Page 1

Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer NR 2 info 20 1 3 om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye logoen.

ANNONSE B ILAG 26. M AR S 2013

NÆRING

ULLANDHAUG: Moderne, lekre kontorlokaler med perfekt beliggenhet. Side 6

TANGEN 7 DUSAVIK: Elegant bygg i maritime omgivelser. Side 8

PARADIS STASJON: Hva med arbeidsplass i Paradis? Side 10

Statsministerkandidat Erna Solberg:

– Vi må klare urbaniseringstakten Side 3-5

Et komplett fagmiljø innen næringseiendom

Forvaltning, drift & megling em1.no

NÆRINGSEIENDOM


L E DE R / KO M M ENTA RE R / S M Å N Y TT

2

LEDER

Javel, herr statsråd!

Sveinung Hestnes, Direktør EM1 NæringsEiendom

Mange husker den britiske komiserien som handlet om administrasjonsminister Jim Hacker og departementsråd Sir Humprey Appleby. Kampen mellom den folkevalgte og byråkratiet. Dette var humor og satire, som, uten sammenligning forøvrig, satte søkelyset på en situasjon som kan oppstå mellom folkevalgte og embetsverket.

samstemt. Den videre utviklingen av bolig- og næringsarealer må planlegges parallelt med en hensiktsmessig infrastruktur. Regionen har fått storbyens utfordringer. Utfordringen må møtes med nye visjoner og endringsvilje. Dette krever et godt og effektivt arbeid av “embetsverket” i kommuner og fylke. Dette krever lydhøre og endringsvillige politiske instanser.

Stavanger-halvøya/nord-Jæren har utfordringer når det gjelder infrastruktur, regional utvikling på tvers av kommunegrenser og utvikling av områder der folk skal bo og arbeide. I flere tiår har regionen vist evne til å utnytte mulighetene som oppstår, og sikret utviklingsområder for vekst.

Næringslivet og kulturlivet skal ha utviklingsrom. Innbyggerne som er arbeidstakere og arbeidsgivere, skal ha noe å leve av og å leve for. De velger visjoner og planer de tror på. I et demokrati fører det til, over tid, at innbyggerne foretar et valg. Da er det viktig at visjonene, retningene og planene følges opp av “embetsverket”.

For å kunne utnytte mulighetene som ligger i den fremtidige utviklingen, må beslutningstakere i regionen tenke og handle

Ikke sant, Sir Humprey?

SEMINAR

Grønn Agenda Gjennom møte- og debattserien Grønn Agenda ønsker Miljøverndepartementet å inspirere til diskusjon om grønne veivalg. Miljøverndepartementet vil i en møteserie rette oppmerksomheten på hva en god bypolitikk bør handle om og presentere miljøvernministerens visjoner for byene som vokser. Bård Vegar Solhjell inviterer til bymøter i Trondheim, Tromsø, Bergen og Stavanger. Her stiller lokale politikere og byentusiaster som bidrar i diskusjonen om hvordan vi kan skape nærhetsbyen. Temaet er byutvikling for framtida, og miljøvernministeren innleder til diskusjon med sine visjoner for god byvekst. Møtene er åpne for publikum. Stavanger: Tid: 18. april, kl. 08.30 (frokost serveres fra kl. 08.00)
 Sted: Sølvberget (Stavanger kulturhus), Sølvberggata 2 Sett av dato og tid allerede nå! Programmet oppdateres fortløpende, med spennende navn på deltakere. Det er ingen deltakeravgift, men påmelding kreves. Påmelding: www.regjeringen.no Søk: Miljøverndepartementet. Der ligger informasjon og påmeldingskjema. ARKITEKTURNYTT

Turning Torso – Svensk vri fra spansk stjernearkitekt Husker du den spennende tv-serien “Broen”? I innledningen av hver episode så du sikkert en relativt snodig formasjon som preget Malmös silhuett på søta brors side av Øresund. Det dreier seg om den 190 meter høye boligblokken Turning Torso, en 54 etasjers skyskraper i stål og betong tegnet av den spanske arkitekten Santiago Calatrava. Etter sigende skal Malmös nye yndling være basert på en skulptur av samme arkitekt som etterstreber formen av et menneske i en vridd positur. Dette gir seg utslag i at bygget består av ni kuber på fem etasjer hver som vrir seg i sin utfoldelse mot himmelen. Turning Torso er Europas tredje høyeste boligblokk etter Triumfpalasset i Moskva, som er 264 meter høyt, og The Shard i London som er 309.6 meter, tegnet av Renzo Piano. Slik har det seg at bygget allerede har erobret seg en plass i arkitekturens dekonstruktivistiske hall-of-fame, og for øvrig ser ut som en gigantisk sukkerstang som er kylt ned i bakken. Foto: Malmö stad – www.malmo.se

Et betongmesterverk i Hellas Mellom oliventrær, oleandere og sypresser, har det vokst fram et unikt betongbygg på 4000 m2, Art Warehouse i Boeotia. Den greske kunstneren Alexandros Laiapis har sitt skulpturgalleri i den tidløse domen, og sin bolig i den intime delen, kalt cellen. Det greske arkitektfirmaet A31 Architecture står bak det unike byggverket. www.a31.gr

Nr1 2013. Ansvarlig utgiver EiendomsMegler 1 Næring • Trykk: Stavanger Aftenblad • Redaksjon: Oktan Stavanger • Design: Oktan Stavanger og Grafisk Tekst & Design • Forsidefoto av Minna Soujoki • For bestilling av annonser og omtaler, kontakt oss på telefon 41 59 99 00 • www.em1ne.no


STATSMI N I ST ER K A N D I TAT E RN A S O L B E R G

3

Statsministerkandidat Erna Solberg: –Vi må få et plangrep som forplikter.

NYE KOLLEKTIVLØSNINGER I STORBYENE Stavanger er en region i kraftig vekst, og næringslivet kommer i de nærmeste årene til å måtte arbeide hardt for å få den arbeidskraften de har behov for. Men det skal også være plass til å huse denne arbeidskraften. Både plass til å bo, og plass til næringseiendommer for flere arbeidsplasser. Og ikke minst: Løse de trafikale utfordringene som kommer med rask vekst – nå, før de blir et uhåndterlig problem i framtiden.

Flere Oslo-baserte eiendomsutviklere er allerede aktive i Stavanger-regionen. Næringsbygg og hoteller eies av blant andre Jan Olav Steensland, Arthur Buckhardt, Petter Stordalen og Thon-gruppen. Vi møter Høyres statsministerkandidat Erna Solberg, for å få et inntrykk av hva hun tenker om vår region. – Ser du på Stavanger-regionen som et interessant investeringsområde når det gjelder eiendomsutvikling for næringslivet i Oslo? Vil du kunne anbefale eiendomsinvestorer å satse her? – Ja, jeg ser absolutt ingen grunn for næringslivet i Oslo til å ikke etablere seg i dette området, svarer Erna Solberg. Boliger til folk og bygg for

næringslivet er veldig viktig. Jeg traff for øvrig en i Thon- ledelsen på flyet nå på vei hit, så det er flere som allerede er i gang, smiler Solberg.

Næringslivet i regionen jobber knallhardt for å rekruttere den beste kompetansen og legge til rette for at folk skal ha gode tilbud om bolig, arbeidsplass og infrastruktur.

– Jeg ser dere har kommet langt her i Stavanger når det gjelder samarbeid, som er en viktig forutsetning. Så jeg kan absolutt anbefale eiendomsutviklere fra Oslo å etablere seg her.

– Stavanger er sentrum for oljevirksomheten i dag, og vi som bor her ønsker at det skal være slik i fremtiden også. Er du enig i det?

OPTIMISME Næringslivet på Nord-Jæren går svært bra, og det knytter seg spesielt stor optimisme til oljenæringen i lang tid fremover. Mange er opptatt av det store behovet for arbeidskraft og kompetanse i regionen, og de infrastruktur- og transportutfordringene vi sliter med allerede i dag.

– Det er ingen tvil om at Stavanger er og skal være et senter for oljevirksomheten, sier Solberg. Men etter hvert som oljenæringen flytter nordover, må jo virksomheten få ringvirkninger nordover i tillegg. Det er klart at andre som har ressurser i sitt distrikt ønsker å nyte godt av denne virksomheten også.


STATSM I NI ST ER K A N D I TAT E RN A S O LB E R G

4

ARTHUR BUCHARDT EIENDOMSUTVIKLER, AB INVEST

– Vi blir jo urolig når Lisbeth Skei i Dagsrevyen på en pressekonferanse omtalte Statoil sitt kontor på Fornebu som ”hovedkvarteret til Statoil”. Statoils hovedkontor ligger på Forus, så hva syns du om at Dagsrevyen er så upresis? – Nå er det jo slik i Oslo, at de som bor der mange ganger tar det for gitt at det er slik verden er, så de ser det som helt naturlig. Men det er helt klart at hovedkontoret til Statoil ligger på Forus, forsikrer hun oss. KOMMUNESAMMENSLÅING Det er ikke mange som sår tvil om at Høyre ønsker færre kommuner i landet. Iris-forsker Martin Gjelsvik er enig, og mener det haster med sammenslåing. I et intervju i Stavanger Aftenblad slår han et slag for en storkommune. Hvis vi får et galopperende underskudd på boliger med en prisvekst som gjør at folk ikke har råd til å bo her, vil kanskje nye bedrifter etablere seg i andre byer som Oslo og Bergen. – I alle utfordringer som er av stor betydning for vår region, involveres flere kommuner. Vi må bli enige med dem alle, noe som kan ta lang tid og gir en lite effektiv arbeidsmåte. Tenker ditt parti på kommunesammenslåing som en løsning?

– Ser du fortsatt på Stavanger-regionen som et interessant investeringsområde for Oslo-baserte nærings- og eiendomsutviklere? – Når det gjelder næringseiendom, så er tendensen i dag at leietakere og brukere blir færre og færre og større og større. Disse driftsvirksomhetene ønsker ikke å eie større bygg eller kjøpesentre, men de ønsker å leie sine arealer, sier eiendomsutvikler Arthur Buchardt. – Jeg har gjennomført to store prosjekter i Stavanger, og vil si at Stavanger er et av de beste stedene for å gjennomføre slike byggeprosjekter. Politikerne er de beste når det gjelder å ta i mot meg og planene mine. Men de må sørge for å nedfelle disse holdningene og ønskene sine til byråkratene også. Det er viktig at politikernes holdninger til hva man vil, blir samkjørt med byråkratiet – og omvendt. De må bli enige seg i mellom og legge forholdene til rette for eiendomsutviklere, sier han. – Se for deg at du kommer til en restaurant og blir tatt i mot av en hyggelig hovmester.

Da hjelper det lite hvis kelneren ikke er hyggelig og at det tar veldig lang tid på kjøkkenet! Sånn er det også med politikere. I Stavanger tok politikerne veldig godt i mot meg og planene mine, og de ønsket at jeg skulle bygge et høyt hotell på Madlaveien. Det var byråkratene uenige i, og nå bygger jeg et lavt hotell på Madlaveien, sier hotellinvestoren. – Det Erna Solberg kan gjøre som politiker, er å sørge for at regelverket blir like effektivt som smøre- og serviceteamet til våre skiløpere! Men jeg tror ikke at hun klarer å endre lover å regelverk på noen som helst annen måte enn Arbeiderpartiet. – Jeg mener at mulighetene er tilstede i Stavangerområdet, og det stimulerer meg til videre satsing, sier Arthur Buchardt.

Foto: Scanpix

– Hele regionen har betydning, og da er ikke kommunegrensene det viktigste. Stavangerregionen samarbeider godt allerede. Vi er for kommunesammenslåing der hvor små, svake kommuner trenger drahjelp av de større kommunene, selv om sammenslåing ikke er løsningen på alle problemene. – Du husker kommunesammenslåingen i Bergen? spør Solberg journalisten. Da Arna, Fana, Laksevåg og Åsane ble innlemmet i Bergen og ble storkommune? – Ja, det husker jeg – og det var mange diskusjoner og protester rundt den prosessen! – Akkurat, nikker Solberg. Og nå må storkommunen Bergen samarbeide med de mindre kommunene som ligger i randsonen rundt storkommunen. Derfor ønsker Solberg at kommunesammenslåinger skal foregå uten tvang for ikke å bruke energien på uproduktiv motstand. Hun henviser til videre presisering av spørsmålet til stortingsrepresentant og leder av Høyres programutvalg, Bent Høie, som utdyper: – Vi ønsker større og mer robuste kommuner. Størrelsen på tjenestene er avgjørende på om det er aktuelt å gå for sammenslåing. – Her på Nord-Jæren, ønsker en ut fra vårt standpunkt, ingen sammenslåing, sier Høie, og uansett avgjøres det lokalt.


STATSM I NI ST ER K A N D I TAT E RN A S O LB E R G

Solberg tar igjen opp tråden: –Vi ønsker planlegging av større og mer robuste kommuner, og at Stortinget vedtar dette. Da er det viktig at Stavanger-regionen ikke definerer seg ut av de langsiktige løsningene. Vedtaket om Sandnes Øst ble i kongelig resolusjon basert på bybane, minner hun oss om.

5

CECILIE CHRIST, DAGLIG LEDER STAVANGER SENTRUM AS (STAS)

– Men det holder ikke hvis ikke staten er en forutsigbar part, legger hun til. – Næringslivet trygler om en kollektivløsning, og køene i regionen koster oss ufattelig mye penger. Har du noen forslag til løsning? – Vi må ta inn over oss den store veksten av folk i Norge. Vi ble 5 millioner i fjor vår. Her i landet trodde vi ikke at vi kom til å vokse så fort. Statistisk Sentralbyrå sier nå at vi kommer til å bli 6 millioner mennesker i 2029, det er ikke lenge til. Vi trenger nye kollektivløsninger i storbyregionene. Vi kan ikke betale investeringer til nye prosjekter bare med bompenger. Staten må inn på investeringssiden på en annen måte, sier Erna Solberg. Derfor er vi nødt til å bruke de neste 10 årene på å løse transportproblemene. Men planlegging dreier seg om hvor mye penger en har. Mange politikere lager heller nye planer og utredninger, enn å si nei til et prosjekt, mener hun.

“Det er ingen tvil om at Stavanger skal være sentrum for oljevirksomheten.” Erna Solberg

– Vi må få et plangrep. Vi trenger en avtale med storbyområdene og staten om forpliktelser om kollektivtrafikk, som igjen skal utløse store boligprosjekter, sier Solberg. Erna Solberg snakker varmt om en bybane. Hun viser til at Bergen ikke ville få plass til verken biler eller drosjer dersom bussene skulle ta samme passasjerantall som bybanen skal frakte i Bergen. – Kommer du til å støtte videre arbeid med å få bybane? – Vi må klare urbaniseringstakten. Våre byer vokser mest på grunn av velstanden. Bergen, Stavanger og Trondheim har for dårlig kollektivtilbud. Vi har vekstutfordringer når det gjelder skole, barnehager og vei, sier hun, og fortsetter: Når det gjelder bybane: Vi hadde 10 år med kamp i Bergen også, før vi fikk bybane. Men kommer vi over et kritisk punkt når det gjelder trafikken, så må man tenke bane, fordi det tar unna så uendelig mange flere mennesker enn buss. Så vi må tenke bybane, og vi må tenke langsiktig. Det beste er, at i Bergen er det nå sånn at på steder hvor man var mer skeptisk til om det skulle være nok befolkningsgrunnlag til å ha stopp på bybanen, er det nå stappfullt på stoppestedene, smiler hun fornøyd. Av Ingrid Milde. Foto: Minna Soujoki.

– Hvilke argumenter vil du bruke for å få butikker og andre næringsdrivende til å etablere seg her i Stavanger? – Stavanger er en god by for næringsdrivende å etablere seg i, og det mangler ikke på gode argumenter. Jeg syns det er gledelig at det er en generell satsing på Stavanger sentrum, noe som understøttes av lav arealledighet, at det er fornyelse/inngåelse av langvarige leieavtaler og etablering av helt nye konsepter, samt jevnt over gode tall hos etablerte virksomheter. Sentrum har både godt integrerte kjøpesentre og flest spesialbutikker. Med våre 320 butikker er vi best på utvalg og regionens største arena for varehandel. Når butikkene også melder om økt omsetning innenfor varehandel, er det svært positivt. Vi bruker begrepet 10 minutters byen, fordi du har alt tilgjengelig innenfor en kort spasertur på 10 minutter. På nasjonalt nivå er det i dag en tendens at mange bysentra går tilbake med hensyn til omsetning. I Stavanger sentrum har det vært økt omsetning innenfor varehandel. Et annet godt argument for å etablere seg i

Stavanger er at det nesten tilsvarende størrelse på nattøkonomien (restaurant og uteliv) som i varehandel, og en god synergi mellom disse. Byen har også et godt underholdningstilbud, og viktige sentrumslokaliserte kulturinstitusjoner som blant andre Rogaland Teater, Stavanger Konserthus, Folken og Kulturhuset på Sølvberget. Vi har et godt kollektivtilbud til og fra byen, og i tillegg er det over 3000 parkeringsplasser i Stavanger sentrum. Når Bergelandsanlegget med 1200 nye parkeringsplasser under Nytorget blir ferdig, er det og av stor betydning for sentrum. Jeg syns også at verneplanen som omfatter Sentrumshalvøya og arbeidet med ny Sentrumsplan for Stavanger er særdeles spennende å følge, med tanke på fornying/ verning innenfor trehusbyen og tilgang på nytt næringsareal. – Det er også svært bra at Stavanger sentrum allerede har en stor konsentrasjon av arbeidplasser i dag, og vi ønsker enda flere arbeidsplasser velkommen til sentrum!


ENTR A E I EN D O M

6

MIDT I BLINKEN Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet, sier eiendomsmeglerne for å understreke et poeng som stadig blir viktigere for bedrifter. En god ting kan med andre ord ikke sies for ofte. Og de som er så heldige å ha arbeidsplassen sin på Ullandhaug, nevner perfekt beliggenhet som hovedgrunn til trivsel. Kort vei til Stavanger, Sandnes, Forus og flyplassen gjør området svært attraktivt. Nå kan enda flere få mulighet til å jobbe her.

På Ullandhaug, med NRK og Universitetet i Stavanger som nærmeste naboer, ligger Prof. Olav Hanssensvei 10, OD sitt hovedbygg. Nå står 6 000 m2, tilsvarende 300 arbeidsplasser i miljøbygget klar for nye leietakere.

Lokalene som Entra Eiendom tilbyr, har ikke vært ute i markedet tidligere. – Vi ønsker helst en til to leietakere. Arealene passer aller best til å deles opp i hver sin etasje. Da får alle de samme fasilitetene.

– Vi har nylig totalrehabilitert bygget, som har både fjernvarme og fjernkjøling fra Ullandhaug Energi. Denne energien produseres av overskuddsvarme fra datarom og energibrønner, sier Sturla Hjelmervik, eiendomssjef i Entra Eiendom AS. Bygget har energiklasse B, har høy standard, og ble ferdig totalrehabilitert i januar 2013.

Området er regulert til offentlige formål / univeristetsformål. På grunn av leietakere som er der i dag; OD, Petroleumstilsynet og Petrad, vil ikke leietakere som oljeselskap kunne leie her. – Vi vet at det er attraktivt å leie lokaler i et ferdig bygg, og i disse lokalene kan man flytte inn på dagen. Det er bare til å komme og se, inviterer eiendomssjefen.

– Folk er i dag veldig opptatt av hvor de jobber, sier Hjelmervik. Har bedriften god beliggenhet, styrker det den profesjonelle selvfølelsen til de ansatte. Det dreier seg om at dette skal være et bra sted å jobbe! De største leietakere i Prof. Olav Hanssensvei 10 i dag er Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Stiftelsen PETRAD. – En av leietakerne kalte området her med all sin forskning og innovasjon for Norges svar på Silicon Valley, sier Hjelmervik.

FORNØYDE LEIETAKERE Eldbjørg Vaage Melberg er kommunikasjonsrådgiver i Oljedirektoratet, og har hatt kontor i bygget i 11 år. Ni av dem har hun tilbrakt i den delen av bygget som nå er nyrenovert og skal leies ut. Hun stortrives både i bygget- og med omgivelsene. – Vi har fine, lyse lokaler med møteromsfasiliteter tilpasset en moderne organisasjon. Møterommene i bygget som skal leies ut er en fellesressurs for alle som holder til i Prof. Olav Hanssons vei 10.

– Det er en stor fordel at arbeidsplassen er veldig sentral, sier hun. Nær byen, Forus, flyplassen og ikke minst de mange kunnskapsbedriftene som ligger her i området; Universitetet, IRIS, Ipark, Måltidets Hus, Petroleumstilsynet som vi deler bygg med – og flere andre organisasjoner. – Jeg trives veldig godt i lokalene – det er lekkert, moderne og fint. I tillegg har vi i Oljedirektoratet satset mye på kunst. Vi har vår egen kunstkomité hvor jeg var medlem tidligere. Vi satset på streetart da vi skulle kjøpe kunst til bygget, og fikk bistand av Nuart for å komme i kontakt med aktuelle gatekunstnere. Vi er svært fornøyd med resultatet vi har fått inne i og på utsiden av bygget. – Ellers har eieren lagt stor vekt på å lage mange fine kaffekroker og sosiale møteplasser. Det er på alle måter lagt vekt på at vi skal trives. For å komme til den felles kantinen, går de ansatte i Oljedirektoratet over en bro og inn i den delen av bygget hvor OD holdt til tidligere og hvor kantinen nå ligger. – Vi har en utrolig lekker kantine med god mat sier Eldbjørg Vaage Melberg, og forteller at de


ENTR A EI END O M

7

Eldbjørg Vaage Melberg har hatt kontor i bygget i 11 år – og stortrives.

Foto: Jan Inge Haga

EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kontaktpersoner: Pål Beck Mobiltelefon: 928 06 292 E-post: pal.beck@em1.no Karl-Andre Strandborg Mobiltelefon: 907 35 935 E-post: karl.andre.strandborg@em1.no

Entra Eiendom Kontaktperson: Sturla Hjelmervik Eiendomssjef Mobiltelefon 915 300 11 E-post: shj@entra.no www.entra.no

Nabolag I nabolaget finner du viktige kunnskapsinstitusjoner som Universitetet i Stavanger og Ipark, hvor under sistnevnte det har etablert seg flere miljøer som Måltidets Hus, Innovasjon Norge og Greater Stavanger. Fullskala-boretårnet Ullrigg (the Ullrigg drilling and Well Centre) ligger ved forskningsinstituttet Iris like i nærheten.

Historisk grunn Prof. Olav Hansensvei 10 ligger i et område med et historisk sus, tett til Sørmarka, det største sammenhengende friområdet i Stavanger. Sørmarka har fine tur- og sykkelstier i hele området. I nord dominerer Ullandhaug, som med 139 m over havet er høyest i Stavanger. På toppen står landemerket Ullandhaugstårnet. Stavanger Botaniske Hage ligger i vestskråningen under tårnet. Den eldste delen er urtehagen som inneholder blant annet krydderplanter, teplanter, duftplanter, grønnsaker og klosterplanter. Jernaldergården, den eneste i sitt slag i Norge, er gjenreist på restene etter en bondegård fra folkevandrings-tiden. Gården har praktfull utsyn over Nord-Jæren og Hafrsfjord.

som driver kantinen har vært svært lydhøre og imøtekommende overfor de ansatte når det gjelder forslag og ønsker. Hun anbefaler byggets kvaliteter på det varmeste: En viktig kvalitet er den gode beliggenheten, det tar for eksempel bare 10 minutter til flyplassen. I tillegg er det er sterkt kunnskapsmiljø i området. – Vi gleder oss til å få nye naboer, vi som holder til her allerede er jo veldig kjekke, og skal ta godt imot dem, smiler Eldbjørg Vaage Melberg. ATTRAKTIVE LOKALER Som leietaker vil du få eksklusive lokaler pluss tilgang til store fellesarealer.Utleiedelen består i dag av cellekontor. Det tar kort tid å omrokere til åpent landskap dersom det er ønskelig. MØTEROM OG AUDITORIUM Lokalene har helautomatisk vifteanlegg, varme og lys. Det er flere, mindre videokonferanserom, i tillegg til det store auditoriet Valhall, som er svært godt egnet for større videokonferanser – med høyttalere og mikrofoner i hele salen. Felles møterom bookes via felles bookingkalender.

KANTINE Wilberg AS driver den helt nye og flotte kantinen som har som sin filosofi at “maten skal være variert, allsidig og appetittvekkende. Kantinepersonalet skal være muntre og imøtekommende.” I kantinen kan man leie seg inn med det antall plasser/personer som er ønskelig. Utenfor er det store, fine utearealer hvor man kan sitte lunt og godt. TRENINGSROM Lokalene har gode treningsmuligheter, to etasjer med fine og gratis fitnessapparater, dusjer og garderobeanlegg. ARKIV/ LAGER Det er store lagerrom i kjelleren, også godt egnet som arkivrom ved behov. KOMMUNIKASJON Offentlig kommunikasjon like i nærheten. Buss hvert 10 minutt. Du kan sykle gjennom vakre Sørmarka. Sykkelparkering. Det er god atkomst med bil. Antall parkeringsplasser dekker 40 prosent av de ansatte. Ladestasjon for elbil. Av Ingrid Milde. Foto: Marius Vedvik.


TANGE N 7 D US AV I K

8

KØFRI ARBEIDSPLASS VED BYENS HAVN EPORTAL

Arbeidsreise uten kø er erfaringen for de som har jobbet hos Subsea 7 i Dusavik. Det flotte kontorbygget med den unike plasseringen ved innseilingen til Stavanger er ledig!

– Det selskapet som får Tangen 7 som lokale havner midt i smørøyet, sier Bjørn Kahrs. Han er ordfører i Randaberg og har 20 år bak seg i Acergy/Subsea 7 med kontor i nettopp dette bygget. Nå i sin nye stilling som ordfører er han selvsagt krystallklar på at kommunen står med åpne armer til det selskapet som velger dette stedet for sine ansatte. SENTRAL PLASSERING – Dusavik er midt i aksen sør-nord her i regionen, dette er et sentralt knutepunkt som vil bli viktigere etter hvert som Rogfast kommer og E39 blir oppgradert. Spesielt attraktivt er området for alle som bor nord for Tjensvollkrysset, og det er jo mange, sier ordfører Kahrs. Han viser til at folk fra Stokka, Tasta, Tananger, Randaberg og Rennesøy vil få en køfri og effektiv arbeidsreise til Tangen 7. – Folk ønsker seg kortere tid i trafikken, så her må selskapene kjenne sin besøkelsestid. Morgenrushet går motsatt vei enn til Dusavik, sier Kahrs. MARITIM STEMNING – SUBSEAKLYNGEN Tangen 7 er et elegant bygg i maritime omgivelser, like ved er det en dypvannskai og det er ikke langt til subseaklyngen som holder til i Mekjarvikområdet. Eiendommen har selv egen havn for fritidsbåter, og kan tilby 17 båtplasser til ansatte. Innendørs er det et meget representativt resepsjonsområde, mange flotte detaljer og høy kvalitet. – Med en fin brygge er det helt naturlig å ta kaffen på bryggekanten, eller lunsj. Noen ganger grillet vi også, minnes Kahrs. CONOCO-BYGGET – Det var Conoco som i sin tid bygget Tangen 7 i 1990/91, og de har ikke spart på noe. De siste årene har Acergy og etter hvert Subsea 7 holdt til her, og en rekke maritime detaljer preger stilen, sier Hans Olavesen, facility manager i Subsea 7.

– Det er en spesiell og god atmosfære her, jeg har ikke hørt en eneste negativ kommentar om det å jobbe her, og folk vil jo ikke slutte, ler Kahrs. – Kontorbygget har godt innemiljø og har vunnet priser for ventilasjonsopplegget. De som velger Tangen 7 for sine ansatte får et moderne bygg med energiløsninger forut for sin tid, det hentes fjernvarme til en vekselpumpe fra byfjorden, opplyser Olavesen. EGEN IDRETTSHALL – Tangen 7 har tre ulike fløyer og rommer opp mot 600 arbeidsplasser. Bygget er modulært og fleksibelt og kan tilpasses ulike behov. Like ved ligger en egen idrettshall med håndballbane, squash og styrkerom. Det er godt med parkeringsplasser og kollektivtilbudet er bra. Tangen 7 ligger få minutter fra E39. Det tar 20 minutter til flyplassen og 10 minutter til Stavanger sentrum, sier Hans Olavesen. DUSAVIKOMRÅDET Dusavikbasen huser også en unik klynge med en rekke små og store teknologi- og leverandørselskaper. Den bedriften som overtar Tangen 7 vil sitte midt i smørøyet av offshorekompetansen med Total, Archer, North Atlantic Drilling, GE Oil & Gas, ScanTech og flere andre sentrale leverandørbedrifter. Randaberg Industrier og subseaklyngen i Mekjarvik er minutter unna, sier Olavesen. FLEKSIBELT BYGG MED SJEL – Bygget har sjel, påpeker ordfører Kahrs. Han har alltid likt å nyte en kaffe i sjøkanten. – Det er slik det oppleves i kantinen som er på bryggekanten, og når været tillater det er det jo bare å stikke ut i solen.

Randabergs ordfører Bjørn Kahrs.

SUBSEA 7 Kontaktperson: Hans Olavesen Facility Manager Subsea 7 E-post: hans.olavesen@subsea7.com Mobiltelefon: 95 15 36 01

EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kontaktpersoner: Jarle Holmen Mobiltelefon: 481 36 377 E-post: jarle.holmen@em1.no Pål Beck Mobiltelefon: 928 06 292 E-post: pal.beck@em1.no Referansenummer: 11 12 01 09

Tekst: Ingveig Tveranger. Foto: Jan Inge Haga.


TA NGE N 7 D US AV I K

9


PAR ADIS STA S J O N

10

VELKOMMEN TIL PARADIS! Paradis er det velklingende navnet på det attraktive området ved Hillevågsvannet – mellom bydelene Våland og Storhaug i Stavanger. Første gang stedet ble nevnt med dette navnet, var i 1686.

På Paradis Stasjon, som er den første av fem stasjoner mellom Stavanger og Sandnes, skal det nå settes opp to flotte
kontorbygg for utleie. Dette er starten på Paradis som knutepunkt! Beliggenheten er korte ti minutters gange fra Stavanger, på en av de mest sentrale og attraktive tomtene i sentrum. Selve stasjonen ligger like ved inngangen til byggene, og de som kommer med bil og buss har god atkomst fra Lagårdsveien, en av byens hovedinnfartsårer. EGEN STASJON – Hvor mange kontorbygg i regionen kan skryte på seg å ha en jernbanestasjon som nærmeste nabo? spør prosjektsjef Rogaland, Nicolay Schreuder. Han beskriver fordelene med beliggenheten: – Nærheten til et variert kollektivtilbud gjør det unødvendig å kjøre bil til kontoret. Området blir dessuten spesielt tilrettelagt for syklister, og hovedsykkelruten mellom Stavanger og Sandnes går gjennom Paradis-området. Tar du tog – har Jærbanen en frekvens på avgangene med 15 minutters 
mellomrom i hver retning. Lagårdsveien har dessuten en av de høyeste frekvensene på bussavganger. Mange av rutene passerer Lagårdsveien i begge retninger og gir god dekning
 både vestover og sydover i regionen vår, sier Schreuder. SENTRUMSNÆRT – Vi er stolte over å kunne tilby kontorlokaler på Paradis Stasjon, noe som i praksis betyr å ha arbeidsplass i Stavanger sentrum, med et tilbud som få andre byer kan skilte med. Koselige bygater, spennende butikker, varierte og spennende spiseplasser og et rikt kulturliv er en bonus i tillegg til byggenes beliggenhet og kvaliteter, mener Schreuder. ARKITEKTUR Byggene fremstår som to skulpturelle monolitter, med tydelig referanse til landskapet. Bygningsstrukturen danner en form som ligner en bølge. En åpen glassfasade trekker opplevelsen av fjord og fjell inn i bygningene og inviterer til ro og konsentrasjon De skrå gavlene, den tiltede fasaden og den diagonale vridningen skaper et utrykk hvor byggene vil oppleves forskjellig fra ulike posisjoner. Utformingen vil samtidig gi en sympatisk forankring til bakken, og vil ikke virke ruvende for sine omgivelser. Byggene vil

speile det store landskapet som strekker seg rundt båthavnen og videre ut i fjorden. All bebyggelse innen planområdet skal gis utforming med høy arkitektonisk kvalitet og god kvalitet med hensyn til materialer på alle fasader og tak. Fasade mot Paradis stasjon og jernbane kommer til å få en utforming som gir et utrykk som harmonerer med beliggenheten. Uteområdene knyttet til det enkelte byggeområdet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for alle og integreres med tilstøtende offentlige grøntområder. DIN NYE ARBEIDSPLASS? De to prestisjebyggene med attraktive og sjønære uteområder og utsikt over Hillevågsvannet og Gandsfjorden, kan tilrettelegges for inntil 700 arbeidsplasser. Hvordan arealet skal disponeres vil skje i en prosess hvor leietaker 
er involvert. Leietakers planer, behov, erfaringer og meninger vil bli ønsket velkommen i den videre utviklingen av prosjektet. Forslag til innvendig materialbruk og organisering av arbeidsplassene foreligger, men leietaker vil her kunne påvirke det endelige valget i en styrt samarbeidsmodell sammen med utleier og våre arkitekter fra Link Arkitektur. Byggene er fleksible og tilrettelagt for celleløsninger, team-kontorer, og ulike varianter av åpne kontorlandskap. Det vil bli felles kantine og dusj/garderobeanlegg. Vi kan tilpasse arealene leietakers behov og ønsker. Nå kan du få være med på å forme bydelen, og tilby de ansatte nye og attraktive kontorarbeidsplasser i sentrum. ATKOMST OG PARKERING Paradis Stasjon har en sentral beliggenhet. Stasjonen ligger under 100 meter fra inngangen til begge byggene. Bussene på Lagårdsveien har også stoppested i kort avstand fra inngangspartiene. Parkeringsløsningene for brukerne av bygget vil være delt. Det kan tilbys leie av plasser i eget p-anlegg, det er lagt opp til sykkelparkering både ute og inne i p-kjeller. Det blir også tilrettelagt for besøksparkering i p-kjeller. Adressen blir Lagårdsveien 100. Av Ingrid Milde. Foto: Jan Inge Haga. Illustrasjoner: Rom Eiendom

Rom Eiendom Rom Eiendom AS er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Kjernevirksomheten er å utvikle knutepunkter, 
eiendommer og stasjoner samt eie, forvalte, drifte og ved­l ikeholde eiendom. Selskapet er et heleid datterselskap av NSB AS og utgjør en av fire bærebjelker i NSB-konsernet. Rom Eiendom har som visjon å skape bedre byrom der mennesker møtes. Kontaktperson: Nicolay Schreuder Prosjektsjef Rogaland Telefon: 907 80 180 E-post: nicolays@romeiendom.no


K2 Stavanger K2 Stavanger AS er et regionalt eiendomsselskap med hovedfokus på næringseiendom. Kjernevirksomheten er utvikling av attraktive prosjekter som lar seg realisere og bidrar til regional vekst. Selskapet har lokale aksjonærer som har utviklet og gjennomført større prosjekter i Stavangerregionen. Kontaktperson: Pål Njærheim Daglig leder Telefon: 952 40 006 E-post: pn@k2-stavanger.no

EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kontaktperson: Jarle Holmen Næringsmegling/Utleie Mobiltelefon: 481 36 377 E-post:jarle.holmen@em1.no


PA R ADIS STA S J O N

Klar for lansering av Paradis Stasjon. Fra venstre: Pål Njærheim (daglig leder K2), Geir Isaksen (konsernsjef i NSB konsern) og Nicolay Schreuder (prosjektsjef Rogaland i Rom Eiendom).

11

Byggene, som ligger med Strømsbroen mellom seg framstår som to monolitter.

Dette er starten på Paradis som knutepunkt.

God atkomst til Lagårdsveien.

En åpen glassfasade trekker opplevelsen av fjord og fjell inn i bygningen.


N Y TT KO N TO R I BER G E N

12

Fredrik Stenvik

Kurt Furnes

Petter Grevstad Theodorsen

BYEN ER BERGEN! 1. desember i fjor – som en tidlig julegave – var tre av byens mest erfarne næringsmeglere på plass i Valkendorfsgate midt i Bergen.

– Markedet i Bergen er litt annerledes enn for eksempel i Stavanger, her er det flere familieselskaper som har eiendommer og posisjoner. Bergenserne kjøper gjerne 50 prosent med hjertet og 50 prosent med kalkulator, mens Stavangerregionen er mer drevet av selskaper, forklarer leder for EiendomsMelger 1 NæringsEiendom i Bergen, Petter Grevstad Theodorsen. Hans erfaring er at Bergensaktører i markedet er glade i byen sin, ofte er det slik at de har bestemt seg for ting de vil ha.

andre avdelingene vi har langs kysten. Dette gir oss en god oversikt over markedet innen næringseiendom på Vestlandet, påpeker Theodorsen. Han og kollegene jobber hardt for å bidra til gode investeringer for kundene.

der ting går unna. – Både lønninger og boligpriser er lavere enn i Stavanger, så det er et potensial her. Hvis noen har ønsker, planer eller ideer til prosjekter er det bare å ta kontakt. Vi har bra oversikt og viktige kontakter her i Bergen. Tekst: Ingveig Tveranger Foto: EiendomsMegler 1

– Våre kunder skal få noe igjen når de bruker oss. Vi har kunnskapen i markedet og god innsikt i det som skjer, både innen nybygg, tomter og det eksisterende som blir ledig, understreker Petter Grevstad Theodorsen.

Selv har han bakgrunn fra Proaktiv Næringsmegling AS og med seg fra det selskapet har han Kurt Furnes. I tillegg har de Fredrik Stenvik med på laget, han kommer fra Mesta Eiendom der han har vært ansvarlig for forvaltning og utleie, og før det jobbet han i DnB Eiendom.

Næringsmeglerne mener også at markedet har endret seg en del de siste årene. Spesielt på Sandsli og Kokstad der tyngden ligger på oljebransjen er det en del gode eiendommer som kan bli interessante fremover.

– Nå er vi en komplett næringsmegler for hele kysten fra Kristiansand i sør og helt opp til oss her i Bergen. Dette gir oss en unik oversikt over markedet, sier den erfarne megleren.

– I tillegg ser vi jo vestover mot Sotra og basen på Ågotnes som et interessant og aktuelt område, spesielt for de som har interesser i olje- og offshoreindustrien, påpeker Theodorsen.

– Vi satser på å bli den ledende aktøren innen næringsmegling i Bergen, og jobber tett med de

Han og de to kollegene har oversikten og stor tro på Bergen som de ser som et homogent marked

EiendomsMegler 1 NæringsEiendom, Hordaland Petter Grevstad Theodorsen Mobil: 904 11 776 E-post: petter.theodorsen@em1.no Kurt Furnes Mobil: 904 12 270 E-post: kurt.furnes@em1.no Fredrik Stenevik Mobil: 922 90 575 E-post: fredrik.stenevik@em1.no www.em1ne.no/hordaland Besøksadresse: Valkendorfsgate 5 5012 Bergen

Postadresse: Postboks 1073 5089 Bergen


N PR O – NO R W E G I A N PR O PE RT Y

– 16.000 ledige kvadratmeter midt i Stavanger sentrum

MULIGHETENES BYGG I kort avstand fra Stavanger sentrum finnes en 16.000 m2 stor juvel av et bygg, klar til å slipes og formes av framtidige leietakere. At det forhenværende Aker-bygget i Badehusgaten 37 byr på unike kvaliteter, er i seg selv interessant nok. Desto viktigere er det at uante muligheter står åpne for hvor bra dette kan bli. Som eiere har Norwegian Property nemlig en fleksibel tilnærming til eiendommens framtid.

Olav Line, adm. dir. i Norwegian Property.

NPRO, Norwegian Property Kontaktperson: Morten Warberg, Utleiesjef

 Mobiltelefon: 415 52 354 E-post: MWA@npro.no 
 www.norwegianproperty.no

– Vi er stolte over å legge dette utleieprosjektet ut i markedet. Det er veldig få kontorbygg med beliggenhet en kilometer fra torget, som er så nye, så store og så effektive. For de som ser fordelen med å være lokalisert i sentrum, er dette et av de flotteste eiendomsprosjektene i markedet akkurat nå, sier Olav Line, administrerende direktør i Norwegian Property.

– Bygget er flott og funksjonelt, men vi ser at det kan bli enda bedre. Det er mye vi kan gjøre for å tilpasse oss nye brukere, slår direktøren fast.

Line, som er født og oppvokst på Bryne, har jobbet med eiendom siden 1985. – Jeg har gjort mange feil, men forhåpentligvis også noe riktig. Vi kan det vi holder på med. Som kunde hos oss får man det trygt og godt. Vi leverer det vi sier at vi skal levere. Vi er en velsmurt organisasjon, som er hundre prosent til stede og som er genuint fokusert på å passe våre kunder, medgir direktøren.

– Det blir interessant å se hvem som ender opp her. Eiendommen er helt unik med sin strategiske plassering og sin umiddelbare nærhet til sjøen. Utsikten er fantastisk, og det er flere terrasser. Atkomsten er fleksibel. Man kan sykle, kjøre eller ta tog og buss til jobb. Bygget er også utstyrt med gode parkeringsmuligheter for både sykkel og bil.

EiendomsMegler 1 NæringsEiendom

FLEKSIBEL ATKOMST Fra sentrum har man kort avstand til det meste, det er god dekning på kollektivtrafikken og forholdsvis lett å komme til og fra med bil. Det tidligere Aker-bygget ble satt opp i 1999 og byr på hele 16000 kvadratmeter effektiv arbeidsplass – hvilket kan romme opp mot 800 ansatte. Bygget er energieffektivt med varmepumpe koblet til sjøvann.

Kontaktpersoner: Jarle Holmen Mobiltelefon: 481 36 377 E-post: jarle.holmen@em1.no

– Bygget er klart, og nye innflyttere trenger ikke å vente lenge. Her skal det ikke søkes om noe. Muligheter er et beskrivende nøkkelord for dette prosjektet, slår Line fast.

Kristian Ur Mobiltelefon: 971 11 162 E-post: kristian.ur@em1.no

SKREDDERSØM Ifølge Line har bygget et stort potensial for framtidige leietakere.

Han ser for seg leietakere som ønsker fra 1000 kvadratmeter og oppover, bedrifter som gjerne har 40 - 50 ansatte.

VISJONER Ifølge Line er planen blant annet å bygge om å gjøre lobbyen enda mer staselig. Alle etasjene skal dessuten renskes for skillevegger slik at lyset og utsikten slippes inn. I april skal det bygges en visningsdel der alt blir innredet på nytt. Norwegian Property har gjennomført grundige studier som konkluderer med at det kan være aktuelt med hotell visà-vis bygget, til tross for at Scandic ligger 200 meter unna. – Vi ser på mulighetene for et effektivt byhotell like over parkeringsplassen, som kan driftes i sambruk med næringsbygget og ha felles servicedel, avslutter Olav Line. Tekst: Øystein Bjørheim Foto: NPRO

EiendomsMegler 1 Næring  

Vi må klare urbaniseringstakten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you