Page 1

DET GRØNNE

STADIONKVARTALET


Hva er det vi ønsker oss av en ny bolig? Først og fremst ønsker vi å føle oss hjemme. Kjenne på en form for tilhørighet. En slags visshet for at her kan vi trives, her kan vi bo lenge. Vi som planlegger og bygger Stadionkvartalet har gjort alt for å legge til rette for nettopp dette. Hele prosjektet er lagt opp til at Stadionkvartalet skal bli et sted hvor beboerne ønsker å bli boende. Lenge. Gjerne resten av livet. Derfor har vi vært nødt til å tenke nytt. Tenke annerledes. Finne nye løsninger på gamle utfordringer. Og gjøre noen grep som ingen andre boligbyggere har gjort før oss. Faktisk er vi ganske stolte av å kunne presentere et helt nytt og enestående boligprosjekt nettopp her, midt i hjertet av Mjøndalen.


DET GRØNNE NABOLAGET Vi mener alvor når vi snakker om det grønne nabolaget. For her blir det frukttrær og bærbusker, drivhus, lekeplasser og parkbenker. Det blir energieffektive, vedlikeholdsvennlige leiligheter, og moderne løsninger på en rekke hverdagsutfordringer. Alt for å gi beboerne en enklere hverdag og fornuftige bokostnader.

5


HER KOMMER DET G


RØNNE NABOLAGET


DET GRØNNE NABOLAGET

Leilighetene er supre. Men la oss snakke litt om alt det andre først. Hvis du er veldig nysgjerrig på leilighetene, kan du bla rett til side18. Der starter omtalen og beskrivelsene av leilighetenes mange kvaliteter. Fordelene ved å bo i leilighet er åpenbare. Men hva har vi gjort med ulempene? I en leilighet kan du glemme ytre vedlikehold, snømåking og gressklipping. Du får lavere månedlige kostnader, og en enklere og mer bekvem hverdag. Men som regel mister du noe også. Som det å rusle og pusle i hagen. Et sted å vaske bilen. Et sted å snekre litt, reparere sykkelen eller smøre skiene. Det har vi gjort noe med.

8


9


I Stadionkvartalet får du eneboligkvalitetene med på kjøpet Mange som flytter fra enebolig til leilighet opplever at de plutselig savner enkelte sider ved det å bo i eget hus. I Stadionkvartalet forsøker vi å gjøre det savnet så lite som mulig. Hva med bilen? Vi kan like det eller ikke, men bilen er viktig. I Stadionkvartalet får du selvfølgelig din egen plass i garasjekjelleren, heis opp til leiligheten og ikke minst – brøytefri innkjøring til garasjen. Det blir også avsatt et antall plasser i garasjen til bilvask, dekkskift og lignende. Det finner du ikke så mange andre steder. Hva med skiene og sykkelen? Ski skal smøres inne. Men helst ikke på kjøkkenbordet. Derfor lager vi felles sports- og hobbyrom i kjelleren. Her kan du smøre skiene i ro og mak, fikse sykkelen, og kanskje småsnekre litt i tillegg. Du kommer ikke til å savne din gamle garasje eller hagebod et sekund. Hva med kjøkkenhagen? Stadionkvartalet blir annerledes. Hvor mange boligområder med eget drivhus har du hørt om? Vi håper i hvert fall å bli det første og vil forsøke å sette opp minst ett drivhus på området når siste byggetrinn avsluttes. Kanskje kommer vårens første tomater fra Stadionkvartalet om noen år?

10


HVA MED BAKKEKONTAKTEN? Neida, du bor ikke på bakken når du bor i tredje etasje. Men i Stadionkvartalet behøver du likevel ikke gå glipp av hageopplevelsen. Ulikt alle andre leilighetsprosjekter blir uteområdene i Stadionkvartalet ordentlige hager. Vi skal plante frukttrær og bærbusker i stedet for de ”obligatoriske” tujahekkene. Og savner du hagearbeidet, setter naboene sikkert pris på litt frivillig innsats.

11


Midt i Mjøndalen er ganske nær mye annet ”Sentral beliggenhet” står det ofte i boligannonsene. ”Sentral i forhold til hva?” er det ofte nærliggende å spørre. Stadionkvartalet ligger først og fremst sentralt i forhold til alt som er viktig i Mjøndalen. 5 minutter fra sentrum og shopping. Barneskole tvers over veien. Fotballstadion, idrettshall og store treningsarealer nesten utenfor stuevinduet. Og uendelige turmuligheter med start fra din egen utgangsdør. Du går til stasjonen og bussholdeplassen på fem minutter. Derfra er det opptil deg. En snau time til Oslo. Jobber du i Drammen, regn med et kvarter dør til dør. Og til Kongsberg rundt en halvtime. Til London, Paris eller New York er det langt uansett hvor i Norge du bor. Men flytoget bruker bare en time fra Drammen til Gardermoen. Til Torp bruker du omtrent det samme med bil. Vi synes Mjøndalen og Stadionkvartalet er sentralt nok. Det er ikke Karl Johans gate. Men hvem vil bo der?

1

2

3

1. Eiker Golfbane er en 9 og 18 hulls bane som ligger vakkert til ved Vikåsen Gård i Mjøndalen, ca 3 km fra Stadionkvartalet. 2. En rusletur unna: Kafeer, shopping, vakre turstier, lysløyper og laksefiske. 3. Vakre Mjøndalen bro binder Eikerbygdene sammen. Nærmere 100 år etter at broen ble bygget, ble den restaurert og lyssatt. 4. Veiabekken. Her hentet dikteren Herman Wildenvey sitt navn.

12


4

13


Et grønt nabolag hvor unger kan slå rot Det snakkes mye om røtter i forbindelse med det å bo. Et av målene med Stadionkvartalet er at det skal bli et så godt sted å bo at alle, unge som gamle, kan slå rot og gro fast. Godt og lenge. Mens vi voksne kan bo nesten hvor som helst, må det stilles noen krav til det miljøet vi lar ungene våre vokse opp i. Og her innfrir Stadionkvartalet på samtlige punkter. Barnehager og skoler. Skolen ligger tvers over gata. Barnehage i umiddelbar nærhet. Trygge lekearealer. Hele utomhusområdet i Stadionkvartalet er bilfritt. Det skulle bare mangle. Og ungene kan leke trygt i hager og på lekeplasser på området. Trafikkforhold. Sikkerhet for store og små myke trafikanter er viktig. Hagatjernsveien på østsiden skal utbedres med gangog sykkelvei. Skolegata på vestsiden får fortau mot prosjektet, og blir sannsynligvis stengt mot Stadiongata. Det blir fire adkomster til området fra vest, og to, via trapp og rampe, fra øst. Parkeringsetasjen ligger på 1. etasjenivå for å unngå problemer ved flom, og får innkjøring fra Skolegata/Malergata og Hagatjernsveien.

14


Sport og friluftsliv. Det burde være unødvendig å si det, men: Idrettsmiljøet i Mjøndalen er legendarisk. MIF Stadion er nærmeste nabo. MIF-hallen ligger tvers over veien. Bandy- og fotballbaner nesten så langt øyet kan se. Og litt lenger unna: Skog og mark med uendelige turmuligheter sommer som vinter. Norges 4. største lakseelv nesten utenfor stuevinduet. Du visste det kanskje ikke, men Drammenselva er full av laks. Den er faktisk et yndet mål for laksefiskere fra hele Europa. I tillegg kan du ta ørret, gjedde og mye annen fin ferskvannsfisk.

15


på sykkeltur i NABOLAGET I Mjøndalen er det sykkelavstand til det meste. Bare se på kartet. Sykkelveier og sykkelruter i alle retninger. Og i sentrum av hele sykkelveinettet - ganske riktig: Stadionkvartalet. Kanskje du like godt skulle selge bilen?

16


SYKKELKART

SYKKELKART

Sykkelavstand fra Stadionkvartalet:

Sykkelavstand fra Stadionkvartalet:

5 minutter

5 minutter

15 minutter

15 minutter

30 minutter

30 minutter

Sykkelanlegg eller sykling i gate med fartsgrense 40 km/t eller mindre

Sykkelanlegg eller sykling i gate med fartsgrense 40 km/t eller mindre

Sykling i vei med fartsgrense 50 km/t eller mer

Sykling i vei med fartsgrense 50 km/t eller mer

Turvei (gruset)

Turvei (gruset)

Drammenselva

Miletjern

!

STADIONKVARTALET

kksund

Hokksund

Á

SolbergelvaÁ Loesmoen

Steinberg

Solbergelva

Krokstadelva

Loesmoen

Á Drammenselva

Nedberg

Mjøndalen

Åssiden

Krokstadelva

Steinberg

Á

Ryggkollen

Á

Drammenselva

! (

Nedberg

Á

Åssiden

Drammen

Gulskogen

Mjøndalen

Á

Drammen

Ryggkollen

Á

! (

Á

Gulskogen

Åsen

STADION KVARTALET

Vestfossen Portåsen

Hagatjern

Á

Á

Åsen

STADION Konnerud

KVARTALET

Portåsen

Hagatjern

Konnerud Rambøll - 05.02.2013

17


18


Slik tenkte arkitektene Rom for bedre liv LINK arkitektur as vant i 2012 konkurransen om å utarbeide et større boligkonsept nord for Mjøndalen Stadion. I konkurranser må en velge mellom mange viktige prioriteringer for å oppnå det en ønsker. Vi valgte å løse prosjektet ved å sette beboerne og bomiljøet i sentrum og forsøkte å se og løse prosjektet med beboerbriller på. Dette har medført at utearealet er hevet opp en etasje for å bedre sol og utsiktsforhold i tillegg til at det oppnås en bedre kvalitet på utearealet i forhold til trafikk og trafikkstøy. Utearealet er stort, romslig og variert - inndelt i soner for lek og opphold, gangveier og kommunikasjon, torg og skjermede terrasser inntil husveggene. Utearealet vil fremstå grønt med ulik vegetasjon, og vi har lagt vekt på at interne gangveier møtes i knutepunkt som tilrettelegges som sosiale treffsteder. Utearealet er koblet til omkringliggende gatenett med ramper og trapper. Overordnet oppføres boligene i en kvartalsstruktur som lukker seg mot Hagatjernveien og nordsiden av Mjøndalen Stadion og åpner seg mot Skolegata. Åpningen mot Skolegata forsterkes ved at bebyggelsen her vinkles i forhold til veien slik at det slippes mer lys og kveldssol inn på utearealet. Bebyggelsen varierer fra 3-5 etasjer med den øverste etasjen delvis inntrukket. Det er direkte heisforbindelse fra alle leiligheter til underliggende garasjeanlegg, som i tillegg til parkering har vaskemuligheter, boder og diverse hobbyrom. Det er direkte adkomst til garasjeanlegget både fra Skolegata og Hagatjernveien uten ramper. Dette sikrer også garasjeanlegget i forhold til flom og vanskelige grunnforhold. Boligenes arkitektur har et moderne uttrykk med variasjon i materialbruk og uten bruk av tidstypiske elementer. Dette gjentas både i leilighetene og arealet som knytter ute- og innefunksjonene sammen, enten det er egne balkonger, terrasser eller private uteområder. Prosjektet er tegnet av LINK arkitektur as som er et av Nordens største arkitektkontor med 14 avdelinger i Norge og Sverige innenfor fagområdene arkitektur, interiør, landskapsarkitektur, plan og miljø. Vår visjon i LINK arkitektur er: «Vi skaper rom for bedre liv». Vi mener gjennom dette prosjektet at det kan vi innestå for. Geir Odd Målsnes Sivilarkitekt MNAL

19


+4,91 (+4.85)

FASE

STATUS

Illustrasjon til regulering

X

Malergata

OPPDRAGSGIVER

Til Pk

Gate nr POST Sted +47 XX XX XX XX

Vestaksen Eiendom A/S

jeller

PROSJEKT

Stadionkvartalet

Gate nr POST Sted

+8.4

LANDSKAPSARKITEKT

0

www.linklandskap.no

B2

B2

Løvenskioldsgate 26 / 0260 Oslo / +47 21 52 22 00

TEGNINGSNAVN

+8.4

0

Illustrasjonsplan KONTR

MÅL 1:250 1:500

ANSV

HLJ Mjøndalen skoleHS FAG

(A1) (A3)

DATO

29.11.12

Skolegata

TEGNET

HS

LARK

L-001

EE

Lek

REV

TEGNINGSNR

A

TEGNFORKLARING +8.4

0

Asfalt

TOR G +8.4 0 RAMPE 1:14

Betongdekker

(+

B1

B1

Gress Buskfelt

+5.25

Boccia

Lek Lek

Tredekke Støtdempende underlag

DD

Hekk (+4.48)

Eks. terreng høyde

+8.4

0

Sykkelbod

Lek

Nytt tre

A2 A2

Gress

Avfallspunt

Pergola

Eiendomsgrense

Frukthage

Avfall (+4.71) FASE

Grill

Til P - kje

Lek

Lek +5.25

+8.40

+8.40

STATUS

Illustrasjon til regulering

X

OPPDRAGSGIVER

Vestaksen Eiendom A/S

Gate nr POST Sted +47 XX XX XX XX

A1 A1

PROSJEKT

Stadionkvartalet

CC

Gate nr POST Sted

LANDSKAPSARKITEKT

www.linklandskap.no Løvenskioldsgate 26 / 0260 Oslo / +47 21 52 22 00

(+

TEGNINGSNAVN

Illustrasjonsplan

20

TEGNET

KONTR

HS MÅL 1:250 1:500

(A1) (A3)

Tribune stadion ANSV

DATO

HLJ

HS

29.11.12

FAG

TEGNINGSNR

LARK

L-001

REV

A


L:\PROSJEKT\A61203 - Stadionkvartalet\1 PROSJEKTGJENNOMFØRING\13 ARK PROSJEKT\13-1 AC-FILER\61203_Stadionkvartal

Innkjøring parkering

DW

F

8Pla sse r

F

DW

2,

² DW

8Pla sse r

8Pla sse r

9Pla sse r

9Pla sse r

3

DW

F

²

F

DW

F

14P lass er

4Pla sse r

DW

10P lass er

15P lass er

Plottet 22.11.2012 av agh

15P lass er

DW

=3

Plas ser1 4

DW

F

6Plasser

F

DW

3Plasser

F

5Plasser

18 x

DW

11Plasser

Innkjøring parkering

6Plasser

18Plasser Bod

157,3 m²

DW

F

13Plasser

DW

5Plasser

16Plasser

23 x 183 = 4 200

F

DW

Parkering

F

5 573,5 m²

26Plasser

STADIONKVARTALET

SKISSEPROSJEKT

1. etasje samleplan

1:500

22.11.2012 21


SLIK LESER DU TEGNINGENE

STADIONKVARTALET LEILIGHET - II

A1-23*, A1-33, A1-43 / C-23*, C-33, C43

* = TERASSE PÅ BAKKEN

STADIONKVARTALET LEILIGHET

ANTALL ETASJE BRA : 50 P-ROM SPORTS

ANTALL ROM : 2

*Terrasse på: bakken ETASJE 2-4

A1-23*, A1-33, A1-43 / C-23*, C-33, C43

Angir type

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Angir bygget

BRA : 50,8 m2 P-ROM : 47,8 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

4 = etg 3 = leil.nr. Bod

3,0 m²

Entre 3,5 m²

Spis / Kjøkken Bad/Vask Beslag/utslagsvask 5,5 m² Oppvask

Bod

3,0 m²

2R Leilighet

Entre

Type - II 50,8 m²

3,5 m²

Toalett Dusjnisje

Komfyr Spis / Kjøkken

Kjøl/frys

11,2 m²

Bad/Vask

Servant

11,2 m²

Stue

16,4 m²

Sov

5,5 m²

9,1 m²

A1-33

2R Leilighet

Vaskem./tørketr.

50,8 m²

Garderobeskap Stue

16,4 m²

Balkong

Sov

14,0 m²

9,1 m²

Skyvedør

PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Balkong 14,0 m²

Fasade mot Stadion / Bygg A1

PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg C

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

22 Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

NOR


STADIONKVARTALET LEILIGHET - II

ANTALL ROM : 2 Type. II ETASJE : 2-4 BRA : 50,8 m2 P-ROM : 47,8 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-23*, A1-33, A1-43 / C-23*, C-33, C43

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Bod

3,0 m²

Entre 3,5 m²

Spis / Kjøkken 11,2 m²

Bad/Vask 5,5 m²

2R Leilighet Type - II 50,8 m²

Stue

16,4 m²

Sov

9,1 m²

Balkong 14,0 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

RD

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

23


3 roms, type II

24


STADIONKVARTALET LEILIGHET - II

ANTALL ROM : 3 Type. II ETASJE : 2-4 BRA : 74,6 m2 P-ROM : 71,6 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-24*, A1-34 , A1-44 / C-24*, C-34, C-44

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Bod

3,0 m²

Spis / Kjøkken

Entre

14,9 m²

6,7 m²

Bad/Vask 5,5 m²

Gang

3R Leilighet

4,4 m²

Type - II 74,6 m²

Stue

17,0 m²

Sov

7,4 m²

Sov

12,6 m²

Balkong 14,0 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

25


STADIONKVARTALET LEILIGHET - III

ANTALL ROM : 3 Type. III ETASJE : 2-4 BRA : 75,6 m2 P-ROM : 72,5 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-22*, A1-32, A1-42

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Bod

3,1 m²

Entre 4,4 m²

Spis / Kjøkken 13,0 m²

Bad/Vask 6,5 m²

Gang 5,6 m²

3R Leilighet Type - III 75,6 m²

Stue Sov

20,3 m²

Sov

11,6 m²

7,4 m²

Balkong 14,0 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

26

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1


STADIONKVARTALET LEILIGHET - VI

ANTALL ROM : 4 Type. VI ETASJE : 1 BRA : 103,3 m2 P-ROM : 100,3 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-11

Bad/Vask 4,6 m²

Bad

Entre

7,3 m²

Spis / Kjøkken

9,2 m²

Bod

13,1 m²

3,0 m²

4R Leilighet

Gang

Type - II 103,3 m²

Terrasse

7,4 m²

14,0 m²

Stue

18,5 m²

Sov

7,4 m²

Sov

7,4 m²

Sov

19,8 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

27


STADIONKVARTALET LEILIGHET - VII

ANTALL ROM : 4 Type. VII ETASJE : 2-4 BRA : 105,9 m2 P-ROM : 102,9 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-21*, A1-31, A1-41

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Balkong 8,0 m²

Bad

6,2 m²

Sov

Sov

11,2 m²

7,0 m²

Sov

10,9 m²

Entre

Spis / Kjøkken

Gang

5,0 m²

23,1 m²

5,2 m²

Bod

Bad/Vask

3,0 m²

4,3 m²

4R Leilighet Type - VII 105,9 m²

Bod

3,1 m²

Entre 4,4 m²

Spis / Kjøkken 13,0 m²

Stue

Bad/Vask

24,8 m²

6,5 m²

Gang

3R Leilighet

5,6 m²

Type - III 75,6 m²

Stue Sov

20,3 m²

Sov

11,6 m²

7,4 m²

Balkong 18,1 m²

Se illustrasjon side 38 PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

28

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

NORD


STADIONKVARTALET LEILIGHET - IX

ANTALL ROM : 4 Type. IX ETASJE : 5 BRA : 130,6 m2 P-ROM : 126,4 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-51

Balkong 8,0 m²

WI

Vask

3,0 m²

3,4 m²

Sov

Sov

Bad

9,4 m²

11,2 m²

7,0 m²

WI

3,1 m²

Entre

SLUSE

Gang

8,6 m²

2,3 m²

8,9 m²

Sov

11,6 m²

Bod

Bod

3,0 m²

Bad

4,2 m²

3,8 m²

Bad

5,7 m²

4R Leilighet Type - IX 130,6 m²

Vask

2,1 m²

Stue

29,2 m²

Spis / Kjøkken 17,1 m²

Sov

11,9 m²

2,1 m²

Terrasse 15,3 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

2R Leilighet

2R Leilighet Trapp/ Heis

Gang

Gang 4R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg C

4R Leilighet

Plan bygg A1

4R Leilighet

4R Leilighet

Trapp/ Heis

4R Leilighet

4R Leilighet

Plan bygg C

29


STADIONKVARTALET LEILIGHET - V

ANTALL ROM : 4 Type. V ETASJE : 5 BRA : 103,0 m2 P-ROM : 100,0 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-52

Bod

FELLES KORRIDOR

3,0 m²

Bad

13,6 m²

3,5 m²

Entre

Bad

3,6 m²

5,7 m²

Gang

11,4 m²

4R Leilighet Type - V 103,0 m²

Vask

Kjøkken

Stue / Spis

2,1 m²

9,1 m²

29,9 m²

Sov

7,5 m²

Sov

Sov

7,5 m²

11,9 m²

WI

2,1 m²

Terrasse 49,3 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

2R Leilighet Trapp/ Heis

Gang

Gang 4R Leilighet

4R Leilighet

Plan bygg A1

30

Fasade mot Nord / Bygg C

4R Leilighet

4R Leilighet

Trapp/ Heis

4R Leilighet

Plan bygg C

4R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg A1


STADIONKVARTALET LEILIGHET - I

ANTALL ROM : 2. Type. I ETASJE : 1-5 BRA : 46,6 m2 P-ROM : 43,6 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-13*, A1-27 , A1-37 , A1-47, A1-54 / C-27*,C-37, C-47, C-54

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Balkong 8,0 m²

Sov

Stue

11,2 m²

11,6 m²

2R Leilighet Type - I 46,6 m²

Bad

5,3 m²

Spis / Kjøkken 8,7 m²

Entre 4,8 m²

Bod

3,0 m²

Se illustrasjon side 38

NORD

PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

31


3 roms type III, se side 24

Utsikt fra 4 roms, 4 etasje, type IV

32


STADIONKVARTALET LEILIGHET - IV

ANTALL ROM : 4 Type. IV ETASJE : 1-4 BRA : 98,3 m2 P-ROM : 95,1 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-12*, A1-26, A1-36, A1-46 / C26*, C-36, C-46

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Bad

Stue

6,8 m²

19,8 m²

Sov

Sov

Sov

7,8 m²

7,8 m²

12,9 m²

4R Leilighet

Balkong

Spis / Kjøkken

14,0 m²

Type - IV 98,3 m²

Entre

Gang

5,1 m²

6,3 m²

18,4 m²

Bod

3,2 m²

Bad/Vask 4,2 m²

Se illustrasjon side 38

NORD

PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

33


STADIONKVARTALET LEILIGHET - III

ANTALL ROM : 4 Type. III ETASJE : 2-4 BRA : 93,5 m2 P-ROM : 90,5 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-25 , A1-35 , A1-45 / C-25*, C-35, C45

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Bad/Vask 4,6 m²

Bad

Entre

7,3 m²

Spis / Kjøkken

8,5 m²

Bod

12,7 m²

3,0 m²

4R Leilighet

Gang

Type - III 93,5 m²

Balkong

7,4 m²

14,0 m²

Stue

17,8 m²

Sov

7,4 m²

Sov

7,4 m²

Sov

11,9 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

34

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1


STADIONKVARTALET LEILIGHET - VIII

ANTALL ROM : 4 Type. VIII ETASJE : 5 BRA : 129,4 m2 P-ROM : 126,4 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A1-53 / C-53

Bad

6,8 m²

Stue

36,1 m²

Sov

11,0 m²

Vask

WI

2,3 m²

1,6 m²

4R Leilighet Type - VIII 129,4 m²

Gang

11,0 m²

Entre 4,7 m²

Bad

Bod

5,7 m²

3,0 m²

Spis / Kjøkken 17,8 m²

Sov

10,3 m²

WI

3,2 m²

Sov

7,5 m²

Terrasse 83,9 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

2R Leilighet

2R Leilighet Trapp/ Heis

Gang

Gang 4R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg C

4R Leilighet

Plan bygg A1

4R Leilighet

4R Leilighet

Trapp/ Heis

4R Leilighet

4R Leilighet

Plan bygg C

35


STADIONKVARTALET LEILIGHET - III

ANTALL ROM : 2 Type. III ETASJE : 2-4 BRA : 53,4 m2 P-ROM : 50,4 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

C-21*, C-31, C-41

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Balkong 8,0 m²

Stue

Bad

12,1 m²

5,5 m²

Sov

13,1 m²

2R Leilighet Type - III 53,4 m²

Gang 3,8 m²

Entre 4,7 m²

Bod

3,0 m²

Spis / Kjøkken 8,2 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

36

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1


STADIONKVARTALET LEILIGHET - I

ANTALL ROM : 3 Type. I ETASJE : 2-4 BRA : 72,5 m2 P-ROM : 69,5 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

C-22*, C-32, C-42

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Bod

3,0 m²

Entre 3,7 m²

Sov Spis / Kjøkken

13,1 m²

12,4 m²

Bad

5,5 m²

3R Leilighet Type - I 72,5 m²

Stue

24,6 m²

Sov

7,4 m²

Balkong 29,4 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

4R Leilighet

2R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

3R Leilighet

2R Leilighet

Plan bygg A1

4R Leilighet

3R Leilighet

Trapp/ Heis Gang

4R Leilighet

4R Leilighet

3R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

2R Leilighet

2R Leilighet 3R Leilighet

Plan bygg C

37


STADIONKVARTALET LEILIGHET - II

ANTALL ROM : 4 Type. II ETASJE : 5 BRA : 91,3 m2 P-ROM : 88,1 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

C-51

Balkong 8,0 m²

Sov

Sov

Bad

8,2 m²

14,1 m²

7,0 m²

Entre

SLUSE

2,8 m²

2,3 m²

Gang 7,6 m²

Bad/Vask

Bod

Sov

4,5 m²

3,2 m²

7,5 m²

Bod

3,0 m²

4R Lejlighed Type - II 91,3 m²

Kjøkken/Spis 11,8 m²

Stue

16,8 m²

Bad

5,8 m²

Terrasse 12,0 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

2R Leilighet

2R Leilighet Trapp/ Heis

Gang

Gang 4R Leilighet

4R Leilighet

Plan bygg A1

38

Fasade mot Nord / Bygg C

4R Leilighet

4R Leilighet

Trapp/ Heis

4R Leilighet

Plan bygg C

4R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg A1


STADIONKVARTALET LEILIGHET - I

ANTALL ROM : 4 Type. I ETASJE : 5 BRA : 91,0 m2 P-ROM : 88,0 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

C-52

FELLES KORRIDOR 13,6 m²

Bad/Vask

Entre

4,1 m²

3,7 m²

3,0 m²

10,3 m²

Type - I 91,0 m²

3,2 m²

Bod

Gang

4R Leilighet

Bod

Kjøkken

Stue

11,7 m²

20,0 m²

Sov

7,2 m²

Sov

Sov

7,5 m²

12,5 m²

Bad

5,8 m²

Terrasse 47,1 m²

NORD PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Fasade mot Stadion / Bygg A1

Fasade mot Stadion / Bygg C

Fasade mot Nord / Bygg A1

2R Leilighet

2R Leilighet Trapp/ Heis

Gang

Gang 4R Leilighet

Fasade mot Nord / Bygg C

4R Leilighet

Plan bygg A1

4R Leilighet

4R Leilighet

Trapp/ Heis

4R Leilighet

4R Leilighet

Plan bygg C

39


4 roms, type IV, se side 31

2 roms, type I, se side 29

4 roms, type VII, kjøkken, se side 26

40

4 roms, type VII, se side 26


41


Prosjektbeskrivelse Interiør Det er lagt vekt på å skape moderne, lyse og innbydende interiører i leilighetene. Det betyr glatte veggflater med lyse farger og lune parkettgulv i enstavsparkett. Flislagte varmegulv i inngangsparti, bad og toalett. Bad Flislagte gulv og vegger og baderomsinnredning med helstøpt vask og benkeplate gir et delikat og moderne inntrykk. Innredningen leveres komplett med overskap og speil. Dusjhjørne med termostatbatteri, vegghengt toalett og blandebatteri. Kjøkken Leilighetene leveres med moderne og stilren kjøkkeninnredning, høytrykkslaminert benkeplate med nedfelt stålbeslag og ventilator med lys over komfyrplassen. Komfyr platetopp og oppvaskmaskin er inkludert. Ventilasjon Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det betyr at varmen i avtrekksluften fra leiligheten brukes til å forvarme friskluften som skal inn igjen. Resultatet er spart energi og lavere strømregning.

42

Garderobe Alle leiligheter leveres med én meter garderobeskap inkludert stang og faste hyller for hver viste sengeplass. Eksteriør Utvendig er det i størst mulig grad brukt vedlikeholdsfrie/vedlikeholdsvennlige materialer, som kan bidra til å holde fellesutgiftene så lave som mulig for beboerne. Prosjektet leveres med porttelefon. Utvendig nedgravd søppelløsning. Veranda Alle leiligheter leveres med veranda. Se størrelse på plantegninger. Personlige tilvalg Kjøper kan innenfor visse grenser foreta egne valg av interiørløsninger. Personlige tilvalg må avtales direkte med entreprenør. Parkering og oppbevaring Det medfølger én parkeringsplass pr leilighet i parkeringsgarasje med direkte adgang til heis og trapp til leilighetene. Det medfølger også én sportsbod i parkeringsanlegg eller felles bodanlegg. Organisering Stadionkvartalet byggetrinn 1 vil bli organisert som sameie. Sameiet håndterer alle

praktiske gjøremål på vegne av fellesskapet og gjør det å bo i leilighet til en enkel boform. Fellesutgifter Fellesutgiftene dekker bl.a. forsikring av bygningsmassen (NB ikke den enkeltes innbo), fremtidig utvendig vedlikehold, fellesstrøm, renhold i fellesarealer, heisdrift, snørydding og vaktmestertjenester, samt fellesavtale for TV, telefoni og bredbånd. Beboerne er selv med på å bestemme servicenivået i sameiet. Forbehold Bilder og tegninger i dette prospektet er kun til orientering. Hvitevarer, møbler og annen innredning er ikke en del av leveransen. Bygging starter så snart som mulig når 65% av prosjektet er solgt, nødvendige offentlige tillatelser er gitt og endelig beslutning om igangsetting av prosjektet er gitt av utbyggingsselskapets styre. Det beregnes ca 16 måneders byggetid. Den videre utbygging av området vil kunne medføre en viss sjenanse for beboerne inntil samtlige eiendommer er ferdigstilt. Det tas forbehold om endringer i byggeprosessen med tanke på tidsbruk og utførelse, samt endelige kommunale godkjenninger.


43


5

6

7

8

5. Deilig lunsj eller en cafe latte på Kamille? 6. Fra Mjøndalen Stasjon er det kun 9 min. til Drammen. 7. Mjøndalen bakeri & konditori holder fortsatt til i et vakkert, gammelt murhus. 8. Hos Dryss finner du morsomme og annerledes gaver til store og små. 9. Mindre enn 3 km. fra Stadionkvartalet, finner du Portåsen. Herman Wildenveys rike. I dag er plassen fullstendig restaurert og et yndet utfartssted.

44

Ide, layout og gjennomføring: Oktan Reklamebyrå Arkitekter/illustrasjoner: Link Arktektur AS Fotos: Nina Marshall, Shutterstock, Tor Keiser - Helicam Zoomtv.no, Oktan.

9


Diverse opplysninger Brukstillatelse skal foreligge ved overtagelse. Salget reguleres av Bustadoppføringsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan man likevel ikke kreve å få en kjøpekontrakt som bygger på Bustadsoppføringsloven sine bestemmelser. Omkostninger 2,5% av andel tomteverdien i dokumentavgift til staten. (Kr 3.750,-) Tinglysningsgebyr skjøte kr 1.060,Tinglysningsgebyr pr. pantobligasjon kr 1.060,Grunnbokutskrift kr 250,Forbehold om endring av statens satser og at Statens Kartverk godtar dokumentavgiftens grunnlag. Diverse Utbyggingen starter så fort som mulig etter at 65% av prosjektet er solgt og nødvendige offentlige godkjennelser foreligger. Byggetiden er ca 16 måneder fra oppstart.

Utbygger Vestaksen Eiendom AS. Ansvarlig meglerforetak Eiendomsmegler 1 Nedre Eiker. 3055 Krokstadelva. Tlf.: 32 27 42 50.

Følg oss på facebook.com/stadionkvartalet


STADIONKVARTALET det grønne nabolaget

Stadionkvartalet.no Kontakt vĂĽr megler: Ragnar Killingstad, Eiendomsmegler1 Nedre Eiker. Telefon: 32 27 42 54. Mobil: 905 81 556. E-post: ragnar.killingstad@em1.no

Stadionkvartalet prospekt  

Prospekt Stadionkvartalet Mjondalen Vestaksen eiendom

Stadionkvartalet prospekt  

Prospekt Stadionkvartalet Mjondalen Vestaksen eiendom