Page 1

T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Næringslivet i drammensregionen

NOVEMBER · 2014

4. årgang

Elvebyen samler omdømmeNorge side 4

Geelmuyden skyter fra hofta side 8 En smak av Starbucks side 14 Fra «Harry» til prisvinner side 20 Eltek-Satvir la gullegget side 29 Boliger for aktive eldre side 32

INVITERER TIL KONFERANSE: Leder av Byen Vår Drammen, Tom Søgård.

Bilfabrikk på havna side 36

Profile for Oktan

Drammen24 okt 2014 bla  

Drammen24 okt 2014 bla  

Advertisement