Page 1

ve ga ut al on gi Re

Næringslivet i drammensregionen

SEPTEMBER - 2013

3. årgang

Åpne eller lukkede nettverk?

Side 4

VERDIBASERT: Geir Olai Jordanger foretrekker åpne og verdibaserte nettverk som Kirkens Bymisjon. Bildet er tatt på Kirkens Bymisjons frokostmøte før sommeren da Thorvald Stoltenberg holdt foredrag.

Næringslivets dag 17. september

Side 6

Draka helt i 100

Side 10

Vil lage gründerportal

Side 13

Olav Thon tilbake til Drammen

Side 14

Følg med på “Børsen”

Side 18


t ær ingslive

s

N

42 g

R DN N A ST

da

BES

SS K O PÅ Ø

Få oversikt på lageret med Peritus Warehouse Solution

Peritus Warehouse Solution er en oversiktlig og utvidet lagerløsning som gir bedre effektivitet til lageret, basert på Microsoft Dynamics AX. Løsningen har samlet alle lagerfunksjoner og gir lagermedarbeiderne oversikt og verktøy tilpasset vareflyten. Lagerbeholdninger kan optimaliseres med automatiske trendanalyser, og dette gir innkjøper godt grunnlag for riktige bestillinger. I tillegg får ordrebehandlere god og oversiktlig informasjon. Peritus Warehouse Solution kan leveres med hånd-/truckterminaler som styrker effektiviteten ytterligere. Registreringer på disse terminalene oppdateres i sanntid i Dynamics AX, slik at fysisk lagerbeholdning til enhver tid vil være riktig. All registrering av varer inn/ut, flytting og telling gjøres med terminalene, og gjør at det ikke er behov for etterregistrering av data. Lagermedarbeiderne har kun én løsning å forholde seg til. Ta kontakt idag hvis dere ønsker mer informasjon!

Peritus AS Postboks 2297 3003 Drammen

Tlf: 93 26 43 10 E-post: info@peritus.no www.peritus.no


Leder

Næringslivets ropert

Næringslivets dag har i over 10 år vært en av de viktigste møteplassene for regionens næringsliv. Også i år er det fullbooket med nær 70 bedrifter som kan vise seg frem for hverandre og de flere hundre som besøker Union Scene tirsdag 17. september. I tillegg til mye spennende i stand-områdene, byr vi på to pangforedrag med Øystein Dørum, sjefsøkonom i DNB Markets og Åge Skinstad, sportssjef i Norges Skiforbund. Alt dette kan du lese mer om i denne utgaven av Drammen24. Du kan også lese mer om temaet nettverk og betydningen av dette for næringslivet, og om vårt tilbud til nyetablerere i drammensregionen. Høgskolen i Buskerud er på offensiven mot næringslivet etter beslutningen om BIs avvikling i Drammen, og profilen er administrerende direktør Tom-Erik Svendsen som har flyttet sin virksomhet til Sande. Det er også hyggelig å ønske hele 75 bedrifter velkommen som nye medlemmer i DNF og næringsrådene våre siden april. Er din bedrift medlem? God lesning! Hans-Petter Tonum Daglig leder i DNF

R LIE

ÆR

ING

S ÅD

Denne utgavens hovedtemaer er nettverk og «Næringslivets dag», som arrangeres på Union Scene 17. september. Det å bygge nettverk er en viktig oppgave for næringslivet. Vi som er i næringslivsforeninger og næringsråd jobber mye med å tilrettelegge for næringslivet på ulike områder. Det viktigste vi kanskje gjør i så måte er å legge til rette for at ulike aktører fra næringslivet rett og slett treffer hverandre. Gjennom våre nå 13 bransjeog temanettverk, og de seks næringsrådene vi er sekretariat for i drammensregionen, skaper vi mange møteplasser gjennom året med blant annet over 100 arrangementer.

N

R

Mottakelsen av Drammen24 har vært overveldende. Det er helt tydelig at et eget næringslivsmagasin for drammensregionen har vært etterlengtet. En av våre fremste oppgaver i Drammen Næringslivsforening er å skape arenaer for næringslivet vårt. Drammen24 er en slik arena. Her har vi muligheten til å fokusere på aktuelle saker i næringslivet generelt og blant våre nær 900 medlemsbedrifter spesielt. Medlemsbedriftene selv har også fått sine egne populære sider «Børsen» for kunngjøringer. Etter en regional utgivelse i april og en nasjonal i juni, er utgaven igjen myntet på næringslivet i drammensregionen.

- veien til et sterkere næringsliv!

Drammen Næringslivsforening (DNF), som har nærmere 850 medlemsbedrifter, er en upolitisk interesseorganisasjon som samler drammensregionens næringsliv. DNF skal være talerør for drammensregionens næringsliv og jobbe for at rammebetingelsen for disse er best mulig. I tillegg skal DNF skape arenaer der medlemsbedriftene kan utvikle seg. DNF er organisert langs to akser; en geografisk akse som består av næringsrådene i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Sande og Svelvik, og en bransje- og temaakse som har totalt 13 nettverk.

Forsidebildet:

Thorvald Stoltenberg holder foredrag for deltakerene i nettverket til Kirkens Bymisjon.

Utgiver: Drammen Næringslivsforening prosjektlederE: Ove Andheim (annonse, trykk og distribusjon) og Per-Jan Brekke (redaksjonelt) DESIGN: Oktan Forsidefoto: Ingrid Viddal reportasjetips: Godt Sagt kommunikasjon · Tlf. 32 80 62 50 · post@ godtsagt.no Trykk: TrykkService Opplag: 8.000, distribuert med Posten Annonser: Ove Andheim. Tlf. 905 90 706 · ove.andheim@oktan.no Ansvarlig redaktør: Hans Arne Odde · Tlf. 922 68 456 hans.arne@godtsagt.no

De beste teateropplevelsene kommer i november! 4 nye forestillinger for voksne: Perfekt å dele, -med en eller flere! Grupperabatter! www.brageteatret.no

Broene Snakk til meg Desiring Machines Happy Happy Love

8.-24. november 3


_ Ikke noe du kan velge – Nettverk er ikke noe du kan velge å delta i. Det er noe du er en del av og må lære å manøvrere i. Det sier førsteamanuensis ved Institutt for markedsføring ved BI i Stavanger, Morten Abrahamsen, som er ekspert på nettverk, både åpne og lukkede. – Det snakkes mye om nettverk for tiden – sosiale, personlige nettverk og lukkede nettverk. Innen industriell markedsføring definerer vi nettverk som summen av alle relasjonene en bedrift har. Slik sett har alle firma nettverk – gjennom leve-randører, samarbeidspartnere og kunder, sier Abrahamsen i et foredrag som er publisert på skolens nettsider. Kilde til makt og konflikt – Nettverk representer muligheter og begrensninger. De er kilde til makt og konflikt, men også til samarbeid og gjensidig utvikling. Måten du klarer å bygge og utvikle dine relasjoner på, vil være avgjørende for hvordan du lykkes som bedriftsleder, understreker han. – Resultatene våre viser at nøkkelen til å forstå hvordan posisjoner endres, ligger i å forstå hvordan bedrifter tolker sine og andres posisjoner - det vil si hvordan de definerer sine nettverksroller, påpeker Abrahamsen. Endringene viktigst Bedrifter kan ha en unik posisjon i nettverket, for eksempel være en leverandør, men velger å utøve denne posisjonen på forskjellige måter, for eksempel ved å være aktiv eller passiv. – Endringer av posisjoner foregår dermed gjennom å endre egen og andres rolleforståelse, konkluderer førsteamanuensisen som har følgende praktiske råd for best mulig utbytte av nettverk: Fem gode råd 1. Nettverk er ikke noe du velger, men noe du har. Du bestemmer hvordan du vil bruke det. 2. Skal du spille en viktig rolle i nettverket ditt, må du tilby funksjoner andre bedrifter ser på som attraktive. 3. Skal du endre nettverket til din fordel, må du utfordre din egen og andre bedrifters rolleoppfatning. 4. Rolleendring kan skje utenfra ved å styrke relasjoner til bedrifter som deler din oppfatning, eller innenfra ved å påvirke dine samarbeidspartnere gjennom dialog og forhandlinger. 5. Husk at andre er minst like smarte som deg! Du kan forsøke å påvirke nettverket til din fordel, men slik tenker også dine samarbeidspartnere

FELLES FORSTÅELSE: Daglig leder av Trysilhus Areal, Geir Olai Jordanger og daglig leder i Enter Kompetanse, Gro Schøne er enige om at det er viktig å være med i et nettverk for å lykkes i næringslivet. 4

Benytter lukkede nettverk Lukkede nettverk er blant de fem viktigste nettverkene for egen forretningsdrift i Nedre Buskerud. Tekst: Per-Jan Brekke

Foto: Ingrid Viddal og Per-Jan Brekke

Det viser en undersøkelse Drammen24 har gjort blant medlemmene i Drammen Næringslivsforening. I forbindelse med denne månedens spørsmål ba vi foreningens medlemmer om å velge ut de fem viktigste nettverkene med tanke på egen forretningsdrift. Ikke uventet var det DNF som fikk flest (82,27 %) stemmer fra de 140 som deltok. På andreplass kom Byen Vår Drammen med 38,3 % tett fulgt av Omdømmeprosjektet Drammen og Strømsgodset IF, som begge kom på på fem-påtopp-listene hos 34,75 % av stemmegiverne. Og like bak der kom lukkede nettverk (29,79 %), altså nettverk der man kun kan bli medlem gjennom andres anbefalinger som eksempelvis Rotary, losjer og St. Olavs Klub.


Lokale idrettsråd er ellers, i tillegg til Skisprinten og Elvefestivalen, er også mye benyttet som nettverk for å bygge opp om egen forretning.

Lite sans for lukkede nettverk

Skaper synergieffekter

– Jeg har egentlig lite sans for lukkede nettverk. Skal man drive med relasjonsbygging i forretningslivet så bør det foregå mest mulig åpent, sier Jordanger som selv foretrekker verdibaserte nettverk, som rundt Kirkens Bymisjon.

Mer overrasket er Trysilhus-lederen over at lukkede nettverk kommer relativt høyt på listen.

Daglig leder i Enter Kompetanse, Gro Schøne, er en av dem som benytter seg mye av Strømsgodset-nettverket. Vinn-vinn-situasjon

Daglig leder av Trysilhus Areal i Drammen, Geir Olai Jordanger, var nylig med å starte opp det nye næringsrådet i Sande og mener det å være med i ulike nettverk er svært viktig i næringslivet. – Det er selvsagt mulig å drive et firma uten å være med i noen spesielle nettverk, men jeg er ikke i tvil om at det er mye tyngre og gir mindre utvikling å stå utenfor. Ved å delta i nettverk får man utnyttet ressursene bedre og kan skape gode synergieffekter. Men det holder ikke bare å være med i et nettverk; det er avgjørende for utbyttet at man selv er en aktiv deltaker, sier Jordanger som ikke er overrasket over at DNF er det mest foretrukne nettverket i vår drammensregionen.

– Det som også er viktig med nettverk er at selskapet kan stå last og brast med nettverkets verdier, påpeker Jordanger som også synes idrettslag er en fin arena for nettverksbygging. – Det gir gode signal utad når man støtter byen eller kommunens idrettslag. Det er for eksempel viktig for hele Drammen og regionen at Strømsgodset nå gjør det så godt. Det er også positivt for selskapene som blir assosiert med klubben og som har vært med på å støtte laget i tykt og tynt, mener han.

– Jeg foretrekker å bruke åpne nettverk og benytter spesielt mye Strømsgodset-nettverket blant annet fordi vi samarbeider med SIF Toppfotball om prosjektet Blå Ressurs. I tillegg bruker jeg nettverket til NHO en del, sier Schøne som også er overrasket over at det er såpass mange som benytter seg av lukkede nettverk. Hun mener det er viktig for bedriftens omdømme å være med i et nettverk og at det er en forutsetning av man er en aktiv deltaker i nettverket. – Det er en vinn-vinn-situasjon å være med i et nettverk. Du oppnår synergieffekter og kan benytte deg av de andre deltakerne, sier Entersjefen til Drammen24.

VERDIBASERT: Geir Olai Jordanger foretrekker åpne og verdibaserte nettverk som Kirkens Bymisjon. Bildet er tatt på Kirkens Bymisjons frokostmøte før sommeren da Thorvald Stoltenberg holdt foredrag. 5


Tror på myk økonomisk landing Tekst: Per-Jan Brekke /Norges Skiforbund Foto: Stig B. Fiksdal rum, tror Markets, Øystein Dø Sjeføkonom i DNB rtssjef i spo ns nomisk vekst, me på en moderat øko e team. god på r tro , tad Åge Skins Norges Skiforbund, arrangeres Næringslivets dag som Begge blir å høre på . ber tem sep i t mid mmen på Union Scene i Dra står bak Næringslivsforening som Det er Drammen Næ full-booket nå det er et sseområd ringslivets dag og på me n, Hans-Petter . Leder for foreninge med over 70 stands et er å øke ent em let med arrang Tonum, påpeker at må en. ensregion samhandelen i dramm Profilere egen bedrift at mange ring for næringslivet her – Det er en felles utford slivets ring Næ er utenfor regionen. kjøper varer og tjenest på rerift bed n ege re file et til å pro dag er en god muligh se kan n esse, samtidig som ma gionens største B2B-m . han r sie har å by på, hva de andre bedriftene , har overrkets, Øystein Dørum Ma B DN i m ono – Sjeføk ng” på sitt ndi utsikter: Norsk mykla skriften ”Økonomiske

foredrag. e i kneståustrilandene nå er opp Dørum slår fast at ind for tsatt det at ker n, men understre ende etter finanskrise er skikien nom øko e nal internasjo er langt fram før den kelig på beina igjen. Myk landing lige og priigheten høy og de offent – Veksten er svak, led 
Rentene re. sto g erli tsatt uhåndt vate gjeldsbergene for lysere på mener Dørum som ser vil holde seg lave lenge, situasjonen i Norge: mykt, med nomien ut til å lande – Her hjemme ser øko DNBs sjer rmeste årene, påpeke moderat vekst de næ arrangepå er ing der yper sine vur føkonom som altså utd ber. mentet den 17. septem rges Skiforsjef for langrenn i No Det skal også sports elen ”Gode titt har ag Hans foredr bund, Åge Skinstad. er planen ha ”. Sportssjefen skal ett team - Alltid i endring til Drammen ll sta tsutøvere fra sin med et par toppidret denne dagen.

Næringslivets dag 17. september:

Derfor er de med MSD Ellen Larsen-Nyhus – MSD er et globalt konsern, men for oss er det viktig å vise at vi også er en del av næringslivet i Drammen og Buskerud. Dessuten gir det oss en anledning til å knytte flere kontakter.» Estee
 Philip Angus Rue – Det er for å synliggjøre oss. Deloitte Vidar Nesse – Det er en viktig møteplass for å treffe forbindelser og synliggjøre hva Drammen kan tilby av tjenester. Bilia Ulf A. Vatne – For oss er Næringslivets dag en fin anledning til å profilere oss overfor næringslivet i regionen. Vi har erfart at vi kommer «tett på» potensielle beslutningstakere, noe som gir grunnlag for ytterligere fremtidige dialoger. Kirkens Bymisjon Jon Dahl – Næringslivets dag er kanskje ikke en arena der man forventer å finne Kirkens Bymisjon, men vi har vært med i fire år og synes responsen på vår deltakelse har vært svært så god. Gjennom utdeling av brosjyremateriell får vi markedsført våre ulike avdelinger og tilbud, samtidig som vi knytter viktige kontakter blant andre stand-aktører. Drammen Data Øyvind Isebakke – Som ny daglig leder av AS Drammen Data synes jeg det er en god måte for oss å kunne markedsføre oss i næringslivet, og fortelle at vi nå inngår samarbeid med Saga Services. I tillegg ønsker vi også å profilere oss overfor bedrifter i Drammen samt eventuelle fremtidige kandidater. Sparebanken Øst Ole Jørgen Høgnes – Næringslivets dag er en av årets viktigste arenaer for nettverksbygging samt at man får høre inspirerende foredrag. Vi ønsker å synliggjøre tiltaket samt komme i dialog og kontakt med næringslivet.

NOMI: FOREDRAG OM ØKO (t.h.). rkets, Øystein Dørum Ma B DN i m Sjeføkono BUILDING: : FOREDRAG OM TEAM i Norges Skiforbund, Sportssjef for langrenn Åge Skinstad. 6

Dialog Eiendomsmegling Frode L. Nyhus

– Vi ønsker å profilere selskapet og bygge nettverk.

Program næringslivets dag kl 09.00 kl 09.15 kl 10.00 kl 11.00 kl 13.15 kl 15.30

Åpning Foredrag ved Øystein Dørum Åpning av standområdet Lunsjbuffet (forhåndsbestilles) Foredrag ved Åge Skinstad Messen stenger

Det er gratis adgang for alle og ingen påmelding.

Blå Kors Magnus Angeltveit – Blå Kors deltar med Barnas Stasjon Lier og Drammen som er et nytt tiltak i distriktet. Vi ønsker å synliggjøre tiltaket samt komme i dialog og kontakt med næringslivet. Xtra personell Kathrine Kreutzer – Xtra personell deltar på Næringslivets dag da dette arrangementet gir Xtra personell en unik mulighet til å bli mer synlig samtidig som vi blir enda bedre kjent med andre aktører i næringslivet i Drammen. Dette er en viktig arena for å treffe eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere. I tillegg er dette en arena for å pleie og utvide sitt nettverk som gir positive synergier på sikt for alle deltakere. Subsea Valley Erik Jølberg – Ideen til Subsea Valley kom under et bedriftsbesøk til TESS fra BI Drammen. Vi anser det også uhyre viktig med kontakt ”på tvers” i næringslivet og mellom næringslivets aktører og utdanningsinstitusjonene. Derfor er vi her. BDO Jan Riegels – Dette er en naturlig arena for BDO å være til stede på. Vi er en av regionen største tilbydere av tjenester innen revisjon, rådgivning og foretaksservice. Denne dagen gir oss en flott mulighet til å møte mange spennende mennesker, høre på gode foredrag og i tillegg vise oss fram for næringslivet i Drammen. Nes Prestegjelds Sparebank Tore Bermingrud – Det er nyttig for oss å delta og treffe potensielle kunder og samarbeidspartnere. Det er tredje året vi deltar med egen stand. Fønix Kompetanse AS Kristin Haftorn Johansen

– Vi deltar for å markedsføre oss som en aktiv tilbyder og viktig bidragsyter i utviklingen av kompetansemiljøene i Drammen. I tillegg synes vi at virksomhetene i Drammen kan handle mer lokalt. Hvorfor gå over bekken etter vann? SKILT design Morten Fretheim – Vi deltar på dette arrangementet da vi ønsker å være mest mulig synlig i lokalmiljøet og tilgjengelig for næringslivet. I tillegg ser vi på dette i et lengre perspektiv som merkevarebygging.


Moderne Rom AS Truls Moholdt – Moderne Rom AS ser næringslivets dag som en ypperlig mulighet for å vise fram produkter og knytte nye kontakter. Jeg har deltatt på Næringslivets dag flere ganger og er imponert av både kvalitet på foredragsholdere og et sterkt oppmøte fra Drammens næringsliv. Albjerk Bil Arve Dimmen – Det er nå andre gang Albjerk Bil er med her, og vi ser på det som en viktig arena. Her får vi profilert vårt firma mot nye og eksisterende kunder, samt lært mer om næringslivet i Drammen. Vi har et stort produktspekter fra små varebiler til luksusbiler. Vel så viktig som selve messen, er oppfølgingen av potensielle kunder i etterkant. Albjerk har stort fokus på å yte god service og å etablere et godt kundeforhold. Union Eiendomsutvikling Laila Hänninen – Vi ønsker å presentere prosjekter i regi av selskapet samt at Næringslivets Dag er fin møteplass for å etablere nye relasjoner.

Vil lage gründer-portal Det vurderes nå å etablere en egen digital portal som skal hjelpe gründere og etablerere i Drammensregionen med å utvikle sine ideer og prosjekter. Tekst og Foto: Per-Jan Brekke

Bjørg Fjell Bemanning Kjersti Reffhaug Eie – Vi deltar på Næringslivets dag for å få en annerledes dag, for å treffe våre forretningsforbindelser og for å bygge nye relasjoner. Vi har deltatt hvert år siden starten. ProAktiv Helse Anne Gro Sunde Franer – Vi ønsker å være med på Næringslivets dag for å vise oss frem og skape kontakter. Vi har vært i markedet i 16 år og er nå i sterk vekst. Vi ønsker at næringslivet i Drammen skal vite om oss, og satse på sine ansatte, og vi gleder oss til å delta. Berg-Hansen Reisebureau Kristine Enge – Vi er et forretningsreisebyrå som hjelper ansatte i bedrifter i Buskerud med bestilling av fly, hotell og leiebil i tillegg til arrangement, som kurs, konferanse, personal og kundeturer. Vi deltar for å profilere oss mot de bedrifter som ikke kjenner til vår profil og produkter. 
 Autra Merethe Evensen – Vi ønsker å være med på Næringslivets dag da vi i mange år har vært en Drammensbedrift som nå har flyttet til Lier, og vi vil gjerne støtte opp under næringslivsaktiviteter her i regionen. Vi bruker Næringslivets dag til å lete etter nye kunder og nye partnere samt pleie kunder vi allerede kjenner. Dette er rett og slett en veldig hyggelig arbeidsdag på Union. EFG Hov+Dokka AS/Office Interiør Mariann Wessel Fevang – Vi deltar på Næringslivets dag for å profilere vårt firma overfor andre medlemmer i DNF og næringslivet i Drammen og Buskerud generelt. Vi ser på det som en flott sjanse til å vise noen av våre nyheter, pleie forhold til eksisterende kunder og bli kjent med nye kunder og deres prosjekter. Aass Bryggeri Synnøve Wisløff Samuelsen – Vi deltar på Næringslivets dag fordi dette er et flott arrangement som samler næringslivet i regionen. Det er også en fin arena for å vise vårt engasjement for næringslivet i Drammen. Aass Bryggeri er en stolt drammenser som er opptatt av at lokalt næringsliv består.

Lyst Mer Lyst på på Mer ny arbeidskraft? ny jobb? jobb? arbeidskraft? Kontakt Kontakt oss! oss!

Foreslår tiltak: Leder for styringsgruppen bak for prosjektet om gründerskap og etableringstilbud i Drammensregionen, Mette Thielemann, vil ha en egen digital portal for gründere. Det bekrefter Mette Thielemann i Drammen Næringslivsforening (DNF). Hun leder styringsgruppen i et forprosjekt om gründerskap og etableringstilbud i drammensregionen. – Bakgrunnen for prosjektet var at mange gründere tok kontakt med DNF med tanke på hvordan de skulle utvikle sine prosjekter og idéer videre. De slet med å finne fram i jungelen av tilbud, og de tilbudene som var mest synlige var kun for nyetablerere. Dermed inviterte vi til et dialogmøte med en rekke ulike interessent-grupper, og der fikk vi bekreftet at dette er en utfordring som må tas tak i, sier Thielemann. Må bli mer synlig Det ble utarbeidet en prosjektrapport som skulle utrede innholdet i og muligheten for en felles plattform knyttet til veiledning for gründere og nyetablerere i Drammensregionen. Rapporten, som er utarbeidet i samarbeid mellom DNF og Drammen kommune, konkluderer med at det er stort behov for å både samordne tilbudene og gjøre dem mer synlige. – Det er mange ulike tilbud til gründere, men det hjelper lite når det er vanskelig å finne fram blant et utall private tilbud, støtteordninger, regelverk og offentlig byråkrati. Vi foreslår derfor å opprette en felles portal for drammensregionen der vi samordner alle lokale tilbud samt offentlige regler og støtteordninger som er aktuelle. – Vi har forhåpninger om at en slik portal kan være oppe og gå innen årsskiftet, sier styringsgruppelederen. Gründer-HUB Styringsgruppen skal legge fram forslag til tiltak for de involverte kommunene (Lier, Drammen, Svelvik, Sande, Nedre Eiker og Øvre Eiker) og Buskerud fylkeskommune i løpet av denne måneden. Da blir det også bli vurdert tiltak på lang sikt som etablering av et samlingssted for gründere med tanke på å utvikle idéer og prosjekter. – Det vil nok på sikt være behov for et eget samlingssted for drammensregionen, men det har ingen hensikt å etablere det før vi har fått på plass et skikkelig innhold og gjennomtenkte løsninger, sier Mette Thielemann. Styringsgruppen for prosjektet har bestått av Kristin Haftorn Johansen, Fønix Kompetanse As, Kari Lien, Drammen kommune, Hege Eiklid, Driv inkubator AnneLise Lervåg, Etablererveiledningen og Mette Thielemann fra DNF. Innleid prosjektleder har vært Bente Aksnes fra Fønix Kompetanse AS

7


Det som teller Vi kunne snakket om at MSD (Norge) AS er 150 ansatte som hver dag jobber for at norske pasienter skal få tilgang til behandling av en rekke sykdommer og tilstander. Eller om at vi er størst i Norge på klinisk legemiddelforskning. Eller at vi gjør alt dette fra våre lokaler på Papirbredden i Drammen, der vi også nylig ble Norges første miljøsertifiserte legemiddelfirma. I stedet vil vi vise deg hva alt vi gjør egentlig dreier seg om. Scan QR-koden, eller gå til www.etnestenheltvanligliv, og se videoene om hva som egentlig teller.

www.msd.no MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, telefon: 32 20 73 00, faks: 32 20 73 10

8


Forbedre konkurranseevnen - kjør en LEAN benchmark revisjon og finn forbedringspotensialet! Kontakt Fredrik Gaustad: fg@leanmap.com eller mob. 90579409 Les mer: www.leanmap.com

Drammens flotteste Drammens flotteste lokaler veD elvebreDDen lokaler veD elvebreDDen

• Catering• Catering • Møteservering • Møteservering • Selskap• Selskap • Konferanse • Konferanse • Kurs • Kurs

Grønland 58 t: 32 20 64 74 Grønland 58 t: 32 20 64 74 www.cafepapirbredden.no www.cafepapirbredden.no

AltAlt som gjelder biler. som gjelder biler. Alt som gjelder biler. OgOg litt til. Alt litt somtil. gjelder biler. Og litt til. Og litt til. Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. Bilia - din-billeverandør uansett bilbehov. www.bilia.no betjent med eDialog Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. - betjent med eDialog Bilia din billeverandør uansett Tlf. www.bilia.no 854 25 900 www.bilia.no - betjent med eDialog bilbehov. Tlf. 854 25 25900 900 www.bilia.no - betjent med eDialog Tlf. 854 Tlf. 854 25 900

Din Din samarbeidspartner samarbeidspar tner innen: i nn e n: Adressering A dresserin g • Plastpakking Plastpa kkin g • Håndarbeide Hå nda rb eid e • Pakking Pak k i ng �������������������������

�����������

Tlf.: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no 9


Draka helt i 100 Tekst: Per-Jan Brekke Foto: Torbjørn Tandberg

Industrieventyret startet på et lite siderom i et akevittdestilleri. 100 år senere er Draka en del av verdens største kabelkonsern med base i Milano.

Draka Norsk Kabel AS er etterkommeren til AS Norsk Kabel Fabrik, på folkemunne bare kalt for ”Kabel`n”. Kabelfabrikken ble etablert av Alf Tandberg i 1913 i lokalene til Tandbergs destilleri, produsenten av kjente Drammens Aquavit, i Tandberggården i Øvre Storgate. Tre år senere, da forbudstiden inntok Norge, ble det slutt på akevittproduksjonen. Tandberg og hans kompanjong ingeniør Olaf Temte, som hadde jobbet på en kabelfabrikk i Østerrike, satset derfor alt på ”Kabel’n”. I 1963 ble det flytting og ny oppstart på Holmen der selskapet har hatt hovedbase siden. I dag har de i tillegg et logistikksenter med lageravdeling i Øvre Eiker. Fabrikken er nå Drammens største industriarbeidsplass med 235 ansatte. Totalt går det nå 40.000-50.000 tonn med kabel inn og ut av bedriften per år. Omstilling og kompetanse

– Det har vært endringer hele veien med nye eiere, oppkjøp og omstruktureringer. Selskapet, ledelsen og ikke minst de ansatte har vist stor vilje og evne til omstilling. Medarbeiderne og deres stadig nye kompetanse har vært nøkkelen til selskapets suksess gjennom alle disse årene, 10

sier administrerende direktør Hans Henrik Bruusgaard. En av de ansatte er Dan Hoen (38) fra Hokksund: –Jeg har jobbet her i åtte år, og det er stadig nye utfordringer i tillegg til at vi har et kjempegodt arbeidsmiljø, sier han og får støtte av Kjell Berntsen som har 40 år i selskapet bak seg. – Det er mange gode grunner til at mange blir så lenge her i firmaet, sier Kjell. Gabriella Sjøgren (24) fra Drammen er nylig begynt som produksjonsmedarbeider, og det angrer hun ikke et sekund på: –Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Jeg kjempetrives både med jobben og med kollegene. Italienerne vil utvide

Direktør Bruusgaard legger vekt på at Draka ikke lenger er den gode, gamle trauste «Kabel’n». – Vi er blitt et moderne, innovativt og internasjonalt selskap. 60 % av det vi produserer her på Holmen blir eksportert, sier Bruusgaard som i 2011 fikk oppleve en ny milepæl i selskapets 100 år lange historie:

Da ble Draka en del av det italienske gigantselskapet Prysmian Group. Konsernet, som er registret på børsen i Milano, er verdens største kabelprodusent med 22.000 ansatte fordelt på 98 fabrikker i 50 land, og med en årlig omsetning på 60 milliarder kroner i 2012. – Det er klart at det er en overgang å få nye, store internasjonale eiere. De ønsker å gjøre ting på sin måte, men så langt har samarbeidet fungert veldig greit. Konsernledelsen har stor tro på virksomheten her i Drammen, understreker Bruusgaard som denne dagen tar i mot italienske gjester. – Vi snakker om noen nyinvesteringer og utvidelser, det er alt jeg kan si, smiler han. Store sjøkabelkontrakter

Selskapets hovedsatsingsområder nå og i årene som kommer vil være offshore, og ikke minst sjøkabler til de nye vindparkområdene til havs. – Det nye mellomlageret her i Drammen, med plass til 6000 tonn sjøkabel, har gitt nye muligheter, og vi er stolte over at vi nå har fullført vår første vindkraftkontrakt til Walney II-feltet utenfor Irland, sier Bruusgaard. Oppdraget omfattet produksjon og installasjon av 60 kilometer undervannskabel - levert fra Drammen.


«Plunder»: Flinke folk er nøkkelfaktor hos Draka. Her ordner Kjell Berntsen det han kaller «litt plunder» i forbindelse med slutt-testing av kabel.

For Walney II prosjektet er det produsert, levert og installert 60 kilometer sjøkabel fra fabrikken i Drammen. I etterkant har selskapet også kapret en sjøkabelkontrakt til det som blir Europas største vindpark til havs; Gwynt Y Mor utenfor Wales. – Her holder vi nå på å sluttføre produksjonen av 160 kilometer sjøkabel, og installasjonen av kablene ble påbegynt tidligere i år. Disse to prosjektene alene har en verdi på cirka 400 millioner kroner for virksomheten i her i byen, sier Bruusgaard. I tillegg er det inngått kontrakt for 95 kilometer kabel til Baltic 2-feltet i Østersjøen. Nye muligheter

Direktøren har tro på Drakas fremtid, selv om han ikke vil garantere 100 nye år for hjørnesteinsbedriften. – Det er veldig mye spennende som skjer i tiden som kommer. Jeg tror nye markeder vil åpne seg, slik som bølgekraft, tidevannskraft og alt det nye som skjer innen olje- og offshore der krav til sikkerhet bare vil øke i årene som kommer.

Entusiastisk: Administrerende direktør Hans Henrik Bruusgaard forteller om Draka Norsk Kabels historie og framtidsutsikter.

Meter på meter: Draka har et mellomlager på Holmen i Drammen med plass til 6000 tonn med kabel. Her er kveiles 38 kilometer sjøkabel på plass.

Kabelprat: Spesialarbeiderne Ruben Sagbakken (t.h.) og Jørn K. Opseth i fagprat med administrerende direktør Hans Henrik Bruusgaard (t.v.)

Produksjon: Her lages en sjøkabel som skal til Tyskland.

Italiensk visitt: Representanter fra de italienske eierne i Prysmian Group var nylig på besøk på Draka og diskuterte blant annet mulighetene for utvidelser. Fra venstre: Hans Henrik Bruusgaard, Gisle Hegstad, Per Selbo, Franco Ruffinazzi, Allessandro Perego, Tomas Andersson og Trine Edvartsen. Trives blant gutta: Draka Norsk Kabel skulle gjerne hatt flere jenter i produksjonen. En av få er Gabriella Sjøgren fra Drammen som stortrives i det ellers mannsdominerte miljøet.

11


bdo ET bEVISST VALG

BDO er et av Norges største revisjons- og rådgivingsselskap med over 1.200 ansatte og nær 70 kontorer over hele landet. Vi tilbyr tverrfaglig kompetanse innen revisjon, rådgivning, skatt & avgift samt foretaksservice. Nærhet til kunden, tett oppfølging og overføring av kompetanse er viktig for oss. Vi er levende opptatt av det lokale næringslivet og målet er å gi deg den beste kundeopplevelsen. For mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg, ta kontakt: Tlf.: 32 88 21 50 - drammen@bdo.no www.bdo.no

BDO_Drammen_216x286_aug.indd 1

12

23.08.2013 17:55:49


Det er bedre å være stor kunde i enMindre litenbedrifter banktrenger ennenenmindre, liten men personlig bank som kjenner sine en stor bank kunderkunde og deres ibehov. Vår ambisjon SS K O PÅ Ø

R DN

N STA

Helseprodukter for næringslivet. Sko, såler, støttebandaser, reisestrømper, Tempur, hud- og fotpleie. Alt på blåresept, brystproteser, diabetes, urinlekkasje, stomi og ernæring.

er ikke å bli størst, men best for våre kunder. Ved å unngå å bli for store har vi fortsatt oversikten over våromkundeVelkommen til en samtale masse, og kan beholde den finansiering, banktjenester og personlige forsikring! kontakten mange av våre fornøyde kunder savnet i de større bankene. Som medlem av Terra-alliansen kan vi allikevel tilby de samme løsninger som storbankene.

t ær ingslive

s

N

14

g

t ær ingslive

da

g

28

BES

N

NR

da

ND STA

s

BES

SS K O PÅ Ø

i en liten bank enn en liten kunde i en stor bank

Svein Tore Lund •Lån •Leasing •Kreditt

Tove Mortensen •Garantier •Skadeforsikring •Livsforsikring

Tore Bermingrud •Tjenestepensjon •Sparing/ plassering

Vi har kompetansen, tryggheten og ser vicen!

Ing. Rybergsgt. 48, Drammen Tlf. 32 20 23 50 www.helsevekst.no

Bragernes Torg 1 A, Postboks 354, 3001 Drammen, Tlf 32 20 25 50

110.000 lesere på nett og papir hver dag

TID til den gode idéen Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift.

Vi deler vår kunnskap med næringslivet

w w w . o k o n o r. n o

Økonor Elvebyen Nedre Storgate 11, oppg. B, 3015 Drammen elvebyen@okonor.no Tlf: 32 20 62 90

Seminar: Internasjonal handel og MVA PwC i Drammen 17. sept. kl. 08:30-11:30 Informasjon og påmelding: www.pwc.no/kurs

© 2013 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS som er en separat juridisk enhet og et uavhengig medlemsfirma i PricewaterhouseCoopers International Limited.

Vi kan Emballasje! 13


Program

• Politiske rammevilkår for nærings- og boligutvikling i Bukerudbyen, Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen • Utviklingsplaner – muligheter og begrensninger i min kommune; Rune Kjølstad,ordfører i Røyken og Synnøve Tovsrud, kommunalsjef i Lier • Eiendomsutvikling i 100 år, visjonære tanker fra en erfaren kar …, Olav Thon, Olav Thon-gruppen • Prosjekt- og reguleringsarbeid med arkitekt – effektivt, miljøorientert og

kostnadseffektivt, Øystein Rognebakke, leder/partner Arkitektfirma Halvorsen & Reine • Et blikk på gesimshøyder i Drammen, Rognebakke fortsetter • Eiendomsfinansiering, utvikling og trender – alternative finansierings ordninger, Espen Jorvang, ansvarlig større eiendomsprosjekt Danske Bank i Oslo • Due diligence ved eiendomstransak sjoner – fallgruver og muligheter,

Andreas Fuglesang og Bjørn Solheim, advokater Svenssons Nøkleby • Skatte- og regnskapsmessige sider ved eiendomsforvaltning og transak sjoner, Fuglesang og Solheim • Hvordan realisere et utviklingsprosjekt – hvordan blir veien til og hvor ender den? Jon Kristian Lunke, administre rende direktør Ticon • Totalentreprise kontra «åpen bok» – erfaringer og muligheter, Arne Riise, daglig leder Strøm Gundersen

Eiendomsdagen 10. oktober FOREDRAGSHOLDER: Den karismatiske investor-legenden fra Hallingdal; Olav Thon, holder foredrag på Eiendomsdagen på First Hotel Ambassadeur den 10. oktober.

Olav Thon tilbake i Drammen På midten av 1990-tallet forlot eiendomsbaron Olav Thon Drammen. I neste måned er han tilbake. Tekst: Per-Jan Brekke Foto: Olav Thon-gruppen

Olav Thon-gruppen solgte seg ut av både Strøget og Bøhm-passasjen. Investoren så ikke lenger hensikten med å satse penger i elvebyen. Men i neste måned er eiendomsbaronen altså tilbake igjen i Drammen, ikke for å investere, men for å holde foredrag på Eiendomsdagen. Eiendomsdagen

Arrangementet er en nyskapning i regi av Eiendomssenteret AS, revisjons- og rådgivningselskapetBDO og Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS. – Thon møtte nok på noen av de samme utfordringene i Drammen den gangen som dessverre noen av investorene og representanter for eiendomsbransjen også møter på i dag. Vi må ta vare på de som vil investere i denne regionen. Hvis ikke investerer de andre steder, sier senior eiendomsmegler i Eiendomssenteret, Knut Holter, som påpeker at ett av formålene med Eiendomsdagen nettopp er å øke forståelsen mellom det offentlige og det private markedets behov. Og alt skal handle om eiendom denne dagen. – Aktørene spiller ulike roller, enten det er utbyggere, entreprenører, investorer, meglere, arkitekter, prosjektledere, forvaltere, kommunene, byggherrer eller politikere, og det som er viktig er samspillet mellom de ulike aktørene. Vi ønsker å få til et enda bedre samspill for å få til en positiv utvikling i Drammen og regionen rundt. 14

Økt forståelse og samarbeid

– Det handler ikke bare om det offentlige, men det handler også om gård- og tomteeiere i sentrum som sitter på hver sin tue slik at det ikke skjer noen utvikling. Det er noe feil når det er mer lønnsomt å leie ut tomten sin til parkering i stedet for å investere den i et bolig- eller forretningsprosjekt, sier advokat Thor Einar Kristiansen i Svensson Nøkleby til Drammen24. – Vi håper og tror at dette skal bli regionens viktigeste arena for privat og offentlig kunnskapsdeling og kompetanseutveksling innen eiendom og eiendomsutvikling. Det skal bli en nettverksarena som vil samle bransjens ledere og beslutningstakere samt alle som er interessert i nærings- og boligeiendom. Målet er å få enkeltaktører til å snakke sammen og kommunene til å ta initiativ til utvikling og samhandling for å få til sunne og gode prosesser. Her vil deltakerne få gode ideer, knytte nye kontakter og tilegne seg kunnskap om hvordan prosesser kan gå lettere for å lykkes bedre med prosjektene, påpeker Holter. Må bygge for fremtiden

Holter og Kristiansen viser til at Drammen skal vokse seg dobbelt så stor i forhold til antall nye innbyggere i løpet av 10-15 år. – Alle de nye innbyggerne trenger et sted å bo og arbeide, og vi trenger langt større hotellkapasitet enn i dag. Så her er det viktig å være tidlig på banen, og vi håper at Eiendomsdagen kan være med å bidra til en ønsket utvikling

i så måte, påpeker Holter og Kristiansen som mener både privat og offentlig sektor må tenke mer langsiktig enn de gjør i dag. – Vi må bygge for fremtiden. Det er bare å se på veinettet vårt så skjønner du at det ikke ble bygd med tanke på fremtiden, sier Jan Riegels i revisjons- og rådgivningselskapet BDO som også håper at det blir en spennende diskusjoner rundt offentlig- og privat samarbeid i tillegg til ren eiendomsutvikling. Komplisert regelverk - regnskap, skatt og avgift

– I alle faser av eiendomsutvikling, fra prosjektering til utvikling, drift/vedlikehold og eventuelt salg, er det et omfattende regelverk å forholde seg til. Det å besitte god kompetanse ved vurderinger som kjøp og salg av eiendommen, eller aksjeselskapet, er viktig for profesjonelle aktører i bransjen. Det finnes fallgruver som for eksempel justeringsregler for håndtering av avgifter og skattemessig vurdering av påkostning eller vedlikehold. – Regionens fortrinn er at næringslivet her er relativt oversiktlig og motivert for samhandling noe som gjør at kompetansemiljøene lett finner hverandre. Vi håper slik sett at denne dagen vil kunne utvikle seg til å bli en årlig seanse der viktige utfordringer og problemstillinger blir løftet opp, avslutter Riegels i BDO.


EN LEVENDE BY ER SVARET Spørsmålet er hvordan vi skaper bærekraftige byer med plass til mennesker, næringsliv, trafikk, miljø og arkitektur. Rambøll har bidratt til å gi Oslo, København, Stockholm og Helsingfors grønne profiler. Spør oss! www.RambOll.nO

Vi kan Medisinske forbruksvarer! 15


··

HP ProLiant Gen8

Vi introduserer verdens mest intelligente servere. Generasjon 8 servere fra HP bygger på en ProActive Insight arkitektur, som kontinuerlig analyserer tusenvis av parametre for å optimalisere ytelsen til applikasjonene, proaktivt sørger for best mulig oppetid og gir kundene innsyn innen alle deler av IT infrastrukturen. Ta kontakt med oss på telefon eller e-post for å høre mer om verdens mest intelligente server, og for å finne en serverløsning som passer for deg! Dulram AS Telefon: 31 30 15 00 E-post: post@dulram.no www.dulram.no

Preferred Partner 

NYHET! NYHET! AURIS TOURING SPORTS

AURIS TOURING SPORTS Verdens første hybrid stasjonsvogn** Verdens første hybrid stasjonsvogn** Premiere hos oss den Premiere hos oss den Auris Touring Sports fra

* 232.900,Auris Touring Sports fra * Auris Hybrid Touring Sports fra 232.900,* 275.900,Auris Hybrid Touring Sports fra 275.900,-*

Veil. pris inkl. frakt, lev- og reg. omkostninger 9 900,-. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra 0,38 l/mil, fra 85 g/km, fra 5 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil. ** * I kompaktklassen Veil. pris inkl. frakt, lev- og reg. omkostninger 9 900,-. Forbruk blandet *

*

kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra 0,38 l/mil, fra 85 g/km, fra 5 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil. I kompaktklassen

DRAMMEN: Tlf 32 23 46 00

LIER: Tlf 32 22 95 95

DRAMMEN: Tlf 32 23 46 00

LIER: Tlf 32 22 95 95

**

16


· · · Børsen · · · Børsen · · · Børsen · · · Børsen · · · Siste nytt om folk og forretninG i Drammensregionen

Ny leder for Deloitte Eivind Thorstad er nå ny leder for Deloitte Advokatfirma i Drammen. Thorstad er advokat med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning som spesialfelt. Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer tilknyttet Deloitte Global Tax & Legal Network, et av verdens største nettverk av advokatfirmaer. I Drammen har Deloitte Advokatfirma seks advokater/skatterådgivere med spisskompe-tanse på skatt og avgift, transaksjoner og annen forretningsjus. Deloitte Advokatfirma har i den senere tiden vunnet anerkjennelse i ulike bransjekåringer for sin kompetanse og selskapet ble i mai 2013 for tredje år på rad kåret til Tax Firm of the Year i Norge av International Tax Review.

Utvider samarbeidet

Ny daglig leder i Eiker Grøntmiljø Amund Berger fra Øvre Eiker er ansatt som ny daglig leder i anleggsgartnerfirmaet Eiker Grøntmiljø AS. Berger kommer fra stillingen som prosjektleder i bedriften som er et datterselskap i Isachsen Gruppen. Berger er utdannet ved statens gartnerskole på Jensvoll og har siden år 2000 også vært medeier i selskapet. Eiker Grøntmiljøs påtroppende sjef gleder seg til å ta fatt på oppgavene samtidig som han roser avtroppende daglig leder Lene T. Pedersen for å ha lagt et solid fundament for videre vekst. Buskerud fylke er Eiker Grøntmiljøs primære oppdragsområde, men firmaet har økende ordreinngang også fra Asker, Bærum og Oslo. Berger peker på tilhørigheten til Isachsen Gruppen som en viktig årsak til den økte etterspørselen fra hovedstadsregionen.

DNF-TEAMET: Her er DNF-teamet som skal serve alle de nye medlemmene: Bak fra venstre; Toril Berg van Putten, Mette Thielemann, Cecilie Bjørgan Brunsell, Trude Ween Rustad og Hans-Petter Tonum. Foran fra venstre: Hilde Fevang og Erik Dalheim

Rekordøkning i antall nye DNF-medlemmer Drammen Næringslivsforening nærmer seg nå 1000 medlemmer med stormskritt etter at det har vært en rekord-økning i antall nye medlemmer i mai og juni. Totalt meldte 75 bedrifter seg inn i DNF i løpet av disse to månedene. Dermed er det i skrivende stund 882 medlemmer i foreningen. – Vi har aldri tidligere hatt en så stor pågang. DNF har økt trykket på medlemsverving de siste månedene, noe som har gitt usedvanlig godt resultat, forteller en fornøyd daglig leder Hans-Petter Tonum.

I tillegg er Cecilie Bjørgan Brunsell (41) nylig ansatt i Drammen Næringslivsforening med ansvar for næringsråd, nettverk, arrangementer og prosjekter. Cecilie kommer fra stillingen som distriktssjef hos Manpower AS, med ansvar for den daglige driften, og før det fra diverse funksjoner i Mediehuset Drammens Tidendes annonseavdeling. Hun har utdannelse på bachelornivå fra BI, i tillegg til flere sertifiseringer og kurs i rekruttering, bemanning, salg og salgsledelse. Cecilie er godt kjent i næringslivet i drammensregionen og har tidligere deltatt i DNFs nettverk og arrangementer.

s

Drammensfirmaet Dulram AS oppgraderer når samarbeidet med sikkerhetsleverandøren Check Point. Dulram har hovedkontor på Sundland

og ble etablert i 2008. Selskapet består av konsulenter med lang erfaring fra å drifte og levere kommunikasjonsog sikkerhetsløsninger til offentlig og privat sektor. Selskapet har i dag 14 ansatte. Dulram har siden oppstarten for fem år siden jobbet målrettet med å heve kompetansen innenfor IT-sikkerhet. De har i disse årene jobbet sammen med Oslo-selskapet Check Point. – Kompetanseheving er en kontinuerlig prosess. Derfor setter vi stor pris på å få enda bedre tilgang til ressurser og støtte gjennom vår oppgraderte samarbeid hos Check Point, understreker daglig leder i Dulram AS, Tom Kristiansen (t.h.) som på bildet markerer det utvidede samarbeidet sammen med Raymond Eivik i Check Point.

Vi kan Storhusholdning! 17


Børsen · · · Børsen · · · Bø Siste nytt om folk og forretninG i Drammensregionen

Golder utvider virksomheten

Gildehallen Byens storstue for alle anledninger

La Gildehallens mer enn hundreårige historie skape rammen rundt ditt arrangement. Her har bedrifter og foreninger i hele Buskerud hatt julebord, seminarer og konferanser i årevis. Her har drammensere feiret bryllup, barnedåp og konfirmasjoner. Her har hundrevis deltatt på ølskole og andre kulturarrangementer.

Vil du vite mer om kultursenteret Gildehallen? Ta kontakt med Aass Bryggeri på telefon 32 26 60 00.

18

Golder Associates i Drammen har nå opprettet tre nye virksomhetsområder. Siden selskapet etablerte seg i Norge i 2005 er det blitt ett av landets ledende miljøfaglige rådgiverfirma. De nye virksomhetsområdene er: Seksjon for forurenset grunn, grunnvann og sedimenter. Medarbeiderne har kompetanse innen geologi, biologi, naturressurser, toksikologi, limnologi, miljøkjemi og utfører en rekke ulike oppdrag knyttet til kartlegging av forurensning. En annen av de nye avdelingene arbeider blant annet med miljøklassifisering, - miljøsertifisering og miljøledelse. Fagfolkene har bakgrunn i biologi, miljøkjemi, økotoksikologi, bygningsfysikk og bærekraftig arkitektur. Seksjon for geofag og informasjonshåndtering er også et nytt virksomhetsområde der medarbeiderne løser oppgaver knyttet til geoteknikk, ingeniørgeologi og gruvefag. Dette omfatter blant annet stabilitetsundesøkelser, fundamenteringsløsninger, tilstandskartlegging og søknadsprosesser. Golder er del av et verdensomspennende nettverk og har 26 ansatte.

Danske bak roret i Holship Danske Michael Ranners har tatt over roret som administrerende direktør i selskapet Holship Norge A/S på Tangen i Drammen. Holship Norge er en del av et nordisk transport og logistikk-konsern med hovedbase i Danmark. Konsernets norske selskap holder til i de tidligere lokalene til Drammen Jernstøberi i Tangen Næringspark. Ranners har blant annet bakgrunn fra shipping og spedisjon i USA. –Det siste halve året har det skjedd mye rundt selskapet her på Tangen. Vi holder nå på med å utvide vår lagerkapasitet fra 8.000 kvadratmeter til 10.500 kvadratmeter samtidig som vi pusser opp hele bygget, sier Ranners.

Holship har også fått mye mer å gjøre på Drammen Havn, og selskapet har blant annet flyttet Monier sitt hovedlager fra Slemmestad til havna. –Det betyr at vi ukentlige tar i mot skip fra Monier som vi losser og kjører varene på lager før utlevering til kundene, avslutter Ranners.

God start for ny bedrift InErgeo AS har hatt en god vekst siden etableringen i fjor. Bedriften driver med forbedringsprosesser (LEAN) endringsledelse, interimledelse og miljøledelse og har flere prosjekter i drift, både forbedringsprosjekter og Miljøfyrtårn-prosjekter. – Det er viktig å øke konkurranseevnen ved å skape mer verdier for kundene og samtidig redusere ressursbruken, sier daglig leder Fredrik Gaustad. Han har bakgrunn fra blant annet Norsk Gjenvinning, Veidekke, Drammen kommune og Norges Skogeierforbund. LEAN er utbredt i Europa, mens i Norge er dette mest benyttet i de største bedriftene. InErgeo vil i løpet av høsten tilby korte og effektive bedriftsinterne kurs i forbedringsarbeid i samarbeid med sveitsiske LEANMAP.

Nytt møbelfirma Truls Moholdt (bildet over) og Dag Amble (bildet under) har startet Moderne Rom AS på Union sentralt i Drammen. Moderne Rom representerer flere solide produsenter i møbelbransjen, og både Truls og Dag kan vise til lang og solid bakgrunn fra bransjen. Dag har tidligere jobbet for Hov+Dokka, Håg, RBM og senest Office Interiør, mens Truls tidligere har møblert mange av byens bedrifter gjennom flere år som daglig leder hos Ergo-Teknikk og senest som markedssjef hos Office Interiør. Målet er å bli Drammens ledende kontraktsforhandler i møbelbransjen i løpet av 2014. Selskapet har allerede sikret seg avtale med Helse Sør-Øst samt med flere av distriktets større bedrifter.


· Børsen · · · Børsen · · · Børsen · · · Børsen · · · Børs Norfilm ut i naturen Drammensfirmaet Norfilm har fått i oppdrag å følge Arne Nævra og Torgeir Beck Lande med deres storslåtte naturserie om Norske naturperler. Naturserien skal gå på NRK tidlig i 2014. Norfilm lager filmen om filmserien, eller «bakomfilmen», som vil vise hvordan serien blir til. – Vi var nylig på oppdrag i Pasvikdalen nasjonalpark i Finnmark og filmet ville dyr og storslått natur i midnattsol, forteller Rune Bjelkarøy i Norfilm. Norfilm, som har studio i Drammen, er også i gang med å produsere en film i 3D, om livet på en bondegård som også vil omfatte massevis av dyr og kulturlandskap. I tillegg har Norfilm vært i helikopter og filmet Gudbrandsdalen og Kvam for å dokumentere skadene på vei og jernbane som flommen gjorde i år.

Nytt styre i StyreAkademiet StyreAkademiet Buskerud har hatt sitt første ordinære årsmøte, og følgende styre ble valgt: Leder: Morten Berger – Berger Bedriftsutvikling AS. Styremedlemmer: Karl Johan Svendsen (BizTech AS), John Endsjø (Habberstad AS), Flemming Wagner (Drammen Næringshage) og Inger Anne Vik (Iavik AS) Styret vil arbeide for synliggjøring av StyreAkademiet Buskerud gjennom egne arrangementer og engasjement rundt styrerelaterte temaer. Det er siden stiftelsen i oktober i fjor registrert stor interesse for tematikken både fra enkeltpersoner, bedrifter og foreninger, og StyreAkademiet Buskerud vil ta en samlende og koordinerende rolle i dette arbeidet.

Nye ledere i PwC Buskerud Sigmund Landaas har overtatt som leder for PwC sitt kontorer i Buskerud. etter Gerd Barth Thorsby. PwC Buskerud tilbyr tjenester innenfor revisjon, bedriftsrådgivning, regnskapsføring, samt skatte- og avgiftsrådgivning og har kontorer i Drammen, Kongsberg og Gol. Landaas er Statsautorisert revisor og har jobbet i PwC siden 1995, de siste seks årene som partner. I tillegg er direktør Marius Vannebo blitt ny leder for PwC sin avdelingen for bedriftsrådgivning i Buskerud; PwC Consulting. Marius har mange års erfaring med utviklingsprosjekter innen økonomistyring, blant annet som økonomisjef for flere virksomheter. Han skal styrke PwC sin posisjon som det ledende Management Consulting-miljøet i regionen.

Kjøper seg opp i bilglass RAC Holding AS, som eier rettighetene til driften av Avis og Budget Bilutleie i Skandinavia og Island samt dekk-kjeden Dekk1, kjøper seg opp i bilglasskjeden Steinspruten Bilglass. Med til sammen fem avdelinger i Oslo, Moss, Drammen og to i Trondheim omsetter Steinspruten i dag for cirka 20 millioner kroner og tar markedsandeler daglig. Det er 17 ansatte i kjeden, som ble etablert i 2012. Hans Petter Lundteppen er daglig leder i kjeden, og er kjent som initiativtager og personen som bygde bilglasskjeden Hurtigruta frem til den ble solgt til det europeiske selskapet Belron. - Vi har ervervet 51 prosent av Steinspruten Bilglass gjennom en emisjon. Vi fullfører dermed første trinn i planene om å bygge opp en nasjonal bilglasskjede sammen med en nasjonal dekkkjede, etter at vi nylig kjøpte Dekk1kjeden. Avis og Budget har et stort nettverk og sterke posisjoner som sammen

med nyervervelsene gir en svært god og kundeorientert kombinasjon, sier Dag André Johansen, konsernsjef og deleier av RAC Holding AS.

Sparebanken Øst på offensiven Kommunaldirektør for eierskap og finans i Drammen, Kristian Thowsen, begynner som direktør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Øst den 25. september. 39-åringen er bosatt på Stabekk og har også ledererfaring fra eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet og Kings Bay AS. Ledergruppen i Sparebanken Øst består etter dette av følgende personer: Pål Strand (administrerende direktør), Kjell Engen (viseadministrerende direktør), Jan-Roger Vrabel (direktør personmarkedet), Kristian Thowsen (direktør bedriftsmarkedet), Lars Runar Groven (direktør kreditt), Anne-Siri Rhoden Jensen (direktør personal) og Per Øyvind Mørk (markeds- og kommunikasjonsdirektør). I tillegg er Ole Jørgen Høgnes fra Stabekk ansatt i stilling som avdelingsbanksjef bedriftsmarked i Drammen/ Vestfold. Han kommer fra stilling som kredittsjef i Sparebanken Øst og har lang erfaring innen bank. Odd Martinsen er ansatt i stillingen som avdelingsbanksjef bedriftsmarked Eiker og Kongsberg. Han kommer fra stillingen som kredittsjef i Drammen og har lang fartstid i Sparebanken Øst samt bred erfaring fra bedriftsfinansiering.

Holter nytt styremedlem Eiendomsmegler Knut Holter er valgt inn som nytt styremedlem i Forum for Næringsmeglere. Holter etterfølger Tormod Boldvik. Knut Holter sitter i styret i Norges Eiendomsmeglerforbund og er deres representant til styret i Forum for Næringsmeglere. Til daglig arbeider Holter som senior næringsmegler hos Eiendomssenteret AS i Drammen. Holter har arbeidet med eiendomsmegling i 27 år, hvorav de siste 22 årene med næringsmegling og eiendomsforvaltning. Forum for Næringsmeglere arbeider for å bedre rammevilkårene for næringsmeglere, opprettholde og utvikle er godt renommé og en god etisk standard for bransjen samt for å påvirke offentlige myndigheter. Forumet bidrar økonomisk og faglig sammen med Huseiernes Landsforbund, Foreningen Næringseiendom og Norges Eiendomsmeglerforbund til utvikling av standardkontrakter, både leiekontrakter og kjøpekontrakter til bruk for medlemmene.

Ny daglig leder i BDO Drammen Partner og leder av BDO i Holmestrand, Ole Herman Nordby, overtok 1. juli som daglig leder i BDO Drammen etter Terje Midtskogen. BDO Drammens nye daglige leder har siden 1997 ledet og utviklet BDOs kontor i Holmestrand. – Jeg har stor respekt for det faglige solide arbeidet som Terje Midtskogen har gjort som mangeårig leder av kontoret her i byen, og ser fram til å videreføre den faglige kvaliteten, kundefokuset og utviklingen av selskapet og medarbeiderne, sier Nordby.

Vi kan Kontor- og datarekvisita! 19


Alle barn fortjener en god start på livet. En oppvekst fylt av trygghet, kjærlighet og omsorg. Sånn er det ikke alltid. Dessverre. Noen barn vokser opp i hjem preget av rus, vold eller psykiske lidelser. Smertefulle opplevelser som sliter. Og som ofte setter dype spor. Barnas Stasjon er et tilbud fra Blå Kors til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon. Vit at vi er der. Vi er til for å hjelpe. Sammen for barna – sammen med barna. www.barnasstasjon.no

20


PROFILEN

Leder av Sande Næringsråd: Tom-Erik Svendsen, PG Construction

– Må tørre å satse Tekst: Birgitte Gransæther

Foto: PER-JAN BREKKE

- Du må tåle å ha litt vondt i magen noen ganger. Det kan være tøft, men de som vil drive noe her i landet må tørre å satse.

100 % engasjement: Tom-Erik Svendsen er aktiv i næringsutvikling på ulike arenaer og ser frem til en aktiv arbeidshøst – både for PG Construction og det nye næringsrådet i Sande.

Tom-Erik Svendsen i PG Construction vet hva han snakker om. Sammen med Gjerdrum Eiendom og PG Group har han investert 80 millioner i flunkende nye lokaler i Sande. Bedriften leverer pumper og pumpesystemer til offshore- og undervannsinstallasjoner, og med nærmere 40 medarbeidere og et internasjonalt marked er han ”online” nærmest hele døgnet. – Vi planlegger for god vekst. Markedet er bra, men vi tenker hele tiden fremover og tenke på hvilken hest vi skal satse på for å få mer utvikling enn vi har i dag. Det er en viktig – og krevende – del av gamet, fastslår han. Fortgang i planer

I tillegg til å lede kommunens nyeste industribedrift, er Tom-Erik Svendsen også fersk leder i nyetablerte Sande Næringsråd. – Utvikling av mer næringsarealer blir viktig. Flere i styret er opptatte av at arealplanlegging i dag tar altfor lang tid. I PG Construction gikk det bare femten måneder fra byggesøknad var levert til vi kunne flytte inn, men det er heller unntaket enn regelen at alt kommer så raskt på plass. – Hva gjør Sande attraktivt for næringsdrivende? – Det vil variere med bransje, men generelt

sett er kort avstand til Drammen, lett tilgang til E18 og relativt store tomter viktig for mange. Bedre kollektivtrafikk og samferdselsspørsmål kommer trolig også til å stå høyt på vår agenda, sier Svendsen. – Ellers slår det meg at Sande – og spesielt sentrum – er pent og ordentlig, men at det er veldig lite folk der. Skal man få til utvikling må man ha områder som befolkningen ønsker å bruke, hvor de kan handle og jobbe. Han mener næringsrådet kan bidra både med å utvikle rammebetingelser for ulike typer bedrifter og komme med forslag til hva som kan egne seg. – For å finansiere vekst, må du ha verdiskapning. Kommunen sliter som kjent økonomisk, og flere næringsetableringer kan hjelpe dem opp av den grøften. Kjenner bransjen

Tom-Erik Svendsen startet i lære som kjølemontør i 1985 og har bakgrunn fra Ticon Mekaniske verksted – Flebu/Ticon. I 1990 ble dette en familiebedrift med navnet Flebutek A/S som i en årrekke holdt til på Lierstranda. Etter sammenslåing med Teknisk Produksjon A/S i 2005 kom Ing. Per Gjerdrum AS inn på

eiersiden i 2007. Bedriften endret navn til PG Construction A/S der han i dag deler eierskap med Ing. Per Gjerdrum AS. – Jeg tror det er en fordel for meg at jeg kjenner bransjen fra bunnen av og kan faget. Jeg verdsetter også at medarbeiderne vet hva det vil si å gjøre noe fysisk. At folk jeg jobber sammen med har vært møkkete på henda, setter jeg veldig høyt. – Hva er viktig for deg i daglig drift? – Trivsel, effektivitet og inntjening er det jeg er mest opptatt av i hverdagen. Skal du greie å tjene penger og overleve i et rimelig tøft marked som vi driver i dag må du hele tiden se på hva fremtiden kommer til å kreve – og levere der. At folk trives er kanskje det aller viktigste, det er jo da de klarer å produsere og innfri det vi lover kundene. I tillegg til lederjobben i PG Construction og verv i Sande Næringsforening er Svendsen styremedlem i opplæringskontoret for mekaniske fag (VERFAG) i Drammen. – Jeg liker å være engasjert og forsøker å gjøre noe ut av det jeg involveres i. Å sitte og riste på hodet borti en krok og kritisere «alt» som er galt, er ikke meg. Nå er jeg glad vi er på plass her i Sande og gleder meg til vi kommer ordentlig i gang, avslutter han.

Vi kan Møbler og Interiør! 21


På stø kurs: Fagdirektør Trond Østgaard(t.v.), seniorrådgiver Inger Lise Nes og dekan Hans Anton Stubberud ved HiBu er på offensiven for tiden.

HiBu

på offensiven Høgskolen i Buskerud (HiBu) har på kort tid tatt over rollen til BI i Drammen. Antall søkere til bachelorstudiet i økonomi og ledelse er stor og nå planlegges nytt masterstudium i ledelse. Tekst og foto: Per-Jan Brekke

Da BI Drammen ble nedlagt i fjor, ble direktør Trond Østgaard kjapt hentet til HiBu som fagdirektør for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Østgaard startet i mars og et par måneder senere var også tidligere prosjektleder for etter- og videreutdanning ved BI, Inger Lise Nes, på plass på Papirbredden. – Det er imponerende hvor raskt HiBu har snudd seg rundt. Nå har høyskolen tatt over mye av den viktige rollen BI hadde, noe blant annet næringslivet i området setter stor pris på. Vi har nå også etablert et ”Advisory Board” bestående med av lokale næringslivsfolk for å få til et enda tettere samarbeid i den retning, sier Østgaard. til Drammen24. 1180 vil studere ledelse og økonomi

Og søkerne strømmer til det nye bachelorstudiet i økonomi og ledelse. Totalt var det 1180 søkere som hadde det nye bachelorstudiet som én av fem prioriterte studieplasser, og 242 hadde det øverst på lista. Av disse har 64 fått tilbud om studieplass. –Dette er faktisk flere søker enn det vi hadde det siste året ved BI Drammen, og da hadde vi et godt år, smiler Østgaard. Bare én av seks får plass

Opptaket ved HiBu Drammen Her er oversikten over nye studenter som startet ved HiBu Drammen 21. august: Sykepleiere 234 Radiografi 46 Lærer 98 Statsvitenskap 49 Visuell kommunikasjon 52 Lysdesign 21 Event & sport 31 Økonomi og ledelse 64 Totalt 595

22

Men med 40 plasser til rådighet er det bare én av seks førsteprioritetssøkere som får plass på økonomi- og ledelsesstudiet. Det arbeides derfor nå intenst med å tilby flere plasser. På sikt ønsker HiBu å kunne tilby minst 100 studieplasser i Drammen, og det er også et mål å trekke til seg enda flere studenter fra Asker og Bærum. – Det er både praktisk og økonomisk for studenter i Asker og Bærum å velge Drammen foran Oslo. Drammen er blitt en studentby, og den voldsomme søkermengden til økonomistudiet vårt tyder på at det er et stort udekket behov i vårt område, sier dekan Hans Anton Stubberud som er ansvarlig for økonomi og samfunnsvitenskap. HiBus største utfordring er finansieringen av de nye studieplassene: – Vi må i første omgang finansiere dem innenfor egne rammer før vi i etterkant får

deler av studiet, basert på antall plasser, finansiert som et prosjekt via statsbudsjettet. Resten må vi dekke gjennom ekstra kommersielle inntekter, sier Stubberud. Kurs i ledelse og økonomi

Og det er her Inger Lise Nes kommer inn i bildet. Seniorrådgiveren vil fra høsten av tilby kurs i ledelse og økonomi for folk med arbeidserfaring og behov for oppdatering på ett eller flere fagområder. – Vi tilbyr kurs i prosjektledelse, utvikling og endring i organisasjoner, verdibasert ledelse og organisasjonskultur, EU-prosjektledelse og bedriftsøkonomi. Dette er effektive og matnyttige kurs der man også kan velge prosjekter tilknyttet egen virksomhet, sier hun. – Kursene ble lanserte rett før ferien, og vi har fått god respons. Spesielt er interessen stor for verdibasert ledelse. Men det er fortsatt mulig å søke på kurs som starter i september og oktober, påpeker Nes. Nytt masterstudium

Dekan Hans Anton Stubberud og fagdirektør Trond Østgaard har også andre planer for HiBu i årene som kommer. – Fra og med neste høst ønsker vi å tilby et masterstudium i ledelse; Executive Master of Management. Dette er en unik mastergrad i høyskolesammenheng tilpasset voksne arbeidstakere, sier HiBu-duoen. – HiBu ønsker å bygge opp et økonomi- og ledelsesmiljø i Drammen med en fast fagstab som skal forestå hovedtyngden av undervisningen for å sikre kvalitet og kontinuitet. Samtidig skal fagmiljøet være bidragsytere i forhold til forskning, innovasjon og fagutvikling som i er en del av det totale fagmiljøet i økonomi og ledelse. – Dette skal skje i samarbeid med regionalt nærings- og arbeidsliv. Fagmiljøet vil også samarbeide nært med tilsvarende miljøer i Hønefoss, Kongsberg og Horten. Samlet sett har vi derfor nå muligheter til å få et enda mer slagkraftig fagmiljø i Drammen enn det BI kunne tilby, sier Stubberud.


Velkommen til oss. Som et av Norges største revisjons- og rådgivningsmiljøer, tilbyr vi en rekke muligheter. Først og fremst får du muligheten til å løse utfordrende oppdrag for spennende kunder, noe som gir en svært meningsfylt hverdag. Vi ansetter personer med vilje, driv og læringslyst og kan tilby et inkluderende arbeidsmiljø preget av kunnskapsdeling. Utover dette, har vi en rekke interne prosesser som støtter opp om din faglige og personlige utvikling, samt tilleggsgoder som er med på å gjøre din hverdag enklere. Du når oss på tlf. 32 26 41 00 eller på www.deloitte.com/no/drammen

Montering Makulering Plastpakking Jobbfrukt.no Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks Møtemat & Catering Ved & Briketter HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

© 2013 Deloitte AS

. Plastpakking . www.sorvangen.no Tlf. 32 88 87 00 .firmapost @ sorvangen.no Montering Makulering Jobbfrukt.no . . Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser . Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks . Møtemat & Catering . Ved & Briketter . www.sorvangen.no Plastpakking Jobbfrukt.no Tlf. Montering 32 88 87 00Makulering - firmapost@sorvangen.no HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks Møtemat & Catering Ved & Briketter HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ? OSS

t ær ingslive

s

N

da

R DN

N STA

g

PÅ Tlf. 32ØK88 87 00 firmapost @ sorvangen.no www.sorvangen.no

BES

eShop

Vi kan det vi driver med!

Vi kan Storhusholdning!

– Vi gjør arbeidsdagen enklere – ta kontakt med oss i dag på tlf. 32 88 27 00 23


Returadresse: Drammen Næringslivsforening Postboks 11, 3001 Drammen

1

Nr i test

N

72

da

N STA

56-

t ær ingslive

Fa k s i m ile f ra D N

s

firmabiler

R DN

g

BES

Årets

SS K O PÅ Ø

Nye A-Klasse. Prøvekjør testvinneren nå. Nye A-Klasse gjør suksess. “Mercedes har truffet innertier” skrev Autofil. DN har kåret den som ”Årets firmabil 2012”. dinside.no skriver: “En ny standard er satt i klassen for biler under 300.000 kroner”. Nye A-Klasse er sportslig, sikker, moderne – og er ledende med hensyn til forbruk og utslipp. Nye A-Klasse. Pulsen til en ny generasjon.

Nyhet - A 160 CDI

Teknikkpakke til A-Klasse

Kun kr

Kun kr

259.900,-

Inkl. lev. Drammen

4.900,-

Kundefordel kr 6.100,-

Les mer på kampanje.mercedes.benz.no Forbruk blandet kjøring: 0,38-0,61 l/mil. CO2-utslipp: 98-143 g/km. Bildet kan Avvike fra tilbudt modell. Bertel O. Steen Buskerud AS.

www.peugeot.no

2

Nr i test

508 Active Style Firmabil vinneren i sitt segment

Nye Peugeot 508 - kvalitetstid på veien Velutstyrt kampanjemodell med 115 hk HDi, WIP-navigasjon, Bluetooth, 2-sone klimaanlegg, 17” alu.felger, Ryggesensor, Bi-Xenon lys med LED, Panorama glasstak, Mørke sideruter, GT front, Head-up display, Dørterskel i aluminium og mye mer.

PEUGEOT 508 ACTIVE STYLE

Pris kun kr

329.900,-

Alle Peugeots personbiler har 5 år/100.000 km Norgesgaranti. Drivstoff-forbruk v/blandet kjøring fra 0,45 l/mil. CO2 utslipp fra 110 g/km. Forbehold om trykkfeil.

NYE PEUGEOT 508 - KVALITETSTID PÅ VEIEN Velutstyrt kampanjemodell med 115hk HDi: WIP-navigasjon, Bluetooth, 2-sone klimaanlegg, 17" alu.felger, Ryggesensor, Bi-Xenon lys med LED, Panorama glasstak, Mørke sideruter, GT front, Head-up display, Dørterskler i aluminium og mye mer Pris kun kr 329.900,-.

PEUGEOT 508

ACTIVE STYLE

Bertel O Steen Buskerud AS, Vestre Linnes vei 8, 3400 Lier,

32 22 61 00, www.bos-buskerud.no Bertel O. Steen Tlf. Buskerud Vestre Linnesvei 8, Lier Tlf.: 32 22 61 00

Drammen 24 september 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you