Page 1

T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Næringslivet i drammensregionen

JUNI · 2015

5. årgang

Bygger Norge

Veier åpnes, signalbygg tar form, boliger spretter opp og nytt sykehus skal se dagens lys. I Drammensområdet kryr det av entreprenører som vil bygge videre på prosjekt Norge. side 4

Ren glede på vaskeriet

side 8

Konsulentenes festaften

side 16

Skaper gode løsninger

side 26

Bare barnemat for Nasim

side 42


Når revisor gjør mer enn å kontrollere og bekrefte

“Vår kjernekompetanse er formuesforvaltning. Bak dette ligger grundige og profesjonelle prosesser, som sikrer tillit til vår virksomhet. PwC hjelper oss å opprettholde samme høye kvalitet i våre interne støtteprosesser, med fokus på riktig, sikker og effektiv økonomistyring og rapportering.”

“Vi er opptatt av å være en like solid og betrodd rådgiver for Formuesforvaltning som de er for sine kunder. Et av våre viktigste bidrag til verdiskapingen hos Formuesforvaltning er innspill til hvordan de kan effektivisere og forbedre sine prosesser.” - Sigmund Landaas, partner i PwC i Drammen

- Øystein Bø, adm. direktør i Formuesforvaltning

Formuesforvaltning er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap. Selskapet har ansvaret for ca. 50 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for privatpersoner, stiftelser, entreprenører, familier, regulerte kunder og institusjoner. Formuesforvaltnings misjon er å bevare og utvikle verdier. PwC i Drammen er et revisjons- og rådgivningsmiljø i medvind. Det siste året har vi overtatt revisjonen for flere viktige bedrifter i Buskerud og vi bistår hver dag virksomheter som betyr mye for sine lokalmiljøer i vår region. Kontakt PwC i Drammen Sigmund Landaas Tlf. 952 60 953 sigmund.landaas@no.pwc.com www.pwc.no/drammen © 2015 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. Foto: Annette Larsen


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

SKAL DOBLE OMSETNINGEN side 12

Le der

En by i utvikling Drammen er i utvikling. Byen har attraktive boligområder med nærhet til både byrom og natur. Den er dessuten et knutepunkt for samferdsel med blant annet tog, flytog og to europaveier. Vi har en av landets største importhavner og tre flyplasser en time unna. Fra Drammen bruker du en halvtime til Oslo og tre timer til London i ren reisetid. Drammen har et rikt og variert næringsliv som scorer høyt innen verdiskapning og vekst. Drammen Næringslivsforening spiller en aktiv rolle i arbeidet med å knytte næringslivet i Drammen og de nærliggende kommuner sammen. Vi samarbeider om å løse felles utfordringer, og målet er å skape en stadig bedre plattform for å utvikle næringslivet videre. Lokale myndigheter er også aktive bidragsytere i dette bildet. I denne utgaven av Drammen24, Drammensregionens eget næringslivsmagasin, har vi valgt å sette fokus på noen av regionens bedrifter som er sentrale aktører når det gjelder å bygge både denne regionen og landet for øvrig. «Vi bygger Norge» er en passende beskrivelse på disse selskapene som har spisskompetanse på meget høyt nivå innenfor sine respektive områder som entreprenører og konsulenter. Du kan også lese om andre spennende bedrifter og pågående aktiviteter i vårt område. En formidabel videreutvikling i Drammensregionen står på trappene. Nytt sykehus, store infrastrukturprosjekter for vei og bane, utvikling av nye sentrale områder i Drammen og ikke minst planene for Fjordbyen som ble presentert i den nylig avholdte Fjordkonferansen er blant prosjektene. Det blir stor aktivitet i byen i tiden som kommer, og mange av bedriftene vi presenterer i denne utgaven av Drammen24 vil garantert være synlige i prosessen fremover. Denne utviklingen skaper også grobunn for vekst på andre områder. Ny infrastruktur gir muligheter for nye næringsetableringer, og vi ser for oss økende behov som må dekkes av et aktivt næringsliv. Drammen er et attraktivt sted å etablere seg. Både i dagens situasjon, etter tiår med fornying og positive forandringer, men også med tanke på fremtiden med de store prosjektene som ligger i startgropen. Drammen Næringslivsforening har over 900 medlemmer. Vi er mange, men vi ønsker oss flere. Velkommen til Drammen, enten du kommer med bedriften din eller familien. Vi vil forsøke å legge ting til rette slik at du raskt kan bli en del av oss, og både bidra til og ta del i veksten som kommer.

Arkitektur fra drammen side 26

INNHOLD Albert forbereder seg på nye tider

side 4

Strålende fornøyd med kommunen

side 10

Skal doble omsetningen

side 12

Konsulentenes festaften

side 16

Gigant-last til USA

side 20

Store næringsarealer i Drammensregionen

side 24

Skaper gode rammer

side 26

Plass til arealkrevende næring

side 29

Repant ser lyset i tunnelen

side 32

Vasker 70 tonn tøy i døgnet

side 34

Valgte seg Drammen

side 37

Skaffer «alt» til ambassader

side 38

Bare barnemat for Nasim

side 42

Neste utgave kommer september 2015 Næringslivsmagasinet Drammen24 ble lansert i Drammens jubileumsår, og ønsker å ta en uavhengig, konstruktiv posisjon i utviklingen av næringslivet i Drammensregionen. Vi vil være utstillingsvinduet for næringsaktører som allerede er på plass i regionen, samtidig som vi vil friste nye til å etablere seg her.

Dag Lindseth Andersen

Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

Utgiver: Drammen Næringslivsforening prosjektledere: Ove Andheim (annonse, trykk og distribusjon) og Per-Jan Brekke (redaksjonelt) DESIGN: Oktan Forsidefoto: Bjørn Isaksen reportasjetips: Godt Sagt kommunikasjon · Tlf. 32 80 62 50 · post@godtsagt.no Trykk: Polinor Opplag: 60.000, distribuert med DN og Posten Annonser: Ove Andheim · Tlf. 905 90 706 · ove.andheim@oktan.no Ansvarlig redaktør: Hans Arne Odde · Tlf. 922 68 456 · hans.arne@godtsagt.no

3


Det handler om kameratskap - ikke bare om en arbeidsplass. Albert Hæhre

Albert Hæhre etablerte Hæhre Entreprenør for 40 år siden. Nå omsetter selskapet for 2,5 milliarder kroner, og er en av landets største entreprenører. Foto: Tor Holm 4


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Bygger

Norge

Albert forbereder seg på nye tider Albert Hæhre, en av entreprenør-gigantene her i landet, er forberedt på en voldsom omstilling i bransjen de kommende ti årene. Han mener at kontraktene vil bli av en størrelsesorden man ikke har sett til nå i Norge. Tekst: Per Skøien

For tre år siden signerte Vikersund-firmaet Hæhre Entreprenør AS det som til da var Nordens største samferdselskontrakt. Den var på 1,8 milliarder kroner og handlet om en del av Fellesprosjektet E6–Dovrebanen langs Mjøsa. Tre år tidligere var en kontrakt til 500 millioner kroner å regne som en stor jobb. Nå går det mot andre tider i bransjen. – Jeg tror vi vil se enkeltkontrakter på opp mot fem milliarder i årene som kommer. Det blir svært krevende for bransjen, og vi må være rustet og forberedt på en veldig omstilling, sier gründer og daglig leder Albert Hæhre. Han mener de neste ti årene vil by bransjen på enorm økning i antallet samferdselsprosjekter både innenfor vei, jernbane og dam-anlegg i Norge. Dette betyr en strukturendring som entreprenørene må løse for å være konkurransedyktige for myndighetenes utbyggingsambisjoner. – Jeg er rimelig sikker på at vi vil oppleve at flere norske aktører går sammen for å håndtere anbudene som blir utlyst. Vi vil også se at store utenlandske selskaper etablerer seg i Norge viaoppkjøp av norske aktører. Listen over de 20 største entreprenørselskapene i Norge i dag vil se helt

annerledes ut om fem år, sier Hæhre om utfordringsbildet han ser. Albert og Geita

Den 5. oktober i 1974 kjøpte Albert Hæhre fra Vikersund i Modum sin første landbaserte borerigg. Geita, som den heter, kostet 110.000 kroner, og ble starten på et langt og suksessfylt løp i bransjen. Hæhre startet for seg selv, og fikk en veiutbyggingsjobb i Kongsberg fra Statens vegvesen. I dag, 40 år senere, er Hæhre Entreprenør AS landets 14. største selskap i bransjen med en årsomsetning på vel 2,5 milliarder kroner, og over 600 medarbeidere på lønningslisten. – Målsettingen er å holde selskapet innenfor en størrelse hvor vi klarer å beholde vårt unike miljø og kultur. Måten vi jobber på i tett internt samarbeid er, vår suksess og identitet. 54 av de ansatte har eierandeler i firmaet. Det handler om kameratskap, flat struktur og bygging av en slags stor-familie, sier Albert Hæhre. Vi møter ham på kontoret i brakkeriggen i Vikersund. Han har et skrivebord, en hvit plastkanne med kaffe og kopper med Hæhre-logo. Det finnes ikke spor av mahogniparkett og krystall på «direktørkontoret». Snobbefaktoren tilhører andre. 5


til å utvikle effektive IT-løsninger som bidrar til effektivisering og kostnadsbesparelser. Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om en av våre bransjeløsninger, eller om du ønsker en generell prat om forretningssystemer.

Importører – Peritus Auto Solution

Vi har i en årrekke samarbeidet med viktige aktører innen import av kjøretøy. Det er utviklet en løsning som gjør at prosessen rundt importen i stor grad er automatisert, - og hvor man følger hvert enkelt kjøretøy gjennom livsløpet.

Produsenter - Peritus Doors and Windows

En komplett løsning for økonomi, administrasjon og produksjonstyring av dører, vinduer, modulvegger o.l.

Lager/logistikk – Peritus Streamliner

En samlet løsning for lageret som gir medarbeiderne oversikt over lageret i sanntid. Løsningen optimaliserer lagerbeholdninger med automatiske trendanalyser som gir innkjøper godt grunnlag for riktige bestillinger.

Det kan være alt fra snømåking og vaktmestertjenester til IT-driftstjenester.

Forsikring – Peritus Insurance and claims

Løsningen inkluderer poliseforvaltning, skadeoppfølging og skadeoppgjør. innen skade og forsikring generelt.

Din Microsoft Dynamics AX leverandør i Buskerud! Telefon: +47 932 64 310

E-post: info@peritus.no

www.peritus.no


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Bygger

Norge

Hæhre Entreprenør AS (Morselskap i Hæhre Gruppen)

Hæhre Gruppen består av: Hæhre Entreprenør AS, Hæhre Gulvstøp AS Hæhre Mek. Verksted AS, Hæhre Maskinutleie AS Hæhre Auto AS og Zenith Survey Grunnlagt i 1974 av Albert Kr. Hæhre Visjon: Vi bygger fremtiden Omsetning 1974: 150.000 kroner Omsetning 2014: Ca. 2,5 milliarder kroner Resultat 2014: 129 millioner kroner (før skatt) Antall ansatte: Over 600 Lokalisert: Vikersund, Billingstad og Bergen Bygger Vei og jernbane Broer og betongkonstruksjoner Tunneler Flyplasser Større tomteutvidelser Utstyr 70 dumpere 100 gravemaskiner 15 borerigger 25 lastebiler 20 bulldozere 30 hjullastere

Norges største entreprenører (Rangert etter omsetning i 2013 fra bygg.no)

1. Veidekke ASA (21,7 mrd. kr.) 2. Skanska Norge AS (13,5 mrd. kr.) 3. AF Gruppen ASA (10,1 mrd. kr.) 4. NCC Construction AS (9,1 mrd. kr.) 5. Peab AS (4,6 mrd. kr.) 14. Hæhre Entreprenør AS (2,1 mrd. kr.)

Albert Hæhre kjøpte boreriggen Geita da han startet sin virksomhet i 1974. Nå står den på hedersplass utenfor hovedkontoret i Vikersund. FOTO. BJØRN ISAKSEN

Da Albert selv fylte 60 år i fjor og firmaet rundet 40, ble det ikke spart på lovordene om Albert Hæhres grenseløse omsorg for sine ansatte. Det setter han stor pris på. – Den viktigste drivkraften min er at miljøet er godt. Det gir meg inspirasjon og motivasjon. Stabiliteten i arbeidsstokken er så viktig. Det er dette som gjør at vi tør å ta de store jobbene. Jeg vet at mine ansatte stiller opp og bretter opp ermene når det skal tas i et tak. Det handler om kameratskap – ikke bare om en arbeidsplass, sier Hæhre. Samfunnsrollen

Albert Hæhre rager høyt i terrenget. Han er storvokst og ruvende. Kledd i olabukse og firmaets hvite t-skjorte skiller han seg likevel lite fra «gutta på gølvet». Han snakker seg varm om det han oppfatter som samfunnsrollen til selskapet. I forbindelse med etableringen av infrastruktur til ny kullgruve ved Lunckefjell på Svalbard bygget Hæhre Entreprenør vei og tunnel i permafrosten. Her ble det flyttet 500.000 kubikkmeter ismasser og 300.000 kubikkmeter steinmasser under svært krevende forhold. Foto: Hæhre Entreprenør

– Vi utvider veisystemet til det beste for dem som bor her i landet, og til det beste for de prioriteringene myndighetene til enhver tid gjør. Vår virksomhet baserer seg på stor mobilitet. Vi er én av få entreprenører som er på

veien 100 prosent av tiden. Vi lever i brakkerigger, og kan bygge hvor som helst. Om det er på en forblåst øy, i byer, langs trange fjordarmer eller på Svalbard, doserer Albert Hæhre. Han understreker den tverrfaglige kompetansen som et av de viktigste fortrinnene hos den norske entreprenøren. – Vi har stort sett vokst opp i bygdene, og har måttet kunne ganske mye om alt. Det profitterer vi på i forhold til utenlandske konkurrenter. At vi i tillegg har en flat organisasjon hvor alle har – og tar – ansvar, gir oss stort forsprang sammenlignet med strenge hierarkier andre steder i verden, poengterer han. – Du har akkurat rundet 60 år. Hvor lenge kommer du til å holde koken? Albert Hæhre ler høyt over plassen ved hovedkontoret i Vikersund: – Jeg tar ti år av gangen. Men dere blir vel egentlig aldri kvitt meg, gliser han før han setter seg inn i en støvete SUV og reiser på anbudsmøte i Oslo.

7


eidos.no

Fjordbyen: Fremtidens

Innerst i Drammensfjorden planlegges en total makeover – kanskje Norges største. Eksisterende industrivirksomhet skal vike plassen for 10.000 boliger og 20.000 kontorarbeidsplasser. 2,5 km kystlinje skal fylles med sosiale møteplasser, skoler, båthavn og alt hva fremtiden forlanger av en moderne Fjordby. Parallelt jobbes det med planene for tre av Fjordbyens viktigste prosjekter: Nytt sykehus for Vestre Viken med 4500 arbeidsplasser, ny RV 23 og et nytt, moderne kollektivknutepunkt. Det første konkrete prosjektet blir utfylling av Gilhusbukta med 2,5 mill. m3 masse. Her skal det skapes 160 mål nytt land og 40 mål nye gruntvannsområder. Velkommen til å bli bedre kjent med en spennende fremtid på eidos.no


by ved Drammensfjorden

eidos.no


Bygger

Norge

Bøhmer Entreprenør AS lykkelig som liten i Drammen

Strålende fornøyd med kommunen Bøhmer er noe så sjeldent som et entreprenør-selskap som ikke kan få fullrost samarbeidet med kommunen nok. Tekst og foto: Per-Jan Brekke

Bøhmer Entreprenør er opprinnelig et håndverker-firma fra Kongsberg, etablert i 1948, fusjonert underveis og oppkjøpt av BackeGruppen i 2001 – et konsern med en omsetning på 3,5 milliarder kroner. Like fullt har Bøhmer, med sine 50 ansatte og omsetning på 300 millioner kroner, bevart sin lokale identitet og selskapsform og opererer og markedsfører seg fortsatt under eget navn. – Forskjellen fra å være et helt selvstendig entreprenørselskap til å være en del av et stort konsern har egentlig ikke vært så stor. Det vi merker mest, er nok at det i konsernet er en systematikk og et utvalg av fellesverktøy som forenkler arbeidsoppgaver og sørger for kvalitet i arbeidet og trygge arbeidsplasser. Samtidig har vi fått utvidet vårt marked geografisk. Mens selskapet før konsentrerte seg om Kongsberg-området har vi nå aktiviteter helt fra Notodden til Sandvika, forteller daglig leder Geir Hegge Nilsen. Selskapet har

dessuten flyttet hovedkontoret til Drammen. Kaprer kontrakter

Hegge Nilsen vedgår at konkurransen i Nedre Buskerud er knallhard med svært mange store og dyktige entreprenører. Like fullt har det forholdsvis lille selskapet dratt i land en rekke store prosjekter lokalt i Drammen de siste årene, deriblant årets vinner av Drammen kommunes byggeskikkspris; Frydenhaug skole med en kontrakt på 150 millioner og Galterud-hallen til 70 millioner kroner. I tillegg kommer utvidelser og rehabilitering av Drammen videregående skole og Konnerudsenteret. – Vi har også en del prosjekter utenfor Drammen, deriblant et større rekkehus-kompleks i Hellerudveien i Bærum, utvidelse av Solberg skole i Nedre Eiker, bygging av det interkommunale arkivet i Kongsberg og leilighetsprosjektet Dyrmyrkroken med trenings-

KONKURRANSE: – Konkurransen i Nedre Buskerud er knallhard med svært mange store og dyktige entreprenører, forteller Geir Hegge Nilsen i Bøhmer Entreprenør AS.

10

senter, forteller Nilsen, mens han viser oss et annet stort Drammen-prosjekt, Solbakken, som består av 70 leiligheter på Brakerøya, ikke så langt fra grensen til Lier. Boligsuksess

– Prosjektet er delt i tre byggetrinn hvor byggetrinn en og tre er nye leilighetsbygg, mens byggetrinn to er rehabilitering av legemiddelfirmaet MSDs gamle kontorpaviljonger til nye boliger. Legemiddelfirmaets ærverdige hovedbygg, Solbakken, var ett av få bygg som overlevde den store brannen i Drammen i 1866. – Det er fortsatt noen leiligheter igjen, men de aller fleste er solgt, og det selv om ikke alt er ferdig utbygd før til neste sommer. Nedre Bragernes og Brakerøya er nemlig et veldig attraktivt boligområde som ikke vil bli mindre populært på sikt med tanke på at det nye sykehuset for Vestre Viken vil holde til like i nærheten, påpeker Bøhmer-sjefen. Han er i likhet med byggherren Stor-Oslo Eiendom svært så fornøyd med den behandlingen og hjelpen de har fått fra Drammen kommune i forbindelse med både dette prosjektet og andre utbygginger. Offensiv kommune og seriøs bransje

– Drammen kommune er offensive og positive, og det er både vårt og byggherrens inntrykk at de ønsker å skape gode relasjoner med bransjen. Det virker dessuten som at administrasjonen og politikerne er forholdsvis godt samkjørte, påpeker Geir Hegge Nilsen, som også ønsker å understreke at byggebran-


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

MODELL: – Nesten samtlige boliger i Solbakken-prosjektet er solgt, forteller daglig leder i Bøhmer Entreprenør AS, Geir Hegge Nilsen. Prosjektet består av tre byggetrinn, derav det ene innebærer rehabilitering av MSDs tidligere kontorbygg.

SKOLEBYGG: Nye Frydenhaug skole i Drammen er ett av Bøhmer Entreprenørs siste store prosjekter. Skolen fikk Drammen kommunes byggeskikkspris for 2015.

– Bøhmer Entreprenør har som krav at 10 prosent av våre håndverkere skal være lærlinger, samtidig som vi skal operere med maksimalt to ledd med underentreprenører, avslutter Bøhmer-sjefen.

Svensson Nøkleby – Drammens største advokatmiljø

kveldsskiftet / foto: pia sønstrød

sjen ikke er så ille som enkelte vil ha det til. – Det finnes selvsagt en del ting å peke på, men de aller fleste av oss er svært seriøse aktører med stort eierskap til det vi driver med, sier Hegge Nilsen. Han tror det i tiden som kommer vil bli svært viktig å ha egen produksjon og rekruttere lærlinger til de ulike selskapene.

Svensson Nøkleby har lang og bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning for aktører innen bygge- og anleggsbransjen. Vårt team av entrepriseadvokater bistår kunder i alle faser av prosjektene, og har også betydelig erfaring i tvisteløsning. Velkommen til oss! Svensson Nøkleby er Buskeruds største advokatfirma med 40 ansatte. Vi har ekspertise innen de fleste juridiske fagområder, og bistår bedrifter, private og det offentlige. Vi er medlem av Eurojuris - Europas største samarbeid av ledende advokatkontorer.

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Nedre Storgate 15 - 17, 3015 Drammen Tlf 32 25 55 00 • www.svenssonnokleby.no

Erfaring. Kompetanse. Løsning. 11


12


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

KOMPETANSE: Bare siden januar i 2013 har staben til Isachsen Gruppen AS økt med 70 ansatte. Konsernet har også etablert et eget kompetansesenter ved hovedkontoret i Solbergelva. Foto: Isachsen Gruppen AS

Bygger

Norge

Isachsen Gruppen AS vil sette spor etter seg:

Skal doble omsetningen Du ser biler og maskiner med teksten «Vi gjør det» overalt på Østlandet. Nå skal Isachsen sette enda større spor etter seg og doble aktiviteten innen 2020.

TEKST: PER-JAN BREKKE

Entreprenørkonsernet i Nedre Eiker, like utenfor kommunegrensa til Drammen, tilbyr tjenester innenfor de tre hovedområdene industri, anlegg og maskin. De største produksjonsområdene er veibygging, vann og avløp samt bane. Isachsen Gruppen AS har vokst jevnt

og trutt siden oppstarten i 1986. Bare siden januar i 2013 har staben økt med 70 ansatte, og i dag teller Isachsen Gruppen 470 ansatte og hadde en omsetning på 1,1 milliarder kroner i 2014. Store veiprosjekter

– Vi har vært gjennom en omfattende omstrukturering de siste par årene

med tanke på ytterligere vekst. Målet er å doble omsetningen til to milliarder kroner innen 2020, sier konsernsjef Kent Jensen uten å blunke. Isachsenbiler, maskiner og arbeidere med «Vi gjør det»-slagordet er lett å få øye på rundt omkring på Østlandet. Når det gjelder store prosjekt akkurat nå, arbeider Isachsen blant annet med ny E6 13


Bygger

Norge

VEKKER OPPSIKT: Kjører du litt rundt på Østlandet dukker Isachsen Gruppens biler og maskiner med «Vi gjør det»-logoen opp både titt og ofte. Her fra arbeidene ned E16 i Bagn. Foto: Isachsen Gruppen AS

fra Biri til Vingrom, en kontrakt verdt 230 millioner kroner, utbygging av Steinberg stasjon til 130 millioner kroner, Nordbyveien miljøgate i Ski kommune til 100 millioner kroner og Ring 3 Ulven–Sinsen til 65 millioner kroner. Konsernsjefen har ikke merket så veldig mye til de mye omtalte problemene i norsk næringsliv. Fra Sydney til Mjøndalen

– Vi merker selvsagt litt mindre aktivitet innen boligbygging, men det er jo fortsatt full fart innen blant annet veibygging og samferdsel. Men konkurransen er veldig tøff, og vi prøver hele tiden å ha fokus på kompetanse og kvalitet samtidig som vi kontinuerlig søker effektivitetsforbedring. Dette har nok også gitt oss et godt omdømme i markedet, sier 39-åringen. Han forteller at konsernet har etablert et eget kompetansesenter ved hovedkontoret i Solbergelva. Mjøndølingen som ble ansatt som konsernsjef i januar i år, er nå endelig tilbake til røttene i Nedre Eiker, sammen med barn og australsk kone, etter å ha jobbet 13 år i Sydney i Australia og en periode som Isachsen-sjef for Oslo-avdelingen. Setter spor etter seg

– Det er godt å være tilbake, smiler Jensen som også synes det er godt å jobbe i en bransje som setter spor etter seg. – Jeg kommer opprinnelig fra finansnæringen som også var veldig spennende, men i entreprenørbransjen er det mye lettere å se 14

konkrete resultater av det du gjør og jobber med, se hvordan skoler og sykehjem blir til, se hvordan medarbeiderne våre legger til rette for at hele borettslag skal dukke opp der det bare var skog og jorder tidligere og oppleve hvordan nye veier blir til takket være Isachsens innsats, sier 39-åringen. Han fikk også æren av å gi Mjøndalen stadion nytt navn, nærmere bestemt Isachsen Stadion. – Mjøndalen har jo gjort det veldig bra de siste sesongene, og fotballklubben står for verdier og en kultur som vi ønsker å bli assosiert med, nemlig folkelighet, jordnærhet, arbeidsvilje og tæl, avslutter Isachsen Gruppens konsernsjef, Kent Jensen.

DOBLER: Konsernsjef Kent Jensen forteller at Isachsen Gruppen AS har som mål å doble omsetningen til to milliarder kroner innen 2020. Foto: Per-Jan Brekke

Vi prøver hele tiden å ha fokus på kompetanse og kvalitet. Kent Jensen


MIX & NonStop

Også i Oslo

Elektrikertjenester for private og næringsliv. Se vår nettSide for mer informaSjon. • Elektroinstallasjon • Lysteknikk med styringer etter miljøkrav • Varmesløsninger med mijløriktig styring • Internkontroll av elektriske anlegg • Serviceavtaler til elektriske fordelinger • Automatisering av industriproduksjon • PLS-programmering og HMI-systemer • Industriell elektrovarme med reguleringsteknikk • Datainstallasjon

ElEktrikErtjEnEstEr oslo - DrammEn - vikErsunD

NYHET!

Eneste pantemaskinen skreddersydd for norsk dagligvarehandel.

Repants nye og unike Mix & NonStop pantemaskin tar mindre plass, har lavere driftskostnader og gir enklere pantehåndtering i butikken. Ta kontakt med oss for et gunstig tilbud Tlf 32 20 91 00 Våre løsninger - din fordel

• Grenseveien 91, Oslo Oslo •• Engene Engene 45, 45, Drammen Drammen, • Vikersundgata 36, Vikersund36, • Skolmar 36, Sandefjord • Vikersundgata Vikersund Telefon Telefon 32 32 21 21 21 21 21 21 --Fax Fax32 3221 2121 2199 99 www.facebook.com/ing.pettersen www.facebook.com/ing.pettersen

www.pettersen.no sales@repant.com - www.repant.com - 32 20 91 00 15


Bygger

Norge

Konsulentenes festaften Konsulentene flokker seg rundt sykehusplanene i Drammen og Lier som biene rundt honningkrukka. Kanskje ikke så rart, når det ligger så mye i potten. Tekst og foto: Per-Jan Brekke

RAMBØLL

De aller fleste store konsulentselskapene har nok sykehuset på Brakerøya på ønskelista. Svein-Ove Pettersen

16


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

FORNYELSE: Her på Brakerøya, på grensen mellom Drammen og Lier, vil det nye sykehuset til 10 milliarder ligge, et oppdrag de store konsulentselskapene sikler etter. – Sykehusutbyggingen vil være med på å starte en utvikling som vil ha stor betydning for både Drammen og Lier, sier leder av Rambølls avdeling i Drammen, Svein-Ove Pettersen Jeg sterk (t.h.), her i samtale meder kollega Stig Møllersen.

i troen på at skisprinten i drammen vil leve videre i mange år til.

•V estre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 470.000 mennesker i 26 kommuner fra Bærum til og med Hallingdal •D et nye «sentralsykehuset» er det største byggeprosjektet i Buskerud noensinne •S ykehuset har en tomt på 220 dekar, mens selve sykehuset vil bli på 150.000 kvadratmeter med cirka 645 sengerom

Arne madsen

L SAK

Fakta

•D et er beregnet at sykehuset vil ha 5.000 arbeidsplasser, inkludert psykiatrisk avdeling, samt rundt 400.000 pasientopphold i året •K ostnaden er stipulert til 10,2 milliarder kroner eksklusiv tomt

Vestre Vikens nye gigantsykehus på Brakerøya, på grensen mellom Drammen og Lier, er stipulert til å koste over 10 milliarder kroner. Normalt sett vil fem til ti prosent av totalkostnadene være utgifter til konsulenter. Vi snakker altså om konsulent-kontrakter verdt mellom 500 millioner og en milliard kroner totalt sett. Noen av konsulent-kronene har allerede fått ben å gå på i og med at det er valgt ut en prosjektgruppe ved navn Cura – ledet av Multiconsult og danske Henning Larsen Architects, som er i gang med å utarbeide skisseprosjektet. Deretter blir det forprosjekter, detaljprosjekter, nye kontrakter og anbud før byggestart i 2017 og ferdigstillelse i 2022. Dette anses faktisk som svært kort tid for å få på plass et så stort prosjekt. På konsulentenes ønskeliste

– De aller fleste store konsulentselskapene har nok sykehuset på Brakerøya på ønskelista. Men det som

skal skje på Brakerøya og Lierstranda er jo ikke viktig bare for konsulentene. Det er kjempeviktig for hele næringslivet og hele Drammensområdet som sådan, sier Svein-Ove Pettersen, leder av Nettverket for byggenæringen i Drammen Næringslivsforening. Nettverkssjefen er også leder for Rambølls avdeling i Drammen, og Pettersen legger ikke skjul på at også Rambøll har sykehuset høyt på ønskelista. Selskapet har blant annet vært med i konseptfasen. Rambøll er Nordens ledende samfunnsrådgiver innen blant annet bygg, arkitektur og transport, og totalt har konsernet 13.500 medarbeidere lokalisert i 35 land. Drammen blir mer attraktiv

– Vi har veldig stor tro på lokal kunnskap og lokal kompetanse, og bare her i Drammen er vi hele 150 ansatte som dekker de aller fleste fagfelt. Drammen er faktisk den byen i verden med flest Rambøll-ansatte per innbygger, smiler Pettersen.

17


Bygger

Norge

En av de sist ansatte er seksjonsleder bygg, Stig Møllersen, som kom til selskapet fra Multiconsults avdeling i Drammen. Møllersen har jobbet med mange lokale prosjekter, og tror at nettopp dette nye gigantprosjektet vil få enorme ringvirkninger og trekke Drammensområdet enda nærmere Oslo. – Det vil gjøre hele området enda mer attraktivt for både bedrifter og arbeids- og boligsøkende. Nå blir det ikke et naturlig valg for eksterne bedrifter å hoppe bukk over Drammen når de skal velge nye lokaliteter. Tilflyttingen vil øke, og blant annet ser jeg for meg at tilgangen på kompetent arbeidskraft vil bli mye bedre for byens mange høyteknologiske bedrifter, påpeker seksjonslederen. Presser fram utvikling

– Når selve sykehusdriften settes i gang i 2022, vil jo det kreve en rekke ulike tjenestetilbud. Erfaringer fra sykehusutbygging i eksempelvis Trondheim viser at et slikt prosjekt også drar til seg en del underleverandører og spesialbedrifter som lokaliserer seg i nærheten av sykehuset, sier Møllersen. – Det kanskje viktigste med sykehusutbyg-

gingen er at den vil virke som en katalysator for en videre utvikling av hele området. Utbyggingen vil blant annet presse fram større fremdrift i forhold til nye veisystemer, kryssløsninger med avkjøring fra E18, ny riksvei 23, bybane og en helt ny jernbanestasjon på Lierstranda. «Døde» områder vil bli revitalisert. Det vil gi ny fart i planen om Fjordbyen på Lierstranda, og på Drammen havn vil det også skje mye, påpeker SveinOve Pettersen. Det blir 5.000 arbeidsplasser ved det nye sykehuset, inkludert den nye psykiatriseksjonen. Møllersen viser også til en annen naturlig konsekvens av sykehusutbyggingen, nemlig økt boligbygging i Drammen og Lier. – Det er jo allerede planlagt en storstilt boligutbygging på Gullaug, og flere boligprosjekter vil bli satt i gang som en direkte følge av det som nå skal skje på Brakerøya og Lierstranda. For skal Drammen, som regionens hovedstad, virkelig ta opp konkurransen med andre regionbyer rundt Oslo, så er vi helt avhengige av vekst, konkluderer Stig Møllersen i Rambøll.

SKISSE: Sykehuset blir 150.000 kvadratmeter stort og vil ha cirka 645 sengerom. Det blir 5.000 arbeidsplasser ved sykehuset, inkludert den nye psykiatri-avdelingen, og det beregnes 400.000 pasientopphold i året. Illustrasjon: CURA

– Sykehuset er i rute – Vi er i rute, og har fortsatt tro på byggestart i 2017, sier Frode Instanes (bildet) som er prosjektdirektør i Vestre Viken helseforetak. Instanes påpeker at de har arbeidet med sykehuset allerede i tre år, og at det dermed blir ti år med planlegging og bygging før det står ferdig i 2022. – Dette er meg bekjent et normalt tidsperspektiv på store utbygginger som dette, sier prosjektdirektøren. Frode Instanes har ikke selv merket så mye til pågang av konsulenter, entreprenører eller underleverandører som ønsker å komme med i gigantprosjektet. – De som driver i byggebransjen kjenner rammebetingelsene, og forholder seg til gangen i prosessen og når de ulike anbudene skal leveres, sier Instanes som er enig i at sykehusutbyggingen vil åpne for en storstilt omstilling i grenseområdet mellom Drammen og Lier. – Jeg tror blant annet at utbyggingen vil trekke Bragernes, Brakerøya og Lierstranda enda tettere sammen og få fart på Fjordby-planene, sier prosjektdirektøren i Vestre Viken helseforetak.

Du har budskapet - vi har kunnskapen, på et sted!

-et trygt samarbeid 18

www.lkt.no

Slettaveien 14, 3403 Lier Tlf.: 32 24 20 20 E-post: firmapost@lkt.no

BREVARK • KONVOLUTTER • VISITTKORT • KATALOGER BROSJYRER • ETIKETTER • DIGITALTRYKK • POSTKORT SKJEMAER • MERKELAPPER • LODDSEDLER • HEFTER SELVKOPIERENDE SETT • PLAKATER • DM • DIPLOMER FARGEKOPIER • MALJER • TIDSSKRIFTER • BANNERE KOMPENDIER • PLASTKORT • STORFORMAT • ROLL-UP SEIL • GRAFISK DESIGN

.....Gode løsninger


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

TIL LEIE:

660 kvm. Høy kvalitet. Rett ved elva. Vi kan tilby flotte, nye lokaler i 3 etg, rett over bryggehuset i Erik Børresens allé 2. Deloitte er leietager i 4 og 5 etasje. Aass har også andre ledige lokaler som kan tilpasses dine behov. Kontakt: Christian Aug. K. Aass Tlf 915 41 141 christian.aass@aass.no

Revisorkollegiet AS er et av Norges 10 største revisjons- og rådgivningsfirmaer. I tillegg til våre avdelinger i Drammen, Kongsberg og Uvdal, er vi nå også godt etablert med kontor i Oslo, og vi er stadig i vekst. Vi er 42 kolleger med lidenskap for tall. Vi ønsker å være en viktig samtalepartner for deg og din virksomhet innenfor økonomiske spørsmål. Hos oss får du din faste kontaktperson med tilstrekkelig tid og nødvendig kompetanse til å sette seg inn i ditt firmas økonomiske situasjon og bli kjent med dine utfordringer.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat!

REVISJON

REGNSKAP

RÅDGIVNING

BUSKERUDVEIEN 72 | 3007 DRAMMEN | TLF: 32 27 63 00 | WWW.REVISORKOLLEGIET.NO 19


Gigant-last til USA I disse dager fraktes 2.600 tonn med kabel med spesialfartøy fra Drammen til California. TEKST: PER-JAN BREKKE

Det dreier seg om de største og mest avanserte sjøkabler som noensinne er produsert av Draka Norsk Kabel på Holmen i Drammen, og det dreier seg om ikke mindre enn over 50 kilometer med kabel. – Dette er det største og mest kompliserte oppdraget jeg noen gang har vært med på. Her har vi bygd oss opp mye god kompetanse, sier produksjonssjef John Henry Harberg i Draka Norsk Kabel. 800 millioner

Det tradisjonsrike selskapet er en del av det internasjonale konsernet Prysmian Group, som er verdens største leverandør av kabler med en årlig omsetning på 59 milliarder kroner. I 2013 sikret konsernet seg en kontrakt med ett av verdens største oljeselskap, ExxonMobil, om leveranse og installasjon av kabel for kraftforsyning til selskapets olje- og gassinstallasjoner i California. Kontrakten har en totalverdi på cirka 800 millioner kroner. – Vi er stolte over å være med på dette avanserte prosjektet for ExxonMobil, og Draka Norsk Kabel viser med dette evne til å håndtere denne typen svært avanserte leveranser, sier administrerende direktør Hans Henrik Bruusgaard.

20

Omfattende lokale investeringer

For å kunne gjennomføre prosjektet er det gjort store investeringer i produksjonsanlegget i Drammen, med ny stor kabelkarusell for lagring og utlasting av de 2.600 tonn tunge kablene. De EPR-isolerte lederne i kablene er produsert av konsernets fabrikk i Spania, og er deretter blitt fraktet opp til Drammen for skjøting, sammenslagning, armering, ekstrudering og utlasting. Det omfattende arbeidet på Holmen ble ferdig i midten av april, og det ble gjennomført en avansert utlasting over i konsernets spesialfartøy «Cable Enterprise» ved Drammen havn. 50 kilometer kabel, med en omkrets på 20 centimeter, ble ført direkte fra karusellen i Draka Norsk Kabels produksjonsanlegg på land til karusellen om bord i leggeskipet «Cable Enterprise». I begynnelsen av mai startet turen fra Drammen–California med gigantlasten, og først tidlig i neste måned er skipet fremme. Roser Drammen havn

Prysmian Groups erfarne installasjonssjef, Stuart Emmerson, er svært fornøyd med arbeidsforholdene på Drammen havn.

– Jeg har vært innom mange havner rundt omkring i verden, men servicen og forholdene her ved Drammen havn har vært spesielt bra, sier Emmerson. Havnedirektør ved Drammen havn, Einar Olsen, ser også veldig positivt på det som nå skjer ved Draka Norsk Kabel. – Det er utrolig spennende og gledelig at store internasjonale aktører går inn med tunge investeringer i selskap her i Drammen, blant annet fordi byen ligger i nær tilknytning til en velfungerende havn. Det som skjer på Draka er svært positivt, siden dette er en viktig og stor arbeidsplass i Drammensregionen, sier Olsen. Han mener dette understreker hvor viktig havna er for en rekke bedrifter og arbeidsplasser i regionen. – I følge Gemba-rapporten fra 2013 så bidrar havnevirksomheten i Drammen direkte og indirekte til 2.160 arbeidsplasser og en omsetning på over fire milliarder kroner, sier havnedirektøren. HISTORISK: 50 kilometer med kabel ble nylig transportert fra Draka Norsk Kabels anlegg og om bord Prysmian Groups spesialfartøy «Cable Enterprise» på Drammen Havn. – En historisk stor leveranse, sier administrerende direktør i Draka, Hans Henrik Brusgaard (sittende t.h.), her sammen med havnedirektør Einar Olsen (t.v.). Bak fra venstre: John Henry Harberg, Draka, Stuart Emmerson, Prysmian Group, Bernt Ruud, Draka og assisterende havnedirektør Ivar Vannebo.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Vi Vi leverer kompetansebaserte leverer kompetansebaserte behandlingsløsninger foravfall avfall behandlingsløsninger for Vi leverer kompetansebaserte behandlingsløsninger for avfall

BIOLOGISKE PROSESSER BIOLOGISKE PROSESSER AVFALLSBEHANDLING AVFALLSBEHANDLING

BIOLOGISKE PROSESSER

AVFALLSBEHANDLING

LØSNINGER INDUSTRIELLE BIPRODUKTER LØSNINGER FOR FOR INDUSTRIELLE BIPRODUKTER

LØSNINGER FOR INDUSTRIELLE BIPRODUKTER

Lindum – for miljøets skyld

lindum.no

Lindum – for miljøets skyld

lindum.no

Lindum – for miljøets skyld

lindum.no 21


! S T N E V E E R SPEKTAKULÆ LEBORD S O M M E R F E ST O G JU F IR M A F E ST G P R O D U K T L A N S E R IN KO N F E R A N S E MESSER EVENT OG BANKETT LER V IP -L O S JE O G A R E A

VIP-LOSJEN I DRAMMENS TEATER 22

BANKETT PÅ HOVEDSCENEN I DRAMMENS TEATER

BILLANSERING PÅ UNION SCENE


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

UNION SCENE OG DRAMMENS TEATER VÅRE TO HUS HAR HØY NASJONAL STATUS SOM KULTUR- OG UNDERHOLDNINGSARENAER. VI TILBYR UNIKE LOKALER MED PROFESJONELLE LYD- OG LYSTJENESTER OG PERSONALE MED ENGASJEMENT OG HØY KOMPETANSE INNEN KONFERANSEOG EVENTPRODUKSJON. MED OSS FÅR DU ET ARRANGEMENT SOM SETTER SPOR ETTER SEG. SE MER I VÅR BROSJYRE: WWW.DRAMMENSCENER.NO For kontakt og informasjon:

nina@unionscene.no Tlf.: 949 71 901


Store næringsarealer i Drammensregionen Tore Opdal Hansen

Ordfører i Drammen Drammensregionen er en tilflytningsregion, i likhet med andre sentrale deler av Østlandet. Boligkjøpere har åpenbart sett Drammens og regionens kvaliteter, men dette er et område som også har mye å tilby næringslivet. Sammen med nabokommunene i Nedre Buskerud og Nordre Vestfold har Drammen kartlagt at det finnes om lag 2.600 dekar med areal som er mer eller mindre klart for å etablere arealkrevende næring. Målet er å tilrettelegge for vekst i disse næringene, også når arealer i byområdene vil bli benyttet til andre formål i forbindelse med byutvikling. Gode muligheter for næringsvekst

I tillegg er det gjennomført en arealstudie i regi av Buskerudbysamarbeidet. Studien er en mulighetsanalyse som omfatter kommunene Kongsberg, Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande og Holmestrand. Mulighetsanalysen, som er utført av Civitas AS og Sitma AS, viser at det på

24

lang sikt kan være snakk om nær 12.000 dekar egnet næringsareal i regionen, men dette er områder hvor det ennå ikke er gjort planvedtak. Næringsutvikling i hele regionen

Det viktige i denne studien er at så mange kommuner har bidratt til å synliggjøre ledig areal for transport- og arealkrevende næring. Denne typen næringsvirksomhet må vurderes i et regionalt perspektiv, kommunegrenser blir fort irrelevante, og studien viser at vår region har mye å tilby. Når vi ser hele regionen under ett utgjør vi sammen et komplett tilbud til næringslivet. Med god planlegging av hvordan disse arealene best kan utnyttes vil områder som er bedre egnet til andre formål kunne frigjøres, til for eksempel boliger eller arbeidsintensiv næring, som bør ligge i nærheten av viktige trafikknutepunkt. Drammen og Drammensregionen trenger alle slags arbeidsplasser til vår voksende

befolkning. Sammen disponerer vi ulike typer arealer, og gjennom denne studien har vi fått et viktig verktøy for å kunne vise oss frem som en attraktiv region, nasjonalt og internasjonalt. Vi har kunnskapen – nå må vi gjøre jobben

Mulighetsstudien er et felles kunnskapsgrunnlag for hele regionen. Det er altså ikke en plan, men en kartlegging av områder som i fremtiden kan huse ny næringsvirksomhet. Men det er et betydelig planarbeid som må gjøres dersom disse arealene skal kunne utnyttes til næringsformål. Det betyr at alle kommunene i regionen må kjenne sitt ansvar og se hvilke muligheter som ligger her. Det er viktig at de valg vi gjør nå legger til rette for et mest mulig bærekraftig transportnett. En del virksomheter er avhengige av en kombinasjon av sjøtransport og annen transport. I så måte vil utviklingen av Drammen havn som et intermodalt knutepunkt, med tilgang til vei, sjø og jernbane, spille en helt sentral rolle.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G ANNONSE

NY bydel: Drammen får en ny og frodig bydel. Sundland-prosjektet omfatter opp mot 1000 boliger og 4000 arbeidsplasser. Illustrasjon: A-lab

ROM Eiendom satser videre på byutvikling i Drammen:

En ny, grønn bydel vokser frem Drammen får et nytt bydelssentrum, med boliger, handel, arbeidsplasser og ulike kulturtilbud.

å redusere klima­gassutslipp, slik at det miljømessige fotavtrykket blir minst mulig. Utbyggingen vil bli styrt av høye kvalitets- og miljøkrav.

TEKST:Christoffer Biong

Det har skjedd svært mye med Drammen de siste årene. Byen fremstår i dag som grønn og moderne, men utviklingen er langt fra over. Snart vil en helt ny del av byen begynne å ta form. ROM Eiendom satser stort – og snart begynner byggingen. Området som skal utvikles, er nesten like stort som 30 fotballbaner og ligger kun 15 minutters gange fra Drammen togstasjon og 5 minutter fra Union Brygge. Planen er utarbeidet i nært samarbeid med Drammen kommune.

blanding av gammel og ny arkitektur. Vi har lagd en plan basert på en bevaringsstrategi som gir incentiver for å bevare historiske spor og deler av eksisterende bebyggelse. På den måten vil vi bidra til å utvikle Sundland til å bli et helt unikt og attraktivt byområde, sier prosjektsjef Connie Nyhaven i ROM Eiendom. – Planen er å starte utbyggingen av området fra Gulskogen i vest, der vi satser på urban boligutbygging med store, rause friområder. Her vil det bli godt å bo både for unge og eldre, forklarer hun.

Unikt og attraktivt

Skaper mange arbeidsplasser

– Her kan man realisere boligdrømmen og bo sentralt og grønt. Sundland kommer til å bli en spennende bydel, med en fin

Den tidligere jernbaneeiendommen på hele 275 mål rommer allerede i dag mange spennende funksjoner, med både mikrobryg-

Langsiktig perspektiv

Spent: Connie Nyhaven i ROM Eiendom.

geri, en rekke undervisningstilbud og dansestudio. Totalt sett vil om lag halvparten av de nye byggene huse næringsvirksomhet. Så mange som 4000 nye arbeidsplasser kan bli skapt her på sikt.

Reguleringsplanen har vært lagt ut til offentlig ettersyn, og det ligger an til politisk sluttbehandling av planen før sommeren. – Sundland skal bygges ut trinnvis over lang tid, og vi driver samtidig med utvikling av eksisterende bebyggelse. Byggestart vil bli kort tid etter at planen er godkjent, avslutter Nyhaven.

En grønn bydel Store grøntområder er en viktig del av Sundland-prosjektet. I tillegg til å skape attraktive friområder og grønne lunger er også klima- og miljøhensyn svært viktig. – Vi er opptatt av å utforme området slik at bomiljøet blir best mulig. Samtidig skal vi sørge for

Les mer om Sundland-prosjektet på www.romeiendom.no.


Skaper gode rammer Fra kontoret til Arkitekt Fossland i Drammen planlegges, tegnes og fullføres det både eksteriør- og interiørløsninger for store og små prosjekter over hele landet.

Tekst: Eli Strindeberg

26

Foto: Torbjørn Tandberg


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

DRAMMENSBEDRIFT: Arkitekt Fossland ser mange fordeler ved å ha kontor i Drammen og trekker spesielt frem tilgangen på dyktige folk og kommunikasjonstilbudene. F.v. Geir Fossland, Elin Fossland, Camilla Tveit, Kristin Brække og Christine F. Guddal.

– Vi er svært opptatt av å bli kjent med og lytte til oppdragsgiverne våre for å skape de beste og mest spennende løsningene for dem, sier interiørarkitekt Elin Fossland. – Det beste resultatet oppnår vi når byggherren er sterkt involvert og vi kan diskutere løsningene sammen, sier hun. Sammen med mannen Geir driver hun bedriften som består av fem medarbeidere – to arkitekter og tre interiørarkitekter/-rådgivere. Flere ressurser leies inn ved behov. – Ett av våre fortrinn er at vi har flere bein å stå på, og kan levere eksteriør- og interiørløsninger fra A til Å, legger Geir Fossland til. Han har selv 37 års erfaring som arkitekt og har vært med på å etablere flere arkitektfirmaer, både i Oslo og i Drammensregionen. Arkitekt Fossland ble stiftet i 2005 og kan i år feire tiårsjubileum. – Fordelen med å være lokalisert her i Drammen er blant annet tilgangen på dyktige medarbeidere. Det er blitt svært attraktivt å bo i regionen og det fører til at dyktige folk flytter hit. I tillegg er det svært gode kommunikasjonsmuligheter, med kort vei og gode togforbindelser til Oslo og Gardermoen, forklarer Geir. Blander gammelt og nytt

På referanselisten har Arkitekt Fossland prosjekter som SørArena i Kristiansand, Fredssenteret i Oslo, Drammen Rådhus, fylkeshuset i Finnmark, innredning av kontorbygg i Nydalen og på Tjuvholmen samt flere museer. Akkurat nå jobber de også med

Fordelen med å være lokalisert her i Drammen er blant annet tilgangen på dyktige medarbeidere. GEIR FOSSLAND

27


ombyggingen av Dr. Holms hotell på Geilo. – Oppdragene våre er svært varierte, understreker Elin Fossland. – Vi jobber med alt fra hytter og leiligheter til store offentlige prosjekter. Som interiørarkitekt er hun spesielt opptatt av å skape en god ramme å leve i for oppdragsgiverne sine. Hennes løsninger skal være aktuelle i mange år. – Ofte har kundene gjenstander eller møbler de ønsker å ha med seg i sine nye omgivelser, og jeg syns det er spesielt spennende å kunne blande antikviteter med moderne design og på den måten skape en personlighet, sier Elin. – Jeg er nok kjent for å bruke nøytrale basisfarger og for å blande ulike farger og materialer, forklarer hun. Eget showrom

I første etasje av kontorlokalene har Arkitekt Fossland innredet et showrom. Dit kan kundene komme og se på ulike interiørløsninger og -artikler. – Mange av våre kunder er travle mennesker som ikke ønsker eller har tid til å lete etter produktene de skal ha. De ønsker ofte at vi ordner det for dem. I showrommet kan vi demonstrere og visualisere ulike produkter og materialvalg, og det setter mange pris på. Vi har også muligheten til å innrede showrommet etter sesong, sier interiørarkitekt Camilla Tveit. Interiørbilde fra byleilighet i Drammen. Foto: Mona Gundersen

Høster anerkjennelse for sine interiørprosjekter Interiørprosjektene til Elin Fossland får oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I august lanserer Cappelen Damm en interiørbok med et variert utvalg av Elins prosjekter. – Jeg har lenge gått med tanker om å lage en interiørbok, men det er både tidkrevende og kostbart å gå på et bokprosjekt på egenhånd. Så når Cappelen Damm tok kontakt passet det midt i blinken, sier interiørarkitekt Elin Fossland. Boka lanseres 27. august i Drammens Teater, og deretter i Oslo og Bergen i september. Slettvoll har bestilt et opplag av boka til alle sine butikker, så etter lanseringen 28

skal Elin på Norgesturné til Slettvollbutikkene. Boka vil bli en visuell og billedlig estetisk bok som presenterer innredning av store og små prosjekter, alt fra byleiligheter og hytter til hotell og restauranter. – Den skal være til inspirasjon for alle som er opptatt av interiør, sier Elin. For tredje året på rad vil også et utvalg av Elins prosjekter bli presentert i den internasjonale designboka «Andrew Martin Design Review». Den prestisjefylte kåringen er kjent som interiørarkitektenes Oscar-utdeling.

BOKLANSERING: Elin Fosslands (t.v.) prosjekter kommer snart ut i bokform. – Boka vil være en estetisk og inspirerende bok, sier hun. Her sammen med Camilla Tveit (midten) og Kristin Brække.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Buskerudbyen har fått utført mulighetsstudie

plass til arealkrevende næring Det er store muligheter for plass til utvikling og etablering av arealkrevende næring i Nedre Buskerud og Nordre Vestfold. 2.600 dekar ligger klar. I tillegg har regionen et potensial på nesten 12.000 dekar, viser en utredning gjennomført på oppdrag fra Buskerudbysamarbeidet.

til andre formål, for eksempel boliger og arbeidsintensiv næringsvirksomhet som bør ligge i eller nær knutepunkt, uttaler Tore Opdal Hansen.

Utredningen, som er utført av Civitas AS og Sitma AS, omfatter kommunene Kongsberg, Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande og Holmestrand. Eksisterende og mulige nye næringsområder for arealkrevende og transportintensiv næringsvirksomhet er kartlagt. Målet er å tilrettelegge for vekst i disse næringene, også når arealer i byområdene vil bli benyttet til andre formål i forbindelse med byutvikling.

Rom for vekst

Leder av styringsgruppen for Buskerudbysamarbeidet og ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, er godt fornøyd med at kartleggingen er foretatt. Han synes det er viktig at så mange kommuner har bidratt til å synliggjøre ledig areal for transport- og arealkrevende næring. – Resultatet viser at vår region har mye å tilby slike virksomheter. Sammen utgjør vi et komplett tilbud. God planlegging vil kunne frigjøre områder som er mer egnet

Studien er ment som et felles kunnskapsgrunnlag for hele regionen, og er den første i sitt slag. Det er altså ikke en plan, men en studie av områder som i fremtiden kan bli nye næringsområder – forutsatt at det gjennomføres planprosesser etter plan- og bygningsloven. Kartleggingen viser at eksisterende næringsområder har om lag 2.600 dekar ledig areal som passer til denne typen plasskrevende virksomhet. Men det store potensialet ligger i areal som fremtidig kan være egnet for plasskrevende næringsvirksomhet. I regionen totalt sett er det snakk om mulige 11.807 dekar areal hvor det ennå ikke er gjort planvedtak. I praksis vil totalarealet trolig være noe mindre, siden det ved detaljplanlegging vanligvis må tas ulike hensyn som reduserer tilgjengelig areal.

Viser at vi er attraktive

Regiondirektør i NHO Buskerud, Per Steinar Jensen, har sittet i referansegruppen for rapporten. Han mener denne mulighetsstudien er et viktig arbeid. – Nå får næringslivet en oversikt over potensielle arealer for denne typen virksomhet. Dette er også et viktig verktøy for å vise oss frem som en attraktiv region nasjonalt og internasjonalt. Men det er et betydelig planarbeid som må gjøres dersom man vil utnytte disse arealene i næringssammenheng. Det betyr at kommunene må kjenne sitt ansvar og se hvilke muligheter som ligger her, sier Jensen. Erik Dalheim i Drammen Næringslivsforening var også med i referansegruppen. – Dette er et godt grunnlag for å kunne ta kloke beslutninger i arealbruk for hele det området som er kartlagt. Men for å ivareta næringsvirksomhet som er avhengig av kombinasjonen havn og øvrig transport, må vi også i fremtiden sørge for god transport og nok næringsarealer i sentrumsnære områder. Drammen havns planer for Holmen vil spille en nøkkelrolle her, sier Dalheim. Referansegruppen for rapporten har bestått av representanter for alle involverte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, Kongsberg Næringsforum, Drammen Næringslivsforening, NHO Buskerud, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket. Utredningsrapporten skal følges opp med en felles markedsanalyse av de aktuelle næringsarealene som nå er kartlagt. Det vil da foreligge et felles kunnskapsgrunnlag om markedsvurderinger på regionalt nivå. Markedsvurderinger vil være viktig kunnskap med hensyn til å vurdere hvilke av de kartlagte næringsområdene det er mest aktuelt å vurdere tatt inn i formelle planprosesser. 29


30


BELIGGENHET. BELIGGENHET. BELIGGENHET. De tre viktigste argumentene for å etablere seg i Drammen. • Sentralt og lett tilgjengelig • Knutepunkt på E18, E134 og riksvei 23 (Oslofjordtunnelen) • Nærhet til tre flyplasser: Gardermoen, Rygge og Torp • Tog til Oslo hvert tiende minutt • Seks tog i timen til Gardermoen • Stamnetthavn med «sømfri» omlasting fra båt til bane

Telefon: 03008 drammen.kommune.no

Tore Opdal Hansen ordfører i Drammen


Repant ser lyset i tunnelen Og denne gangen er det ikke toget som kommer.

Nå går den svenske milliardæren Gerald Engström fullt og helt inn i selskapet. Tekst: Per-Jan Brekke

Den samlede verdien av pant på drikkeemballasje kommer i år til å passere en milliard kroner, og norske Tomra står for 95 prosent av pantemaskin-leveransene. Men det vesle selskapet Repant i Drammen har siden oppstarten i 1998 forsøkt å utfordre gigantene, og har i dag 180 pantemaskiner plassert rundt på det norske markedet. Hovedkontoret til Repant ligger i Kobbervikdalen i utkanten av Drammen med 15 ansatte, mens produksjonen foregår i Finland.

Langsiktig investering

Repant, som har en omsetning på 57 millioner kroner, har slitt med store økonomiske underskudd. Det har vært frykt i markedet for at selskapet har vært nødt til å legge inn årene, men drammensselskapet har overlevd gang etter gang. Nå har hovedeieren, den svenske milliardæren og en av Sveriges rikeste industribyggere, Gerald Engström, sikret seg 100 prosent av aksjene i Repant. I følge tidsskriftet Dagligvarehandelen har milliardæren plassert sin investering i Repant gjennom selskapet Färna Invest. 66-åringen uttalte nylig til tidsskriftet at han har et lang-

siktig perspektiv på sin investering og har tro på at Repant en dag blir en lønnsom eksportbedrift. Selskapet vil etter all sannsynlighet bli tatt av Oslo Børs. Unik løsning

Daglig leder i Repant i Drammen, Gud-


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

OPTIMIST: Det pantes årlig for en milliard kroner i Norge, og daglig leder i Repant i Drammen, Gudmund Larsen, er overbevist om at selskapet nå vil ta over en økende andel av markedet. Foto: Repant

Det har vært tøft å konkurrere med en gigant som Tomra. Gudmund Larsen

FAKTA:

mund Larsen, opplyser at hovedeierens klare signal om langsiktig satsing har blitt veldig godt mottatt av markedet. – Det har vært tøft å konkurrere med en gigant som Tomra, men jeg føler at vi nå er i ferd med å få til noe. Vi har blant annet utviklet en helt unik løsning i norsk

sammenheng, der bokser og plastflasker blir pakket i samme binge og komprimeres også sammen. Dette gjør at kunden får mye bedre plass på lageret, og det er ikke nødvendig å tømme like ofte. Dette gir store innsparinger både på drift og investeringer, påpeker Larsen.

•D et finnes 3.700 panteautomater i Norge og totalt 15.000 innleveringssteder for pant •O ver 820 millioner bokser og flasker ble innsamlet og pantet i 2014 •D en samlede verdien av pant på drikke-emballasje kommer i år til å passere en milliard kroner •F laskepant har eksistert i Norge siden 1902, da 6 øre i pant ble innført på ølflasker •D agens pantepris, 1,- krone for halvlitersflasker og 2,50 kroner for større flasker, har vært den samme i henholdsvis 29 år for halvlitersflasker og 22 år for større flasker Kilde: Infinitum, som har eid og driftet panteordningen siden 1999.

KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360° LØSNINGER COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med ca 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, samferdsel, vann samt miljø og samfunn. Som en del av COWI-gruppen, med 80 års erfaring og ca 6300 medarbeidere, har vi kompetanse og kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt.

Les mer på www.cowi.no | facebook.com/cowinorge | blogg.cowi.no


Nor Tekstil i Lier:

Vasker 70 tonn tøy i døgnet Bor du på hotell eller sykehus på Østlandsområdet er det stor sannsynlighet for at sengetøyet der er vasket på Nor Tekstil i Lier. Tekst: Per-Jan Brekke

Nor Tekstil i Lier er nå landets største industrielle vaskeri med 240 ansatte fra 19 forskjellige nasjonaliteter. Avdelingen er en del av konsernet Nor Tekstil AS som er Norges største vaskerikonsern med hovedkontor i Florø, der familiebedriften startet sin virksomhet i 1970. I dag har selskapet nærmere 800 ansatte og totalt 19 avdelinger, derav 16 operative industrielle vaskeri og tre avdelinger med arbeidstøy. Bare i Lier er den årlige omsetningen på 230 millioner kroner, og konsernet har i løpet av de siste fem årene bygget fem nye vaskerianlegg. – Rent tøy er noe man alltid vil trenge, og her i Lier vasker vi 70 tonn med tøy i døgnet og totalt mer enn 22.000 tonn i året. Vi benytter fem lange vaskerør, varmluft og tørketromler som tar 85 kilo tøy om gangen. Deretter sender vi tøyet videre inn i brette-roboter, som legger tøyet pent sammen med en hastighet på 900 plagg i timen pr. maskin, forteller driftssjef Per Frøge. Han kan nå glede seg over at nybygget også er på plass, slik at arealene er doblet fra 6.000 til 12.000 kvadratmeter. Chip eller strekkoder i hvert plagg

I det nye bygget er det installert nye, moderne maskiner til en verdi av 60–70 34

Foto: Torbjørn Tandberg

millioner kroner som skal automatisere produksjonen ytterligere. Alle plagg som går gjennom produksjonen utstyres med en databærer som forteller maskinene hva som skal gjøres med plagget og hvor det skal sendes eller lagres. I nybygget, som tas i bruk i løpet av denne måneden, blir det i tillegg til kontorer og møterom også hovedbase for såkalt MMA-produksjon, noe som er et satsingsområde for Nor Tekstil. MMA står for matter, mopper og arbeidstøy som blir leaset ut av selskapet og levert tilbake igjen for vasking og eventuelt reparasjoner. Her vaskes også kundenes eget arbeidstøy. 30.000 plagg pr. dag

Totalt vil det bli levert 30.000 plagg pr. dag fra den nye avdelingen. «Gamlebygget» skal også reinvesteres for fremtidig tonnasjeøkning, og der vil det hovedsakelig blir vasket «flatt» tøy som eksempelvis duker og sengetøy. – Vi leaser ut både arbeidstøy og sengetøy til samtlige store hotellkjeder i Norge foruten Thon-kjeden. I tillegg har vi avtale med de fleste av sykehusene i Helse Sør-Øst, sier salgsansvarlig på MMA, Liesl Mindt. Hun opplyser at selskapet i


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Amrit Kaur representerer en av de 19 nasjonalitetene som jobber ved Nor Tekstil i Lier. 35


Lier handler inn tekstiler for 120 millioner kroner i året. Nor Tekstil leaser også ut mopper til store rengjøringsfirma og arbeidstøy til blant andre entreprenører, byggefirma og næringsmiddelbransjen. Leaser ut arbeidstøy

– Leaser du arbeidstøy hos et selskap som oss, så vet du jo at det er testet og at det tåler vask flere ganger. Leasing og rengjøring av såkalt «grovt» industri-arbeidstøy har vært veldig vanlig blant annet i Sverige i mange år, men i Norge er det mer tradisjon for å kjøpe og eie dette selv. Men nå er dette markedet også sterkt stigende her i landet, forteller Mindt. Driftssjef Per Frøge understreker at Nor Tekstil har fokus på miljø og hygiene. – De fleste av våre produkter kan gjenvinnes og prosessen er Svanemerket. Vi er også opptatt av å redusere energiforbruket, og i nybygget vil det bli benyttet naturgass som energikilde. Vi har også et eget anlegg for vanngjenvinning, og det er gjort klart for å montere et fullverdig renseanlegg som renser avløpsvannet helt ned til drikkevannskvalitet, forteller Frøge.

Salgsansvarlig Liesl Mindt og driftssjef Per Frøge i Nor Tekstils splitter nye lokaler på Linnesstranda.

Rent tøy er noe man alltid vil trenge Per Frøge

Leasing av såkalt «grovt» arbeidstøy er også sterkt økende. Ahmed Saleh er en av dem som tar seg av rengjøring og klargjøring av arbeidstøyet før det sendes ut til ny bruk.

36


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Supply chain-sjef, Annelise Olsen og driftsleder Tor Øyvind Haave ved Takeda Nycomed i Asker sittende på kalsiumkarbonat som har kommet sjøveien fra Frankrike via Drammen havn.

valgte seg Drammen Takeda Nycomed var aldri i tvil om at Drammen havn skulle være

utskipingssted da de skulle frakte tusenvis av tonn med tabletter ut i Europa. TEKST OG FOTO: PER-JAN BREKKE

Sjøveien er billigere, det er bedre og det er mer miljøvennlig. Det var konklusjonen til supply chain-sjef i Takeda Nycomed i Asker, Annelise Olsen, da det ble vurdert om selskapet skulle flytte transporten av tabletter fra vei til sjø. Og det var heller ikke tvil om at selskapet skulle ta veien via Drammen havn. Takeda Nycomed-konsernet har 30.000 ansatte og ulike distribusjonssteder over hele i Europa. I Norge jobber det det 300 ansatte innen produksjon, salg og administrasjon. Asker-bedriften produserer årlig over 3.000 tonn med kalsiumtabletter som forebygger og behandler benskjørhet. Det dreier seg om to milliarder tabletter fordelt på 23 millioner bokser som hvert år fraktes ut på markedet i Europa, Asia og Australia. I tillegg kommer det 2.500 tonn av råvaren kalsiumkarbonat den motsatte veien fra Frankrike. Billigere og mer miljøvennlig

– 20 prosent av produksjonen ved fabrikken her i Asker går til markeder i England og Irland. Tidligere gikk det seks-syv tungtransporter hver måned på den sterkt belastede E18 fra Asker til Oslo og videre nedover i Europa, før bilene tok turen over kanalen og videre til et lager ved Immingham i England, forteller supply chainsjefen fra Lier.

– Det var ulike årsaker til at vi vurderte denne transportformen på nytt, men det som utløste valget var en samtale med en representant for Tschudi Lines som jo har transport over Drammen havn, forteller Olsen. – Vi sjekket blant annet CO2-avtrykkkalkulatoren deres på nettsiden som viste at vi ville spare inn ekstremt mange kilometer og etterlate oss langt mindre CO2avtrykk ved å ta sjøveien til England via Drammen havn. I tillegg ble det mye rimeligere, og Tschudi Lines tar seg dessuten av all fortolling. Med andre ord er alt mye mer smidig, og den økonomiske gevinsten har egentlig vært svært stor, sier supply chain-sjefen som også trekker fram at Drammen havn har rimelige og gode logistikkløsninger. «Snill» transportform

Derfor har det siden i fjor sommer gått seks-syv biler i måneden fra Asker til Drammen og videre sjøveien over til Immingham i England, og motsatt vei kommer det altså 2.500 tonn i året med kalsiumkarbonat fra Frankrike, via Rotterdam og sjøveien til Drammen havn. Olsen trekker også fram andre fordeler med å benytte sjøveien i stedet for bilveien.

– Sjøtransporten er en «snill» transportform med mindre skarpe bevegelser og vibrasjoner enn transport på vei. Transporten tar kortere tid, og det er mindre temperatursvingninger, forteller Annelise Olsen som er veldig fornøyd med det samarbeidet de har hatt med Tschudi Lines og Drammen havn etter omleggingen av transporten. – Vi har ingen klager på transporten lenger, og det er det beste tegnet på at ting fungerer. For oss i Takeda Nycomed i Asker har Drammen havn blitt logistikksentrum, sier Takeda Nycomeds supply chain-sjef, Annelise Olsen, som nå har gått ut og oppfordret andre ledere i det internasjonale storkonsernet om å vurdere sjøveien i stedet for bilveien.

Sjøtransporten er en «snill» transportform med mindre skarpe bevegelser og vibrasjoner enn transport på vei. Annelise Olsen


Ansiktsløfting på havna Kontorcompaniet holder til i lokaler som eies av Drammen havn, og den gamle industrifunkisen fra 1938 er nå pusset opp i gammel stil. Funkisen ligger i området der Christophersens Mekaniske Verksted, med en historie tilbake til 1860, en gang hold til. Etter at verkstedet ble nedlagt i 1979 har imidlertid ikke området vært noe vakkert skue for øyet – forfallent og fullt av bølgeblikk, nedraste byggedeler og skrot. – Bygningen har egentlig bare vært i vårt eie i tre–fire år, men mange som passerte forbandt jo området med havna. Vi kjøpte derfor bygget for å starte en opprydding og restaurering av bygget som i sin tid var tegnet av arkitekt Bjarne Thinn Syvertsen. Men fart i sakene ble det først da Kontorcompaniet bestemte seg for å flytte ut av Tollboden, forteller havnedirektør Einar Olsen som startet en storstilt opprydding av området. – Her har Drammen havn fått en ansiktsløfting, samtidig som vi legger til rette for nye næringslokaler på Tangen, påpeker havnedirektøren.

Daglig leder i Kontorcompaniet, Lasse Ygård er svært fornøyd med fornyelsen av Havnegata 33 på Tangen i Drammen.

Skaffer «alt» til ambassader Kontorcompaniet i Drammen server Norges ambassader i utlandet med alt fra norsk mat og flagg på 17. mai til bildekk og kontormøbler. Tekst og foto: Per-Jan Brekke

Det vesle selskapet, som også har avdeling i Follo, leier lokaler av Drammen havn i Havnegata på Rundtom, der både området og det gamle industrifunkis-bygget nettopp har gått gjennom det man trygt kan kalle en «extreme makeover». Kontorcompaniet flyttet fra ærverdige Tollboden og inn i de nye lokalene sammen med fem medarbeidere i august i fjor. Det har gjort selskapet enda mer synlig. Oppsiktsvekkende veggmaleri

Noe som har vært med på å øke oppmerksomheten er nok utvilsomt veggkunstner Eric Ness Christiansens veggmaleri på den ene ytterveggen, godt synlig fra Havnegata der 17.000 biler passerer hver eneste dag. Kontorcompaniet, som startet opp i 1981, er størst i Drammen på profilering- og reklameartikler, og selger også kontormøblement og utstyr i tillegg til bekledning. – Egentlig driver vi med alt mulig, og kan 38

Storkontrakt på Dammen havn Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Jernbaneverket å oppgradere godsterminalen på Holmen i Drammen. Kontrakten er en utførelsesentreprise som er verdt 105 millioner kroner før moms. Veidekke skal blant annet sanere gamle spor, legge omtrent 2,6 kilometer nye spor, bygge en jernbanebro og utføre grunn- og betongarbeider samt elektroarbeider.

skaffe det aller meste. Det vi må skaffe, forsøker vi alltid å finne her i Drammensområdet først, forteller Ygård som blant andre har Det kongelige utenriksdepartement som fast kunde. Pølser og bildekk til ambassadene

– De siste 16 årene har vi blitt valgt som en av to leverandører til departementets 107 ambassader i utlandet. Det dreier seg ofte om møbler, senger, tepper og interiør, men vi kan vi levere alt mulig som en ambassade måtte trenge. I løpet av et år er vi vel i kontakt med et femtitalls ambassader, forteller Kontorcompaniets daglige leder. Og selskapet leverer virkelig det aller meste til ambassadene. – Vi har blant annet levert norske flagg til 17. mai-feiringer rundt omkring i verden, bildekk til landcruisere i Afrika og i forbindelse med store begivenheter som eksempelvis OL, kan det ofte være aktuelt å oppgradere det aller meste i ambassaden i forkant av arrangementet, foreller Lasse Ygård.

Kontorcompaniets lokaler i Havnegata 33 vekker oppsikt, mye takket være Eric Ness Christiansens veggmaleri.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

UTVIKLINGSAVDELINGEN

NYSKAPING - SAMSPILL OG GLOBALE VINNERE

Bus 235 4F

284 1 ko 2 ko 3 ko

Partnerskapet for næringsplanen* i Buskerud inviterer til Kick-Off på Kongsberg 20.-21.august 2015. Torsdag 20. august, kl 17.00: Nettverksmiddag på Smeltehytta, Norsk Bergverksmuseum. Fredag 21. august, kl 0900 - 1400: Fagkonferanse på Grand Hotell, Kongsberg. Fagdagen fokuserer på hvordan arbeid med klynger og nettverk gir resultater i form av verdiskapning og næringsutvikling. Torgeir Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI holder åpningsforedraget. Videre skal vi høre om NCE System Engineering (NCE SE) fremtidsretta arbeid med klynger og nettverk, om klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene og erfaringer VRI Hemsedalsløftet har hatt i forhold til dette. Direktør Mona Skaret fra Innovasjon Norge orienterer om mulig­ hetene Innovasjon Norge gir, både for etablerte industriklynger og nettverk, men også for entreprenører og næring i vekst. Divisjonsdirektør for innovasjon, Anne Kjersti Fahlvik vil foredra om forskning for innovasjon og bærekraft ­ hvordan kan vi lykkes sammen? Mer informasjon og fullstendig program for konferansen vil være klart medio juni, se www.bfk.no Eventuelle spørsmål rettes til Gørill E.Trælstad, teamleder næringsutvikling, på e­post: gorill.trelstad@bfk.no eller telefon 941 54 988.

Velkommen til hyggelig nettverksmiddag og spennende fagkonferanse! Partnerskapet for oppfølging av næringsplanen består av følgende aktører: NHO, Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, LO, SIVA, KS, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Næringsforeningene i Buskerud, NAV og Buskerud fylkeskommune. *Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015­2020

www.bfk.no

Skaper resultater gjennom samhandling

39


930 er medlem 930 er medlem - meld inn din

930 er medlem er medlem -930 meld inn din - meld inn din

5 næringsråd -••• meld inn din 511 næringsråd • 5 næringsråd

•• 11 • 11 arrangementer årlig 100 • 100 arrangementer årligårlig • 100 arrangementer

110.000 lesere på nett og papir hver dag

Kontingent fra kun kr. 1.300,- pr. år

Kontingent fra kun kr. 1.300,- pr. år

Kontingent kun kr. 1.300,- pr. år • 5 næringsrådMer informasjon fra på www.dnf.no eller ring oss på tlf. 32 26 42 10 Mer informasjon på www.dnf.no • 11 Mer informasjon på www.dnf.no eller ring 3242 2610 42 10 eller ring ossoss på på tlf. tlf. 32 26 • 100 arrangementer årlig

Kontingent fra kun kr. 1.300,- pr. år Mer informasjon på www.dnf.no eller ring oss på tlf. 32 26 42 10

Din Din samarbeidspartner samarbeidspar tner innen: i nn e n: Adressering A dresserin g • Plastpakking Plastpa kkin g • Håndarbeide Hå nda rb eid e • Pakking Pak k i ng

Tlf.: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no

Lier Graving og Transport AS kan i år markere 20 år i bransjen. Drammens Museum tilbyr skreddersydde kulturpakker til konferansegrupper. Det gis omvisning i våre faste samlinger etterfulgt av forfriskninger i kaféen. Benytt sjansen til kulturelt påfyll i vakre omgivelser. Drammens Museum ligger 5 min fra jernbanestasjonen og i gangavstand fra de fleste hotellene i Drammen. For mer informasjon: drammens.museum.no

Vi utfører: Graving • Sprenging • Riving • VA-anlegg • Brøyting/Strøing/Feiing • Transport. Vi er godkjent i Tiltaksklasse 2.

TLF: 905 15 911 Email: post@liergrav.no 40


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Tlf.328 70 firmapost@rvange.ow srvange.o

AltAlt som gjelder biler. som gjelder biler. Alt som gjelder biler. OgOg litt til. Alt litt somtil. gjelder biler. Og litt til. Og litt til.

Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. Bilia - din-billeverandør uansett bilbehov. www.bilia.no betjent med eDialog Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. - betjent med eDialog Bilia - din billeverandør Tlf. www.bilia.no 854 25 900 www.bilia.no - betjent meduansett eDialog bilbehov. Tlf. 854 25 25900 900 www.bilia.no - betjent med eDialog Tlf. 854 Tlf. 854 25 900

Montering Makulering Plastpakking Jobbfrukt.no Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks Møtemat & Catering Ved & Briketter HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK Tlf. 32 88 87 00 firmapost- @Hønefoss sorvangen.no- Lysaker www.sorvangen.no Drammen www.ect.no

RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK

T E w

Drammen - Hønefoss - Lysaker www.ect.no

NY KOLLEGA? kontakt Manpower Drammen! Vi kjenner det lokale næringslivet godt etter 30 år i Drammen. Vi har kvalitetssikrede rekrutteringsprosesser både for bistand til fastansettelser og for innleie av personale. For innleie betaler du kun for den tiden medarbeideren er hos deg. Personalansvar, avlønning, feriepenger, forsikringer, OTP og sykepenger – det håndterer vi hos oss! Kontakt oss: 22 01 80 00 – drammen@manpower.no Vi holder til i Nedre Storgate 1a, Drammen

• Bygge - og anleggteknikk • Landskapsarkitektur • Prosjekt og byggeledelse • Oppmåling • Tetthetsmåling Telefon 32 26 44 70 E-post:firmapost@ssas.no www.ssas.no

Besøksadresse: Langesgt. 1, Drammen Postboks 2125, Strømsø 41


PROFILEN

FAKTA: Navn: Nasim Rizvi Født: 1970 Sivilstatus: Gift og fem barn Aktuell som: Gründeren bak

halal-barnemat

Bare barnemat for Nasim TEKST: PER-JAN BREKKE

Det handler stort sett bare om barnemat for Nasim Rizvi, gründeren bak Nasim’s Hala Babyfood som i løpet av året skal være ute i 2.000 butikker i Storbritannia. 44-åringen har foreldre fra Pakistan, men er født og oppvokst i Drammen og bor nå i Mjøndalen sammen med ektemann og fem barn i alderen fra fire til 17 år. Det har vært langt fra bare barnemat for en «fersking», uten erfaring fra dagligvarebransjen, å forsøke å ta seg inn både på det norske og britiske markedet med et helt nytt produkt. Men Nasim har hele tiden hatt klokkertro på sitt produkt; barnemat med halalkjøtt som hovedingrediens. – Har du nok vilje, og våger nok, så går det bra til slutt, mener hun. Undersøkelser har vist at barn med muslimsk opprinnelse ofte mangler både jern og vitamin D. Da Nasim skulle bli mor for første gang oppdaget hun at det ikke var så lett å få tak i de produktene hun ønsket. Mangelvare – Jeg ønsket å gi barnet mitt et mest mulig variert kosthold. Derfor undersøkte jeg litt i butikkhyllene hva jeg skulle gi barnet, men jeg fant ingen ferdigprodukter med kjøtt som jeg kunne bruke. Siden jeg er muslim, 42

er jeg avhengig av at kjøttet er halalslaktet, forteller Nasim. Det endte med at hun kjøpte inn moste grønnsaker og blandet inn halalkjøtt. – Dette falt i smak hos den minste, men det var jo ikke særlig praktisk eller økonomisk. Da kom jeg på idéen om å lage barnemat med ferdig tilsatt halalkjøtt. Dette vil forenkle hverdagen til mange muslimske barnefamilier, samtidig som babyene får tilført næringsrik mat, sier 44-åringen, som også gikk bort fra den vanlige løsningen med glass-emballasje og over til lette, miljøvennlige plastbegre. – Jeg jobbet med å utvikle planene uten å fortelle det til så mange. Fryktet litt for advarende pekefingre og negativitet, noe som ville være det siste jeg trengte i oppstartfasen, sier Nasim Rizvi. Hun tok kontakt med en annen barnematgründer, Ann Beth Berg, for å få til et samarbeid. Lærepenge Sammen startet de opp med halalbarnemat-produksjon allerede i 2013, da for salg på det norske markedet og hovedsakelig i Oslo og Drammen. En kontroll fra Mattilsynet kort tid etter oppstart, medførte imidlertid at varene ble trukket fra hyllene på grunn av funn av plantevernmiddel i produktene.

– Jeg stolte for mye på underleverandører og sertifiseringer. Jeg lærte mye den gangen. Samtidig hadde jeg store planer om å lansere produktet også i Storbritannia der markedet er enormt. Siden jeg likevel måtte starte på nytt, valgte jeg å benytte anledningen til å satse alt på ett kort i Storbritannia, påpeker 44-åringen. Tyskland og Frankrike neste Det viste seg å være et riktig valg. All produksjon ble etter hvert flyttet til Storbritannia, der Nasim har 12 ansatte og selger produktene i cirka 500 butikker. – I løpet av året skal produktene være ute i 2.000 britiske butikker, sier drammenskvinnen som i dag styrer en hel virksomhet fra hjemmekontor i Mjøndalen,

ispedd jevnlige besøk til England. Men Nasim har høyere ambisjoner enn som så med sitt selskap. – Nå arbeider jeg med å komme inn på det tyske og franske markedet, forteller den energiske gründeren som også regner med å komme tilbake på det norske markedet. – NorgesGruppen var jo interessert i produktet mitt allerede før det var produsert, så Norge kommer nok etter hvert som produksjonskapasiteten øker, sier Nasim. I det siste har 44-åringen fra Drammen også satt i gang produksjon og salg av sin egenkomponerte morsmelkerstatning med base i Nederland.


VI UTVIKLER LEVENDE BYER (FOR MENNESKER OG MILJØ) Se hvordan på www.ramboll.no

NORDENS LEDENDE SAMFUNNSRÅDGIVER INNEN BYGG, ARKITEKTUR & PLAN, TRANSPORT, ENERGI, VANN, MILJØ & HELSE, OLJE & GASS OG MANAGEMENT CONSULTING.


dnb.no

Foto: Fred Johnny

Foto: Fred Johnny

Returadresse Drammen Næringslivsforening Postboks 11 3001 Drammen dnb.no

Foto: Fred Johnny

Foto: Fred Johnny

dnb.no dnb.no

Foto: Fred Johnny Foto: Fred Johnny

Foto: Fred Johnny Foto: Fred Johnny

Du fårOppstartsboka Oppstartsboka hos DNB. Du får hos DNB. Å starte segseg selv,selv, betyrbetyr ikke atikke du må alt på egenhånd. innom dinStikk nærmeste Å starteforfor atgjøre du må gjøre alt påStikk egenhånd. innom din nærmeste Å starte for seg selv, betyr ikkeduatmye dunyttig må gjøre alt på filial og hent Oppstartsboka. Der finner informasjon og egenhånd. gode tips om det å filial og hent Oppstartsboka. Der finner du mye nyttig informasjon og gode tips om det å starte du egenønsker bedrift. Alt fra hvordan skrive enspesialist forretningsplan smøring av familien. Hvis å snakke med en påtildet å starte egen starte egen bedrift. Alt fra hvordan skrive en forretningsplan til smøring av familien. Dessuten kan du når som helst kontakte til oss.04800, Vi har egne someller hjelper deg. bedrift, send OPPSTARTSLOS såOppstartsloser ringer vi deg,

Dessuten kan du når som kontakte oss. egen Vi har egnesend Oppstartsloser Så hvis du ønsker å snakke med helst en spesialist på å starte bedrift, OPPSTARTSLOSsom hjelper deg. stikk innom nærmeste filial. til 04800, så ringer vi deg. Så hvis du ønsker å snakke med en spesialist på å starte egen bedrift, send OPPSTARTSLOS til 04800, så ringer vi deg.

O for Oppstart.

O for Oppstart.

Drammen 24 juni 2015