ LNG. – Dette er noe for meg, tenkte finlandssvenske Anders Siggberg, da han fikk høre om Wärtsilä sitt oppkjøp av Hammworthy Oil and Gas i Norge. Anders hadde en interessant jobb i Wärtsilä i Vasa der han jobbet med utviklingen av Power plants, landbaserte energiverk. Her hadde han vært innom prosjekter der en så på muligheten for bruk av naturgass (LNG) som brennstoff. – Jeg tente helt på dette og kjente at LNG var noe jeg ville spesialisere meg i. Et utrolig interessant fagfelt. Da det ble ledig jobb i Norge var Anders klar. Men fikk ikke overflytting internt i Wärtsilä. Derfor sa han like godt opp en jobb i Wärtsilä i Vasa og fikk en ny i Norge. – Nå jobber jeg opp mot de gamle kollegaene mine i Finland og synes det er kjekt å holde kontakten på denne måten. KLAR FOR SKISESONGEN. Kone

og to unger ble med fra Vasa til Asker. Her har de flyttet inn i ny leilighet, barna har begynt i norsk barnehage og familien er i gang med å skape seg et nytt nettverk. I følge Anders har de blitt tatt veldig godt i mot.

– I sommer da vi flyttet inn i leiligheten kom naboene for å hjelpe oss og slik har det bare fortsatt. Jeg synes nordmenn er veldig hjelpsomme og hyggelige. Friluftsliv og gode naturopplevelser er viktig for familien på fire. Å bosette seg i Asker var derfor helt etter Anders hjerte. Her bruker de naturen i nærområdet hver eneste helg. Kommer seg ut på tur i skogen eller til fjells. For tiden er det snø og den kommende skisesongen som opptar finnen mest. Og vinteridrett på fjernsynet. – Selv om jeg har et veldig godt inntrykk av nordmenn, er jeg ennå ikke blitt helt norsk. Nordmenn kan være så god på ski som de bare vil, men i år er det Finland sin tur til å hente hjem noen medaljer, gliser Anders Siggberg.

NAHOME – DEN KUNSTINTERESSERTE INGENIØREN. – Har man ikke utfordringer, får man ikke nye utfordringer heller! Budskapet er klart. Nahome Alemayehu Ayehunie liker å pushe seg selv. Lære nye ting. Praktisere kunnskapen. Det har han gjort hele sitt voksne liv. – Wärtsilä-prosjektene jeg har vært involvert i har vært utviklende for meg. Jeg har lært masse om hvordan power drives fungerer, og har skaffet meg et godt overblikk.

MER MED DRIVE. Nahome

er utdannet elektro­ ingeniør og arbeider i teamet til Asbjørn Halsebakke på Stord. – Klart det er positivt at det er hyggelige kolleger her, og interessante arbeidsoppgaver. På sikt håper jeg å arbeide enda mer med drive. Som sagt, utfordringer trigger meg! At Nahome skulle få sin første ingeniørjobb i Wärtsilä på Stord var ingen opplagt ting. – Jeg er oppvokst i en liten by (ref. 46 000 innbyggere) i Nord-Etiopia. Jeg flyttet derfra til hovedstaden Addis Abeba for å studere. Der ble jeg i fire år. Tok en bachelor og arbeidet samtidig ved universitetet som assistent. Men som mange andre Etiopiere søkte jeg utenlands for å bygge på utdanningen min og få jobberfaring. KARRIEREDAGEN. Ferden gikk til Trondheim og NTNU. – Jeg hadde hørt at det var en god plass å studere. Og på karrieredagen møtte jeg Trond Lekve på stand for Wärtsilä. Han må ha gjort en god jobb, for her er jeg. Nahome smiler. Med mastergrad i sekken bar det avgårde til Stord og ingeniørjobb. At han kom til et sted han ikke kjente noen bekymret han ikke spesielt mye. – Personlig mener jeg det ikke betyr mye om jeg bor her eller i en storby. Jeg er sosial når jeg har behov for det. Og vil jeg ha

Wärsågo — 4/2013

  25


TEMA  Mennesker i Wärtsilä

– Jeg blir nok værende her framover! NAVN: NAHOME ALEMAYEHU AYEHUNIE FRA: ETIOPIA ARBEIDSPLASS: WÄRTSILÄ PÅ BLEIKJEHAUGEN, STORD ARBEIDER SOM: ELEKTROINGENIØR FRITID: VENNER, KUNST OG NETTSURFING

«storbyimpulser»så drar jeg til Bergen hvor jeg har noen gode venner. KUNSTMALER. I

Bergen står gjerne et besøk på kunstmuseum på timeplanen. – Ja, jeg er kunstinteressert og liker å lage skisser. Hadde jeg ikke vært ingeniør ville jeg kanskje vært kunstmaler. Han blir ettertenksom. Men Nahome har ikke planer om noen karriereendring. – Jeg blir nok værende her fremover. Det er både spennende og morsomt. Kan absolutt anbefales!

Nahome trigges av utfordringer. I sitt arbeid med Power Drives får han det. 26  Wärsågo — 4/2013


Mennesker i Wärtsilä  TEMA

Her finner du oss og dette gjør vi: Trondheim

I Trondheim har vi en forskningsog utviklingsavdeling med hoved­­ fokus på frekvensomformere.

Ålesund

Fitjar

Her finner du hovedkontoret for skipsdesignvirksomheten vår. Fra Fitjar leverer vi design og engineeringstjenester for den globale skipsindustrien.

I Ålesund har vi et skipsverksted, spesialisert innen reparasjoner og oppgraderinger av mekanisk utstyr. I Ålesund finnes også et salgskontor for serviceprodukter- og løsninger til det norske markedet.

Stord

TRONDHEIM

Oslo

ÅLESUND

På Stord finner du konsernets kompetansesenter for elektro- og automasjon. Her utvikler og selger vi elektro- og automasjonssystemer for skip, FPSOer og rigger. På Stord har vi også en fabrikk som er ansvarlig for produksjonen av våre tavler, kontrollsystemer og frekvensomformere.

Kontoret vårt i Oslo er i hovedsak et salgskontor. De ansatte her selger produkter og løsninger til nye skip og rigger i det norske markedet, samt serviceløsninger til eksisterende installasjoner. Skipsdesignvirksomheten vår er også representert på dette kontoret.

BERGEN

Rubbestadneset Wärtsilä Norway sitt hovedkontor er lokalisert på Rubbestadneset, Bømlo. Her finner man hoveddelen av selskapets administrasjon og støttefunksjoner. Her finner du også konsernets kompetansesenter for engineering, forskning og utvikling innen gir og propeller. På Rubbestadneset finner du videre hovedkontoret til serviceaktiviteten i Norge. Her har vi gode skipsverkstedsfasiliteter som maskineringsverksted, dokk og bedding.

STORD/FITJAR ASKER

BØMLO HAUGESUND

Haugesund

OSLO MOSS

Bergen

Også i Bergen har vi et salgskontor, hvor våre ansatte arbeider med salg av produkter og løsninger til nye skip og rigger i det norske markedet, samt serviceløsninger til eksisterende installasjoner. Skips­ designvirksomhetene våre er også representert på dette kontoret.

Moss

Her finner du hovedkontoret til Wärtsilä Moss. Selskapet driver med engineering, sammenstilling, testing og salg av rense­ systemer for inert- og eksosgass til skip og offshoreinstallasjoner.

Asker

Her finner du Wärtsilä Oil & Gas Systems, som utvikler og selger løsninger for håndtering av flytende naturgass og avdampningsgass fra råolje, samt oljeseparasjonssystemer, til skip, offshoreinstallasjoner og industrimarkedet. Selskapet har også kontor i Bergen.

Prosjekt- og arbeidskontor for alle våre virksomhetsområder.

Wärsågo — 4/2013

  27


W-PERSON

Spilleavhengig Han er innkjøper og vokalist. Kjent for å være ærlig, sosial og imøtekommende. Men en ting kan ikke Knut Birger Biggen Paulsen klare seg uten. Å synge i band! 

28  Wärsågo — 4/2013


Wärsågo — 4/2013

  29


W-PERSON  Knut Birger Paulsen

1   Biggen har redusert konsertaktiviteten betydelig de senere årene, og har fått et avslappet forhold til musikken. Men når John Einars spiller opp er Biggen klar med mikrofonen. Da er det fest. 2   Biggen ser som seg selv som et «sosialt dyr». Huskatten er enig.  3   Biggen, en hvit volpino italiano og en nystemt banjo. En helt unik og velklingende kombinasjon.

1

2

– Det var det eg visste. Dei spelar playback! (Skeptisk mostring) 3

Det er sen lørdag kveld i Mandal. Knut Birger «Biggen» Paulsen er på spillejobb med bandet Stressless. Lokalet er lite egnet for livemusikk, og ikke føler de seg spesielt velkomne heller. Musikerne er derfor stuet innerst inn i et hjørne. For sikkerhets skyld er det hengt opp et tykt hampetau mellom bandet og publikum. Biggen serverer hit etter hit. Som vanlig med slepen vokal. Men ikke alle liker vokalisten med det høye håret og hvite tennissokker utenpå dongeribuksa. Biggen og en av de innfødte får øyekontakt. Ingen kjærlighet ved første øyekast. Mandalitten skyter overkroppen over hampetauet og brøler: - Spill noe Metallica ellers så knuse æ tryne på dæ! SPILLEAVHENGIG.

UNNGIKK KNYTTNEVEN. Det er gått 25 år. Biggen

humrer i sofaen i Bjellandsveien på Stord. Innrømmer at det der og da ikke var spesielt hyggelig. Men Biggen hadde ikke noe ønske om å leke James Hetfield, så noe Metallica ble det aldri på sørlendingen. Stressless-gjengen kom 30  Wärsågo — 4/2013

seg helskinnet gjennom natta uten knyttneveslag. Mandagen etter var han tilbake i tavleverkstedet til Elecon på Leirvik. Det var der jobbkarrieren startet noen år tidligere. – Ja, jeg jobbet der fra 1984 til 1991. Rett nok het det Elektroservice da jeg startet, men etter tidenes korteste konkurs fortsatte vi i nystartede Elecon. Da jeg tok fagbrevet var det to karer som het Luggenes og Lagerstrøm som var i prøvenemnden. De ble senere mine gode kolleger i Grunnavågen hvor jeg har vært siden 1990-tallet. JULEBORDJOBBEN. At Biggen havnet i Grunna­ vågen var derimot nokså tilfeldig. – Vi spilte på et julebord for Aker Elektro i 1990. I pausen snakka jeg med Erik Jørgensen som var formann på tavleverkstedet i den tiden. Jeg hadde lyst å prøve noe nytt. Send en søknad! sa han. Et halvår senere var jeg fast ansatt i det som i dag er Wärtsilä. Biggen bøyer seg fremover i sofaen. Smiler

fornøyd. Tenker over hva en tilfeldig samtale har ført til. Tjuetre år i samme bedrift. SYKLISTEN. – Unna veeei!

De desperate hylene fra guttungen som kommer susende nedover den bratte veien ned mot Evjo er ikke til å ta feil av. Biggen, søstera og faren får kastet seg til side i siste sekund. Den blå Svithun-sykkelen raser forbi. Totalt ute av kontroll med retning mot steinura like nedenfor. Øynene på sykkelgutten er fulle av frykt. Biggen sine holder på å falle ut. Forhjulet treffer ura i en voldsom fart. Gutten skytes ut som fra en kattapult og går i bue over styret. – Det er noe av det første jeg husker fra barndommen. Det var virkelig skremmende. Far min plukka gutten opp fra steinrøysa, blodig og fæl med knekte tenner som sto rett ut. Barndommen i Sandbrekko på Skottaberg gikk forøvrig stille for seg. – Jeg tror nok jeg kan si jeg var snill og stillferdig. Litt beskjeden og hjemmekjær


Knut Birger Paulsen  W-PERSON

Navn: Knut Birger «Biggen» Paulsen Født: 08.08.66 Familie: Gift med Vivi, far til Frida og Mari. Bor: Bjellandsveien, Stord. Ser på: Fotball, Farmen, Homeland og Broen. Hører på: Mye forskjellig, men veldig ofte musikk fra 1980 - tallet. Og lydbøker! Favorittartister: Little Feat, Kansas, ELO, Toto, James Taylor og Supertramp. Leser: Nettaviser. Favorittforfattere: Jo Nesbø, Camilla Lackberg og Dan Brown. Kjører: Mitsubishi Space Star. Favorittreisemål: Hytta på Laukhamar, Tysnes. Om 10 år: Fortsatt ute på reis for å oppleve flotte plasser. Det folk ikke vet: Ble spurt av TV2 om å delta i X-Faktor.

var jeg nok også. Og det ble mye fotball med kameratgjengen. Vi hadde det moro sammen. I Wärtsilä begynte han karrieren i tavleverkstedet. I 1996 var han klar for nye utfordringer. – Jeg ville gjerne ha nye oppgaver men arbeide i samme miljø. Derfor var det veldig kjekt å få fortsette som lagerformann i Grunnavågen. Den jobben hadde jeg i 10 år. Men 10 år er relativt lenge i samme jobb. – Min erfaring er at det nesten alltid er muligheter for andre oppgaver i Wärtsilä om man ønsker det. I 2006 søkte jeg en innkjøperstilling og fikk den. Og jeg stortrives. Jeg har rause kolleger og har aldri kvidd meg en dag for å gå på jobb.

TROFAST I GRUNNAVÅGEN.

TANNTEKNIKERSJEKKEREN. Biggen

tar en slurk av kaffekoppen. Ute i gangen høres lyden av en Volpino Italiano. Den kritthvite hunden som er familiens femte familiemedlem.

– Den er mest kona sin. Han kommer med en innrømmelse. Han sjekket henne opp på tannteknikerkontoret. Kona altså. Eller var det hun som sjekket ham opp? Han er ikke helt sikker. En «død» tann har i alle fall resultert i kone, to barn, hytte på Tysnes og en tannteknikerklinikk i andre delen av det flotte huset. – Jeg er jo veldig fornøyd med familien min. De betyr mye! Med kona og flere vennegjenger reiser han stadig på nye turer. Biggen er et «sosialt dyr» med vid vennekrets. – Jentene er blitt så store at de ikke er så ofte med lenger. Eldstemann Frida studerer på NTNU i Trondheim. Mari går på elektro yrkesfag. Heldigvis bor Mari hjemme ennå så jeg har noen å se fotball med. – Vil du se fotballstua mi forresten? GUTTEROM MED BANJO. Biggen

steger lett opp loftstrappen. Synlig stolt. Et gjennomført rom

med god takhøyde, stort lerret, hjemmekino, biljardbord og en banjo i hjørnet. Og ikke minst ni Tottenham-drakter sirlig rammet inn på veggene. – Jeg har vært Spurs-fan siden jeg var guttunge. Her oppe kan det gå en kule varmt, og det hender jeg får beskjed om å roe meg ned av kona. Biggen ler. Legger vekt på at jentene kan bruke rommet så mye de vil bare de rydder. – Mari er jo fotballspiller selv. Og hun har virkelig en «Bale-fot» (ref. Gareth Bale – ex. Tottenham-spiller). Biggen plukker opp banjoen. Klimprer litt. – Jeg liker banjo! Men jeg skulle gjerne blitt enda flinkere å spille. Det er generelt en gjenganger for Biggen. Han ønsker alltid å bli bedre. – Det har jo vært mange forskjellig tilbake­ meldinger gjennom årene. En gang spilte STILLHET FOR 50 KRONER.

Wärsågo — 4/2013

  31


W-PERSON  Knut Birger Paulsen

3

2

4

1

6

  Under OL på Lillehammer trakterte Biggen stortromma i Vikingskipet, hvor stordabu og no Wärtsilä-ansatte Kjell storelid tok sølv på både 5000- og 10 000 meter. 2   Biggen og bandkompisene i ”Chiwas” spilte sin først konsert på Stord Senter. 3 Biggen stortrives som vokalist i John Einars. Her forbindelse med en spillejobb i Spania. 4 Biggen som 1

Visste du at

skuespiller i den lokalproduserte musikalen ”Måneskin”. (Faksmile fra Sunnhordland). 5   Damene var på «dånepunktet» når Biggen rocka musikkscenen i Sunnhordland på 1980-tallet. 6 Bandet het Chiwas. Oddvar

• Biggen har vært aktiv i idrettene fotball, golf, bowling og dart. 5

Hårde sto bak portrettene på albumforsiden.

vi på den lokale puben Skylab. En godt skjenkt representant fra publikum kom med klar melding; - Du får 50 kroner for å holde kjeft! Biggen flirer igjen. Ja det hender av og til at noen fra publikum får litt styrket selvtillit utover kvelden. Men det er selvsagt kjekkere med de hyggelige tilbakemeldingene. – Da Atle Hansen i lokalavisen på 1980-tallet skrev i en anmeldelse at stort bedre popsanger hadde musikkmiljøet på Stord aldri fostra, var det selvsagt stas. Og da det sto i en konsertanmeldelse; sitat: - Endel ungjenter nærmet seg dånepunktet (ref. besvimelse) da Biggen entret scenen. – Morsomt! slår hovedpersonen selv fast.

32  Wärsågo — 4/2013

• Biggen var nær en platekontrakt med anerkjente Polygram. • Biggen solgte keybordet til fordel for datamaskin.

I GODT SELSKAP. Ingen tvil om at Skotaberg­ gutten har gjort seg fortjent til ros for sine vokalprestasjoner. Han ble norgesmester i Karaoke i 1991. Der var det 2500 deltakere! Og i musikalen Jesus Christ Superstar i Moster Amfi gjorde han en kjempeinnsats i den store rollen som Peter. Vokalkompanjonger var musikalstjernene Sigurd Sele og Heine Totland. – På samme sted noen år tidligere skulle vi spille til dans. På lydsjekk benyttet jeg en trådløs mikrofon, som ikke var så vanlig på den tiden. Da hørte jeg følgende kommentar fra en kar som stod og fulgte med. - «Det var det eg visste. Dei spelar playback....»

• Biggen sin musikklærer på ungdomsskolen mente han var en av de minst musikalske elevene han hadde hatt. • Biggen sitt band Chiwas spilte inn musikkvideo. • Biggen i dag er vokalist i John Einars som spiller irskinspirert musikk. • Biggen vurderte å satse fulltid på musikken i progrock-bandet Crack of Ice. • Biggen er mangeårig medlem i Stord Revkroklag • Biggen er lidenskapelig akvariefantast.


AKTUELT

Messingblåseren i

Julepyntelauget Tørres Dahle Edvardsen blåser en lang tone i førjulstiden. Som trombonist har IT-konsulenten underholdt på 10 julebord. Og 22. desember er det fest i Julepyntelauget.

HVORDAN HAR FØRJULSTIDEN VÆRT? – Det har hovedsaklig

gått i øving og spilling på julebord.

– JA, HVORDAN ER DET Å SPILLE TIL HØYSTEMTE JULEBORDS­ DELTAKERE HVER HELG? – Det er veldig kjekt. Jeg er jo leid inn som trombonist i en blåserrekke i Stord-bandet «Rein Underhaldning». Gøy å spille med flinke folk med enorm rutine. Kul musikk er det også.

– Nei, julesanger er helt uaktuelt i denne settingen! Vi spiller kun Motown-hits.

– SPILLER DERE JULESANGER?

– HAR DU NOEN FAVORITTSJANGER? – Liker egentlig mange

ulike sjangre, men spesielt godt funk, soul og jazz. Men alt med «blås» funker for meg. – HVORDAN HAR JULEBORDS-DELTAKERNE OPPFØRT SEG?

– Fint. Folk er ute for å ha det gøy! – RYKTET FORTELLER AT DU HAR KJØPT NYTT INSTRUMENT?

– Ja, jeg har kjøpt meg en pBbone. Eller plastic-bone om du vil. Passer til marsjering og fest. Veier et knapt kilo og låter ikke så verst. Men jeg har ikke våget å bruke den på showene. – BLIR DET SPILLEFRI JUL? – Nei, jeg er med i et soul-band

på Bømlo som har utspring i blant annet Wärtsilä-revyen. Den 4. juledag blir det romjulsball i Bømlohallen.

– Først og fremst å samle familien. Og delta på den årvisse julepåleggproduksjonen hjemme hos min mor nå før jul. Den materielle delen av høytiden kan jeg styre meg for. – HAR DU SPESIELLE ØNSKER FOR JULA?

– MEN DET BLE IKKE TID TIL Å DELTA PÅ JULEBORD FOR EGEN DEL I ÅR? – Joda. Den 22. desember

blir det julebord i «Julepynte­lauget». Det er «Foreninga For Dei Som Ikkje Får Pynta Julatreet Slik Som Dei Vil» eller forkorta FFDSIFPJSSDV. Da blir det grøt, årsmøtesaker, Jule-CD innspilling med korpsmusikk, blindtest av hjemmelaget akevitt, samt mange andre faste aktiviteter i en garasje på Hystad. Og du kan bare glemme å sende fotograf. Da er det fotoforbud, og det tror jeg alle er tjent med.

Tørres Edvardsen akkompagnerer vokalistene Margrete Lund Skorpen og Gisle Alsaker i storbandet «Rein Underhaldning». Wärsågo — 4/2013

  33


HMS

Med vernesko på foten – Trø på meg. Hardere! Jeg kjenner jo ingenting, sier Nadja Kallel (11), og konstaterer at verneskoene i størrelse 36 virker som de skal. Norway alle sjetteklassene på Sagvåg, Litlabø og Tjødnalio skole på besøk til fabrikken i Grunnavågen i Sagvåg. Her fikk de lære om HMS og hvilke holdninger som skal til for å gjøre en arbeidsplass trygg. – Når det gjelder sikkerhet er det lov å blande seg i hva andre holder på med. Dere må tørre å si i fra om noen gjør ting som kan skade dem. Vi må passe på hverande, sier Petter Andreassen, som er sikkerhetsingeniør i Wärtsilä. I NOVEMBER INVITERTE WÄRTSILÄ

I FABRIKKEN I GRUNNAVÅGEN har det (i skrivende

stund) ikke skjedd en arbeidsulykke på 2000 dager, noe ledelsen og de ansatte er veldig stolte av. – I Grunnavågen står helse, miljø og sikkerhet i høysetet. Bruk av personleg verneutstyr er en veldig viktig del av HMS-arbeidet vårt, sier fabrikksjef Øystein Rykkje. – Men dette kommer ikke av seg selv. Alle må gjøre en innsats og hjelpe hverande til å ha gode holdninger. ETTER AT ELEVENE HAR fått informasjon om Wärtsilä sitt HMS arbeid, blir de invitert med på en rundtur i fabrikklokalene. Her får de se hvordan verneutstyret blir brukt i hverdagen og får innblikk i de ulike produktene Wärtsilä produserer. Barna spør villig vekk om alt de ser. – Hva skal dere bruke disse skapene til? Og hvorfor må dere bruke kobber inne i dem?

Elever fra Litlabø skole på besøk hos Wärtsilä sitt produksjonssenter for elektro- og automasjonsprodukt i Grunnavågen. Fra venstre: Johannes Haga, Arild Rolfsnes fra Wärtsilä, Ingvild Ask, Nadja Kallell, Amalie M. Skagemo og assistent Nina Lysen.

Arild Rolfsnes, teamleder for produksjon av propellstyringssystem, forklarer at skapene er elektrotavler til båter, og at kopperen er strømførende slik at de kan erstatte ledninger. Elevene lytter oppmerksomt. – Her skal vi jobbe når vi blir voksne, sier plutselig noen av sjetteklassingene. – Det ser skikklig kult ut å kunne koble sammen alle disse ledningene. alle barneskoler i Bømlo, Fitjar og Stord kommune verneutstyr

til bruk i kunst og håndverkstimene. Skolene får et klassesett med øreklokker, hansker og vernebriller hver. I år har også de skolene som holder til i nærheten av Wärtsilä sine produksjonsanlegg blitt invitert på besøk. – Vi ønsker at barn tidlig skal lære seg gode sikkerhetssrutiner. Når de allerede på skolen blir vist hvordan de kan passe på seg selv og andre, tar de med seg disse holdningene ut i arbeidslivet senere, sier Petter Andreassen.

WÄRTSILÄ NORWAY GIR

Alle som jobber i en fabrikk må bruke vernesko, hørselsvern og vernebriller for ikke å skade seg. Og så må vi si ifra om noen ikke gidder å gjøre som de skal.

HMS-

PRESENTERT AV

NADJA KALLEL (11)

FRÅ LITLABØ SKULE

34  Wärsågo — 4/2013

tipset


AKTUELT

fra

arkivet av Hans Otto Robberstad

Historier på flyttefot VÅRT HISTORISKE ARKIV PÅ RUBBESTADNESET ER UNDER FLYTTING FRA DEN GAMLE TEGNESALEN, OG TIL LOKALE NÆR KANTINA. Selv om grunnflaten i det

nye lokalet ikke er stor, har vi innredet det på en måte som gir god utnyttelse av veggplassen. Vi har i løpet av høsten malt lokalet, bygd inn en ny etasje, montert en trapp og et rekkverk. Nå holder vi på med flytting. Det er ikke plass til alt materiell i de nye lokalene,- men dette kan løses med å ha magasin i deler av de gamle lokalene. Alt arbeidet er gjort på dugnad og i løpet av november og desember er det lagt ned hundrevis av ekstra dugnadstimer,- utover den faste møtedagen annenhver uke. Arkivnemnda har i løpet av de siste tre årene også gått igjennom og sortert tusenvis av dokument, fotografi og dias. Vi er kommet godt i vei med digitalisering av det store og omfattende materiellet, og mye av dette har stor lokalhistorisk interesse. Nye lokaler gir oss muligheten til å ta imot gjester og ha en mer synlig rolle, samt gi et servicetilbud både til ansatte, tidligere ansatte og bedrifter.

Det var ein kar som kom innom «reparasjonen» og spurte etter ein av dei som arbeida der. – Han er hos tannlegen seier Erling Grønevik, -men han vert ikkje lenge! – Vert han ikkje lenge? Korleis veit du det? – Jau, seier Erlingen, -han er stor i kjeften, så det er godt å koma til!

Blablabla bla lablabla blabla blablablabla blabla blablabla bla blabla blablablabla bla blablabla blabla blablablabla blabla blablabla bla blabla ..........

«WÄRTSILÄ MOSS VÆR SÅ GOD». I RESEPSJONEN TIL WÄRTSILÄ MOSS FINNER DU BODIL AAS. HUN HAR ALLTID EN HYGGELIG KOMMENTAR PÅ LUR.

Bodil Aas har vært ansatt i Wärtsilä Moss siden 1995 og kjenner alle i organisasjonen. Hun betjener resepsjonen, sentralbordet, er sekretær, deler ut post, bestiller lunsj og hjelper til ved møter. «Eller rettere sagt, før kjente jeg alle, nå er det kommet så mange nye innom at jeg har mistet litt oversikten», sier hun. «Bodil er ansiktet vårt utad og tar godt i mot både våre egne ansatte og gjester», sier kolleger i Wärtsilä Moss. «Vi er mange som stopper en liten stund i resepsjonen og slår av en koselig prat». «Jeg trives veldig godt i jobben min, sier Bodil selv. Wärtsilä Moss har et svært inkluderende og bra arbeidsmiljø, med mange flotte folk og god stemning». Nå er det julepynting av lokalene i Værftsgata i Moss som står på agendaen for den travle damen. «Vi kjøper inn litt lys og blomster og slikt, og så blir det julestemning på jobb. Det er koselig», sier hun, som gleder seg til julelunsj lillejulaften med kolleger. «Denne dagen jobber vi til tolv og så spiser vi lunsj sammen, det er blitt tradisjon og en fin start på jula», sier Bodil Aas.

Som utvalgt WeCare-person får Bodil Aas et gavekort på 500 kr. Wärsågoredaksjonen oppfordrer alle til å sende inn forslag til andre kolleger som fortjener å bli hedret på samme måte. Forslagene sendes til warsago@wartsila.com.

I denne spalten skal vi i hver utgave av Wärsågo hedre ansatte som gjør en ekstra innsats for å bygge bedriftskulturen og skape et godt arbeidsmiljø. Utmerkelsen kan også gis til ansatte som har synliggjort verdiene våre på en god måte, enten i det daglige samværet med kolleger eller i kommunikasjonen med kunder eller leverandører.

Wärsågo — 4/2013

  35


RETURADRESSE Wärtsilä Norway AS 5420 Rubbestadneset

I’M THE ENGINE Arve Angeltveit Selsås

FINNES DET NOEN DAGER DU IKKE SYKLER? – Nei, jeg sykler til jobb året rundt. Uten unntak. Is kan jo være litt utfordrende, men jeg har vel fått litt mer vett med alderen og er litt mer forsiktig enn tidligere.

– Jeg sykler rundt 5000 kilometer i året. Man får sett mye fra sykkelsetet. Intervalltrening i skogen er balsam for sjela, rett og slett. HVOR MANGE KILOMETER BLIR DET I LØPET AV ET ÅR?

HVORDAN ER AKTIVITETEN I SYKKELGRUPPA? –

Sykkelgruppa sitt hovedmål er å få folk ut på sykkelen. Vi har hatt 50–60 deltakere de siste årene, men potensialet er jo mye større. Jeg håper på flere deltakere når vi starter ny kampanje i april. Dette er jo for alle i Wärtsilä, uansett hvor man er lokalisert. – Vi er noen kolleger som slår følge, men hovedsakelig er det å slite ut Dag Håvard Håvardsholm i skogsløypene på Stord eller på veiene på Bømlo, alltid moro. ER DERE MANGE LOKALT PÅ STORD?

– Nordsjørittet er det rittet vi prioriterer. Et flott ritt i fantastisk natur. ER DERE MED I SYKKELRITT?

– Jeg har fem–seks sykler. Blant annet en som alltid har piggdekk på, og en med barnesete for henting av jentungen i barnehagen. HAR DU FLERE SYKLER?

FEM–SEKS SYKLER? – Ja, jeg har en liten fetisj på sykler. Jeg kjøper

Sykkelliv Arve Angeltveit Selsås har ansvar for sykkelgruppa i Wärtsilä. Rett mann på rett plass vil mange si. For han er hekta. En liten fetisj på sykler kaller han det selv.

de jeg har lyst på!

FÅR DU MED DEG KONA PÅ SYKKELTUR? – Jeg prøver å få henne

med, men hun er en godværssyklist.

– Jeg svømmer to–tre ganger i uka og spiller innebandy med tidligere alpinister. Det er jo viktig at buksene passer. Og så drar jeg på ski-guttetur til Alpene en gang i året. Men det går vel mer under kategorien sosialt. Kjempesosialt faktisk! MOSJONERER DU PÅ ANDRE MÅTER ENN PÅ SYKKEL?

Warsago #4 2013  

Magazine for Wärtsilä Norway

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you