Page 1

T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Næringslivet i drammensregionen

DESEMber · 2013

3. årgang

Investerer 17 milliarder Subsea Valley fester grepet side 40 Storsalg av gårdsbruk side 36 I sentrum for el-bilinvasjonen side 38 En gründers gule lapper side 50

Side 4 og 12


Se hvordan systemet effektiviserer lagerbedrifter

Peritus Warehouse Streamliner er en oversiktlig og utvidet lagerløsning som gir bedre effektivitet til lageret, basert på Microsoft Dynamics AX. Løsningen har samlet alle lagerfunksjoner og gir lagermedarbeiderne oversikt og verktøy tilpasset vareflyten. Lagerbeholdninger kan optimaliseres med automatiske trendanalyser, og dette gir innkjøper godt grunnlag for riktige bestillinger. I tillegg får ordrebehandlere god og oversiktlig informasjon. Peritus Warehouse Streamliner kan leveres med hånd-/ truckterminaler som styrker effektiviteten ytterligere. Registreringer på disse terminalene oppdateres i sanntid i Dynamics AX, slik at fysisk lagerbeholdning til enhver tid vil være riktig. All registrering av varer inn/ut, flytting og telling gjøres med terminalene, og gjør at det ikke er behov for etterregistrering av data. Lagermedarbeiderne har kun én løsning å forholde seg til. Ta kontakt i dag hvis dere ønsker mer informasjon!

Peritus AS Postboks 2297 3003 Drammen

Tlf: 932 64 310 E-post info@peritus.no www.peritus.no


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G Forsidebildet:

Drammensregionen er størst på varehandel i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg

PG group etablert i sande side 34

Le der

Videre fra toppen De fleste har fått med seg at det har skjedd store forandringer i Drammen de siste årene. Fra å bli karakterisert som Norges Harryby nr 1 for få år siden, er Drammen nå omdømmevinneren. Store investeringer er gjort for at regionen vår skulle bli et bedre sted i arbeid og fritid. Byen er nesten ikke til å kjenne igjen på mange områder. Men den største endringen har kanskje skjedd med oss som bor her. Byforvandlingen, positive artikler i riksmedia, suksessene, feiringene og nå Godset på topp, har gjort drammensere til stoltere enn bergensere og med en trivselsfaktor i Norgestoppen. Det å være en region med egne urbane kvaliteter, med fjorden og Drammensmarka helt inn i bybildet, er en verdsatt kombinasjon. Vår geografiske plassering med nærhet til landets befolkningskonsentrasjon, og med effektiv infrastruktur både i og ut av regionen, er naturligvis et fortrinn. Nærheten til tre store flyplasser, endestasjon for Flytoget og 10 minutters togavganger til Oslo fra neste år, er også et pre. Å bygge nytt næringsliv er viktig. Kortreiste arbeidsplasser gir styrket livskvalitet. I drammensregionen har vi allerede netto innpendling. Vår målsetting er fortsatt høy: En ny arbeidsplass for annen hver nye innbygger. Å legge til rette for eksisterende arbeidsplasser er også viktig. Mens de aller fleste kommuner opplever en økning i antall konkurser, er Drammen «kjerringa mot strømmen». Her er det nedgang i antall konkurser og det fra et fra før lavt nivå! Nå skal Drammen utvikle seg og vokse videre. Bare innenfor varehandel, som vi allerede er størst på i Norge, skal det investeres mer enn 5 milliarder kroner, i boligbygging mer enn 10, de neste 5 årene. Også på bolig, vei og jernbane står vi foran milliardinvesteringer for å legge til rette for en massiv befolkningsvekst. Drammensregionen har i dag 150.000 innbyggere. Om 25 år er vi trolig 200.000.

Boligprosjekter til 12 milliarder side 12

INNHOLD Storsatsing i varehandel

side 4

Boligprosjekter for 12 milliarder

side 12

Fra ASKO til en dagligvarebutikk nær deg

side 18

3C Technology lager brukervennlige møterom

side 20

Eiendomsprosjekter i Drammen

side 23

PG Group etablert i Sande

side 34

Landbrukseiendom - Drammen midt på tunet

side 36

Knutepunkt for el-biler

side 38

Subsea Valley

side 40

Rigget for å gire opp fiberutbygging

side 46

Med hjertet først

side 50

Bare i Drammen må det bygges en ny skole annet hvert år fremover. Innholdet i skolene våre er også et av de store satsingsområdene. Fra et nivå langt under gjennomsnittet for få år siden, er Drammen nå i tetsjiktet i landet hva gjelder karaktersnittet i grunnskolen. Vi ønsker å tilby våre innbyggere Norges beste grunnskole. I dette nummeret av Drammen24 kan du lese mer om det gode samspillet og dine muligheter i drammensregionen. Større, smartere og sunnere, er de viktigste stikkordene i Drammens videre utvikling mot vårt neste byjubileum i 2036. Velkommen med på Drammenslaget som innbygger, næringsdrivende eller investor! Hans-Petter Tonum

Daglig leder i Drammen Næringslivsforening

Neste utgave kommer VÅREN 2014 Næringslivsmagasinet Drammen24 ble lansert i Drammens jubileumsår, og ønsker å ta en uavhengig, konstruktiv posisjon i utviklingen av næringslivet i drammensregionen. Vi vil være utstillingsvinduet for næringsaktører som allerede er på plass i regionen, samtidig som vi vil friste nye til å etablere seg her.

Utgiver: Drammen Næringslivsforening prosjektledere: Ove Andheim (annonse, trykk og distribusjon) og Per-Jan Brekke (redaksjonelt) DESIGN: Oktan Forsidefoto: Torbjørn Tandberg reportasjetips: Godt Sagt kommunikasjon · Tlf. 32 80 62 50 · post@godtsagt.no Trykk: Polinor Opplag: 78.000, distribuert med DN og Posten Annonser: Ove Andheim · Tlf. 905 90 706 · ove.andheim@oktan.no Ansvarlig redaktør: Hans Arne Odde · hans.arne@godtsagt.no · Tlf. 922 68 456

3


Storsatsing på varehandel Drammensregionen er størst på varehandel i Norge, og nå skal det investeres nærmere fem milliarder kroner for å gi regionens kjøpesentre en omfattende ansiktsløftning. Tekst: Per-Jan Brekke Foto: Torbjørn Tandberg

4


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

5


Varehandel er også den største bransjen i Buskerud, og bare mellom Buskerud Storsenter i Nedre Eiker og Liertoppen i Lier finnes det godt over 500 butikker og spisesteder. Det er bare to mil i luftlinje mellom de to sentrene, der elvebyen Drammen ligger midt i mellom. 150.000 personer har nå Drammen som sitt regionsenter. Dette varierte varehandelsmiljøet representerer forretninger som er fra 20 kvadratmeter til 3.000 kvadratmeter store. – Det som er spesielt med drammensregionen, er at du i løpet av en kort tur kan oppleve både handlesentrenes mangfold, møteplasser og effektivitet og byens pulserende liv, påpeker leder av Drammen Næringslivsforening, Hans Petter Tonum.

Men til tross for sterk innbyggervekst, byutvikling, prisdryss til flere av distriktet kjøpesentre og gode tilbud, så viser undersøkelser at litt for mange likevel velger å sette seg i bilen for å kjøre andre steder for å handle, deriblant til Sverige. Tøff konkurranse

– Vi må tydeligvis bli enda flinkere til å markedsføre bredden i handelstilbudet vårt. For å lykkes i enda større grad med dette, jobber vi hardt med å samle aktørene til felles markedsføring av handelsdestinasjonen Drammen. Den tøffe konkurransesituasjonen gjør kundene til vinnere gjennom lave priser. At drammensere setter seg i bilen og kjører til Sve-

rige for å handle, er bare marginalt økonomisk, lite miljøvennlig og medfører tap av fremtidige kortreiste arbeidsplasser til deres egne barn, påpeker Tonum. Sterk konkurranse, kombinert med en forventet høy befolkningsvekst, gjør at også driverne og eierne av regionens mange handlesentre har innsett at tiden nå er inne for å investere og satse. Tiden er inne

På Strømsø-siden skal populære Maxi Storsenter totalrenoveres, og senteret vil være stengt i 16 måneder i forbindelse med moderniseringen. – Det vil koste like mye som om vi skulle ha bygd et nytt senter, men tiden er inne for

Mjøndalen

Det er to mil i luftlinje mellom Krokstadelva i Nedre Eiker og Liertoppen i Lier. I dette området finnes det i dag godt over 500 butikker og spisesteder, deriblant åtte kjøpesentre. Flere av disse sentrene skal nå gjennomgå omfattende oppussing og utvidelser, og det antydes en samlet verdi på fem milliarder kroner. 6


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

modernisering og oppussing. Konkurransen i drammensdistriktet er beinhard, samtidig som det også er ett av de områdene i Norge der befolkningsveksten vil være størst de neste årene. Selv om det er fare for å skape nye kundevaner når man stenger et senter så lenge, er jeg overbevist om at vi vil komme styrket ut av dette på sikt, sier Per Madsen, som eier bygget sammen med Stein Erik Hagen. Ved Buskerud Park, som består av Buskerud Storsenter og Krokstad Senter i Nedre Eiker, er det planer om en omfattende opprusting på sikt. I første omgang er det snakk om ombygginger, hvor Buskerud og Krokstad rendyrkes som henholdsvis detaljhandel og storhandel.

Lier

Drammen

7


På lang sikt er det planer om å utvide kjøpesenterarealet med totalt 15.500 kvadratmeter. Milliard-oppussing

Sektor-gruppen forvalter også landets eldste kjøpesenter, CC Varehus på Brakerøya i Drammen, der det planlegges en omfattende rehabilitering. – Det blir både en modernisering og en om-

8

bygging. Omfanget er foreløpig usikkert. Vi har tre alternativer som vi nå vurderer, bekrefter utviklingsdirektør i Sektor Eiendomsutvikling, Cato Dehli Lauritzen. Også ved de to kjøpesentrene midt i Drammen sentrum, Torget Vest og Magasinet, er det varslet mindre endringer, mens det ved nylig rehabiliterte Gulskogen kjøpesenter trolig

også må gjøres visse ombygninger i løpet av de neste to-tre årene. Leder av Drammen Næringslivsforening, Hans Petter Tonum, anslår det totale investeringsomfanget til rundt fem milliarder kroner i løpet av to til fire år. I tillegg forventer han at det kommer flere varehandelsinitiativ i regionen fra sentrale boligutbyggere.


Verdifulle råd til viktig fusjon

“Vår visjon er å få lokalsamfunnet til å virke. Høye mål krever gode rådgivere og en stødig revisor. PwC har faglig sterke rådgivere med høy tilgjengelighet og som yter god service gjennom fusjonsprosessen. Deres lokale erfaring er blitt supplert med de beste nasjonale ressursene for vår bransje. Det har vært en uvurderlig støtte for dannelsen av Skue Sparebank.”

“Våre kunder skal alltid oppleve at vi setter oss inn i deres unike situasjon, og at vi løser oppgavene på en måte som trekker dem nærmere målet. Dette blir ekstra givende når kunden har så stor betydning og engasjement for sitt lokalsamfunn som det vi finner hos medarbeiderne i Skue Sparebank.” - Sigmund Landaas, partner i PwC

- Hans Kristian Glesne, adm. banksjef i Skue Sparebank

To tradisjonsrike og viktige sparebanker i Hallingdal har slått seg sammen for å styrke seg selv og sine lokalsamfunn. Skue Sparebank er navnet på sammenslutningen av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank. Kontakt gjerne Sigmund Landaas, tlf. 95 26 09 53 eller e-post sigmund.landaas@no.pwc.com.

© 2013 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. Foto: Annette Larsen

9


URBAN MOUNTAIN

VINNER AV NORDIC BUILT CHALLENGE COWI har sammen med samarbeidspartnerne schmidt hammer lassen architects, LOOP architects, Transsolar Energitechnik GmbH og Vugge til Vugge Danmark vunnet Nordic Built Challenge i Norge. COWI har igjen vist at kunnskapen bak det man ser, og riktig kombinasjon av kompetanse er avgjørende for å skape et resultat i verdensklasse. Juryens begrunnelse: Urban Mountain er en klar vinner av to viktige grunner. Det scorer gjennomgående bedre enn konkurrentene på bærekraftighet og miljø. Samtidig smeltes arkitektonisk design og miljøstrategiene sammen på en måte som ingen andre klarer.

hmidt Hammer

Illustrasjon: Sc

Vårt Drammenskontor leverer resultater i topp klasse på en rekke små og store utviklingsprosjekter innen eiendom. Les mer på www.cowi.no | facebook.com/cowinorge | blogg.cowi.no

KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360° LØSNINGER COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med ca 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann. Som en del av COWIgruppen, med 80 års erfaring og ca 6200 medarbeidere, har vi kompetanse og kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt. Slik skaper vi langsiktige verdier for samfunnet, enkeltmennesket og våre oppdragsgivere.

10

cts Lassen Archite


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Drammen forberedt på å møte veksten Tenk deg at du går på toget på Oslo Sentralstasjon, midt i morgenrushet. På toget er det ikke vanskelig å finne sitteplass. I løpet av en drøy halvtime er du fremme. Etter noen minutters spasertur er du på plass ved arbeidsplassen, og klar til dagens dyst.

Dette blir realiteten for mange som om få år vil pendle fra Oslo-området til nye arbeidsplasser sentralt i Drammen. Om du bor i Oslo og jobber i Drammen, pendler du motstrøms om morgenen og motstrøms om ettermiddagen.

Drammen skal vi være på tilbudssiden overfor investorer og eiendomsutviklere både på bolig- og næringssiden, og vi ønsker å etablere og tiltrekke oss arbeidskraftintensive næringer.

Drammen har investert betydelig i byutvikling over mange år. Nå er vi klare til å innkassere gevinsten av dette – gjennom vekst.

Gjennom snart 30 år med oppryddingsarbeid og 15 år med utviklingsprosjekter, fremstår Drammen i dag som en ny by som allerede har lagt alen til sin vekst. Byens forvandling har allerede fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Nå gjelder det å høste av det vi har sådd på en klok måte.

Arbeidsplasser sentralt i byen

Statistisk sentralbyrå har foretatt beregninger som tilsier at Drammen vil vokse fra dagens snaut 66.000 til om lag 90.000 innbyggere i 2036. De nye drammenserne trenger jobb, og kommunen har ambisjoner om å legge til rette for minst 12.500 nye arbeidsplasser i samme tidsrom. Ikke minst vil det bli viktig å lokalisere mange arbeidsplasser nært byens viktigste trafikknutepunkt, Strømsø torg. Store arealer venter på byutvikling

Drammen er på mange måter i en heldig situasjon. Vi har plass til mange nye bygg. Vi har store ubebygde arealer langs elvedalen og i tidligere industriområder, som nå er klare for regulering til bolig- og næringsutvikling. Dette gir Drammen gode muligheter til å ta del i veksten som vil komme i hovedstadsområdet. Korridoren Drammen–Oslo er på mange måter ett felles arbeidsmarked og ett felles boligmarked. I

Vi skal være på tilbudssiden

Vi skal vise frem Drammens mange muligheter for eiendomsutviklere som er interessert i å være med på å løfte byen ytterligere. Vi ønsker dem hjertelig velkomne.

Interessen for Drammen er betydelig og mange store prosjekter vil bli realisert i byen i årene fremover, prosjekter med stor samfunnsnytte og som vil gi god lønnsomhet til investorene. Tilgjengelighet, tilgjengelighet, tilgjengelighet

Tilgjengelighet er viktig for en by. I Drammen er det meste tilgjengelig innenfor 10 minutter og fra Drammen kommer du veldig langt på én time. Drammen får, med ny grunnrutemodell i Oslo, tog fra Oslo til Drammen hvert 10. minutt. Det vil bli seks eller syv avganger til Gardermoen i timen, hvorav tre med Flytoget. Drammen ligger én time unna tre internasjonale flyplasser: Rygge, Torp og Gardermoen, og byen er et knutepunkt for Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen. Det satses sterkt på videreutvikling av kollektivtilbudet også med buss, for å betjene en voksende befolkning, ikke bare i Drammen, men i hele regionen. Vi skal ikke bare vokse, men vokse med kvalitet, slik det er nedfelt i den nye bystrategien: Byvekst med kvalitet, større, smartere, sunnere! Tore Opdal Hansen, Ordfører i Drammen


11


Drammen, Lier og Nedre Eiker:

Boligprosjekter til 12 milliarder

Tekst: Per-Jan Brekke

Foto: Torbjørn Tandberg

En oversikt Drammen24 har utarbeidet, viser at det eksisterer planer om å bygge minst 4.000 nye boenheter til en anslått salgsverdi på nærmere 12 milliarder kroner de neste fem-seks årene.

I løpet av en 25-årsperiode kan det være 100.000 innbyggere bare i Drammen. Den forventede befolkningsveksten vil gi et omfattende behov for nye boliger i regionen. I tillegg er det et ønske fra både næringsliv og kommunalt hold, å lokke til seg nye innbyggere fra naboområder som Asker, Bærum og Oslo. Drammen24 har vært i kontakt med de mest aktuelle private boligaktørene i området, og hele 16 av de har konkrete boligprosjekter som de tror vil bli realisert i god tid før 2020.

12

4.000 boenheter planlagt

Det viser seg det er satt i gang konkret planlegging av minimum 4.000 boenheter i kommunene Drammen, Nedre Eiker og Lier fordelt på 27 ulike prosjekter til en samlet anslått salgsverdi på nærmere 12 milliarder kroner. Hoveddelen av boligene er i Drammen, med 2.500 planlagte boenheter. Det betyr at det de neste årene vil dukke opp stadig nye områder, prosjekter og boligtyper å velge mellom for både innflyttere og for de som allerede bor i området. Spørsmålet er likevel om utbyggingen skjer raskt nok med tanke på

forventet befolkningsutvikling. Bare i Drammen forventes det en økning fra 65.000 til 93.000 innbyggere i løpet av de neste 25 årene. 600 nye boliger i året

Undersøkelser utført av Prognosesenteret på vegne av EiendomsMegler 1 Buskerud Vestfold AS, konkluderer med at det dermed er behov for over 600 ferdigbygde boenheter i de tre kommunene hvert år de neste 25 årene, derav 400 bare i Drammen. Den reelle boligveksten pr år i Drammen er nå på ca 200 nye boenheter. Samlet sett for de tre kommunene dreier det seg om cirka 350 nye boenheter i året, altså bare


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

DRAMMEN: Styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning fra Drammen og Svein Inge Flatebø, salgssjef for prosjekt hos EiendomsMegler 1 Buskerud Vestfold AS, mener boligutbyggingen i drammensdistriktet har for lav fart sett i forhold til det fremtidige behovet.

litt over halvparten som det ekspertene mener behovene tilsier. Styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning fra Drammen, er heller ikke i tvil om at boligutbyggingen i drammensdistriktet har for lav fart, sett i forhold til det fremtidige behovet fremskreden befolkningsvekst viser. – For å dekke behovet, er det viktig at de planlagte boligprosjektene blir en realitet. Det er også viktig at prosjektene kan realiseres til en akseptabel pris. Høye priser kan medføre at noen årskull blir boende hjemme et par år ek-

stra – hvilket fører til lavere etterspørsel. Høye priser fører også til at leiemarkedet utvides, for eksempel ved utleie av flere sokkelleiligheter. Det er mange forhold som må hensyntas ved beregning av fremtidig behov, sier Haaning. I høyden eller nærmere marka?

Drammen kommune har som strategi å legge til rette for fortetting av boligutbyggingen for å få plass til alle de nye innbyggerne, men det er foreløpig ikke lagt opp til noen lemping på bygghøyde-begrensninger. Selv om det har dukket opp flere oppsiktsvekkende høydehus-planer i Drammen i det siste, så ønsker heller ikke

eiendomsmeglernes styreformann å innta noen bastant stilling til hvor høyt det bør bygges i Drammen og distriktene rundt. – Det vi vet er at det er større betalingsvilje for leiligheter fra 3. etasje og oppover, og at toppetasjer har størst verdi. Men vi har ingen indikasjoner på ønsket byggehøyde fra forbrukerne. Utredning knyttet til ulike byggehøyder bør gjennomføres når fortetting er ønsket. Motsatsen til fortetting er selvfølgelig utvidelse, og da må diskusjonen om marka-grense også tas opp igjen, sier Haaning.

13 13


Ticon Eiendom: Bygger 450 boenheter i prosjektet på Engersand Havn i Lier.

Ikke bare leiligheter EiendomsMegler 1 Buskerud Vestfold AS har også undersøkt hvilke boligtyper folk i drammensregionen ønsker å flytte til. – Området Drammen, Nedre Eiker og Lier går over i hverandre med tanke på arbeidsliv, kommunikasjon, kultur- og friluftsliv og andre tilbud til befolkningen. Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel kan ikke sees på innenfor kommunegrensene. Vi flytter over kommunegrensene, og dekker våre boligbehov i nabokommunen om tilbudet ikke er rett utenfor døren, sier Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning som er styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Nostalgibølgen er over _ Sivilarkitekt Arne Finn Solli er glad for at nostalgibølgen nå har trukket seg tilbake til fordel for mer minimalistiske og praktiske boliger. Sivilarkitekt Arne Finn Solli (bildet) er glad for at nostalgi-bølgen nå har trukket seg tilbake til fordel for mer minimalistiske og praktiske boliger. 14

– Tidspunktet for flytting avhenger av livssituasjonen vår. De over 40 år flytter i størst grad internt i egen kommune. Aldersgruppen 20-30 år beveger seg mest over kommunegrensene, opplyser Haaning. – Ønskene varierer hvor i landet vi er. I Drammen er det fremdeles enebolig som er primærønsket (45 prosent). Dette er ikke i tråd med den byggingen som har vært de siste årene. Byg-

gingen har i det alt vesentligste vært leiligheter, men bygging av leiligheter for den eldre delen av husholdningene frigjør jo eneboliger for barnefamiliene, påpeker meglersjefen. På landsbasis ønsker 44 prosent å flytte til leilighet, mens 33 prosent ønsker å flytte til en enebolig.

Solli er daglig leder og partner i Solli arkitekter som ble etablert i Drammen i 1978 og i dag består av fire arkitekter. Arkitekt-veteranen ser et fremtidig behov for alle typer boliger, både eneboliger og urbane boliger. – Etterspørselen etter enbeboliger er ikke så stor lenger, men behovet vil fortsatt være der. Det viktige for oss er uansett å tegne boliger som passer for helt vanlige mennesker i en helt vanlig hverdag, sier Solli, som tidligere har gått forholdsvis hardt ut mot konkrete planer om å bygge hus med relativt mange etasjer i sentrum av Drammen. – Jeg er ikke imot høye hus i seg selv. Det er ingen motsetninger mellom høyhus og estetikk. Høye hus kan også være vakre, men de trenger litt plass og luft rundt seg, sier sivilarkitekt Arne Finn Solli.

ARNE FINN SOLLIE: Daglig leder og partner i Sollie arkitekter.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Planlagte private boligprosjekter i Drammen, Lier og Nedre Eiker

Vestaksen Eiendom: Mjøndalen (Nedre Eiker): 175 boenheter Bragernes (Drammen): 130 boenheter Anslått salgsverdi: 950 millioner kroner Nedre Buskerud Boligbyggelag: Bragernes (Drammen): 102 boenheter Anslått salgsverdi: 300 millioner kroner Sektor Eiendom: Krokstadelva (Nedre Eiker): 80 boenheter Anslått salgsverdi: 200 millioner kroner Glitre Eiendom: Bragernes (Drammen): 38 boenheter Anslått salgsverdi: 142 millioner kroner Strømsø Torg Eiendom: Sandvollen (Nedre Eiker): 16 boenheter Bergåsveien (Nedre Eiker): 20 boenheter Anslått salgsverdi: 100 millioner kroner Ticon Eiendom: Engersand (Lier): 450 boenheter Marienlyst (Drammen): 350 boenheter Bragernes (Drammen): 90 boenheter Lierbyen (Lier): 35 Anslått salgsverdi: 2 milliarder kroner Stor-Oslo Eiendom: Solbakken (Drammen): 70 boenheter Engene (Drammen): 90 boenheter Anslått salgsverdi: 600 millioner kroner Union Eiendomsutvikling Glassverket (Drammen) 500 Anslått salgsverdi: 1,5 milliarder kroner Pilares Eiendom: Bragernes (Drammen): 26 leiligheter Anslått salgsverdi: 80 millioner kroner Rom Eiendom: Sundland (Drammen): 600 boenheter Anslått salgsverdi: 1,7 milliarder kroner Block Watne: Solbergelva (Nedre Eiker): 72 boenheter Åskollen (Nedre Eiker): 50 boenheter Gulskogen (Drammen): 300 boenheter Åsen (Nedre Eiker): 100 boenheter Mjøndalen (Nedre Eiker): 150 boenheter Anslått salgsverdi: 2,1 milliarder kroner

Vestaksen Eiendom: Bygger 175 boenheter i «Stadionkvartalet» i Mjøndalen i Nedre Eiker.

Mano Eiendom: Åsen (Nedre Eiker): 146 boenheter Anslått salgsverdi: 438 millioner kroner Andersen Solløs Eiendom og Stange Betong: Åsen (Nedre Eiker): 140 boenheter Anslått salgsverdi: 420 millioner kroner

Profier: Stoppenkollen (Lier): 19 boenheter Anslått salgsverdi: 80 millioner kroner

Bo Klokt: Orkideåsen (Nedre Eiker): 100 boenheter Utsikten (Lier): 60 boenheter Anslått salgsverdi: 620 millioner kroner

JM Norge: Hallermoen (Drammen): 90 boenheter Anslått salgsverdi: 400 millioner kroner

TOTALT Boenheter: 3.999 Anslått salgsverdi: 11.630.000.000 kroner

PS. Kommunale boliger, studentboliger og mer uavklarte prosjekter som blant annet Rom Eiendoms planer om 300 boenheter på Tangen, Drammen Travbane/Ola Mæhles planer om 300 boenheter på Åssiden, Buskerud Park-planene om 400 boenheter i Krokstadelva, planene om 800 boenheter på Brakerøya og ABB-tomta, samt de nyåpnede mulighetene for en gigantisk boligutbygging i Fjordbyen på Lierstranda kommer i tillegg til disse prosjektene. 15


eidos.no

··· Snart blir det liv ved

Lier kommuneplan er nå godkjent av Miljøverndepartementet. Det betyr at arbeidet med å detaljplanlegge nye Lier Fjordby kan begynne. Denne indrefileten på Lierstranda ved grensen til Drammen vil få en egen ny togstasjon og kort vei til E18 inn mot Oslo. Området vil utgjøre et nytt pulserende tyngdepunkt på Østlandet med ca 10.000 boliger og 20.000 arbeidsplasser. Les mer på eidos.no


Drammensfjorden 路路路


Fra ASKO DRAMMEN

til en dagligvarebutikk nær deg _ Vi skal sørge for at matbutikkene har varene de trenger. Det høres definitivt enklere ut enn det er, smiler direktør Knut-Andreas Kran. Tekst og Foto: Birgitte Gransæther

Kjenner folks handlepuls godt: Torsdag, fredag og lørdag trengs det mye mer ”kosemat” i dagligvarehyllene, konstaterer direktør Knut-Andreas Kran (t.v) og logistikksjef Knut Ole Gundersen.

Men tallene for ASKO DRAMMEN AS viser at de klarer oppgaven godt: Veksten har vært på 40 prosent de siste fem årene. Til sammen 135 årsverk bidrar i et avansert og presist logistikkmaskineri, og omsetningen for 2012 var på nesten 3,4 milliarder kroner. I år blir den trolig på 3,7 milliarder kroner. Miljøambisjoner

De siste årene har miljøtiltak stått høyt på agendaen hos ASKO. I sommer ble ASKO NORGE AS som er morselskapet nominert til Nordisk Råds natur og miljøpris, blant annet for arbeidet med å sikre biodrivstoff på tungtransport og energieffektivisering i lagerbygg. Kran opplyser at selskapet i september fikk eget tankanlegg for biodiesel som skal forsyne de 20 lastebilene som daglig frakter varer til 120 KIWI-, SPAR-, Meny- og Joker-butikker med drivstoff. 18

– Siden 2008 har vi redusert CO2-utslippene per fraktet kubikkmeter varer med 39 prosent. Når tankanlegget er på plass vil vi kunne redusere CO2-utslippene på lastebiltransporten med ytterligere 30 prosent, sammenlignet med bruk av diesel. Et annet miljøtiltak er at bilenes kjøleanlegg driftes ved gjenbruk av CO2 som er et avfallsprodukt fra Yaras produksjon. Det reduserer samtidig støyen på aggregatet til nesten null. – Slike kryogenanlegg virker også mer optimalt med tanke på varene som skal fraktes, ved at vi raskere oppnår ønsket temperatur for kjøle- og frysevarer enn ved tradisjonelle dieselaggregat, sier Kran.

overskuddsvarme fra kjølemaskiner gjenbrukes til oppvarming og dynamisk belysning i lageret som slår seg på og av automatisk. I tillegg benyttes led-lys i kaldsoner, slik at behovet for kjøling reduseres. Også på avfallshåndtering følger ASKO et strengt regime. – Papp, plast, trevirke, metall og elektronisk avfall er noe av det vi henter ute i butikkene. I tillegg tar vi med tomgods som flasker og bokser som kan resirkuleres. I august hadde vi 14,2 tonn avfall, og 94 prosent av det gikk til gjenvinning. Sorteringsgraden har i hver måned i 2013 vært over 90 prosent en bekreftelse på at dette tiltaket er godt innarbeidet i alle deler av virksomheten, sier Kran.

Gjenbruk

Presisjonsarbeid

I selve lagerbygget er det gjort mye for å redusere energiforbruket, blant annet ved at

Sammen med logistikksjef Knut Ole Gundersen viser Kran oss rundt på det store varela-


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

trysilhus.no

stengraff.no

Effektiv logistikkmaskin: Av varer i en vanlig matbutikk er cirka 80 prosent levert av ASKO. David Sundberg bruker moderne teknologi som gjør plukkingen svært presis.

Trysilhus realiserer

boligdrømmer! ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet • ASKO DRAMMEN AS i Lier er Buskeruds fjerde største virksomhet målt i omsetning i 2012 • Markedsområdet ASKO DRAMMEN AS dekker er primært Buskerud og litt inn i tilstøtende fylker, nærmere begrenset til Bærum i øst, Hurumlandet ned til Holmestrand i syd bort til Notodden i vest og til Noresund og Hønefoss i nord.

geret der feilplukking og manko ved hjelp av ny teknologi nærmest er eliminert. – I september var feilplukk og manko på 0,4 promille. Det betyr at av over 430 000 varer som gikk ut herfra, var det 171 rapporterte feil fra våre kunder. Det er ikke helt perfekt, men volumet tatt i betraktning, er det et meget godt resultat, men vi er ikke fornøyd før vi ser nullen, sier han. De to er også tilfredse med nylig å ha fått avtale om distribusjon for Coca-Cola og Hennig Olsen Is som frem til nå selv har kjørt varene fra produksjonssted og ut i butikk. – Fra å være veldig usynlige har vi profilert om biler og bygg for å skape kjennskap eksternt om hvem vi er og hva vi jobber med, sier Kran. – Skilt, flagg, arbeidsuniform og tydelig merkede biler gjør oss synligere ute. Internt har vi jobbet mye med å bygge stolthet og å vise hver enkelts oppgaves betydning i det store bildet. Samtidig er vi i kontinuerlig endring og ambisjonen om 100 prosent leveringsandel ligger fast.

Drammens utvikling har vært en suksesshistorie og vi er stolte av å være en lokal bedrift som også har hatt positiv vekst. Helt siden 1993 har vi bygget selveierleiligheter i vårt eget utviklende huskonsept. Med nærmere 1800 solgte boliger vet vi at mange nå gleder seg over;

• Godt bomiljø • Perfekt beliggenhet Genial planløsning • • Mye for pengene

Vi bygger moderne selveierboliger i Østlandsområdet, fra Trysil i nordøst, Moss i sørøst til Holmestrand i sørvest - alltid med fokus på lokale tilpasninger.

Nå søker vi grunneiere og samarbeidspartnere for utbygging av områder i Drammensregionen. Ta kontakt med Trysilhus Areal på 32 21 55 02.

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00. 19


SLUTT PÅ KAOS: Salgssjef Pål Sigvaldsen og daglig leder Jan Erik Fjerdingstad viser hvor enkelt et moderne møterom kan fungere.

Lager brukervennlige møterom Tekst: Birgitte Gransæther

Foto: Torbjørn Tandberg

- Møtet er i gang et halvt minutt etter at du kommer inn i rommet. Bevegelsessensorer slår på alt audiovisuelt utstyr, og det er bare å starte presentasjonen. Du sparer masse ”fomletid”, smiler daglig leder Jan Erik Fjerdingstad i 3C Technology.

Sammen med salgssjef Pål Sigvaldsen viser han frem selskapets nye showroom i Lier. Et lyst lokale der AV-løsningene er basert på gründernes egne ideer og erfaringer, i tillegg til kundenes tilbakemeldinger om hva som forventes i et moderne møterom. – Enkel tilkobling uavhengig av inputformat og lett å bytte kilde. Det som vises på skjerm må gjengis korrekt. Uproblematisk å etablere videokonferanse eller ta inn en ekstra møtedeltager. Mange synes også det er greit å slippe å ha en salat av kabler på møtebordet! 20

Selv om AV-utstyret teknisk sett er komplisert, legger de to eierne vekt på at brukergrensesnittet skal være enkelt. – Det er jo ikke IT-folk som bruker møterommene mest. «Vanlige» medarbeidere skal finne utstyr de kjenner igjen og ikke bruke tid på å ringe etter IT-hjelp. Skal de ha videokonferanse, trenger de ikke bekymre seg for å styre lyd eller få frem bildet.

tradisjonelt møteromsutstyr, men ønsker å satse ytterligere på de avanserte AV-løsningene fremover. – Vi erfarer at folk som ikke har it-bakgrunn ikke alltid er så motivert for å bruke tid på å sette seg inn i nye IT-ting, utdyper Fjerdingstad. – De vil bare komme i gang, og at det skal fungere! Det er vårt utgangspunkt når vi tar fatt på et oppdrag.

Optimaliserer utstyr

I 2011 ble 3C Technology Gaselle-bedrift. På CV´n står blant annet VISMA, legemiddelfirmaet MSD, Papirbredden kunnskapspark og

Selskapet, som har 9 medarbeidere og har vært i drift siden 2007, leverer også mer


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

MANGE SYNES OGSÅ DET ER GREIT Å SliPPE Å HA EN SALAT AV KABLER PÅ MØTEBORDET!

Pronova Biocare, i tillegg til skjermer og utstyr til kontrollrommet i det nye politihuset i Drammen. – Det går en del tid til å prøve ut utstyret selv før vi introduserer det for kundene. Det skal tilpasses og optimaliseres for hver enkelt. Av og til tenker vi at det hadde vært greit å lage en standardpakke, men det har vi rett og slett ikke fått til ennå, smiler Sigvaldsen.

INNOVATIVT: 3C Technology ble Gaselle bedrift i 2011.

21


A for Alltid åpent. Hele døgnet, alle dager. dnb.no

Altibox har Norges mest fornøyde TV- og bredbåndskunder KUNDETILFREDSHET

– fjerde året på rad!

VINNER! EPSI-2013

Med Altibox får du TV og internett via lynraskt fiber, både hjemme og på jobb! Fiber er framtiden, men det er forskjell på fiber. Med Altibox har du ekte fiber helt inn i boligen eller bedriften din. Det gir overlegen kapasitet – nå og i tiden som kommer. I dag har Altibox over 330.000 kunder – les mer om Altibox fra oss på www.vikenfiber.no Kilde: © EPSI Rating 2013


Aktuelle muligheter i Drammen

I de nærmeste årene skal det bygges for mer enn 17 milliarder kroner innen bolig og næringseiendom i Drammensregionen. På de følgende sidene presenteres noen aktuelle muligheter for næringsetablering.


Aktuelle muligheter i Drammen

Bragernes Atrium ligger midt mellom gågatene i Drammen sentrum og blir en kombinasjon av butikker, kontorer og boliger. Prosjektet er et samarbeid mellom Ticon og to øvrige eiendomsbesittere.

bragernesatrium.no

Et EiEndomsprosjEkt drammEn aldri har sEtt makEn til. Neste år begynner vi å bygge midt i sentrum. Bragernes Atrium vil bli et unikt prosjekt med tilbaketrukne hager og grønne takterrasser – en stille oase i en hektisk by. Og nok et eksempel på at Ticon Eiendom, som en ledende eiendomsaktør i regionen, tør å gå sine egne veier. Vi samarbeider nært og godt med både private og offentlige aktører for å skape fornyelse og for å igangsette større prosjekter innenfor næring og bolig. Det er vi som bygger ut Engersand Havn, det nærmeste du kommer en sørlandsidyll i Drammen. Og det er vi som skal bygge ut Marienlyst-området i årene som kommer. Drammen har fremdeles mye å glede seg til. 24

ticon.no


Smarte steder å fortøye bedriften

Brakerøya

Brakerøya er et industrihistorisk område med strategisk beliggenhet ved e18. eiendommen på 114 da består av store industrihaller og byggeklare tomter for 100-150.000 m2 nybygg. Brakerøya skal utvikles over en 10-15 års periode.

Union Brygge

Union Brygge er det nye, urbane Drammen. Her er det etablert et mangfold av virksomheter. pir7 ferdigstilles nå med næringslokaler og 81 boliger, og i 2015 ferdigstilles kontorbygg på 10.000 m2.

glassverket

glassverket har en vakker beliggenhet med 600 meter strandlinje. området på 50 da vil romme en ny fjordby med 500 leiligheter og mer enn 1200 beboere. Det vil også bli plass til butikker og servering. om alt går som planlagt settes spaden i jorda i 2015.

byutvikling ved selvaag og aspelin ramm

www.unioneiendom.no

Aktuelle muligheter i Drammen


Aktuelle muligheter i Drammen

26

kontakt megler

Catella Corporate Finance Astri Varmo Andresen Mobil: 909 58 891 | E-post: varmo@catella.no


papirbredden

3

Papirbredden Eiendom bygger mer i byens mest innovative kompetanseklynge, siste byggetrinn. Nybygget er: > > > >

Ca. 12 500 kvm Fremtidsrettede og gode kontorløsninger Prosjektert etter FutureBuilts kvalitetskriterier Planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2015

les mer pĂĽ papirbredden3.no

27


Klar for Drammen sentrum i 2014? Knappe 100 meter fra Bragernes Torg, på hjørnet av Øvre Storgate og St. Olavs gate gjør vi en fullstendig renovering av ærverdige Palmgården. Herfra er det gangavstand til både jernbane/flytoget og buss. Tilsammen 950 m2 nye kontorlokaler kan tilpasses leietakers behov og ønsker, og vil være klare til innflytting i 2014. Her bygger vi 1000 m2 moderne kontorer Innflytting desember 2014

Aktuelle muligheter i Drammen

tlf: 922 30 100

fevang.no

Flere muligheter i Drammensområdet akkurat nå: Gråterudveien 1, kontorer/showrom, 300 - 600 kvm BTA

Fevang as eier og drifter mer enn 40.000 m2 næringsarealer og boligeiendommer i Drammen og Nedre Eiker. Våre næringseiendommer i Drammen består av både små og store kontorarealer, forretningslokaler, klubblokaler, samt lokaler for helse og velvære. De fleste kan tilpasses dine ønsker og behov. Vi har også parkeringsplasser for utleie i Drammen sentrum. www.fevang.no | Tlf. 32 27 49 00


Prosjekter under utvikling Nytt handelsbygg på Strømsø med et total areal på 5800 kvm. Bygget er fullt utleid og leietakere er Expert, Fresh Fitness og Falk Møbler. Ferdigstilles i løpet av 2014.

Tangen Næringspark oppgraderes og utvides med 4000 kvm til totalt 21 000 kvm. Ferdigstilles årsskifte 2013/14.

Aktuelle muligheter i Drammen Brække Eiendom forvalter ca 90.000 kvm næringseiendom i Drammen og Lier. Vi utvikler og bygger vår eiendomsmasse med et langsiktig perspektiv, og legger vekt på personlig service og fleksible løsninger for våre leietakere.

UTlEiE og ForvalTning av næringsEiEndoM

Tlf: 32 81 66 00

www.brekke-eiendom.no

PROSJEKTMEGLING Dialog Eiendomsmegling avd. nybygg, har de siste årene markert seg som en av distriktets største prosjektmeglere. Selvfølgelig har vi et kvalitetssikringssystem som sørger for å ivareta både selger og kjøper. I tillegg er vi en aktiv drivkraft og samarbeidspartner i salgsog markedsføringsarbeidet. Vi bistår også de fleste av våre kunder allerede før detaljprosjektering er igangsatt. Våre viktigste suksessfaktorer: • Markedsorienterte prosjektmeglere • Solid prosjektkompetanse og lang erfaring • Gjennomføringsevne • Kundeoppfølgingsprogram • Kvalitetssikringsrutiner • Egen oppgjørsavdeling Pir 7 – et prosjekt hvor vi samarbeider med Union Eiendomsutvikling.

Vi er stolt av å ha blant annet Selvaag Bolig, Union Eiendomsutvikling, Profier, Conseptor, Marienlyst Eiendom, PK eiendom, Bøhmer, Blinkhus m.fl. i vår portefølje. Eiendomsmegling

NYBYGG

I

Ta kontakt med vår erfarne nybygg avdeling på telefon 32 20 30 20


Hvorfor etablere seg i Drammen? Drammen er en by i vekst, og en by hvor næringslivet er i positiv utvikling. I tillegg er det en svært tilgjengelig by, med kort avstand til det aller meste. • Midt i næringsklyngen Subsea Valley • Tre internasjonale flyplasser mindre enn en time unna • Flytogforbindelse til Gardermoen • 14 etablerte bransje- og kompetansenettverk • 30 minutter pendleavstand fra Oslo med hyppige togavganger • Effektivt knutepunkt for logistikkløsninger mellom båt/bil/bane I tillegg vil dine ansatte møte lavere boligpriser, et levende urbant kulturmiljø og lett tilgang på natur og friluftsliv. Drammen har dessuten full barnehagedekning og skoler med mål om å være blant de beste i landet. Kanskje ikke så rart at bedrifter trekker til Drammen likevel?

Bragernesåstunellen

Flytoget

Tog mot Oslo Retning Eiker/Vikersund

E18 mot Oslo

Rv23 mot Drøbak/Rygge

Drammen Tog mot Kongsberg og Bergen

Godstransport

E134 mot Kongsberg

Tog mot Kristiansand

E18 mot Kristiansand


En av Norges største finmekaniske bedrifter. HTS maskinteknikk er en privat, familieeid bedrift med ca 110 ansatte. Bedriften ligger på Åssiden i Drammen. Helt siden starten i 1982 har det vært fokus på å ligge lengst frem teknologisk, både i forhold til produksjonsutstyr og metoder. Vi har en av norges største parker av datastyrte produksjonsmaskiner, og leverer deler til de markedsledende aktører innenfor bransjer med ekstreme krav og forventinger som subsea, romfart og forsvar. De senere år har vi også utviklet sveiseteknologi og metoder av ypperste klasse. Mesteparten av vår omsetning går direkte til eksport.

HTS maskinteknikk

Tlf. 32 23 46 50. www.htsm.no

Integrerte Forsyningstjenester TESS har 20 års erfaring med tilpasning og drift av: • TESS Kan-Ban • TESS Partnerstock • TESS Partnershop Hvordan spare 15-25 % på innkjøp og samtidig oppnå: • Tilgjengelighet – økt oppetid • Lagerreduksjon • Effektiv logistikk – forenkling • Bedre orden og renhold

Enklere, lettere og rimeligere. Anskaffelser og lagring av produkter til drift og vedlikehold tar tid og koster ofte alt for mye. Prosessene og lagerholdet kan fort bli et pengesluk med haltende leveringssikkerhet. Småvarer gir vanligvis de dyreste administrasjonskostnadene. Vil du vite mer? Snakk med seniorselger Egil Kløften (mob 913 90 644/egil.kloften@tess.no), be om et møte, be om brosjyremateriell eller besøk www.tess.no TESS Drammen AS, Tomtegata 80 - 3012 Drammen. Tlf: 32 20 24 60. drammen@tess.no

r TESS ha n! løsninge

45 år

1968 - 2013


r e t e d u d Hvor tror e t ø m t e å f å t s e t t e l ? n e r e r ø med ordf

Tilgjengelighetens by.

Etablering i Drammen? Ta kontakt på 32 04 60 70 eller på epost til ordforers.sekretaer@drmk.no Du kan også få mer innsikt i Drammens næringsliv på drammen.no/Magasin 32


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Her?

OKTAN

? r e h r e l l E

33


PG Group etablert i Sande:

Vil ha kontrollen selv Tekst: Birgitte Gransæther Foto: Torbjørn Tandberg

- Strategien vår er å in-source og ikke out-source high-end-produksjonen, fastslår CEO Roy Norum i PG Group mens han viser rundt i det nye fabrikkbygget i Sande.

” 34

Å satse på noe slikt i Norge er ganske spesielt. Tom Erik Svendsen

Lite firma – store kunder: PG Groups fabrikk i Sande leverer blant annet til Statoil, Shell, Petrobras, Hyundai, Daewoo, Samsung, ABB, Aker Solutions og Dresser-Rand.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

– De som ikke kjenner oss har lurt på hvorfor vi satser 90 millioner på en fabrikk i Sande. Det virker kanskje ikke umiddelbart helt logisk, sier Roy Norum i PG Group. – Men teknologien ligger i mange av våre løsninger, som rettferdiggjør en så stor satsning.

Konsernet har totalt investert cirka 90 millioner kroner i bygget som nå huser PG Construction, PG Fabrication og PG Automation. Bedriftene, som alle er del av PG Group, leverer primært pumper og pumpesystemer til olje-, gass- og offshoreindustri, og eksporterer over store deler av verden. Etablert på rekordtid

Tom Erik Svendsen er administrerende direktør i PG Construction og har vært sentral i arbeidet med den nye fabrikken. – Sande kommune var veldig imøtekommende med alt fra byggesøknad til reguleringsplan og vi kom på plass på rekordtid. Litt over to år etter at tomta var kjøpt, kunne vi flytte inn. Svendsen hadde da lett etter ny tomt i distriktet lenge. – Lier hadde ikke plass og Drammen vil tydeligvis heller ha kontor og butikker enn industri. Tomta her i Sande er tilstrekkelig stor og var akkurat det vi hadde behov for, sier han. I et gammelt grustak er det 8750 kvadratmeter store produksjonsanlegget på plass – femten minutters kjøring fra Drammen sentrum – og nært E18. – Dette er ideelt for oss. 60 prosent av varetransporten vår kommer fra Larvik-området og tilknytningen til europaveien er god; noen hundre meter etter avkjøringen så er du hos oss. Våre ansatte, som i hovedsak bor i distriktet, er også glade for enkel reisevei, sier Svendsen. Medarbeidere

De rundt 40 medarbeiderne i PG Construction AS, PG Fabrication og PG Automation arbeider i et avansert produksjonsmiljø med moderne fasiliteter både til design, montering og utprøving. Et testbasseng på 5 x 10 meter til testing

av pumper opptil 1,4 MW og til sammen ni traverskraner med kapasitet opp til 40 tonn, er noe av det de to lederne er mest fornøyde med. Også med tanke på energibruk og arbeidsmiljø er det tenkt og bygget for fremtiden. – Et stort innebygget råvarelager – vurdert som både tryggere og enklere med tanke på transport og lossing av varer. Bygget har vannbåren varme og innebygde systemer for å rense sveisestøv. En av våre kunder som var på åpningen i august, sa dette var den reneste og kuleste sveisehallen han hadde sett noen gang, smiler Svendsen. Nyetablerte PG Automation er også på plass. – Vi kjøper opp mot 200 styringsskap i året, og har så langt brukt eksterne leverandører til dette. Nå ønsker vi å ha kompetansen internt, bygge dem selv og fylle dem med egen teknologi, sier Roy Norum.

serte systemer som må fungere under ekstreme forhold, og vi vil derfor ha kontroll på hele produksjonskjeden. Vi kjøper inn råmaterialer, designer og bygger helt i egen regi, og mener det er helt nødvendig for å kunne ta det ansvaret kundene ber oss om. Mange av oppdragsgiverne besøker bedriften for å inspisere produktene de skal kjøpe før overlevering. – Slutt-testingen der alle detaljer sjekkes enda en gang er en viktig del av vår leveranse, forklarer Svendsen og Norum. – Verdien ligger i hvordan vi har rigget dette og det at vi holder fast ved at vi vil gjøre det selv. Markedet fremover ser veldig bra ut.

Utfordringer

Både Norum og Svendsen trekker frem høyt kostnadsnivå, vanskelig tilgang på ingeniører og mer krevende finansieringsbetingelser som krevende for virksomheten de siste årene. – Det har vært forholdsvis utfordrende. Samtidig ser vi at vekst er avgjørende for å være tilstrekkelig interessant som totalleverandør til de internasjonale selskapene. Vi er en innovativ, men fortsatt liten, aktør med våre 600 millioner i omsetning. Nå ser de nærmeste årene veldig gode ut, og da mener vi det er riktig å rigge for vekst. Begge mener en av de viktigste faktorene for å lykkes med høyteknologisk eksportvirksomhet her i landet er å ha solid og tilstrekkelig kompetanse. – Her i Sande produserer og monterer vi de fleste produktene fra scratch. Dette er avan-

Sandes største bygg: Det nye bygget er på totalt 8750 kvadratmeter arbeidsareal og ble offisielt åpnet i slutten av august. Her er CEO Roy Norum (t.h.) i PG Group og Tom Erik Svendsen, administrerende direktør i PG Construction på en liten spasertur i bedriften. 35


Drammen midt på tunet når gårdsbruk selges

Selgerne sitter på attraktive gårdsbruk, kjøperne med drømmen om et landlig bosted med god plass og fine omgivelser. Men om kjøperen får tilsalget, avhenger mer av at selgeren får go’følelsen enn at budet er høyest. Tekst: Hans Arne Odde Foto: Per-Jan Brekke

Mellom selger og kjøper sitter megleren, og av alle steder er Drammen havnet «midt på tunet» når det gjelder omsetning av landbrukseiendommer på Østlandet. – At Drammen har spesialistkompetanse også på dette området, viser noe av den positive utviklingen i byen og regionen, uttaler fagansvarlig Anne Berit Terum Stensrud i Norsk landbruksmegling som er en del av Eiendomssenteret AS. Omsetning av gårdsbruk krever spesialkompetanse, særlig innenfor odel, konsesjon og skatt, da et salg av en landbrukseiendom er en kompetansedrevet transaksjon som skiller seg vesentlig fra for eksempel salg av en bolig. Stigende interesse

Interessen for å kjøpe gårdsbruk er stigende, 36

spesielt på det sentrale Østlandet og helt spesielt når det er snakk om maksimum en times kjøring fra Oslo eller annet jobbsenter som Drammen eller Kongsberg. Mest attraktive er eiendommer der prisen ligger mellom tre og seks millioner kroner, har skog nok til eget bruk, tilgang til jakt og minimum 30-40 dekar dyrket mark eller beiter. Rene skogeiendommer med en enkel hytte er også svært etterspurt. Det går tyngre å selge når det er mer spesialisert drift, trafikkstøy eller kraftlinjer nær tunet. De fleste kjøperne er godt voksne, vil jobbe ved siden av gårdsdriften, er født og oppvokst på gård og ønsker seg tilbake til røttene. Mange gir også uttrykk for at de ønsker seg ”en roligere livsstil”.

Kjemien viktigest

For de fleste selgerne er situasjonen at de er blitt eldre og at ingen i nær familie ønsker å overta bruket. – Noe av det spesielle ved omsetning av gårdsbruk, er at det handler mer om følelser og tradisjon enn pris før man tar beslutningen om man velger å selge eller ikke. Prisen er i mange tilfeller gitt med utgangspunkt i takst og konsesjonsbehandling. Derfor velger også selger noen ganger kjøper ut ifra følelser og kjemi. Et godt råd fra megler til den interesserte kjøper på visning er derfor: Unnlat å si at du vil rive alt. En slik replikk slår ikke an hos en selger som har tilbragt hele livet på gården – og kanskje bygd flere av bygningene selv, sier Terum Stensrud.


– Interessen for å kjøpe gårdsbruk er stigende, spesielt på det sentrale Østlandet, sier Rolf Langeland og Miriam Høstmælingen som har bidratt til at Drammen er sentral for omsetning av gårdsbruk. Her er eiendomsmeglerne på Søndre Røine Gård, på Øverskogen i Sylling, en gård som ble solgt 1. november i år til et par fra Asker.

- Ønsker ny livsstil – Hovedårsaken til at vi ønsket å kjøpe gårdsbruk er nok ønsket om endret livsstil. Dernest lysten til å ha mer luft rundt oss og komme enda tettere innpå naturen, sier Anita Myhre og Kurt Roger Tvinnereim fra Asker. Etter og ha vært på aktivt søk etter gårdsbruk i nærmere tre år, falt valget på Søndre Røine Gård på Øverskogen i Sylling som paret overtok 1. november. Gården har ca 180 dekar dyrket jord, 90 dekar skog og noe beite. I tillegg er det beiterett i Finnemarka som ligger tett inntil gården. – Ingen av oss har drømt om dette hele livet og vi er nok mer realister enn romantikere. Det å jobbe fysisk, være mye ute og i tillegg kunne jobbe med dyr og planter, står høyt i kurs, opplyser de nye gårdbrukerne på Røine. De er begge oppatt av kortreist, norskprodusert mat og håper derfor at de kan bidra med å levere gode og trygge produkter til forbrukerne i årene som kommer. Øverskogen i Sylling var ideelt for paret. Gården har Finnemarka rett utenfor døra, utsikt til Holsfjorden og kun 30 minutters kjøring til Dammen og Asker.

37


Knutepunkt for elbiler Tekst: Eli Therese Strindeberg Foto: Torbjørn Tandberg

Elbilene preger Norges bilpark i stadig større grad, og er snart oppe i en markedsandel på 5 prosent. Nær sagt alle elbiler som kommer til Norge er innom Drammen havn.

Hittil i år har Drammen havn sett en økning på 40 prosent i antall elbiler i forhold til i fjor. Drammen er nemlig Norges knutepunkt for bilimport og byen har bygget seg opp tung kompetanse på import, transport og klargjøring av biler gjennom mange år. I 2014 kan bilimporten i Drammen feire jubileum. Da er det er 50 år siden den første bilen, en Datsun Bluebird, ankom Drammen.

38

Elbilene står nå tett i tett på Norges bilhavn. De står på rekke og rad og venter på å bli klargjort og komme ut til forhandlerne og kundene. – Drammen havn ønsker å legge til rette for miljøvennlig og fremtidsrettet transport. De markedsledende elbilene understreker dette, sier

havnedirektør Einar Olsen. De forhåndsbestilte bilene av modellen Tesla S er blitt skipet til Norge i stort antall siden sommeren. De aller fleste tas imot og klargjøres i Drammen. Det som er spesielt er at de kommer til Norge i containere, og Green Carrier Shipping & Logistics har ansvar for mottaket av bilene. Unik kompetanse

– Dette er det vi kaller logistikk på bryggekanten. Det er jo ikke en vanlig måte å frakte biler på, og både vi og Drammen havn har fått spesialopplæring og bygget opp vår kompetanse på denne typen logistikk, forklarer Terje Alm, avdelingsleder i Green Carrier Shipping &

Logistics, som holder til på Drammen havn. – Drammen er et unikt knutepunkt, og ingen andre havner i landet kan tilby denne typen løsning og kompetanse, sier han. Han legger til at de har et svært godt samarbeid med Teslas samarbeidspartnere på havna, blant annet Auto Transport som har lang erfaring med transport av biler. Tesla-bilene kommer fire i hver container, montert på rack. Fra fabrikken i California fraktes de først med tog til New York og derfra med oversjøisk containerfrakt først til Rotterdam, og deretter med Tschudis containerlinje til Drammen.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

OKTAN

Drammen er et knutepunkt for bilimport, og Drammen havn merker at elbilene preger Norges bilpark i stadig større grad. Terje Alm (t.h.) i Green Carrier Shipping & Logistics og Einar Olsen, havnedirektør Drammen havn blant én av Norges mest populære biler for øyeblikket, Tesla S.

Revisjon og regnskap i samme hus.

Dette er det vi kaller logistikk på bryggekanten.

Effektivt apparat

Tesla Motors er fornøyd med hvordan deres partnere har håndtert logistikken av bilene. I oktober var Tesla S den bilen det ble levert flest av i Norge. – Det store antallet biler stiller store krav til våre logistikkpartnere, og samarbeidspartnerne har løst denne utfordringen effektivt, sier pressetalsmann i Tesla Motors, Esben Pedersen. Når bilene ankommer Drammen havn blir de losset to og to, og rulles til det som kalles «First point of rest». Bilene går gjennom en enkel klargjøring og batteriet lades før de fraktes til Teslas avdeling i Drammen.

Revisorkollegiet Accounting gjør mer enn å holde orden på debet og kredit for deg. Vi tilbyr alle former for regnskapstjenester gjennom et nettbasert system som er tilgjengelig 24/7. Hos oss får du en fast regnskapsfører og vi jobber gjerne fra ditt kontor om ønskelig. Du kan bruke oss som controller, eller gi oss hele økonomisjefansvaret. Uansett samarbeidsform får du tilgang på et solid kunnskapsmiljø bestående av et kollegium på 40, fordelt på 4 kontorer i Buskerud. Kontakt Accounting for et uforpliktende møte, på tlf. 913 64 100 eller e-post: jon@rka.as

39


Subsea Valley

- klynge med ambisjoner Tekst og foto: Eli Therese Strindeberg

Næringsklyngen Subsea Valley har fått status som Arenaprosjekt og profesjonaliserer organisasjonen med daglig leder på heltid og en prosjektadministrasjon. Samarbeid skal sørge for at aktørene kan ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet.

Det fins betydelig virksomhet på Østlandet som er rettet mot olje- og gassmarkedet. Næringsklyngen Subsea Valley, med sine 210 medlemsbedrifter, er et bevis på dette. – Ved å styrke oss lokalt, styrker vi også bransjen internasjonalt, sier Dag Medbøen, site manager i Aker Solutions på Tranby. Sammen med Tess, FMC Technologies og BI var Aker Solutions initiativtaker til opprettelsen av næringsklyngen Subsea Valley. Klyngen har medlemmer som i all hovedsak holder til i en akse fra Fornebu til Kongsberg, og som til sammen representerer en omsetning på 111 milliarder kroner, hvorav 57 milliarder er i og fra Norge. HMS, kvalitet og kompetanse

– Vi ser at vi kan dra fordeler av å dele vår kompetanse med næringen. Vi har blant annet kunnskap om hvilke forventninger og tekniske krav som oljeselskapene har. Ved å dele denne kompetansen kan vi løse de felles utfordringene, sier Medbøen. – Små og mellomstore bedrifter har ofte ikke de samme systemene for å håndtere krav til områder som kvalitet og HMS. Dette er områder som operatørselskapene i olje og gass-sektoren spør etter før de ber om produktspesifikasjoner, og er derfor viktige kjerneområder, sier Medbøen som repre40

senterer en av de største aktørene i klyngen og som sitter i Subsea Valleys styringsgruppe. Klyngen har definert HMS, kvalitet og kompetanse som sentrale områder for fellesprosjekter i fasen de er inne i nå. Etter hvert ser Medbøen for seg at felles teknologibehov og internasjonalisering vil komme på agendaen. – Selv om medlemmene i klyngen er konkurrenter på noen områder, vil et samarbeid på de områdene som ikke er konkurranse-spesifikke gi oss et felles løft, sier han. Status som Arenaprosjekt

Tidligere i år ble Subsea Valley tatt opp i Arenaprogrammet. Det betyr en årlig støtte på mellom 1,5 og 2,5 millioner kroner til klyngeutvikling de neste tre årene. Dette fører til at klyngen kan profesjonalisere seg med en prosjektorganisasjon og daglig leder på heltid som kan ivareta interessene for medlemmene. – Status som Arenaprosjekt er fase én i etableringen og utviklingen av klyngen. Vi har et langsiktig perspektiv mot å styrke vår felles konkurransekraft og nå vårt felles mål, som er en fornøyd sluttkunde, sier Medbøen.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

Fakta om Aker solutions på tranby: • Er en del av subsea-virksomheten til Aker Solutions • 800 har sin arbeidsplass her, 28 nasjonaliteter er representert • Produserer brønnventiler, såkalte juletrær, brønn intervensjonssystemer samt havbunnspumper. Driver også FoU, design og test av ny teknologi

Fakta om Arenaprogrammet: • Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer • Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, forskning-, utvikling- og utdanningsmiljøer, og offentlige utviklingsaktører • Programmet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd

Kommunikasjonsdirektør Severin Roald (t.v.) og site manager for Aker Solutions på Tranby Dag Medbøen ser at samarbeid gir subsea-bransjen et felles løft. 41


Subsea Valley

Subsea som viktigste kundesegment HTS maskinteknikk er blant de største mekaniske underleverandørene i Norge. 75 prosent av omsetningen er til subsea-markedet, og selskapet ser derfor nytten av å være tilknyttet Subsea Valley. – Vi har vært med i klyngen fra starten av, og det er en fin måte for oss å holde oss orientert om bransjen på. Kvalitet og HMS er områder som er svært viktige for oss som leverer til denne industrien, og dette er temaer som klyngen jobber målrettet med. I tillegg ligger det en merverdi å være en del av nettverket Subsea Valley representerer og å bruke logoen i forbindelse med våre markedstiltak, sier markedssjef Lars-André Harvik. Betydelig underleverandør

HTS maskinteknikk teller nå 110 medarbeidere og økte med hele 30 medarbeidere bare i 2012. Lokalene på Åssiden utenfor Drammen er blitt utvidet i fire omganger, og selskapet har investert mange titalls millioner i utbygging for å strømlinje produksjonen og få mer effektiv logistikk.

Preben Strøm (41) er ansatt som ny daglig leder i næringsklyngen Subsea Valley.

Maskinparken er en av de største og mest moderne i Norge, og består av 50 CNCmaskiner (numerisk styring) for dreiing og fresing. Dette gjør at de kan levere volumproduksjon av høy kvalitet i krevende materialer til sine kunder som befinner seg over hele verden. Harvik er spesielt stolt av selskapets sveisekompetanse. – Sveisingen foregår under tilnærmet laboratorieforhold. Dette gjør at vi kan levere sveiseproduksjon av jevnt høy kvalitet og at vi har stor kapasitet. Vår sveiseteknologi vekker oppmerksomhet i markedet og er et stort konkurransefortrinn, sier han. Krav til kvalitet

Ett av selskapets viktigste produkter er hydrauliske ventiler til subsea-markedet. Forsvar og aerospace er også viktige kundesegmenter, og selskapet har siden det ble grunnlagt i 1981 hatt viktige kunder i Kongsbergmiljøet. Utvidelsene de senere årene gjør at de står rustet til å levere til flere og til å styrke kundegrunnlaget.

Markedssjef Lars-André Harvik (t.v.) og Hans Erik Lie er stolte av HTS maskinteknikks optimaliserte sveiseavdeling, med blant annet tre spesialutviklede sveiseautomater med robot og arbeidsstasjoner.

– Dette var en fantastisk mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg har jobbet tett med tilsvarende næringsklynge på Vestlandet tidligere, og har vært vitne til hvor viktig rollen til en næringsklynge er, sier Preben Strøm. Strøm er ansatt som ny daglig leder i Subsea Valley og han startet i jobben 15. november. Han tar over etter Erik Jølberg fra Tess som har fungert som daglig leder til nå, og som har lagt ned betydelig innsats. Allsidig bakgrunn Preben Strøm tar med seg allsidig erfaring inn i sin nye rolle. Han har tidligere jobbet i blant annet Oceaneering og Baker Hughes, har erfaring fra utvikling av en av Europas største subsea-konferanser (Underwater Technology Conference) og har vært involvert i Space&Energy, et nettverk som jobber med å se på muligheter for teknologioverføring mellom romfart og energibransjen. Strøm har Mastermodul i finans fra BI, og har de siste to årene tatt sin Executive Master of Business Administration ved Imperial College London, Business School. – Herfra tar jeg med meg ny og spennende kunnskap, samt et stort internasjonalt nettverk som jeg tror og håper jeg vil få bruk for i min nye jobb, sier han. Flere fokusområder Han gleder seg til å ta fatt på mange og spennende oppgaver for klyngen. – Vi har sagt at vi skal bli en verdensledende teknologiklynge med hovedsete på Østlandet. Vi ønsker å bistå våre medlemmer med saker de ønsker å sette på agendaen. Nå har vi fokus på kvalitet og sikkerhet, men vi vil også starte prosjekt innen teknologiutvikling og internasjonalisering i nær framtid, sier han. I tillegg er han opptatt av at kompetanse skal stå sentralt i arbeidet, og på dette området kommer de til å ta grep så fort som mulig. – Vi er allerede Norges største næringsklynge, og nå ønsker vi å videreutvikle klyngen basert på det gode arbeidet som er gjort siden oppstarten. Vi har de beste forutsetningene for å lykkes med vårt arbeid. Spesielt i en tid med økonomisk usikkerhet og hvor de store operatørene har stort fokus på kostnader, er det viktig at vi satser på de riktige prosjektene for å kunne hjelpe våre medlemsbedrifter på best mulig måte, avslutter Strøm.

42


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

STRØMFORSYNING FRA ELTEK DATAKRAFT TIL DEG

STABIL DRIFT

Svært få feil, rask feilretting

Drift av datasentre gir ikke rom for kompromisser. Kundene kjøper seg nattesøvn og garanti for at deres virksomhetskritiske IT-systemer går og går, og vokser i takt med behovene. Derfor har førsteklasses strømforsyning topp prioritet hos operatører av datasentre. Derfor velger også stadig flere DC-baserte løsninger fra Eltek. De er vesentlig mer pålitelige, effektive og skalerbare enn tradisjonelle AC-baserte systemer. Bedre nattesøvn følger med på kjøpet.

OPTIMAL YTELSE

Moderne DC-teknologi

FLEKSIBEL

Dekker alle bruksområder

SKALERBAR

Byggekloss-prinsipp gjør det enkelt å utvide

KOMPAKT

Sparer plass

KOSTNADSEFFEKTIV

Svært konkurransedyktig i innkjøp og drift

HE – HØY EFFEKTIVITET Reduserer strømforbruk og kostnader

FØRSTEKLASSES STRØMFORSYNING – HØY VERDI FOR KUNDENE Eltek har mer enn 40 års erfaring som spesialist innen industriell strømforsyning. Vår ambisjon har alltid vært å lede an i teknologiutviklingen, og vi er kjent for å utvikle produkter som setter standarden i bransjen når det gjelder ytelse, effektivitet og fleksibilitet. Eltek er et globalt selskap med salg i over 100 land. Vår virksomhet rundt om i verden drives gjennom lokale selskaper som kjenner markedene godt. Dette gjør oss i stand til å betjene kundene på best mulig måte, enten de er lokale, regionale eller globale. WWW.ELTEK.COM

43


IdĂŠ til innovasjon er det vi skal leve av i fremtiden.

Hva skal vi leve av i morgen? www.nofas.no


Financing Research Strategy

Og NOFAS vet hva idéer lever av.

NOFAS er nordens ledende miljø innenfor innovasjonsrådgivning og FoU-finansiering. Veien fra en god idé frem til innovasjon kan være lang og krevende. Gjennom å strukturere og tydeliggjøre prosjektets potensiale, hjelper vi norske bedrifter frem til flere vellykkede innovasjoner.

Skal vi hjelpe din bedrift? www.nofas.no

- Making Research and Innovation Happen -


Viken Fiber

Rigget for å gire opp fiberutbygging Tekst: Eli Therese Strindeberg Foto: Torbjørn Tandberg

Viken Fiber, Norges største fibernettselskap, har en ambisjon om å kapre 15.000 nye kunder i året de nærmeste årene.

Fakta om Viken Fiber: • Dannet etter en fusjon med Viken Fibernett AS, Skagerak Fiber AS, BOF AS og EBs fiberbred båndsvirksomhet • Er Altibox-partner • Antall ansatte: 138 • Omsetning i 2013: Ca 800 millioner kroner • Virksomhet: Bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester 46

Fiberkjempe i Drammen: Jon Birger Ellingsen, direktør for kommunikasjon, marked og forretningsutvikling og Anne Berit Rørlien, administrerende direktør i Viken Fiber gleder seg til å flytte inn i nye og moderne lokaler på Pir 7 i Drammen sentrum.


T E M A B I L AG U TG I T T AV D R A M M E N N Æ R I N G S L I V S F O R E N I N G

– Vi skal levere til enda flere enda fortere, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien om hvordan de skal holde seg i front. Selskapet har valgt å legge sitt hovedkontor til Drammen. Viken Fiber er et resultat av en fusjon mellom fire fibernettselskaper rundt Oslofjorden. I januar neste år flytter de inn i nye lokaler i Drammen sentrum. Drammen ble valgt som lokasjon for hovedkontoret blant annet på grunn av kompetansen som er opparbeidet her, men også fordi det ligger sentralt i forhold til selskapets markedsområde. Sentralt og attraktivt

– I Drammen kunne vi få kontorplasser midt i sentrum. Det ligger sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon, men det er også enkelt å komme hit med bil. I tillegg er Drammen blitt et attraktivt sted å være, sier Rørlien, som gleder seg til å flytte inn i moderne og fremtidsrettede lokaler på Pir 7 på Grønland i Drammen. Viken Fiber flytter hit med omtrent 80 ansatte. I tillegg flytter 90 ansatte i EBs kundeservice hit, som også er kundesenter for Viken Fiber. Til tross for fusjonsprosess og organisasjonsmessige endringer, ligger selskapet an til å nå målet om 15.000 nye kunder i år. – For hver nye kunde ligger et betydelig arbeid bak. Avtaler skal inngås og mange meter skal graves. De nærmeste årene skal vi investere 1 milliard hvert tredje år i utbygging

av fiberbredbånd, samtidig som vi skal ta godt vare på våre eksisterende kunder, sier Jon Birger Ellingsen, direktør for kommunikasjon, marked og forretningsutvikling. Behov for fiber øker

Selskapet ser for seg flere potensielle vekst-scenarier, både med tanke på ytterligere konsolideringer og nye satsingsområder. – Fiberbredbånd er det telekommarkedet dreier seg om. Utviklingen innen tjenester som leveres over datanettet vil stadig utvikle seg. Da gjelder det å ha et solid fibernett i bunnen som kan takle kommunikasjonsbehovene, sier Ellingsen. Antall enheter i hjemmet som kommuniserer med nettet øker stadig. Gjennomsnittlig antall enheter er nå åtte. E-helsetjenester og smarthusteknologi er områder som er under utvikling. – Dette vil kreve mer bredbånd enn folk har i dag, legger Ellingsen til. Viken Fiber er fornøyde med signalene fra den nye regjeringen som vil sikre hele landet tilgang på høyhastighetsbredbånd, med et mål på 100 Mbit/s. – I tillegg til å bygge ut for flere tusen husstander, er vi nå også rustet til å satse enda sterkere på bedriftsmarkedet. Dette markedet har andre krav til ytelser enn privatmarkedet. Den samlede kompetansen og kjennskapen til regionen som våre medarbeidere besitter etter fusjonen, gjør at vi har stor tro på dette markedet, sier Rørlien.

47


930 er medlem 930 er medlem - meld inn din

er medlem meld inn din 930-930 er medlem

110.000 lesere på nett og papir hver dag

- meld inn din

5 næringsråd -••• meld inn din 511 næringsråd • 5 næringsråd

•• 11 • 11 arrangementer årlig 100 • 100 arrangementer årligårlig • 100 arrangementer

• • •

Kontingent fra kun kr. 1.300,- pr. år

Kontingent fra kun kr. 1.300,- pr. år

Kontingent kun kr. 1.300,- pr. år 5 næringsrådMer informasjon fra på www.dnf.no eller ring oss på tlf. 32 26 42 10 Mer informasjon på www.dnf.no 11 Mer informasjon på www.dnf.no eller ring oss på tlf. 3242 2610 42 10 eller ring oss på tlf. 32 26 100 arrangementer årlig

Kontingent fra kun kr. 1.300,- pr. år

Drammens flotteste Drammens flotteste

Mer informasjon på www.dnf.no eller ring oss på tlf. 32 26 42 10

• Catering• Catering • Møteservering • Møteservering • Selskap• Selskap • Konferanse • Konferanse • Kurs • Kurs

lokaler veD elvebreDDen lokaler veD elvebreDDen

Grønland 58 t: 32 20 64 74 Grønland 58 t: 32 20 64 74 www.cafepapirbredden.no www.cafepapirbredden.no

-et trygt samarbeid TID til den gode idéen Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift.

w w w . o k o n o r. n o

Økonor Elvebyen Nedre Storgate 11, oppg. B, 3015 Drammen elvebyen@okonor.no Tlf: 32 20 62 90

Du har budskapet - vi har kunnskapen, på et sted!

Slettaveien 14, 3403 Lier Tlf.: 32 24 20 20 E-post: firmapost@lkt.no www.lkt.no

BREVARK • KONVOLUTTER • VISITTKORT KATALOGER • BROSJYRER • ETIKETTER DIGITALTRYKK • POSTKORT • SKJEMAER MERKELAPPER • LODDSEDLER • DM SELVKOPIERENDE SETT • PLAKATER HEFTER • DIPLOMER • FARGEKOPIER MALJER • TIDSSKRIFTER • BANNERE KOMPENDIER • PLASTKORT • ROLL-UP SEIL • STORFORMAT • GRAFISK DESIGN

.....Gode løsninger

Din Din samarbeidspartner samarbeidspar tner innen: i nn e n: Adressering A dresserin g • Plastpakking Plastpa kkin g • Håndarbeide Hå nda rb eid e • Pakking Pak k i ng �������������������������

Tlf.: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no 48

�����������


ill. Colourbox / grafisk.senter@vegvesen.no

Tlf.328 70 firmapost@rvange.ow srvange.o Lyst Mer Lyst på på Mer ny arbeidskraft? ny jobb? jobb? arbeidskraft? Kontakt oss! oss! Kontakt

AltAlt som gjelder biler. som gjelder biler. Alt som gjelder biler. OgOg littlitt til.til. Alt som gjelder biler. Og litt til. Og litt til.

Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. Bilia - din-billeverandør uansett bilbehov. www.bilia.no betjent med eDialog Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. www.bilia.no betjent med eDialog Bilia din billeverandør uansett bilbehov. Tlf. www.bilia.no 854 25 900 - betjent med eDialog Tlf. 854 25 25900 900 www.bilia.no - betjent med eDialog Tlf. 854 Tlf. 854 25 900

Montering Makulering Plastpakking Jobbfrukt.no Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks Møtemat & Catering Ved & Briketter HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

Tlf. 32 88 87 00 firmapost @ sorvangen.no www.sorvangen.no

Husk refleks

Bli sett i mørket Trygt f ram s amme n 49


tredje

Siste

side

Med hjertet først – en gründers gule lapper Terje Stykket (60) fra Mjøndalen utviklet helsekost-, kosmetikk- og taxfreeselskapet Validus fra en årlig omsetning på 40 millioner kroner i 1994 til 4 milliarder kroner i fjor. Så solgte han. Gründeren var kommet til at andre var bedre skikket til å utvikle konsernet videre. Nå ønsker han å dyrke gründerånden i andre bransjer, samtidig som han fortsetter taxfree-businessen på norske flyplasser.

Lysten til å vinne og vokse, er drivkraften i Terje Stykkets forretningsvirksomhet. Den sterke viljen og motet til å ta risiko kjennetegner hans lederstil – en egenskap som også har gitt ham utfordringer. Da Drammen24 utfordret Stykket til å dele sine erfaringer og bidra med

råd til andre og vordende gründere, løste han oppgaven slik han har gjort mange ganger i løpet av karrieren: Han valgte en annerledes tilnærming. I stedet for en tradisjonell gjesteskribentartikkel, fant Stykket frem et par gule lapper…

EN GRÜNDER

FØR START:

må være større enn 1. Lysten til å vinne frykten for å tape elsen, er tt, stoler på mageføl og 2. Våger å tenke ny alle andre m so e my elt så villig til å jobbe dobb mye penger bruke halvparten så ment. e rm og skape engasje 3. Evner å tenne va Har sterk «egodrive» dhos seg selv, sine me 4. Finner det unike rker det dy og – r kte du pro e arbeidere og sin adene – og passer på kostn 5. Tør å ta konflikter iko, ris rer rde rvu de eter: Un 6. En gründers svakh rer rde på alvor, undervu tar ikke problemene nlegging viktigheten av god pla

UNDERVEI

S:

1. Tenker stor e tanker, beho lder fokus og konsentrasjon, bruker tid på budsjett, sørg for god rappor er tering, levere r som avtalt og opptatt av eg er ne prestasjon er (ikke andres 2. Selvtillit og ) mot – utholden het og langsikt het kommer go igdt med… 3. Gjør det rik tig første gang , vær ajour hv 4. 90 % av su er dag ksessen er fo rberedelser og kun resultate det er t som teller 5. Tre små, vi ktige or sulten og enke d med på veien: djerv, l 6. Vær forber edt på å svøm me blant haie lavt, holdt kjef r – ligg t, skap langsi ktige kunderel sjoner a7. Gå med hjer tet først: Verd ier er mer enn pynteord! Det er lov å tenke med hjer tet 8. Viktigst av alt: Ha fornøy de kunder

Lykke til! Terje Stykket Gründer

50

FOTO: Torbjørn Tandberg

Gjesteskribenten på


Foto: Torbjørn Tandberg

En stemningsfull ramme rundt alle anledninger La Gildehallen ved Aass Bryggeri skape den spesielle rammen for ditt arrangement. Vår moderne konferanseavdeling kan by på lyse, trivelige møterom med gode tekniske fasiliteter. Den tradisjonsrike Gildehallen byr på en unik og stemningsfull atmosfære. Her tilrettelegger vi seminarer og konferanser, kick-offs og julebord for bedrifter fra hele landet. Vi arrangerer også bryllup, jubileer og selskaper for private og bedrifter, og vårt gode kjøkken lager mat for alle anledninger. I Gildehallen holder vi også vår ølskole med tusenvis av deltakere hvert år, og deler gjerne av vår kunnskap som Norges eldste bryggeri.

Gildehallen Velkommen til en helt spesiell opplevelse i Gildehallen! Ta kontakt med Aass Bryggeri på telefon 32 26 60 00


Foto: Geir Mogen / Strømsgodset / BDO / Redd Barna

REVISJON SKATT & AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE

BDO - ET BEVISST VALG Vi er utfordreren i vår bransje. Vår strategi med lokal forankring og partnernærhet til kundene har bidratt sterkt til vår suksess. I dag er vi 1 200 ansatte, fordelt på 67 kontor over hele landet, og vi vokser stadig. Nære og gode kunderelasjoner gjør det mulig å være fleksible, løsningsorienterte og reaksjonsdyktige i samarbeidet med kundene. BDO har også et stort sosialt engasjement! • Lokalt som aktiv sponsor og bidragsyter til barne- og ungdomsidretten. • Samarbeidsavtale med Redd Barna gjennom blant annet pro bono rådgivningstimer, lønnsgiv og fast støtte. • Vi er også stolt sponsor av Skilandslaget, Strømsgodset og Glassverket Elite damer. For mer informasjon om BDO i Drammen: Tlf.: 32 88 21 50 | drammen@bdo.no | www.bdo.no

Drammen24 nov 2013