Page 1

T E M A B I L A G U T G I T T AV N Æ R I N G S F O R E N I N G E N I D R A M M E N S R E G I O N E N

NÆRINGSLIVET I DRAMMENSREGIONEN

OKTOBER · 2015

5. ÅRGANG

SUSER VIDERE Drammen akter ikke bli stående igjen på perrongen når toget går. Nå satses det 40 000 000 000 kroner på tiltak innen vei og jernbane som skal gjøre regionen enda mer attraktiv for både bedrifter og potensielle innflyttere. side 4

Brubyggernes by De morgengretnes frokost

side 14

Toppmodell valgte Konnerud

side 34

side 20

Profilen: Torgeir Reve

side 42

Drammen 24 nasjonal okt 2015