Page 1

EIDESVIK

Et m a gas in f ra Norg e s le de n de miljøre de ri – Eide s vik Of f s hore ASA – 2 0 1 3

26 Prinsessedåpen

10-ÅRSJUBILEUM

12 København 2009

– Først og størst på miljø

8


Lederen

“ – Sammen med våre teknologiløsninger

og dyktige, erfarne medarbeidere, skaper vi konkurransekraft for oss som selskap og stolthet over det vi oppnår.

Vi i Eidesvik feirer i år 10-års jubileum for vårt første naturgassdrevne (LNG) skip Viking Energy. Etter den tid har vi satt i drift ytterligere fire slike forsyningsskip, og er i dag verdens desidert største operatør av LNG-drevne forsyningsskip. Det er mange som ofte spør oss om hvorfor vi bruker tid og ressurser på dette. For oss i Eidesvik er dette et enkelt spørsmål å svare på. Ved gassdrift reduserer vi både forbruk og utslipp. Vi reduserer utslipp av sur nedbør (nitrogenoksider) med ca 80 %, og ca 20 % mindre CO2. Lokal skipsfart står alene for 40 % av sur nedbør, og vi må ta ansvar. Det er for oss også en selvfølge å økonomisere med

2

EIDESVIK M AG A S I N 2013

knappe ressurser; drivstoff til skip er en slik knapphetsressurs. En annen effekt ved vår aktive satsing på nyskapende miljøvennlig teknologi er at vi får en spennende arbeidsplass hvor våre ansatte får utfordrende og motiverende arbeidsoppgaver. Sammen med våre teknologiløsninger og dyktige, erfarne medarbeidere, skaper vi konkurransekraft for oss som selskap og stolthet over det vi oppnår. I Eidesvik sitter vi ikke og venter på noen «månelanding». Vi må huske at det var ikke Apollo 1 som landet på månen, men Apollo 11. Å ta i bruk ulike teknologier som gir f. eks. 20% utslippsreduksjon og tilsvarende besparelse i drivstoff, er viktige skritt på veien. Ved neste

korsvei tar vi ytterligere noen prosenter, og teknologier utvikles etter som vi går veien. Dette er en viktig grunnholdning hos oss i Eidesvik, og vi skulle ønske at også andre, for eksempel våre myndigheter, i mye større grad påskjønner kanskje små, men viktige skritt i riktig retning. Jeg håper at dette jubileumsmagasinet gir deg et interessant innblikk i hva vi som pionerer innen miljøteknologi driver med og den kultur vi har for å finne nyskapende og gode løsninger til beste for både miljøet og våre kunder. Vennlig hilsen Jan Fredrik Meling Administrerende direktør


s. 26

s. 16

s. 20

Innhold Lederen 2

s. 10

“ Ship of the Year ”

4

Eidesvik XXL

6

Tema: LNG-Eventyret

8

Nordsjøbutikken 20 Prisdryss 24 Rederibygging 25 Prinsessedåpen 26 Tilflyttingsnøkkelen 28

s. 4

Portrettet: Vermund Hjelland

30

En ekte Fighter

33

Eidesviklån løste boligkabalen 34 Barnekunst på “Seven Viking” 35 Eidesvikflåten 36 Eidesvik magasin 2013, Vestvikvegen 1, N-5443 Bømlo, Norway, Telefon: +47 53 44 80 00, Faks: +47 53 44 80 01, e-post: office@eidesvik.no Redaksjon: Torill Barane, Sigbjørn Næsse Og Hanne Lene Håvik (Eidesvik), Silje Marie Dahl & Ole Jacob Eide (OKTAN Stord) Grafisk produksjon: Silvia Karlsen (OKTAN Stord) Trykk: Scanner Grafiske Foto: Øyvind Sætre / Magne Langåker / Line Møllerhaug / Øyvind Gjerde Kamsvåg, Ulstein / Tony Hall, Ulstein/ OKTAN Stord / Thinkstock

eid es v i k . n o

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

3


AKTUELT

Seven Viking – Ship of the Year 2013 Noen båter har det lille ekstra. Elementer som gjør dem klasseledende, innovative, og til det beste verktøyet sjøfolk kan tenke seg. Seven Viking er et slikt skip. Seven Viking er ”SHIP OF THE YEAR” 2013.

Det var under Nor-Shipping i Oslo i juni at det ble klart at Eidesvik sitt nye IMR-fartøy (Inspection, Maintenance and repair) stakk av med den prestisjetunge prisen. ”SHIP OF THE YEAR” deles ut av fagbladet Skipsrevyen. Styreleder Kolbein Rege som representerte eierskapet, samt Gunvor Ulstein og Sigurd Viseth som representerte bygge- og designerselskapet, mottok prisen av nærings- og handelsminister Trond Giske.

4

EIDESVIK M AG A S I N 2 013

ET KOMPAKT FARTØY Utmerkelsen er en bekreftelse på at Eidesvik satser framtidsrettet, med fokus på gode tekniske løsninger, og med et skip som sikrer de beste arbeidsforhold for mannskapet om bord. – Dette er et veldig spesielt skip både når det gjelder funksjoner og design. Det er et stort skip, men likevel ganske lite i forhold til liknende skip med samme funksjonaliteter. Det er lagt ned enormt mye godt ingeniørarbeid for å få til

disse gode og kompakte løsningene, forteller administrerende direktør i Eidesvik, Jan Fredrik Meling. Han trekker spesielt frem hva det betyr for de ansatte om bord, som i Seven Viking kan utføre en rekke av arbeidsoperasjonene tørt under tak. – Det betyr blant annet at man kan arbeide lengre i dårlig vær, og at slitasjen på utstyret blir mindre.


AKTUELT

EN UTMERKELSE SOM HENGER HØYT Meling setter stor pris på at rederiet sin evne til å tenke nytt, annerledes, og med fokus på gode arbeidsforhold for sjøfolkene blir lagt merke til. – I norsk skipsfart er ”SHIP OF THE YEAR” en utmerkelse som henger høyt. Internt i Eidesvik betyr den mye for både moralen og stoltheten vår. Prisen gir en bekreftelse på at det vi gjør er riktig, slår rederi-direktøren fast. Eidesvik vant også «Ship of the Year» i 2004 med «Viking Avant».

eid es v i k . n o

JURYENS BEGRUNNELSE Juryen la vekt på skipet sine tekniske spesifikasjoner i sin begrunnelse, og nevnte blant annet operasjonene M/S “Seven Viking” hovedsakelig skal gjennomføre. Det er å installere subsea-strukturer, vedlikeholde og reparere subsea-kontrollsystemer, reparere og skifte ut riser-systemer og flowlines, tie-in av rørlinjer og umbilicals, scale treatment

av subsea-brønner, samt ROV-inspeksjoner. Dette vil hovedsakelig skje på den norske kontinentalsokkelen og på de grunnere havområdene i den sørlige delen av Nordsjøen, hvor hun vil operere for Statoil de nærmeste fem år. (Kilde: skipsrevyen.no)

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

5


AKTUELT

Eidesvik XXL Den har et arbeidsdekk som en halv fotballbane. Den har en krane som kan løfte en vekt tilsvarende 400 personbiler. Og den er nesten like langt som Himmelbjerget er høyt. Tidenes største Eidesvikbåt er under bygging!

6

EIDESVIK M AG A S I N 2 013

Det nye skipet som skal være ferdigstilt i tredje kvartal 2014, er et skip med kvaliteter og utstyr som vil være svært attraktivt for alle operatørselskaper innen subsea. – Vi forventer at dette er en båt som vil vekke oppmerksomhet og begeistring. Med ”SHIP OF THE YEAR”- prisen for Seven Viking, er på mange måter listen lagt. Vi strekker oss langt for å bygge et kvalitetsskip, forteller direktør for teknologi og utvikling i Eidesvik, Vermund Hjelland.


AKTUELT

Helt nytt design Byggetiden for båten, som foreløpig benevnes som «365» og som er av typen SALT 301 OCV design, er knapp og det er et hektisk år som ligger foran både Klevenverftet og site-teamet til Eidesvik.

– Ja, det er en stor jobb som skal gjøres på kort tid, men vi er godt i gang. Skroget bygges nå i deler ved fire ulike verft i Polen samt noe på Kleven. Delene skal sammenstilles på beddingen i Ulsteinvik rundt årsskiftet, og båten skal utrustes og ferdigstilles frem til august 2014, forteller prosjektleder Ellen Sofie Ottesen. Hun har store forventninger til den nye båten. – Dette er et helt nytt og veldig bra design som er tilrettelagt og tegnet optimalt i forhold til våre spesifikasjoner og utstyrsbehov. KAPTEINEN MED I BYGGEPROSESSEN Terje Kallevåg er med i site-teamet, og skal være kaptein på den nye båten. Han er glad for å kunne ta del i byggeprosessen. – Dette gir meg en unik mulighet til å bli godt kjent med båten. Jeg tror den vil bli veldig stabil i sjøen, med svært gode arbeidsforhold for mannskapet. Og det blir nytt og spennende å ha ansvar for et fartøy tilrettelagt for kabellegging fra karusell, avslutter Kallevåg.

Terje Kallevåg

SIKKERHETSSYSTEMER Det 145 meter lange og 31 meter brede subseaskipet er utviklet av Eidesvik i nært samarbeid med Salt Ship Design og Kleven-gruppen. – Vi har i arbeidet med å utvikle båten lagt stor vekt på redundans. Det vil si at vi bygger et skip der det alltid er reservesystemer som kan tre i kraft om hovedsystemet skulle svikte. Dermed vil skipet være svært driftssikkert og pågående operasjoner vil alltid kunne fullføres, forteller Hjelland videre.

hvor den ene kan løfte opptil 400 tonn 20 meter ut fra kranens plassering. I tillegg får båten et arbeidsdekk på hele 2400 kvadratmeter. – Om bord vil det være en «karusell» som gjør den velegnet til legging av ulike typer kabel og fleksible rør. Det vil naturligvis også være støttefunksjoner som ROV-er (fjernstyrte miniubåter). Summen av alt dette gjør skipet fleksibelt i forhold til en rekke oppdrag, konkluderer Hjelland.

Ellen Sofie Ottesen

Fakta om Salt 301 OCV • Lengde: 145 m • Bredde: 31 m • Marsjfart/Max fart: 14 knop / 18 knop • Lugarkapasitet: 150 personer • Spesialutstyr: Karusell for rør/kabellegging, ROV håndtering, Tilrettelagt for tårn («VLS»). • Krankapasitet: Kraner på hhv 400 t og 100 t • Lastekapasitet: 13 500 t

400 TONN De vitale målene er også med på å gjøre dette skipet spesielt. Båten er utstyrt med to store kraner, eid es v i k . n o

• Operasjonsområde: World Wide, og spesielt tilrettelagt for operasjoner i arktiske strøk.

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

7


TEMA

Starten på LNG-eventyret Det begynte som en idé satt ned på et notat den 15. mars 2000. Kjell Sandaker i Eidesvik mente det måtte være mulig å bygge en offshorebåt som brukte LNG-gass (naturgass) som drivstoff. Reder Lauritz Eidesvik fikk notatet og tente umiddelbart på ideen. Det gjorde ikke myndighetene. I 2003 stilnet skepsisen. Viking Energy ble tatt i bruk som verdens første offshorefartøy med gass på drivstofftanken. Les mer på de neste sidene om hvordan LNG-satsingen har bidratt til å gjøre Eidesvik til ett av verdens mest miljøvennlige rederier.

8

EIDESVIK M AG A S I N 2013


eid es v i k . n o

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

9


TEMA

Ett notat — To innovative menn Kjell Sandaker har alltid vært kjent for sine gode og fremtidsrettede idéer. Lauritz Eidesvik var kjent for å være en handlingens mann. Men det skulle mer enn to kloke hoder og en prosjektert gassbåt til for å overbevise Sjøfartsdirektoratet.

Dette er historien om hvordan nei ble til ja, og hvordan Eidesvik har ledet utviklingen med LNG (naturgass) som drivstoffkilde de siste 10 årene. Det startet med den smarte idéen i 2000. Med Kjell Sandaker og Lauritz Eidesvik. Iverksettelsen av planene. Møtet med sjøfartsdirektoratet i Oslo. Og den ukuelige viljen til å få dette til. – Grunnlaget for notatet og idéen jeg hadde, var at det på Møre-kysten var satt i drift en ferge med gassdrift. Kunne man få det til med ”MF Glutra”, så måtte det vel være mulig å bygge offshorefartøy med samme fremdriftsløsning, forteller Kjell Sandaker. Han fikk full støtte hos reder Lauritz Eidesvik. – Lauritz var opptatt av at dette ville løfte imaget for til shipping generelt, og ønsket at Eidesvik skulle være i tet i utviklingen. Resultatet var at Eidesvik prosjekterte en gassbåt for offshoredrift, gjorde innledende samtaler med Det Norske Veritas (DNV), og fikk til et møte med Sjøfartsdirektoratet. – Vi reiste til Oslo. I Sjøfartsdirektoratet møtte de mannsterkt opp. Men det gikk ikke lang tid før de sa takk for møtet. Det ble rett og slett avsluttet før vi hadde fått presentert hele prosjektet.

10

EIDESVIK M AG A S I N 2013

BREVET FRA SJØFARTSDIREKTORATET Vel kommet tilbake til Langevåg kom det brev fra Sjøfartsdirektoratet. – Det sto at vi hadde presentert noe som var farlig i en båttype som i utgangspunktet var forbundet med mye risiko fra før. De ba oss skrinlegge prosjektet. Lauritz var likevel klar på at prosjektet ikke skulle legges i skuffen, men at hjemmeleksen måtte gjøres bedre. Arbeidet ble satt i gang. – Så kom Statoil ut med anbud på to nye supply-båter. De hadde hørt om mulighetene for gassdrift. Så vi lagde to varianter og tilbød en med konvensjonell dieselelektrisk drift og en med gassdrift. Vi vant kontrakten basert på konvensjonell løsning. DØRÅPNEREN LAURITZ Prosessen var for alvor i gang. Det hadde handlet om lobbyvirksomhet, en Lauritz som åpnet


TEMA

stengte dører, og videre om Statoil som forhandlet med Statens Forurensningstilsyn og med departementene. -Vi hadde fått kontrakt på et fartøy med konvensjonell drift, men som ble endret til gassdrift. I løpet av ett år var situasjonen totalt forandret. – Vi satt nå med kontrakt på å bygge offshore skip med gassdrift, noe som aldri var bygget før. Sjøfartsdirektoratet hadde snudd, og Statoil var en kunde som turte å tenke innovativt som oss. Det var utrolig moro at arbeidet vårt hadde ført frem. Dette var nybrottsarbeid.

IMPONERENDE DRIFTSSIKKERHET Sandaker vet han har vært med på noe som har forandret bransjen for offshorebåter for alltid. – Som rederi var vi alene om denne satsingen sammen med Simon Møkster Shipping som fikk Stril Pioner to måneder etter Viking Energy. Nå har vi totalt fem LNG-drevne fartøy i vår flåte. Og så vidt jeg vet så har ikke noen av dem hatt driftsstans på grunn av gassinstallasjonene. Det er imponerende driftssikkerhet, samtidig som det er en seier for miljøet. Det var også gledelig at Sjøfartsdirektoratet hadde evnen til å endre sitt standpunkt og hjelpe oss, slik at dette ble muliggjort!

Reder Lauritz Eidesvik ivret sterkt for å få bygget forsyningsfartøy med LNG-drift.

eid es v i k . n o

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

11


TEMA

Da Sir Richard Branson tok av seg hatten

Sir Richard Branson likte det han så da han besøkte Viking Lady under FN sitt klimatoppmøte i 2009.

Det er adventstid i København. Året er 2009. Eidesvik og FellowSHIP er invitert til FNs klimatoppmøte. Med seg har de verdens mest moderne offshorefartøy, Viking Lady.

Eidesvik og FellowSHIP sin tilstedeværelse med den oransje og gule damen i havnen ved Operaen, er ikke til å unngå. Skipet blir som et fluepapir på statsledere, klimautsendinger, forskere, en flyselskapseier og hele verdenspressen. Fredric Hauge er der også. Som representant for Bellona og samarbeidspartner med Eidesvik helt siden 2001. Den gang var målet å bygge verdens første miljøriktige supply-skip. Nå, åtte år etter, er Viking Lady akkurat det.

TILGJENGELIG TEKNOLOGI Eidesvik-direktør Jan Fredrik Meling var strålende fornøyd med at Eidesvik ble invitert til å delta på klimatoppmøtet. – Dette er en formidabel anledning til å vise fram Eidesvik, FellowSHIP og satsingen vår på ny miljøteknologi. Men vel så viktig er muligheten vi får for å vise verden at det finnes tilgjengelig teknologi som kan bidra mye til å redusere utslippene av klimagasser, sa Meling den gang.

• FNs klimakonferanse 2009 var en internasjonal konferanse om klimaendringene, og fant sted i Bella Center ved Københavns Universitet mellom 7. og 18. desember 2009. Konferansen var den 15. konferansen blant partene i Klimakonvensjonen (COP 15) og det 5. møte mellom partene fra Kyoto-avtalen (COP/MOP 5). Kilde: Wikipedia

UTTALELSEN VERDEN LA MERKE TIL – Jeg tar av meg hatten! Dette representerer et massivt skritt i riktig retning. La oss håpe at resten av skipsfarten følger etter og bygger like miljøvennlige båter, sa Sir Richard Branson foran verdenspressen. Uttalelsene ble lagt merke til, og gjengitt i en rekke medier.

VIKING LADY HAR FÅTT BATTERIPAKKE Men historien om Viking Lady sluttet ikke i København i 2009. I vår ble det installert en batteripakke på 500 kwh i båten. Den er nå på oppdrag i Barentshavet, og det blir i høst kjørt måleog testprogrammer om bord. Med batteripakken installert, er Viking Lady verdens første kommersielle offshore-skip med fullverdig hybridløsning.

• Fellowship er eit samarbeid mellom Eidesvik ASA, Wärtsila og Det Norske Veritas (DNV). Fellowship har som mål å forske på, og finne nye teknologiske og miljøvennlige løsninger til den maritime næringen.

12

EIDESVIK M AG A S I N 2013

• Viking Lady er en supply-båt bygget i 2009. Med brenselcelle og batteripakke (2013) om bord, er dette verdens første kommersielle offshore-skip med fullverdig hybridløsning.


TEMA

Et kraftverkskip som kan gi bergenserne renere byluft og mindre støy er under planlegging i regi av FellowSHIP. Eidesvik er en viktig og aktiv bidragsyter i prosjektet.

Foto: Ove Pedersen Modell av et framtidig kraftverksskip

Byluften i Bergen vil bli renere om man tar i bruk hybrid kraftverkskip

Hybrid kraftverkskip Eidesvik sin gode erfaring med brenselcelleteknologi og batteridrift på Viking Lady, samt gassdrift på fem ulike skip, har gjort rederiet til en attraktiv partner i forskningen og utviklingen av den fullutrustede hybriden dette er planlagt å bli. – Dette vil bli et kraftverkskip, ja et fullutrustet hybridfartøy som i praksis skal kunne «drifte» to cruiseskip som ligger til kai i Bergen. Ved å forsyne cruiseskipene med strøm, vil de lokale utslippene reduseres markant. Bergenserne vil merke en forskjell på både luftforurensing og støy, sier Eidesvik sin prosjektleder, Kjell Sandaker. KAN SKALERES I ULIKE STØRRELSER Kraftverkskipet skal i utgangspunktet gå på LNG (naturgass). Dette gir mye mindre forbruk og utslipp enn konvensjonell drift.

eid es v i k . n o

– Med et fullutrustet hybridfartøy har man fordelen ved at man alltid kan velge den mest gunstige driftsformen, forteller Sandaker videre. I tillegg til miljøgevinsten et slikt skip vil gi, betyr det også viktige teknologiske fremskritt for blant annet Eidesvik. – Et slikt anlegg vil kunne skaleres opp og ned i størrelse, og det er selvsagt aktuelt for oss i Eidesvik å ta deler av et slikt anlegg inn i våre skip. Vi ønsker alltid å være markedsledende på fremdriftssystemer. DIALOG MED POLITIKERNE Utviklingen inkluderer ikke bare samarbeidspartnerne innad i FellowSHIP, det er også tett dialog med andre parter som har interesse av en slik løsning.

– Vi har spilt inn ulike løsninger til politikerne, og har god dialog med dem. I tillegg er blant andre Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og Bergen Havn med og støtter prosjektet økonomisk. Skal vi oppnå store miljøgevinster er det viktig at vi alle spiller på lag, mener Sandaker. Det er ikke tatt noen endelig beslutning om når kraftverkskipet eventuelt blir bygget. Partene i FellowSHIP er nå i en fase hvor det arbeides med å verifisere de ulike driftsløsningene. Med tanke på den dårlige bylufta man tidvis har i Bergen, kan dette bli et av Norges viktigste prosjekt for miljøet.

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

13


TEMA Fredric Hauge i Bellona er som Eidesvik opptatt av å finne de beste miljøløsningene innen skipsfarten.

Fem kjappe med Fredric I en periode over 12 år har miljøvern­ organisasjonen Bellona og Eidesvik hatt et samarbeid som begge parter har hatt nytte av. I anledning LNG-jubileet stilte vi Bellona-stifter Fredric Hauge noen sentrale spørsmål.

– Bellona og Eidesvik har hatt tett kontakt siden 2001. Hvordan opplever du Eidesvik som samarbeidspartner? – Samarbeidet med Eidesvik har vært viktig for Bellona. Bellona startet som unge miljøvernere som satte industriforurensning på dagsorden. Det gikk tidlig opp for oss at det ikke er nok å fokusere på problemene. Hvilke løsninger som skal erstatte problemer med forurensende utslipp er avgjørende for å kunne erstatte gårsdagens teknologi. Jeg tror både Eidesvik og Bellona har vokst på samarbeidet fordi vi har utfordret hverandre på hvordan man kan utvikle nye løsninger som både er teknisk robuste, og økonomisk gjennomførbare. Vår felles «ut av boksen» tenkning har resultert i banebrytende løsninger på tekniske utfordringer. – Hva er de viktigste milepælene i samarbeidet? – Viking Ladys tilstedeværelse i København under klimatoppmøte i 2009 er et klart høydepunkt i vårt samarbeid. De ga vårt prosjekt «101 solutions» troverdighet og eksempelets makt.

14

EIDESVIK M AG A S I N 2013

– Hva betyr LNG-satsingen for miljøet? – For Bellona er LNG et riktigere valg av drivstoff enn olje/diesel. Det medfører mindre utslipp av både sot, NOx og svovel. LNG innebærer også lavere utslipp av CO2. LNG er fremdeles en fossil energikilde, men for oss er det viktig å få utviklet bedre teknologi og kunnskap som kan berede grunnen for bioLNG som en viktig fornybar energikilde. LNG er derfor en bro til fremtidens lavutslippssamfunn. – Verdens mest miljøvennlige forsyningsskip, Viking Lady, ble til i samarbeid mellom Eidesvik og Bellona. Hva er det som gjør Viking Lady og andre Eidesvik-båter til «rene» skip? – Kombinasjonen av LNG motorer, brenselsceller og batterier på Eidesvik sine skip plasserer rederiet i verdenstoppen når det gjelder utslippsreduksjoner, ny teknologi og helhetlig tenkning.

– Bellona har som mål at internasjonal skipsfart skal være CO2-nøytral i 2050. Er det et realistisk mål? – Visjonen om en CO2 nøytral skipsfart i 2050 er et svært langsiktig mål. Det er nettopp fordi det er en stor utfordring av man trenger så lang tid på å komme dit. Teknologisk er jeg ikke i tvil om at dette er et oppnåelig mål. Men vi er avhengig av å ha partnere som Eidesvik som viser at det er mulig å gå foran og samtidig være konkurransedyktig i sitt marked. Vår jobb handler mye om å overbevise politikere om at det må lønne seg å gå foran, og å kommunisere for andre aktører hva som er mulig. Det internasjonale FN-organet IMO (International Maritime Organization) er etter manges mening tungrodd og sendrektig. Likevel er det slik at når IMO først har bestemt seg, så er det et svært effektivt maktmiddel overfor en global næring. Innføringen av utslippsrestriksjoner for NOx og svovel i Nordsjøen viser at IMO virker når de først har bestemt seg.


TEMA

Tre år er gått siden det ble tatt initiativ for å gjøre Eidesvik til et enda mer miljøvennlig rederi enn tidligere. Eidesvik Energy Efficiency Program (EEEP) ble etablert, og alle ansatte involvert. Nå høster både miljøet og rederiet gode gevinster.

Med miljøeffektivitet i ryggmargen En rapport som Eidesvik bestilte fra Det Norske Veritas (DNV) i 2010, ble startskuddet for EEEP. I rapporten ble det fokusert på hva rederiet var gode på, og hva man kunne bli bedre på. Med EEEP var målet å engasjere og involvere alle ansatte. Vi har ønsket at det skal ligge i ryggmargen på de ansatte å tenke miljøeffektive tiltak, enten man arbeider på båt eller på land. Med blue:Eobservasjoner har hver enkelt kunne spille inn forslag til tiltak som gir lavere energibruk, som igjen gir en ønsket miljøgevinst. Det handler om

Prosjektleder Inge Rune Kallevåg

eid es v i k . n o

alt fra å slå av lyset på lugaren eller kontoret, til å bytte om til frekvensstyrte motorer, forteller prosjektleder, Inge Rune Kallevåg. HJELPER HVERANDRE Etter hvert som blue:E-observasjonene er kommet inn er de blitt systematisert og gjort tilgjengelige for andre fartøy og ansatte. Dermed har man kunnet gjøre hverandre gode på miljøtiltak. – Å sy sammen de erfaringene vi har gjort, har også gjort det lettere for oss å møte de nye miljøkravene fra myndighetene. GIR GOD DRIVSTOFFØKONOMI Siste året er det påbegynt installasjon av ecometer på tre av Eidesvik-båtene. – Viking Princess har vært pilot-skip for ecometer-satsingen. Et ecometer gir oss klare tilbakemeldinger på hvordan vi kan kjøre skipene best mulig økonomisk. Med automatisk registrering av fuel-forbruket får man også et godt grunnlag for å se hvor mye man sparer. Vi har

allerede sett klare positive resultater og nedgang i forbruket, og ecometeret kan bidra til enda mer. UOFFISIELL INTERN KONKURRANSE At EEEP har skapt’ engasjement er det ingen tvil om. - Vi ser at det er gått sport i det å operere energieffektivt når dette er sikkerhetsmessig mulig, noe vi synes er veldig positivt, avslutter Kallevåg. EEEP - Eidesvik Energi Effektiviserings Program. • Dette er et program som omhandler hele Eidesvik sin drift både på sjø og land. Målet er å redusere energibruken og spare miljøet. EEEP er en del av blue:E som er navnet på Eidesviks miljøsatsing generelt. blue:E inkluderer operasjonelle tiltak, teknologi/innovasjon og felles miljøtiltak.

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

15


TEMA

Miljøpositiv Øystein Våge tok kalkulatoren i egne hender. Det har spart miljøet for skadelig utslipp og Eidesvik for betydelige fuel-utgifter. Og fremdeles er komforten intakt!

Navn: Øystein Våge Stilling: Kaptein Båt: Subsea Viking Aktuell: Vant blue:E premie for gode miljøtiltak

Øystein Våge har ledlys i hele huset.


TEMA

Øystein Våge er opptatt av miljø- og sparetiltak både på jobb og privat.

– Hva fikk du blue:E premiering for Øystein? – Når jeg begynte på Subsea Viking så jeg at vi lå langt nede på listen hos Eidesvik i forhold til forbedringer og tiltak gjort med bakgrunn i blue:E, samt en liknende kampanje hos vårt operatørselskap Subsea7. Jeg begynte å se på årsakene og fant ut at mye bra ble gjort, men at det var svikt i rapporteringen. Jeg lagde derfor en GAP-analyse som viste avstanden mellom forventningene og resultatene som var oppnådd. Så regnet jeg på hva vi kunne gjøre for å forbedre oss, og satte dette i system. Ett eksempel er at ved å gjøre ferdige utrekninger på hva det koster i fuel-forbruk ved å ha en truster gående, gjorde at vi ble mer bevisst på bruken av denne. Ved å ta i

eid es v i k . n o

bruk slike virkemidler har vi oppnådd mye bedre resultater innenfor EEEP om bord enn tidligere. – Hvilken motivasjon gir en slik premiering du har mottatt? – Man blir helt klart motivert av noe man får en utmerkelse for. Samtidig får man et ansvar for å fortsette det viktige arbeidet dette er. – Hva er ditt enkleste og beste miljøbesparende tips? – Det må være å sørge for at ting er enkelt, uten at det går utover komforten. Det gjelder både jobb og privat. Bevegelsesdetektorer for lys i stedet for manuell slukking er et enkelt eksempel på det.

– Hvor bevisst er du på å tenke miljøpositiv? – Jeg har det nok med meg fra oppdragelsen jeg fikk. Det er kjekt å se hvor langt man kan komme med tiltak, ja rett og slett konkurrere med seg selv. For eksempel hvor langt man kan kjøre på en dieseltank ved fornuftig kjøring. – Hva har du benyttet pengepremien til? – Jeg har ikke brukt den ennå, men skal enten bytte til led-pærer i en rekke downlights, eller installere bevegelsesdetektor i hallen hjemme!

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

17


TEMA

– Dere i Eidesvik har mye å være stolte av. Det er ti år siden dere fikk bygget verdens første LNG-drevne offshoreskip, og dere har i dag flere liknende skip i drift. Dere viser at dere våger å tenke nytt, og jeg håper dere fortsetter engasjementet for en stadig mer miljøvennlig rederinæring. Gratulerer med jubileet og lykke til videre!

– Hvem kan segla forutan vind – hvem kan ro uten årer? Det er ikke mange, men i ti år nå har Eidesvik levert miljøvennlige lasteskip. 1000 år etter at de første vikingene dro på tokt, har de igjen erobret havet, denne gangen drevet av LNG! Gratulerer med dagen! HELGE LUND KONSERNSJEF STATOIL ASA

- Norsk Klimastiftelse anser Rederiet Eidesvik for å være en foregangsbedrift i miljøets tjeneste innenfor maritim virksomhet. I forbindelse med rederiets 10- årsmarkering av sitt utviklingsarbeid for mer miljøvennlige skip, vil stiftelsen berømme rederiet for den kraft og dyktighet som ligger bak dagens resultater. Måtte myndigheter og andre rederier se sin besøkelsestid og følge etter! PÅL W. LORENTZEN STYRELEDER NORSK KLIMASTIFTELSE

JENS STOLTENBERG STATSMINISTER

Hyller Eidesvik sin LNG-satsing Kjære Eidesvik, og alle ansatte! – Dere er et levende og vitalt eksempel på at mennesker og bedrifter tar Norge videre. Klimautfordringen er vår tids største utfordring, og dere har tatt ledelsen i utviklingen av en teknologi som kan bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Ved å ta i bruk LNG kan vi redusere utslippet av CO2, nærmest eliminere utslippene av NOX-gasser, og eliminere utslippene av svovelpartikler. Eidesvik tok ledelsen i 2003. I dag er LNG som marint drivstoff i ferd med å slå gjennom som global fremdriftsteknologi. Når vi ser LNG på stadig flere skip kan dere med stolthet se tilbake på at dere tok første steget. Og alle vi andre er stolt over at Vestlandet, og Hordaland, har slike innovative bedrifter. Gratulerer med dagen! ERNA SOLBERG PARTILEDER HØYRE

18

EIDESVIK M AG A S I N 2 013

I anledning 10-års jubileet for LNG-drift av skip i Eidesvik, har vi fått en rekke hyggelige tilbakemeldinger fra fjern og nær. Her er et utdrag av hilsenene vi har fått.

– Eidesvik har i mange år vært en pådriver for bruk av miljøvennlig maritim teknologi. I 2003 var Eidesvik først i verden med det naturgassdrevne offshorefartøyet ”Viking Energy”. Videre bidro Eidesvik til utvikling av ”Viking Lady”, som i tillegg til gassdrift har brenselsceller som omdanner naturgass til elektrisk energi. Det er av stor betydning for det maritime Norge at rederier som Eidesvik bidrar til utvikling av innovative løsninger som tar miljøet på alvor. Det er i selskaper som Eidesvik fremtiden bygges i Norge.

– Gratulerer med 10-årsjubileum for bruk av miljøvennlige skip! Jeg ser fram til å følge med dere framover, dere har all grunn til å feire!

TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER

CHRISTINE SAGEN HELGØ ORDFØRER I STAVANGER

– Hei, og gratulerer med jubileum! Det slår meg ofte at næringslivet ofte ligger langt foran politikere med tanke på klima og miljø. Dere er i så måte et veldig godt eksempel på det. Fortsett å være det. Lykke til i fortsettelsen! TRINE SKEI GRANDE LEDER I VENSTRE


– ConocoPhillips i Norge har hatt et langt samarbeid med Eidesvik som strekker seg over 20 år. Vi har med stor interesse fulgt Eidesvik sin miljøsatsing, både når det gjelder miljøteknologi og ikke minst den menneskelige faktor som også betyr mye for gode miljøytelser. Vi ønsker dere lykke til med videre miljøsatsing i årene som kommer! STEINAR VAAGE ADMINISTRERENDE DIREKTØR CONOCO PHILLIPS

– Eidesvik er en viktig og god samarbeidspartner på teknologisk utvikling og nytenkning innen flere av de samme områder vi i Grieg Gruppen har fokus på. Selv om vi innen shipping jobber på forskjellige områder ser vi klart at vi kan dra nytte av hverandres felles ambisjon om å utvikle mer miljøvennlig skipsfart. Eidesvik fremstår som en svært kompetent og ledende aktør innen det maritime kluster i Norge. Gratulerer med 10 års jubileum som den første aktør med gassdrevne skip! ELISABETH GRIEG CHAIR | GRIEG STAR

– Statoil har hatt Viking Energy på kontrakt i 10 år og har vært fornøyd med fartøy og mannskap. Viking Energy var det første av to LNG - drevne forsyningsfartøy som kom på kontrakt til Statoil i 2003. På tross av initielle tekniske utfordringer, har fartøyene hatt høy regularitet på LNG drift. Knyttet til  Statoil målsetninger om miljøvennlige operasjoner er fartøy på LNG - drift sentrale. Statoil ser frem til å ha Viking Energy og mannskap på laget i 2 år til.  HELGE SÅTENDAL PRINCIPAL CONSULTANT LOGISTICS JON SLINDE, OLE STEINAR ANDERSEN MARITIME OG MARINE OPERASJONER, STATOIL

– I Hareid Group er vi både stolte og takknemlige for å ha fått muligheten til å være med på Eidesvik sin utvikling av teknologiløsninger for LNG drevne skip, dette har bidratt til å løfte vår kompetanse blant annet innen automasjon og styring flere divisjoner.

TEMA

RONALD DYRHOL KONSERNSJEF/CEO Jens Stoltenberg

– Eidesvik-reiarlaget si satsing på nyskaping og framtidsretta miljøteknologi blir lagt merke til. Eg opplever at namnet vert assosiert med banebrytande teknologiutvikling, kvalitet og høg kompetanse. I ei verd der det vert fokusert stadig meir på miljøvenlege løysingar nyt reiarlaget høg respekt og heider både i fagmiljø og politiske miljø. Reiarlaget har bevist at det er mogleg å vere fremst og best i verdsklasse, sjølv om ein ikkje er størst. Det er med stoltheit me seier at reiarlaget Eidesvik held til på Bømlo.

Erna Solberg

ODD HARALD HOVLAND ORDFØRAR I BØMLO Helge Lund

– Eidesvik AS sitt fokus på miljø er viktig også for Bergen havn. Med en betydelig trafikk av offshoreskip i havnen, er det av stor viktighet at rederiet satser på miljøvennlige løsninger med lavere utslipp til byluften. INGE TANGERÅS HAVNEDIREKTØR BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

– Eidesvik har lenge brøytet vei til en mer miljøvennlig skipsfart, og 10-års jubileet til Viking Energy er en viktig historisk milepæl både i Norge og internasjonalt. Revolusjonen vi ser i dag hadde ikke vært mulig uten den innovative kraft som Eidesvik står for. Vi i Bellona er imponert over det dere har oppnådd, og er stolte over det samarbeidet vi har med dere. Vi gleder oss til de neste ti årene med innovasjon og nye smarte løsninger for miljøvennlig skipsfart.

Trond Giske

Christine S. Helgø

FREDRIC HAUGE STIFTER OG FAGLIG LEDER, BELLONA Trine S. Grande

eid es v i k . n o

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

19


LIVET OMBORD

Fakta om Viking Energy • Lengde: 94.9 meter • Bredde: 20.4 meter • Dybde: 7.9 meter • Bruttotonnasje: 5014 tonn • Dødvekt: 3500 tonn • Innkvartering: 22 senger

Nordsjø


øbutikken Uten forsyninger stopper oljestrømmen. Uten oljestrømmen stopper inntektene til AS Norge. Uten inntektene fra Nordsjøen blir det bråk. Vi har møtt gutta på Viking Energy som sørger for at det ikke blir bråk.

LIVET OMBORD

11:43 Håndtrykket er fast. Fremtoningen høflig. Matros Gunnar Fjellstad tar i mot Saltvann med et glimt i øyet. Viking Energy ligger til kai ved Ågotnes for å motta nye forsyninger. Gunnar viser oss hvor vi skal gå. Ikke vet vi da at den staute Lofotværingen fra barske og uimotståelig vakre Flakstad bærer på en hemmelighet. Mer om det senere. Vi tar trappene fatt. Går rett forbi døren opp til broen. Landkrabber. Vi må ned igjen. Kokkelærling Remi Kulseng kommer oss til unnsetning. – Denne veien her... Kulseng langer oppover trappene og åpner døren vi for to minutter siden gikk rett forbi. Sekunder senere er vi på broen. Klokken er 11.50. Det er uvanlig mange der oppe. Bare ti minutter til mannskapsskifte. – Kjell «Makrell»! Må man ta så mange bilder for å få et som er godt? Kommentaren kommer småspydig fra en kar i sivilt på brovingen. – Det er mange som skal ha, kontrer Kjell og flirer. Kjell med det virkelige etternavnet Hestø, er kaptein på MV Viking Energy. En lun fyr med full kontroll. Det er herfra han styrer butikken. Nordsjøbutikken. Ja, for det er indirekte det det er. En moderne butikk på kjøl som leverer varer til kundene langt der ute i saltråket. Oljeutstyr, mat, tørrsement, kjemikalier. Alt som må til for å få plattformhverdagene til å gå rundt. – Vi har tre faste turer ut fra Ågotnes i uken. Mandag, onsdag og fredag. Vi har mellom 70 og 90 hiv per tur. På søndagene har vi gassbunkring. Det er det siste vi gjør før vi starter en ny uke. På hver tur er vi innom tre felt. Gullfaksfeltet, Statfjord og Veslefrikk.

> eid es v i k . n o

Trønderen kikker utover skuta si. Kun mannfolk å se. Det er ingen kvinnelige innslag på båten, foruten fotografen. – Damer er kjekt, det hadde ikke skadet å ha noen ombord kommer det fra ungkaren fra Rørvik. – De er mer strukturerte, legger han til, og ler. Klokken har passert vaktskiftetid. En fyr i blå traktorgenser kommer slengende. – Han skriver i trimboka, men jeg tror ikke på han, sier Frode Haugen. EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

21


LIVET OMBORD

1. 1

4.

4

2.

5. 5

3.

6.

7.

1. Kaptein Kjell Hestø på broen. 2. Veteran og overstyrmann Karsten Rydningen. 3. Espen Steinsnæs i maskinen. 5. Steffen Sele poserer med Gatebilbaben. 6. Steffen Sele, Espen Steinsnæs og Fredrik Haugen planlegger i kontrollrommet. 7. Ali Reza Karger er ny om bord.

Maskinsjefen fra Vanylven liker å stikke noen små kommentarer til kapteinen. – Nei, det er lenge siden jeg har skrevet i den, flirer Kjell. – Jeg har ikke råd til å la være, kommer det fra sunnmøringen. – Jeg må tenke på dykkerdrakta og Armanidressen. Jeg har ikke råd til å bytte dem ut! Kapteinen og maskinsjefen humrer. Stemningen er upåklagelig. I bakgrunnen står Karsten Rydningen. Kanskje den sprekeste ombord. Og definitivt den eldste. Furet, værbitt, over vannet. Han speider utover akterdekket. Overstyrmannen med markerte ansiktstrekk har opplevd den barske Nordsjøen en rekke ganger. – Det er femte eller sjette gang jeg er om bord her. Jeg har vært i Eidesvik siden 1988, og vært på de fleste båtene i Nordsjøen.

22

EIDESVIK M AG A S I N 2013

Han gikk av med pensjon i 2004. Etter det har han seilt 100 – 120 dager i året. Han er et eksempel på at man kan yte mye selv om pensjonistalderen har slått inn. – Det er fint å arbeide med de yngre. Så lenge Eidesvik ringer og jeg er oppegående, tar jeg en tur til. – Jeg snitter svoren så den ikke vrenger seg. Olav Sletten håndterer kjøkkenkniven som en dreven sjonglør. Vi er i byssa. Det er her han er sjef. Og det er ingenting å si på rutinen. Han har vært på båter i bulk-fart, tank, utenriks, og 20 år i Colorline. CV-en er som et syvetasjes smørbrød. – Jeg er heldig som har en lærling med meg om bord. Det er mye som må gjøres når man er aleine. Kokkelering, regnskap, proviantering og rengjøring. Men nå må dere må få dere litt lunsj før den er over!

Vi følger Olavs anbefaling. Betasuppa smaker nydelig. Vi slår oss ned ved bordet til Asle Flister. Måløyværingen er matros og dette er andre turen som fast mannskap. – Tidligere har jeg vært på seismikk- og subseabåter. Men jeg trives bedre her. Tatoveringen på høyre arm røper en ramsalt bakgrunn som sjømann helt siden 1979. Da var han fisker. Han har ingen problemer med å være hjemmefra mange uker i strekk. – Jeg er singel, jeg. Men har en voksen sønn på 22 år i Bergen. Asle skal snart til køys. Han har frivakt noen timer. I den stripete t-skjorten er det stappet ned en rød badle med tobakk. En kort fotoshoot og en rullings, så kan han innta horisontalen i noen velfortjente timer. Mens noen sover, sørger andre for at alt fungerer i maskinen. Espen Steinsnæs er 2. Maskinist. Den 26 år gamle Haugesunderen med


LIVET OMBORD

8.

9.

10.

11.

12.

8. Selve Nordsjøbutikken. 9. Matros Gunnar Fjellstad på dekk. 10. Asle Fister tar pause i byssa 11. Kokkelærling Remi Kulseng i arbeid. 12. Olav Sletten og Remi Kulseng (bak) forbereder dagens middag.

halvermet kjeledress og en diger maglite, kjenner fremdriftssystemet og andre systemer på Viking Fighter som andre kjenner bukselomma si. – Disse svære sementtankene inneholder pulver som vi blåser ombord i plattformene. Det brukes rundt oljebrønnene. Espen peker. Overalt er det strøkent. Ikke en liten oljeflekk å se. – Det er voldsomt viktig for brannsikkerheten at vi har det reint, forklarer han med overbevisning. Maskinist-lærling Steffen Sele kommer forbi. Han noterer i notisblokka si, og poserer villig med det nærmeste vi kommer en dame om bord: Gatebilbaben i kalenderform som henger i kontrollrommet. Steffen er nesten programforpliktet til å søke lykken i Eidesvik. Han er oppvokst i Langevåg.

– Bror min anbefalte jobb i rederiet. Og det har gått veldig fint. Jeg har alltid hatt tillit til Eidesvik, og det er et rederi jeg kjenner godt. Vi forlater maskinistgjengen. Det vil si, førstemaskinist Ali Reza Karger treffer vi i forbifarten. Vossingen med iransk bakgrunn er helt ny ombord. Han har kun vært ombord en uke. – Jeg synes dette er en veldig fin arbeidsplass. Tidligere var jeg ombord på seismikkbåt, forteller Ali. Gullkjedet henger fint rundt halsen. Ali er en blid fyr. Det samme gjelder for Gunnar. Smilende mann med gullkjede. Saltvann og matros Fjeldstad møtes igjen på dekket. Er det noe vi ikke har skjønt med disse gullkjedene forresten? Vi lar svaret henge i løse luften. Det spiller egentlig ingen rolle. – Det var ikke noe særlig å reise hjemmefra denne gangen, forteller Fjellstad.

Han forlater oss et øyeblikk for å assisterer basearbeiderne som laster ombord alle kontainerne. Så er han tilbake for å fortelle hemmeligheten sin. – Jeg skal bli pappa til nummer to. Fruen har allerede vært på sykehus en gang. Terminen er om en måned. Et smil kommer frem i munnviken. Han er synlig stolt. Vi har forståelse for at han lengter hjem til Hurum hvor familien har bosatt seg. Våre tre tilmålte timer om bord på Viking Energy går mot slutten. Gunnar følger oss av båten. Vi ønsker han lykke til med familieforøkelsen. Han legger til en siste kommentar. – Det er en kjempebåt dette her. Miljøet er veldig bra og det er en fantastisk gjeng å arbeide med! Vi snakkes!

14:46

eid es v i k . n o

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

23


TILBAKEBLIKK

Eier og styremedlem Borgny Eidesvik og administrerende direktør Jan Fredrik Meling, høstet applaus fra prisutdeler H.K.H Mette Marit og formann i rederiforbundet Sturla Henriksen, i forbindelse med utdelingen av Heyerdahl-prisen i 2012.

Prisdryss I løpet av de siste to årene er Eidesvik tildelt både Heyerdahl-prisen, Hordaland fylkeskommunes miljøpris og Young Corporation Award. Utmerkelser som gir anerkjennelse og inspirasjon.

Heyerdahl-prisen deles ut av Norges Rederiforbund til selskaper eller organisasjoner innenfor maritim næring som har gitt et fremragende bidrag til miljøet. Vinneren må ha vist eksepsjonell teknisk innovasjon, og stå for et miljøarbeid som er i samsvar med Thor Heyerdahls ånd om å ta vare på det marine miljøet. Eidesvik fikk den prestisjetunge internasjonale miljøprisen for banebrytende arbeid med bruk av brenselscelleteknologi og naturgassen LNG. RESULTATER MED NY TEKNOLOGI Miljøengasjementet til Eidesvik har også blitt lagt merke til av Hordaland fylkeskommune. I

24

EIDESVIK M AG A S I N 2013

begrunnelsen for tildelingen av fylkeskommunens miljøpris, ble det lagt vekt på de store reduksjonene i klimautslipp Eidesvik Offshore har fått til ved bruk av ny teknologi. MILJØPRISER INSPIRER Administrerende direktør i Eidesvik Offshore ASA, Jan Fredrik Meling, var til stede da begge prisene ble utdelt, og understreker inspirasjonen som ligger i slike tildelinger: – Dette er en fantastisk inspirasjonskilde for oss til å fortsette vårt arbeid. Vi har jobbet dedikert over år, hatt skjær i sjøen, men ikke gitt oss. Dette er en anerkjennelse for det nitidige arbeidet, og vil forsterke vårt engasjement.

HEDRET FOR UNG SATSING Eidesvik sin satsing på å få frem unge medarbeidere i rederiet og den maritime bransjen generelt, har også resultert i en gjev utmerkelse. I konkurranse med anerkjente selskaper som Grieg Shipping Group, Wilh. Wilhelmsen., DNV, Norwegian Hull Club, Skuld og Subsea7, ble Eidesvik tildelt Young Corporation Award 2012 av organisasjonen Youngship. – Prisen anerkjenner det arbeidet Eidesvik i mange år har lagt ned for å gi unge mulighet til maritim utdannelse og karriereutvikling innenfor vår industri, konkluderer Erling Lodden, personaldirektør i Eidesvik Offshore.


NYTT FRA ADMINIASTRASJONEN

Rederibygging Det er ikke bare på sjøen Eidesvik satser. På Langevåg er det i løpet av det siste året bygget et helt nytt administrasjonsbygg. Et topp moderne bygg som bekrefter lokal identitet og eierskap.

Administrasjonssekretær Torill Barane og administrasjonssjef Sigbjørn Næsse har ledet arbeidet med det nye rederibygget.

Med nybygget samles nå alle land funksjoner i rederiet som de siste årene har sittet på flere ulike lokasjoner. – Det har vært et hovedmål å samle alle ansatte på land under samme tak. Det har vi nå klart, og vi har fått et funksjonelt, miljøvennlig og tidsriktig bygg som vi er stolt av, forteller administrasjonssjef i Eidesvik, Sigbjørn Næsse. Nybyggdelen er bygget vegg i vegg med det tidligere administrasjonsbygget. – I sammenheng med nybygget totalrenoverer vi det gamle bygget. Nå gjenstår bare en siste

eid es v i k . n o

Nybygget er et svært moderne og miljøvennlig bygg.

innspurt i kjelleretasjen hvor IT-avdelingen skal flytte inn. Det er lagt mye penger i å lage et miljøvennlig bygg som også tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø. – Bygget er før de siste justeringene er foretatt, helt i nærheten av miljøklasse A. Kontorene er blant annet lagd slik at man kan regulere temperaturen individuelt. Vi har også fått på plass et beredskapsrom i sentrum av huset, hvor det er kort vei til alt. Et viktig rom, men som vi håper vi får lite bruk for.

Næsse mener at satsingen på Langevåg sier mye om eierne. – Det gir et klart signal til de kontoransatte om at man satser videre lokalt. Eierne hadde andre valgmuligheter men valgte eksisterende plassering for å styrke bygdas sentrum. Det har gitt eierne en høy stjerne hos de ansatte og de som bor i Langevåg.

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

25


TILBAKEBLIKK

1.

4.

2.

Prinse

3.

Det var selvsagt en ekte prinsesse som slapp champagneflasken da Eidesvik sitt nye supplyskip, Viking Princess, ble døpt 14. september 2012 i Bergen. H.K.H Kronprinsesse Mette Marit er kjent for sitt miljøengasjement, og nølte ikke med å stille opp da hun ble spurt om å være gudmor for Eidesviks femte naturgassdrevne offshorefartøy.

“ – Det var fin båt, ikke sant? – Fin båt? Ja, det er jo en Eidesvikbåt!” (Blomstergiver og rederiambassadør Simon Eidesvik 6 år )

26

EIDESVIK M AG A S I N 2013

5.


essedåpen

TILBAKEBLIKK

6.

7.

1. Viking Princess klar for dåp i Bergen. 2. Topp moderne utstyr på broen. 3. Kapteinen og H.K.H Mette Marit. 4. Prinsessen fikk overlevert blomster og en god kommentar fra Simon Eidesvik og Martine Eidesvik Monsen 5. Døpt! 6. Omvisning på dekk. 7. Viking Princess – et topp moderne LNG-fartøy.

eid es v i k . n o

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

27


SAMFUNNSANSVAR

Tilflyttingsnøkkelen Internasjonalt er Eidesvik kjent som miljøpionerer. Men på Langevåg, 5443 Bømlo, står flerbrukshuset Bygdatunet som et 5500 kvadratmeter stort symbol på at hjørnesteinsbedriften også tar lokalt samfunnsansvar. Eier og styremedlem Borgny Eidesvik

Fakta om Bygdatunet • Bakgrunnen for storsatsingen på Bygdatunet i Langevåg var at bygda opplevde fraflytting. Det ble derfor arrangert folkemøte for å få frem idéer som kunne bidra til at denne utviklingen snudde. En komité ble satt ned, og man ble raskt enige om at bygda hadde behov for et allbrukhus. Eidesvik, med Lauritz Eidesvik i spissen, gikk inn som en viktig og solid bidragsyter for å få realisert planene. Huset ble åpnet i 2005. De senere årene har Langevåg opplevd befolkningsvekst, mye takket være Bygdatunet som er blitt det store samlingspunktet i bygda. Bygdatunet inneholder i dag blant annet kultur/ konferansesal, idrettshall, skytebane, buldrerom, ungdomsklubb og kafe.

Langevåg har skole, boligfelt, barnehage, god havn, rederi og industri. Og midt i sentrum et kraftsenter: Bygdatunet med butikk, idrettshall, klatrerom, kino, kafé, konferansesenter, skytebane, solarium, ungdomsklubb, lege og tannlege. 5500 kvadratmeter flerbrukshus finansiert av blant annet Eidesvik. TRENGTE SAMLINGSTED – Skal vi lykkes som bedrift, må vi ta vare på miljøet. Både globalt og lokalt. Det er Borgny Eidesvik som konkluderer. Som eier og styremedlem i Eidesvik Offshore vet 28

EIDESVIK M AG A S I N 2013

Borgny alt om hvor viktig det er å ta ansvar for lokalmiljøet for å sikre tilgang på arbeidskraft. Utgangspunktet for etableringen av Bygdatunet var å skape en livskraftig bygd som var attraktiv for ungdom og nyetablerere. En arbeidsgruppe satte seg ned for å vurdere hva de kunne gjøre. – Et av forslagene var å bygge en kiosk eller pølsebod for at ungdommen skulle ha et sted å samles, forteller Borgny og ler. – Det ferdige bygget ble heldigvis litt mer enn en pølsebod. Bygdatunet blir i dag benyttet som et lokalt kulturhus for alle innbyggerne, og også som

konferanselokaliteter for bedrifter på Bømlo. Det er en gjennomgående tilbakemelding fra innbyggerne at Bygdatunet har betydd mye for de som bor i Langevåg, noe den aktive bruken av huset viser . SNUDDE TRENDEN Snart ti år etter at Bygdatunet ble åpnet, er også trenden med fraflytting snudd. Folk flytter til, og ikke fra Langevåg. Lokalt initiativ, og satsing på lokal identitet har vært nøkkel til suksessen. Borgny mener idéen bak Bygdatunet er typisk for små lokalsamfunn langs norskekysten:


SAMFUNNSANSVAR

Tre på Bygdatunet

1. Hva tilfører Eidesvik lokalsamfunnet på Langevåg? 2. Hva betyr Bygdatunet for Langevåg?

Svenn Vorland 1. Arbeidsplasser. Eidesvik har først og fremst tilført Langevåg arbeidsplasser. 2. Bygdatunet er et knutepunkt det absolutt var behov for. Det gamle samlingspunktet, Grendahuset, var utdatert.

Dagnor Engenes 1. Det mest synlige er vel at de sponser både det ene og det andre, og alltid stiller opp.

Bygdatunet

“ – Skal vi lykkes som bedrift, må vi ta vare på miljøet. Både globalt og lokalt.

– Fra sør til nord finner du eksempel etter eksempel på at de store bedriftene er med på å bygge opp lokalmiljøet. Som oss støtter de idrettslaget, sponser arrangement, og er med på spleiselaget når det skal bygges kulturhus eller kunstgressbaner. Bedriftene som ikke tar vare eid es v i k . n o

på lokalmiljøet sitt, klarer heller ikke å holde arbeidskraften i bygden. Skipsreder Lauritz Eidesvik sa en gang at «Dette du ser her er ikke mitt, det er Bømlo sitt»! – Det er fremdeles grunntanken, og kommer alltid til å være det, avslutter Borgny Eidesvik.

2. Stor fin idrettshall, kino og festlokaler har gjort Bygdatunet til et livsviktig samlingspunkt. Sten Lodden 1. Arbeidsplasser. 2. Bygdatunet er det beste som har skjedd «Søra Bømlo»!

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

29


PORTRETTET

STRATEGISK BØMLING

Hvem: Vermund Hjelland Arbeider som: Direktør – teknologi og utvikling Kjennetegn: Uformell, effektiv, nysgjerrig, miljøbevisst, practical jokes, familiemann Familie: Kona Solfrid og de tre guttene Markus, Lukas og Johannes Leser: Jo Nesbø, Ken Follet, engelsk krim og tegneserier Ser på: Kona og tv-serien Lewis Hører på: Pink Floyd, Dire Straits, Rihanna, Donkeyboy, Skrillex, The Alarm Kjører på veien: Audi Q5 Styrer på sjøen: Karnic daycruiser På fritiden: Familieaktiviteter, fotballpappa, turer i naturen, redigering av bilder og film, barne- og ungdomsarbeid samt andre arrangementer på bedehuset, strategispill Bor: Moster


PORTRETTET

Året er 2006. Eidesvik skal ansette ny direktør innen teknologi og utvikling. Vermund Hjelland har arbeidet i rederiet siden 1997 og er spent på hvem som skal bli den nye sjefen hans. Så blir han selv oppfordret til å søke. Hjelland spør seg selv: - Kan jeg være rett mann for oppgaven?

Etter syv år er han definitivt ikke i tvil. Å ha en slik jobb i et så spennende og innovativt rederi gir enorm inspirasjon, i følge Hjelland. – Det har vært utfordrende fra dag én i Eidesvik, og det har vært en rekke store arbeidsoppgaver å ta tak i. Men det har egentlig blitt slik jeg så det for meg. Og jeg har fantastiske folk med meg til å løse oppgavene, både i landorganisasjonen og ikke minst de seilende som hele tiden involveres i prosjektene våre.

“ – Jeg feiret det alene på et

stort hotellrom i Bergen. Med stor burger som ble fortært i boblebadet.

Vermund slenger beina opp i sofaen. Tilbakelent og rolig, og svært uformell. Han trives hjemme i det moderne huset. Beliggenheten er upåklagelig med fantastisk utsikt utover Håvikosen og sørover mot Børøyfjorden ved Moster. – Vi tegnet huset selv. Kona mi Solfrid og jeg. Vi har fått et hus akkurat slik vi ønsket oss. Så bra ble det selvtegnede huset at en boligleverandør snappet det opp og nå tilbyr huset i sin katalog. Selvfølgelig med navnet ”Bømlo”. TEN SING, DAMER OG ET BREV At Vermund Hjelland skulle havne i rederinæringen og Eidesvik var ikke opplagt. Da han var ferdig med videregående dro han på Ten Sing-tur til Sverige. Hovedgrunnen var nok at der var det mulighet for å treffe mange kjekke jenter. Men i løpet av turen ringte faren. – Du har kommet inn på skole, sa faren? – Hva har jeg søkt på da, kontret Vermund. – Marinteknologi, sa faren.

eid es v i k . n o

Dermed ble det ingeniørutdanning, og damejakt på vent. Så jobb i skipsdesignerfirmaet VikSandvik A/S på Fitjar i fem år. En tidsperiode der han også traff kona Solfrid. – Jeg traff henne på Moster, og vi ble kjærester i et busskur på Stord. Jeg fridde der! Er ganske fornøyd med akkurat det. Vermund flirer. Kikker utover sjøen. HOTELLROMFEIRING Vi spoler noen år frem. Året er 2002. Hjelland er varm i Eidesvik-trøya. Han har vært prosjektleder for den nye Eidesvik-båten Veritas Vantage. En krevende og utfordrende jobb. Når båten er døpt og overlevert er Hjelland sliten, sulten, og stolt. Han markerer det på sin helt spesielle måte.

våre har vi for eksempel så mange store og små miljø- og fuel-besparende tiltak at vi i tillegg til å redusere utslipp ved bruk av LNG, på toppen også reduserer forbruk med 25%. Dermed kan drivstoffregningen reduseres med tett på 10 millioner i året. Dermed får vi fornøyde kunder, det spares masse penger på drivstoff, og klimaet fryder seg. Det er gøy å være en del av et system der det virkelig gjøres noe for miljøet i praksis. BRETTSPILLSYMPOSIUM Bak miljøsatsingen ligger mange strategiske vurderinger. Og strategi er noe Hjelland liker. – Å arbeide med strategiske prosesser er noe jeg virkelig har sans for. Det er noe jeg kan overføre til privatlivet også. Jeg er hekta på strategispill, og medlem av Norsk Luthersk Brettspillsymposium.

– Jeg feiret det alene på et stort hotellrom i Bergen. Med en stor burger som ble fortært i boblebadet!

Hjelland flirer. En gang i året drar han til Vågslid på hyttetur for å spille med hardbarka brettspillvenner.

Skal vi tolke smilet til Hjelland så er det den beste burgeren han noen gang har spist. Siden har det vært mange oppturer i jobben. Både personlig og sammen med kollegene. Spesielt glad er han for at satsingen på LNG har lyktes.

– Det er litt sært, men vi er mange særinger. De som liker brettspill er gode folk, konkluderer han, og humrer.

– Jeg er genuint opptatt av miljø, og synes derfor det er ekstra kjekt at vi gjennom satsingen på LNG-drevne båter har definert identiteten til Eidesvik som miljørederi. Samtidig var det kjekt når vi så at andre rederier kom etter og begynte å bestille gassbåter. Vi konkurrerer om å være det grønneste rederiet!

Samtidig kommer den lett ironiske selvinnsikten til syne. – Jeg er en bedre taper enn vinner. Jeg blir fort uspiselig som vinner, - og jeg vinner mye.

MATEMATIKEREN Ryktet forteller at Vermund Hjelland er sylskarp når det kommer til matematikk. Det drar han nytte av når Eidesvik jakter på nye miljøgevinster. – Jeg regner mye på hvor vi kan spare miljøet når det gjelder utslipp, og rederiet for utgifter. Det er enormt potensiale i vår næring til forbedringer, og vi ser at den målbevisste satsingen vår stadig gir bedre resultater. På de nyeste supply-båtene

Vermund og kona Solfrid tegnet drømmehuset. Så stilig at det i dag er blitt kataloghus hos en husprodusent.

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

31


PORTRETTET

Forsøket på et seriøst ansiktsuttrykk sprekker, og et selvironisk smil kommer frem. Godt humør og humor har han hatt fra barnsben av. Han var enebarn frem til han var 13. Da foreldrene ønsket å adoptere en jente, og en representant fra adopsjonsnemnda kom på besøk i hjemmet på Sakseid, fikk Vermund følgende spørsmål: – Hva synes du om det å kunne bli storebror, Vermund? – Jeg er vel mest bekymret for arven, kom det kjapt fra 11 – åringen. BARNESKOLELÆREREN Arv eller ei. Vermund fikk to adoptivsøstre fra India. Søsken han er blitt svært glad i. I hele intervjuet skinner det gjennom at sterke familiebånd og trygg oppvekst har vært god ballast i en krevende jobb.

32

EIDESVIK M AG A S I N 2013

– Begge foreldrene mine er lærere. Et yrke jeg har stor respekt for. Jeg prøvde meg selv som barneskolelærer i 2 måneder. Det er de to hardeste månedene jeg har hatt i arbeidslivet! Vermund og Solfrid har guttene Markus (11) og Johannes (9) som nå er skoleelever. Og i 2012 kom det en ny gutt inn i familien. Tre år gamle Lukas som er adoptert fra Bulgaria. – Tre kjekke gutter vi er stolte av, slår Vermund fast. EN DRØMMEPLASS Stolt av å være del av Eidesvik er han også. Det legger han ikke skjul på. – Vi arbeider i et rederi med ekte miljøengasjement, med sunt HMS-fokus, som satser lokalt,

og som har ukompliserte og flinke folk både på sjøen og på land. Rett og slett en drømmeplass når man arbeider med teknologisk utvikling. LIKER BEST Å SE PÅ Det dreier seg om store båter på jobben. Høyteknologiske skip av beste merke. Men hvordan står det til på den private båtfronten? Er Hjelland like ivrig på det området? – Jeg var mye i vår Viksund 27 sjark i barndommen. Pappa er en ivrig hobbyfisker, og jeg var med. Men jeg liker best å se på folk som fisker. Det er likevel naturlig å ha en båt når vi bor på en plass som dette, så vi har en Karnic daycruiser. Men ivrig sjømann? Jeg må innrømme at det er Solfrid som bruker båten mest!


UNG I EIDESVIK

For Even Bjørheim handler det meste i livet om båt. Slik har det vært siden han var guttunge. Siste året har han vært dekkslærling på Viking Fighter. I sommer mønstret han på M/S Viking Poseidon som befinner seg i Mexico-gulfen. Han har klare planer for sin maritime fremtid.

Samarbeid om oppgavene på Viking Poseidon. Even Bjørheim med god høyde bakerst.

Even Bjørheim stortrives som dekkslærling i Eidesvik.

En ekte fighter Aktuell: Even Bjørheim Alder: 18 år Fra: Randaberg Stilling: Dekkslærling Båt: Viking Poseidon

– Hva var arbeidsoppgavene dine om bord på Viking Fighter? – Jeg gjorde alt fra maling, til vasking, fortøyning og generelt vedlikehold. – Hvordan fikk du jobben? – Jeg hadde vært på skoleskipet Gann i to år. Vi fikk informasjon om ulike rederier der. Det var viktig å skaffe seg gode karakterer og ha lite fravær der for å få lærlingejobb hos Eidesvik.

eid es v i k . n o

–Var det et bevisst valg å jobbe på båt? – Jeg har tenkt på det siden jeg var en liten guttunge. Kanskje var det noe Kaptein Sabeltann-greier som gjorde det. Jeg ville teste ut en maritim jobb på supplybåt og har en plan om videreutdanning etter at jeg har tatt fagbrev som matros. Jeg sikter mot utdanning som styrmann og senere håper jeg å bli kaptein. – Er du blitt tatt godt i mot? – Mange synes det er kjekt med lærling om bord, noen kanskje ikke. Det er kjekt at de vil ha meg med på ting, men det er viktig å ta tak i ting selv også, for eksempel tørke opp olje som ligger på dørken. Det er godt sjømannskap! – Hva er mest spennende med jobben din? – Det er veldig kjekt å lære nye ting og få erfaring.

– Hvorfor valgte du akkurat Eidesvik som rederi? – Fordi Eidesvik har et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for sine ansatte om bord. Det virket også som et rederi med endel mannskap som har god erfaring fra tidligere seilaser. – Er dette en jobb du vil anbefale andre? – Ja, det kan jeg absolutt. Men det passer ikke for alle. Man må arbeide hardt for å få gode resultater. – Hvordan har det vært å mønstre på ny Eidesvik-båt? – Det har vert gøy å mønstre på ny båt i Eidesvik flåten. Den er spesielt en ting som går igjen på de fleste av Eidesvik sine skip. Det er kvaliteten på mannskapet! Mennesker som har en positiv innstilling til å lære fra seg det de kan. Som ønsker å være med å løfte andre opp til å nå høyere nivåer.

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

33


+

VELFERD

Dagens boligmarked kan være en utfordring å komme inn på for nyetablerere. For Emil Spieler Palmers og kjæresten ble rederiets gunstige låneordninger løsningen.

Emil Spieler Palmers og Natalie Vikse fikk realisert drømmeleiligheten med gunstig Eidesviklån.

Eidesviklån løste boligkabalen Den 24 år gamle styrmannen fra Nesodden er nå bosatt på Nordnes i Bergen i en helt nyoppusset leilighet. Sammen med kjæresten Natalie Vikse Soltvedt som er student, kjøpte han boligen i fjor sommer. Da hadde de vært på mellom 30 og 40 visninger. – Uten låneprogrammet som Eidesvik tilbyr gjennom Danske Bank hadde

“ – Det er veldig kjekt å betale på egen bolig i stede for å betale til en bolighai

vi ikke hatt mulighet til å kjøpe egen bolig i Bergen. Som fast ansatt stiller Eidesvik med sikkerhet for et lånebeløp for inntil 300 000 kroner tilknyttet bolig. Bankene krever minimum 15 % egenkapital, og lånet gjennom Eidesvik kan da benyttes som sikkerhet, forteller den ferske boligeieren.

34

EIDESVIK M AG A S I N 2013

VÅKNER TIL KIRKEKLOKKENE Den 46 kvadratmeter store leiligheten fikk de tips om fra en megler før den kom ut det åpne markedet. Nå nyter de fridagene under eget tak. – Det er veldig kjekt å betale på egen bolig i stedet for å betale til en bolighai. Her på Nordnes våkner vi til kirkeklokkene på søndagene. Vi trives kjempegodt! ANBEFALER ORDNINGEN TIL KOLLEGER Den nyutdannede styrmannen arbeider nå om bord på Subsea Viking vest for Shetland. Han har anbefalt ordningen til flere andre kolleger.

Fakta om låneprogrammet • Boliglån for førstegangs etablerere • Dette gjelder ansatte som er førstegangsetablerere og søker lån til bolig. Lån kan innvilges oppad begrenset til
NOK 300 000. Lånet gis med løpetid inntil 30 år, med inntil 4 års avdragsfrihet • L åneprogram for andre boligkjøpere
 Dette gjelder ansatte som ønsker til andre formål tilknyttet bolig, for eksempel tilknyttet oppgradering av bad, bygging av garasje etc. Lån kan innvilges oppad begrenset til NOK 200 000. • Søknad om lån gjøres gjennom Eidesvik intranett og henvendelsene tas i mot og behandles av Fokus Bank. • Utover låneprogrammet har Eidesvik inngått en generell ansatt-avtale med Danske Bank som gir ansatte i Eidesvik gode betingelser som mulig kunde i Danske Bank. (Kilde: Eidesvik Intranett)


BARNAS EIDESVIK-KLUBB

Barnekunst på Seven Viking Det blomstrer blant unge kunstnerkrefter i Sunnhordlandsregionen. Da Eidesvik inviterte til kunstdag var fire kommuner representert. Resultatet ble flotte kunstverk til Seven Viking.

Bildetekst....

Stolte og kreative kunstnere med den flott kunsten som nå er å finne om bord på Seven Viking.

Det var etter initiativ fra kunstner Johannes Hjelland at kunstdagen i Eidesvik kom i stand. Sammen med kona Johanna Seim Hjelland og Hanne-Lene Nesse Håvik fra Eidesvik, hadde han regien på det som skulle bli en intensiv og annerledes dag. – Dette var svært positivt, kjempespennende rett og slett. Tretten barn i alderstrinnene fjerde til syvende klasse deltok, forteller Johannes Hjelland. INTENSIVT Alle hadde en eller annen tilknytning til Eidesvik. Deltakerne kom fra kommunene Bømlo, Sveio, Stord og Fitjar. Foruten ekteparet Hjelland deltok kunstnerne Roald Tellnes og Arne Mæland også.

– De var aktivt med i hele arrangementet både pedagogisk og kunstnerisk. Et flott bidrag. Og det var også resultatet av kunsten til barna. Dette var intensivt og uforutsigbart kunstarbeid, men det gikk kjempefint. Vi kom i mål selv om vi hadde begrenset tid. TEATERBONUS Barna var heldige og fikk en teateropplevelse på kjøpet da Bømlo Teater opptrådde med en improvisert versjon av Kardemomme by i pausen. Kunsten som ble produsert vil nå vandre fra bølge til bølge på havet i splitter nye ”Ship of the year” Seven Viking.

Ung kunstner i aksjon. eid es v i k . n o

EIDESVIK MAGA S I N 2 0 1 3

35


RETURADRESSE Eidesvik AS N-5443 Bømlo, Norway

Eidesvik World Wide Fleet 2013

Nord-Europa 20 båter

Nord Amerika

4 båter

Asia

Afrika

3 båter

1 båt

Tallene er fra 30.08.2013

Visste du at....

– Viking Lady er verdens første kommersielle offshore-skip med fullverdig hybridløsning.

+

– Det arbeider 900 dyktige medarbeidere i Eidesvik ASA

– Eidesvik har fem LNGdrevne forsyningsskip i sin flåte. Det er ingen rederier i verden som kan skilte med noe liknende.

– Eidesvik-båten «Seven Viking» i år fikk prisen ”Ship of the year”.

– Eidesvik er et rederi som tilbyr sine ansatte svært gode boliglån- og velferdsordninger.

– Eidesvik opererer sine skip over hele verden. Hovedsatsingene er subsea, forsyning og seismikk.

Eidesvik magasin 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you