Page 1

SB SOLA BETONG 15 ÅR

Les hva veteranene våre husker fra årene som har gått. // SIDE 12

SKYSKRAPEREN PÅ JÆREN RUNE ON THE ROAD

// SIDE 4

// SIDE 9

SOLA BETONG BLADET // NR 1 2009 // MAGASINET FOR DEG SOM HAR ET NÆRT FORHOLD TIL BETONG


LEDER: Det er nå en stund siden forrige gang vi utga SB Bladet. Vi er stolte over å ha bladet tilbake – i ny drakt, og med ny profil.

Hovedsaken i denne utgaven er 15 års-jubileet vårt, som vi skal feire 1. mars i år. Vi har i den forbindelse tatt et tilbakeblikk på selskapets historie. Som de fleste kjenner til ble Sola Betong AS stiftet etter en sammenslåing av Aker Betong i Sandnes, Noco Betong i Stavanger og Sola Blandeverk i Tananger. Vi har tatt en prat med noen av de medarbeiderne som kom fra forløperne til Sola Betong. Hvordan har de opplevd de 15 årene som har gått – og hva tenker de om fremtiden? I Sola Betong er vi opptatt av å ha langsiktige og tette relasjoner til kunder og samarbeidspartnere. Viktigheten av å holde ord; kvalitet og forutsigbarhet er nøkkelverdier for oss. Vår visjon er: Med vår betong skal fremtiden bygges! Med utgangspunkt i en omfattende kundeundersøkelse gjennomført tidlig i 2008 har vi tilpasset organisasjonen vår til kundene. Nå er vi bedre rustet enn noen gang til å etterleve våre egne ambisjoner om å være den foretrukne ferdigbetongleverandøren i distriktet. 2009 vil i likhet med 2008 være et år der vi har fullt fokus på HMS og hvor vi ønsker å fortsette den fine utviklingen vi har hatt når det gjelder reduksjon i antall sykemeldinger og skadefravær. Jeg vil benytte anledningen til å takke hver enkelt medarbeider, og ikke minst kundene våre, for at HMS nå er blitt noe som bransjen virkelig tar seriøst. Miljøvern blir stadig viktigere, også for oss. Vi har nå investert i nytt, gassdrevet fyringsanlegg for produksjon av varm betong, noe som alene gir en betydelig miljøgevinst. Dette kan du lese mer om i denne utgaven av SB Bladet. Også våre sentralt plasserte produksjonsanlegg sikrer miljøvennlig transport til byggeplassene – målt i kjøreavstand har vi svært få kjørte kilometer pr. levert m3 betong. I hver utgave fremover vil vi invitere en gjesteskribent til å skrive noen ord. Denne gangen er pennen gitt til dr. ingeniør Bård Pedersen, teknologisjef ved NorStone AS. Du kan også lese om det spennende arbeidet vi har startet opp sammen med NorStones teknologer. Vi har blant annet etablert et felles laboratorium hos oss i Tananger. Vi ønsker at SB Bladet skal være lettlest og uformelt, samtidig som vi håper du finner artikler og reportasjer som er interessante og relevante i forhold til ditt fag og din hverdag. Vi håper du hygger deg med lesingen! Ta gjerne kontakt om du har ønsker om temaer vi skal skrive om i neste utgave. // TROND SKJÆVELAND, ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SJEFSREDAKTØR GEIR FINNESAND VAKTSJEF TROND SKJÆVELAND DESK TOVE BREKKE REDAKSJON SOLA BETONG OG OKTAN APROPOS IDÉ/DESIGN OKTAN APROPOS TRYKK KAI HANSEN

Fra venstre Tove Brekke, Tor Rosland, Palmar Borshein, Paul Sundvor, Geir Finnesand, Trond Skjæveland.

< DEN HARDE KJERNE:


4 // PROSJEKTREPORTASJE // SKYSKRAPEREN PÅ BRYNE

Forum Jæren på Bryne kommer stadig nærmere fullførelse. Med 18 etasjer og en høyde på 65,4 meter, blir det Norges tredje høyeste og Rogalands aller høyeste byggverk. 5000 kubikkmeter betong går med til jobben. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: CHRISTOPHER JONASSEN

– Vi ligger langt foran skjema.

Brennhett tema

ASBJØRN HEGREBERG, SKANSKA

Til og med i sludd er utsikten imponerende. Langt utover Brynes grenser ser vi, i alle fall så langt snødrivet lar blikket vandre. Og ennå befinner vi oss bare på taket av femtende etasje i Forum Jæren. Eller gulvet på sekstende etasje, om du vil. Hele 18 skal det bli til slutt. Rundt oss pågår arbeidet for fullt. Kranene heiser betongen opp til Skanska sine folk, som er i full gang med dekkarmering og støyping. 12-13 dager tar det å få ferdig en etasje; drøye 8 tok det da Skanska kjørte skiftjobbing i november. Resultatet av den jobben er at de nå ligger flere dager foran skjema. – Vi har full kontroll her, sier anleggsleder Asbjørn Hegreberg. MILLIMETERPRESISJON Hegreberg trenger imidlertid den

slingringsmonnen han kan få. Når man jobber 60 meter over bakken i vinter-Norge, er man sårbar for vær og vind, som av og til tvinger frem noen uplanlagte opphold i arbei-

det. Men ellers har verken Hegreberg eller driftsleder for betong, Arnfinn Øglend, mye å gå på. 15 millimeter er det akseptable avviket på bygget. Det krever nøyaktighet. – Det går med 5000 kubikkmeter betong, opplyser Øglend. Bunnplata er i betongkvalitet B65, en sjeldent brukt fasthetsklasse. – Sola Betong har vært gode å samarbeide med. Vi kommer jo med noen ganske korte frister av og til, og de strekker seg langt for å imøtekomme oss. SIGNALBYGG Forum Jæren blir et signalbygg, midt i Bryne

sentrum. Lokalt næringsliv, videregående skole, biblioteket og Garborgsenteret kombinerer læring, næring og kultur. I slutten av mars trekker Skanska seg ut; 10. november skal bygget være fiks ferdig. Vi aner med det en ny tid på Bryne.

FAKTA OM FORUM JÆREN > Blir 65,4 meter og 18 etasjer høyt. > Vil bli Rogalands høyeste og Norges tredje > > > > >

høyeste bygg. De som står bak er Troll AS, Haar AS, Hav Invest AS, BIMI AS og Gref1 Norge AS Bygges midt i Bryne sentrum. Byggestart var i april 2008. Skal være klar til overtakelse 10. november i år. Blant leietakerne er Fokus Bank, Alcom og Projure.

Utfordringe underveis er mange, men Skanska har full kontroll når Forum Jæren nå reiser seg i Bryne sentrum. >


6 // PRODUKSJONSTEKNISK SAK // LYSE GASS

Gir gass for miljøet – og for bunnlinja Da Sola Betong måtte bytte ut kjelene til fyringsanlegget, var det naturlig å velge vekk olje til fordel for naturgass. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: CHRISTOPHER JONASSEN

Gass er en naturlig erstatning for olje i fyringsanlegg. Prisen er lavere, effektiviteten er høyere, og miljøgevinsten er stor.

så for SB var det bare å koble seg til. - Med olje må man huske på bestilling og levering før tanken går tom. Med naturgassen slipper man all logistikken - gassen bare kommer automatisk, sier Barkved. – Med naturgass slipper man logistikken man har med olje, sier Jorunn Barkved i Lyse.

I dag er to oljekjeler byttet ut med en gasskjele i selskapets lokaler på Tananger. Den siste oljekjelen er ennå i drift, men Bjørnevoll håper på å gå over til mer gass på sikt. - Vi har også ønsket gassdrevne biler, men i dag finnes det ikke slike biler med store nok motorer.

Tilfeldighetene ville at fyringsanlegget til Sola Betong måtte byttes ut på sensommeren i fjor - omtrent samtidig som bedriftsrådgiver Jorunn Barkved fra Lyse banket på dørene. Om ikke naturgass kunne være et alternativ? - Det er rimeligere enn olje, og mye bedre for miljøet, var argumentene. Det tok ikke lang tid før regnestykket hun presenterte hadde overbevist. - Riktignok var kjelene kostbare i innkjøp, men siden vi måtte skifte ut anlegget uansett, var naturgass et åpenbart valg, sier driftssjef Dag Bjørnevoll i Sola Betong. ENKLERE ENN OLJE. Lyse la gassrøret fram til Sola Betong,

RIMELIGERE OG MER EFFEKTIVT Ikke bare er gass rundt 30 prosent rimeligere i innkjøp enn olje. Virkningsgraden på nye moderne gasskjeler er også mye bedre enn på gamle oljekjeler. - Med en gammel oljefyr opplever man at mye av varmen forsvinner opp og ut av pipa. Det er ren fyring for kråkene, og bortkastet energi. Fyrer man med naturgass i en moderne gasskjel, benyttes energien mye mer effektivt, sier Barkved. - Den totale besparelsen blir derfor enda større enn bare prisforskjellen mellom naturgass og olje, bekrefter Bjørnevoll.


BETONGNYTT // 7

Utvikler fremtidens betong i Tananger

NorStones laboratorieblander er nå å finne hos Sola Betong i Tananger. Det betyr bedre betong for kundene. FOTO: ØRJAN GJEDREM

GJESTESKRIBENTEN NAVN // DR. ING. BÅRD PEDERSEN STILLING // TEKNOLOGISJEF FIRMA // NORSTONE TEMA // SINGEL SAND OG BETONG Fremtidens betong utvikles med tilslag fra Årdalw

– Kompetansen Sola Betong har på ferdigbetong gjør dem til den perfekte samarbeidspartner for oss, sier teknologisjef Bård Pedersen i NorStone. Ved slutten av fjoråret ble selskapets laboratorieblander omplassert fra NorStones laboratorier i Årdal, til Sola Betong på Tananger. For NorStone betyr dette hurtig tilgang til fullskalatesting etter at resepter er testet i mindre skala på lab. Sola Betong får på sin side nytte av det nyeste innen teknologi og forskningsresultater.

– Sola Betong ser frem til å få et enda tettere samarbeid med NorStone. Samarbeidet gjør at vi får enda bedre kunnskap om tilslag, og tilslagets betydning for å oppnå god betong. Denne kompetansen vil styrke vår posisjon som den ledende aktøren i bransjen, noe kundene våre vi nyte godt av, sier administrerende direktør Trond Skjæveland i Sola Betong.

NORSTONE er leverandør av et verdens beste tilslag til

betong. Tilslagsforekomstene som NorStone disponerer i Årdal har svært gunstige egenskaper i forhold til bruk i betong. Tilslaget er blant annet benyttet i de fleste betongkonstruksjonene i Nordsjøen.

– Forsknings- og utviklingsarbeidet med hensyn til tilpassing av graderingskurver og finstoffmengde er en kontinuerlig prosess, og vi ser frem til å jobbe enda tettere sammen med Sola Betong innen dette fagfeltet fremover, sier Pedersen.

Sola Betong samarbeider med NorStone og Dr. Ing. Bård Pedersen rundt forskning og utvikling av optimale betongresepter.

Som en av Sola Betongs største leverandører vil jeg lede oppmerksomheten på betongens tilslag – dvs. sand og stein. Tilslaget utgjør omtrent 2/3 av betongens volum. Vi snakker med andre ord om et volumprodukt av dimensjoner. NORSTONE har siden oljeeventyret startet med bygging av Ekofisk-tanken 1970 vært leverandør til de fleste betongplattformer i Nordsjøen. Tilslagsforekomstene i disse områdene har svært gunstige egenskaper i forhold til bruk i betong. Svein Willy Danielsen har pekt på at forekomstene i området har en sjelden jevnhet i forhold til bergarts-/ mineralsammensetning. Produksjons- og kontrollsystemene som ble bygget opp grunnet offshoreprosjektene lå langt forut for sin tid, og sikret en unik jevnhet. Dette var en viktig forutsetning for å kunne bygge de svært krevende offshorekonstruksjonene. I etterkant av offshore-eventyret har NorStone vært leverandør til andre store og krevende bruprosjekter. EN VIKTIG ERKJENNELSE er at vi arbeider med ikke-fornybare ressurser. Tall fra NGU viser at om 30 år vil størstedelen av naturressursene som er praktisk utnyttbare være brukt opp. I mange områder snakker vi om enda kortere tidsperspektiv enn dette. Dette leder oss inn på overgangen til bruk av knust fjell. NorStone har allerede startet denne jobben, og ser for oss en gradvis utvikling med økende andel knust tilslag i betong før vi på et tidspunkt sitter igjen med 100 prosent knust. Dette er en krevende overgang som vil fordre et økt kunnskapsnivå. Jeg forventer at alle aktører i bransjen må legge ned store ressurser på forskning og utvikling på dette området i de kommende årene. TIL SLUTT VIL jeg lede oppmerksomheten på en av mine kjepphester innen betongteknologi: en misoppfatning mange har om at det finnes en ”ideal graderingskurve” som passer perfekt til alle typer betong. I virkeligheten er det store forskjeller i hva som er gunstig mengde finstoff. Forenklet kan man si at en høykvalitetsbetong med høyt sementinnhold krever lave mengder finstoff fra sanden. På den annen side krever en betong med lavt sementinnhold høyere andel finstoff fra sanden, for å få gode egenskaper mht støpelighet og stabilitet i fersk fase. Jeg er glad for å kunne peke på at Sola Betong er en av våre kunder som er kommet lengst i å tilpasse graderingskurve og finstoffmengde til aktuell type betong. Sola Betong benytter seg av en relativt grov 0/8 sand som er godt tilpasset høykvalitetsbetonger. Ved å blande inn en 0/2 sand med relativt høy mengde finstoff har man en ekstra frihetsgrad – man kan justere finstoffmengden etter behov. Sola Betong har kommet langt på dette området.


8 // BETONGNYT

ET NATURLIG VALG

Fordi betong er sterkt og bestandig, fordi fabrikkbetong fremstilles og brukes lokalt, fordi både fersk og herdet betong kan resirkuleres, og på grunn av alle andre miljøfordelene man får ved å bruke fabrikkbetong, kan man virkelig si: Betong er et naturlig valg. STØPING AV DEKKE PÅ EKOFISK-FELTET

NY INSPIRASJONSBOK FRA BYGGUTENGRENSER.NO

At Sola Betong er kjent for å levere betong nær sagt hvor som helst er jo ikke noen nyhet, men det siste spesialoppdraget er av det helt spesielle slaget. – Vi i IFAAS ble forespurt om å komme med forslag til støping av nytt helidekk på Ekofisk – T, sier avdelingsleder for IFAAS i Rogaland, Geir Halrynjo. – Etter noe tid dukket det opp noen utfordringer vi måtte søke ekstern hjelp til å løse. Hvordan skulle vi få betongen fraktet ut til Ekofisk, hvor skulle vi blande betongen, hvordan få betongen opp i formen, og hvordan skulle vi løse den kompliserte logistikken dette oppdraget krevde?

De siste årene har interessorganisasjonen Byggutengrenser.no arrangert flere reiser til utvalgte byer i Europa, hvor deltakerne kan studere fascinerende byggverk i mur og betong. Turene har vært lagt opp og guidet av sivilarkitekt MNAL Magne Magler Wiggen, og har gitt mye inspirasjon til arkitektene og arkitekturstudentene som har vært med. Nå har disse inspirerende besøkene resultert i en flott billedbok. BOKEN ER GRATIS OG KAN BESTILLES HOS PÅ POST@BYGGUTENGRENSER.NO HÅPER DU OGSÅ LAR DEG INSPIRERE!

IFAAS tok kontakt med Geir Finnesand i Sola Betong. Da falt brikkene raskt på plass og selskapene løste utfordringene i fellesskap. Sola Betong tar seg av hele logistikken, mens IFAAS’ spesialister utfører armering og støping. – Kan jeg til slutt få lov til å skryte litt av dere? spør Halrynjo. – Vi føler vi har funnet den perfekte samarbeidspartner til denne type krevende spesialoppdrag. I skrivende stund er blandetrommel, personell og utstyr på vei ut til Ekofisk. Vi kommer tilbake med fyldig reportasje i neste nummer!

VERDENS HØYESTE BYGNING Verdens høyeste bygning er i ferd med å reise seg i Dubai i De Forente Arabiske Emirater. Bygningen som lyder navnet Burj Dubai skal være en multibruksbygning som skal inneholde både leiligheter, kjøpesenter, restauranter og fornøyelsesavdelinger. Byggingen startet i 2004 og planlagt ferdigstillelse er desember 2009. Da er bygget svimlende 850 meter høyt. Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Skidmore, Owings & Merill i Chicago, som har tegnet høye bygninger siden 1936. Stipulert byggekostnad er ca. 20 milliarder kroner. Byggeprosessen kan følges på www.burjdubai.com


God, middels eller super betong? Rune Edland er kontrolløren som dømmer. Hver uke reiser han ut til flere byggeplasser for sikre at Sola Betong leverer som bestilt. TEKST: SILJE HERGET // FOTO: MARIE VON KROGH

Rune on the road


10 // RUNE ON THE ROAD

– ÅH, ”KÅNÅ” BLIR så galen av disse. Rune Edland (47) skuer opp mot sine egne øyenbryn. Så fukter høyre pekefinger og valser over dem til hårene legger seg i lange baner. Det er greit å se litt ok ut når man for en gangs skyld blir fotografert på jobb. Det synes sikkert fruen også.

– Jobben min er å kontrollere betongkvaliteten. Jeg verifiserer måleparameterne, og passer på at blandeforholdet er rett.

Rune jager liv i motoren. Det spraker pop fra høyttalerne mens bilen ruller ut fra parkeringsplassen til Sola Betong i Tananger. – P4 er med meg, sier han, som om kanalen er Gud. Musikken er hans nærmeste makker når han er ute på veiene, og dermed høyt verdsatt. I dag skal han på tur igjen. To byggeplasser skal inspiseres.

setene. – ”Skjevå” har jeg oppi her, sier Rune og peker på rommet over solskjermen. Nisten fortæres når magen gir beskjed og hodet følger opp med klarsignal. Denne enkle prosessen skjer vanligvis i 11-tiden. Men nå er ikke klokken mer enn ti. Mye skal rekkes før maten er slukt.

VI SITTER i en flunkende hvit varebil.

ARBEIDSDAGEN STARTER KLOKKEN HALV SJU.

– Jeg vasket den hjemme i går, visste jo at jeg skulle få besøk, sier Rune. I frontruten dingler en wunderbaum merket ”Everfresh”. Ellers er det merkbart ryddig rundt ham. Kun en vernehjelm og et par neongule øreklokker ligger mellom

– Før hadde jeg gjess som måtte mates, og da var det ekstra greit å være hjemme tidlig, sier Rune. De flakser ikke lenger nå, men han er flink til å holde liv i minnene. – Jeg lagde faktisk en gressklipper av dem. Gjessene

ble plassert i et mobilt bur, og de spiste seg over plenen. Fantastisk, eller hva? Og ikke nok med det. Rune har flere suksesshistorier fra tomten på Ålgård. – En kveld fisket jeg 150 aure i min egen hage. Der har vi nemlig en bekk som munner ut i Edlandshavet, forteller han stolt. Ellers bruker han mye tid på jentefotball. – En gang i uken trener jeg et lag med 14-åringer. Jeg har fulgt dem siden de var ni, og vi har det utrolig kjekt sammen, sier han engasjert. Blant dem er også datteren hans. Men hun synes visst ikke det er like kult å ha pappa på samme bane.

.

- JEG BRENNER for å få til god betong, og levere det kundene ønsker, sier Rune Edland i Sola Batong. Han eksperimenterer også med materialet hjemme på fritiden


RUNE ON THE ROAD // 11

BILEN STOPPER OPP på Vestre Svanholmen i Stavanger.

– Vi har levert betong til alle byggene bortover her, sier Rune og peker mot Sandnes Sparebank og Aibel. Nå skal et nytt signalbygg reises i regi av Seabrokers Group. – Jobben min er å kontrollere betongkvaliteten. Jeg måler fukt på sand og singel, og passer på at blandeforholdet er rett, forklarer han. For Sola Betong vil være trygge på at varen som leveres alltid holder stand. Mindor Auestad, montasjebas i Spenncon AS, kommer ham i møte. Han har vært i bransjen siden 70-tallet og roser Rune opp i skyene. – Jeg kjenner ikke til andre leverandører som følger opp kundene på denne måten, sier han og nikker anerkjennende. Rune smiler. Betongen var akkurat som den skulle være. Nå kan turen gå videre.

RUNE HAR JOBBET med betong siden han var ferdig i

militæret. – Jeg hadde ikke noe fast å gå til, og ved en tilfeldighet

overtok jeg blandebilen til min bror. Den klarte han å krasje. – Etter det var det mange som spøkte med at jeg kom til å ende opp inne på kontor. Og slik ble det faktisk, ler Rune. Siden har han både jobbet i ekspedisjonen, som blander og laboratorietekniker. Mye har forandret seg med årene. Men en ting er ganske likt: Det er fortsatt mennene som dominerer. – Det burde vært lovpålagt med damer på jobb. To-tre har vært innom, og det merket vi godt. Det er utrolig hva det har å si for miljøet, sier Rune. For gutta i felten er av det harde slaget. Kanskje ikke så rart, de befinner seg jo tross alt i betongbransjen. Der streber man ikke etter å være myk mann. VI HAR FLYTTET oss til Våganessvingen på Røyneberg i Sola kommune, der en mektig enebolig tar form. Rune står og småprater med arbeiderne. Noen ganger går det på norsk, andre ganger på engelsk eller haltende tysk.

– Her må man være forberedt på alt, sier Rune. Klokken har for lengst passert lunsjtider. Og magen har gitt beskjed, opptil flere ganger. Rune iler bort til bilen, henter ut skivene og setter gledelig tennene i det myke brødet. – Jeg har hatt laks i et par uker. Men nå er det baconost. Mager altså, understreker han og smiler.

– En kveld fisket jeg 150 aure i min egen hage. Der har vi nemlig en bekk som munner ut i Edlandshavet, forteller han stolt.


12 // SOLA BETONG 15 ÅR

I år er det 15 år siden tre selskaper ble slått sammen til Sola Betong. Palmar Borsheim, Ørnulf Aksdal og Magne Husebø har vært med enda lenger. Tilsammen har de 99 år med erfaring. Hvordan husker de årene som har gått? TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: CHRISTOPHER JONASSEN

– Vi har tålmodige koner ...

MAGNE

– Vi pleide å snakke om det, hvordan det var i Sola Blandeverk, sier Magne Husebø. – Vi visste at ledelsen var en del av gjengen der. Vi hadde inntrykk av at hele organisasjonen sto på og tok jobben når det gjaldt. Da vi ble slått sammen til ett selskap, fikk vi den kulturen med på kjøpet. Det tror jeg alle tok som et stort pluss.

Det er fort gjort å bli nostalgisk når man kommer fra én arbeidsplass til en annen. Men de tre er enige om at overgangen til Sola Betong var en nødvendighet – og en suksess. – Hvis sammenslåingen ikke hadde funnet sted, hadde nok minst ett av selskapene gått under, tror Ørnulf. Den nye bedriftskulturen har de også satt stor pris på. – Før var du arbeider – i dag er du medarbeider, sier Magne.

Det er snart 40 år siden han i 1970 tok sin første kjøretur som sjåfør ved Cementen i Stavanger, og senere Noco Betong. Blandeoperatør Ørnulf ble ansatt i Sola Blandeverk i 1974, reparatør Palmar kom til Aker Betong i 1983. Da de tre selskapene ble slått sammen til ett i 1994, ble de alle tre med videre.

DE SNAKKER OM at det er nye tider i dag; at sønnene

deres får lov å gå klokka fire for å hente i barnehagen, og får en tid med ungene sine som de selv aldri fikk. Småbarnstiden gikk de selv i stor grad glipp av, kveldene ble lange og det var umulig å planlegge familieaktiviteter en uke i forveien.

– Vi har hatt tålmodige koner, innrømmer Magne. – Vi har alltid visst når vi skulle begynne om morgenen, men aldri vi skulle komme hjem om kvelden. Det er ikke sjelden jeg har måttet nøye meg med kald middag. Du vet, fiskepudding som en gang var varm, men som nå ligger som kalde skjell på tallerkenen, humrer han. MEN HVORFOR har de da blitt? I det arbeidsmarkedet vi har vært vitne til de siste årene, skulle det vel være en enkel sak å skifte over til en forutsigbar åtte til fire-jobb. Har det aldri fristet? – Det er jo rett og slett fordi man trives, sier Magne. – Du blir del av et fellesskap, og får en kameratgjeng som du kan snakke om alt med.

– Arbeidsdagen er som den alltid har vært, men arbeidsmiljøet har forandret seg de siste årene, sier Palmar Borsheim. >


15 Vi feirer

gode 책r


14 // SOLA BETONG 15 ÅR

– Det var ikke alltid like hyggelig å komme hjem til kald middag, mimrer Magne Husebø. Godt arbeidsmiljø og kjekke oppgaver er grunnen til at han har blitt i bransjen hele yrkeslivet.

– Nei, hadde jeg visst at du skulle spise betongen, så hadde jeg jo tilsatt litt vaniljesmak først!

– Det er en jobb uten for mye rutine. Man gjør noe nytt hver dag, og møter nye folk både på byggeplasser og hjemme. Noen ganger har man jo en tung dag, men da blir den gjerne lettere av folkene man har møtt i løpet av arbeidsdagen, sier Palmar.

og smakte tydeligvis nøye på det, før han trakk konklusjonen: – Det smakte jo ikke noe godt, dette her. Men Terje var slagkraftig: – Nei, hadde jeg visst at du skulle spise betongen, så hadde jeg jo tilsatt litt vaniljesmak først!

Noen historier blir det jo også når arbeidshverdagen består av å møte nye folk hele tiden, både privat og på byggeplassen. – Jeg husker da en av sjåførene våre, Terje Eik, var og leverte betong hjemme hos en privatkunde, forteller Magne – Han her kunden fulgte nøye med, og kom litt for nær betongen. Det spruta jo litt, og mannen fikk betong i munnen. Men til Terje sin forbauselse smattet han både lenge og vel,

DE TRE HAR VÆRT ute en vinternatt før, men de økono-

miske tidene vi er inne i nå kan gi frostskader på også den mest harbarka veteran. Allikevel er de tre overraskende positive i sin beskrivelse av situasjonen. – Byggeaktiviteten har stupt, men jeg tror vi skal klare å tilpasse oss, sier Ørnulf. – Vi har vært med på nedgangstider tidligere, og jeg er ikke i tvil om at vi klarer å ri over denne også, sier Palmer. Med

– En arbeidsdag jeg liker å huske tilbake på var da de skulle støype Helgøysund bru på Stjernarøy. Støypinga skulle foregå kontinuerlig, og vi kunne ikke avslutte før alt var ferdig. Derfor var det blitt leid inn to lektere, som ble fylt opp med lastebiler. Det var en varm, fin sommerdag, og vi nøyt den fine turen med å sitte på dekk og grille pølser. Vi reiste inn om morgenen, støypte på dagen, dro tilbake til byen og reiste ut en gang til om natten. Stemningen var god blant alle som var med, og alle var oppsatt på å få ferdig jobben i tide. Det var et fint avbrekk til den vanlige hverdagen. // PALMAR BORSHEIM


15 Vi feirer

gode år

SOLA BEONG 15 ÅR // 15

sine 51 år er han den yngste i trioen, og ser for seg mange yrkesaktive år ennå. Ørnulf er 62, men har ingen planer om å gå av med AFP. Det har derimot Magne, som når AFP-alder til neste år. – Jeg har et lite gårdsbruk på Rennesøy, og ei hytte, og så har kona og jeg lyst til å reise litt, sier han. – Det skal bli godt å få noen gode år nå. Men så klart, hvis de ringer herfra, så skal jeg nok alltids kunne komme og kjøre noen lass!

– Jeg er ikke i tvil om at vi klarer å ri over nedgangstidene. PALMAR

SOLA BETONG > Etablert 1. mars 1994, som en sammenslåing > > > > >

av Noco Betong, Aker Betong og Sola Blandeverk. Markedsleder og distriktets største aktør innen utvikling, produksjon og levering av ferdigbetong. 30 medarbeidere. Sentralt plasserte produksjonsanlegg i Tananger og Stavanger. Eies av Norbetong AS, Sola Blandeverk AS og Unicon AS. Egeneid bilpark bestående av trommelbiler, pumpemiksere og store betongpumper.

< – Jeg er ikke i tvil om at sammenslåingen var en nødvendighet, sier Ørnulf Aksdal.


NO 69 ... ... Eieren til en kinarestaurant har akkurat giftet seg. Og bruden er jomfru. Sannheten er den at han ikke er så veldig erfaren han heller. På bryllupsnatten kryper hun under dyna mens mannen hennes kler av seg. Så kommer også han i senga og legger seg ved siden av sin nye kone. ‘My dalling’ sier han, ‘I know dis yo filst time and you velly, velly flighten. I plomise you, I give you anyting you want, I do anyting, just anyting you want, you say. Whatchou want?’ spør han og prøver å høres erfaren ut, noe han håper skal imponere hans jomfrubrud. En ettertenksom stillhet følger, og han venter tålmodig - og med spenning på hennes ønsker. Hun svarer til slutt litt sjenert og usikkert: ‘ I would like ....... nummbel 69 ‘ Mer ettertenksom stillhet, denne gangen fra hans side: ‘You want ..... beef with bloccoli?’


Kaffipausen

PAUSE // 17

– når du har fem minutter.

Vi har fått montert elektroniske informasjonstavler i spiserommene både i Tananger og Stavanger. En veldig kjekk sak, der vi når ut med informasjon til alle ansatte samtidig. Brennheit nyhet

30 ÅRS ANSIENNITET

Terje Helland og Dagmund Stangeland har fått medaljen for lang og tro tjeneste gjennom 30 år. Overrekkelsen fant sted på julebordet som ble holdt den 6.desember 2008. De startet sin karriere innen betongbransjen i Sola Blandeverk AS som ble fusjonert med Noco Betong og Aker Betong 01.03.94 > 20:24 06.12.08. OVERREKKELSE 1 // Terje Helland.

ANSATTPROFILEN NAVN // FREDRIK PEDERSEN ALDER // 26 ÅR SIVILSTATUS // GIFT MED MARI ANN, SAMMEN HAR VI EN DATTER SOM SNART BLIR 1 ÅR BOSTED // HUNDVÅG

HVOR LENGE HAR DU VÆRT ANSATT I SOLA BETONG OG TRIVES DU?

Jeg har vært ansatt i Sola Betong i snart to år og trives veldig godt. Synes dette er en kjempebra arbeidsplass. HVA ER DINE ARBEIDSOPPGAVER? 20:29 06.12.08. OVERREKKELSE 2 // Dagmund Stangeland

Jeg kjører en pumpemikser, eller pumi som det kalles, og leverer betong. HVILKET KJØRETØY KJØRER DU?

Mercedes 2005 modell, med 28 meter pumpe. KAN DET BLI KJEDELIG?

Tidligere kjørte jeg en vanlig trommelbil. Det syntes jeg ble litt for kjedelig. Men å kjøre pumi er veldig kjekt, man treffer mange koselige personer. HVA VAR DET SOM GJORDE AT DU VALGTE Å BEGYNNE I SOLA BETONG?

20:36 06.12.08. OVERREKKELSE 3 // Norvald Kaltveit

Før jeg begynte i Sola Betong, var jeg ansatt i Skanska som forskalingssnekker. Jeg hadde lyst å prøve noe nytt, og da måtte det bli en arbeidsplass hvor jeg kunne noe om produktet som ble solgt. Så valget var enkelt da det ble ledig plass her. HVILKE FRITIDSINTERESSER HAR DU?

Jeg prøver å få mest mulig tid sammen med datteren min. Utover det så kjøpte vi hus for en stund siden, som jeg prøver å få pusset opp til slik vi vil ha det. Ellers så liker jeg godt å dra på jakt og fisketurer. HVOR ER DRØMMEFERIEPLASSEN?

Min største feriedrøm er å dra til Las Vegas. Har lovet min kone at vi skal dra dit på 30-årsdagen min, så ferieplanene for sommeren 2012 er under planlegging allerede! HVILKEN FILM SÅ DU SIST, VIL DU ANBEFALE DEN TIL ANDRE? PENSJONIST

Norvald Kaltveit gikk av med førtidspensjon i høst og blir her overrakt gaver fra bedrift og ansatte.

Den siste filmen jeg så var Wanted. Det var en skikkelig bra film. Anbefales! HVILKEN BOK LESTE DU SIST, KAN DU ANBEFALE DENNE?

Jeg er ikke noen stor lesehest, så det er ikke mange bøkene jeg har lest. Men Lars Monsens ”Villmarksbok” kan jeg anbefale.


Nyvinninger 18 // LOGISTIKK

I en bransje som stadig er i endring, er det om å følge med i timen! Nye betongpumper og GPSsendere er blant nyanskaffelsene som gjør arbeidet lettere – og leveransene bedre.

Willy Tjelle er fornøyd med anskaffelsen av de nye betongpumpene. GPS-sendere i bilene (t.h.) er også med på å forenkle arbeidsdagen.

STORE BETONGPUMPER FOR Å KUNNE TA HÅND OM HELE LEVERANSEN

GPS STYRT LOGISTIKK – ERFARINGER ETTER ETT ÅRS DRIFT

I mars 2008 ble det installert GPS-sender i alle kjøretøyene. Nå kan produksjonsplanlegger og ekspedisjon til enhver tid se på skjermen hvor kjøretøyene befinner seg. Systemet har også forenklet hverdagen til sjåførene. – GPS-systemet har gitt oss mye bedre kontroll over hele logistikken. Det er i aller høyeste grad med å øke servicegraden overfor kundene, og det er enklere å formidle presise tilbakemeldinger som igjen bedrer deres hverdag, sier ekspedisjonsleder Tor Rosland. – Det er ikke noen som føler seg overvåket, da? – Hehe, det har vel skjedd et par ganger at jeg har tatt noen på fersken i en pølsekø, smiler Rosland – før han raskt understreker at systemet er kjøpt inn for å øke servicegraden overfor kundene og å lette arbeidet i driftsavdelingen, ikke for å drive overvåkning av sjåfører.

I juni 2008 kjøpte vi to nye store betongpumper, nærmere bestemt Mercedes 41.44 8 x 4 med Cifa 41 HPG påbygg. Betongpumpene er blant de største som er levert i distriktet og har stor rekkevidde slik at selv de største jobbene går som en lek. Teoretisk pumpekapasitet er hele 180 m3 i timen, og med dette utstyret er man sikret at jobben blir raskt og effektivt utført. Frem til i fjor høst har vi formidlet de store pumpeoppdragene til underleverandører, men vi ønsket å komme i posisjon til å kunne håndtere en del av disse jobbene selv. - Anskaffelsen av disse kjøretøyene gjør oss til en komplett leverandør av alle tjenestene i verdikjeden vår, sier driftssjef Dag Bjørnevoll. - Dessuten er det lettere å gjennomføre en god leveranse som sikrer et topp resultat for kunden når vi styrer alle operasjonene frem til betongen er levert. Kundene har etterspurt store pumpetjenester fra oss, og pumpene har vært i full sving fra første dag de var på veien, avslutter Bjørnevoll. erfarne sjåfører som kjører de nye pumpene. Begge to er rekruttert internt og kommer fra tidligere stillinger som pumisjåfører i selskapet. Willy Tjelle har jobbet med betong og betongpumping i over 30 år, og Glenn Lundgård har over ti års erfaring innen samme fagfelt. Både Glenn og Willy bekrefter at det har vært moro å ta steget opp i den største pumpeklassen og jobbe med de største og mest krevende oppdragene.

DET ER TO MEGET

De nye betongpumpene er blant de største som er levert her i distriktet. Her rigger sjåfør Glenn Lundgård opp pumpa for første gang. >


- Hadet, og på gjensyn.

51 64 49 30 // SOLA BETONG // RISAVIKA HAVNERING 215 4056 TANANGER // POST@SOLA-BETONG.NO // SOLA-BETONG.NO // MED VÅR BETONG SKAL FREMTIDEN BYGGES

Sola Betong 1  

SKYSKRAPEREN PÅ JÆREN // SIDE 4 RUNE ON THE ROAD // SIDE 9 Les hva veteranene våre husker fra årene som har gått. // SIDE 12 SOLA BETONG BLA...